it dla branży mięsnej

of 12 /12
Aplikacje MES Kompleksowe oprogramowanie dla branży mięsnej Aplikacje SKUP Kontraktowanie i rozliczanie dostawców inwentarza. Aplikacje: iCenter. Nowoczesna platforma Business-to- Business www.7technology.pl IT dla branży mięsnej

Author: vukhue

Post on 11-Jan-2017

220 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Aplikacje MES Kompleksowe oprogramowanie dla brany misnej

  Aplikacje SKUP Kontraktowanie irozliczanie dostawcw inwentarza.

  Aplikacje: iCenter. Nowoczesna platforma Business-to-Business

  www.7technology.pl

  IT dla brany misnej

 • www.7technology.pl

  Rozwizania budowane na dowiadczeniu

  7Technology od kilkunastu lat wiadczy swoje usugi w obszarze IT, gwnie dla Klientw z sektora przemysowego.

  Od pocztku dziaalnoci skupiamy si na:

  QQ wdroeniach systemw wsparcia produkcji MES,

  QQ wdroeniach oprogramowania klasy ERP,

  QQ budowie zaawansowanych systemw internetowych,

  QQ outsourcingu usug IT, realizacji usug wsparcia Help-Desk,

  QQ budowie infrastruktury IT,

  QQ administracji systemami IT,

  QQ kolokacji oraz hostingu systemw IT posiadamy dedykowane usugi przetwarzania chmury.

  Aktualnie w ramach usug serwisowych nasza firma obejmuje wsparciem ponad 30 przedsibiorstw, w ktrych kadego dnia wspieramy prawie 1000 uytkownikw.

  IT dla brany misnej

 • Zarzdzanie wiedz !

  Zaawansowane systemy informatyczne to nie tylko automatyzacja procesw produkcyjnych, ale przede wszystkim systemy wiedzy, pozwalajce na integracj danych z rnych obszarw dziaania firmy i wspomagajce codzienne procesy zarzdcze.

  We wspczesnej wysoce konkurencyjnej gospodarce efektywno staa si zalen wiedzy, a t buduje si dziki systemom informatycznym. Dedykowane systemy IT stay si podstaw funkcjonowania we wszystkich branach, take w misnej gdzie w sposb szczeglny liczy si tradycja i wynikajce z niej podejcie do wytwarzania produktw.

  Nowa jako w zarzdzaniu firm misn!

  W oparciu o wieloletnie dowiadczenie przygotowalimy dla brany misnej trzy aplikacje: MES, Skup oraz iCenter, obsugujce procedury i procesy technologiczne specyficzne tylko dla tej brany

  IT dla brany misnej

 • www.7technology.pl

  Aplikacje dostosowane s nie tylko do specyfiki procesw technologicznych, ale take do regulacji prawnych obowizujcych w brany misnej. System spenia wymagania naoone przez norm HACCP, pozwalajc na ledzenie i identyfikacj kadego elementu powstajcego podczas uboju, rozbioru i produkcji.]

  IT dla brany misnej

  Specjalistyczne rozwizania!

  Oferowane przez nas oprogramowanie przeznaczone jest przede wszystkim dla zakadw przetwrstwa misnego i ubojni, gdzie wspomaga zarzdzanie wszystkimi procesami:

  Od pocztku dziaalnoci skupiamy si na:

  QQ skupu zwierzt

  QQ rozbir i przetwrstwo,

  QQ rozliczenie produkcji

  QQ wydanie gotowego produktu do odbiorcy zewntrznego.

  Istotnym atutem jest moliwo planowania, nadzorowania i analizowania produkcji.

 • Nasze aplikacje mog by opcjonalnie uywane wtrybie mobile, dziki ktremu dostp dofunkcjonalnoci systemu mona uzyskiwa zapomoc urzdze mobilnych, takich jak smartfony czy tablety.

  Aplikacje dziaaj pod kontrol systemu Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 lub Windows 8.

  IT dla brany misnej

  Elastyczno systemw 7Technology:QQ Moduowo!

  Oferowane przez nas oprogramowanie macharakter moduowy. Uytkownik moe wdroy wswojej firmie dokadnie te komponenty, ktre odpowiadaj jej rzeczywistym ispecyficznym potrzebom.

  QQ Dowolne konfiguracje! Aplikacje mona szczegowo skonfigurowa pod ktem konkretnego profilu iskali dziaalnoci. System umoliwia rozbudow funkcjonalnoci wprzyszoci, wmiar rozwoju przedsibiorstwa.

  QQ Integracja wszystkich danych! Podstaw systemu stanowi informatyczna platforma klasy ERP, ktrej zadaniem jest gromadzenie informacji wbazie danych oraz zaawansowane zarzdzanie nimi. Stworzone przez nas specjalistyczne aplikacje wsppracuj zplatform wczasie rzeczywistym, nabieco pobierajc izapisujc dane wcentralnym rejestrze.

  QQ Hierarchia dostpu! Oprogramowanie umoliwia utworzenie hierarchii dostpu, tak aby pracownicy poszczeglnych odcinkw (np.skup, rozbir, pakowanie itd.) mieli wgld jedynie wte dane, ktrych bezporednio wymaga wykonywana przez nich praca. Zarzd ikierownictwo mog mie peny, biecy podgld postpu toczcych si wzakadzie prac, mog rwnie przeglda dane wujciu analitycznym (np.wpostaci raportw), coznacznie usprawnia proces decyzyjny iuatwia planowanie.

  QQ Przyjazny interfejs! Nasze oprogramowanie zostao zaprojektowane wtaki sposb, aby maksymalnie uatwi jego obsug osobom pracujcym whalach produkcyjnych. Przejrzysty iprzyjazny interfejs moe by obsugiwany zapomoc paneli dotykowych.

 • www.7technology.pl

  System MES jest kompleksowym narzdziem do zarzdzania procesami technologicznymi w zakadach przetwrstwa misnego i ubojniach - poczwszy od skupu ywca a po wydawanie gotowego produktu do odbiorcy zewntrznego. System wspiera procesy dotyczce uboju, rozbioru oraz przetwrstwa woowiny, wieprzowiny i dziczyzny, umoliwiajc dogodne planowanie, nadzr oraz rozliczanie produkcji.

  Aplikacja MES, przeznaczona jest dla rednich i duych przedsibiorstw, oferujc zaawansowan funkcjonalno, cznie z obsug specjalistycznego osprztu branowego, takiego jak terminale, wagi, czy systemy etykietujce.

  Jej wdroenie, w poczeniu z wyposaeniem zakadu produkcyjnego w odpowiednie urzdzenia, przekada si na niemajcy precedensu wzrost wydajnoci oraz wygod w organizowaniu rodowiska pracy. Rozwizanie takie zmniejsza take ryzyko powstawania zatorw, pomyek i baaganu w dokumentacji.

  MESKompleksowe oprogramowanie dla brany misnej

  IT dla brany misnej

 • QQ integracja z nadrzdnym oprogramowaniem ksigowo-magazynowym (Comarch ERP XL)

  QQ moliwo dostosowania do profilu firmy Klienta (zakady ubojowe, rozbiorowe, przetwrcze)

  QQ moliwo dostosowania dorodzaju przetwarzanego misa (woowina, wieprzowina, dziczyzna)

  QQ moliwo ledzenia partii, zgodnie znorm HACCP poczwszy odprzyjcia ywca, narozbiorze skoczywszy

  QQ pena sprawozdawczo doARiMR zarwno wpostaci wydrukw jak iplikw XML

  QQ wsppraca zdotykowymi terminalami dowprowadzania danych

  QQ wsppraca zespecjalistycznymi wagami kolejkowymi, podogowymi istoowymi (Radwag, Scanvaegt/Marel, Forsis, Noax oraz inni producenci)

  QQ wsppraca zurzdzeniami dobadania misnoci rm SFK Technology (obecnie Carometec A/S) oraz CGM

  QQ integracja zurzdzeniami AXIS, Banss, Bizerba wsppraca zsystemami etykietujcymi (NiceLabel/Label Designer/Intermec)

  QQ dostosowanie dopracy zeskanerem kodw kreskowych generowanie list wywozowych napodstawie danych zarejestrowanych przy wydaniu towaru

  QQ autoryzacja ikontrola dostpu dowszystkich elementw systemu rejestracja czasu oraz operatora przy wprowadzaniu iedycji danych

  QQ szczegowe zestawienia wprowadzanych danych naterminalach

  QQ generowanie kluczowych zestawie dotyczcych kalkulacji rozbiorowej iuzyskach osiganych dla danej partii ubojowej

  Moliwoci programu MES

  IT dla brany misnej

 • www.7technology.pl

  Modu Skup gromadzi przede wszystkim informacje okontraktacjach irozliczeniach dostawcw inwentarza. System gromadzi dane uzyskane podczas badania misnoci, waenia iprzetwarzania, copozwala napodniesienie bezpieczestwa ywnoci oraz dostosowanie produkcji dorestrykcyjnych wymogw normy HACCP.

  Toalternatywa wobec moduu MES, przeznaczona gwnie dla sektora maych irednich przedsibiorstw. Gros jej funkcjonalnoci pokrywa si zmoliwociami, jakie oferuje MES, jednake rezygnacja zwybranych zaawansowanych opcji umoliwia utrzymanie niszego kosztu wdroenia systemu.

  Aplikacja SKUPKontraktowanie i rozliczanie dostawcw inwentarza.

  IT dla brany misnej

 • QQ pena wsppraca z programem ksigowo-magazynowym (Comarch ERP XL)

  QQ wsparcie procesw planowania, nadzorowania oraz rozliczenia produkcji

  QQ dostosowanie procesw logistycznych do systemu HACCP

  QQ pena sprawozdawczo do ARiMR zarwno w postaci wydrukw jak i plikw XML

  QQ pena obsuga procesu skupu ywca: - spjna baza kontrahentw - dedykowana wersja off-line, on-line - obsuga klientw indywidualnych oraz spdzielni zrzeszajcych producentw - integracja z waga kolejkow oraz urzdzeniami do badania misnoci - rozliczanie wg wagi ywej, WBC - generowanie dokumentw dostaw, faktur FRR

  QQ szczegowe zestawienia i raporty w formatach PDF oraz XLS

  QQ dostosowanie do pracy ze skanerem kodw kreskowych

  QQ autoryzacja i kontrola dostpu do wszystkich elementw systemu

  QQ rejestracja czasu oraz operatora przy wprowadzaniu i edycji danych

  QQ szczegowe zestawienia wprowadzanych danych na terminalach

  QQ generowanie kluczowych zestawie przedstawiajcych informacje o kalkulacji

  QQ rozbiorowej i uzyskach osiganych dla danej partii ubojowej

  QQ generowanie list wywozowych na podstawie danych zarejestrowanych przy wydaniu towaru

  Moliwoci programu SKUP

  IT dla brany misnej

 • www.7technology.pl

  Oprogramowanie iCenter tonowoczesna, wielofunkcyjna platforma B2B, opracowana przez firm OPTeam, pozwalajca obsugiwa procesy sprzeday, serwisu, reklamacji iofertowania, oraz umoliwiajca udostpnianie katalogu produktw, cznie zich zaawansowanym wyszukiwaniem. iCenter zapewnia kompletn obsug procesw zwizanych zprowadzeniem dziaalnoci handlowej pomidzy partnerami biznesowymi.

  Funkcjonalno aplikacji podzielona jest midzy pojedyncze moduy, obsugujce poszczeglne procesy: - Platforma bazowa, Reklamacje, Serwis, Interfejs Przedstawiciela Handlowego, Geolokalizator, Sie Sklepw, Wysyki, Newsletter, Program Lojalnociowy, Sieci Handlowe, Sprzeda, Ofertowanie.

  Aplikacja iCenter uruchamiana jest po stronie Uytkownika (nabywcy systemu).Po stronie kontrahenta (tj. firmy zamawiajcej towar) wymagana jest jedynie standardowa przegldarka internetowa oraz aktywne poczenie internetowe.

  iCenterNowoczesna platforma Business-to-Business

  IT dla brany misnej

 • QQ podzia asortymentu nagrupy ipodgrupy

  QQ szczegowy opis, kod, jednostka miary, zdjcie oraz cena netto ibrutto dla kadego produktu

  QQ wyszukiwarka znajdujca produkty wedug kodu, czci nazwy, producenta, marki, itd.

  QQ weryfikacja zoonych ijeszcze niezrealizowanych zamwie, moliwo dokonywania zmian

  QQ wgld wdotychczasowe faktury, wtym informacja oniezapaconych oraz oterminach patnoci

  QQ dedykowane interfejsy: przedstawiciele handlowi, sieci handlowe, newsletter

  QQ obsuga wtkw CRM

  QQ geolokalizacja narzdzie dla przedstawicieli handlowych, pozwalajcem.in. naoptymalizacj harmonogramu itrasy odwiedzin uklientw

  QQ obsuga patnoci

  Elastyczno dziaaniaQQ Wsparcie procesw planowania,

  nadzorowania oraz rozliczania produkcji - biecy wgld w postp procesw produkcyjnych oraz stan zasobw

  QQ Generowanie kluczowych zestawie dotyczcych kalkulacji i osiganych uzyskw

  QQ Moliwo dostosowania do profilu dziaalnoci Klienta - zakady ubojowe, rozbiorowe, przetwrcze

  QQ Obsuga wielu rodzajw surowca: woowina, wieprzowina, dziczyzna

  WydajnoQQ Pena wsppraca z programem

  ksigowo-magazynowym (Comarch ERP XL)

  QQ Wsppraca ze specjalistycznymi terminalami i wagami (Radwag,

  QQ Scanvaegt/Marel, Forsis, Noax oraz inni producenci)

  QQ Wsppraca z systemami etykietujcymi (NiceLabel/Label Designer/ Intermec)

  QQ Generowanie list wywozowych

  Zgodno z przepisamiQQ Pena zgodno z wymogami

  naoonymi przez norm HACCP

  QQ Moliwo ledzenia partii i elementw - od przejcia ywca a po rozbir

  QQ Pena sprawozdawczo do ARiMR zarwno w postaci wydrukw, jak i plikw XML

  Poprawa konkurencyjnociQQ Umoliwienie kontrahentom skadania

  zamwie poprzez przegldark internetow

  QQ Wsparcie pracy mobilnych przedstawicieli handlowych

  Moliwoci i korzyci

  IT dla brany misnej

 • Skontaktuj si z naszym ekspertem i dowiedz si, jak usprawni zarzdzanie Twoj firm!

  Oddziay firmy

  Centralaul. Krlowej Jadwigi 663-900 Rawicztel. +48 65 547 70 90e-mail: [email protected]

  Oddzia Mazowszeul. Kobucka 2502-699 Warszawatel. +48 22 35 59 99e-mail: [email protected]

  Oddzia WielkopolskaGrbkowo 7163-930 Jutrosintel. +48 65 547 70 94e-mail: [email protected]

  Oddzia UkrainaUkraina, obwd Lwowski,80000 m. Sokal, ul. Jawornitskiego 3tel. +38 067 386 44 33Vitkaluk Volodymyre-mail: [email protected]

  Aplikacje MES, Skup oraz iCenter, to nowa jako w zarzdzaniu firm misn!