inteligenta artificiala: introducere

Upload: enrollinfo

Post on 10-Apr-2018

232 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  1/66

  Mftkimgkf drtmamemdi

  4. Mftrbjuekrk f mftkimgkfd drtmamemdi

  Aibrmf Ikbf

  [fmvkrsmtdtkd Zk`fmeG`kbrg`k Dsde`m jmf MdmAdeuitdtkd jk Dutbcdtmem Edieuidtbdrk

  `ttp>//aibrmfikbf.oykt`bst?:.ebc/eursRmd.`tc

  Aibrmf Ikbf, Mftkimgkftd drtmamemdid, `ttp>//aibrmfikbf.oykt`bst?:.ebc/eursRmd.`tc

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  2/66

  ?

  Mftrbjuekrk f mftkimgkfd drtmamemdi4. Mftrbjuekrk?. Mftkimgkfd m mftkimgkfd drtmamemdi

  5. Jkamfmmm dik mftkimgkfkm drtmamemdik:. Mstbrmeui mftkimgkfkm drtmamemdik;. \rmfempmmik mftkimgkfkm drtmamemdik1. Ebfeiuzmm

  Aibrmf Ikbf, Mftkimgkftd drtmamemdid, `ttp>//aibrmfikbf.oykt`bst?:.ebc/eursRmd.`tc

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  3/66

  5

  Mftrbjuekrk f mftkimgkfd drtmamemdi4. Mftrbjuekrk?. Mftkimgkfd m mftkimgkfd drtmamemdi

  5. Jkamfmmm dik mftkimgkfkm drtmamemdik:. Mstbrmeui mftkimgkfkm drtmamemdik;. \rmfempmmik mftkimgkfkm drtmamemdik1. Ebfeiuzmm

  Aibrmf Ikbf, Mftkimgkftd drtmamemdid, `ttp>//aibrmfikbf.oykt`bst?:.ebc/eursRmd.`tc

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  4/66

  :

  Mftrbjuekrk Mftkimgkfd drtmamemdi fekdre s ebfstrumdse

  kftmtm mftkimgkftk

  Kstk pbsmomi, trkoumk jbdr s fk fkikgkc pk fbmfmfk

  Zrkoumk s gsmc bomketmvkik pbtrmvmtk

  Edieuidtbdrkik pkrcmt pufkrkd f prdetme d mjkmibr

  Mftkimgkfd drtmamemdi d eufbseut prbgrkskskcfmamedtmvk f uitmcmm dfm

  Aibrmf Ikbf, Mftkimgkftd drtmamemdid, `ttp>//aibrmfikbf.oykt`bst?:.ebc/eursRmd.`tc

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  5/66

  ;

  Mftrbjuekrk f mftkimgkfd drtmamemdi4. Mftrbjuekrk?. Mftkimgkfd m mftkimgkfd drtmamemdi

  5. Jkamfmmm dik mftkimgkfkm drtmamemdik:. Mstbrmeui mftkimgkfkm drtmamemdik;. \rmfempmmik mftkimgkfkm drtmamemdik1. Ebfeiuzmm

  Aibrmf Ikbf, Mftkimgkftd drtmamemdid, `ttp>//aibrmfikbf.oykt`bst?:.ebc/eursRmd.`tc

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  6/66

  1

  Mftkimgkfd drtmamemdi Drtmamemdi (ubr jk jkamfmt)

  Aeut jk bc, fk-fdturdi, ebfstrumt

  Mftkimgkfd drtmamemdi kstk tmmfd jk d ebfstrumcdmfm edrk s ade iuerurm ek dr fkeksmtdmftkimgkf jde dr am aeutk jk bdckfm

  Aibrmf Ikbf, Mftkimgkftd drtmamemdid, `ttp>//aibrmfikbf.oykt`bst?:.ebc/eursRmd.`tc

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  7/66

  7

  Mftkimgkfd> ek kstk Mftkimgkfd kstk cuit cdm grku jk jkamfmt

  Kstk jk adpt uf tkrckf gkfkrme pkftru cuitk edpdemtmfrujmtk

  Edpdemtdtkd jk d rdmbfd, d pidfmamed, d rkzbivdprboikck, d gfjm dostrdet, d fkikgk mjkm ebcpikxk,d fvd rkpkjk m d fvd jmf kxpkrmkf(Cdmfstrkdc Uemkfek ba Mftkiimgkfek, 4==:) fkikgkrk (idt. mftkiimgkrk, mftkr-ikgkrk mftkiimgkftmd)

  fvdrk, pkrekpkrkd rkidmmibr

  _dmbfdckft

  Aibrmf Ikbf, Mftkimgkftd drtmamemdid, `ttp>//aibrmfikbf.oykt`bst?:.ebc/eursRmd.`tc

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  8/66

  0

  Mftkimgkfk cuitmpik \sm`bibgui @bwdrj Gdrjfkr d mjkftmamedt 7 tmpurm

  jmstmfetk jk mftkimgkf (Ardcks ba Cmfj, 4=05) m cdmrkekft fe ?(4==;)

  Imfgvmstme Uk rkakr id edpdemtdtkd m piekrkd jk d emtm, sermk, pbvkstm

  sdu rkzbivd euvmftk feruemdtk

  Edrk jmftrk euvmftkik urctbdrk fu sk pbtrmvktk euekikiditk2 Ebimo, Omrbu, Eds, Qmi

  Aibrmf Ikbf, Mftkimgkftd drtmamemdid, `ttp>//aibrmfikbf.oykt`bst?:.ebc/eursRmd.`tc

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  9/66

  =

  Mftkimgkfk cuitmpik Ibgmeb-cdtkcdtme

  \rksupufk jksebpkrmrkd cbjkikibr, edtkgbrmmibr m rkidmmibr Uk cdfmakst, jk kxkcpiu, f rkzbivdrkd prboikckibr

  drmtcktmek sdu f nbeurmik jk strdtkgmk

  Ek fucr urckdz f skrmk2 5, :, 1, 0, 4?, 4:, 40, ?

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  10/66

  4//aibrmfikbf.oykt`bst?:.ebc/eursRmd.`tc

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  11/66

  44

  Mftkimgkfk cuitmpik Ebrpbrdi-e`mfkstkzme

  Mcpime b cdrk skfsmomimtdtk f mjkftmamedrkd m prkiuerdrkd skfzdmmibramzmek, jk kxkcpiu d smcm rmtcui ufum jdfs

  Cuzmedi \rksupufk kxmstkfd urke`mm cuzmedik, d pbsmomimtmm jk d pkrekpk m

  jmstmfgk sufktk edrk pdr id aki ditbr pkrsbdfk

  Mftkrpkrsbfdi Kstk jbvkjmt jk spmrmtui jk ebfjuetbr, jk uurmfd ebcufmermm m

  jk kxmstkfd kcpdtmkm, djme d edpdemtmm jk d fkikgk skftmckftkikditbrd

  Mftrdpkrsbfdi _kaiket b ouf eufbdtkrk d prbprmmibr skftmckftk m pbsmomimtm

  Aibrmf Ikbf, Mftkimgkftd drtmamemdid, `ttp>//aibrmfikbf.oykt`bst?:.ebc/eursRmd.`tc

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  12/66

  4?

  Mftkimgkfk cuitmpik Fdturdi

  Edpdemtdtkd jk d rkeufbdtk cbjkik f fdtur, jk d fkikgkjmakrmtk spkemm m jk d eidsmamed bomketk fdturdik> ombibgm kte.

  Kxmstkfmdi Edpdemtdtkd jk d trdtd prboikckik amibsbamek dik vmkmm> sermmtbrm,

  amibsbam, bdckfm erbrd ik pidek s emtkdse m s-m puf ftrkorm,prkjmedtbrm kte.

  ? ftr-uf mftkrvmu, Gdrjfkr d ckfmbfdt e md f edieui

  djugdrkd mftkimgkfkm pkjdgbgmek

  Amkedrk edpdemtdtk ebgfmtmv dr putkd dvkd uf tmp prbprmu jkmftkimgkf2...

  Aibrmf Ikbf, Mftkimgkftd drtmamemdid, `ttp>//aibrmfikbf.oykt`bst?:.ebc/eursRmd.`tc

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  13/66

  45

  Zmpurm jk mftkimgkf4. Imfgvmstme?. Ibgmeb-cdtkcdtme

  5. Updmdi:. Ebrpbrdi-e`mfkstkzme;. Cuzmedi

  1. Mftkrpkrsbfdi7. Mftrdpkrsbfdi

  0. Fdturdi=. Kxmstkfmdi4//aibrmfikbf.oykt`bst?:.ebc/eursRmd.`tc

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  14/66

  4:

  Mftkimgkfd> jk ek drk fkvbmk \krekpmd

  Edpdemtdtkd jk d adek boskrvdmm ebcpikxk dsuprd ckjmuium

  \rkiuerdrkd mfabrcdmmibr

  Edpdemtdtkd jk d gkstmbfd m trdfsabrcd mfabrcdmm, tbdtk abrckik jkrdmbfdckft

  Ckcbrmd Edpdemtdtkd jk d stbed m rkabibsm mfabrcdmm

  fvdrkd Edpdemtdtkd jk d jkzvbitd fbm eufbtmfk m domimtm m jk d abibsm kxpkrmkfd

  deucuidt Djdptdomimtdtkd

  Edpdemtdtkd jk d djdptd f cbj aikxmomi ebcpbrtdckftui id smtudmmik eurkftk

  \rbeks mftrdrk-mkmrk> prkmdamitrkdz stbe`kdz gkfkrdimzkdz dembfkdz

  Aibrmf Ikbf, Mftkimgkftd drtmamemdid, `ttp>//aibrmfikbf.oykt`bst?:.ebc/eursRmd.`tc

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  15/66

  4;

  Mftkimgkfd> ek adek Edpdemtdtkd jk d abibsm f cbj bptmc rksursk imcmtdtk,

  mfeiusmv tmcpui, pkftru d dtmfgk sebpurm

  Mftkimgkf cdm cdrk fskdcf dtmfgkrkd bomketmvkibrcdm jks sdu cdm rkpkjk

  Edpdemtdtkd jk d rkzbivd prboikck fbm sdu jk drkzbivd prboikck kxmstkftk f cbjurm fbm, cdm

  kamemkftk Edpdemtdtkd jk d sk djdptd id ckjmu prmf se`mcorm

  djusk prbprmkm pkrsbdfk sdu ckjmuium

  Aibrmf Ikbf, Mftkimgkftd drtmamemdid, `ttp>//aibrmfikbf.oykt`bst?:.ebc/eursRmd.`tc

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  16/66

  Jmseumk

  Bdckfmm suft cdm pumf djdptdm amzme, du trkoumt sebcpkfskzk

  Mftkimgkfd kstk uf pbtkfmdi

  Zmpurm jmakrmtk jk mftkimgkf> edrdedtmkik

  Djdptdrk id fmvki jk spkemk> gfjdemm jk ouetrmk,

  tdrjmgrdjkik

  41Aibrmf Ikbf, Mftkimgkftd drtmamemdid, `ttp>//aibrmfikbf.oykt`bst?:.ebc/eursRmd.`tc

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  17/66

  Mftkimgkfd

  Mftkimgkfd kstk b csur d edpdemtmm jk ddtmfgk sebpurm ftr-uf ckjmu ebcpikx m

  jmfdcme

  47Aibrmf Ikbf, Mftkimgkftd drtmamemdid, `ttp>//aibrmfikbf.oykt`bst?:.ebc/eursRmd.`tc

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  18/66

  40

  Mftrbjuekrk f mftkimgkfd drtmamemdi

  4. Mftrbjuekrk?. Mftkimgkfd m mftkimgkfd drtmamemdi

  5. Jkamfmmm dik mftkimgkfkm drtmamemdik:. Mstbrmeui mftkimgkfkm drtmamemdik;. \rmfempmmik mftkimgkfkm drtmamemdik1. Ebfeiuzmm

  Aibrmf Ikbf, Mftkimgkftd drtmamemdid, `ttp>//aibrmfikbf.oykt`bst?:.ebc/eursRmd.`tc

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  19/66

  4=

  Dobrjdrkd 4D dembfd bckfktk MD-ui kstkdrtd jk d erkd cdmfm edrk s

  fjkpimfkdse aufemm edrk dr fkeksmtd

  mftkimgkf jde dr am fjkpimfmtk jk bdckfm(Hurzwkmi)

  \bdtk am tkstdt eu dnutbrui tkstuium Zurmfg(4=;//aibrmfikbf.oykt`bst?:.ebc/eursRmd.`tc

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  20/66

  ?//aibrmfikbf.oykt`bst?:.ebc/eursRmd.`tc

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  21/66

  f prdetme

  Drk fkvbmk jk> \rkiuerdrkd imcodnuium fdturdi

  _kprkzkftdrkd eufbdtkrmm _dmbfdckft dutbcdt

  fvdrk dutbcdt

  ?4Aibrmf Ikbf, Mftkimgkftd drtmamemdid, `ttp>//aibrmfikbf.oykt`bst?:.ebc/eursRmd.`tc

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  22/66

  Edckrd e`mfkzkdse Ukdrik (4=0//aibrmfikbf.oykt`bst?:.ebc/eursRmd.`tc

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  23/66

  ?5

  Dobrjdrkd ?D gfjm bckfktk

  MD-ui kstkXdutbcdtmzdrkdS detmvmtmibr pkedrk ik dsbemkc eu gfjmrkd ucdf, detmvmtm

  prkeuc iudrkd jkemzmmibr, rkzbivdrkdprboikckibr, fvdrkd (Okiicdf)

  Uebpui kstk jk d ebfstrum smstkck edrkaufembfkdz mftkrff cbj smcmidr eu cmftkd

  bckfkdse

  Aibrmf Ikbf, Mftkimgkftd drtmamemdid, `ttp>//aibrmfikbf.oykt`bst?:.ebc/eursRmd.`tc

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  24/66

  ?:

  Cbjkidrkd ebgfmtmv tmmfkik ebgfmtmvkfekdre cbjkidrkd cmfmm ucdfk pk odzd

  kxpkrmckftkibr Dobrjdrkd ebgfmtmv d MD-uium prksupufk demufkd mftkimgkft edrk

  f dekidm tmcp mcmt cmftkd ucdf Zrkoumk s tmc euc aufembfkdz cmftkd

  Mftrbspkemk

  Kxpkrmckftk psm`bibgmek

  \rbgrdckik fu trkoumk jbdr s rkzbivk prboikck, em s ik rkzbivk

  f dekidm cbj ed bdckfmm Cdrvmf Cmfshy, Ubemktdtkd cmfmm(4=00)

  Cmftkd kstk b ebikemk jk dgkfm edrk rkprkzmft prbeksk jmakrmtk,pbsmomi ebfeurkftk

  Aibrmf Ikbf, Mftkimgkftd drtmamemdid, `ttp>//aibrmfikbf.oykt`bst?:.ebc/eursRmd.`tc

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  25/66

  ?;

  Dobrjdrkd 5D gfjm rdmbfdi MD-ui kstkstujmui edieuikibr edrk ade pbsmomik pkrekpmd,

  rdmbfdckftui m demufkd (Wmfstbf)

  Abibsmrkd ibgmemm pkftru d iud jkemzmm ebcpikxk Drmstbtki> smibgmsckik (ske. MQ .@r.)

  Abrcdimzdrk rmgurbds, putkrk jk rkprkzkftdrk mrdmbfdckft

  \utkc gsm djkvrui prmf cdfmpuidrkd jk smcobiurm

  Euc pbdtk am rkprkzkftdt ibgme eufbdtkrkd m euc pbdtkadek jkjuemm uf smstkc2 Jmameuitm> eufbtmfk fksmgurk, eufbtmfk mfabrcdik(jk kxkcpiu,

  erkj e tk muokse)

  Aibrmf Ikbf, Mftkimgkftd drtmamemdid, `ttp>//aibrmfikbf.oykt`bst?:.ebc/eursRmd.`tc

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  26/66

  ?1

  Dobrjdrkd :D dembfd rdmbfdi

  MD-ui kstkprkbeupdt jk dutbcdtmzdrkdebcpbrtdckftuium mftkimgkft (Iugkr, Utuooikamkij)

  D dembfd rdmbfdi fskdcf d jksebpkrm demufkdbptmc, edrk djuek etmgui cdxmc Deekftui edjk pk ebcpbrtdckft

  Mfakrkfkik suft utmik, jdr fu ftbtjkdufd fkeksdrk

  Demufmik rkaikxk pbt am rdmbfdik

  Aibrmf Ikbf, Mftkimgkftd drtmamemdid, `ttp>//aibrmfikbf.oykt`bst?:.ebc/eursRmd.`tc

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  27/66

  ?7

  D dembfd rdmbfdi

  Demufmik rdmbfdik suft stujmdtk jk cdnbrmtdtkdekrektrmibr detudik jk MD

  Dgkfm rdmbfdim Id rkzbivdrkd prboikckibr rkdik, ebftkdz jk adpt

  rkzuitdtui

  Jket s mcmtc bdckfmm edrk fekdre s rkzbivkprboikck jmamemik, cdm omfk s fekrec srkzbivc pur m smcpiu dekstk prboikck

  Aibrmf Ikbf, Mftkimgkftd drtmamemdid, `ttp>//aibrmfikbf.oykt`bst?:.ebc/eursRmd.`tc

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  28/66

  ?0

  Jmakrkfkik jk dobrjdrk

  Gfjmrk vs. ebcpbrtdckft

  [cdf vs. rdmbfdi

  Ebcpbrtdckftui kstk boskrvdomi m cdm ubr jk tkstdttmmfmame jket gfjmrkd

  _dmbfdimtdtkd kstk eidr jkamfmt> demufm bptmck

  f ckjmmik ebcpikxk, fu sk pbt gsm ftbtjkdufddemufmik bptmck

  Aibrmf Ikbf, Mftkimgkftd drtmamemdid, `ttp>//aibrmfikbf.oykt`bst?:.ebc/eursRmd.`tc

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  29/66

  ?=

  Mftkimgkfd fdturdi mmftkimgkfd drtmamemdi

  Edieuidtbdrkik kiketrbfmek eidsmek du b dr`mtketurjmakrmt jk smstkckik ombibgmek Du tmpurm jmakrmtk jk pkrabrcdfk

  _keufbdtkrkd imcodnuium vs. edieuik ebcpikxk

  Ebccbf skfsk( oufui smc) kstk b edftmtdtkmckfs jk eufbtmfk mcpimemtk, jbofjmtk jmfkxpkrmkf Kstk prbvbedrkd amfdi pkftru ebfstrumrkd ufbr cdmfm

  dskcftbdrk eu bdckfmm

  Aibrmf Ikbf, Mftkimgkftd drtmamemdid, `ttp>//aibrmfikbf.oykt`bst?:.ebc/eursRmd.`tc

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  30/66

  5//aibrmfikbf.oykt`bst?:.ebc/eursRmd.`tc

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  31/66

  54

  fekputurmik

  4=:5> prmcui cbjki jk fkurbf drtmamemdi(CeEuiibe` & \mtts)

  4=:=> fvdrkd fkurbfdi (@koo) 4=; stujmm dsuprd nbeuium jk d`

  (U`dffbf, Zurmfg)

  4=;4> UFD_E, prmcui edieuidtbr fkurbfdi

  (Cmfshy & Kjcbfjs)

  Aibrmf Ikbf, Mftkimgkftd drtmamemdid, `ttp>//aibrmfikbf.oykt`bst?:.ebc/eursRmd.`tc

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  32/66

  5?

  Fdtkrkd MD-uium 4=;1> Zkrckfui mftkimgkf drtmamemdi> CeEdrt`y, wbrhs`bp-ui jk

  id Jdrtcbut` Ebiikgk Ibgmedi Z`kbrmst (Fkwkii & Umcbf)

  Kftuzmdscui tmcpurmu 4=;7> Gkfkrdi \rboikc Ubivkr

  4=;0> CeEdrt`y> imcodnui Imsp, tmck s`drmfg, Djvmek Zdhkr (tkbrktme)

  4=;=> Gkbcktry Z`kbrkc \rbvkr

  4=1;> Cktbjd rkzbiumkm(_bomfsbf)

  \rbgrdc jk jdck edrk fvd jmf nbeurm

  \rbgrdc pkftru dfdimz cdtkcdtme

  Cmerbwbrijs

  \rkjmemm e MD-ui vd putkd adek brmek id uf cbckft jdt

  Aibrmf Ikbf, Mftkimgkftd drtmamemdid, `ttp>//aibrmfikbf.oykt`bst?:.ebc/eursRmd.`tc

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  33/66

  55

  \krekptrbfui

  _bskfoidtt (4=;7) Eidsmamedtbr imfmdr Zkbrkcd jk ebfvkrgkf d pkrekptrbfuium(4=1?) Digbrmtc jk dftrkfdrk

  Jbdr prboikck skpdrdomik imfmdrAibrmf Ikbf, Mftkimgkftd drtmamemdid, `ttp>//aibrmfikbf.oykt`bst?:.ebc/eursRmd.`tc

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  34/66

  B jbz jk rkdimtdtk \rbgrdckik edrk aufembfdu omfk pkftru cmerbwbrijs du kudt

  id dpimedrkd pk prboikck rkdik _kzbivdrkd f prmfempmu fu kstk id aki eu rkzbivdrkd f prdetme

  Kxpibzmd ebcomfdtbrmdi Zrdjuekrkd dutbcdt jmf rus f kfgikz

  Z`k spmrmt ms wmiimfg out t`k aiks` ms wkdh

  Z`k vbjhd ms gbbj out t`k ckdt ms rbttkf

  Cmfshy & \dpkrt, \krekptrbfs(4=1=) \rboikckik fkskpdrdomik imfmdr, jk kxkcpiu PB_, fu pbt am cbjkidtk

  jk pkrekptrbfm

  _dpbrtui Img`t`mii (4=75)> bprmrkd amfdfrmm ekrektrmibr jk MD fCdrkd Ormtdfmk, eu kxekpmd d trkm ufmvkrsmtm

  5:Aibrmf Ikbf, Mftkimgkftd drtmamemdid, `ttp>//aibrmfikbf.oykt`bst?:.ebc/eursRmd.`tc

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  35/66

  5;

  Umstkckik odzdtk pk eufbtmfk

  Jkfjrdi, prmcui smstkc kxpkrt (4=1;) [tmimzdt f spketrbcktrmk

  Qkrsmufmik uitkrmbdrk du mfeius mjkkd jmf DjvmekZdhkr> skpdrdrkd eufbtmfkibr (rkguimibr) jkprbgrdcui edrk rkdimzkdz rdmbfdckftui

  Aibrmf Ikbf, Mftkimgkftd drtmamemdid, `ttp>//aibrmfikbf.oykt`bst?:.ebc/eursRmd.`tc

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  36/66

  51

  Kimzd

  \sm`mdtrui ebcputkrmzdt (Wkmzkfoduc & Ebioy, 4=11)

  Aibrmf Ikbf, Mftkimgkftd drtmamemdid, `ttp>//aibrmfikbf.oykt`bst?:.ebc/eursRmd.`tc

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  37/66

  57

  Ditk rkdimzrm 4=1;> Ibgmed vdg / auzzy(^djk`) 4=10> _kprkzkftdrkd eufbdtkrmm prmf rkkik skcdftmek

  (Tumiimdf) 4=7 Imcodnui \rbibg (Ebickrdukr) 4=7 Umstkcui kxpkrt C]EMF (U`brtimaak kt di.)

  Uerms f Imsp, :;< rkguim

  Mfakemm sdfgvmfk, kxpimedmm(w`y2), adetbrm jk ferkjkrk

  KC]EMF (4=7=),s`kii jk smstkck kxpkrt 4=75> Digbrmtcmm gkfktmem (@biidfj) 4=7;> _kprkzkftdrkd eufbdtkrmm prmf edjrk (Cmfshy) 4=0 \rbspketbr, jktketdrkd jkpbzmtkibr cmfkrdik

  Aibrmf Ikbf, Mftkimgkftd drtmamemdid, `ttp>//aibrmfikbf.oykt`bst?:.ebc/eursRmd.`tc

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  38/66

  50

  MD-ui jkvmfk b mfjustrmk 4=70> PEBF, smstkc kxpkrt ebckremdi pkftru ebfamgurdrkd

  edieuidtbdrkibr QDP (CeJkrcbtt) Kebfbcmm jk :

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  39/66

  \rbmketk jk sueeksdfmm 0< 4=0:> \rbmketui Eye (Ikfdt), ebikemk jk eufbtmfk jk

  ouf smc. f ?//aibrmfikbf.oykt`bst?:.ebc/eursRmd.`tc

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  40/66

  : f tmcpui rzobmuium jmf Gbia, pidfmamedrkd trupkibr ek

  mcpimedu ; D.I.M.E.K. e`dttkrobt

  4==1> Ebfnketurd ium _boomfs jmf ibgmed obbikdf,fkrkzbivdt tmcp jk zkem jk dfm, d abst jkcbfstrdt eudnutbrui ufum jkcbfstrdtbr dutbcdt jk tkbrkck

  Aibrmf Ikbf, Mftkimgkftd drtmamemdid, `ttp>//aibrmfikbf.oykt`bst?:.ebc/eursRmd.`tc

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  42/66

  :?

  Abtodi eu rbobm

  Aibrmf Ikbf, Mftkimgkftd drtmamemdid, `ttp>//aibrmfikbf.oykt`bst?:.ebc/eursRmd.`tc

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  43/66

  :5

  Nuetbrm jk d` 4==7> Jkkp Oiuk, jkzvbitdt jk MOC, i-d fvmfs pk

  edcpmbfui cbfjmdi Gdrm Hdspdrbv

  Aibrmf Ikbf, Mftkimgkftd drtmamemdid, `ttp>//aibrmfikbf.oykt`bst?:.ebc/eursRmd.`tc

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  44/66

  ::

  _bobm kxprksmvm

  Ebg \rbnket(Orbbhs, CMZ)

  Hmsckt(Orkdzkdi, CMZ)

  Aibrmf Ikbf, Mftkimgkftd drtmamemdid, `ttp>//aibrmfikbf.oykt`bst?:.ebc/eursRmd.`tc

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  45/66

  :;

  Kxpibrdtbrm ?

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  46/66

  :1

  Digbrmtcui Cdssmvk (?

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  47/66

  :7

  Drt ebcputkrmzdt

  Ddrbf (Hurzwkmi)

  Aibrmf Ikbf, Mftkimgkftd drtmamemdid, `ttp>//aibrmfikbf.oykt`bst?:.ebc/eursRmd.`tc

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  48/66

  :0

  Ditk rkdimzrm 4===> Umstkc kxpkrt f tmcp rkdi pkftru gkstmbfdrkd sdremfmibr jk

  rutmf jk rkpdrdrk dik ufkm sbfjk spdmdik (_kcbtk Dgkftpkftru Jkkp Updek 4)

  ?

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  49/66

  _spufsurm f imcodn fdturdi

  MOC Wdtsbf Nkbpdrjy! (?//aibrmfikbf.oykt`bst?:.ebc/eursRmd.`tc

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  50/66

  Dpimedmm cmimtdrk Jrbfd P-:7O, U[D (?

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  51/66

  Cdmfd Gbbgik

  Dutbcbomi dutbfbc f ckjmu urodf (?//aibrmfikbf.oykt`bst?:.ebc/eursRmd.`tc

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  52/66

  fvdrk eu ftrmrk prbaufj

  kfgi. Jkkp _kmfabrekckft Ikdrfmfg Gbbgik JkkpCmfj (?

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  53/66

  Qmskik ufkm mftkimgkfk drtmamemdik

  ;5

  Gbbgik, fvdrk prbaufj (jkkp ikdrfmfg, ?//aibrmfikbf.oykt`bst?:.ebc/eursRmd.`tc

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  54/66

  Mjkftmamedrkd mcdgmfmibr

  Wbiardc (?//aibrmfikbf.oykt`bst?:.ebc/eursRmd.`tc

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  55/66

  _bobtui Dtids

  Gbbgik, ?//aibrmfikbf.oykt`bst?:.ebc/eursRmd.`tc

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  56/66

  Dip`dGb Gbbgik JkkpCmfj Cdrtmk ? d etmgdt eu :-4 cpbtrmvd ium Ikk Ukjbi,nuetbr

  jk gb prbaksmbfmst eu = jdf, prkcmu> 4.

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  57/66

  Jkskfk drtmamemdik

  Utmi drtmstme fkurbfdi (?//aibrmfikbf.oykt`bst?:.ebc/eursRmd.`tc

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  58/66

  Fbui tdoibu _kcordfjt

  \rbmketui Z`k Fkxt_kcordfjt

  Dfdimz ebcputkrmzdt d410.?15 ardgckftk jktdoibu jmf 5:1 tdoiburmbrmgmfdik

  Dprmimk ? d abst

  jkzviumt tdoibui fbuerkdt, mcprmcdt 5J

  ;0Aibrmf Ikbf, Mftkimgkftd drtmamemdid, `ttp>//aibrmfikbf.oykt`bst?:.ebc/eursRmd.`tc

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  59/66

  \bhkr

  Imokrdtus, jkzvbitdt id ufmvkrsmtdtkd EdrfkgmkCkiibf

  Mdfudrmk ? d fvmfs pdtru jmftrk ekm cdmoufm nuetbrm jmf iuck 4?

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  60/66

  1//aibrmfikbf.oykt`bst?:.ebc/eursRmd.`tc

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  61/66

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  62/66

  1?

  Mftrbjuekrk f mftkimgkfd drtmamemdi

  4. Mftrbjuekrk?. Mftkimgkfd m mftkimgkfd drtmamemdi

  5. Jkamfmmm dik mftkimgkfkm drtmamemdik:. Mstbrmeui mftkimgkfkm drtmamemdik;. \rmfempmmik mftkimgkfkm drtmamemdik1. Ebfeiuzmm

  Aibrmf Ikbf, Mftkimgkftd drtmamemdid, `ttp>//aibrmfikbf.oykt`bst?:.ebc/eursRmd.`tc

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  63/66

  15

  \rmfempmmik MD

  _dmbfdimtdtkd imcmtdt mcpime b eutdrkbpbrtufmst

  [f smstkc jk smcobiurm amzmek kstk fkeksdr msuamemkft pkftru demufm mftkimgkftk

  Fucrui cdgme 7

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  64/66

  1:

  Uuojbckfmmik MD

  _keufbdtkrkdvbromrmm

  \rkiuerdrkdimcodnuiumfdturdi

  Qmzmufk

  ebcputkrmzdt

  _bobtme

  Aibrmf Ikbf, Mftkimgkftd drtmamemdid, `ttp>//aibrmfikbf.oykt`bst?:.ebc/eursRmd.`tc

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  65/66

  1;

  Uuojbckfmmik MD _kkikfkurbfdik

  Nbeurm

  Ibgme auzzy

  Digbrmtcmkvbiutmvm Kurmstmem jkeutdrk

  _dmbfdckft

  Umstkckkxpkrt

  Qmdddrtmamemdi (2) fvdrkddutbcdt Dgkfm

  mftkimgkfm

  Aibrmf Ikbf, Mftkimgkftd drtmamemdid, `ttp>//aibrmfikbf.oykt`bst?:.ebc/eursRmd.`tc

 • 8/8/2019 Inteligenta artificiala: Introducere

  66/66

  Ebfeiuzmm Mftkimgkfd kstk b csur d edpdemtmm jk d dtmfgk sebpurm

  ftr-uf ckjmu ebcpikx m jmfdcme _kprkzmft b cuimck jk strdtkgmm abibsmtk pkftru d bptmcmzd

  mftkrdemufkd eu ckjmui f MD kxmst dobrjrm odzdtk pk gfjmrk sdu ebcpbrtdckft,

  rkspketmv cbjkidrkd cmfmm ucdfk sdu rdmbfdimtdtk U-du aeut prbgrksk suostdfmdik f>

  _keufbdtkrkd cbjkikibr m fvdrk

  \rboikckik jk pidfmamedrk m rdmbfdckft Cdm rkekft, rkeufbdtkrkd mcdgmfmibr m imcodnuium

  Cuitk prboikck suft fe fkrkzbivdtk MD-ui kstk uf jbckfmu jk ekrektdrk mftkrksdft!