intention magazine

Download intention magazine

Post on 28-Mar-2016

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Magazine for events designers In'tent located in amsterdam, The Netherlands

TRANSCRIPT

 • eventjesLeiderschap

  interdisciplinairedwarsverbanden

  MVO is bezig aan een doorbraak

  dit is een magazine om te verbeeldennummer

  1

 • colofon inhoud

  voorwoord

  Tien jaar na dato geeft Eckart het geheim prijs van de succesformule waarmee hij zijn BSO van eenmans-bedrijf tot multinational met 10.000 medewerkers liet groeien.

  Eckarts Notes is een aaneenschakeling van ideen en gouden tips. Vol humor en zelfspot over de succesformule, waarmee een onverwacht eenmansbedrijf uitgroeide tot onge-kende multinational.

  ISBN 978-90-5637-967-4 | 240 paginas | g 29,50

  eckartsnotes

  Eckart Wintzen is een gedreven ondernemer

  op automatiseringsgebied met oog voor het milieu. Hij is eige-naar van het green capital venture- bedrijf Extent dat onder andere investeert in innovatieve en onconventionele projec-

  ten met sociale en ecologische doelstellin-gen. Verder is Eckart ook aandeel-

  houder van Intent.

  REdacTIEadRES

  Postbus 94489, 1090 GL amsterdam

  020-6936340 secretariaat@intent.nl

  www.intent.nl

  aaN dIT NummER wERkTEN mEE

  Martijn Arets, Willemijn van Benthem, Monique Harmsen, Anne Peetoom, Dana Ploeger,

  Sandra Vreeburg, Christel Witteveen enMilou van Woezik

  cONcEPT + aRT dIREcTION

  Natureall(Tein Janmaat & Vincenzo Vigliarolo)

  www.natureall.nl

  adVERTENTIE INfORmaTIE

  020-6936340

  fOTOGRafIE

  Sjaak Ramakers, Clickshots, Capital Photos en Jarno Verhoef

  OPLaGE

  15.000 exemplaren

  wanneer u meer informatie over Intent wilt ontvangen, dan kunt u uw contactgegevens mailen naar

  secretariaat@intent.nl

  Het is niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Intent, de in dit magazine gepubliceerde artikelen en beeldmateriaal over te nemen, te (doen) publiceren of anderszins openbaar te maken

  of te verveelvoudigen.

  Deze uitgave is gedrukt op chloorvrij papier

  voor u ligt het eerste nummer van ons eigen magazine:

  intentionIntent is een communicatie- enevenementenbureau, dat goed is in de dingen die je niet kan maken.

  Hiervoor is creativiteit, durf en lef nodig,dat heeft Intent dan ook.

  Zo ontstond het idee om op een manier die bij Intent past naar buiten te treden;

  eigenzinnig, trots en bescheiden. Vormgegeven in een magazine.

  Een mooi cadeauals je bijna 10 jaar bestaat.

  Een blad waar we ons werk in verbeelden door mensen aan

  het woord te laten die ons kennen. maar waar ook mensen

  en meningen in naar voren komen die inspireren.

  we wensen u veel leesplezier,

  4. Van communicatie naar eVenementfusie Tergooiziekenhuizen

  5. trude maas senator Eerste KamerHet helpt dat een ander je voor het blok zet

  en je een hand geeft

  6. Peter Van rooijen

  directeur international civil society support aidsbestrijding vraagt leiderschap en moed

  8. marcel de rooij Twynstra Guddede gemiddelde manager geeft een 5,3 voor het functioneren

  van zijn eigen bedrijf. En dus van zichzelf.

  12. eneco infra personeelsevenement14.

  Willem lageWeg MVO Nederlandmaatschappelijk ondernemen is bezig aan een doorbraak

  16. mechtild Van den hombergh Stichting DOEN

  Ik wil graag meehelpen de wereld iets mooier te maken

  17. indrukWekkend schildersdoek

  invloedrijke Nederlanders en hun talenten

  19. de kracht Van Intent

 • van communicatie naar evenement;

  Trude Maas is een van de eersten die het persoonlijke waardentraject doorliep met Birgitta van Loon.

  Waarom heb je het gedaan? Er komt een moment waarop je weer voor een aantal keuzes staat. we hebben allemaal fases waarin we gewoon doorhol-len zonder erbij na te denken, maar we hebben ook fases waarin je je bewust bent van het feit dat je kunt of moet kiezen. Je denkt dan meer dan normaal na over wat je doet en waarom je het doet. dat is geen habitus, maar soms sta je op een kruispunt en dan realiseer je dat je hier iets mee moet doen.

  Wat vond je van het waardentraject? Het interessante aan de methode van Birgitta is dat deze visueel is. Het is wel goed om met beelden aan de gang te gaan, we zijn eigenlijk zeer verbaal ingesteld, je moet dus goed nadenken over wat je wilt zeggen en hoe dat verbeeld wordt.

  Heeft het jou wat opgeleverd? Er zijn wel eye-openers. Een aantal din-gen weet je diep in je hart, maar het is soms wel prettig om ze daar maar te houden. Niet verkeerd is dat je in een zakelijke omgeving zit, je zit daar niet zomaar wat te doen, er moet wel wat uitkomen. Het is ook niet verkeerd dat je gebonden bent aan een tijdschema, je moet jezelf zo af en toe een beetje onder druk zetten. we krijgen zoveel impulsen van buitenaf dat je gewoon reactief kunt zijn en dan is je agenda ook gevuld. de waarde van de sessies met Birgitta is dat je er weer eens met je neus bovenop gedrukt wordt dat je zelf aan het roer moet staan en in plaats van af te wachten pro-actief kunt zijn.

  In het dagelijkse leven denk ik niet voortdurend aan de uitkomsten van het traject, maar het is een stapje in je zelfkennis. de theorie van emotionele intelligentie stelt dat als je jezelf niet kent, je nooit met een ander in contact kunt komen op niveau en met enige diepgang. Ik zie het hele leven als een zoekplaatje naar jezelf. Het helpt om je gang in het leven te zoeken. Het helpt dat een ander je voor het blok zet en je een hand geeft. Soms zijn er zaken waar ik zelfs een fysieke weerzin tegen heb. Ik vraag me wel dan af waarom dat zo is. Zelfken-nis helpt om daar achter te komen.

  De waarde van de sessies met Birgitta is dat je er weer eens met je neus bovenop gedrukt wordt dat je zelf aan het roer moet staan en in plaats van af te wachten pro-actief kunt zijn

  LEVEN IS EEN ZOEk-

  PLaaTJE NaaR JEZELf

  Door Monique Harmsen Fotografie Sjaak Ramakers

  fusieTergooiziekenhuizenDoor Martijn Arets Fotografie Capital PhotosSinds enkele jaren

  is ze lid van de Eerste Kamer en bekleedt diverse commissariaten.

  Ze houdt zich bezig met onder andere onderwijs, talent, sociaal verantwoord ondernemen en ICT. Tot eind 2006 was ze president van de Hay Vision Society. Van 1988 tot 1998 heeft Trude gewerkt bij Origin Nederland, een onderneming met 6.000 mede-werkers. De laatste jaren als lid van de vierhoofdige directie. Hiervr leidde ze diverse business

  units van BSO en Origin. Daarvoor als o.a. adjunct-directeur van het CITO.

  de samenwerking tussen Ziekenhuis Hilversum en Intent begint in 2005. Op 24 januari van dit jaar

  begeleidt Intent de introductie van de nieuwe ziekenhuiskleding van Ziekenhuis Hilversum. de kleding is ontworpen door mo-deontwerper Niels klavers en wordt gepresenteerd door eigen medewerkers die onder begeleiding van een team visagisten en choreografen voor pers n eigen personeel schitteren op de catwalk. deze show haalt zowel regionaal als landelijk diverse nieuwsuitzendingen.

  Een jaar later staat de volgende uitdaging voor de deur. Op 14 oktober 2006 gaan Ziekenhuis Hilversum en Ziekenhuis Gooi-Noord samen verder onder de naam Tergooiziekenhuizen. Een lastige opgave om twee voormalige concurrenten op n lijn te krijgen. de twee hoofdige raad van bestuur claudia Zuider-wijk en Edwin van der meer geven het goede voorbeeld door het eerste jaar drie keer per week van directiekamer te wisselen.

  Volgens ons moet bij een fusie het nieuwe verhaal van bin-nenuit de organisatie worden uitgedragen; vanuit de medewer-kers. Om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen wordt besloten om een dag voor de officile onthulling een knalfeest te organise-ren met op de achtergrond het thema Samen klopt het. Bij bin-nenkomst krijgen de gasten, die warm worden ontvangen door piccolos, een kloppend hart opgespeld. wanneer de duistere zaal is gevuld met meer dan twee duizend kloppende harten wordt er met het geluid van een zware, lage hartslag een extra spanning opgebouwd. Vervolgens begint er een dertig minuten durende show van medewerkers die speciaal voor de gelegenheid geschre-ven nummers ten gehore brengen. dit alles ondersteund met

  choreografie, visagie en kleding. de show wordt afgesloten met een duet tussen claudia Zuiderwijk en Edwin van der meer en een film met de onthulling van de nieuwe naam en het logo, gevolgd door het spetterende lied celebration dat gezongen en muzikaal begeleid wordt door eigen Tergooi medewerkers. de onthulling is het startschot voor een geweldige en gevarieerde avond.

  de volgende dag is het tijd om het nieuws aan de buiten-wereld bekend te maken. Via een telefoonverbinding tussen beide ziekenhuizen onthullen de burgemeesters van Hilversum en Blaricum gezamenlijk het nieuwe logo. de hele dag kunnen belangstellenden een kijkje achter de schermen nemen van het nieuwe ziekenhuis. Zo vindt er een live hartkatheterisatie plaats en een demonstratie van een endoscopieonderzoek en een re-animatie.

  fuseren en veranderen blijft moeilijk. Het is geen gemak-kelijke opgave voor een ziekenhuis om alle neuzen n kant op te krijgen. maar door de keur aan activiteiten waarbij de aandacht lag op interne veranderingen, met als uitsmijter het feest, werd het vertrouwen bij de medewerkers versterkt. de puzzelstukjes van de intensieve voorbereidingen met veel verschillende partij-en vielen op 13 en 14 oktober allemaal op hun plaats; de puzzel was compleet. dit was nooit gelukt wanneer er geen perfecte afstemming was geweest tussen de interne en de externe com-municatie. Voor de wijze waarop het ziekenhuis de afgelopen jaren zo consistent en duidelijk heeft gecommuniceerd kreeg Tergooiziekenhuizen de NIma marketing prijs, die voor het eerst in de zorgsector werd uitgereikt.

 • Hoe verkoop je aids? Hoe leg je het verband tussen grote westerse ondernemingen en de Zuid- afrikaanse oma