instrukcja konfiguracji aplikacji „ebo token” .instrukcja konfiguracji aplikacji „ebo token”

Download Instrukcja konfiguracji aplikacji „EBO Token” .Instrukcja konfiguracji aplikacji „EBO Token”

Post on 26-Jan-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

BANK SPDZIELCZY W JANOWIE LUBELSKIM GRUPA BPS

Bank Spdzielczy w Janowie Lubelskim

ul. Wiejska 3, 23-300 Janw Lubelski

Sd Rejonowy w Lublinie, XI Wydzia Gospodarczy KRS, KRS 0000133796, NIP: 862-10-04-949,

tel. (15) 872 04 15, fax (15) 872 52 34

www.bsjl.pl e-mail: bank@bsjl.pl

Instrukcja konfiguracji aplikacji EBO Token

1. Aby doda jako metod autoryzacji kody jednorazowe generowanie za pomoc aplikacji EBO

Token na urzdzeniu mobilnym, naley zalogowa si do systemu EBO, wej

w Ustawienia, a nastpnie w menu Metody autoryzacji.

2. Po uyciu przycisku Konfiguruj token, wywietlony zostanie ekran z informacj

z jakich sklepw mona cign aplikacj EBO Token na urzdzenie mobilne.

3. Po poprawnym zainstalowaniu aplikacji EBO Token na urzdzeniu mobilnym, naley przej

do konfiguracji tokena. W tym celu uywamy przycisku Konfiguruj Token.

4. Pojawi si okno z konfiguracj tokena. Klucz gwny naley wpisa do aplikacji EBO Token lub go

zeskanowa kod QR za pomoc aparatu. Po przepisaniu klucza gwnego w aplikacji EBO Token na

urzdzeniu mobilnym trzeba bdzie poda kod odpowiedzi wygenerowany z tokena.

http://www.bsjl.pl/

BANK SPDZIELCZY W JANOWIE LUBELSKIM GRUPA BPS

Bank Spdzielczy w Janowie Lubelskim

ul. Wiejska 3, 23-300 Janw Lubelski

Sd Rejonowy w Lublinie, XI Wydzia Gospodarczy KRS, KRS 0000133796, NIP: 862-10-04-949,

tel. (15) 872 04 15, fax (15) 872 52 34

www.bsjl.pl e-mail: bank@bsjl.pl

5. Uruchamiamy aplikacj EBO Token na urzdzeniu mobilnym.

Wybieramy Dalej

Wprowadzamy haso do tokena a nastpnie je powtarzamy (min.

6 znakw). Kontynuujemy poprzez wybranie Dalej

W kolejnym kroku musimy

przepisa lub zeskanowa klucz gwny z systemu bankowoci elektronicznej EBO (klucz z pkt. 4 instrukcji) do tokena i uy

przycisk Dalej. Zostanie wygenerowany kod odpowiedzi.

6. W bankowoci internetowej EBO podajemy kod odpowiedzi, naciskamy przycisk Sprawd,

a nastpnie Dalej.

http://www.bsjl.pl/

BANK SPDZIELCZY W JANOWIE LUBELSKIM GRUPA BPS

Bank Spdzielczy w Janowie Lubelskim

ul. Wiejska 3, 23-300 Janw Lubelski

Sd Rejonowy w Lublinie, XI Wydzia Gospodarczy KRS, KRS 0000133796, NIP: 862-10-04-949,

tel. (15) 872 04 15, fax (15) 872 52 34

www.bsjl.pl e-mail: bank@bsjl.pl

7. Po przepisaniu kodu odpowiedzi z tokena w bankowoci interrnetowej EBO, zaznaczmy Zrobione i kolejny raz wybieramy Dalej

8. Na urzdzeniu mobilnym koczymy konfigurowanie tokena.

http://www.bsjl.pl/

BANK SPDZIELCZY W JANOWIE LUBELSKIM GRUPA BPS

Bank Spdzielczy w Janowie Lubelskim

ul. Wiejska 3, 23-300 Janw Lubelski

Sd Rejonowy w Lublinie, XI Wydzia Gospodarczy KRS, KRS 0000133796, NIP: 862-10-04-949,

tel. (15) 872 04 15, fax (15) 872 52 34

www.bsjl.pl e-mail: bank@bsjl.pl

Token zosta skonfigurowany. Co 30 sekund generuje nowy kod autoryzacyjny. Kodem autoryzacyjnym

naley aktywowa token w bankowoci internetowe EBO.

Zaznaczamy Przeprowad synchronizacj (zalecane)

oraz wybieramy Dalej Uwaga!!! Do przeprowadzenia synchronizacji wymagane jest

poczenie z Internetem!!!

Wybieram Dalej

Jeli synchronizacja przebiegnie prawidowo zostaniemy o tym poinformowani. Wybieramy

OK

http://www.bsjl.pl/

BANK SPDZIELCZY W JANOWIE LUBELSKIM GRUPA BPS

Bank Spdzielczy w Janowie Lubelskim

ul. Wiejska 3, 23-300 Janw Lubelski

Sd Rejonowy w Lublinie, XI Wydzia Gospodarczy KRS, KRS 0000133796, NIP: 862-10-04-949,

tel. (15) 872 04 15, fax (15) 872 52 34

www.bsjl.pl e-mail: bank@bsjl.pl

9. W bankowoci internetowej EBO naley przepisa kod autoryzacyjny generowany na urzdzeniu

mobilnym i wybra przycisk Podpisz i Przeka.

10. Po wpisaniu poprawnego kodu autoryzacyjnego zostaniemy poinformowaniu o pomylnym

zakoczeniu procesu aktywacji tokena.

Po pozytywnym zakoczeniu aktywacji tokena, bdzie moliwo przypisania rachunkw ktre bd

obsugiwane przez nowo skonfigurowan metod autoryzacji.

Szczegowa instrukcja obsugi systemu znajduje si w Bankowoci Internetowej EBO w menu Pomoc

znajdujcym si w prawym grnym rogu poniej przycisku wyloguj

oraz na stronie internetowej Banku: www.bsjl.pl/ebo

http://www.bsjl.pl/http://www.bsjl.pl/ebo