izvanbrodski motor...1.2.1 karakteristike osnovne tehničke karakteristike stavka podaci stavka...

of 73 /73
IZVANBRODSKI MOTOR UPUTE ZA UPOTREBU F4BM (F5BM)

Author: others

Post on 06-Jan-2020

9 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • IZVANBRODSKI MOTOR

  UPUTE ZA UPOTREBU F4BM (F5BM)

 • 2

  SUZHOU PARSUN POWER MACHINE CO., LTD.

  Zahvaljujemo na kupnji naših motora

  Hvala vam što vjerujete našoj tvrtki i našim proizvodima

  “PARSUN” izvanbrodski motori su snažni, ekonomični i sigurni, suvremne tehnologije i

  suvremenog načina rada.

  Molimo, prije početka upotrebe motora, pažljivo pročitajte ove upute. Potpuno

  razumijevanje priručnika pomoći će vam pri rukovanju, održavanju i čuvanju

  vašega izvanbrodskog motora, a to je garancija njegovog ispravnog rada u

  različitim uvjetima.

  Tvrtka “PARSUN” posvećuje veliku pažnju poboljšanju kvalitete proizvoda. Stoga,

  ovaj priručnik, u ovom trenutku, sadrži sve trenutno dostupne informacije, pa izmeĎu

  njih i vašega motora mogu postojati samo neznatne razlike. Ako imate kakvih pitanja

  koja se odnose na priručnik, molimo da se posavjetujete s lokalnim Parsun

  serviserom.

  Podaci, slike ili objašnjenja u ovim Uputama za korisnika ne čine osnovu za bilo

  kakav oblik pravnog potraživanja protiv naše kompanije.

 • 3

  SUZHOU PARSUN POWER MACHINE CO., LTD

  SADRŢAJ

  1. Sastavni dijelovi i opće informacije..………………………………………………………… 6

  1.1. Sastavni dijelovi..................................................................................................................6

  1.2. Opće informacije............................................................................................................ 9

  1.2 1. Karakteristike....................................................................................................... 9

  1.2.2. Upte za gorivo…………………………………………………………………………………..10

  1.2.3.Odabir propelera…………………………………………………………………………… 12

  2. Rukovanje….………………………………………………………………………………… 13

  2.1. Montaža……………….………………………………………………………… ..13

  2.1.1. Visina na kojoj se postalja motor………………………………………………………… 14

  2.1.2 Pritezanje izvanbrodskog motora……………………………………… …………………15

  2.2 RazraĎivanje novog motora…..…………………………………………………… …………17

  2.3 Provjere prije stavljanja u pogon…………………………………………………… ……..18

  2.4 Točenje goriva………..………………………………………………………………… ….21

  2.5 Paljenje motora…….…………………………………………………………………… …….22

  2.6 Zagrijavanje motora………………………………………………………………… ………...28

  2.7 Ubacivanje u brzinu………………………………………………………………… ………...29

 • 4

  2.7.1. Naprijed...............................………………………………………………………… ………29

  2.7.2. Natrag.......……………………………………………………………………………… ……30

  2.8. Ručica kormila…………………………..……………………………………………… …. 32

  2.9 Zaustavljanja motora…………………………………………………………………… ……. 34

  2.10 Trimanje izvanbrodskog motora……………………………………………………… …….36

  2.11 Podizanje i spuštanje…………………………………………………………… ……37

  2.11.1 Podešavanje prema gore ……………………………………………………… …… 38

  2.11.2 Podešavanje prema gore ……………….……………………………………….……. 40

  2.12 Plovidba u različitim uvjetima………………………….………………………………… 41

  2.12.1 Plovidba u plitkoj vodi…………………………………………………………………… 41

  2.12.2. Plovidba u slanoj vodi…………………………………………………………………… 42

  3. Odžavanje…………………………………………………………………………………… 42

  3.1. Podmazivanje………………………………………………………………………………… 43

  3.2. Čišćenje i podešavanje svjećica……………………………………………………………… 44

  3.3. Provjera sistema za gorivo...……………………………………………………………… 44

  3.4. Ispitivanje brzine praznog hoda…………………………………………………………… 46

  3.5. Promjena ulja u motoru.................................................................................................. 47

  3.6. Provjera električnih žica i spojeva.............................................................................. 49

  3.7. Provjera propuštanja..........................................................................................................49

  3.8. Provjera propelera………………………………………………………………………………49

 • 5

  3.8.1. Skidanje propelera…….…………………………………………………………………… 50

  3.8.2. Stavljanje propelera……………..………….....…………………………………………… 51

  3.9. Izmjena ulja u zupčaniku …………..………………………………………………… . 51

  3.10. Čišćenje spremnika za gorivo…........………….……………………………………………..53

  3.11. Provjera i zamjena anoda…….………………………………………………………………..54

  3.12. Provjera poklopca ………….………………………………………………………… 55

  3.13. Tablica održavanja………….………………………………………………………… 56

  4. Transport i spremanje izvanbrodskiog motora……………………………………………… 58

  4.1. Transport....……….............................................................................................................. 58

  4.2. Spremanje…....................................................................................................................... 59

  5. Postupanje u hitnim slučajevima.................................................................................... 62

  5.1. Oštećenja od udaraca.................................................................................................... 62

  5.2. Starter ne radi……….................................................................................................. 62

  5.3. Postupanje s potopljenim motorom…………..……………………………………………. 64

  6. Mogući problemi, uzroci i njihovo rješavanje…………………………………………… 68

  7. Dijagram elektirčnog kruga …………………………………………… 73

 • 6

  1. Poklopac motora

  2. Zatvarač poklopca motora

  3. Vijak za blokiranje

  4. Anti-kavitacijska zaštita

  5. Propeler

  6. Ulaz vode za hlaĎenje

  7. Osovina za trimanje

  8. Vezice za trim

  9. Ručica gasa -okretaj

  10. Quick stop tipkalo

  11. Ručica startera

  12. Regulator gasa

  13. Ručica gasa

  14. Nosač ručice

  15. Vijak za pritezanje motora

  16. Pričvršćivanje užeta

  17. Ručica za podizanje motora

  18. Dovod goriva

  19. Čok

  20. Ručica birača brzine

  21. Spremnik za gorivo

  11

  13

  12

  14

  1516

  17

  181920

  1

  2

  3

  4

  56

  7

  8

  9

  10

  21

  Glavni dijelovi i opće informacije

  1.1Glavni dijelovi

 • 7

  Ako vaš model ima prenosivi sprmnik za gorivo, njegovi dijelovi su slijedeći:

  1. Čep spremnika 3. Odušnik

  2. Spoj za dovod goriva 4. Pokazivač razine goriva

  1

  3

  2 4

 • 8

  Ako vaš model ima ugraĎeni spremnik za gorivo, njegovi dijelovi su slijedeći:

  1. Odušnik 3. UgraĎeni spremnik za gorivo

  2. Čep spremnika 4. Pipac za gorivo (u zatvorenom položaju)

  UPOZORENJE

  Spremnik za gorivo koji se isporučuje s ovim tipom motora, moţe se upotrijebiti samo

  kao spremnik za gorivo koje je potrebno za rad motora i nesmije se upotrijebiti kao

  spremnik za čuvanje goriva.

  Pipac za gorivo mora biti zatvoren kada upotebljavamo prijenosni spremnik za gorivo

  Odpojite prijenosni spremnik kada upotrebljavate ugradbeni spremnik za gorivo.

  1

  2

  3

  4

 • 9

  1.2 Opće informacije

  1.2.1 Karakteristike

  Osnovne tehničke karakteristike

  Stavka Podaci Stavka Podaci

  Vrsta motora 4 - taktni L Težina (L) 25,5Kg

  Zapremnina 112cm3 Preporučeno gorivo Obični bezolovni benzin

  Promjer X hod 59mm×41mm Kapacitet ugradbenog

  spremnik 1.1L

  Promjer zupčanika 2.08(27/13) Preporučeno ulje motora SAE10/30 ili SAE10W40

  Ukupna dužina 717mm Količina ulja u motoru 0.5L

  Ukupna širina 361mm Preporuč. ulje zupčanika Hypoid ulje za zupč. SAE#90

  Ukupna visina (S) 1029mm Količina ulja u zupčaniku 100mm3

  Ukupna visina (L) 1156mm Svjećica BR6HS

  Težina (S) 24,5Kg Razmak svjećica 0.60.7mm

  Performanse

  Stavka Podaci Stavka Podaci

  Maksimalna snaga 2,9Kw/4500Rpm

  (4HP)

  Razmak ventila IN

  (rashlaĎen motor) 0.80.12mm

  3.4Kw/4500Rpm Razmak ventila EX 0.080.12mm

 • 10

  (5HP) (rashlaĎen motor)

  Rad pri punom gasu 4000-5000Rpm Pritezanje

  obrta

  motora

  Svjećica 25.0Nm

  Prazni hod (neutralno) 1500±50Rpm Vijak za

  drenažu ulja 20.0Nm

  1.2.2 Upute za gorivo

  Upute za gorivo

  Preporučuje se benzin:

  Super 95

  Ako nije dostupan, onda eurosuper.

  U slučaju lupanja ili zavijanja upotrijebite drugu vrstu benzina ili premium bezolovno gorivo. Ako

  se uglavnom koristi bezolovni benzin, potrebno je pregledati ventile motora i pripadajuće dijelove

  nakon svakih 100 sati rada.

  UPOZORENJE:

  ZABRANJENO JE PUŠENJE tijekom točenja goriva; gorivo treba točiti podalje od

  raznih izvora iskrenja, plamena i drugih izvora koji bi mogli izazvati poţar.

  Obvezno ugasiti motor prije punjenja goriva.

  Gorivo puniti u prozračnom prostoru, prenosive spremnike puniti na plovilu.

  Spremnik se ne smije pretočiti.

 • 11

  Pazite da se gorivo ne prolije, ako se prolije, smjesta ga obrišite.

  Oprezno zategnite čep nakon punjenja;

  U slučaju gutanja benzina, udisanja benziskih para, ili dolaţenja benzina u dodir s

  očima, smjesta potraţite medicinsku pomoć.

  U slučaju prolijevanja benzina po koţi, smjesta ga operite sapunom i vodom.

  Preodjenite se ako ste prolili benzin po odjeći.

  NAPOMENA:

  Upotrebljavajte samo čisti benzin koji je pohranjen u čistim spremnicima u kojima

  nema vode ili nekih drugih supstanci.

  Ulje motora:

  Preporučuje se: ulje SAE10W30 i SAE 10W40 (0,5L) za 4-taktne izvanbrodske motore.

  UPOZORENJE:

  Ne palite motor dok je razina ulja niska. Moţe doći do ozbiljnih oštećenja.

  Prije paljenja motora obvezno provjerite razinu ulja.

  NAPOMENA:

  Svi 4-taktni izvanbrodski motori isporučuje se bez ulja.

 • 12

  1.2.3 Odabir propelera

  Na rad izvanbrodskog motora značajno utječe izbor propelera, pa tako loš odabir propelera

  može nepovoljno utjecati na rad motora. “PARSUN” izvanbrodskim motorima prigraĎuju se propereli

  koji će zadovoljiti široko područje, odnosno veliki broj vaših potreba i želja, meĎutim, postoje situacije

  kada će propeller drugih karakteristika biti prikladniji. “PARSUN” trgovci raspolažu širokom gamom

  propelera, te vas mogu savjetovati i prigraditi onaj propeller koji najbolje odgovara vašem tipu

  izvanbrodskog motora.

  Za veće opterećenje broda i manju brzinu motora, pogodniji je propeler s manjim nagibom.

  Obrnuto, propeler s većim nagibom pogodniji je za manje opterećenje broda, budući da ono

  znatno otežava održavanje točne brzine motora.

 • 13

  2 Rukovanje

  2.1 Postavljanje motora

  Postavite izvanbrodski motor na sredinu (središnju liniju kobilce). Za plovila bez kobilice ili ona

  nesimetrična, posavjetujte s trgovcem.

  1 1. središnja linija (liija kobilice)

  PAŢNJA:

  Tijekom testiranja plovila u vodi, plovnost provjerite punim gasom. Provjerite da li je

  statični nivo vode ispusnog kućišta dovoljno nisko da bi se spriječio ulazak vode u glavu

  motora, kada, zbog valova, nivo vode poraste, kada motor ne bude radio.

  UPOZORENJE:

  Preopterećivanje plovila moţe uzrokovati ozbiljnu nestabilnost plovila. Ni u kom

  slučaju nemojte upotrijebiti izvanbrodski motor s više konjskih snaga od

  maksimalenih vrijednosti označenih na indikacijskoj pločici plovila. Ako plovilo nema

 • 14

  0~25mm(0-1i n) 1

  pločicu, konzultirajte proizvoĎača.

  Neispravna prigradnja izvanbrodskog motora moţe vas izloţiti pogibeljnim situacijama.

  Vaš motor treba postaviti serviser ili neka druga iskusna osoba. Ako sami prigraĎujete

  motor, za tu operaciju mora vas dobro podučiti iskusna osoba.

  Ovdje iznesene informacije imaju samo obavjesni karakter. Ispravan postupak prigradnje

  djelomično ovisi o iskustvu i specifičnostima plovila i motora i njihovom meĎuodnosu.

  2.1.1 Visina na kojoj se postavlja

  Visina na kojoj se postavlja izvanbrodski motor uvelike utječe na rad motora. Ako je motor

  postavljen previsoko, može doći do kavitacije, čime se smanjuje pokretljivost plovila. Ako je motor

  postavljen prenisko, povećat će se otpor vode, a to će rezultirati smanjenim učinkom rada motora.

  Postavite izvanbrodski motor tako da antikavitacijska zaštita bude izmeĎu dna plovila i 25 mm ispod

  njega.

 • 15

  NAPOMENA:

  Na optimalnu visinu izvanbrodskog motora utječe kombinacija plovila I motora kao i njhova

  namjena. Isprobavanje različitih visina moţe pomoći odreĎivanju optimalne visine motora. Za

  sve druge informacije, konzultirajte svog “PARSUN” servisera ili proizvoĎača.

  2.1.2 Pritezanje izvanbrodskog motora

  1. Pažljivo ravnomjerno pritegnite vijke za pritezanje. Za vrijeme rada motora, povremeno

  provjeravajte vijke za pritezanje, jer zbog vibracija, može doći do njhovog otpuštanja.

  UPOZORENJE:

  Otpuštanje vijaka za pritezanje moţe uzrokovati pad motora, a to bi moglo dovesti do gubitka

 • 16

  kontrole.

  Provjerite da li su vijci za pritezanje dobro pritegnuti. Povremeno, za vrijeme rada motora,

  provjerite vijke za pritezanje.

  2. Ako se na vašem motoru nalazi mjesto predviĎeno za privezivanje užeta, upotrijebite uže ili lanac.

  Odredite sigurno mjesto za pričvršćivanje motota, kako se ne bi izgubio ako slučajno padne s

  krme plovila.

  3. Pričvrstite konzolu na poprečnu gredu uz pomoć alata koji ste dobili zajedno s izvanbrodskim

  motorom (ako je zapakiran). Za sve detalje, konzultirajte svog PARSUN servisera.

 • 17

  UPOZORENJE:

  Izbjegavajte upotrebu vijaka s maticama, matica ili britvi, osim onih pakiranih s vašim

  izvanbrodskim motorom. Ako upotrebljavate druge, iste moraju biti barem slične kvalitete,

  istog materijala i iste čvrstoće kao one zapakirane i moraju biti pravilno pričvršćene. Nakon

  pritezanja, provjerite rad motora.

  2.2 RazraĎivanje novog motora

  Vašem novom motoru potrebno je odreĎeno vrijeme za razraĎivanje, da bi se površine

  pokretnih dijelova ujednačile.

  NAPOMENA:

  Ne pridržavanje uputa za razraĎivanje novog motora može uzrokovati ozbiljna oštećenja.

  1. Nakon 1. sata rada:

  Neka motor radi oko 2000 ok/min ili s oko pola gasa.

  2. Nakon 2. sata rada:

  Neka motor radi oko 3000 ok/min ili s oko ¾ gasa.

  3. Sljedečih osam sati rada:

  Izbjegavajte rad s punim gasom neprekidno više od pet minuta.

  4. Neka motor radi normalno.

 • 18

  2.3 Provjere prije stavljanja u pogon

  Gorivo

  Provjerite da li imate dovoljno goriva za svoje putovanje.

  Uvjerite se da gorivo nigdje ne istječe.

  Provjerite sve spojeve na sistemu za dotok goriva da li su dobro pritegnuti

  Vodite računa o tome da je spremnik za gorivo postavljen na ravnoj površini,

  te da cijev za dovod goriva nije smotana ili spljoštena, te da nije u dodiru s

  oštrim predmetima.

  Provjera

  Provjerite ručicu za gas, pomicanje i kormilarenje, prije paljenja motora.

  Komande bi trebale glatko raditi, bez zapinjanja i nekontroliranog hoda.

  Pogledajte da li ima olabavljenih ili oštećene spojeva.

  Provjerite tipkalo za paljenje i gašenje izvanbrodskog motora kada se nalazi u vodi.

  NAPOMENA:

  Nikada nemojte startati motor kada isti nije u vodi. Moţe doći do pregrijavanja i

  ozbiljnih kvarova na motoru.

  Provjerite motor i kako je montiran.

  Pogledajte da li ima olabavljenih i oštećenih spojeva.

 • 19

  0~25mm(0-1i n) 1

  Provjerite da li je propeler oštećen.

  Provjera razine ulja u motoru

  Postavite izvanbrodski motor u vertikalan položaj (ne podignuti)

  2. Provjerite razinu ulja pomoću šipke indikatora, kako biste bili sigurni da je nivo ulja izmeĎu gornje

  i donje oznake. Dodajte ulje ako je njegova razina ispod donje oznake, a ispustite ga ako je iznad

  gornje oznake

 • 20

  Čep ulja 3. Gornja oznaka

  Mjerač ulja 4. Donja oznaka

  NAPOMENA:

  Pazite da potpuno vratite šipku za mjerenje ulja u njezinu vodilicu.

  1

  2

  3

  4

 • 21

  2.4 Točenje goriva

  UPOZORENJE:

  Benzin i benzinske pare zapaljive su i eksplozivne tvari. Drţite se podalje od

  iskrica, cigareta, plamena i drugih izvora gorenja.

  1. Ukolnite čep spremnika za gorivo.

  2. Oprezno napunite spremnik za gorivo.

  3. Oprezno zavrnite čep nakon punjenja. Obrišite proliveno gorivo.

  PAŢNJA:

  Oznaka gornjeg nivoa goriva označena je na ugraĎenom spremniku za gorivo.

 • 22

  Oznaka gornjeg nivoa

  2.5 Paljenje motora

  1. Odvrnite odušnik na čepu spremnika za gorivo.

  Jedan okret za ugradbeni spremnik, 2 ili 3 okreta za vanjski spremnik.

  1

 • 23

  2. Otvorite pipac za gorivo

  Ugradbeni spremnik Vanjski spremnik

 • 24

  3. Ako upoterbljavate vanjski spremnik, oprezno spojite crijevo za gorivo i pumpicom pumpajte

  gorivo u motor, sve dok pumpica ne postane tvrda.

  4. Stavite ručicu u neutralan položaj.

 • 25

  PAŢNJA:

  Ručica birača brzina spriječava paljenje motora kada je u neutralnom poloţaju.

  Pričvrstite stop traku na dio vaše odjeće, na ruku ili nogu. Zatim drugu stranu umetka

  Emergency stop trake umetnite na Emergency Stop prekidač.

  UPOZORENJE:

  Motor treba startati u neutralnom poloţaju, u protivnom moţe doći do oštećenja

  startera

  Nemojte da Emergency stop traka zapne za odjeću koju nosite. Nemojte staviti

  traku na mjesto gdje se moţe zaplesti i spriječiti rad.

  Izbjegavajte slučajno povlačenje trake tijekom voţnje. Gubitak snage motora znači

  gubitak kontrole upravljanja. TakoĎer, bez sange motora plovilo moţe naglo gubiti

  brzinu. To bi moglo uzrokovati naglo posrtanje osoba i padanje predmeta u plovilu

  prema naprijed.

 • 26

  5.1. Stavite ručicu gasa u “START” položaj.

  6. Potpuno izvucite čok.

 • 27

  PAŢNJA:

  1. Čok nije potrebno upotrebljavati kada palite zagijani motor.

  2. Ako ste čok ostavili u “START” poloţaju dok je motor radio, motor će slabo raditi ili

  će se zaustaviti.

  7. Polako povlačite ručicu starta dok ne osjetite otpor. Zatim naglo povucite prema sebi i pokrenite

  motor. Ako je potrebno ponovite postupak.

  8. Nakon što motor počne raditi, prije nego pustite ručicu za startanje motora, polako je vratite u

  njezin orginalan položaj.

  9. Polako vratite ručicu mjenjača u potpuno ugašeni položaj.

 • 28

  NAPOMENA:

  Kada je motor hladan, treba ga zagrijati.

  Ako se motor ne upali iz prvog pokušaja, ponovite postupak. Ako motor ne upali nakon 4 ili 5

  pokušaja malo otvorite regulator (izmeĎu 1/8 i 1/4), i ponovno pokušajte.

  2.6 Zagrijavanje motora

  1. Nakon startanja motora, ručicu čoka spustite u neutralan položaj. Otprilike 5 min nakon paljenja,

  zagrijte motor tako da radi na ploa gasa ili niža. Nakon što je motor zagrijan, ponovno gurnite unutra

  ručicu čoka.

  NAPOMENA: Ako čok ostane izvučen nakon startanja motora, motor će se ugasiti.

  Ako je temperatura - 5C ili manja, ostavite čok do kraja izvučen otprilike 30 sekundi

  nakon startanja motora.

  6. Provjerite da li su slobodni otvori za usisavanje vode za hlaĎenje.

 • 29

  NAPOMENA:

  Ako voda ne izlazi iz otvora za cijelo vrijeme rada motora, zaustavite motor i

  provjerite da li su rešetke na usisu vode prohodne, ako je ulaz vode za hlaĎenje

  začepljen, očistite ga.

  Ako nije moguče locirati problem i otkloniti ga, konzultirajte svog PARSUN serviser.

  2.7 Ubacivanje u brzinu

  UPOZORENJE: Prije ubacivanja u brzinu uvjerite se da u vodi u vašoj blizini nema kušpača i predmeta.

  NAPOMENA:

  Za prebacivanje u smjeru naprijed - nazad i obrnuto, najprije potpuno zatvorite ručicu,

  kako bi motor došao u poloţaj praznoga hoda (ili kako bi usporio).

  2.7.1 Naprijed

  1. Postavite ručicu gasa u potpuno zatvoren položaj.

 • 30

  2. Prebacite ručicu birača brzina iz neutralnog položaja prema naprijed.

  2.7.2 Nazad

  UPOZORENJE:

  Kada se krećete unazad, činite to polako. Ne otvarajte regulator više od pola. U suprotnom,

  plovilo bi moglo postati nestabilno, što moţe dovesti do gubitka kontrole i nesreće.

  1. Postavite ručicu gasa u potpuno zatvoren položaj.

 • 31

  2. Brzo prebacite ručicu mjenjača iz neutralnog položaja u položaj prema natrag.

  PAŢNJA:

  Izvanbrodski motor moţete okrenuti oko osi za 360º. Jednostavnim pokretom ručice za

  upravljanje motora, plovilo, isto tako moţete vratiti u isti poloţaj, tako da izvanbrodski motor

  okrenete za 180º , usmjeravajući ručicu za upravljanje prema sebi.

 • 32

  2.10. Ručica kormila

  1. Promjena smjera

  Da biste promjenili smjer, pomaknite ručicu mjenjača lijevo ili desno prema potrebi.

  2. Promjena brzine

  Okrenite ručicu u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, kako biste povečali brzinu, odnosno u

  smjeru kazaljke na satu, kako biste smanjili brzinu.

  3. Indikator gasa

  Indikator gasa nalazi se na regulatoru gasa. Krivulja potrošnje goriva na indikatoru gasa

  pokazuje relativnu količinu potrošnje goriva za odreĎeni položaj. Odaberite opciju koja nudi

  najbolje performanse i ekonomičnost za operaciju koju želite izvesti.

 • 33

  1. Indikator gasa

  4. Regulator gasa

  Regulator gasa nalazi se na ručici gasa, što omogućuje podešavanje ručice gasa i može se

  postaviti prema prioritetima korisnika.

  Za povećanje otpora, okrenite ručicu u smjeru kazaljke na satu. Za smanjenje otpora, okrenite

  ručicu u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Kada želite postići konstantnu brzinu, pritegnite

  ručicu kako biste zadržali željenu postavku.

  1

 • 34

  UPOZORENJE:

  Pazite da previše ne stegnete regulator gasa. U slučaju prevelikog otpora, moglo bi biti

  teško pomicati ručicu gasa, što moţe uzrokovati nesreću.

  2.9 Zaustavljanje motora

  PAŢNJA:

  Prije zaustavljanja motora, ostavite ga nekoliko minuta u leru ili na maloj brzini, da se

  ohladi. Ne preopručuje se zaustavljanje motora odmah nakon voţnje velikom brzinom.

  POSTUPAK:

  Pritisnite i držite tipkalo stop dok se motor potpuno ne ugasi.

  PAŢNJA:

  Ako je izvanbrodski motor opremljen emergency stop trakom, povlačenjem iste motor će

  se ugasiti.

 • 35

  2. Pritegnite zračne ventile na čepu spremnika i postavite pipac za gorivo ili ručicu u zatvoreni

  položaj

  5. Odvojite crijevo za dotok goriva ako upotrebljavate vanjski spremnik.

 • 36

  2.10 Trimanje izvanbrodskog motora

  Dostupno je 4 ili 5 rupa vezica za trimanje da bi se prilagodio kut trimanja motora.

  1. Zaustavite motor.

  2. Uklonite osovinu za trimanje dok polagano trimate nagib motora prema gore.

  3. Zamijenite položaj letve, stavljajući je u željeni otvor. Napravite test položaja s trim set-om u

  različitim uglovima, kako biste otkrili koji položaj najbolje odgovara vašem plovilu i radnim uvjetima.

  UPOZORENJE:

  Zaustavite motor prije trimanja.

  Pazite da se ne priklještite pri namještaju letve.

  Postupajte vrlo oprezno pri prvom pokušaju trimanja. Postepeno povečavajte brzinu i

  obratite paţnju na bilo kakve znakove nestabilnosti ili problema pri radu.

 • 37

  2.11 Podizanje i spuštanje

  Ako se motor zaustavi na neko vrijeme ili ako se plovilo usidri u plitkoj vodi, izvanbrodski motor

  treba nagnuti prema gore da bi se zaštitio propeler i da bi sespriječilo njegovo sudaranje s

  predmetima, te da bi ga se zaštitilo od korozije.

  UPOZORENJE:

  Prije nagibanja prema gore i dolje, provjerite da li u blizini motora ima ljudi, takoĎer pazite

  da ne priklještite neke dijelove tijela.

  Pritegnite zračne ventile i stavite pipac za gorivo u potpuno zatvoreni poloţaj, u slučaju da

  će podešavanje motora trajati nekoliko minuta. U suprotnom moţe doći do istjecanja

  goriva.

  PAŢNJA:

  1. Ne podiţite motor prema gore, tako da povlačite ručicu gasa, jer se moţe slomiti.

  2. Izvanbrodski motor ne moţe se podešavati kada je u poloţaju unazad ili kada je

  izvanbrodski moror zaokrenut za 180º (prema natrag).

 • 38

  2.11.1 Podešavanje prema gore

  1. Postavite ručicu za biranje brzina u neutralni položaj (ako postoji) i usmjerite izvanbrodski motor

  prema naprijed.

  2. Pritegnite ručicu za podešavanje gasa, okrečući je u smjeru kazaljke na satu kako biste spriječili

  slobodno okretanje motora.

 • 39

  3.Pritegnite zračni ventil. Na modelima koji su opremljeni spojem za gorivo odpojite s motora crijevo

  za gorivo.

  4. Potpuno zatvorite pipac za gorivo.

 • 40

  3. Držite stražnju ručku i podešavajte motor tako dugo dok se sigurnosna kopča automatski ne

  zaključa.

  2.11.2 Podašavanje prema dolje

  1. Blago nagnite izvanbrodski motor.

  2. Polagano nagnite izvanbrodski motor prema dolje, dok sigurnosnu kopču povlačite prema gore.

 • 41

  3. Otpustite ručicu za podešavanje gasa, okrečući je u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i

  prilagodite je željenoj operaciji.

  UPOZORENJE:

  Preveliki otpor mogao bi znatno oteţati upravljanje, a to moţe uzrokovati nesreću.

  2.12 Plovidba u različitim uvjetima

  2.12.1 Plovidba u plitkoj vodi

  Izvanbrodski motor se može djelomično prilagoditi radu u plitkoj vodi.

  UPOZORENJE:

 • 42

  Mehanizam za brokadu podešavanja ne radi dok se primjenjuje sistem za plovidbu u

  plitkoj vodi. Neka motor radi najmanjom mogućom brzinom kako ne bi došlo do

  izbacivanja motora iz vode, što moţe uzrokovati gubitak kontrole nad plovilom.

  Vratite izvanbrodski motor u njegov normalni poloţaj čim plovilo stigne u dublju vodu.

  NAPOMENA:

  Izlaz vode za hlaĎenje ne bi smio biti iznad površine vode kada je motor podešen za

  plovidbu u plitkoj vodi. U protinom, moţe doći do ozbiljne štete zbog pregrijavanja. Za

  podešavanje visine pogledajte točku 2.11.

  2.12.2 Plovidba u slanoj vodi

  Nakon rada u slanoj vodi, isperite čistom običnmom vodom rešetke kroz koje prolazi voda za

  hlaĎenje, kako biste spriječili njihovo začepljivanje slanim naslagama.

  2.12.3 Plovidba u mutnoj vodi

  PARSUN vam najtoplije preporučuje korištenje kromirane pumpe za vodu ako izvanbrodski motor

  koristite u mutnoj vodi.

  3. Odrţavanje

  Pri korištenju izvanbrodskog motora, potrebno je povremeno servisiranje da bi se osigurale

  performanse motora.

  UPOZORENJE:

  Obvezatno ugasite motor za vrijeme servisiranja, osim ako nije drugačije navedeno. Ako vi

 • 43

  ili vlasnik niste upoznati sa servisiranjem motora, taj posao bi trebao obaviti vaš PARSUN

  serviser.

  NAPOMENA:

  Ako su potrebni rezervni dijelovi, koristite samo PARSUN dijelove, ili dijelove istog tipa,

  kvalitete i istog materijala.

  3.1 Podmazivanje

  0~25mm(0-1i n) 1

 • 44

  3.2 Čišćenje i prilagoĎavanje svjećica

  Svjećice je potrebno povremeno skinuti i provjeriti, jer bi, zbog vrućine i taloženja nečistoće,

  moglo doći do njihovog pregaranja i korodiranja. Ako je potrebnno, zamijenite svjećicu drugom istog

  tipa.

  Prije zamjene svjećice, izmjerite razmak elektrode mjeračem; prilagodite razmak specifikaciji ako

  je potrebno.

  0. 6-0. 7mm Kada stavljate svjećice, uvijek očistite površinu brtve i upotrijebite novu brtvu. Očistite svu

  prljavštinu s navojnice i navrnite svjećicu.

  3.3 Provjera sistema za gorivo

  1. Provjerite da li cijevi za dovod goriva propuštaju, da li su oštećene ili na njima postoje bilo kakve

  nepravilnosti. Ako uočite problem, vaš PARSUN serviser ili neki drugi kvalificirani mehaničar odmah

  ga treba ukloniti.

 • 45

  UPOZORENJE:

  Redovito provjeravajte da li gorivo istječe.

  Ako ste otkrili da gorivo negdje istječe, stručna osoba mora odmah otkloniti kvar na

  sistemu za gorivo.

  2. Povremeno provjerite filter goriva. Ako ste pronašli strane sastojke, zamijenite ga.

  NAPOMENA:

  Filter goriva je u jednom komadu.

 • 46

  3.4 Ispitivanje brzine praznoga hoda Za ovaj postupak treba koristiti aparat za mjerenje brzine. Rezultat može varirati ovisno o tome

  da li je testiranje motora obavljeno pod mlazom vode ili s zvanbrodskim motorom u vodi.

  1. Upalite motor i pustite ga da se potpuno zagrije dok polagno radi.

  2. Provjerite da li je brzina praznoga hoda jednaka onoj navedenoj u specifikaciji.

  Brzina praznoga hoda: 1500 ± 50 Rpm

  NAPOMENA:

  Ispitivanje brzine praznoga hoda moguće je samo ako je motor potpuno zagrijan. Ako motor

  nije potpuno zagrijan, brzina praznog hoda biti će veća od normalne. Ako imate poteškoča pri

  odreĎivanju brzine praznoga hoda, ili ona zahtijeva podešavanje, konzultirajte svog PARSUN

  servisera ili drugu kvalificiranu osobu.

 • 47

  3.5 Promjena ulja motora

  UPOZORENJE: Izbjegavajte ispuštanje ulja odmah nakon zaustavljanja motora. Ulje je vruće i

  treba paziti da se nebiste opekli.

  Provjerite da li je izvanbrodski motor pričvršćen na poprečnu gredu ili ne neki

  stabilni podmetač.

  NAPOMENA:

  Izmjena ulja vrši se nakon prvih 10 h rada i nakon svakih 100 h rada i nakon toga svakih 6

  mjeseci. U protivnom motor će se brzo istrošiti.

  1. Stavite izvanbrodski motor u uspravan položaj (ne podignuti).

  2. Pripremite odgovarajuću posudu čija je zapremnina veća od količine ulja u motoru. Otpustite i

  skinite vijak za ispuštanje ulja i držite spremnik ispod otvora za drenažu. Zatim maknite čep sa

  12

  0~25mm(0-1i n)

 • 48

  spremnika ulja. Pustite da ulje potpuno isteče. Proliveno ulje odmah obrišite.

  3. Stavite novu brtvu na vijak za ispuštanje ulja. Pritegnite vijak.

  4. Dodajte točnu količinu ulja kroz otvor za punjenje. Stavite čep.

  5. Startajte motor i provjerite da ulje nigdje ne istječe.

  6. Ugasite motor i pričekajte 3 minute. Provjerite razinu ulja pomoču špice indikatora da se uvjerite

  da je razina ulja izmeĎu gornje I doljne oznake.

  NAPOMENA:

  Ulje se treba češće mjenjati kada motor radi u nepovoljnim uvjetima, kao što je

  predugo obilaţenje.

 • 49

  3.6 Provjera električnih ţica i spojeva Provjerite da li je svaka žica za uzemljenje propisno osigurana i da li je svaki spoj siguran.

  3.7 Provjera propuštanja

  Provjerite da li ima bilo kakvog propuštanja, da li voda istječe kroz spojeve izmeĎu poklopca

  ispusta, glave cilindra i tijela cilindra.

  Provjerite da li ulje istječe u okolinu motora.

  NAPOMENA:

  Ako ste uočili bilo kakvo propuštanje, konzultirajte svog PARSUN servisera.

  3.8 Provjera propelera

  UPOZORENJE:

  Prije provjeravanja, skidanja ili postavljanja propelera, obvezno napravite potrebne radnje

  kojima ćete osigurati da motor slučajno ne počne raditi, na pr. uklonite čepa sa svjećica,

  postavite ručicu za upravljanje u neutralan poloţaj i uklonite konopčić s quick stopa, itd…

  Ako motor počne raditi, a vi ste u blizini, moţe doći do ozbiljne nesreće.

  Nemojte rukama drţati propeler kada otpuštate i priteţete maticu propelera. Stavite

  komad drveta izmeĎu antikavitacijske ploče i propelera da biste spriječili okretanje

  propelera

 • 50

  1. Provjerite da li su lopatice propelera istrošene, da li su erodirale od kavitacije ili ventilacije, i da li

  postroje neka druga oštečenja.

  2. Provjerite da li je osovina propelera oštećena.

  3. Provjeritie da li je igla istrošena ili oštećena.

  4. Provjerite da li se možda ribarska mreža oplela oko osovine proplera.

  5. Provjerite da li je brtva osovine propelera oštećena.

  3.8.1 Skidanje propelera 1. Ispravite zavoranj s klinom i izvucite ga služeći se kliještima.

  2. Uklonite maticu propelera, brtvu i odstojnik (ako je u opremi).

  3. Uklonite propeler I brtvu.

 • 51

  3.8.2 Stavljanje propelera

  NAPOMENA:

  Budite sigurni da ste stavili brtvu prije prigradnje propelera, u protivnom bi se kućište i

  osovina propelera mogli oštetiti.

  Obvezno upotrijebite novi zavoranj s klinom i paţljivo spojite krajeve. Kada to ne biste

  učinili, propeler bi mogao otpasti za vrijeme rada.

  1. Upotrijebite brodsko mazivo ili mazivo otporno na koroziju za osovinu propelera.

  2. Stavite odstojnik (ako je u opremi), brtvu i propeler na osovinu propelera.

  3. Stavite odstojnik (ako je u opremi) i brtvu.

  4. Pritegnite maticu propelera. Poravnajte maticu propelera s osovinom propelera. Stavite novi

  zavoranj s klinom u otvor i zategnite krajeve zavornja.

  3.9 Izmjena ulja u zupčaniku

  UPOZORENJE:

  Provjerite da li je motor sigurno pričvršćen na poprečnu gredu ili na stabilnu podlogu.

  Nikada ne stavljajte ruke ispod donjeg dijela kada je izvanbrodski motor podešen, čak ni

  onda kada je sigurnosna kopča ili tipkalo zaključano. Mogla bi se dogoditi ozbiljna

  nezgoda ako motor padne.

  1. Podesite izvanbrodski motor tako da je vijak za dreniranje ulja iz zupčanika na najnižoj

  mogućoj točci.

 • 52

  2. Postavite odgovarajuči spremnik ispod kučišta zupčanika.

  3. Skinite vijak za dreniranje ulja iz zupčanika..

  1. Vijak za drenažu ulja iz zupčanika

  2. Čep ovora za mjerenje količine ulja

  NAPOMENA:

  Promijenite ulje zupčanika nakon prvih 10 sati rada, nakon slijedećih 100 sati rada, a

  nakon toga svakih 6 mjeseci. U protivnom zupčanik motora brzo će se istrošiti.

  4. Skinite mjerač ulja da bi se ulje moglo iscijediti do kraja.

  NAPOMENA:

  Provjerite upotrebljeno ulje nakon što ste ga iscijedili. Ako ulje ima mliječnu strukturu, to

  1

  2

 • 53

  znači da voda ulazi u kučište zupčanika, što moţe uzrokovati ozbiljna oštečenja zupčanika.

  Konzultirajte PARSUN trgovca.

  5. Upotrijebite savitljivi sistem ili sistem pod tlakom za punjenje, ubrizgajte ulje u otvor za dreniranje

  ulja.

  6. Kada ulje počne istjcati iz otvora, stavite i pritegnite čep na otvoru za ulje (Ako je potrebno

  promjenite odstojnik).

  7. Stavite vijak u otvor za dreniranje i pritegnite ga. (Ako je potrebno, promjenite odstojnik).

  3.10 Čišćenje spremnika za benzin

  UPOZORENJE: Kada čistite spremnik za gorivo, činite to podalje od iskrica, cigareta, plamena, ili drugih

  mogućih uzroka poţara.

  Spremnik čistite na otvorenom.

  1. Ispraznite spremnik u odgovarajuću posudu.

  2. Ulijte manju količinu odgovarajučeg otapala u rezervar. Začepite ga I protresite. Potpuno iscijedite

  otapalo.

  3. Izvadite ureĎaj za punjenje iz spremnika.

  4. Očistite filtere u odgovarajućem otapalu i pustite da se osuše.

  Zamijenite brtvu novom. Ponovno stavite ureĎaj za punjenje I pritegnite vijke.

 • 54

  3.11 Provjera i zamjena anoda

  Povremeno provjeravajte vanjske anode. Konzultirajte PARSUN servisera u vezi zamjene

  vanjskih anoda.

  NAPOMENA:

  Nemojte bojati anode, jer će to spriječiti njihovo djelovanje, a moţe uzrokovati i brţu

  koroziju motora.

 • 55

  3.12 Provjeravanje poklopca

  Provjerite čvrstoću poklopca pritiščući ga objema rukama. Ako nije dovoljno čvrste konstitucije

  dajte ga na popravak svom PARSUN serviseru.

 • 56

  3.13 Tablica odrţavanja

  Radom u normalnim uvjetima, održavanjem i redovitim servisima, motor će radititi normalno

  cijeli radni život.

  Učestalost redovitih servisa može biti prilagoĎena uvjetima u kojima motor radi, ali slijedeća

  tablica daje generalne smjernice.

  Simbol označava radove koje možete sami obaviti

  o Simbol označava radove koje obavlja PARSUN ovlašteni servis

  Stavka Zahvati Početni Svaki

  10 sati ( 1 mjesec)

  50 sati ( 3 mjesec )

  100 sati (6 mjesec )

  200 sati ( 1 godina )

  Anode (vanjske) Provjera/zamjena ●/○ ●/○

  Anode (unutarnje) Provjera/zamjena ●/○

  Rashladni sistem Čišćenje ○ ○

  Poklopac motora Provjera ●

  Fiterbenzina (potrošni) Provjera/zamjena ●/○ ●/○ ●/○

  Sistem benzina Provjera ● ● ●

  Rezervar Provjera/ čišćenje ●/○

  Ulje mjenjača Zamjena ●/○ ●/○

 • 57

  Točke podmazivanja Podmazivanje ○

  Rad u praznom hodu Provjera/reguliranje ●/○ ●/○

  Propeler i osigurač Provjera/zamjena ●/○ ●/○ ●/○

  Šipka mjenjača Provjera/reguliranje ●/○

  Termostat Provjera ○

  Sajla gasa Check/ adjustment

  Pumpa vode Provjera ○

  Ulje Provjera/zamjena ● ●

  Filter ulja Zamjena ○

  Svijećica Čišćenje/ reguliranje/ zamjena

  ● ●

  Zupčasti remen Provjera/zamjena ○ ○

  Razmak ventila (OHC,OHV)

  Provjera/reguliranje ○ ○

  NAPOMENA:

  Poslije rada u u slanoj , blatnoj, mutnoj vodi, motor treba biti ispran čistom vodom

  nakon svake upotrebe.

 • 58

  4 Transport i spremanje motora

  4.1 Transport Izvanbrodski motor bi se trebao transportirati i pospremiti u normalnoj položaju. Ako ovaj položaj

  nije dovoljno dobar, transportirajte ga u nagnutom položaju i upotrebite podnožje motora.

  NAPOMENA:

  Nemojte upotrebljavati sigurnosnu kopču za motor kada transportirate plovilo. Motor bi

  mogao od trešnje olabaviti od podnoţja i pasti.

  UPOZORENJE: Nikad ne idite ispod motora kada je podešen čak i ako je sigurnosna kopča aktivirana.

  Kada transportirate ili spremate izvanbrodski motor koji ste uklonili s plovila, stavite

  motor u prikazan poloţaj.

  NAPOMENA:

  Stavite ručnik ili nešto slično ispod motora da ga zaštitite od oštečenja.

  Nemojte poloţiti motor na stranu prije nego potpuno ispustite ulje, u protivnom ulje će ući

  u cilindar i uzrokovati probleme s motorom.

 • 59

  0~25mm(0-1i n) 1

 • 60

  4.2 Spremanje

  Kada spremate svoj PARSUN motor na duže vrijeme (2 mjeseca i više) treba izvesti više važnih

  postupaka da bi spriječili skupa oštećenja motora.

  Preporučuje se da, prije spremanja, servisiranje izvanbrodskog motora obavi ovlašteni PARSUN

  serviser. Ako spremanje obavljate vi sami, pomoću minimalnog alata, možete to izvesti kako slijedi.

  OPOMENA:

  Kada transportirate i spremate svoj motor postavite ga u vertikalan poloţaj. Ako

  spremate ili transportirate motor tako da je poloţen bočno (ne usprano), stavite

  ga na jastuk nakon što ste potpuno ispustili ulje.

  Nemojte polegnuti motor na stranu, prije nego potpuno ne ispustite vodu

  hlaĎenje.

  Spremite motor na suho, prozračeno mjesto, nikako na direktno sunce.

  1. Slatkom vodom isperite sistem za hlaĎenje i vanjski dio motora.

  2. Stavite čok u zatvoreni položaj, odpojite cijevi za dotok goriva i pritegnite vijak zračnog

  ventila, ako je prisutan.

  3. Skinite poklopac motora.

  4. Postavite izvanbrodski motor na test spremnik za gorivo.

  1. najniža površina vode

  2. površina vode

  0~25mm(0-1i n) 1

  21

  (0-1i n)0~25mm

  12

 • 61

  5. Napunite spremište svježom vodom do iznad antikavitacijske ploče.

  NAPOMENA:

  Ako svjeţa voda nije iznad antikavitacijske ploče, ili zaliha vode nije dovoljna, moglo bi

  doći do začepljenja motora.

  6. Startajte motor. Isperite rashladni sistem.

  UPOZORENJE:

  Ne dirajte i ne mičite električne dijelove kada startate motor ili tijekom rada.

  Ruke, kosu i odječu drţite podalje od zamašnjaka I drugih rotirajučih dijelova

  kada motor radi.

  7. Pustite da motor radi u brzom praznom hodu nekoliko minuta u neutralnom položaju.

  8. Prije samog gašenja motora, brzo posprejajte “Fogging ulje” naizmjence u svaki

  karburator.

  9. Ako “Fogging ulje” nije dostupno, pustite da motor radi u praznom hodu dok se cijeli sistem za

  gorivo ne isprazni I dok se motor ne ugasi.

  10. Ako ''Fogging oil'' nije dostupno, skinite upaljač(e). U svaki cilindar stavite jednu čajnu žlicu

  čistog motornog ulja. Okrenite ručno nekoliko puta. Ponovno stavite upaljač(e).

  11. Potpuno drenirajte ulje iz spremnika.

 • 62

  NAPOMENA:

  Modeli s prenosivim spremnikom za gorivo: Spremite prenosivi spremnik goriva na

  suho, prozračno mjesto, nikako na direktno sunce.

  5 Postupanje u hitnim slučajevima

  5.1 Oštećenje od sudara

  Ako vaš izvanbrodski motor udari o neki predmet slijedite upute:

  1. Odmah zaustavite motor

  2. Provjerite oštećenja na kontrolnom sistemu i svim dijelovima.

  3. Bez obzira da li ste našli oštečenje, oprezno i polako se vratite u najbližu luku.

  4. PARSUN serviser treba obvezno pregledati motor prije ponovnog isplovljavanja.

  5.2 Startanje ne radi

  Ako startni mehanizam ne radi, možete upaliti motor užetom za hitan start.

  UPOZORENJE:

 • 63

  Na ovaj način postupajte samo u hitnim slučajevima I za povratak na popravak.

  Kada motor startate uţetom za hitno startanje motora, zaštita ureĎaja start- u-zupčaniku ne

  radi. Provjerite da li je kontrolna ručica u neutralnom poloţaju.

  Provjerite da nitko ne stoji iza vas dok povlačitze uţe. Moţe zamahnuti iza vas I ozlijediti

  nekoga.

  Nemojte stavljati mehanizam starta ili poklopac nakon što ste upalili motor. Drţite odječu I

  druge objekte podalje od sebe, kada palite motor. Nemojte dirati zamašnjak ili druge

  pokretne predmete kada motor radi.

  Postupajte kako slijedi:

  1. Skinite poklopac.

  2. Uklonite zupčanik starta i kabel čoka.

  1

  2

 • 64

  1. Zupčanik starta 2. Kabel čoka

  3. Uklonite elektropokretač, nakon što ste skinuli tri vijka s maticom.

  4. Ponovno stavite dva vijka s maticom, da biste osigurali spremnik za gorivo.

 • 65

  5. Pripremite motor za start. Za daljnje informacije, pogledajte točku 2.5.

  6. Umetnite čvorasti kraj emergency užeta u šupljinu zamašnjaka i omotajte uže nekoliko puta

  oko zamašnjaka u smjeru kazaljke na satu.

  7. Lagano potežite uže dok ne osjetite otpor.

 • 66

  8. Snažno povucite uže za startanje motora i upalite motor. Ponovite postupak ako je potrebno.

  5.3 Postupanje s potopljenim motorom

  Ako je motor potopljen odmah ga dostaviti PARSUN serviseru. U protivnom bi korozija mogla

  za kratko vrijeme uništiti motor.

  1. Ako ima prljavštine, temeljito ih isperite čistom vodom.

  2. Izvadite svjećicu(e) za paljenje, otvor za svjećicu usmjerite prema dolje, kako bi mulj i nečistoća

  istekli

  3. Ispustiti gorivo iz karburatora, filtera za gorivo I cijeva za gorivo. Potpuno iscijedite ulje iz

  motora.

 • 67

  4. Napunite karter svježim uljem za motor.

  5. Ulijevajte motorno ulje kroz karburator(e) i otvore za svjećice dok startate motor.

  6. Što je prije moguće odvezite motor PARSUN serviseru.

  NAPOMENA:

  Ne pokušavajte upaliti motor dok se sve paţljivo i potpuno ne pregleda.

 • 68

  6. Smetnje

  Tip problema Mogući uzrok kvara Postupak popravka

  Starter

  se nemože

  pokrenuti

  Dijelovi startera neispravni Dati na servis

  Ručica motora nije u neutralnom položaju Prebaciti u neutralan položaj

  Motor se ne

  može upaliti

  Spremnik za gorivo prazan Napuniti spremnik čistim, svježim

  gorivom

  Kontaminirano ili ustajalo gorivo Napuniti spremnik čistim, svježim

  gorivom

  Začepljen filter goriva Očisti ili zamijeni preporučenim

  Pumpa za gorivo nije u funkciji Dati na servis

  Svjećica za paljenje prljava, oštećena ili nije

  ispravnog tipa

  Provjeriti, očisti ili zamijeniti

  preporučenim

  Svječica(e) paljenja nepravilno postavljena Provjeriti i ponovno staviti

  El. žice za paljenja oštečeni ili loše spojeni.

  Provjeriti el. žice, zategnuti

  olabavljene spojeve I zamjeniti

  oštečene el. žice

  Dijelovi sistema za paljenje neispravni Dati na servis

  Switch traka nije pričvrščena Pričvrstiti traku

 • 69

  Unutarnji dijelovi motora su oštečeni Dati na servis serviseru

  Nepravilan rad

  motora Svjećica za paljenje prljava ili nije ispravnog tipa

  Provjeriti svjećice, čistiti ili zamjeni

  preporučenim

  Continuation /…1

  Tip problema Mogući uzrok kvara Postupak popravka

  Prazan hod motora je

  nepravilan

  Začepljen sustav goriva Provjeriti cijev za dotok goriva i druge dijelove

  sustava za gorivo

  Gorivo je kontaminirano ili ustajelo Napuniti spremnik čistim, svježim

  gorivom

  Prljav filter goriva Očisti ili zamjeni preporučenim

  Neispravna svjećica za paljenje Postupajte prema uputama

  Oštećene ili loše spojene el. žice za

  paljenje

  Provjeriti el. žice, zategnuti spojeve I

  zamijeniti istrošene ili potrgane el. žice

  Ne koristi se preporučeno ulje Provjeriti i zamjeniti ulje prema uputama

  Neispravan termostat Dati na servis

  Nepravilno podešen karburator Dati na servis

  Prljav karburator Dati na servis

  Oštećena pumpa za goriva Dati na servis

 • 70

  Dovod zraka na spremniku zatvoren Otvoriti dovod zraka

  Nepravilno spojeno crijevo za gorivo Pravilno spojiti

  Leptir na ventilu za podešavanje nije

  dobro podešen Dati na servis

  Ručica čoka izvučena Vratiti čok na njegovo mjesto

  Previsok kut motora Vratiti u normalni radni položaj

  Continuation /…2

  Tip problema Mogući uzroci kvara Postupak popravka

  Gubitak snage

  motora

  Oštećen propeler Popraviti ili zamijeniti propeler

  Nepravilan kut trima Podesiti trim zbog postizavanja što boljih

  rezultata

  Motor postavljen na krivu visinu Staviti motor na pravu visinu

  Donja strana plovila puna morskog raslinja Očistiti

  Nakupine prljavštine na kućištu zupčanika Otkloniti nećistoću i očistiti donju jedinicu

  Svjećica(e) za paljenje prljava ili neispravnog

  tipa

  Provjeriti svjećice. Očistiti ili zamijeniti

  preporučenim

  Začepljen sistem goriva Provjeriti dovod goriva i cijeli sistem

 • 71

  Začepljen filter za gorivo Zamijeniti preporučenim

  Kontaminirano ili ustajalo gorivo Napuniti spremnik čistim, svježim

  gorivom

  Neispravna udaljenost elektroda Provjeriti I prilagoditi prema specifikaciji

  El. žice za paljenje su oštečene ili loše spojene Provjeriti el. žice, pritegnuti spojeve,

  zamijeniti istrošene i oštećene žice.

  Pokvareni dijelovi sistema za paljenja Dati na servis

  Nije korišteno preporučeno motorno ulje Provjeriti I prilagodi prema specifikaciji

  Continuation /…3

  Tip problema Mogući uzroci kvara Postupak popravka

  Gubitak snage

  motora

  Termostat prljav ili oštećen Dati na servis

  Odvod zraka na spremniku za gorivo

  zatvoren Otvoriti odvod zraka

  Pumpa za gorivo ne radi ispravno Dati na servis

  Spoj za gorivo neispravan Pravilno spojiti

  Nisu upotrijebljene navedene svjećice Provjeriti I zamijeniti prema speifikaciji

  Pretjerane Propeler oštećen Popraviti i zamijeniti propeler

 • 72

  vibracije motora Osovina propelera oštećena Dati na servis

  Propeler onečišćen stranim predmetima Ukloniti ih i očistiti propeler

  Olabavljen remen motora Pritegnuti remen

  Upravljački mehanizam olabavljen Pritegnuti ga

  Mehanizam za upravljanje oštećen Dati na servis

 • 73

  7. Dijagram elektirčnog kruga

  Ear t i ng

  Igni t or ass' y2

  34

  5 Spark pl ug

  Engi ne spor t swi t ch

  W

  B

  BW

  5

  Magnt f l ywheel1SN. DESCRIPTION

  bl ack

  whi t e

  BW

  W-Bijela, B-Crna

  5-Svijećica, 4-Uzemljenje, 3-Sigurnosni prekidač, 2-Špula paljenja.1-Magnet zamašnjaka