introducere în psihologie 1

Post on 30-May-2018

251 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/9/2019 Introducere n Psihologie 1

  1/19

  IntroducereIntroducere nn

  PsihologiePsihologieI.I. Introspecionismul despre obiectulIntrospecionismul despre obiectul

  psihologieipsihologiei

 • 8/9/2019 Introducere n Psihologie 1

  2/19

  1.1. Aspectul psihic propus ca obiect de studiuAspectul psihic propus ca obiect de studiu..RReprezentani, promotorieprezentani, promotori..

  2.2. Concepte propuseConcepte propuse. M. Metoda utilizatetoda utilizat..

  3.3.

  ContribuiiContribuii. L. Limiteimite teoretice/metodologiceteoretice/metodologice..4.4. ncercari de redresare, rencercari de redresare, rennoirennoire -- curentelecurenteleneo..neo....

  5.5. ApreciereaAprecierea personalpersonal cu privire la foracu privire la foraexplicativ a perspectivei propuse.explicativ a perspectivei propuse.

 • 8/9/2019 Introducere n Psihologie 1

  3/19

  1.1.

  1.1.

  Aspectul psihic propus ca obiect de studiuAspectul psihic propus ca obiect de studiu.

  .

  1.2. R1.2. Reprezentanieprezentani ((promotoripromotori))

  Introspecionismul este reprezentat de psihologiIntrospecionismul este reprezentat de psihologi

  ca: W. Wundt, E.Titchner, J.Dewey, J.Angellca: W. Wundt, E.Titchner, J.Dewey, J.Angellcare afirm c psihologia trebuie s studiezecare afirm c psihologia trebuie s studieze

  viaa psihic interioar contient.viaa psihic interioar contient.

 • 8/9/2019 Introducere n Psihologie 1

  4/19

  W.W. Wundt (1832Wundt (1832 1920)1920)

  W. WundtW. Wundt a predat laa predat laUniversitatea dinUniversitatea din

  Heidelberg primul curs deHeidelberg primul curs depsihologie i a nfiinatpsihologie i a nfiinatprimul laborator deprimul laborator de

  psihologie experimentalpsihologie experimental

  (Leipzig, 1879)(Leipzig, 1879).. AcestaAcesta se focalizeaz pese focalizeaz pe

  studiul experieneistudiul experieneicontiente a omului.contiente a omului.

 • 8/9/2019 Introducere n Psihologie 1

  5/19

  2.1.2.1. Concepte propuseConcepte propuse..

  n concepia lui Wundt, fondatoruln concepia lui Wundt, fondatorulstructuralismului, psihologia trebuie s abordezestructuralismului, psihologia trebuie s abordezeprocesele elementare ale experienei contiente.procesele elementare ale experienei contiente.

  Structura contiinei include, asemntorStructura contiinei include, asemntorstructurii apei sau aerului, dou tipuri destructurii apei sau aerului, dou tipuri de

  elemente primare care pot fi studiate nelemente primare care pot fi studiate nlaborator: senzaiile i sentimentele.laborator: senzaiile i sentimentele.

 • 8/9/2019 Introducere n Psihologie 1

  6/19

  StructuralismulStructuralismul

  Focalizarea interesului cercettorilor pe structuraFocalizarea interesului cercettorilor pe structuracomponentelor psihicului este una dincomponentelor psihicului este una dinparticularitile colii structuraliste iniiate departicularitile colii structuraliste iniiate de

  W.Wundt.W.Wundt.

  Structuralitii se preocup de identificareaStructuralitii se preocup de identificarea

  elementelor experienei, de descoperireaelementelor experienei, de descoperireamodalitilor lor de combinare i a factorilormodalitilor lor de combinare i a factorilorcare influeneaz combinarea acestor elemente.care influeneaz combinarea acestor elemente.

 • 8/9/2019 Introducere n Psihologie 1

  7/19

  2.2. M2.2. Metoda utilizatetoda utilizat

  Pentru studierea elementelor contiinei, Wundt iPentru studierea elementelor contiinei, Wundt iadepii si structuraliti au utilizat metodaadepii si structuraliti au utilizat metodacunoscut cacunoscut ca metoda introspecieimetoda introspeciei//autoobservrii (n latin, introspectio nseamn aautoobservrii (n latin, introspectio nseamn aprivi n interior).privi n interior).

  Subiecilor li se solicita sSubiecilor li se solicita s--i descrie proceselei descrie procesele

  mentale din momentul n care au sesizat c aumentale din momentul n care au sesizat c autrit o anumit experien obiectual (contactul cutrit o anumit experien obiectual (contactul cuo floare trebuia descris n termenii senzaiiloro floare trebuia descris n termenii senzaiilorprovocate de floareprovocate de floare culoare, form etc).culoare, form etc).

 • 8/9/2019 Introducere n Psihologie 1

  8/19

  Sub aceste auspicii sSub aceste auspicii s--au abordat aspecteau abordat aspecte

  importante ale psihicului ca gndirea i memoria.importante ale psihicului ca gndirea i memoria.Gndirea, de exemplu, a fost abordat ca unGndirea, de exemplu, a fost abordat ca unproces de rezolvare de probleme i studiat prinproces de rezolvare de probleme i studiat prinmetoda introspecieimetoda introspeciei..

  O aO altlt metodmetod utilizat de introspecioniti, deutilizat de introspecioniti, dedata aceasta nu pentru cunoaterea proprieidata aceasta nu pentru cunoaterea proprieiinterioriti ci pentru cunoaterea celuilaltinterioriti ci pentru cunoaterea celuilalt,, eestesteempatiaempatia (pathos nseamn simmnt, simire)(pathos nseamn simmnt, simire)adic transpunerea n starea, n simirea celuilalt.adic transpunerea n starea, n simirea celuilalt.

 • 8/9/2019 Introducere n Psihologie 1

  9/19

  3.1.3.1. ContribuiiContribuii

  Afirmat ca psihologie a contiinei,Afirmat ca psihologie a contiinei,introspecionismul are meritul de a fi evideniatintrospecionismul are meritul de a fi evideniat

  structura (structuralismul) i funciile, activismulstructura (structuralismul) i funciile, activismul(funcionalismul) psihicului uman(funcionalismul) psihicului uman..

 • 8/9/2019 Introducere n Psihologie 1

  10/19

  3.2. Limite t3.2. Limite teoretice/metodologiceeoretice/metodologice

  Studierea contiinei prin descompunerea ei n fragmenteStudierea contiinei prin descompunerea ei n fragmentea condus ns la neglijarea caracteristicii ei principale,a condus ns la neglijarea caracteristicii ei principale,aceea de a fi unic i original, precum i la neglijareaaceea de a fi unic i original, precum i la neglijarea

  susinerii afectivsusinerii afectiv--motivaionale de care se bucurmotivaionale de care se bucurcontiina, susinere care ns nu intr n cmpulcontiina, susinere care ns nu intr n cmpulcontiinei (i nu poate fi descris n cuvinte).contiinei (i nu poate fi descris n cuvinte).

  O alt limit explicativ care a decurs din metodaO alt limit explicativ care a decurs din metodapracticat de introspecioniti a fost aceea c spracticat de introspecioniti a fost aceea c s--a abordata abordatgndirea fr imagini i fr voin.gndirea fr imagini i fr voin.

 • 8/9/2019 Introducere n Psihologie 1

  11/19

  Metoda introspecieiMetoda introspeciei a fost fie supraevaluat fiea fost fie supraevaluat fiecontestatcontestat -- a fost numit metod regal, princeps, aa fost numit metod regal, princeps, apsihologiei sau a fost ridiculizat.psihologiei sau a fost ridiculizat.

  Astfel filozoful pozitivist A.Comte consider ncercareaAstfel filozoful pozitivist A.Comte consider ncercareade cunoatere a faptelor de natur psihic prinde cunoatere a faptelor de natur psihic prinintrospecie ca fiind asemntoare cu ncercarea ochiuluiintrospecie ca fiind asemntoare cu ncercarea ochiuluide a se vedea pe sine n timp ce privete sau cude a se vedea pe sine n timp ce privete sau cu

  ncercarea unei persoane de a se vedea pe sine de la oncercarea unei persoane de a se vedea pe sine de la ofereastr n timp ce trece stradafereastr n timp ce trece strada mod plastic de amod plastic de a

  exprima faptul c introspecia ridic o mare problem:exprima faptul c introspecia ridic o mare problem:dedublarea (cnd are cine s observe nu are ce i cnddedublarea (cnd are cine s observe nu are ce i cndexist obiectul observaiei nu are cine s observe).exist obiectul observaiei nu are cine s observe).

 • 8/9/2019 Introducere n Psihologie 1

  12/19

  ntrntr--adevr prin introspecie ne punem n situaiaadevr prin introspecie ne punem n situaia

  de a delimita n interiorul nostru un fapt dede a delimita n interiorul nostru un fapt decontiin pe care s l observm fr ca actulcontiin pe care s l observm fr ca actulobservrii (care este tot un fapt de contiin) sobservrii (care este tot un fapt de contiin) sl afecteze n vreun fel.l afecteze n vreun fel.

  AAjungem la ntrebarea dac observatorul (psihic)jungem la ntrebarea dac observatorul (psihic)poate spoate s observeobserveceva n care este intrinsecceva n care este intrinsec

  implicat i dac trirea psihic (experiena) nu seimplicat i dac trirea psihic (experiena) nu seschimb n momentul n care devine obiect deschimb n momentul n care devine obiect deobservaie.observaie.

 • 8/9/2019 Introducere n Psihologie 1

  13/19

  ndoieli au aprut i n privinandoieli au aprut i n privina empatiempatiei.ei.

  Principalele obiecii care sPrincipalele obiecii care s--au ridicat sau ridicat s--au referitau referitla posibilitatea real a unei persoane de a sela posibilitatea real a unei persoane de a setranspune n sentimentele celuilalt dac nutranspune n sentimentele celuilalt dac nu aa avutavut

  acelai tip de experien, dac nu a trit el nsuiacelai tip de experien, dac nu a trit el nsuiaceleai sentimente.aceleai sentimente.

 • 8/9/2019 Introducere n Psihologie 1

  14/19

  Evoluia ulterioar a cunoaterii psihicului permiteEvoluia ulterioar a cunoaterii psihicului permite

  sublinierea asublinierea a3 limite majore ale introspecionismului:3 limite majore ale introspecionismului:

  1. Nu investigheaz aspectele vieii psihice care1. Nu investigheaz aspectele vieii psihice carenu sunt contiente;nu sunt contiente;

  2. Nu cerceteaz actele externe de2. Nu cerceteaz actele externe decomportament;comportament;

  3. Trateaz procesele psihice ca procese n sine3. Trateaz procesele psihice ca procese n sine

  din care nu se mai poate recompune imagineadin care nu se mai poate recompune imagineasubiectului uman integral.subiectului uman integral.

 • 8/9/2019 Introducere n Psihologie 1

  15/19

  Introspecionismului i se reproeaz cel puin 4 deficiene majore:Introspecionismului i se reproeaz cel puin 4 deficiene majore:

  1. Faptul observat se altereaz prin nsui actul observaiei;1. Faptul observat se altereaz prin nsui actul observaiei;2. Strile afective intense: furia, groaza, panica sunt mai puin2. Strile afective intense: furia, groaza, panica sunt mai puin

  accesibile observaiei interne.accesibile observaiei interne.3. Prin introspecie nu se pot sesiza dect strile psihice3. Prin introspecie nu se pot sesiza dect strile psihice

  contiente (ele constituie doar o parte din viaa psihic acontiente (ele constituie doar o parte din viaa psihic a

  individului).individului).4. Ideile preconcepute falsific interpretarea fenomenelor4. Ideile preconcepute falsific interpretarea fenomenelor

  proprii ntrproprii ntr--o msur semnificativ mai mare dect no msur semnificativ mai mare dect nobservaia ndreptat asupra altora.observaia ndreptat asupra altora.

  Finalitile teoretice i practice ale introspecionismuluiFinalitile teoretice i practice ale introspecionismuluisunt grav limitate.sunt grav limitate.

 • 8/9/2019 Introducere n Psihologie 1

  16/19

  Dup 1920, ncep s se dezvolte o serie de coliDup 1920, ncep s se dezvolte o serie de colicare reprezint reacii mai bine conturate lacare reprezint reacii mai bine conturate la

  introspecionism, printre acestea remarcnduintrospecionism, printre acestea remarcndu--sesefuncionalismul.funcionalismul.

  Teoria evoluionist a lui Ch.Darwin a atrasTeoria evoluionist a lui Ch.Darwin a atrasatenia asupra micrii, a dinamicii structurilor.atenia asupra micrii, a dinamicii structurilor.

  4.4. ncercncercri de redresare, reri de redresare, rennoirennoire

 • 8/9/2019 Introducere n Psihologie 1

  17/19

 • 8/9/2019 Introducere n Psihologie 1

  18/19

  Dei i funcionalitii utilizeaz introspeciaDei i funcionalitii utilizeaz introspecia,, eieinu se limiteaz la ea ci recurg mai ales lanu se limiteaz la ea ci recurg mai ales la

  experimente i se arat interesai de aplicareaexperimente i se arat interesai de aplicarearezultatelor acestora la rezolvarea unorrezultatelor acestora la rezolvarea unorprobleme practice.probleme practice.

 • 8/9/2019 Introducere n Psihologie 1

  19/19

  ConcluziiConcluzii

  n cutarea propriului obiect, psihologia can cutarea propriului obiect, psihologia cadomeniu att de vast al cunoaterii umanedomeniu att de vast al cunoaterii umanenregistreaz o serie de noi direcii de dezvoltare,nregistreaz o serie de noi direcii de dezvoltare,unele constituinduunele constituindu--se chiar ca reacie lase chiar ca reacie laintrospecionism sau dorind doar s depeascintrospecionism sau dorind doar s depeasclimitele acestuia: psihanaliza, behaviorismul,limitele acestuia: psihanaliza, behaviorismul,

  gestaltismul.gestaltismul.