ishrana dijabetiČara

of 13 /13
 ISHRANA DIJABETIČARA  ISHRANA DIJABETIČARA Cilj pravilne ishrane jeste obezbediti odgovarajući unos energetskih i gradivnih materija, obezbediti ţeljenu telesnu teţinu i prevenirati pojavu komplikacija dijebetesa.  Kod dij abe tes a ti pa 1  neophodno je usaglasiti unos ugljenih hidrata i insulina, kako bi se spreĉile  prevelike varijacije šećera u krvi tokom dana., dok je kod dijabetičara tipa 2 zdrava, balansirana ishrana veoma znaĉajna za speĉavanje napredovanja bolesti i prevenciju stanja koja prate dijabetes. Dijabetiĉari, pogotovo oni koju boluju od dijabetesa tipa 1, treba da imaju 5 ili 6 obroka u toku dana, tri velika ( doruĉak , ruĉak, veĉera ) i dve uţine izmeĊu obroka. Po potrebi treba i ubaciti i šesti obrok pred spavanje, u cilju izbegavanja noćnih hipoglikemija.  Namirnice koje se koriste u ishrani dijabetiĉara mogu da se upotrebljavaju na sledeće naĉine:  1. sveţe 2. kuvane 3. kuvane pod parom (pretis lonac) 4. kuvane na pari 5. dinstane (kuvani u vodi i ulju u poklopljenoj posudi) 6.  peĉene u teflonskoj posudi (ili specijalnoj posudi u kojoj hrana neće za goreti)  7.  peĉene u aluminijumskoj foliji (ili u posudi od aluminijumske folije)  8.  peĉene u rerni 9.  peĉene na roštilju Samo pržena i pohovana hrana nije dozvoljena dijabetičarima, a nju bi trebalo da izbeg avaju i  zdravi. Sveţe namirnice treba da su prvenstveno zastupljene u ishrani (povrće, voće, mleĉni proizvodi,  jaja, meso).  Praktično je dozvoljena upotreba svih vrsta namirn ica, samo je količina ograničena. Ako dijabetiĉar boluje od neke od stomaĉnih bolesti (ĉir na ţelucu ili dvanaestopalaĉnom crevu, oboljenje ţuĉne kesice ili bubrega), onda se u dijabetiĉku dijetu uvode korekcije korisne za tu drugu bolest. Pored sveţih namirnica, u ishrani treba koristiti i one koje su konzervisane zamrzavanjem (povrće, voće, meso), zatim proizvode specijalno pripremljene za dijabetiĉare (razne vrste sladila, dţemova, keksa, ĉokolade, testenina, hleba, testa, napitke i dr.), kojih sve više ima na našem trţištu. Znatno reĊe treba koristiti konzervisano voće, povrće, meso,  polugotova ili gotova  jela (izuzev specijalno pripremljenih za dijabetiĉare).  RASPORED OBROKA U TOKU DAN A  

Author: pavle-bosnic

Post on 06-Feb-2018

250 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/21/2019 ISHRANA DIJABETIARA

  1/13

  ISHRANA DIJABETIARA

  ISHRANA DIJABETIARA

  Cilj pravilne ishrane jeste obezbediti odgovarajui unos energetskih i gradivnih materija,obezbediti eljenu telesnu teinu i prevenirati pojavu komplikacija dijebetesa.

  Kod dij abetesa tipa 1neophodno je usaglasiti unos ugljenih hidrata i insulina, kako bi se spreileprevelike varijacije eera u krvi tokom dana., dok je kod dijabetiara tipa 2zdrava, balansiranaishrana veoma znaajna za speavanje napredovanja bolesti i prevenciju stanja koja pratedijabetes.

  Dijabetiari, pogotovo oni koju boluju od dijabetesa tipa 1, treba da imaju 5 ili 6 obroka u tokudana, tri velika ( doruak , ruak, veera ) i dve uine izmeu obroka. Po potrebi treba i ubaciti i

  esti obrok pred spavanje, u cilju izbegavanja nonih hipoglikemija.

  Namirnicekoje se koriste u ishrani dijabetiara mogu da se upotrebljavaju na sledee naine:

  1. svee2. kuvane

  3. kuvane pod parom (pretis lonac)

  4. kuvane na pari5. dinstane (kuvani u vodi i ulju u poklopljenoj posudi)

  6. peene u teflonskoj posudi (ili specijalnoj posudi u kojoj hrana nee zagoreti)7. peene u aluminijumskoj foliji (ili u posudi od aluminijumske folije)

  8.

  peene u rerni9. peene na rotilju

  Samo prena i pohovana hrana nije dozvoljena dijabetiarima, a nju bi trebalo da izbegavaju i

  zdravi.

  Svee namirnice treba da su prvenstveno zastupljene u ishrani (povre, voe, mleni proizvodi,jaja, meso).Praktino je dozvoljena upotreba svih vrsta namirnica, samo je koliinaograniena. Ako dijabetiar boluje od neke od stomanih bolesti (ir na elucu ilidvanaestopalanom crevu, oboljenje une kesice ili bubrega), onda se u dijabetiku dijetu uvodekorekcije korisne za tu drugu bolest.

  Pored sveih namirnica, u ishrani treba koristiti i one koje su konzervisane zamrzavanjem(povre,voe, meso), zatim proizvode specijalno pripremljene za dijabetiare (razne vrstesladila, demova, keksa, okolade, testenina, hleba, testa, napitke i dr.), kojih sve vie ima nanaem tritu. Znatno ree treba koristiti konzervisano voe, povre, meso, polugotova ili gotovajela (izuzev specijalno pripremljenih za dijabetiare).

  RASPORED OBROKA U TOKU DANA

 • 7/21/2019 ISHRANA DIJABETIARA

  2/13

  Pravilno planiranje vremena i koliine obroka veoma je bitno za svakog dijabetiara.

  Potrebno je jesti manje porcije hrane, 3 glavna obroka i 2-3 uine izmeu obroka.

  Doruak se ne sme preskakati i treba da bude najkasnije u 11 sati, ruak od 13 -15 h, veera

  izmeu 18 i 20h, vona uina oko 16h. Napravite pauzu izmeu glavnih obroka i uine odnajmanje dva sata.

  Unos ugljenih hidrata i masti dozvoljena je prepodne, za vreme ruka proteini ( meso) i povre (bareno, svee ), uina prepodne ( voe) , popodne oko 16 h ( mleko ili jogurt), veera - proteini ,nikako ugleni hidrati! ( meso, riba, svei sir sa povrem), nikako ugljeni hidrati.

  Moete jesti sve, ali u ogranienim koliinama. Pri izboru namirnica birajte onesa niskim ilisrednjim glikemijskim indeksom, jer ete tako omoguiti bolju regulaciju eera u krvi.( VIDI

  GLIKEMIJSKI INDEKS)

  VRSTE NAMIRNICA I NAI N PRIPREME

  Prednost se daje namirnicama koje su svee, kuvane na pari, pod parom, dinstane u vodi ili ulju upoklopljenoj posudi, peene na teflonu, u rerni ili aluminijumskoj foliji, peene na rotilju. Samoprena i pohovana hrana nije dozvoljena, a njune bi trebali unosti ni oni koji ne boluju oddijabetesa.

  Osnovu ishrane treba da ine namirnice biljnog porekla, naroito integralne itarice, mahunarke,sirovo povre u obliku salata i voe.

  Kombinujte hranu sa niskim kalorijskim indeksom sa onim koje imaju vei kalorijski indeks:

  npr. ovsene pahuljice i obrano mleko ili jogurt.

  Mleko i mleni proizvodi

  Mleko i mleni proizvodi su najjeftinije namirnice sa bogatim sadrajem belanevinaivotinjskog porekla. Ovi proizvodi mogu da zamene meso po izvoru belanevina, a jeftiniji su.

  Dozvoljena je upotreba svih vrsta mleka , a najbolje je obranopoto sadri manje masti (2.8%,1.6% ili 0.5%), a koliina belanevina ostaje nepromenjena. Mleko se moe upotrebljavatiisto ili kao bela kafa ili meavina mleka iaja.

  Od mlenih proizvoda su najkorisniji mlai proizvodi, poto sadre najvie belanevina (sir,kajmak, kakavalj, skorup). Najbogatiji i najjeftiniji izvor belanevina je vapski sir.

  Svi kravlji sirevi (kao i kravlje mleko) imaju prednost zbog manjeg sadraja masnoe.

  Od industrijskih mlenih preraevina najkorisnije je upotrebljavati one koji sadre tomanje masnoe (9 - 25%): kakavalj, kisela i slatka pavlakai dr. Jogurt, dijetalni vonijogurt, acidofilno mleko i kefir imaju odreenu prednost nad istim mlekom.

 • 7/21/2019 ISHRANA DIJABETIARA

  3/13

  Upotrebu starih i zrelih sireva treba znatno ograniiti.

  Dijabetiar treba da koristi u toku dana oko pola litre mleka, jogurta i drugih mlenih proizvoda,a u zavisnosti od korienja mesa i mesnih preraevina.

  Meso i mesni proizvodi

  Ovo su namirnice koje se koriste zbog bogatog sadraja belanevina. Skup su izvor belanevina,pa ih treba kombinovati sa mlenim proizvodima. Dijabetiari mogu da koriste sve vrste mesa,ali prednost imaju mlaa i nemasna mesa kao to su piletina i teletina. Dozvoljene su i ostale

  vrste mesa: govedina, konjsko meso, uretina, prasetina, ovetina, jagnjetina.

  Iznutrice- ne vie od dva puta meseno - digerica (prednost pilea), srce, bela digerica (plua).

  Izbegavati:

  -od iznutrica:jezik, bubrege, bele bubrege, slezinu, mozak

  - divlja: zeetinu, srnetinu,

  - svinjsko meso

  - perad (fazan, jarebica, patka, guska).

  -Mesne preraevinese koriste u to istijem obliku, to sigurno garantuje manji sastojakmasnoe. U ovom pogledu prednost imaju: unka (tzv. praka), sueno meso, pruta. Ostalepreraevine sadre vie masnoe (parizer, mortadela, razne vrste salama, kobasica, virli ilidebrecina), pa ih treba izbegavati. Koliina mesa upotrebljena u toku dana zavisi od sastava

  jelovnika (sadraja i mlenih proizvoda).

  RibaRiba je namirnica koja predstavlja vrlo bogat izvor belanevina (neto manje od mesa i sira), aekonominija je za svakodnevnu upotrebu Dijabetiar moe da koristi sve vrste renih riba(grge, pastrmka, smu, tuka, aran i druge), morskih riba i koljki.

  Upotrebu girica i pojedinih vrsta ribe koje se uglavnom pripremaju prenjem u dubokom ulju, ilisu pohovane, treba izbegavati.

  Preraevine od riba sadre veliku primesu masnoa, pa ih treba ree i obazrivo upotrebljavati i

  uvek obraunavati sa odreenim sadrajem u dnevnom programu ishrane.

  JajaJaja, kao i mleni proizvodi, spadaju u najjeftiniji izvor namirnica bogatih belaevinama.

  Dva cela jaja odgovaraju koliini od 100 gr mesa ili sira. Pri upotrebi jaja prednost ima belance(za odraslog dijabetiara). Tako je korisnije upotrebiti dva belanca nego jedno celo jaje.Dijabetiar treba da koristi 2 umanca nedeljno ili 4 - 6 belanaca. U dijetetskoj ishrani kajganu

 • 7/21/2019 ISHRANA DIJABETIARA

  4/13

  treba praviti uvek u odnosu 1:1 (jedno jaje + jedno belance, dva jaja + dva belanca, itd.), i

  pripremati je bez ulja na teflonu.

  MasnoaMasnoa se koristi u ishrani dijabetiara (i zdravih ljudi) kao energetski materijal. Dijabetiar

  moe da koristi sve vrste masnoa, ali prednost imajusve vrste ulja(suncokretovo, kukuruzno,maslinovo, sojino, kikirikijevo i dr.), biljna mast, margarin,buter i kajmak (ogranieno).

  Suva slanina, varci, kavurma i sline namirnice imaju veliki energetski sadraj i treba ih retkokoristiti. Upotrebljena koliina ovih namirnica i njihov energetski potencijal su u velikomraskoraku, pa je ovo esto razlog za poveanje telesne teine, poto se njihovom malomkoliinom zadovolji polovina ili treina dnevne energetske potrebe jednog dijabetiara. 100 grovih namirnica sadri od 600 - 800 kcal (2520 - 3360 kJ).

  H leb i testenineHleb i preraevine od brana (testenine) ine grupu namirnica koje su najbogatiji izvor ugljenih

  hidrata (skrob, eer) u ishrani dijabetiara. Ovo je razlog da se strogo ograniava upotreba svihovih namirnica. Savetuje se primena hleba i pekarskih proizvida od celog zrna itarica :integralni, crni ili raeni hleb.

  Dvopek, prepeeni hleb i tost imaju u istoj teini veu koliinu sastojaka hleba, poto je u njimapotpuno ili delimino odstranjena voda. Ove namirnice se sa lakoom jedu, jer sporije izazivajuoseaj sitosti. Meutim, ove vrste hleba sadre 30% ugljenih hidrata, 60% belanevina i 80%masti vie od obinog hleba.

  Sva testa (rezanci, makarone, pagete, flekice, tarana, puii, manice i dr.), griz i brana(penino, kukuruzno, raano i dr.) treba po sadraju ugljenih hidratatretirati na isti nain kao

  dvopek. Ove namirnice u odnosu na dvopek imaju manje masnoe (manji energetski potencijal).

  PovrePovre ini najveu koliinu hrane koju dijabetiar (i zdrav ovek) uzima u toku dana. Ono senajee rasporeuje u 3 do 4 dnevna obroka, a koristi se u vidu variva ili salata. Povre sadrirazliitu koliinu ugljenih hidrata, pa je ovo razlog da se razliite vrste povra koriste u razliitimkoliinama. Pored ugljenih hidrata, povre sadri belanevine, masti, mineralne soli i vitamine.Povra koja su bogata ugljenim hidratima treba koristiti u ogranienim koliinama, kao to su:pasulj, graak, argarepa, krompir, cvekla, crni luk, pirina, kukuruz.

  Povra koja sadre neto manje ugljenih hidrata treba da se koriste u neogranienim koliinama,a to su: zelje, spana, blitva, list od loze, boranija, tikvice, paprika, paradajz, krastavac, raznevrste zelenih salata, plavi patlidan, babnje, celer, perun, rotkvice, kupus, kelj, keleraba, prokelj,peurke, praziluk, beli luk, brokoli i karfiol.

  Pored pomenutih sastojaka, povre sadri i nesvarljive sastojke tzv. dijetna vlakna, koja suneophodna za bolje varenje i rad creva, izbacuju viak masti iz organizma i spreavaju nagliporast eera u krvi. Svee povre moe da se koristi kao sirovo (salate), kuvano (variva) ilipeeno (krompir, cvekla, plavi patlidan, paprika). Povre se meri u sirovom stanju.

 • 7/21/2019 ISHRANA DIJABETIARA

  5/13

  Smrznuto, konzervisano i sueno povre se koristi u ishrani u nedostatku sveeg povra. Suvo(smrznuto) povre treba upotrebljavatiu dva puta manjoj meri od sirovog. Salate se pripremajusa odgovarajuim zainima po steenoj navici ili ukusu. U salatu stavljati minimalnu koliinumasnoe (1/2 kafene kaiice na jednu porciju salate) ili kisele pavlake (sa 12% masnoe).

  Voe i preraevine od voaOvo su namirnice bogate ugljenim hidratima i treba da budu uvek prisutne u jelovniku. Voetreba prvenstveno koristiti u sirovom stanju. Ne unositi vie od 2-3 porcije voa u toku dana.Sa stanovita sadraja ugljenih hidrata, svee voe treba deliti u tri grupe:

  1. sa manje ugljenih hidrata, koje moe da se jede u veim koliinama - jagode, maline,kupine, borovnice, drenjine, lubenice, ribizle, vinje, limun, dinje, oskorue, mumule,pomorande, mandarine,

  2. sa neto vie ugljenih hidrata, koje treba upotrebljavati u manjim koliinama - kajsije,breskve, ljive, pire od jabuka, sok narande i mandarine, kajsije i breskve, i

  3. sa najvie ugljenih hidrata, ija je upotreba strogo ograniena - jabuke (slatke i kisele),

  trenje, kruke, groe, banane, svee smokve, ananas, mango, avokado i dr.

  Suvo voe (groe, ljive, smokve, urme - datule, kruke, borovnice i dr.) sadri 5 -6 puta vieugljenih hidrata od sirovog voa, pa ga treba koristiti u najmanjoj koliini.

  Kompoti, demovi, pekmezi i sulcevi (elea) od voa razliiti su naini pripreme kuvanog voa.Njihova upotreba je u ogranienim koliinama i pripremaju se na dijetetski nain, a ine dopunujelovnika u vreme doruka ili uine ili kod pripreme dijetetskih poslastica..Orasi, lenici, bademi, kikiriki, pistai, semenke i njihove industrijske preraevine su po koliiniugljenih hidrata slini vrstama voa koja su najbogatija ugljenim hidratima. Njihova je prednost

  nad sirovim voem u bogatijem sadraju belanevina (kao kod ribljeg mesa), ali im jenepovoljna strana veliki sadraj masnoa (kao kod svinjskih kobasica i slanine). Ovo je razlog dase sve vrste kotunjavog voa koriste u vrlo malim koliinama. 100 gr oraha = 620 kcal (2604 kJ)

  SladilaSladila za dijabetiare (za osobe obolele od eerne bolesti i za gojazne) jedini su artikli koji sudozvoljeni dijabetiarima za korekciju slatkog ukusa. Njihova upotreba je u ogranienimdnevnim koliinama. Razliitog su hemijskog sastava, nekodljivi za opte zdravlje (za aspartamjo nije potpuno dokazano) i sa minimalnim energetskim sadrajem, ili bez ovog sadraja.Sladilom se koriguje ukus napitka (mleko, kafa, aj, bela kafa, limunada, oranada, voni sokovii dr.) i dijetetskih poslastica i deserta (kolai, kompoti, demovi, elea). Dozvoljeni dnevni unosovih proizvoda naznaen je na pakovanju.

  Alkoholna i bezalkoholna piaOve namirnice mogu da budu deo dnevnog jelovnika svakog dijabetiara (nisu obavezni i navikune treba stvarati). Ako postoji stvorena navika za upotebu alkoholnih pia, onda je potrebno dase ona svede na odgovarajuu meru (kolektivna ishrana, puenje i alkohol). Od alkoholnih pia,likeri su najnepodobniji za korienje (sadre veliku koliinu eera). Sva alkoholna pia imaju u

 • 7/21/2019 ISHRANA DIJABETIARA

  6/13

  svom sastavu alkohol, ugljene hidrate i neto belanevina. Alkohol ima veliki energetski sadraj(naroito estoka pia), to pri veoj upotrebi zahteva njegovo energetsko obraunavanje uokviru upotrebljenog jelovnika.

  Bezalkoholna pia mogu da sadre razliite koliine eera i u zavisnosti od ovog sadraja mogu

  da imaju neznatno ili veliko energetsko optereenje i treba ih koristiti u najmanjoj moguoj meri.

  ISHRANA DIJABETIARA TIPA 2

  ima za osnovni cilj, pored regulacije nivoa eera u krvi, regulisanje prekomerne telesne mase,smanjene masnoa u krvi i krvnog pritiska. Time se usporava napredovanje bolesti i spreavanastanak komplikacija.

  Veina dijabetiara tipa 2 jeste gojazna.

  Gojaznostjeste oboljenjekoje se karakterie prekomernim taloenjem masnih naslaga , u meri

  koja dovodi do naruavanja zdravlja i razvoja komplikacija. Odreuje se merenjem indeksatelesne mase ( body mass index- BMI) koji predstavlja odnos telesne mase izraene ukilogramima i telesne mase na kvadrat , izraene u metrima:

  Telesna masa (kg)/ (telesna visina (m))2

  Normalne vrednosti BMI iznose 19-25, stanje predgojaznosti je kod osoaba sa BMI 25-30, aukoliko je BMI>30 osoba je gojazna.

  Abdominalna gojaznost( masne naslage se taloe prvenstveno u predelu trbune duplje, okovitalnih organa ) predstavlja znaajan faktor rizika za razvoj kardiovaskularnih bolesti( infarkt

  miokarda, izliv krvi u mozak) i dij abetesa ti pa 2.

  Abdominalnu gojaznost moete proceniti merenjem obima struka. Kriterijumi za mukarce su >94 cm, tj vie od >80 cm za ene.

  Smanjenjem prekomerne telesne mase postie se vie zdravstvenih ciljeva:

  - smanjuje se ukupni nivo masnoa u krvi

  - sniava se povieni krvni pritisak

  - poboljava se glikoregulacija, ime se smanjuju potrebe tela za insulinom i dijabetiarmoe da odrava nivo eera u krvi bez poveanja doze tableta ili insulina koje unosi

  Smanjenjem prekomerne telesne teine za samo 10%, smanjujete rizik za dijabetes za 50%,reduku jete krvni pr iti sak za 10 mmHg i ukupni holesterol za 10%!

  Obraunavanje dijete

 • 7/21/2019 ISHRANA DIJABETIARA

  7/13

  Dabi se postigao eljeni gubitak u teini, nisu potrebne jako teke dijete, koje izgladnjuju.Potrebno je pridravati se 3 pravila:

  1. izbalansirana ishrana: 65% ugljenih hidrata, 15% belanevina, 20% masti

  2. tri glavna obroka ili, jo bolje, 5-6 manjih obroka

  3.

  izraunati dnevni kalorijski unos - sadanja telesna teina x 18 kcal.

  Koliko kalorija?

  1. pothranjeni (mravi) normalna telesna masa u kg x 30 kcal2. normalno uhranjeni normalna telesna masa u kg x 25 kcal3. gojazni normalna telesna masa u kg x 18 kcal

  Ukoliko postoje poveane energetske potrebeorganizma u posebnim stanjima, kao to su: grip,temperatura, trudnoa, rast i razvoj deteta i sl., dodaje se 300 - 500 kcal (1260 - 2100 kJ).

  Koliko ugljenih hidrata?Dnevne potrebe u kalorijama podelite sa 8, i dobietepotrebni broj ugljenih hidrata dnevno.

  Primer: enska osoba, idealne / ciljne teine od 67 kg, imae dnevnu potrebu od 1675,odnosno 209 gr UH.

  reuzeto sa sajtawww.diabeta.net

  Predlog jelovnika za nedelju dana za dijabetiare: Dani Doruak Uina 1 Ruak Uina 2 Veera Obed pred

  spavanje

  Ponedeljak Raani hlebPavlaka

  Mleko

  Mlad sir

  Crni hleb

  (jednopare)

  Supa

  Kuvani kupus sa

  kuvanom

  unetinomSalata od cvekle

  abuka Mlad sir

  Pilea virlaJogurt

  Crni hleb

  (jedno pare)

  Utorak Crni hlebMaslac

  (dijetetski

  margarin)

  Parizeraj

  Kiselomleko

  Kuvano

  aje

  Crni hleb(1 pare)

  orba od povraVarivo od

  boranije

  Pilee peenjeSalata od cvekle

  Voe(pomorandaili peenaabuka)

  Rioto odspanaa

  Kiselomleko

  Crni hleb

  Sreda Integralne

  pahuljice

  Jogurt

  Sveevoe ilivoni sok

  orba od povraDinstani graaksa kuvanom

  unetinom

  Crni hleb

  Pilea patetaKaamakMlad sir

  olja mlekaOntegranakifla (crni

  hleb)

  http://www.diabeta.net/http://www.diabeta.net/http://www.diabeta.net/http://www.diabeta.net/
 • 7/21/2019 ISHRANA DIJABETIARA

  8/13

  Kupus salata

  etvrtak Raani hlebVirlaSiraj

  Kompot

  od voaSupa

  Pire od spanaasa dinstanomunetinom

  Salata od cvekle

  Parizer

  Crni hleb (1pare)Mlad sir

  Krompir salata

  Peena ribaCrni hleb

  Kiselo

  mleko

  Petak Crni hleb

  Mlad sir

  Kuvanoaje

  aj

  Sveevoe (150g)

  Supa

  Kelj sa

  dinstanomunetinom

  Salata od cvekle

  Mleko

  Mlad sir

  Crni hleb

  Dinstani

  pirina sapeenompiletinom

  Kupus salata

  Integralno

  pecivo

  Jogurt

  Subota Crni hleb

  Parizer

  Maslac

  (dijetetskimargarin)

  aj

  Salata

  100g

  Mlad sir

  Crni hleb

  orba sapovremMeano varivo(boranija, graak,paprika, krompir)

  Dinstana piletina

  Peena jabuka Kelj sabarenim

  krompirom i

  dinstanomunetinom

  Crni hleb

  Pare siraogurt

  Nedelja Mlad sir

  VirlaCrni hlebJogurt

  Sveevoe

  Supa

  Varivo od

  karfiola sakuvanom

  piletinom ili

  natur nicla sablitvom ili

  spanaem

  Jogurt

  Crni hleb (1pare)

  Makarone sa

  sirom

  Salataaj

  Integralne

  pahuljiceaj

  PREPORUENI DNEVNI JELOVNIK ZADIJABETIARE

  DNEVNI JELOVNIK

  Zajutrak 1 jedinica iz skupine "mlijeko i zamjene" * = 1 aa mlijeka, 2.4 dl (12 g UH) 2 jedinice iz skupine "kruh i zamjene" = 1 krika crnog kruha, 60 g (30 g UH)

 • 7/21/2019 ISHRANA DIJABETIARA

  9/13

  1 jedinica iz skupine "meso i zamjene" ** = nemasna unka, 30 g (0 g UH)

  Doruak 1 jedinica iz skupine "voe i zamjene" = 1/2 srednjeg grejpa, 125 g (15 g UH)

  Ruak 2 jedinice iz skupine "kruh i zamjene" = krumpir kuhani, 200 g (30 g UH) 2 jedinice iz skupine "povre i zamjene" = rajica + kuhane mahune, 200 g (10 g UH) 2 jedinice iz skupine "meso i zamjene" ** = riba peena, 60 g (0 g UH) 2 jedinice iz skupine "masnoe i zamjene" = ulje, 2 ajne lice, 10 g (0 g UH) 1 jedinica iz skupine "voe i zamjene" = 1 manja kruka, 100 g (15 g UH)

  Uina 1 jedinica iz skupine "voe i zamjene" = 2 mandarine, 120 g (15 g UH)

  Veera

  2 jedinice iz skupine "kruh i zamjene" = 1 krika raenog kruha, 60 g (30 g UH) 2 jedinice iz skupine "meso i zamjene" ** = 1 kuhano jaje + 30 g tune bez ulja (0 g UH) 1 jedinica iz skupine "povre i zamjene" = rajica 100 g + 100 g zelene salate (5 g UH) 2 jedinice iz skupine "masnoe i zamjene" = 5 crnih maslina + 1 ajna lica ulja, 5 g (0 g UH)

  RUAK 3 dl juhe od zelenja 60 g peene pastrve u foliji 200 g kuhanog krumpira 100 g salate od rajice 100 g kuhanih mahuna 10 g ulja (dvije ajne lice) 100 g kruke (jedna manja)

  PREPORUENI DNEVNI JELOVNIK ZADIJABETIAREJUHA OD ZELENJA

  PRIPREMITE (za etiri obroka):40 dag zelenja za juhu, 1/4 kocke za juhu, papar u zrnu, 1.2 l vode.

  Zelenje oistiti, oguliti i oprati. U vodu dodati povre, 1/4 kocke za juhu i papar u zrnu. Kuhatina umjerenoj vatri jedan sat. Juhu procijediti.

  Za obrok 3 dl iste juhe. 1/4 povra iz juhe moe se uzeti umjesto 1 jedinice POVRA (100 grajice).3 dl iste juhe nema energetsku vrijednost.

  PEENA PASTRVA (u aluminijskoj foliji)

 • 7/21/2019 ISHRANA DIJABETIARA

  10/13

  PRIPREM ITE (za jednu osobu):

  100 g oiene pastrve (1 manja), 10 g ulja (dvije ajne lice), sol i prstohvat rumarina.Pastrvu oistiti, oprati, osuiti papirom, posolitiiznutra. U aluminijsku foliju staviti pastrvu,preliti s dvije ajne lice ulja i posipati s rumarinom. Foliju zatvoriti i pei u penici dvadeset

  minuta, nakon toga otvoriti foliju i zapei 5-10 minuta. Oiena pastrva bez kostiju i glave ima60 g mesa.

  KUHANE MAHUNE

  PRIPREM ITE (za jednu osobu):

  100 g zelenih mahuna, 1/4 kocke za juhu. Mahune oistiti, oprati i prerezati na manje komade. Uposudu s vodom dodati 1/4 kocke za juhu i mahune. Kuhati dok mahune ne budu mekane.

  Drugi nain:Mahune staviti u metalno cjedilo iznad posude s vodom. Cjedilo poklopiti i kuhati dok mahune

  ne omekaju. Na taj nain u mahunama ostanu svi vitamini i minerali.

  SALATA OD RAJICE

  PRIPREM ITE (za jednu osobu):

  100 g rajice, 1 veliku licu obine gorice (senfa), 2 velike lice limunovog soka ili jabunogocta, prstohvat soli i nekoliko granica kopra.Preljev za salatu: velika lica obine gorice (senfa), 2 velike lice limunovog soka ili jabunogocta, malo soli.Rajicu oprati, oistiti i narezati na ploke.U zdjelu dodati mjeavinu gorice i limunovog sokarazrijeenog s vodom. Dodati oprani i sitno nasjeckani kopar, sve promijeati i ostaviti uhladnjaku pola sata.

  PREPORUENI DNEVNI JELOVNIK ZADIJABETIAREVEERA 60 g crnog kruha (jedna krika) 1/2 konzerve tunjevine u vodi 30 g 1 jaje 200 g mijeane salate (crvenog i zelenog radia) 100 g rajice 5 komada crnih maslina 5 g ulja (jedna ajna lica)

  MIJEANA SALATA (od radia, rajice, tunjevine i jaja)PRIPREM ITE (za jednu osobu):

  1/2 konzerve tunjevine u vodi 30 g, 1 jaje, 5 crnih maslina, 5 g ulja (jedna ajna lica), 200 gmijeane salate (crveni i zeleni radi), 100 g rajice, prstohvat soli.

 • 7/21/2019 ISHRANA DIJABETIARA

  11/13

  Radi oistiti, oprati, ocijediti. Rajicu oprati i narezati na ploke. Jaje skuhatipetnaestak minuta(tvrdo), ohladiti, oljutiti i razrezati na etiri dijela U zdjeli pomijeati radi, rajicu, masline i 1ajnu licu ulja. Dodati sol. Na veliki plitki tanjur sloiti radi s rajicom, dodati razrezano jaje,malo posoliti.

  Posluiti uz60 g crnog kruha (1 krika crnog kruha).

  * Skupina "MLIJEKO I ZAMJENE"Umjesto 1 alice (jedinice) mlijeka (2.8% m.m.)=2.4 dl moete uzeti:1 alicu trajnog mlijeka (0.9% m.m.)=2.4 dl1 alicu jogurta light Ca+ (0.1% m.m.)=2.4 dl1 alicu AB kulture,jagoda i breskva (1.5% m.m.)=2.4 dl1 BioAktiv LGG jogurt (1.5% m.m.)=1.8 dl1 alicu svjeeg mlijeka (1% m.m.)=2.4 dl1 jogurt light (0.1% m.m.)=1.8 dl

  1 alicu AB kulture iste (1.5% m.m.)=2.4 dl1 alicu AB kulture super light (0.1% m.m.)=2.4 dl

  1 alicu BioAktiv LGG jogurt drink s inulinom (1.5% m.m.) = 2.4 dl** Skupina " MESO I ZAMJENE"Umjesto predloenog moete uzeti odgovarajui broj jedinica sljedeih zamjena za meso:Svjei posni sir (1.8% m.m.); 1 jedinica=60 gBjelovarski svjei sir(4% m.m.); 1 jedinica=60 gBioAktiv LGG svjei posni sir (1.8% m.m.); 1 jedinica=60 gTopljeni sir, VIKEND ili PICOK (15% m.m.); 1 jedinica=1 trokut (30 g)

  Topljeni sir, SIRELA light listii (11.75% m.m.); 1 jed.=2 listia (30 g)Meki sir MOZZARELLA (20.5% m.m.); 1 jedinica=30 g

  Polutvrdi sir PODRAVEC light (13.7% m.m.); 1 jedinica=30 gDUKATELA mlijeni namaz light (12% m.m.); 1 jedinica=30 gDomai svjei sir (5% m.m.); 1 jedinica=60 gZagrebaki svjei sir (5% m.m.); 1 jedinica=60 g

  Savjetovalite/ARHIVA TEMA/HORMONSKI P

  http://www.amoic.hr/

  dijabetes hr

  Primer jelovnika od 1800 kcal

  Primer dijete od 1800 kcal (7536 kJ) sa 6 obroka prema tablici ishrane izgleda ovako:

  diabeta HLEB MLEKO MAST VOEPOVRE APOVRE B MESO

  http://www.amoic.hr/Savjetovaliste/g10.aspxhttp://www.amoic.hr/Savjetovaliste/g10.aspxhttp://www.amoic.hr/ARHIVA-TEMA/g36.aspxhttp://www.amoic.hr/ARHIVA-TEMA/g36.aspxhttp://www.amoic.hr/ARHIVA-TEMA/g36.aspxhttp://www.amoic.hr/HORMONSKI-POREMECAJI/g69.aspxhttp://www.amoic.hr/HORMONSKI-POREMECAJI/g69.aspxhttp://www.amoic.hr/HORMONSKI-POREMECAJI/g69.aspxhttp://www.amoic.hr/http://www.amoic.hr/http://www.diabeta.net/ishrana-i-dijabetes/primer-jelovnika-od-1800-kcalhttp://www.diabeta.net/ishrana-i-dijabetes/primer-jelovnika-od-1800-kcalhttp://www.diabeta.net/ishrana-i-dijabetes/primer-jelovnika-od-1800-kcalhttp://www.amoic.hr/http://www.amoic.hr/HORMONSKI-POREMECAJI/g69.aspxhttp://www.amoic.hr/ARHIVA-TEMA/g36.aspxhttp://www.amoic.hr/Savjetovaliste/g10.aspx
 • 7/21/2019 ISHRANA DIJABETIARA

  12/13

  DORUAK 2 1 1 1

  UINA 1 1 1

  RUAK 3 2 1 1 3

  UINA 2

  VEERA 2 1 1 2UINA 1 1

  Zbir jedinica 9 2 5 4 1 7

  Prethodna tabela znaisledee:

  diabeta DORUAKUINARUAK UINA VEERA UINAUkupno kcal

  MLEKO 1 - - - - 1 340

  POVRE A po elji po elji po elji po elji

  POVRE B - - 1 - 1/2 - 75

  VOE - - 1 2 1 - 160

  HLEB 2 2 2 - 2 1 612

  MESO 1 1 3 - 2 - 385

  MAST 1 1 2 - 1 - 225

  Ukupno kcal 406 236 481 80 356 238 1797

  Ili, kako to izgleda u vrstama namirnica i koli?inski:

  diabeta DORUAK UINA RUAK UINA VEERA UINAUkupno

  kcal

  MLEKO200 ml

  jogurta- - - -

  240 ml

  mleka340

  POVREA

  paradajz paradajz po elji po elji

  POVREB

  - -200 g mladog

  graka- 100 g cvekle - 75

  VOE - -200 g

  lubenice

  1

  banana

  1 jabuka - 160

  HLEB1 krika hlebadeblja

  1 krikahleba

  1 krikahleba

  - 1 krika hleba1/2krikehleba

  612

  MESO 30 g unke30 gmesnog

  nareska

  90 g posnogmesa

  -45 g posnogmesa

  - 385

 • 7/21/2019 ISHRANA DIJABETIARA

  13/13

  MAST 7 g majoneza7 g

  margarina

  10 ml

  jestivog ulja

  za pripremuruka

  -

  5 ml jestivog

  ulja za

  pripremuveere

  - 225

  Ukupno

  kcal 406 236 481 80 356 238 1797

  Ili,

  doruak: 1 sendvi vei uina: sendvi manji ruak: supa (od "kocke" sa malo rezanacanema kalorija) + graak + meso + paradajz +

  hleb + voe uina: voe veera: cvekla + sir + hleb sa premazom + voe uina: malo mleka i hleba (ili voe)

  dijabetoloki savez srbije