isang guro

of 34 /34
G U R O AKO ay isan

Upload: aurelia-villafuerte-sumile

Post on 03-Apr-2015

682 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: isang guro

GUROAKO

ay isang

Page 2: isang guro

Ang isang guro ay…

Page 3: isang guro

Katangiang

DosenaIsang

Page 4: isang guro

WALANG ITINATANGI

1

Pantay-pantay ang pagtingin ng guro sa mga mag-aaral

Page 5: isang guro

MAY POSITIBONG PAG-UUGALI

2

Pagbibigaay ng rekognisyon sa magandang ginawa ng estudyante at hindi namamahiya kung magkakamali

Page 6: isang guro

MAY KAHANDAAN

3

Dapat may malawak na kaalaman sa paksang itinuturo

Page 7: isang guro

MAY HAPLOS-PERSONAL

4

Madaling madisiplina ng guro ang klaseng malapit sa kanya

Page 8: isang guro

MASAYAHIN

5

Hindi malilimutan ng mga estudyante ang gurong my dalang ngiti sa klase

Page 9: isang guro

MALIKHAIN

6

Bida ang gurong may iba’t ibang paraan sa paghanda ng klase

Page 10: isang guro

MARUNONG TUMANGGAP NGPAGKAKAMALI

7

Nagiging modelo ng kababaang loob ang guro

Page 11: isang guro

MAPAGPATAWAD

8

Kalugud-lugod ang guro na mahaba ang pasensya

Page 12: isang guro

MAY RESPETO

9

Ang gurong may respeto sa mga estudyante ay sensitibo sa nararamdaman nila

Page 13: isang guro

MAY MATAAS NAEKSPEKTASYON

10

Ang mataas na pamantayan ng guro ay nagsisilbing hamon sa mga estudyante

Page 14: isang guro

MAPAGMAHAL

11

Ang gurong maalalahanin ay tunay na kinaluluguran

Page 15: isang guro

IPINADARAMANG KABILANGANG BAWAT MAG-AARAL

12

Tunay na kapamilya at kapuso ang guro na nagpapakita ng interes sa bawat estudyante

Page 16: isang guro

KATANGIANTAGLAY

MONA?

ANONGMGA ANG

Page 17: isang guro

Katangiang

IwasanDapat

Page 18: isang guro

PANG-AABUSO SAKAPANGYARIHAN

1

Ang ganitong guro ay nakasandig sa pagdidisiplina gamit ang pananakot at pagbibigay ng parusa

Page 19: isang guro

BORING AT HINDI MASINING

2

Ang kawalan ng buhay ng guro ay nagdudulot ng pagkakabagot

Page 20: isang guro

BERBAL AT DI-BERBALNA PANG-ABUSO

3

Pagiging sarkastiko, pagbibigay-bansag, pamamahiya, atbp

Page 21: isang guro

NEGATIBONG PERSEPYON

4

Prejudice and biases

Page 22: isang guro

PAGLIKHA NG TAKOTSA ASIGNATURA

5

Pakiramdam ng guro na magaling siyang guro kapag kalahati sa klase ang bumagsak

Page 23: isang guro

LayuninPagtuturoSa

Page 24: isang guro

TURUANG MAG-ISIPANG MAG-AARAL

1

Tungkulin ng guro ang palawakin ang pag-iisip ng mag-aaral

Page 25: isang guro

TURUANG MATUTUOANG MAG-AARAL

2

Habang nabubuhay ay natututo, habang natututuo ay nabubuhay

Page 26: isang guro

TURUANG GUMAWAANG MAG-AARAL

3

Kapag ang guro ang laging gumagawa, nagiging lupmo ang estudyante

Page 27: isang guro

MgaHakbangMahahalagang

Page 28: isang guro

PAGPOKUS

1

Ang pokus ng leksyon ay nasa kahulugan ng mga konsepto at hindi bilang impormasyon lamang

Page 29: isang guro

PAGTUKLAS

2

Idesenyo at ilaan sa mga estudyante ang mga gawain. Dapat malaya silang gumawa

Page 30: isang guro

PAGTUGON

3

Nasa pagpapasigla ng guro ang anumang pagbabago sa pananaw at kaasalan ng mga estudyante

Page 31: isang guro

Handaka na ba?

Page 32: isang guro

GUROMAGINGisang

Page 33: isang guro

?

Page 34: isang guro

Aurelia V. Sumile, Ed.D.