iordan marius mercedes benz s350 bluetec

of 47 /47
Universitatea Politehnica, Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor. Îmbunataţirea calităţii pentru produsul “Mercedes Benz S350 Blue TEC” Coordonator Întocmit As.Drd.Ing. Bogdan Fleacă Student Iordan Marius 1

Author: marius-iordan

Post on 26-Jan-2016

80 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Iordan Marius Mercedes Benz S350 BlueTEC

Universitatea Politehnica, Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor.

Îmbunataţirea calităţii pentru produsul

“Mercedes Benz S350 Blue TEC”

Coordonator Întocmit

As.Drd.Ing. Bogdan Fleacă Student Iordan Marius

1

Page 2: Iordan Marius Mercedes Benz S350 BlueTEC

An universitar 2015

Cuprins:

I. Scopul proiectului

II. Capitolul 1:Elemente generale

1.1 – a) Configuraţie ( specificaţii ) produs - b) Funcţiile produsului - c) Procesul de producţie al unui produs1.2. Elemente adaptate la produsul Mercedes-Benz S350 BlueTEC

- a) Configuraţie produs- b) Funcţiile produsului- c) Procesul de producţie al unui produs

III. Capitolul 2: Analiza QFD 2.1 Metoda QFD2.2. Caracteristicile calitative stabilite prin metoda QFD2.3 Analiza QFD pentru Mercedes Benz S350 Blue TEC 2.3.1. Obiectivele si scopul metodei QFD 2.3.2.Identificarea cerintelor clientului pentru Mercedes Benz S350 Blue TEC 2.3.3.Caracteristici tehnice ale Mercedes Benz S350 Blue TEC

IV. Capitolul 3: stabilire nivel tehnic

3.1.Nivelul tehnic. Conspect

3.2. Elemente teoretice adaptate la produsul ales

3.2.1. Scopul și obiectivul aplicării metodei STEM pentru Mercedes Benz S350 BlueTech 3.2.2. Aplicarea metodei STEM produsului Mercedes Benz S350 BlueTech

3.3. Concluzii în urma aplicării metodei STEM pentru Mercedes Benz S350 BlueTech

3.4 Comparații între produse

V. Concluzii

VI. Bibliografie

2

Page 3: Iordan Marius Mercedes Benz S350 BlueTEC

Scopul proiectului:

Capitorul 1: Scopul acestui capitol constă în îmbunătățirea calității produsului Mercedez Benz S350

Blue TEC, astfel încât caracteristicile acestuia sa atinga cele mai inalte cote ale calitaţii şi să îndeplineasca toate dorințele clienţilor. Această îmbunătățire a calității se v-a realizez prin intermediul mai multor metode, cum ar fi analiza QFD (implementarea funcției de calitate) , stabilirea nivelului tehnic al produsului și analiza valorii acestuia.

Capitolul 2:

Scopul acestui capitol este planificarea calității și dezvoltarea produsului Mercedes Benz s350 Blue TEC. In acest capitol ne propunem sa atungem ce mai înal nivel al calitatii pentru satisfacerea nevoilor clientilor. Acest lucru îl voi realiză utilizând metoda QFD ( Quality Function Deployment - Desfășurarea funcției calității).

Pentru a atinge scopul acestui capitol ne vom folosi de cele 3 cuvinte din denumire:

- Quality (Calitate) : încercam sa ansamblam un produs final numai cu piese de inalta calitate.

- Function (Funcție): încercam sa punem in produsul final cat mai multe funcţii utile.

- Deployment (Desfășurare)

Capitolul 3:

Scopul acestui capitol este măsurarea calităţii produsului Mercedes Benz S350 BlueTech exprimată prin Nivelul Tehnic

CAPITOLUL 4:

Scopul acestui capitol este de a stabili raportul intre valoarea de intrebuintare a produsului Mercedes Benz S350 BlueTech si costurile de productie pe care acesta le genereaza. Prin analiza valorii se doreste maximizarea acestui raport, dar si imbunatatirea calitatii produsului Mercedes Benz S350 BlueTech prin evidentierea caracteristicilor acestuia si reducerea costurilor inutile ale unor parti ale produsului fata de aporturile de calitate pe care aceste parti il aduc.

Prin utilizarea acestei metode se determina cresterea calitatii produselor, cat si optimizarea marimii proprietatilor esentiale si ale functiilor autoturismului Mercedes Benz S350 BlueTech.

3

Page 4: Iordan Marius Mercedes Benz S350 BlueTEC

1.1 a) Configuraţie ( specificaţii ) produs

Configuraţie = “Totalitatea relaţiilor dintre părţile unui sistem sau dintre mai multe sisteme de aceeaşi categorie”

Produsul reprezintă un bun material obținut printr-un proces de muncă și care satisface o anumită cerință. El însumează o serie de caracteristici. Calitatea este definită doar de caracteristicile intrinseci (care aparțin produsului sau serviciului adiacent lui).

Caracteristică (=specificatia) reprezintă trăsătura distinctivă a produsului, lucrul care-l face să se diferențieze de celelalte produse din domeniu. Exemplu: motorul (cai putere) unei mașini.

De asemenea, specificațiile unui produs reprezintă documentele în care sunt descrise cerințele și condițiile necesare produsului pentru a fi conform standardelor.

Specificația tehnică este documentul în care găsim explicate/definite caracteristicile produsului în legătură cu nivelul de calitate, performanță, securitate etc.

Categorii de caracteristici:

1. Caracteristici tipologice. Ele sunt comune unor clase de produse descriind funcțiile principale ale produselor.

2. Caracteristici calitative. Diferențele dintre produsele ce aparțin unei clase sunt date de caracteristcile calitate, care descriu particularitățile produselor. Ele rezultă din perioada de proiectare și realizare a produselor, dar se manifestă în perioada de utilizare a acestora. Caracteristicile calitative sunt:

-caracteristici de proces. Aceste caracteristici descriu modul în care se realizează un produs. De exemplu, calitatea unor produse agricole depinde de tehnologia utilizată pentru realizarea lor. Fără a o luă în considerare, calitatea nu se poate prevedea în momentul cumparararii prin niciun fel de încercări sau testări. Dar nu toate caracteristicile procesului tehnologic constituție caracteristici de proces pentru produs. De exemplu, costul fabricației, productivitatea muncii, nu sunt caracteristici pentru produs, însă nivelul tehnic al utilajelor folosite, gradul de organizare a fabricației se reflectă direct în calitatea produsului.

-caracteristici de bază. Aceste caracteristici au rol direct în funcționalitatea produsului și se pot estima în momentul cumpărării.

Funcţionale includ parametrii tehnici (viteză, randament, productivitate, rezistenţă), proprietăţi fizico-chimice, dimensiuni geometrice, greutate, turaţie, condiţii climatice. Acestea sunt descrise in cartea tehnică a produsului.

Economice descriu efortul ce se face pentru utilizarea produslui şi includ cheltuielile necesare exploatării,întreţinerii,montajului etc

Sociale descriu efectul produsului asupra oamenilor, inclusiv prin intermediul mediului ambiant. Ele se refera la gradul de poluare, ergonomie, confort, nivel de radiaţii, toxicitate.

-caracteristicile de utilizare descriu comportarea produsului în timp.

Fiabilitatea este capacitatea produsului de a funcţiona un interval de timp fara a se defecta.

Mentenabilitatea este capacitatea produsului de a fi reparat cu usurinţă intr-un interval de timp specificat.

Disponibilitatea este capacitatea produsului de a funcţiona la un anumit moment.

4

Page 5: Iordan Marius Mercedes Benz S350 BlueTEC

Securitatea” (Sursa:”Arhitectura Calităţii”, autor Sorin Cristian Ionescu,editura Politehnica Press,Bucureşti 2013.pg 24,25,26)

1.1 b) Funcțiile produsului:

Functiile sunt caracteristicile, însuirile elementare ale unui produs, serviciu etc. care luate în totalitatea lor, în interactiunea dintre ele, constituie valori de întrebuintare complete, utile.

 Conform principiului conceptiei funcţionale a ingineriei valorii, produsul este definit nu ca un ansamblu de parţi materiale ci ca un ansamblu de utilţtati pe care acesta le are prin funcţiile lui.

     Funcţia este o componenta a valorii de întrebuintare si este caracterizata prin una sau mai multe dimensiuni tehnice prin care se releva marimea însusirilor care ofera valoare de întrebuintare elementara prod..

Prin urmare, suma tuturor funcţiilor produsului, care satisfac cerintele utilizatorilor constituie valoarea de întrebuintare totala a produsului.

În tara noastra, asa cum se prevede în STAS 11272/2-79, clasificarea functiilor se face dupa modul în care sunt percepute de utilizatorii produsului. Pe baza acestui criteriu functiile sunt diferentiate în trei categorii:

-Functii obiective, care contribuie direct la realizarea valorii de întrebuintare a produsului sunt măsurabile. Caracterul obiectiv al acestor functii deriva tocmai din faptul ca au o dimensiune tehnica msurabila, ceea ce le face perceptibile în mod obiectiv de catre beneficiarul produsului. De exemplu, funcatia „produce frig” a unui frigider este obiectiv deoarece participa direct la realizarea valorii de întrebuintare a produsului si se masoara în grade, putând fi apreciat ca atare de oricare beneficiar.

-Functii subiective, care particia în mod direct la realizarea valorii de întrebuintare generale a produsului, dar nu sunt obiectiv masurabile. În aceasta categorie intra functie care se refer la aspectul estetic al bunului, forma original etc. Aspectul estetic poate contribui la cresterea valorii de întrebuintare a unui produs, dar aceasta însusire este interpretat în mod diferit de catre diverisi beneficiari.

-Functii auxiliare, sunt obiectiv masurabile cu ajutorul unor unitati de masura, dar nu contribuie direct la realizarea valorii de întrebuintare a produsului. Aceasta nu înseamna însa ca ele sunt inutile. Functiile auxiliare conditioneaza realizarea unor functii obiective. De exemplu, functia „degaja caldura în spatiu” a unui bec electric cu incandescenta este auxiliar. Datorita solutiei tehnice de transformare a energiei electrice în energie luminoasa, pierderile de energie, care sunt foarte mari, trebuie eliminate si aceasta se face sub form de caldura. Daca becul nu ar avea aceasta functie auxiliara filamentul s-ar topi si nu s-ar mai realiza functia obiectiv „ difuz lumina în spatiu”..

După importanţa lor, conform STAS 11272/1 - 79, funcţiile se clasifică în funcţii principale şi funcţii secundare.

Funcţiile principale sunt funcţiile care corespund scopului esenţial caruia îi este destinat produsul şi contribuie direct la realizarea valorii de întrebuintare a produsului. Aceste funcţii principale (de baza sau fundamentale) sunt funcţiile care motiveaza conceperea produsului.

Trebuie facuta mentiunea ca una si aceiasi functie principala (de baza) poate fi realizata în mai multe variante constructive, fiecare dintre acestea implicând costuri de productie diferite - în diminuarea carora ingineria valorii are un rol deosebit.

La rândul lor, functiile principale pot fi obiective si subiective.

5

Page 6: Iordan Marius Mercedes Benz S350 BlueTEC

Funcţiile secundare (sau auxiliare) sunt funcţii care servesc la realizarea funcţiilor principale, contribuind indirect la realizarea valorii de întrebuinţare a produsului şi fiind subordonate funcţiilor principale. Aceste funcţii sunt obiective.

1.1 c) Proces şi Procesul de producție al unui produs

Procesul reprezintă o succesiune de activităţi corelate care transformă elementele de intrare in elemente de ieşire.

Procesul de productie Producţia este cel mai important proces din lanţul valoric al unei companii producătoare, iar calitatea şi competitivitatea pe piaţă a produselor rezultate din procesul de producţie este decisivă. Pentru îndeplinirea acestor deziderate este esenţială eficienţa sistemului informatic de gestiune a activităţii.

Activitatea de producţie cuprinde:

- fabricaţia propriu-zisă a bunurilor materiale industriale, activitate realizată prin intermediul procesului de producţie industrial;

- lucrările de laborator, de cercetare şi asimilare în fabricaţie a noilor produse, activităţi legate în mod direct de fabricaţia propriu-zisă. Conceptul de proces de producție poate fi definit prin totalitatea acțiunilor conștiente ale angajaților unei întreprinderi, îndreptate cu ajutorul diferitelor mașini, utilaje sau instalații asupra materiilor prime, materialelor sau a altor componente în scopul transformarii lor în produse, lucrării sau servicii cu anumită valoare de piață.

Procesul de productie presupune: Actiuni conștiente ale oamenilor asupra obiectivelor muncii cu ajutorul mijloacelor de

muncă Procese naturale care transformă obiectivele muncii

Orice proces de productie cuprinde, obligatoriu, trei elemente:mijloacele de munca; obiectele muncii,munca insasi.

În industrie, in functie de rolul pe care il au în obținerea produsului finit, procesele de productie se impart in:- de baza (din desfasurarea carora rezulta produse, subansamble, piese specifice ramurii din care face parte unitatea productiva respectiva);- auxiliare (din desfasurarea carora rezulta produse specifice altor ramuri decat celei careia ii apartine unitatea respectiva);- de servire (din desfasurarea carora nu rezulta produse, ci servicii).Rezultă că, în funcţie de modul în care omul acţionează asupra obiectelor muncii, în cadrul procesului de producție se disting urmatoarele tipuri de procese: procese tehnologice; procese de muncă procese naturale

Structura proceselor de producţie :

Operaţia este partea procesului de producţie de a cărei efectuare raspunde un executant

Faza este partea operaţiei şi este caracterizată prin utilizarea aceloraşi unelte de lucru si aceluiaşi regim tehnologic. Nu toate operaţiile se împart în faze.

Trecerea :parţile fazei care se repeta identic

Mânuirea este partea procesului de muncă reprezentata de un anumit numar de mişcari ale executantului

6

Page 7: Iordan Marius Mercedes Benz S350 BlueTEC

Mişcarea constă dintr-o deplasare. Se conecteaza sau se desprinde de utilaj/unelte asupra căreia se acţionează.

1.2. Elemente adaptate la produsul Mercedes-Benz S350 BlueTEC

1.2. a) Specificatiile produsului:

Tabel 1.Specificatii Mercedes Beny S350 Blue TEC

Puterea este produsul dintre cuplu și viteză unghiulară (turație). Unitatea de măsură a puterii în sistemul internațional de măsura (SI) este Watt-ul [W].

Cuplul motorului se defineste ca fiind forta inmultita cu distanta dintre vectorul fortei si puctul de aplicatie.

Cuplu [Nm] = Forță [N] x brațul forței [m]

7

Dimensiuni:

Lungime 5,096 mm

Lăţime 1,871 mm

Înălţime 1,479 mm

Ampatament 3,035 mm

Ecartament faţă / spate 1,600 / 1,606 mm

Garda la sol lipsă informaţie

Volum portbagaj 560 litri

Motor:

Tip motor diesel

Amplasament / număr cilindri în formă de V / 6

Valve per cilindru / în total 4/24

Capacitate cilindrică 2,987 cm cubi

Putere maximă 258 CP @ 3,600 rpm

Cuplu maxim 620 Nm @ 1,600-2,400 rpm

Raport compresie 15.5:1

Tracţiune integrală

Transmisie automată, 7 trepte

Calităţi dinamice:

Acceleraţie 0-100 km/h 7.1 sec

Viteză maximă 250 km/h

Consum şi emisii CO2:

Consum combustibil, urban 9.9 l/100 km

Consum combustibil, extra-urban 5.8 l/100 km

Consum combustibil, mixt 7.3 l/100 km

Emisii CO2 193 g/km

Capacitate rezervor combustibil 83.0 litri

Page 8: Iordan Marius Mercedes Benz S350 BlueTEC

1.2.b) Functiile Mercedes-Benz S350 BlueTEC.

1.După importanţă

-functia principala: asigură transport de persoane și/sau obiecte, în condiții de siguranță, eleganță, viteză și imagine.

- funcții auxiliare:

Permite luminarea drumului (Faruri Xenon ) Permite redare sunete; Permite selectarea temperaturii dorite pe doua zone (dublu climatronic); Permite curătarea si incalzirea parbrizului; Permite reglarea distanței; Permite navigația economică; Permite DSC (Controlul dinamic al stabilitatii);

2.După posibilitățile de măsurare a dimensiunilor tehnice

- funcții obiective:

Asigura transmisia autoturismului; Asigura direcția autoturismului (permite conducerea autoturismului); Permite funcția de frânare (permite controlul autoturismului); Permite Diferențial central blocabil electronic; Permite DSC (Controlul dinamic al stabilității); Permite HDC (Asistență la coborârea pantelor) Permite HSA (Asistent la pornirea din rampă); Permite direcția controlată electronic; Asigura sistemul inteligent de start & stop; Permite EBA (Asistență la frânarea de urgență); Permite EPB (Frână de parcare electrică); Asigura siguranță în caz de impact (airbag și centuri de siguranță); Permite reglarea scaunelor și volanului;

-funcții subiective:

Permite aer condiționat automat Permite oglindă retrovizoare- electrocromata manual Permite coloană volan reglabilă manual- înălțime/adâncime Asigura parasolar- șofer și pasager față prevăzut cu oglindă Asigura banchetă spate rabatabilă Permite volan îmbrăcat în piele

3. După contribuția la realizarea valorii de întrebuințare

- funcții necesare:

asigură transport de persoane și/sau obiecte, în condiții de siguranță, eleganță, viteză și imagine;

Permite curătarea parbrizului;

Asigură Siguranță în caz de impact (airbag și centuri de siguranță); - funcții inutile:

Permite volan îmbrăcat în piele; Permite comenzi audio pe volan;

1.2. c) Proces şi Procesul de productie Mercedes-Benz S350 BlueTEC:

8

Page 9: Iordan Marius Mercedes Benz S350 BlueTEC

Procesul este un ansamblu de activități corelate care transformă elemente de intrare în elemente de ieșire.

Procesele tehnologice sunt descrise și reprezentate grafic într-o serie de documente tehnologice, cum sunt:

Nomenclator care include evidența elementelor componente ale produsului, în vederea urmăririi fabricației, întocmirii consumurilor specifice sau a listei de materiale etc.;

Itinerar tehnologic cuprinde stabilirea pe întreprindere a succesiunii secțiilor sau atelierelor care participă la fabricarea componentelor produsului;

Fișă tehnologică -formular specific care cuprinde toate indicațiile pentru executarea operațiilor unui proces tehnologic, pentru o anumită piesă;Plan de operații -stabilește desfășurarea procesului tehnologic, cu indicarea tuturor datelor necesare executării operațiilor pe faze. Se elaborează plane de operații pentru prelucrări mecanice, pentru tratamente termice, pentru procese tehnologice de turnare etc.

Tehnologie de control al calității este inclusă în fișa de control sau într-un document intitulat „Instrucțiuni pentru operații de control”. Cuprinde toate datele referitoare la tehnologia de verificare a produsului;

Fișă pentru calculul normei de timp (de muncă) se întocmește în vederea stabilirii tehnico-științifice a normelor de timp pentru fazele de lucru indicate în planul de operații;

Fișă de calcul pentru mașini-unelte semiautomate sau automate;

Desen de execuție pentru semifabricat: stabilirea formei, dimensiunilor, materialului și a altor condiții tehnice pentru semifabricatele pieselor executate prin procedee de turnare, matrițare etc.;

Desene de execuție pentru scule, dispozitive, verificatoare; Fișă de consum specific de materiale -document tehnologic care stabilește consumul de

materiale necesare pentru fabricarea unității de produs; Lista utilajelor include evidența centralizată a utilajelor (mașinilor) necesare fabricării

produsului; Documentație pentru piese prelucrate pe mașini-unelte cu comandă numerică: scheme de

reglaj, fișa de programare, banda port-program etc.

Documentația tehnologică completă pentru procese tehnologice în construcția de mașini este redata din STAS 6269-90.

Procesul de producție al Mercedes S Class cuprinde următoarele etape:

1. Se schițează trăsăturile/designul mașinii

2. După design urmează etapa de proiectare a noilor vehicule

3. Faza de testare

Prima etapă a procesului de fabricație este cea de presaj. Piesele din tablă obținute ajung la departamentul caroserie. Caroseria intră în vopsitorie, unde se aplică un tratament special. Mașinile ajung la montaj, ultima etapă a procesului de fabricație. După ce iese din montaj, mașina intră în parcul centrului de expediții

CAPITOLUL 2. Analiza QFD9

Page 10: Iordan Marius Mercedes Benz S350 BlueTEC

2.1 Metoda QFD

QFD este o metodă ce pornește de la ipoteza că, pentru a determina calitatea produsului, trebuie măsurată satisfacția clienților, iar clienții se consideră a fi satisfăcuți dacă li se respectă necesitățile sau cerințele. QFD este un instrument de management, ce implică crearea unei echipe transversale, cu rolul de a „traduce” cerințele clientului ca date de intrare pentru proiectarea funcțională. Echipa transversală trebuie să includă reprezentanți din următoarele departamente: marketing, proiectare, producție, calitate.

Metoda QFD este o metodă pentru planificarea calităţii şi dezvoltarea unor produse de excelenţă. Pe baza unui model grafic, denumit „casa calităţii” metoda permite unei echipe de dezvoltare a unui produs, să identifice,să evalueze cerinţele clienţilor şi să le transpună în cerinţe ale organizaţiei la toate nivelurile, respectiv,pornind de la cercetare,proiectare-concepţie până la fabricare inclusiv.” (sursa: http://www.slideshare.net/takabu/metoda-qfd-43435097).

Obiective

Structurarea procesului de proiectare Diminuarea numărului ciclurilor de proiectare Transformarea cerinţelor clienţilor în nevoi tehnice şi planuri ale calităţii Ridicarea nivelurilor de calitate ale produselor finale.

Scopul metodei QFD poate fi exprimat astfel:

o Quality-dorinţele clientului sunt implementate în produsul final

o Function-toate funcţiile organizatorice lucreaza ca un întreg.

o Deployment-definirea în unităţi mai precise toate activitaţile necasare care trebuie să fie

măsurate (cuantificabile) şi controlate.

QFD=desfaşurarea funcţiilor calităţii

Metoda QFD este aplicata in 4 faze principale:

1. Planificarea produsului (vocea clientului). Această fază este relevantă pentru calitatea produsului, deoarece este fază în care se obțin informațiile relevante. Elemente cheie ale acestei faze de planificare: selectarea membrilor echipei QFD, identificarea clienților, identificarea cerințelor clienților, stabilirea importanței fiecărei cerințe, modul în care va fi satisfăcută fiecare cerință, matricea de relații dintre CE și CUM, stabilirea caracteristicilor celor mai importante, matricea de corelații dintre caracteristicile produsului, stabilirea valorii țintă pentru fiecare dintre caracteristicile produsului..

2. Proiectarea produsului (vocea proiectantului). Este faza în care se realizează proiectul detaliat al produsului: cum va fi realizat produsul, pornind de la specificaţia tehnică;

3. Planificarea procesului (vocea procesului). Este faza în care se stabilesc procesele cheie necesare pentru realizarea propriu-zisă a produsului: cum se va produce fiecare componentă a produsului şi produsul în întregul său, pornind de la proiectul detaliat al produsului;

4. Controlul proceselor. Este faza în care se stabileşte modul în care se transferă în producţie procesele anterior proiectate. Cum trebuie operaţionalizat şi controlat fiecare proces cheie.

2.2. Caracteristicile calitative stabilite prin metoda QFD

10

Page 11: Iordan Marius Mercedes Benz S350 BlueTEC

Caracteristicile de calitate sunt acele proprietăţi ale produsului şi serviciului prin intermediul cărora se evaluează la un moment dat, gradul de satisfacere a nevoilor clienţilor. Caracteristicile tehnice (acestea se regăsesc în dreptunghiul de sus „Descrieri tehnice” al diagramei QFD) reprezintă însuşiri indispensabile ale calității produselor care vizează concepția constructiv-funcțională, parametrii de funcționare, proprietățile fizico-chimice sau biologice etc. Exemple : densitate, randament.

Caracteristicile calității reprezintă proprietăți pe baza carora se realizează identificarea și diferențierea entităților. Ele permit evaluarea gradului de satisfacere a cerințelor clienților. Entitatea reprezintă obiectul material sau imaterial supus examinării. Caracteristicile de calitate trebuie sa se încadreze în totalitate în limitele stabilite. Conceptul de calitate se referă nu numai la produsul unei firme, ci la totalitatea relațiilor clientului cu firma respectivă.

Pentru a caracteriza produsul din punct de vedere a modului În care corespund destinaţiilor se folosesc următoarele caracteristici de calitate:

- tehnice se referă la însușirile intrinseci ale valorii de întrebuințare a produselor și se materializează printr-o serie de indicatori tehnico-constructivi, funcționali, tehnologici și proprietăți fizice, chimice, mecanice, etc. Aceste caracteristici permit stabilirea nivelului calității tehnice a produselor și a serviciilor și le conferă capacitatea de a satisface cerințele consumatorilor. În cadrul fiecărei grupe de produse sau de servicii, caracteristicile tehnice de calitate se individualizează după natura și rolul lor. se regăsesc în dreptunghiul de sus al diagramei QFD(Caracteristici tehnice~Descrieri tehnice)

În general, caracteristicile tehnice sunt măsurabile. Există două mari categorii de caracteristici tehnice și anume:

Caracteristice tehnice generale (siguranța în funcționare, fiabilitate, mentenabilitatea, etc)

Caracteristici tehnice specifice (depind de natura produselor)- funcţionale (constructive): se referă la comportarea în utilizare a produsului,

exprimându-se prin intermediul disponibilităţii produsului. Nivelul acestor caracteristici determină în mod hotărâtor costurile pe care le implică utilitatea produsului.

- estetice si organoleptice- psihosenzoriale: reprezintă proprietăţile ale produselor care se referă la latura estetică, emoţională şi care se pot determina cu ajutorul simţurilor. Exprimă gradul de perfecţiune a produselor ce cumulează cerinţele spirituale ale individului şi societăţii faţă de acestea. se regăsesc în dreptunghiul din stânga al diagramei QFD(Cererile clienților~Vocea clientului)

Acestea constau în principal în: Aspect- se referă la formă, dimensiuni, culoare, etc Gradul de finisaj Modul de ambalare și finisare

- sociale - ergonomice care exprimă relaţia om-produs: exprimă gradul de satisfacere a nevoii clientului. Caracteristica socială reprezintă însuşirea unui produs ca în timpul folosirii să nu producă poluarea apei, aerului, a vestimentaţiei etc. Sau calitatea produselor de a se adresa unui anumit sector al populaţiei (produse dietetice, produse fără sare, produse degresate) se regăsesc în dreptunghiul din stânga al diagramei QFD(Cererile clienților~Vocea clientului)

- de disponibilitate- aceste caracteristici reflectă aptitudinea produselor de a-şi realiza funcţiile utile de-a lungul duratei de viaţă se regăsesc în triunghiul din diagrama QFD

În cazul serviciilor, principalele caracteristici ale calității sunt considerate următoarele: fiabilitate, tangibilitate, capacitate de răspuns, asigurare, empatie, revalorizare. Semnificația acestor caracteristici variază în funcție de natura serviciilor și de utilizatorii acestora.

2.3 Analiza QFD pentru Mercedes Benz S350 Blue TEC

11

Page 12: Iordan Marius Mercedes Benz S350 BlueTEC

2.3.1. Obiectivele si scopul metodei QFD

Obiectivul principal al metodei QFD este dezvoltarea unei proiectari de calitate avand drept ţintă sastifacerea cumparatorilor de Mercedes Benz S Class prin transformarea cerinţelor acestuia ăn specificatii de proiectare.

Obiective:

- structurarea procesului de proiectare; Proiectarea în esența ei este scopul principal al unui inginer. Înainte ca un produs să fie executat acesta trebuie imaginat, după care trebuie proiectat.

- prezentarea casei calității, a matricilor componente și a legăturilor dintre ele. Casa calității este obținută prin alăturarea a șase matrice sau vectori: cerințele/nevoile clienților; importantă pe care cientii o acordă cerințelor; corespondența dintre nevoile clienților și caracteristicile tehnice; modul în care concurența satisface nevoile clienților; corelația dintre caracteristici; valorile stabilite de întreprindere pentru caracteristici.

Stabilirea cerințelor clienților se face, în general, în trei pași:

1. LISTA CLIENTILOR2. DESCOPERIREA NEVOILOR CLIENTILOR3. LISTA DE CERINȚE.

În primul pas se stabilesc nevoile primare, exprimate în limbajul curent. După aceea, acestea se dezvoltă în nevoi secundare (descrise cu un grad mai mare de specificitate) și în nevoi terțiare (o descriere exactă a cerințelor, dar păstrând totuși limbajul clienților). (Arhitectura Calității, Sorin Cristian IONESCU)

-definirea atributelor cheie ale autoturismul Mercedes Benz S350 Blue TEC

pentru consumatori;

-prezentarea performanțelor autoturismul Mercedes Benz S350 Blue TEC;

-determinarea importanței fiecărui atribut,

-determină modul în care caracteristicile relevante ar putea fi modificate pentru a îmbunătăți percepția calității;

-stabilește criterii pentru aceste caracteristici;

-îmbunătățirea percepției calității;

-ridicarea nivelurilor de calitate ale produsului final;

-transformarea vocii clientului în nevoi tehnice și planuri ale calității;

Scop:

-determină dacă criteriile de calitate sunt bune sau au nevoie de modificări;

-definește caracteristicile care urmează să fie măsurate și este un ajutor esențial pentru elaborarea unui plan de acțiune pentru a crește satisfacția consumatorilor;

-însușirea aplicării metodei QFD (Desfășurarea funcției calității) pentru produsul ales;

-utilizarea și interpretarea corectă a Casei calității;

2.3.2.Identificarea cerintelor clientului pentru Mercedes Benz S350 Blue TEC

12

Page 13: Iordan Marius Mercedes Benz S350 BlueTEC

Cerintelor clientului pentru Mercedes Benz S350 Blue TEC sunt reprezentate in tabelul de mai jos şi sunt de 3 tipuri:

Cerințe primare; Cerințe secundare; Cerințe terțiare.

Primare Secundare Terțiare

Funcționale

Să fie economica

Să consume putin1.Să parcurgi câţi mai multi km cu un plin

Cosumabile si piese ieftine

2.Revizia sa nu coste mult

3.Piesele maşinii sa nu coste multe(în caz de accident)

Sa fie mare ca dimensiuni Să aibă spatiu mare

4.Să ai cat mai mult loc si confort atât şoferul cît şi pasagerii

5.Să poţi pune cat mai multe lucruri in portbagaj

Să functionezecorect

Să functioneze corect din punct de vedere mecanic

6.Să nu ai probleme cu sistemul de directie/franare

Să functioneze corect din punct de vedere technic

7.Să functioneze toate optiunile

Ergonomice Să fie practica Să fie uşor de condus

8.Să fie uşor de parcat

9.Să fie uşor de condus atat in oras cat si la drum lung

Estetice Să fie placutăSă aibă o formă şi culoare placută

10.Să nu se cunoasca zgârieturile şi murdaria foarte tare

Tabel 3. Identificarea cerintelor clientului pentru Mercedes Benz S350 Blue TEC

13

Page 14: Iordan Marius Mercedes Benz S350 BlueTEC

Identificarea caracteristicilor se face:

-de către furnizor (prinmetoda QFD)

-prin interviuri= contact direct cu potențialul client

-prin anchete= chestionare cu întrebări

-prin observații directe= comportamentul și atitudinea clientului

În urma unor studii de piaţă au fost identificate: cerinţele primare, care au un grad mare de ambiguitate; cerinţele secundare, care au un nivel de claritate mai mare şi cerinţele terţiare, care conţin detalii ce pot fi transformate cu uşurinţă în caracteristici tehnice pentru a mări calitatea produsului.

2.3.3.Caracteristici tehnice ale Mercedes Benz S350 Blue TEC

Cerinte tehnice primare Cerinte tehnice secundare Unitati de masura

Garantie 5 ani

Durată de viata 15 ani

Volum portbagaj 510 litri

Volum rezervor combustibil/rezervă 70/8 litri

Viteza maxima 250 km/h (limitată electronic)

Putere maxima 258 CP

Consum carburant urban 7,3 litri/100 km

Consum carburant extraurban 5,1 litri/100 km

Consum carburant mixt 6,2 litri/100 km

Accelerare 0-100 (km/h) 6,8 secunde

Capacitate cilindrica 2987 cm3

Latime 1899 mm

Lungime 5247 mm

Tabel 4. Caracteristici tehnice

Toate cerințele clienților/potențialilor clienți sunt transformate în caracteristici tehnice care sunt măsurabile. Exemple de cerințe terțiare transformate în caracteristici tehnice:

“Să accelereze bine” se transformă în caracteristică tehnică “Putere maxima”, dar și “Greutate masina”.

“Să poată atinge o viteză mare” se transformă în caracteristică tehnică “Viteză maxima”.

De exemplu, caracteristică terțiară a utilizatorilor ” Să parcurgi câţi mai multi km cu un plin” a putut fi transformată în caracteristică tehnică “Consum carburant mixt” și poate fi măsurată în litri. Aceasta este o caracteristică căreia clientul îi acordă importanță deosebită atunci cand

14

Page 15: Iordan Marius Mercedes Benz S350 BlueTEC

cumpară o masină. Clienții perefera mașini mai puțini puternice, dar care să aibă un consum redus.

Un alt exemplu îl reprezintă caracteristica terțiară “Sa poti sa pui cat mai multe lucruri in portbagaj” care a fost transformată în caracteristică tehnică “Volum portbagaj” și poate fi măsurată în litri. Pe aceasta caracteristica pun accent în special familiile.

Fiecare nouă caracteristică adăugată sau îmbunătăţită a unui produs înseamnă un avantaj competitiv. De aceea cea mai mare preocupare este legată de caracteristicile produsului de percepţiile, atitudinile şi comportamentul consumatorilor.

S-au creat deja modele multi-atribute, care se interesează de descoperirea convingerilor ce orientează cel mai mult pe cumpărător în alegerea sa. Pe această bază se pot defini caracteristicile tehnice cele mai importante ale produsului care vor avea rolul esenţial în percepţia şi atitudinea consumatorului.

Se poate astfel, alege de către producător variante de produs cu anumite trăsături, care valorează cel mai mult pentru cumpărător în raport cu costurile ce le suportă producătorul.

Caracteristicile tehnice reprezintă atribute indispensabile ale calității produselor care vizează mai ales in constructia de produse tehnologice, concepția constructiv-funcțională, parametrii de funcționare si proprietățile fizico-chimice ale produselor ce trebuie indeplinite dupa un anumit parametru.

Caracteristicile tehnice mai sunt definite şi descrise de teoria şi proiectarea domeniului tehnic a echipamentului respectiv.

In domeniul autoturismelor, cand spunem caracteristici tehnice, spunem totul pentru că prin aceste caracteristici putem stabilii toți parametrii unui autoturism si tot ce tine de el.

Caracteristicile tehnice vizează însuşirile intrinseci ale produsului, menite să satisfacă într-un anumit grad o utilitate/ beneficiu pe care clientul doreste sa o aiba produsul ales.

În general, caracteristicile tehnice se pot măsura obiectiv, direct sau indirect, cu o precizie suficientă, prin mijloace tehnice.

Exemplu: putere maximă: 258 CP, volum rezervor 78 litri etc.

Printre caracteristicile tehnice o importanţă deosebită o reprezintă urmatoarele aspecte:

- precizia geometrică sau dimensională a produsului, lucru ce tine mai mult de dimensiuni si parametrici statici.

- calitatea produsului finit, respectiv şi precizia cinematică sau de mişcare.

15

Page 16: Iordan Marius Mercedes Benz S350 BlueTEC

Table 5. Casa calităţii

Îm tabelul 5 este prezentată “Casa Calitatii” pentru produsul Mercedes Benz S350 Blue TEC. În această figură putem observa atât maricea de relație completată pentru produsul ales, cât și matricea de corelație, de asemenea completată pentru același produs.

Matricea de relație a fost completată utilizând următoarele notații: 9 - asociere puternică;

16

Page 17: Iordan Marius Mercedes Benz S350 BlueTEC

3 - asociere normală; 1 - asociere slabă; 0 - nicio asociere.

Matricea de corelație a fost completată utilizând următoarele notații: 9 - puternic pozitivă; 3 - pozitivă; -9 - puternic negativă; -3 – negativă.

Pentru evaluarea competitivității între produse au fost acordate note de la 1 la 5 astfel:

1 – minim; 5 – maxim.

Pentru această etapă, produsele au fost notate astfel:

A - Mercedes Benz S350 Blue TEC; B – Audi A8; C – BMW 450i.

Pentru determinarea efectului asupra valorii de vânzare am folosit următoarele notații:

Matricea de planificare a cerinţelor clienţilor – cunoscută şi sub numele ‘Casa calităţii’, care este imaginea grafică a corespondenţei dintre cerinţele clientului şi caracteristicile produsului, ce permite concentrarea atenţiei proiectanţilor pe selectarea celor mai importante caracteristici tehnice

Matricea de detaliere a caracteristicilor tehnice ale produsului, pentru a se traduce caracteristicile tehnice ale produsului în cerinţe de proiectare pentru componentele produsului

Matricea de planificare a proceselor şi a fişelor de control al calităţii, pentru a se traduce cerinţele de proiectare pentru componentele produsului în parametri critici pentru procese şi produse

Matricea de proiectare a proceselor de producţie, prin care se traduc parametrii critici pentru procese şi produse în specificaţii şi instrucţiuni de lucru pentru procesele de producţie.” ( http://www.leanblog.ro/wp/instrumente-lean/instrumente-lean/instrumente-de-analiza/quality-function-deployment-qfd/)

Matricea evidențiază următoarele aspecte:

stabileşte importanţa acordată de client stabileşte ierarhizarea îmbunătățirii caracteristicilor tehnice ajută la stabilirea gradului de îmbunătățire a caracteristicilor tehnice stabileşte efectele acţiunilor de îmbunătățire se pot întreprinde acţiuni pentru îmbunătățire se pot întreprinde acţiuni pentru îmbunătățire;

Cu ajutorul datelor complete din QFD ( Desfășurarea funcției calității), vom putea identifica cerinţele clienţilor şi vom putea evalua competitivitatea produselor pentru a stabili caracteristicile asupra cărora va trebui să acţionăm pentru îmbunătăţirea produsului.

Factorul relativ şi factorul absolut au fost calculate în funcţie de evaluarea competitivităţii. Pentru a exprima calitatea unui produs, autoturismul Mercedes Benz S350 Blue TEC a fost comparat cu alte doua produse Audi A8 şi BMW 745i.

În urma informaţilor extrase din Casa Calității a autoturismul Mercedes Benz S350 Blue TEC, putem concluziona prin analizarea tabelelor: pondere absolută, factor absolut, factor relativ şi corelaţia între cerinţele clienţilor şi caracteristicile tehnice în funcţie de aceşti factori

17

Page 18: Iordan Marius Mercedes Benz S350 BlueTEC

Caracteristici tehnice Factor absolut1.Garantia 0.18

5.Puterea Maxima 0.1110.Capacitate cilindrica 0.11

8.Lungime 0.19.Latime 0.1

3.Volum rezervor 0.094.Viteza maxima 0.09

6.Consum carbutrant mixt 0.097.Acceleratie 0-100 km 0.09

2. Volum portbagaj 0.033

Tabel 6. Ierarhizare factor absolut

Calculul factorului absolut are o importanţă mare în aflarea caracteristicilor tehnice care trebuiesc îmbunătăţite pentru satisfacerea clienţilor autoturismului Mercedes Benz S350 Blue TEC. Formula factorului absolut se determina prin raportarea fiecarei ponderi absolute la suma valorii tuturorponderilor absolute.

Prioritatea pentru abordarea îmbunătăţirii autoturismului Mercedes Benz S350 Blue TEC s-a facut în funcţie de valoarea factorului absolut. În urma clasificarii în ordine descrescatoare a valorii factorului absolut am obţinut urmatoarele caracteristici tehnice pe care le vom îmbunătăţ: „Garanti”, „Putere maximă” şi „ Capacitate cilindrica”.

Caracteristici tehnice Factor relativ9.Latime 0.77

1.Garantia 0.175.Puterea Maxima 0.12

10.Capacitate cilindrica 0.123.Volum rezervor 0.14.Viteza maxima 0.1

6.Consum carbutrant mixt 0.17.Acceleratie 0-100 km 0.1

8.Lungime 0.082. Volum portbagaj 0.014

Tabel 7. Ierarhizare factor relative

Atat factorul absolut cat si factorul relativ se calculeaza pentru a afla caracteristicilor tehnice care trebuiesc îmbunatatite pentru satisfacerea nevoilor clienţilor.

Factorul relativ este calculat pentru aflarea caracteristicilor tehnice asupra carora trebuie sa se acţioneze pentru satisfacerea nevoilor clienţilor autoturismului Mercedes Benz S350 Blue TEC

Factorul relativ se determină prin raportarea fiecarei ponderi relative la suma tuturor ponderilor relative.

Priorităţile pentru abordarea îmbunătăţirii se stabilesc astfel: se îmbunătăţeşte cerinţa tehnica pentru care factorul relativ are valoarea cea mai mare. În urma clasificarii în ordine

18

Page 19: Iordan Marius Mercedes Benz S350 BlueTEC

descrescatoare a valorii factorului relativ am obţinut urmatoarele caracteristici tehnice pe care le vom îmbunătăţi: „ Latime”, „ Garantia „ si „Putere maximă”.

Corelaţia dintre top 3: cerinţe ale clientului și caracteristici tehnice:

Cerinte client Valori1.Să parcurgi câţi mai multi km cu un plin 90

6.Să nu ai probleme cu sistemul de directie/franare 727.Să functioneze toate optiunile 72

9.Să fie uşor de condus atat in oras cat si la drum lung 724.Să ai cat mai mult loc si confort atât şoferul cît şi pasagerii 30

2.Revizia sa nu coste mult 95.Să poţi pune cat mai multe lucruri in portbagaj 9

8.Să fie uşor de parcat 93.Piesele maşinii sa nu coste multe(în caz de accident 3

10.Să nu se cunoasca zgârieturile şi murdaria foarte tare 2

Tabel 8. Ierarhizare cerinte client

Acest tabel ne arata ce caracteristici sunt mai importante pentru client.

Să parcurgi câţi mai multi km cu un plin

Să nu ai probleme cu sistemul de directie/franare

Să functioneze toate optiunile

Latime 0 0 0

Garantia 0 9 9

Puterea Maxima 9 1 0

Analizarea acestor tabele ne arată legatura dintre caracteristicile tehnice ale autoturismului autoturismului Mercedes Benz S350 Blue TEC şi nevoile utilizatorilor. În urma calculului, aceştia işi doresc un produs cu care să parcurgi câţi mai multi km cu un plin, să nu ai probleme cu sistemul de directie/franare si să functioneze toate optiunile.

Corelaţia dintre cerinţele şi caracteristicile clienţilor arată un singur caz cu o asociere normală, în 5 cazuri există asociere slabă şi 3 cazuri avem asociere puternică.

În corespondenţa dintre nevoile utilizatorilor şi caracteristicile tehnice predomină asocierea puternica si slaba, ceea ce indică faptul că unele îmbunătăţiri ar influenţa destul volumul vânzărilor şi pierderea clienţilor. Cu toate acestea pentru a fi în siguranţă şi pentru a nu pierde din cota de piaţă se vor face îmbunătăţiri, ţinandu-se cont şi de puterea corelaţiei.

Principalele caracteristici tehnice asupra cărora se va acţiona sunt: puterea maxima si garantia, deoarece există o corelaţie puternică cu cerinţele clientului „sa aiba durata de viata mare”, “să nu ai probleme cu sistemul de directie/franare” şi “să functioneze toate optiunile”

Caracteristici tehnice ce trebuiesc îmbunătățite:

Garantia Puterea Maxima

19

Page 20: Iordan Marius Mercedes Benz S350 BlueTEC

Aşa cum doresc clienţii, sa parcurgă caţi mai mulţi km cu un plin cu o putere mare, acest lucru poate fi îmbunatăţit prin schimbarea echipării; se poate schimba nivelul de tehnologie.

O alta caracteristică care trebuie îmbunătăţită în viziunea clienţilor este problema cu sistemul de directie/franare. Această problemă se poate rezolva prin schimbarea furnizorului , dar si extinderea perioadei de garanţie.

Problema legată de funcţionarea optiunilor se poate rezolva prin extinderea perioadei de garanţie, si prin teste periodice la fiecare revizie

Capitolul 3 - Stabilirea nivelului tehnic

3.1 Nivelul tehnic. Conspect.

20

Page 21: Iordan Marius Mercedes Benz S350 BlueTEC

Nivelul tehnic reprezintă o caracteristica globală și apreciază gradul de satisfacere a necesităților sociale de către un produs. Acesta este exprimat prin comparaţia caracteristicilor unui produs cu cele similare ale altor produse faţă de care se face determinarea. Pentru a exprima cantitativ aspectele funcționale, constructive, ergonomice, economice și sociale ale produselor se utilizează indicatorul de nivel tehnic, considerat a fi un factor vital al eficienței economice. Nivelul tehnic este un indicator esențial ca urmare a faptului că oferă informații beneficiarilor despre calitatea și eficiența utilajelor în exploatare și totodată, deoarece evidențiază un aspect important al eficienței produsului la beneficiar.

Nivelul tehnic este diferenţa dintre produsul analizat si un alt produs similar. Valorile de referinţă sunt valorile produselor cu care se face comparaţia, sau mai pot fi valorile ideale, care se doresc a fi atinse.

Nivelul tehnic absolut se calculează după urmatoarea formulă:

H ai=a ∏j∈ S1 ,S2

( x ijx 0 j )(+¿−) γij

,unde:

- a este o constantă de departajare (a=1.000);- 0- produsul de referinţă;- i – produsul analizat;- x ij - valoarea caracteristicii j pentru produsul i- S1 - submulţimea caracteristicilor a căror valori este indicat să fie cât mai mari, pentru

aprecierea favorabilă a produsului;- S2 - submulţimea caracteristicilor a căror valori este indicat să fie cât mai mici, pentru

aprecierea favorabilă a produsului;- γij - ponderea de influenţă a caracteristicii i a produsului j, asupra nivelului tehnic.

Nivelul tehnic relativ: Hri = H ai

max [H ai ] x 100.

Nivelul tehnic relativ al unui produs exprimă, de fapt, locul detinut de acesta comparativ cu produsele interschimbabile existente pe piaţă.Nivelul tehnic relativ permite identificarea claselor de calitate. Pentru fiecare produs se fac studii statistice şi se determină intervalul de variaţie a lui Hr pentru care cumpărătorii nu identifică deosebiri importante. Nivelul tehnic se poate calcula prin două metode: metoda STEM si metoda MISENIT. Metoda MISENIT se bazează pe elasticitatea funcţiei „cheltuieli de exploatare” (elasticitatea este proprietatea unei funcţii de a se modifica atunci când argumentul se modifică). Etapele metodei MISENIT sunt următoarele:

1. se construieşte funcţia cheltuieli de exploatare;2. se calculează cheltuielile de exploatare;3. se îmbunătăţesc caracteristicile cu o mică valoare;4. se calculează cheltuielile de exploatare cu caracteristicile îmbunătăţite;5. se determină economia marginală;6. se determină costurile de exploatare in cazul în care se îmbunătăţeşte câte o singură

caracteristică;7. se calculează participaţiile caracteristicilor la economia managerială;8. se calculează ponderea caracteristicilor.

3.2. Elemente teoretice adaptate la produsul ales

3.2.1. Scopul și obiectivul aplicării metodei STEM pentru Mercedes Benz S350 BlueTech

21

Page 22: Iordan Marius Mercedes Benz S350 BlueTEC

Scop : În acest proiect folosim metoda STEM, pe care o vom aplica produsului ales. Scopul acestui punct este acela de a-i calcula nivelul tehnic, ulterior, comparându-l cu nivelul tehnic al produselor similare în scopul îmbunătățirii.

Obiectivele:a) Identificarea caracteristicilor pentru fiecare produs; b) Catalogarea caracteristicilor în submulţimile S1 și S2;c) Determinarea ponderii fiecărei caracteristici prin comparație 2 câte 2; d) Calculul ponderii caracteristicilor produselor; e) Calculul nivelului tehnic pentru produsul Mercedes Benz S350 BlueTech – A și pentru alte 2

produse similare: Audi A8 - B și BMW 745 - C.f) Compararea nivelului tehnic al telefonului Mercedes Benz S350 BlueTech cu nivelul tehnic al

Audi A8 și BMW 745

3.2.2. Aplicarea metodei STEM produsului Mercedes Benz S350 BlueTech 3.2.3.

Pasul 1: Identificarea caracteristicilor produselor Mercedes Benz S350 BlueTech (A), Audi A8(B) și BMW 745 (C)

Produsul de referinta este: Bentley Continental GT 6.0 W12 Twin Turbo (R)

Caracteristică SimbolUnitate de

măsurăProdus de referință

(R)A B C

Garantie + Gar. ani 7 5 5 5Volum rezervor + Rez. Litri 90 83 83 88Viteza maxima + Vit. Km/ora 318 250 250 250Putere maxima + Put. CP 560 258 258 333

Consum mixt - Con. L/100km 17.1 7.3 5.9 10.9Acceleratie + Acc. s 4.8 7.1 5.9 6.3

Capacitate cilindrica + Cap. cm3 5998 2987 2967 4398Lungime - L mm 4807 5096 5135 5029Latime + l mm 1918 1871 1885 1902

Tabelul 9. Caracteristicile produselor

În tabelul 9 sunt prezentate caracteristicile produsului ales de noi, produsele cu care comparam si produsul de referintă. Astfel putem compara care sunt cele mai bune

Pasul 2: Catalogarea caracteristicilor în submulțimile S1 și S2

Clasele caracteristicilor se împart în submulțimile S1 și S2. Submulțimea S1 conține caracteristicile ce se găsesc în Tabelul 9 şi trebuie să aibă valoare cât mai mare (+) :Garantie, Volum rezervor,Viteza maxima, Putere maxima, Acceleratie, Capacitate cilindrica,Latime si submulțimea S2 conține caracteristicile din Tabelul 9 ce trebuie sa aibă o valoare cât mai mică (-); in cazul de faţă Condum mixt si lungime.

S1={Gar, Rez, Vit, Put, Acc, Cap, l }

S2= {Con, L,}

Pasul 3: Determinarea ponderii caracteristicilor, comparându-se două câte două.

22

Page 23: Iordan Marius Mercedes Benz S350 BlueTEC

În această etapă, se vor compara Mercedes Benz S350 BlueTech, Audi A8 si BMW 745i cu produsul de referinta Bentley Continental GT 6.0 W12 Twin Turbo (R).Pentru aceasta, se compară caracteristicile douâ câte două, utilizându-se urmatoarele valori:

4 daca kj1 >> kj2 = mult mai important aj= 2 daca kj1 > kj2 = mai important

1 daca kj1 ~ kj2 = echivalent0 daca kj1 < kj2 = mai puţin important, k -reprezintă caracteristica

Tabel10. Importanța caracteristicilor și ponderea lor

Ponderea (γ ) se calculează ca fiind raportul dintre suma finala a tuturor caracteristicilor obţinute pe verticala imparţită la suma tuturor valorilor pe orizontală a unei caracteristici.

In tabelul 10 avem prezentată importanţa caracteristicilor, iar caracteristicile cu ponderea cea mai mare este puterea.

Tabel 11. Ordinea importantei ponderii si caracteristicilor

Cu cât ponderea este mai mare,cu atât caracteristica este mai importantă. După cum se poate observa în tabel,cea mai importanta caracteristica din punctul de vedere al clienţilor este: puterea.

Pasul 5 : Calculul nivelului tehnic absolut

23

Gar Rez Vit Put Con Acc ∑ γGar 0 0 1 0 0 1 0,013Rez 0 2 4 4 4 14 0,18Vit 0 0 4 4 4 12 0,16Put 1 4 4 4 4 17 0,22Con 0 4 4 4 4 16 0,21Acc 0 4 4 4 4 16 0,21

Total 76

Caracteristica Pondere γ

Putere maxima 0.22

Consum mixt 0.21

Acceleratie 0.21

Rezervor 0.18

Viteza maxima 0.16

Garantie 0.013

Page 24: Iordan Marius Mercedes Benz S350 BlueTEC

Formula cu ajutorul căreia se calculează nivelul tehnic absolut este:

H ai=a ∏j∈ S1 ,S2

( x ijx 0 j )(+¿−) γij

, unde a=1000

Pe baza formulei enunțate la partea teoretică, vom calcula nivelele tehnice ale celor 3 produse: referindu-ne la produsul de referință.

Caracteristică SimbolUnitate de

măsurăProdus de referință

(R)A B C

Garantie + Gar. ani 7 5 5 5Volum rezervor + Rez. Litri 90 83 83 88Viteza maxima + Vit. Km/ora 318 250 250 250Putere maxima + Put. CP 560 258 258 333

Consum mixt - Con. L/100km 17.1 7.3 5.9 10.9Acceleratie + Acc. s 4.8 7.1 5.9 6.3

Tabelul 12. Caracteristicile produselor

Valoarea nivelului tehnic pentru telefonul A:

HaA = 1000 x ( 57 )0,013

x ( 8390 )0,18

x( 250318 )0,16

x ( 258560 )0,22

x ( 7,317,1 )0,21

x ( 7,14,8 )0,21

=2.784,27

Pentru telefonul B valoarea nivelului tehnic este:

HaB = 1000 x ( 57 )0,013

x ( 8390 )0,18

x( 250318 )0,16

x ( 258560 )0,22

x ( 5,917,1 )0,21

x ( 7,14,8 )0,21

= 808,044

Pentru telefonul C valoarea nivelului tehnic absolut este:

HaC = 1000 x ( 57 )0,013

x ( 8390 )0,18

x( 250318 )0,16

x ( 333560 )0,22

x ( 10,917,1 )0,21

x ( 6,34,8 )0,21

= 811,18

Pasul 6: Calculul nivelului tehnic relativ

Hri = H ai

max [H ai ] x 100 ,unde :

Hai este nivelul tehnic absolut al produsului pentru care se calculează nivelul tehnic relativ şi max[Hai] este nivelul tehnic absolut al produsului de referinţă.

Nivelul tehnic relativ pentru produsul A se determină cu formula:

HrA = HaA x 100/1000 = 278,4%Nivelul tehnic relativ pentru produsul B se determină cu formula:

HrB = HaB x 100/1000 = 80,80%Nivelul tehnic relativ pentru produsul C se determină cu formula:

HrC = HaC x 100/1000 = 81,11%

24

Page 25: Iordan Marius Mercedes Benz S350 BlueTEC

3.3. Concluzii în urma aplicării metodei STEM pentru Mercedes Benz S350 BlueTech

În tabelul 11 este prezentată clasificarea celor 3 produse în funcție de nivelul tehnic absolut și a nivelului tehnic relativ, în ordine descrescatoare:

Produs Nivel tehnic absolut Nivel tehnic relativ

A2784,27 278,4%

C811,18 81,11

B808,044 80,80%

Tabel 11. Clasificarea produselor în funcţie de nivelul tehnic şi relative

În acest table sunt prezentate nivelul tehnic absolut şi cel relative, astfel putem compara fiecare produs la nivel general cu produsul de referinta, sau intre ele.

3.4 Comparații între produse

Cele 3 produse au foarte multe caracteristici identice ca valoare.

Produsul Mercedes Benz S350 se aseamana foarte mult cu Audi A8 si BMW 745, primel 3-4 caracteristici avand acceasi valoare. Diferecta din clasament este data de diferenţa carateristicilor consum mixt, putere si acceleraţie.

Comparativ cu produsul de referinta, produsul nostru de baza este in dezavantaj, având un procent de aproape 3 ori mai mare decât produsele concurente. Caracteristici precum acceleraţia şi consumul, au clasat Mercedes Benz S350 pe o pozitie inferioara.

În concluzie, putem afirma ca deşi cele 3 produsele au multe caracteristici indentice, diferea foarte mult produsul de referinţă.

25

Page 26: Iordan Marius Mercedes Benz S350 BlueTEC

CAPITOLUL 4. Analiza Valorii

Analiza valorii acţionează asupra produselor (la care s-a aplicat încă de la apariţie), proceselor tehnologice, serviciilor, activităţilor, structurii organizatorice, sistemului informaţional, proiectelor sau părţilor componente ale acestora dacă pot fi individualizate şi stabilite elementele de costuri specifice, toate numite de către metodă obiecte (denumire folosită şi in cadrul acestui subcapitol).

După anul 1950, a apărut în SUA o noua tehnică de reducere a costurilor produselor, urmărind în același timp și o îmbunătățire a functionalității lor, tehnica pe care autorul Lawrence D. Miles a denumit-o analiza valorii. Elementul de noutate adus de analiza valorii este faptul că ea consideră produsul ca un ansamblu de funcții și nu un ansamblu de piese. Aceste funcții angajează parțial sau total reperele componente ale produsului, scoțând în evidență elementele nefuncționale care generează costuri mari, dar care nu contribuie cu nimic la mărirea valorii de întrebuințare a produsului.

În esență, metoda urmărește identificarea și eliminarea costurilor inutile pentru realizarea unui produs, menținându-i performanțele sau îmbunătățindu-le în limita unor costuri raționale. Analiza valorii (AV) urmărește stabilirea unui raport optim între utilitatea produsului și costurile de producție directe și indirecte. Metoda se bazează pe o relație directă între funcțiile unui produs și costurile necesare realizării fiecărei funcții în parte. Între nivelul funcțiilor și nivelul costurilor fiecărei funcții trebuie să fie o proporționalitate. Deci, alt element de noutate al metodei este introducerea noțiunii de cost al funcției.

Metodologia aplicării analizei valorii

Dimensionarea tehnică a funcțiilor

Dimensiunile tehnice ale funcțiilor vor trebui să exprime performanțele produsului existent, în variantă constructivă analizată și se obțin prin măsuratori tehnice. Unitățile de masură pentru fiecare funcție trebuie astfel alese incât să poată exprima ceea ce caracterizează valoarea de întrebuințare considerată și o deosebește de alte valori de întrebuințare.

Determinarea ponderii funcțiilor în valoarea de întrebuințare totală a produsului

Nivelurile de importanță a funcțiilor produsului se stabilesc cu scopul determinării contribuției fiecărei funcții în realizarea utilității produsului. Stabilirea nivelului de importanță a funcțiilor se face utlizând o matrice pătrată în care, atât pe orizontală, cât și pe verticală se plasează funcțiile produsului.

Dimensionarea economică a funcțiilor

Orice funcție este legată de purtătorii ei materiali care pot fi repere și subsansamble, de aceea este necesar să calculăm costurile tuturor elementelor care materializează o funcție. Pentru sistematizarea datelor se întocmește un tabel sinteză al repartiției costurilor pe funcții. Prin raționament logic. se caută să se determine funcțiile pentru materializarea cărora intervine fiecare reper sau element de reper și fiecare operație tehnologică în parte.

Dupa determinarea costurilor fiecărei funcții se calculează ponderea costului funcției în costul total al produsului. În continuare, se analizează raportul dintre costurile funcțiilor și nivelul lor de importanță. Pentru aceasta, se compară ponderea funcțiilor în valoarea de întrebuințare a produsului cu ponderea costurilor în costul total al produsului.

Etapele desfășurării analizei valorii :1.stabilirea funcțiilor2.stabilirea nivelelor de importanță a funcțiilor ( metoda STEM)3.stabilirea relațiilor între reperele care îndeplinesc funcții și funcțiile respective4.stabilirea costului funcțiilor5.stabilirea costului teoretic

6.Stabilirea calcului teoretic

26

Page 27: Iordan Marius Mercedes Benz S350 BlueTEC

Etapa 1: Stabilirea functiilor produsului Mercedes Benz S350 BlueTech

Caracteristică Functie SimbolUnitate de

măsură

Garantie F1. Asigura reparatia anumitor piese Gar. ani

Volum rezervor F2. Asigura transportul pe distante mai lungi Rez. Litri

Viteza maxima F3. Asigura transport mai rapid Vit. Km/ora

Putere maxima F4. Asigura putere in depasiri Put. CP

Consum mixt F5. Asigura un transport cu un cost mic Con. L/100km

Acceleratie F6. Asigura o plecare rapida din loc Acc. s

Capacitate cilindrica

Cap. cm3

Lungime L mm

Latime l mm

Tabel 12. Functiile produsului Mercedes Benz S350 BlueTech

In acest tabel sunt exprimate atat principalele caracteristici ale autoturismului Mercedes Benz S350 BlueTech, cat si functiile acestor caracteristici.

Am exemplificat analiza valorii prin urmatoarele caracteristici ale functiilor:

Garantie Asigura reparatia anumitor piese; Volum rezervor Asigura transportul pe distante mai lungi; Viteza maxima Asigura transport mai rapid; Putere maxima Asigura putere in depasiri; Consum mixt Asigura un transport cu un cost mic; Acceleratie Asigura o plecare rapida din loc;

27

Page 28: Iordan Marius Mercedes Benz S350 BlueTEC

Etapa 2: Stabilirea nivelelor de importanță a funcțiilor

Gar Rez Vit Put Con Acc ∑ X %

F1_Gar + 1 0 0 0 0 1 0.02 2

F2_Rez 1 + 2 1 4 1 9 0.19 19

F3_Vit 0 0 + 4 1 4 9 0.19 19

F4_Put 0 0 4 + 1 4 9 0.19 19

F5_Con

0 1 2 4 + 4 11 0.23 23

F6_Acc 0 0 4 4 0 + 8 0.18 18

Total 47

Tabel 13. Nivel importanta functii

XF1_Gar= 1/47=0.02

XF2_Rez= 9/47=0.19

XF3_Vit= 9/47=0.19

XF4_Put= 9/47=0.19

XF5_Con= 11/47=0.23

XF6_Acc= 8/47=0.18

Tabelul de mai sus a fost realizat prin metoda STEM prin acordarea de calificative functilor, dupa cum urmeaza:

4 = mult mai important 2 = mai important 1 = echivalent 0 = mai putin important

28

Page 29: Iordan Marius Mercedes Benz S350 BlueTEC

Etapa 3. a) Stabilirea relațiilor între repere și funcțiile îndeplinite de aceste repere

Repere Cost Functii

Autoturism

F1. Asigura reparatia

anumitor piese

F2. Asigura

transportul pe

distante mai lungi

F3. Asigura

transport mai rapid

F4. Asigura putere in depasiri

F5. Asigura

un transport

cu un cost mic

F6. Asigura o plecare rapida din loc

Cheltuieli nejustificate

Motor 45.000 X X X X

Soft computer

bord

4.500 X X X X

Caroserie 22.500 X X

Rezervor 2.250 X

Total 74.250

Tabel 14. Relatia intre repere si functii

In acest tabel este exemplificata corelatia dintre reperele si functiile autoturismului Mercedes Benz S350 BlueTech.

Din table, se poate observa ca o funcţie poate avea legatură cu una sau mai multe repere.

Exemplu:

Functia „Asigura transportul pe distante mai lungi” are legatura cu 2 repere: Motor si Rezervor

Functia „Asigura o plecare rapida din loc” are legatura cu 3 repere: Motor, Soft computer bord si Rezervor

Functia „Asigura transport mai rapid” are legatura doar cu un reper: Motor

29

Page 30: Iordan Marius Mercedes Benz S350 BlueTEC

Etapa 3. b): Stabilirea relațiilor între repere și funcțiile îndeplinite de aceste repere

Repere Cost Functii

Autoturism

F1. Asigura reparatia

anumitor piese

F2. Asigura

transportul pe

distante mai lungi

F3. Asigura

transport mai rapid

F4. Asigura putere in depasiri

F5. Asigura

un transport

cu un cost mic

F6. Asigura o plecare rapida din loc

Cheltuieli nejustificate

Motor 45.000 X

0.10

X

0.19

X

0.10

X

0.06

Soft computer

bord

4.500 X

0.02

X

0.09

X

0.12

X

0.06

Caroserie 22.500 X

0.11

X

0.06

Rezervor 2.250 X

0.09

Total 74.250

Tabel 15. Relatia intre repere si functii

În acest tabel am corelat reperele si funcţiile produsului ales, dar am alaturat si ponderea functiilor.

Ponderea reperelor difera de la un produs la altul. Astfel, un produs poate avea o pondere de 2%, cum este cazul softului computerului de bord (functia: asigura reparatia anumitor piese), dar si pondere de 19% în cazul motorului (functia: Asigura transport mai rapid)

30

Page 31: Iordan Marius Mercedes Benz S350 BlueTEC

Etapa 4: Stabilirea costurilor funcțiilor

Repere Cost Functii

Autoturism

F1. Asigura

reparatia anumitor piese

F2. Asigura

transportul pe

distante mai lungi

F3. Asigura

transport mai rapid

F4. Asigura putere in depasiri

F5. Asigura un transport

cu un cost mic

F6. Asigura o plecare

rapida din loc

Motor 45.000 X

0.10

9.000

X

0.19

20.000

X

0.10

10.000

X

0.06

6.000

Soft computer

bord

4.500 X

0.02

300

X

0.09

1.500

X

0.12

1.800

X

0.06

900

Caroserie 22.500 X

0.11

15.000

X

0.06

7.500

Rezervor 2.250 X

0.09

2.250

Total 74.250 300 11.250 20.000 11.500 16.800 14.400

Y 0.004 0.151 0.269

0.154 0.226 0.196

Tabel 16. Consturi functii

În tabelul 16 s-au stabilit costurile fiecărei funcții. Y reprezintă ponderea reperului în raport cu funcția.

31

Page 32: Iordan Marius Mercedes Benz S350 BlueTEC

Etapa 5: Stabilirea costului teoretic

F1 F2 F3 F4 F5 F6 Valoare totala

Xi 2 19 19 19 23 18 100

Yi 0.4 15.1 26.9 15.4 22.6 19.6 100

(Xi)2 0 324 400 400 576 324 2024

Xi* Yi 0 271.8 538 308 542.4 352.8 2013

Tabel 17. Costul teoretic

Pentru o reprezentare cat mai explicită, toate datele din table o sa le ilustrez grafic.

Conform metodei CMMP se va utiliza:

a = ∑i=1

N

X i∗Y i

∑i=1

N

(Xi)2

unde xi=nivelul de importanță pentru funcții funcției;

yi=cât reprezintă costul funcției din costul total al produsului;

N=numărul total de funcții.

a=coeficientul unghiular.

Dreapta care v-a reprezenta costurile o sa aiba o inclinare a cu urmatoarea valoare:

a = 20132024

= 0.99

α = arctg a= 44.710

Dreapta o sa aiba o inclinare de aproximativ 45 de grade.

Punctele vor fi reprezentate in sitemul de axe XoY si vor fi in numar de 5 puncte:

F1 ( 2; 0.4 )

F2 ( 19; 15.1 )

F3 ( 19; 26.9 )

F4 ( 19; 15.4 )

F5 ( 23; 22.6 )32

Page 33: Iordan Marius Mercedes Benz S350 BlueTEC

F6 ( 18; 19.6 )

0 5 10 15 20 25 300

5

10

15

20

25

30

F1 (2, 0.4)

F2 (19, 15.1)

F3 (19, 26.9)

F5 (23, 22.6)

F4 (19, 15.4)

(X;Y)

(X;Y)

Xi

Yi

Fig 3. Metoda celor mai mici pătrate

În funcție de poziția funcțiilor pe grafic, identificăm grupurile:-deasupra dreptei, care au costuri mai mari față de ponderea de utilitate: F3; F6-pe dreaptă, ce au un raport echilibrat între cost și ponderea de utilitate: F5;-sub dreaptă, care au costuri mai mici decât ponderea de utilitate: F1, F2, F4,;

Având în vedere aceste clasificări și constatări, considerăm necesară îmbunătățirea caracteristicilor procesorului, ce ajută la realizarea funcțiilor F3 si F6, prin scăderea costului și F1, F2 si F4, prin creșterea costului.

F1 F2 F3 F4 F5 F6 Valoare totala

Xi 2 19 19 19 23 18 100

Yi 2 19 19 19.4 22.6 18 100

(Xi)2 4 361 361 361 529 324 1940

Xi* Yi 4 361 361 368.6 519.8 324 1938.4

Tabel 18. Stabilirea costului heoretic după îmbunătățire

În tabelul de mai sus am centralizat valorile xi și yi îmbunătățite (cele colorate: rosu valorile care au scazut si albastru valorile care au crescut), necesare la calcularea CMMP și respectiv la aflarea unghiului de înclinare a dreptei de regresie.

33

Page 34: Iordan Marius Mercedes Benz S350 BlueTEC

Astfel, după îmbunătățire, valorile coeficientului unghiular și a unghiului sunt

a = 1938.4 / 1940= 0,999

α = arctg(0.999) = 44.97 o

0 5 10 15 20 25 300

5

10

15

20

25

F1 (2, 0.4)

F2 (19, 15.1)F3 (19, 26.9)F5 (23, 22.6)F4 (19, 15.4)

(X;Y)

(X;Y)

Xi

Yi

Fig 4. 4 Metoda celor mai mici pătrate pentru Mercedes Benz S350 Blue TECH după îmbunătățire

S-a obținut astfel, o îmbunătățire a calității produsului, ceea ce s-a și urmărit pe parcursul etapelor și a pașilor parcurși în cadrul proiectului.

Concluzii:

In final am reusit sa pozitionam functiile pe aceeasi axa imbunatatind urmatoarele functii:

F1, F2 si F4 au trebuit crescute F3 si F6 au trebuit sczute.

34

Page 35: Iordan Marius Mercedes Benz S350 BlueTEC

Concluzii

Capitolul 1:

În concluzie, în primul capitol am prezentat partea teoretică şi practică a caracteristicilor, funcţiilor si a procesului de productie pentru autoturismului Mercedes Benz S350 Blue TEC.

Capitolul 2:

Din acest capitol întelegem că prin intermediul metodei QFD învaţăm să indentificăm nevoile clienţilor, ca mai apoi sa le analizăm şi să le transformăm intr-un produs cât mai aproape de nevoile acestora. Ca un produs sa aibă success pe piaţă trebuie să indeplinească cât mai multe din dorinţele clientului, de accea trebuie să acordam o importanţă sporită acestei metode.

La sfarsitul acestui capitol putem observa ceea ce trebuie sa modificam la produsul nostru, astfel încat clienţii sa fie din ce în ce mai multumiti de produsul si serviciile noastre.

Capitolul 3:

În acest capitol am calculat nivelul tehnic absolut şi nivelul tehnic relativ, în urma cărora am aflat clasamentul produselor Mercedes Benz S350, Audi A8 si Bmw 745. Acest capitol ne-a arătat diferenţele din punct de vedere al performanţelor produselor analizate şi ne arată locul fiecarui produs, comparative cu produsul de referintă.

Capitolul 4:

În acest capitol am stabilit raportul intre valoarea de ăntrebuintare a produsului ales si costurile de productie generate.

Prin generarea acestui raport, cu ajutorul datelor, vom reduce costurile care nu ajuta la îmbunatăţirea produsului, şi vom pune accent pe caracteristicile care ajuta la îmbunatăţirea produsului.

Prin acest capitol am reuşit îmbunataţirea calităţii produsului si funcţiile autoturismului Mercedes Benz S350 BlueTech.

35

Page 36: Iordan Marius Mercedes Benz S350 BlueTEC

Bibliografie:

1. http://dexonline.ro/definitie/configura%C8%9Bie 2. http://www.e-automobile.ro/categorie-dinamica/6-cuplu-putere-motor.html 3. http://ro.wikipedia.org/wiki/Sistem_de_transmisie 4. http://retele.elth.ucv.ro/Stan%20%28Ivan%29%20Felicia/Analiza%20si%20ingineria

%20valorii/Curs%204.pdf5. http://piataauto.md/Automobile-Moldova/Mercedes-Benz/S-Class/S-350-BlueTEC-4MATIC-

Automat/Date-tehnice-si-pret/6. http://www.auto-testdrive.ro/noul-mercedes-benz-s-class-disponibil-in-romania-din-august-

20137. Bazele Managementului – teorie si aplicatii- ed. Matrix 8. http://www.bel.utcluj.ro/dce/didactic/mc/Seminar%207_2013.pdf 9. http://biblioteca.regielive.ro/proiecte/management/analiza-comparativa-a-calitatii-utilizand-

metoda-qfd-18906.html?ref=doc310. Arhitectura Calităţii”, Sorin Cristian Ionescu,editura Politehnica Press,Bucureşti11. Managementul si controlul calitatii – ed. Tehnica-info12. Managementul calitatii totale - ed. Economica13. Calitate Totala – ed. Tehnica14. http://www.slideshare.net/takabu/metoda-qfd-43435097 15. :http://www.leanblog.ro/wp/instrumente-lean/instrumente-lean/instrumente-de-analiza/

quality-function-deployment-qfd/

36