industrija metala

Download INDUSTRIJA METALA

Post on 02-Jan-2016

83 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

INDUSTRIJA METALA. Ana Džapo Ana Habijanec Anđelina Bakula Barbara Maričević Vlatka Grgić Mario Rašić. Sadržaj. uvod industrija metala u svijetu industrija metala u EU Industrija metala u Hrvatskoj zaključak. Metalna industrija. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Slide 1

INDUSTRIJA METALA Ana DapoAna HabijanecAnelina BakulaBarbara MarieviVlatka GrgiMario RaiSadrajuvodindustrija metala u svijetuindustrija metala u EUIndustrija metala u HrvatskojzakljuakMetalna industrijaMoemo ju podijelitu u 3 osnovna sektora: Rude i rudarska industrija prirodni metali u zemljinoj kori koji se vade i dalje alju na preradu Metalurgija rude iz rudarske industrije se kemijski obrauju da bi se dobili metali u prirodnom stanju i takve se mogu koristiti u preraivakoj ind.Industrije za obradu metala i preraivake industrijeindustrije koje koriste sirovine iz metalurgije za proizvodnju metalnih strojeva i drugih predmeta

metalna industrija je pokretaka snaga svjetske ekonomijevaan dio svjetske ekonomije (s obzirom na udio BDP-a u svijetu)U pod-granama kao to su primjerice proizvodnja metala, elektrinih strojeva i transportne opreme zapoljava 70-ak milijuna ljudi 85% od svih zaposlenih u metalnoj industriji je aktivno u obradi metala, a samo 13% u proizvodnji, preradi metalaU OECD zemljama je zaposleno 42% od svih zaposlenih u metalnoj industriji , a ostvaruju dodanu vrijednost od 87%Dok ostale zemlje sa preostallih 52% radnika ostvaruju samo 13% dodane vrijednostiRadnici iz OECD zemalja u prosjeku 10 puta produktivniji od radnika iz drugih zemaljaTrend u svijetu zaposlenost u metalnoj industriji opada

Najvanije grane proizvodnje metalne industrije: Ne-elektrini strojevi (27%), Elektrini strojevi (25%) Prijevozna sredstva(9%).IZVOZVodei izvoznici su SAD, Japan i Njemaka - zajedno ine oko 42% ukupnog svjetskog izvoza Najvei- Japan

Rast outputa metalne industrije u 2011.(%)ZEMLJE U RAZVOJUINDUSTRIJALIZIRANE ZEMLJESVIJETPreraeni metali14,25,47,1Osnovni metali10,90,96,3Ukupno11,22,75,2trendoviDo 1997 god.ostvaren je prosjeni godinji rast od 3,2 %

Rast OECD zemalja bio je manji od prosjeka, a godinji porast samo 3%

Rast je najintenzivniji u Aziji i Junoj Americi

Industrija elika- najrairenija

Vodei proizvoai : Kina, Japan, SAD

Vodei proizvoa elikaLuxemburka kompanija ArcelorMittal S.A. Je najvea kompanija za proizvodnju elika na svijetuZapoljava 263 000 ljudi Prihodi 78,03 bil. USDProfit 2.916 bil. USDVodei proizvoai elika 2010.Rang proizvodnja u mil.T (2010)kompanijadrava198,2Arcelor MittailLuksemburg252,9Hebei Iron and SteelKina337Baosteel GroupKina436,6Wuhan Iron and SteelKina535,4POSCOJuna Koreja635Nippon SteelJapan731,1JFEJapan830,1Jiangsu ShagangKina925,8ShougangKina1023,5Tata SteelIndijaUtjecaj recesijeRecesija je znaajno utjecala na industriju metalane samo elik, nego i aluminij i drugi metali doivjeli su veliki pad cijena na trituima ozbiljan utjecaj na potranju za primarnim metalima koji su znaajna sirovina za proizvodnju trajnih dobara i graevinski sektoraktivnost u tim sektorima opada zbog recesije, kao i potranja za metalnim proizvodimaIndeks vodeih primarnih metala pada u prosincu 2008. za 2,4 posto estomjesena stopa rasta pala je za 26,8 posto u prosincunegativna stopa rasta pokazuje pad u aktivnostima industrijestopa rasta je negativna posljednjih osam mjeseci 2008. INDUSTRIJA METALA EU EU najvei potroa i jedan od glavnih proizvoaa metala u svijetuSlabljenje u odnosu na konkurente zbog velike kontinuirane potranje proizvoai u EU pod pritiskom razvoja suvremene tehnologije u zemljama poput Kine i IndijeGubitak dionica od strane zemalja treeg svijetaProizvoai se suoavaju s poveanjem cijena energije i sirovinaVanost recikliranja zbog nedostatka sirovinaSmjetenje proizvodnih pogona u zemlje koje nude nie cijene elektrine energijeProizvodnja elika i obojenih metala se smatra kljunom industrijom i razvija se usred razvoja preraivake industrije (automobilska, avio, elektrina i mehanika industrija)

STRUKTURA INDUSTRIJE

INDUSTRIJA ELIKAPrivatizirana Racionalizacija i spajanjeMittal Steel najvea kompanijaZajednika ulaganja i spajanja u zemljama gdje su uvjeti povoljniji u odnosu na trine prilike i pristup sirovinamaPodizanje kvalitete proizvoda i zatita okolia

STRUKTURA INDUSTRIJEINDUSTRIJA OBOJENIH METALATrend depresije razine cijenaNovi pokazatelji: cijene metala sve vie rastu zbog velike potranje u Kini vei prihodAlcan, Alcoa, Norsk HydroPreuzimanja i spajanja

EU27 proizvodnja metala po regijama 2006.

Rest of EU15, 16%EU12, 8%Germany, 25%UK, 9%Spain, 9%Italy, 20%France, 13%Total = 506bn Source(s) : Eurostat; CE calculations.

EU27 ZAPOSLENOST U IND. METALA PO REGIJAMA, 2006.

EU12, 20%Rest of EU15, 14%Germany, 20%Italy, 17%UK, 8%Spain, 9%France, 11%

Total = 4.24m Source(s) : Eurostat; CE calculations.Proizvodnja metala 2001.-2008.

Fiziki obujam ind. proizvodnje

Prihodi i broj zaposlenih

Prihodi i broj zaposlenihUkupni prihodi za 2007.godinu iznose 15,8mlrd kn.Zaposlenih u sektoru metalske industrije 2010.je 5606, prevladava tradicionalno muka radna snaga srednje strune spreme ( 4988 SSS,387 VSS, 6 magistara i 1 doktor)Prosjena neto plaa u oujku 2010. iznosila je 3953 kune, to je znatno nie od hrvatskog prosjeka.Prosjena plaa s obzirom na visinu obrazovanja: VSS-7768kn; via- 5520kn, SSS- 3801knINVESTICIJE

Investicije i razvojU proizvodnji metala znaajan je dio vlasnitva jo uvijek u posjedu dravnih fondova i banaka, dok je u proizvodnji proizvoda od metala vei dio drutava u privatnom vlasnitvu.U razvitku tog dijela preraivake industrije oekuje se osnivanje veeg broja novih privatnih malih i srednjih tvrtki.Zbog nedovoljnog financijskog potencijala domaih tvrtki,potrebna su, a i oekuju se, poveana strana ulaganja svih oblika.Poveava se broj tvrtki koje imaju jedan od certifikata ISO 9000, to je uvjet za suradnju i izvoz u razvijene industrijske zemlje i uspostavu stratekih partnerstva, posebno s domaim proizvoaima strojeva i ureaja.Udruenje proizvoaa metala u HGKOsnovne aktivnosti udruenja su:-praenje sveukupne zakonske regulative-informiranje lanica o predstojeim promjenama te zastupanje interesa lanica pred zakonodavcem u konzultativnom procesu i lobiranju za rjeenja koja pridonose rastu i razvoju gospodarskog sustava zemlje u cjelini-priprema i obavjetavanje lanica o trinim i regulativnim uvjetima u EU te informiranje i konzultiranje lanica o tijeku pristupnih pregovora s EUuspostavljanje suradnje i partnerskih odnosa sa strukovnim udruenjima drugih zemalja (bilateralno) te sa strukovnim udruenjima na razini meunarodnih gospodarsko-politikih asocijacija s posebnim naglaskom na EU.Udruenje e se posebno koncentrirati na problem nedostatka radne snage, kolovanja i uvoza kadrova, potrebe uvoenja adekvatnih horizontalnih potpora, potpora za razvoj novih proizvoda i pomoi izvoznicima, kao i edukaciju lanica u vezi s pretpristupnim fondovima i regulativom povezanom sa zatitom okolia.RecesijaU 2009.godini u metalskoj industriji u Hrvatskoj 2500 zaposlenih na odreeno vrijeme izgubilo je radna mjesta. Iako je hrvatska Vlada ponudila antirecesijske mjere, ona u njima ne sudjeluje, ve SMH(sindikat metalaca Hrvatske) cijelo ovo vrijeme ima samo bipartitne pregovore s poslodavcima, dok se Vlada iskljuuje.Tako je SMH primjerice zbog manjka posla s poslodavcima dogovorio privremeno smanjenje radnoga tjedna na etiri dana. No, problem je plaanje toga petog radnog dana za koji je sindikat traio osnivanje Fonda iz kojeg bi se plaao, kao to je to bio sluaj u Sloveniji u kojoj tamonja Vlada taj dan plaa 60 eura.

RecesijaMetalska industrija ima znaajno mjesto u preraivakoj industriji, to pokazuju udjeli pojedinih financijskih kategorija. Tako metalna industrija sudjeluje u ukupnom prihodu preraivake industrije sa 22 posto, sa 31 posto u ostvarenoj dobiti, 33 posto odnosi se na broj zaposlenih te sa 26 posto sudjeluju tvrtke metalne industrije u ukupnom broju preraivake industrije.Osnovni financijski indikatori metalne industrije u 2009. godini pokazuju znatno manje vrijednosti u odnosu na 2008. godinu. Ukupni je prihod 38 posto manji u odnosu na godinu ranije, ukupni su rashodi 33 posto manji, dok je ostvarena dobit 65 posto manja. U poslovanju metalne industrije u 2010. godini vidi se blagi porast proizvodnje i izvoza, a otvorena su i nova trita u ekoj, Rumunjskoj i Bugarskoj.

RecesijaMetalna industrija u prvih devet mjeseci 2010.zabiljeila je lagani porast ukupnoga prihoda uz sniavanje trokova poslovanja.Financijski pokazatelji za razdoblje sijeanj-lipanj 2011. godine, koji govore da su rezultati metalopreraivake industrije u prvoj polovici ove godine pozitivni u odnosu na isto razdoblje prole godine, a naglaeni su i pozitivni pomaci u vanjskotrgovinskoj bilanci. Na investicijskom planu metalopreraivaka industrija i dalje pokazuje silazne trendove, osim u proizvodnji strojeva i ureaja.

OekivanjaVlada RH ide u krivom smjeru jer se mjerama ne potie rast i razvoj industrije pa ima daljnju tendenciju pada; Vlada nema strategiju razvoja industrije, ve je od proizvoakog koncepta (razvoja?) pribjegla trgovako-uslunom konceptu i u toj sferi samo trai prihode za odrivi Proraun.S obzirom na neimanje koncepta razvoja industrije nema ni koncepta razvoja preraivake industrije. Metalski sektor bez brodogradnje orijentiran je na angairanje kapaciteta za brodogradnju i iz inozemstva- iskljuivo na tritu ime prijeti daljnji slom industrije i metalskog kompleksa

10 najveih tvrtki prema ukupnom prihodu

ELJEZARA SISAK34osnovana 1938. godinebila je tradicionalni proizvoa svih vrsta elinih cijevi u regiji s proizvodnjom od 350 000 t vlastitog elika, 300 000 t cijevi i oko 14 000 zaposlenih

35Raspadom trita bive Jugoslavije i agresijom na Hrvatsku (1991.-1995.) dogodilo se nekoliko velikih promjenasmanjeno je dotadanje domae trite, smanjenje potronje u Hrvatskoj i privremeno onemoguen plasman na trite bive Jugoslavijeodsjeena su leita el