inteligencja twojego dziecka

Download Inteligencja Twojego dziecka

Post on 26-May-2015

1.521 views

Category:

Technology

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dowiedz się, jak rozbudzić w Twoim dziecku jego wrodzoną inteligencję i ukryte talenty...

TRANSCRIPT

  • 1. Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment penej wersji pod tytuem:"Inteligencja Twojego Dziecka" Aby przeczyta informacje o penej wersji, kliknij tutajDarmowa publikacja dostarczona przez EbookInfo.pl Niniejsza publikacja moe by kopiowana,orazdowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawc. Zabroniones jakiekolwiek zmianyw zawartoci publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabraniasi jej odsprzeday, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Zote Myli. Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl Data: 22.03.2007 Tytu: Inteligencja Twojego Dziecka (fragment utworu) Autor: Jolanta GajdaProjekt okadki: Marzena Osuchowicz Korekta: Sylwia Fortuna Skad: Anna Popis-WitkowskaInternetowe Wydawnictwo Zote Myli Netina Sp. z o. o. ul. Daszyskiego 5 44-100 Gliwice WWW: www.ZloteMysli.pl EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl Wszelkie prawa zastrzeone. All rights reserved.

2. SPIS TRECIDZIECKO CUD ISTNIENIA.............................................................6 TO I OWO NA TEMAT DZIECICEGO MZGU.................................17 Istota inteligencji................................................................................................17 Rola bodcw.....................................................................................................20 Inteligencja wrodzona czy nabyta?...................................................................22 Przyswajanie nowych informacji......................................................................23 Prawa i lewa pkula..........................................................................................26 Rola odywiania.................................................................................................29 Inne czynniki wspierajce prac mzgu...........................................................32Ruch i tlen.....................................................................................................32Zmysy...........................................................................................................33miech...........................................................................................................33Efekt Mozarta................................................................................................34 RODZAJE INTELIGENCJI...............................................................36 DZIECKO W WIEKU 0 DO 3 LAT.....................................................54 Okres ciy jest bardzo wany...........................................................................54 Stymulacja noworodka poprzez zmysy............................................................55Stymulacja suchowa.....................................................................................58Stymulacja wzrokowa...................................................................................59Inne zmysy...................................................................................................62 Inteligencja jzykowa........................................................................................63 Inteligencja kinestetyczna.................................................................................65 Inteligencja emocjonalna...................................................................................71 Zaspokajanie dziecicej ciekawoci...................................................................73 WIEK PRZEDSZKOLNY I WCZESNOSZKOLNY...............................78Geny, zdrowie, czynniki kulturowe..................................................................80Na co TY masz wpyw?.......................................................................................81Mio i bezpieczestwo....................................................................................83Akceptacja..........................................................................................................83Poczucie wasnej wartoci.................................................................................85Wszechstronny rozwj......................................................................................88Dziecku potrzebna bdzie odwaga....................................................................90Rozwijanie samodzielnoci i niezalenoci......................................................92Dbao o rozwj umysu...................................................................................95Telewizja i komputer.........................................................................................96Wsparcie emocjonalne......................................................................................99Twoje oczekiwania wobec dziecka...................................................................101Motywacja........................................................................................................105Nauka i zabawa.................................................................................................114 BIBLIOGRAFIA..............................................................................124 3. Inteligencja Twojego Dziecka - fragment - kliknij po wicej str. 4 Jolanta Gajda Dziecko cud istnieniaCzy syszae kiedy o siedmiu cudach wiata? Pewnie tak. Moe nawet potrafisz je wszystkie wymieni. Pozwolisz, e Ci pomog oto one: Piramida Cheopsa, witynia Artemidy, Kolos Rodyjski, Latarnia Morska w Faros, Wiszce ogrody Semiramidy, Posg Zeusa w Olimpii i Mauzoleum w Halikarnasie. Znalazy si w tym zaszczytnym gronie, poniewa zadziwiaj, olniewaj, budz respekt i inne podobne emocje. Nie znajdujemy wrd wytworw czowieka podobnie wielkich dzie, a ich powstanie do dzi dnia owiane jest mgiek tajemnicy i zagadkowoci.Tylko po co ja Ci to wszystko mwi? Co taka Piramida Cheopsa ma wsplnego z Twoim dzieckiem? Ot to niewiele :-). Bo kady z tych tzw. siedmiu cudw wiata jest bahostk, niewiele znaczcym drobiazgiem w porwnaniu z prawdziwym cudem istnienia, jakim jest umys dziecka.Chciaabym Ci ten cud nieco przybliy. Zaryzykuj nawet stwierdzenie, e sprawi, i lepiej poznasz swoj pociech, dostrzeesz cechy, ktre dotychczas umykay Twojej uwadze, zobaczysz to, co ja widz w kadym dziecku bez wyjtku olbrzymi potencja i niesamowite pokady moliwoci, ktre tylko czekaj na to, by je odkry i rozwin.Nie czytaj tego e-booka, jeli jeste przekonany, e o swoim synu czy crce wiesz ju wszystko. Nie czytaj, jeli uwaasz, e Twoje dziecko jest przecitne i niczego nowego ju w nim nie odkryjesz. Daj sobieCopyright by Wydawnictwo Zote Myli & Jolanta Gajda 4. Inteligencja Twojego Dziecka - fragment - kliknij po wicej str. 5 Jolanta Gajdaspokj, jeli sdzisz, i jeste doskonaym rodzicem i wiesz najlepiej, jakie metody si sprawdzaj.Ten e-book okae si dla Ciebie przydatny tylko wtedy, jeli jeste gotw przyj nowe, czasem zaskakujce informacje. Bdzie Ci suy pomoc pod warunkiem, e jeste gotw uzyska wiedz, ktra by moe zburzy Twj dotychczasowy schemat mylenia, ale jeli wykorzystasz j w praktyce pozwoli Ci zobaczy swoje dziecko w zupenie innym wietle i wydoby z niego to, co drzemie utajone gboko w rodku.Kade dziecko jest kim szczeglnym. Kade jest jedyne i wyjtkowe. Kade rodzi si z wieloma uzdolnieniami i talentami, a Twoj rol, czyli rodzica, jest poszuka w swoim potomku tych wanie ukrytych skarbw, wydoby je na wiato dzienne i pomc maemu czowiekowi zrobi z nich uytek. Pamitasz moe z dziecistwa tak bajk, gdzie jaki ubogi chopina klepie bied, nie wiedzc, e w jego ogrodzie, pod drzewem, zakopana jest skrzynia pena zota i drogocennych kamieni. Czy sam fakt, e w jego ziemi ley skarb, czyni go bogatszym? Nie. Dopiero wtedy, gdy dowie si o jego istnieniu, gdy wykopie klejnoty i spieniy cay majtek, stanie si zamonym czowiekiem. Twoje dziecko rwnie ma szans bardzo wiele w yciu osign, ale dopiero wtedy, gdy Ty pomoesz mu dotrze do bogactw ukrytych w jego wntrzu.Przybycie ze szpitala pooniczego do domu z nowo narodzonym czowieczkiem w ramionach to tak, jak przejcie sterw odrzutowca bez umiejtnoci pilotowania. Niestety w przypadku dziecka nie dostaniesz adnej instrukcji obsugi i nie ma bezpatnej infolinii, na ktr mona zadzwoni, by uzyska pomoc. A jednoczenie spoczywa na Tobie olbrzymia odpowiedzialno, bo to przecie gwnie od Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Jolanta Gajda 5. Inteligencja Twojego Dziecka - fragment - kliknij po wicej str. 6 Jolanta GajdaCiebie rodzica - zaley, jaki czowiek wyronie z tego malestwa i jak bdzie przygotowany do dorosego ycia. Im dokadniejsz i peniejsz wiedz bdziesz posiada na temat rozwoju maej istoty ludzkiej, tym lepiej bdziesz w stanie ten rozwj wspiera i odpowiednio ukierunkowywa.Dlatego najpierw ju na pocztku czci I - przedstawi Ci par ciekawostek na temat funkcjonowania ludzkiego mzgu. Nie zamierzam Ci zanudza adnymi naukowymi szczegami, bo sama jako umys icie pragmatyczny nie przepadam za wchodzeniem w naukowe teorie i drobiazgowe rozwaania. Przedstawi Ci tylko w skrcie konkretne fakty, ktre uwiadomi Ci, jak cenny dla rozwoju dziecka jest okres od jego urodzenia do ok. szeciu lat. Zrozumiesz, dlaczego tak wane jest, czym karmisz dziecko w tym okresie (nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim intelektualnie i duchowo) oraz przekonasz si, jak wiele od Ciebie zaley.W rozdziale trzecim zapoznam Ci z najnowszymi odkryciami dotyczcymi inteligencji i wspomagania jej rozwoju. Czym tak naprawd jest inteligencja? Dlaczego inteligencja to nie to samo co intelekt? Jak i dlaczego rozwija inteligencj u swojego dziecka? Celowo uywam tu sowa rozwija, poniewa KADE DZIECKO JEST ju z natury INTELIGENTNE. Ma t przypado od urodzenia :-). Jeli jednak zaniedbasz pewnych podstawowych krokw, moesz ten niezwyky potencja zmarnowa i zablokowa moliwo penej samorealizacji swojego syna czy crki.Z kolei w nastpnych rozdziaach opisz, jak moesz wpyn na rozwj dziecka poprzez zapewnienie odpowiedniego otoczenia, dostarczenie stymulujcych bodcw i rozwijanie waciwej komunikacji. Oddzielnie potraktowaam dzieci w wieku od urodzenia Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Jolanta Gajda