ipuinak denon ahotan

4
!" "#$ ""% %#% $&" %$"" #$"% %"%$& %$&!#

Upload: pedro-ruiz

Post on 11-Mar-2016

241 views

Category:

Documents


8 download

DESCRIPTION

Alabazan Ipuin-Kontalariak bere Helduentzako zerbitzu gida aurkezten du.

TRANSCRIPT

Page 1: Ipuinak Denon Ahotan

����

�����������

���� ��

��� ��� �����

����� ������������ ���� ���

� � ������� ��

�� ���� �������� �

��� �����������

�����������������

��� �������������� ��!"�

"#�$����""%�

��%#��%����$&" ��

�%$"�"���#�$"%�

%�����"%$&� �

��%$&�!#��

������������

����

�������������

� ��

�������� ��

Page 2: Ipuinak Denon Ahotan

������������

���������������� ��� �������������������� ��������������������

��������� ������� ������������ � � ����������������������������

�� �������������������� �������������������� ������������� ���� ���� ���

��������� ������������ �������� ��������������� � ���������� ���

��� ������������������������� ������� ������������������������� ���

������ ���� � ����������������������� � ������������

��� �������� ������ � ����������������������������� ������������� ��

�� � �������������������������������������� �������������

������ ���������

���������������������������������������� �������������������������

�������������������������� ���������������������������� �����

����������������

����� �������

�����������

���������������� ����� �������������� ����� ��������������

������ ����������������� ������������������������������� ��

����� �������� ������� ������������������ ��������� ���������

���������

����

�������������

�������

�����������������

����������������

�������������������

��������������

������������ �����

��������

���������� ����

���!��������

��� ����������������������� ��� � �������� �������� ������������� �

��� ��� �������������� ����������������������� ��� � �����������������

��������� ��� ������������� �������� ������������ ������ �������

��� ��������������������������� ����� ������������������������� ���

���������������� � ������������������ ��������������������������

����������������� !������������� ����������������

���������� ������������� � ������������� �������� �������������

��� ������� ������������ � �������������������� ������

���� ���������� ���������� � ������ � ������ ������������

��������� ����

���������������������������� ������������������"#�$��� ��� �� ����%�

���������� ����������� ������� �����������������������&���� �����

�������������������������� ���������������������������� ����

���������$������ �������

�����������

������������� ������ ����� ���� ���������������� � ��������� �������������

'�� ������������������ ��� � ������� � �������� ��������

��

�������������������������������������

Page 3: Ipuinak Denon Ahotan

������������ ��������� �� ������� ����� ����� �� ������������� ���� ����� ���

�� ���������� ��� ���� �������� �� �������� ������� ����������������

������������� �������� ��������� ������ �����

���������������� ������������� ������������

�������� ����������������������� �

�������������� �� �������������������� ��� �������

�������������� �� ���� ������������ ��� �� �����������

� ������������������������ �������� �������������

���������� �������� ������������ �������������������������

���������������� ��������� ��������

����������������� �����������������������

!������������� ������������� ������ ������� �������������������� �����

������������ ������� ������������������� � ����� ���������� ����������

�� ������� ������������������ ����������������� ��������������������

������ ����� ���������������� ���������������������������� ������

������ ���������� ������������� �������� ���������� �������

����������������� �������������������������� � ������

���������� �� �������������������� ������� ������

"������ ����������� ������������� �������������������� ����������� ��� ���

������������������� ���������� ����������������������������

���� ������������� �� ����# ������ ������������������������

���� ��������������� ��� ��������� � ������������ ������

��� �������������� ������ ���������������������

��������������� �������������

��������������������� ���������� ���������������� ������ ����������

�� ��� ���������� ���� �������� �������$���������������� ������

��� ������������������ ������� �� ������������������������� ����

���� ���������� �������� ��������������������$����� �� ������

�������������� � ������� ���������� ��� �������� ������ ���� �

������������������������������ � ��������������

"������������������� � ��������������� �� ����������

�� ���� ��������������������� �������%����������������

���������� ����������������������� ����� ������������� ��

���������������� �������� ������������������������

������� �� ����������������������������� ����������

�������������������������������������������

������������������������������������

%������������������ ����� ������������������������������ �

������������������������������ ����������������� �������

������������ � � ����������� ����� �������� ���������

������������������������������������ ���������������

�������� ��� ������ ���� ���������������������������������

����������������������������������������������������� � � �

��������������

$����� �����������������&������������������ ������ ��������� ����������������

��� ���� �����������������������������

Page 4: Ipuinak Denon Ahotan

�������������� ��������������������������������������������������������� ��������

�� ����������������������������������������������������������������������������������

������� �����������������������������������������������

����������������

�������������������������������������������������������������� ������������

��������

������ � � �����

�����������������

������� � �

����� � � �����

�����������������

�������������

���������������������

��������������������������������������

���������������

�������������������

�����������������������

������������������ �

����������������

�������

���������������

!��������������������������

���������������������������

���������������������������

�����������������������������

�������������� ��������������

�����""�����������������������

#�$��������$����������

�%���&���!��&�����������������

��

���

��

#�$

�%�

���������������������

'������������������

"(�������������������

����������������)������

�������������������������

������������������������

������������

�����������������

���������!�����������

���������������������

���������������������

���������� �����

�����������������

������������*���������������������

��

"����#��

��$���������

%&����#'�����

����������

�������������������

���������������������

�������������������

����������������

�����������������������

������������������

�����������������������������

��&��!�(����������

��������)��������� �������������

������������������������� �������

���������������������������������

��������������������������

�����������������������������������

���������������������������

��������������������������������

�����������������������������

+���������