itsetuhoisuuden arviointi ja itsetuhoisen nuoren kohtaaminen … · 2018. 9. 13. · itsetuhoisen...

of 43 /43
Itsetuhoisuuden arviointi ja itsetuhoisen nuoren kohtaaminen päivystystilanteessa Mielenterveysseura 10.9.2018 Laura Suomalainen Ylilääkäri HYKS Psykiatria Nuorisopsykiatrian linja, Polikliiniset palvelut

Author: others

Post on 02-Oct-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Itsetuhoisuuden arviointi ja itsetuhoisen nuoren kohtaaminen … · 2018. 9. 13. · itsetuhoisen nuoren kohtaaminen päivystystilanteessa Mielenterveysseura 10.9.2018 Laura Suomalainen

Itsetuhoisuuden arviointi ja itsetuhoisen nuoren kohtaaminen

päivystystilanteessa

Mielenterveysseura 10.9.2018

Laura Suomalainen

Ylilääkäri

HYKS Psykiatria

Nuorisopsykiatrian linja,

Polikliiniset palvelut

Page 2: Itsetuhoisuuden arviointi ja itsetuhoisen nuoren kohtaaminen … · 2018. 9. 13. · itsetuhoisen nuoren kohtaaminen päivystystilanteessa Mielenterveysseura 10.9.2018 Laura Suomalainen

• Itsemurha on maailmanlaajuisesti yleisin kuolinsyy 15-29-vuotiaiden keskuudessa ( WHO 2014)

• Suomessa itsemurhakuolleisuus on vähentynyt vuodesta 1990 40%, mutta on edelleen kansainvälisesti arvioituna suuri

• Itsemurha-ajatukset tytöillä yleisempiä, mutta itsemurhista poikien kuolemia 75-80%

Page 3: Itsetuhoisuuden arviointi ja itsetuhoisen nuoren kohtaaminen … · 2018. 9. 13. · itsetuhoisen nuoren kohtaaminen päivystystilanteessa Mielenterveysseura 10.9.2018 Laura Suomalainen

Itsetuhoisuus nuorisopsykiatrisessa erikoissairaanhoidossa

• Itsetuhoisuuden ja itsemurhayritysten yleisyys lisääntyy nuoruusiässä ja on melko tavallista psykiatrisessa hoidossa olevilla nuorilla

mutta

• Vain alle neljännes itsemurhan tehneistä ja noin puolet itsemurhaa yrittäneistä nuorista on saanut edeltävästi psykiatrista hoitoa

Page 4: Itsetuhoisuuden arviointi ja itsetuhoisen nuoren kohtaaminen … · 2018. 9. 13. · itsetuhoisen nuoren kohtaaminen päivystystilanteessa Mielenterveysseura 10.9.2018 Laura Suomalainen

• Korkean riskin potilaiden kanssa työskennellessä itsemurhayritysten ja itsemurhan jälkihoito ovat väistämätön osa kliinistä arkea

• Jokaiselle potilaalle turvasuunnitelma

• Itsemurhatilanteessa myös työntekijät ovat uhreja

• Poliklinikoille käyttöön itsemurhan jälkihoitosuunnitelma, jossa fokus työntekijöiden tuessa, ei syyllisten etsimisessä

Page 5: Itsetuhoisuuden arviointi ja itsetuhoisen nuoren kohtaaminen … · 2018. 9. 13. · itsetuhoisen nuoren kohtaaminen päivystystilanteessa Mielenterveysseura 10.9.2018 Laura Suomalainen

TURVASUUNNITELMA

A.YMPÄRISTÖN TEKEMINEN TURVALLISEKSI (esimerkiksi lääkkeiden säilyttäminen asianmukaisesti, riitatilanteesta poistuminen)

B. ONGELMIEN KEHITTYMISEN VAROMERKKEJÄ

C. MITEN VOIN ITSE PARANTAA OLOANI

D. KENEN PUOLEEN VOIN KÄÄNTYÄ

Aikuiset, joilta voin pyytää apua

Aikuiset koulussa, joilta voin pyytää apua:

Terveydenhoitaja: puh: Tavattavissa koululla:

Koululääkäri: puh: Tavattavissa koululla:

Kuolukuraattori: puh: Tavattavissa koululla:

Luokanvalvoja:

Poliklinikan työntekijät, joilta voin pyytää apua

Terveyskeskuspäivystys

Yöpäivystys

Sosiaali-ja kriisipäivystys

Suunnitelma laadittu:

Aika

Paikka

Page 6: Itsetuhoisuuden arviointi ja itsetuhoisen nuoren kohtaaminen … · 2018. 9. 13. · itsetuhoisen nuoren kohtaaminen päivystystilanteessa Mielenterveysseura 10.9.2018 Laura Suomalainen

Mayo Clinic: Teen Suicide Prevention

https://www.youtube.com/watch?v=3BByqa7bhto

Page 7: Itsetuhoisuuden arviointi ja itsetuhoisen nuoren kohtaaminen … · 2018. 9. 13. · itsetuhoisen nuoren kohtaaminen päivystystilanteessa Mielenterveysseura 10.9.2018 Laura Suomalainen

Itsetuhoisuus jatkumona=tunnistaminen

• Aikaisemmat itsemurhayritykset lisäävät itsemurhan riskiä merkittävästi

• Suurin osa itsemurhan tehneistä nuorista on aikaisemmin uhannut itsemurhalla tai puhunut siitä lähipiirilleen

• Kolmannes itsemurhan tehneistä on yrittänyt itsemurhaa aikaisemmin.

Page 8: Itsetuhoisuuden arviointi ja itsetuhoisen nuoren kohtaaminen … · 2018. 9. 13. · itsetuhoisen nuoren kohtaaminen päivystystilanteessa Mielenterveysseura 10.9.2018 Laura Suomalainen

Itsetuhoisuus jatkumona

• Itsemurha-ajatukset ovat itsemurhayritysten ja itsemurhien riskitekijöitä

vaikka

• Nuoren itsetuhoajatusten tavoitteena ei välttämättä ole kuolema, vaan halu päästä eroon sietämättömästä olotilasta

Page 9: Itsetuhoisuuden arviointi ja itsetuhoisen nuoren kohtaaminen … · 2018. 9. 13. · itsetuhoisen nuoren kohtaaminen päivystystilanteessa Mielenterveysseura 10.9.2018 Laura Suomalainen

Itsetuhoiset ajatukset• Toistuvat itsemurha-ajatukset ja teot ovat merkki siitä, että nuori voi

pahoin ja nuoren kehitys on häiriintynyt

• Pahoinvointi heijastuu nuoren toimintakykyyn• koulusuoritukset• keskittymisvaikeudet• ihmissuhteiden ylläpito• uni, ravitsemus• päihteet

• Ajatukset viestittävät neuvottomuutta, keinottomuutta ja toivottomuutta.

• Jos ajatuksiin liittyy voimakas kuoleman halu tai itsemurhasuunnitelma, on nuori vaarassa yrittää itsemurhaa

Page 10: Itsetuhoisuuden arviointi ja itsetuhoisen nuoren kohtaaminen … · 2018. 9. 13. · itsetuhoisen nuoren kohtaaminen päivystystilanteessa Mielenterveysseura 10.9.2018 Laura Suomalainen

Itsemurha-ajatusten ja itsetuhoisen käyttäytymisen riskin arvioiminen

usten ja itsetuhoisen käyttäytymisen riskin arvioiminenItseä vahingoittava käyttäytyminen ilman

itsemurhaintentiota

Viiltely, ihon polttaminen, pään tai nyrkin seinään hakkaaminen

Epäsuora itsetuhoinen käyttäytyminen Pitkäaikaisen sairaudenhoidon laiminlyönti, riskialtis

käyttäytyminen, kuten päihteiden käyttö tai runsaat

seksikumppanit

Epäspesifiset kuoleman toiveet “Olisi ehkä helpompaa olla kuollut”

“En jaksa enää elää”

Epäspesifiset itsemurha-ajatukset ilman intentiota “Haluan kuolla”

“Voisin tehdä itsemurhan”

Itsemurha-ajatukset ja itsemurhaintentio “Aion tappaa itseni ottamalla yliannosuksen minulle määrättyjä

lääkkeitä”

Itsemurhayritys jossa mukana itsemurhaintentio

Kartoita myös keskeytyneet ja/tai keskeytetyt aikaisemmat

yritykset

Lääkkeiden yliannostus, hukuttautumisyritys, hirttäytymisyritys,

korkealta paikalta hyppääminen, itsen vahingoittaminen

itsemurhatarkoituksessa

Page 11: Itsetuhoisuuden arviointi ja itsetuhoisen nuoren kohtaaminen … · 2018. 9. 13. · itsetuhoisen nuoren kohtaaminen päivystystilanteessa Mielenterveysseura 10.9.2018 Laura Suomalainen

Nuoren itsemurhayritys =hätähuuto

• Suurin osa nuorten itsemurhayrityksistä on impulsiivisia ja iso osa yrityksistä tehdään päihtyneenä

• Epämääräinen ja lieväkin itsemurhayritys on aina vakava viesti siitä, ettei nuori ole hallinnut yllykkeitään

• keinottomuus

• Itsemurhayritys tulee aina ottaa vakavasti • potilaan kokemus vaarallisuudesta voi olla epärealistinen

Page 12: Itsetuhoisuuden arviointi ja itsetuhoisen nuoren kohtaaminen … · 2018. 9. 13. · itsetuhoisen nuoren kohtaaminen päivystystilanteessa Mielenterveysseura 10.9.2018 Laura Suomalainen

Itsetuhoisuuden riski

• Itsemurhan vaarasta viestivät aiemmat itsemurhayritykset, itsemurhasta puhuminen ja vakava masennus

• Myös muut mielenterveysoireet altistavat itsetuhoiselle oireilulle• persoonallisuushäiriöt/ tunnesäätelyn pulmat

• Epävakaan persoonallisuushäiriödiagnoosin saaneista noin 10% tekee itsemurhan.

• ahdistuneisuus

• käytöshäiriöt

• psykoottisuus

• päihdehäiriöt

Page 13: Itsetuhoisuuden arviointi ja itsetuhoisen nuoren kohtaaminen … · 2018. 9. 13. · itsetuhoisen nuoren kohtaaminen päivystystilanteessa Mielenterveysseura 10.9.2018 Laura Suomalainen

Itsetuhoisuus psykiatrisen hoidon piirissä olevilla nuorilla

• Masennus• Masennustilan vaikeusasteen arviointi

• ensimmäistä kertaa elämässä esiintyvän masennustilan ja toistuvan depression erottaminen!

• toivottomuus, näköalattomuus, anhedonia• Itsekritiikki, syyllisyys, häpeä• Toimintakyvyn kapeutuminen

• Masennuksen vuoksi hoitoa hakevista moni kärsii samanaikaisesti myös jostakin muusta psyykkisestä oireyhtymästä

• ahdistuneisuushäiröt• persoonallisuushäiriöt ( aikuisväestössä noin puolet)• päihdehäiriöt

Page 14: Itsetuhoisuuden arviointi ja itsetuhoisen nuoren kohtaaminen … · 2018. 9. 13. · itsetuhoisen nuoren kohtaaminen päivystystilanteessa Mielenterveysseura 10.9.2018 Laura Suomalainen

Itsetuhoisuus psykiatrisen hoidon piirissä olevilla nuorilla

• Kokonaisoireilun taso on osoitettu olevan hyvin korkea nuorilla, joilla on tunnesäätelyhäiriötä tai muita persoonallisuushäiriön piirteitä:

• epävakaa, estynyt, epäsosiaalinen ja epäluuloinen persoonallisuushäiriö

• 85%:lla itsetuhoisuutta

Page 15: Itsetuhoisuuden arviointi ja itsetuhoisen nuoren kohtaaminen … · 2018. 9. 13. · itsetuhoisen nuoren kohtaaminen päivystystilanteessa Mielenterveysseura 10.9.2018 Laura Suomalainen

Persoonallisuushäiriöt nuoruusiässäTavallisin epävakaa persoonallisuushäiriö

• Persoonallisuushäiriöiden yleisyydeksi nuorilla on arvioitu noin 5 –15%

• Jopa noin 40%:n psykiatrisessa avohoidossa olevista nuorista on arvioitu täyttävän jonkin persoonallisuushäiriön kriteerit

• Osastohoidossa vastaava luku on eri tutkimuksissa ollut 64-75%.

• Luvut ovat samankaltaisia kuin aikuisilla

=Tunnesäätelyn pulmat tyypillisiä

Page 16: Itsetuhoisuuden arviointi ja itsetuhoisen nuoren kohtaaminen … · 2018. 9. 13. · itsetuhoisen nuoren kohtaaminen päivystystilanteessa Mielenterveysseura 10.9.2018 Laura Suomalainen

Itsetuhoisuus päivystyksellisesti

• Itsetuhoajatuksista tulee aina kysyä suoraan, avoimesti ja tuomitsematta

• Kysyminen ei lisää itsetuhoisuuden riskiä

• Kaikkiin viittauksiin itsemurhasta tulee suhtautua vakavasti

• Häpeän ja syyllisyyden tunteiden vuoksi nuoret voivat vältellä kertomasta itsetuhoisuudestaan

• Itsemurhayrityksen tehneet tulee aina ohjata erikoisairaanhoidon arvioon päivystyksellisesti tai kiireellisenä mikäli ei aikaisempaa psykiatrista hoitoa

Page 17: Itsetuhoisuuden arviointi ja itsetuhoisen nuoren kohtaaminen … · 2018. 9. 13. · itsetuhoisen nuoren kohtaaminen päivystystilanteessa Mielenterveysseura 10.9.2018 Laura Suomalainen

Itsetuhoisuus päivystyksellisesti

• Itsemurhateon arviointi• Oliko teon tavoitteena kuolemantoive?

• ymmärtääkö nuori että teko olisi voinut johtaa kuolemaan?

• Oliko tavoitteena saada helpotusta pahaan oloon?

• Onko edelleen halu kuolla olemassa?

Page 18: Itsetuhoisuuden arviointi ja itsetuhoisen nuoren kohtaaminen … · 2018. 9. 13. · itsetuhoisen nuoren kohtaaminen päivystystilanteessa Mielenterveysseura 10.9.2018 Laura Suomalainen

Itsetuhoisuuden arviointi: reagointia sietämättömään elämäntilanteeseen?• seksuaalinen hyväksikäyttö

• koulukiusaaminen

• seurustelusuhteen katkeaminen

• muut loukkaukset, hylätyksi tulemisen kokemukset ystävyyssuhteissa

• menetykset, rahalliset vaikeudet

• huonot kotiolot, esimerkiksi vanhempien päihdeongelma

Page 19: Itsetuhoisuuden arviointi ja itsetuhoisen nuoren kohtaaminen … · 2018. 9. 13. · itsetuhoisen nuoren kohtaaminen päivystystilanteessa Mielenterveysseura 10.9.2018 Laura Suomalainen

Itsetuhoisuuden arviointi:ITSETUHOISUUS JATKUMONA• Ajankohtaisten ja aikaisempien itsemurha-ajatusten ja tekojen

kartoittaminen

• Itsemurha-ajatusten vakavuus

• aikaisemmat itsetuhoiset ajatukset ja teot, sekä epäsuora itsetuhoisuus vaikuttavat ajankohtaisen tilanteen vakavuuteen

• Viiltely? Onko toistuvaa?

• Aikaisemmat itsemurha-yritykset ( myös keskeytetyt)

• VARHAINEN TUNNISTAMINEN JA PUUTTUMINEN

Page 20: Itsetuhoisuuden arviointi ja itsetuhoisen nuoren kohtaaminen … · 2018. 9. 13. · itsetuhoisen nuoren kohtaaminen päivystystilanteessa Mielenterveysseura 10.9.2018 Laura Suomalainen

Johdonmukaisen itsetuhoisuuden arvioimisen ydinasioita

Ajankohtainen kuormitus Ristiriidat kaverisuhteissaKriisit seurustelusuhteissaSairastuminenTaloudelliset menetykset

Mielenterveyden häiriöt ja ongelmat MasennusKaksisuuntainen mielialahäiriöRunsas päihteidenkäyttöpsykoottisuusTunnesäätelyn vaikeudet

Nykyinen ja aikaisempi toimintakyky KoulumenestysHarrastuksetMuutokset sosiaalisissa suhteissa

Perhetilanne Perheen vuorovaikutusVanhempien voimavaratVanhempien sairastuminen, MT-ongelmat taipäihteiden käyttöMenetyksetItsemurhat perheessäVanhempien suhtautuminen

Page 21: Itsetuhoisuuden arviointi ja itsetuhoisen nuoren kohtaaminen … · 2018. 9. 13. · itsetuhoisen nuoren kohtaaminen päivystystilanteessa Mielenterveysseura 10.9.2018 Laura Suomalainen

Itsemurhayritykset joissa korkea itsemurhavaara• Suunniteltu

• Yksin toteutettu

• Selvä tarkoitus kuolla

• Potentiaalisesti kuolemaan johtava tekotapa

• Itsemurhakirje

• Vaikeat masennusoireet:• toivottomuus, pessimistisyys• anhedonia• levottomuus• keskittymisvaikeudet

• Alkoholi tai lääkeintoksikaatiot

• Psykoottiset oireet

• Tappavia itsemurhatekovälineitä saatavilla

• Aikaisempia vaarallisia itsemurhayrityksiä

Page 22: Itsetuhoisuuden arviointi ja itsetuhoisen nuoren kohtaaminen … · 2018. 9. 13. · itsetuhoisen nuoren kohtaaminen päivystystilanteessa Mielenterveysseura 10.9.2018 Laura Suomalainen

Itsetuhoisuuden riskitekijöitä Itsetuhoisuudelta suojaavia tekijöitä

Perhe

Vanhemmat mt-häiriö, kuolema, läheisen itsetuhoisuus

Läheiset välit, huolenpito, vastavuoroisuus

ElämäntapahtumatKaltoinkohtelu, ihmissuhdekriisit, koulukiusaaminen

Sosiaalisen verkoston tuki, kyky hakea apua, vakaat olosuhteet

MielenterveyshäiriötMasennus,ahdistus,tunnesäätelynhäiriöt,päihdehäiriöt,käytöshäiriöt, psykoottisuus

Kokemus siitä että voi vaikuttaa elämäänsä, kyky tukeutua tarjottuun apuun

PersoonallisuustekijätImpulsiivisuus, toivottomuus, huono itsetunto,heikotongelmanratkaisutaidot, perfektionismi

Optimistisuus, avoimuus, hyvä itsekontrolli,sosiaalisettaidot, itseluottamus, uskonnollisuus, kuoleman pelko

Koulutustaso ja SESMiessukupuoliAlhainen koulutustasoAlhainen SES

Page 23: Itsetuhoisuuden arviointi ja itsetuhoisen nuoren kohtaaminen … · 2018. 9. 13. · itsetuhoisen nuoren kohtaaminen päivystystilanteessa Mielenterveysseura 10.9.2018 Laura Suomalainen

Viiltely ja muu itsensä vahingoittaminen

• Viiltelystä tulee kysyä erikseen

• Mihin nuori viiltelyllä pyrkii?• vain osalla taustalla kuolemantoive• yleensä pyrkimys ahdistuksen ja muun subjektiivisen kivun hallintaan

MUTTA

• Toistuvaan viiltelyyn on todettu liittyvän kohonnut itsemurhariski

• itsetuhoisuus jatkumona

Page 24: Itsetuhoisuuden arviointi ja itsetuhoisen nuoren kohtaaminen … · 2018. 9. 13. · itsetuhoisen nuoren kohtaaminen päivystystilanteessa Mielenterveysseura 10.9.2018 Laura Suomalainen

Viiltely• Kokeilijat• Lievästi itseään vahingoittavat• Vakavasti itseä vahingoittavat, jolloin viiltelystä on tullut automatisoitunut

tapa hallita negatiivisia tunteita ja rentoutua

• Viiltely voi olla kertaluonteinen kokeilu

• Voi liittyä myös vakaviin kasvun ja kehityksen ongelmiin • kaltoinkohteluun, lapsuuden laiminlyöntiin, väkivaltaan, turvattomuuteen• traumatisoitumiseen• riskikäyttäytymiseen, kuten tupakointiin, päihteiden käyttöön ja muihin

elämän hallinnan haasteisiin.

• Vakavimmillaan viiltely liittyy syömishäiriöihin, masennukseen, persoonallisuushäiriöihin, käytöshäiriöihin, traumaperäiseen oireiluun ja psykoottisiin häiriöihin

Page 25: Itsetuhoisuuden arviointi ja itsetuhoisen nuoren kohtaaminen … · 2018. 9. 13. · itsetuhoisen nuoren kohtaaminen päivystystilanteessa Mielenterveysseura 10.9.2018 Laura Suomalainen

Välittömät toimenpiteet itsemurhakriisissä

• Arvioi akuutin itsetuhoisuuden riki

• Arvioi sairaalahoidon tarve

• Keskity nykyhetkeen- mitkä tekijät johtivat itsemurhakriisiin

• Ehkäise itsemurhariskiä lisäävää käyttäytyminen (päihteet)

• Tee kriisisuunnitelma, sitouta potilas ja lähipiiri suunnitelmaan

Page 26: Itsetuhoisuuden arviointi ja itsetuhoisen nuoren kohtaaminen … · 2018. 9. 13. · itsetuhoisen nuoren kohtaaminen päivystystilanteessa Mielenterveysseura 10.9.2018 Laura Suomalainen

Sairaalahoidon indikaatiot

• Jos riskitekijöitä on enemmän kuin suojaavia tekijöitä

• Vakavasti masentuneet ja psykoottiset!

• Epävakaat potilaat jos ympäristö ei riittävän turvaava

• Jos läheisten aikuisten tuki ei riitä turvaamaan tilannetta

Page 27: Itsetuhoisuuden arviointi ja itsetuhoisen nuoren kohtaaminen … · 2018. 9. 13. · itsetuhoisen nuoren kohtaaminen päivystystilanteessa Mielenterveysseura 10.9.2018 Laura Suomalainen

Salassapito vai ilmoitusvelvollisuus?• Vanhempien mukanaolo nuorten tutkimisessa ja päätöksenteossa

pääsääntö vaikka nuori voi vastustaa vanhempien läsnäoloa• nuoren vastustuksen taustalla pelkoa, häpeää, syyllisyyttä tai suojelun

tarvetta

• vanhempien läsnäolo luo useimmiten turvaa

• nuori ja vanhemmat haastateltava yhdessä ja erikseen• Esitiedot johdonmukaisesti

• Toisaalta vanhemmat yleensä aliarvioivat nuoruusikäisen psyykkistä oireilua

• riittävä psykoedukaatio vanhemmille!

• Käytännössä hoidon onnistumisen edellytys on vanhempien aktiivinen osallistuminen

Page 28: Itsetuhoisuuden arviointi ja itsetuhoisen nuoren kohtaaminen … · 2018. 9. 13. · itsetuhoisen nuoren kohtaaminen päivystystilanteessa Mielenterveysseura 10.9.2018 Laura Suomalainen

Itsetuhoisuuden arviointi: tukena oirekartoitusmittarit• Nuoret kuvaavat mieliala-ja ahdistusoireilua suhteellisen luotettavasti

• Haastattelun tukena mittarit:

• C-SSRS –määrittää itsemurhariskin

• BDI/ R-BDI

• BAI

• Tulokset aina suuntaa antavia, arviointi kokonaistilanne huomioiden

Page 29: Itsetuhoisuuden arviointi ja itsetuhoisen nuoren kohtaaminen … · 2018. 9. 13. · itsetuhoisen nuoren kohtaaminen päivystystilanteessa Mielenterveysseura 10.9.2018 Laura Suomalainen

C-SSRS- itsemurhariskin arviointi

Puolistrukturoitu haastattelu

1) Itsemurha-ajatusten voimakkuus 2) Itsemurha-ajatusten intensiteetti3) Itsetuhoinen käyttäytyminen

4) Itsemurhayritykseen liittyvä kuolemanvaara

Page 30: Itsetuhoisuuden arviointi ja itsetuhoisen nuoren kohtaaminen … · 2018. 9. 13. · itsetuhoisen nuoren kohtaaminen päivystystilanteessa Mielenterveysseura 10.9.2018 Laura Suomalainen

1.Itsemurha-ajatusten voimakkuus( C-SSRS)

• Halu kuolla

• Yleisluontoiset itsemurha-ajatukset

• Aktiiviset itsemurha-ajatukset ja tekotapojen ajattelu

• Aktiivisia itsemurha-ajatuksia ja itsemurhan tekotapojen ajattelua (ei suunnitelmia) ilman aikomusta ryhtyä toimiin

• Aktiivisia itsemurha-ajatuksia, jonkinasteisia itsemurha-aikeita, ei erityistä suunnitelmaa

• Aktiivisia itsemurha-ajatuksia, erityinen suunnitelma ja itsemurha-aikeita

Page 31: Itsetuhoisuuden arviointi ja itsetuhoisen nuoren kohtaaminen … · 2018. 9. 13. · itsetuhoisen nuoren kohtaaminen päivystystilanteessa Mielenterveysseura 10.9.2018 Laura Suomalainen

Itsemurha-ajatusten intensiteetti ( C-SSRS)

• Yleisyys Kuinka usein?

• Kesto Kuinka pitkäkestoisia?

• Hallittavuus Pystyisitkö/pystytkö halutessasi lakkaamaan ajattelemasta itsesi tappamista tai halua kuolla?

• Ehkäisykeinot Onko olemassa ketään tai mitään (esim. perhe, uskonto, kuoleman tuottama kipu), joka esti sinua haluamasta kuolla tai ryhtymästä toimiin itsemurha-ajatuksien perusteella?

• Syitä itsemurha-ajatuksiin Millaisia syitä sinulla oli ajatella, että haluat kuolla tai tappaa itsesi? Halusitko päästä eroon siitä, miltä sinusta tuntui vai halusitko saada huomiota ja kostaa tai saada muut reagoimaan? Vai kumpaakin?

Page 32: Itsetuhoisuuden arviointi ja itsetuhoisen nuoren kohtaaminen … · 2018. 9. 13. · itsetuhoisen nuoren kohtaaminen päivystystilanteessa Mielenterveysseura 10.9.2018 Laura Suomalainen

3.Itsetuhoinen käyttäytyminen ( C-SSRS)

• Tosiasiallinen itsemurhayritys

• Keskeytetty itsemurhayritys

• Itsemurhayrityksestä luopuminen

• Valmistelevat toimet tai käyttäytyminen

Page 33: Itsetuhoisuuden arviointi ja itsetuhoisen nuoren kohtaaminen … · 2018. 9. 13. · itsetuhoisen nuoren kohtaaminen päivystystilanteessa Mielenterveysseura 10.9.2018 Laura Suomalainen

4. Itsemurhayritykseen liittyvä kuolemanvaara ( C-SSRS)

• Tosiasiallinen kuolemanvaara/fyysinen vaurio

• Mahdollinen kuolemanvaara, vaikka ei fyysistä vauriota

Page 34: Itsetuhoisuuden arviointi ja itsetuhoisen nuoren kohtaaminen … · 2018. 9. 13. · itsetuhoisen nuoren kohtaaminen päivystystilanteessa Mielenterveysseura 10.9.2018 Laura Suomalainen

Itsetuhoisuuden arviointi:päihteet

• Päihteiden käytön selvittäminen suorilla selkeillä kysymyksillä, eri huumausaineet erikseen

• Avuksi AUDIT• sovellettava aikuisia pienempää pistemäärää

• esim 4 pistettä tai yli= haitallinen käyttö

Page 35: Itsetuhoisuuden arviointi ja itsetuhoisen nuoren kohtaaminen … · 2018. 9. 13. · itsetuhoisen nuoren kohtaaminen päivystystilanteessa Mielenterveysseura 10.9.2018 Laura Suomalainen

Perheen mukaanoton merkitys

• Vanhempien (psyko)edukatiivinen tuki varhaisessa vaiheessa

- Nuorten itsetuhoisuus vähenee

- Psykiatrinen oireilu vähenee

- Perheen toimintakyky paranee

- Nuoren sitoutumiskyky hoitoon paranee

Page 36: Itsetuhoisuuden arviointi ja itsetuhoisen nuoren kohtaaminen … · 2018. 9. 13. · itsetuhoisen nuoren kohtaaminen päivystystilanteessa Mielenterveysseura 10.9.2018 Laura Suomalainen

Keskeisiä tavoitteita masentuneen nuoren itsetuhoisuuden hoidossa

• Toivon herättäminen

• Itseymmärryksen ja hyväksymisen lisääntyminen

• Ikätasoisen toimintakyvyn ja kehityksen palautuminen

• Aktiivisen toimijuuden vahvistaminen

• Ahdingonsietotaitojen, sosiaalisten taitojen ja tunnesäätelytaitojen vahvistaminen

• Perheen tuen ja ymmärryksen lisääminen

Page 37: Itsetuhoisuuden arviointi ja itsetuhoisen nuoren kohtaaminen … · 2018. 9. 13. · itsetuhoisen nuoren kohtaaminen päivystystilanteessa Mielenterveysseura 10.9.2018 Laura Suomalainen

Nuoren itsetuhoisuus ja epävakaus

• Tunne-elämän epävakaus voi tuoda mukanaan voimakkaita tunteita, joita on vaikea tunnistaa ja nimetä.

• Tunteet voivat "jäädä päälle" tai ne voivat vaihdella nopeasti.

• ihmissuhteiden ailahtelevuus

Page 38: Itsetuhoisuuden arviointi ja itsetuhoisen nuoren kohtaaminen … · 2018. 9. 13. · itsetuhoisen nuoren kohtaaminen päivystystilanteessa Mielenterveysseura 10.9.2018 Laura Suomalainen

Nuoren itsetuhoisuus ja epävakaus

• Usein nuoren epävakaa käyttäytyminen (esim. viiltely, aggressiivisuus, humalahakuinen juominen, holtiton seksuaalinen käyttäytyminen, huumeiden käyttö ym.) on kehittymätön keino saada vaikea tunnetila (esim. ahdistus) laskemaan nopeasti.

• Keinot toimivat lyhyellä aikavälillä tehokkaasti mutta pitkällä aikavälillä lisäävät tunnesäätelyyn liittyviä ongelmia.

Page 39: Itsetuhoisuuden arviointi ja itsetuhoisen nuoren kohtaaminen … · 2018. 9. 13. · itsetuhoisen nuoren kohtaaminen päivystystilanteessa Mielenterveysseura 10.9.2018 Laura Suomalainen

Dialektisessa käyttäytymisterapiassa

• Potilasta kannustetaan tutkimaan tunteittensa merkitystä yhteyksissä, joissa ne ovat heränneet.

• ketjuanalyysit

• Häntä opetetaan sietämään vastakkaisia tunteita ja elämään myös kielteisten tunteittensa kanssa.

• taitoharjoittelu

• Potilasta opetetaan ymmärtämään, että omat tunteet vahvistavat minuuden kokemusta ja ylläpitävät todellisuudentajua ja siksi on tärkeää säilyttää yhteys niihin (Lewis 2006).

• Ihmissuhdetaidot

Page 40: Itsetuhoisuuden arviointi ja itsetuhoisen nuoren kohtaaminen … · 2018. 9. 13. · itsetuhoisen nuoren kohtaaminen päivystystilanteessa Mielenterveysseura 10.9.2018 Laura Suomalainen

DKT itsetuhoisuuden hoitona• Keskitytään nykyisyyteen, ympäristöön ja käyttäytymiseen tässä ja nyt, ei

menneisiin tapahtumiin.

• Hoidon kohteena on käyttäytyminen, jossa arvioidaan olevan muutostarvetta.

• Haitallisiin käyttäytymismalleihin haetaan muutosta erityisesti kognitiivis-behavioraalisilla menetelmillä.

• Itseymmärrystä ja hyväksyntää vahvistetaan validaatiolla ja biososiaalisen teorian ja tietoisen läsnäolon vahvistamisen avulla

• Tärkeänä tavoitteena voimakkaiden emootioiden säätely, emotionaalisen herkkyyden aleneminen ja mielialaan perustuvan haitallisen toiminnan väheneminen.

Page 41: Itsetuhoisuuden arviointi ja itsetuhoisen nuoren kohtaaminen … · 2018. 9. 13. · itsetuhoisen nuoren kohtaaminen päivystystilanteessa Mielenterveysseura 10.9.2018 Laura Suomalainen

Yhteenveto• Itsetuhoisuuden ja itsemurhayritysten yleisyys lisääntyy nuoruusiässä ja on tavallista

psykiatriseen hoitoon tulevilla nuorilla.

• Itsemurhariskiä nostavat erityisesti masennusoireet, psykoottiset oireet, sekä tunne-elämän epävakauteen liittyvät oireet.

• Itsetuhoisuus tulee arvioida ja nähdä jatkumona: sekä aikaisempi että ajankohtainen itsetuhoisuus tulee kartoittaa.

• Toistuvaan viiltelyyn on todettu liittyvän kohonnut itsemurhariski- arviointi yksilöllisesti!

• Itsetuhoisuutta tulee arvioida mahdollisimman rauhallisessa vuorovaikutustilanteessa

• Itsetuhoajatuksista tulee kysyä suoraan ja avoimesti nuorelta itseltään ja kaikkiin viittauksiin itsemurhasta tulee suhtautua vakavasti

• Perheen mukaan ottaminen itsetuhoisuuden arvioon ja hoitoon parantaa ennustetta

• Nuoren itsetuhoisuutta voidaan hoitaa onnistuneesti

Page 42: Itsetuhoisuuden arviointi ja itsetuhoisen nuoren kohtaaminen … · 2018. 9. 13. · itsetuhoisen nuoren kohtaaminen päivystystilanteessa Mielenterveysseura 10.9.2018 Laura Suomalainen

There is a crack in everything, that´s how the light gets in

Leonard Cohen

Page 43: Itsetuhoisuuden arviointi ja itsetuhoisen nuoren kohtaaminen … · 2018. 9. 13. · itsetuhoisen nuoren kohtaaminen päivystystilanteessa Mielenterveysseura 10.9.2018 Laura Suomalainen