jälkimoderni johtaminen laitio

of 42 /42
Jälkimoderni julkinen johtaminen Tommi Laitio nuorisotoimenjohtaja Helsingin kaupunki 1.4.2014, Helsingin yliopisto

Upload: tommi-laitio

Post on 25-Jan-2015

724 views

Category:

Government & Nonprofit


2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nuorisotoimenjohtaja Tommi Laition esitelmä jälkimodernista julkisen sektorin johtamisesta Helsingin yliopiston Jälkimodernin johtamisen kurssilla 1.4.2014.

TRANSCRIPT

Page 1: Jälkimoderni Johtaminen Laitio

Jälkimodernijulkinen

johtaminen

Tommi LaitionuorisotoimenjohtajaHelsingin kaupunki1.4.2014, Helsingin yliopisto

Page 2: Jälkimoderni Johtaminen Laitio
Page 3: Jälkimoderni Johtaminen Laitio

90 toimipistettä.400 työntekijää.

30 miljoonaa euroa.

Page 4: Jälkimoderni Johtaminen Laitio

Mikä yhteiskunta?

Page 5: Jälkimoderni Johtaminen Laitio

Bruttokansantuote kehityksen mittarina

kertoo paljon, mutta ei riitä kuvaamaan hyvinvointia.

Page 6: Jälkimoderni Johtaminen Laitio

Kalvo: Matti Pohjola

Page 7: Jälkimoderni Johtaminen Laitio

Suositus 6: Elämänlaatu riippuu ihmisten objektiivisista olosuhteista ja toimintakyvyistä. Tulisi ottaa askeleita parantaa ihmisten terveyttä, koulutusta, henkilökohtaisia aktiviteetteja ja ympäristöolosuhteita. Erityisesti panoksia pitäisi suunnata kehittämään kestäviä ja luotettavia mittareita sosiaalisille suhteille, poliittiselle äänelle ja turvattomuudelle osana elämänlaatua.

Suositus 7: Elämänlaatumittareiden kaikissa kuvatuilla alueilla tulisi ottaa huomioon kokonaisvaltainen epätasa-arvoisuus.

Suositus 10: Objektiivisen ja subjektiivisen hyvinvoinnin mittarit tuottavat olennaista tietoa ihmisten elämänlaadusta. Tilastollisten toimistojen tulisi lisätä kyselyihinsä kysymyksiä ihmisten oman elämän arvioista, aistillisista kokemuksista ja tärkeyksistä

Miten hyvinvointia tulisi mitata (nobelistit Sen ja Stiglitz / Sarkozy Commission)

Page 8: Jälkimoderni Johtaminen Laitio

”Toimintakykylähestymistapa alkaa hyvin yksinkertaisesta kysymyksestä: mitä ihmiset todella voivat tehdä ja olla? Mitä todellisia mahdollisuuksia heille on tarjolla?”- Martha Nussbaum: Creating Capabilities. The Human Development Approach.

Page 9: Jälkimoderni Johtaminen Laitio

Toimintakyky-lähtöisyys

Onnellisuus- ja moraali-lähtöisyys

Yhteisö-lähtöisyys

Resurssi-lähtöisyys

Tavoitteena taata kaikille yhteisön jäsenille riittävät oman elämän ohjaamiseen tarvittavat toimintakyvyt ja vapaus tehdä valintoja.

Ei määritä tiukkaa oikeaa elämän mallia ja hyväksyy resurssien kohdentamisen heikommille, resurssierot sekä vähemmistöjen erityisoikeudet.

Tavoitteena maksimaalinen, määritelty onnellisuus mahdollisimman suurelle määrälle ihmisiä.

Määrittää normatiivisesti oikean elämän mallin.

Tavoitteena rationaalisten ihmisten neuvotteluna syntynyt yhteiskunta.

Korostaa neuvottelun merkitystä ja jättää ei-kansalaiset ja esim. vammaiset neuvottelun ulkopuolelle, yhteiskunnan kohteiksi.

Tavoitteena taata olemassa olevien resurssien mahdollisimman tasainen jako.

Vähemmistöt näyttäytyvät ajattelussa helposti ongelmana.

Ei keskity tuloksiin, tekee resursseista yhteismitallisia ja esimerkiksi tuloerot näyttäytyvät ongelmana.

Lähde: Nussbaum: Creating Capabilities

Page 10: Jälkimoderni Johtaminen Laitio

1. Elämä (normaalin mittainen elämä)2. Terveys (terveys, ravinto, suoja)3. Ruumiillinen koskemattomuus (liikkumisvapaus,

turvallisuus)4. Aistit, mielikuvitus ja ajattelu (ajattelu, oppiminen, uskonnon

harjoittaminen)5. Tunteet (rakkaus ja suru, kyky tuntea ilman rajoituksia)6. Harkinta (moraali, kriittinen tarkastelu,

tulevaisuudensuunnitelmat)7. Yhteenkuuluvuus (elämä muiden kanssa ja hyväksi,

itsearvostus, yhdenvertaisuus) 8. Muut lajit (eläimet ja luonto, kestävät elämäntavat)9. Leikki (nauru, leikki, vapaa-ajan mahdollisuudet)10. Ympäristön kontrolli (mahdollisuus vaikuttaa omaan

elämään ja elinympäristöön, poliittinen osallistuminen, ihmisarvoinen työ, omistaminen)

(Lähde: Nussbaum: Creating Capabilities)

Perus-toimintakyvyt

Page 11: Jälkimoderni Johtaminen Laitio

Ketkä kansalaiset?

Page 12: Jälkimoderni Johtaminen Laitio

Joka kolmas Helsingissä syntyvä syntyy perheeseen,

jossa ainakin toinen vanhemmista puhuu muuta

äidinkieltä kuin suomea, ruotsia tai saamea.

Uskonto on uudella tavalla läsnä nuorten elämässä.

Page 13: Jälkimoderni Johtaminen Laitio

Lastensuojelun asiakkaiden prosentuaalinen osuus vaihtelee peruspiirien välillä muutamasta prosentista yli viidennekseen lapsista.

Page 14: Jälkimoderni Johtaminen Laitio

Noin viisi aluettajäänyt jälkeen

kaupungin yleisestäkehityksestä.

Page 15: Jälkimoderni Johtaminen Laitio

Helsinki kasvaa 10 000 asukkaalla

joka vuosi.

Page 16: Jälkimoderni Johtaminen Laitio

Nuorisotoimi 29,46m€

Page 17: Jälkimoderni Johtaminen Laitio

Pyöräilijät

Itähelsinkiläiset

SkeittaritKoiran-

omistajat

Muslimit

• Paikalliset• Toiminnalliset• Elämänkatsomukselliset• Itse valitut / toisten

määrittämät

Kun ihmisiä tavoitellaan valittujen identiteettien kautta, he kokevat tulleensa lähestytyiksi kyvykkäinä.

Page 18: Jälkimoderni Johtaminen Laitio

Alueelliset palvelut

11 alueellisen nuorisotyön yksikköä

Avara –nuorten osallisuuskeskus

Klaari Helsinki

Osallisuus- ja demokratiakas-vatushankkeet

Keskitetyt palvelutKohdennetun nuorisotyön toimisto

Kulttuurisen nuorisotyön toimisto

Nuorten kansalaistoiminnan toimisto

Nuorisolautakunta

Nuorisotoimenjohtaja

Hallintopalvelut

Henkilöstötiimi

Taloustoimisto

Tietotekniikka-yksikkö

Viestintäyksikkö

Kehittämistiimi

Organisaatio

Ruuti – vaikuttamismalliVerke – Verkkonuorisotyön valtakunnallinenkehittämiskeskus

Ratkaisevat ihmissuhteetuusien asioiden kokeiluun

Page 19: Jälkimoderni Johtaminen Laitio

Miten tuotetaan julkisia palveluita, kun normaalia

ei enää ole?

Page 20: Jälkimoderni Johtaminen Laitio

1. Political freedoms2. Economic facilities3. Social opportunities4. Transparency

guarantees5. Protective security

agency

Hannah Arendt: vapaus toiminnan tilana, vapaus johonkin

Page 21: Jälkimoderni Johtaminen Laitio

Positiivinen vapaus yhteiskunnallisena tavoitteena vaatii

Suomessa arvonnousua, erityisesti julkisen vallan

tavoitteena.

Page 22: Jälkimoderni Johtaminen Laitio

Tervetuloa suomalaisen julkisen

sektorin arkeen.

Page 23: Jälkimoderni Johtaminen Laitio
Page 24: Jälkimoderni Johtaminen Laitio
Page 25: Jälkimoderni Johtaminen Laitio
Page 26: Jälkimoderni Johtaminen Laitio

Kalvo: Matti Pohjola

Page 27: Jälkimoderni Johtaminen Laitio
Page 28: Jälkimoderni Johtaminen Laitio

Politiikan kuvasto

Merkittävä muutos ei synny kuluttajakansalaisen tilaaja-tuottajamallilla, vaan on aina vaatinut kansalaistoimintaa.

Page 29: Jälkimoderni Johtaminen Laitio

Nuorisobarometri 2012:Ne jotka tekevät asioita muiden

kanssa, luottavat enemmän muihin ihmisiin ja yhteisiin toimintamahdollisuuksiin.

Page 30: Jälkimoderni Johtaminen Laitio

• Miten tuotetaan palveluita, joissa yhdistyvät just minä + me?

• Miten kuntalaiset voisivat auttaa toisiaan? Voiko julkinen sektori auttaa, että näin tapahtuu?

• Viranhaltija Civil Servant• Kuuleminen Yhdessä tekeminen

Julkisen sektorin iso testi

Page 31: Jälkimoderni Johtaminen Laitio

Kaupunki talloo helposti pienet porukat jalkoihinsa. Miten kaupunki on lempeä jättiläinen?

Page 32: Jälkimoderni Johtaminen Laitio

Value-based leadershipFact-based managementFit for purpose

Page 33: Jälkimoderni Johtaminen Laitio

”Suurin osa oppilaitoksista ja työpaikoista on suunniteltu nollasummaympäristöiksi pakotetuilla arvoasteikoilla ja vaadituilla pisteytyskaarilla jotka jakavat ryhmän jäseniä toisiaan vastaan voittaja-häviäjä-asetelmiin. Näissä asetelmissa on aivan luonnollista olettaa, että vertaiset suuntautuvat ottajan suuntaan ja pitäytyvät antamisesta. Tämä vähentää tosiasiallisen antamisen määrää ja johtaa antajien määrän aliarviointiin. Ajan myötä, koska antamista tapahtuu harvemmin, antamisen arvoilla varustetut ihmiset kokevat olevansa vähemmistössä.”

- Adam Grant: Give and Take 2013

Antajat ja ottajat

Page 34: Jälkimoderni Johtaminen Laitio

• Meillä on koulutetummat työntekijät ja kuntalaiset kuin koskaan Suomen historiassa.

• Hyvinvointivaltiolla on vankka kansalaisten kannatus.

• Suomi on vauras valtio. Helsinki on varakas kunta.

• Suurin osa ihmisistä on töissä julkisella sektorilla sen vuoksi, että siellä tehdään hyviä asioita.

• Olemme maailman huippua teknologisessa varustelussa, mutta heikkoja soveltamisessa.

Arvot kohdallaan

Page 35: Jälkimoderni Johtaminen Laitio

19.3. ammattiylpeys

31.3. merkityksellisyys

14.4. oikeudenmukaisuus 21.5. kumppanit

Todista työntekijöille, että tämä on

muillekin tärkeää.

Page 36: Jälkimoderni Johtaminen Laitio

• Hyvä vapaa-aika: Nelivuotinen tutkimus, jossa seurataan kuutta helsinkiläistä luokkaa ja katsotaan, miten vapaa-aika vaikuttaa terveyteen ja koettuun hyvinvointiin.

• Hyvinvointikertomus: Syksyllä lanseerataan verkkopalvelu, josta löytyvät kaikki perustiedot helsinkiläisten nuorten tilanteesta.

Tietoa itselle ja muille

Page 37: Jälkimoderni Johtaminen Laitio

Suomen suurin osallistuvan budjetoinnin

kokeilu

Page 38: Jälkimoderni Johtaminen Laitio

Tee muiden kanssa.

Page 39: Jälkimoderni Johtaminen Laitio

Jokainen meistä lähtee liikkeelle juttelemaan nuorten kanssa.

Me ja nuoret määrittelemme nuorisoasiainkeskuksen tulevaisuuden.

Page 40: Jälkimoderni Johtaminen Laitio

• Saa tehdä enemmän: Kansainvälisen toiminnan rahat koko henkilökunnalle hakuun ehdotuksia vastaan. Strategisten tavoitteiden kehittämisryhmät, joihin kuka tahansa sai hakea.

• Tasa-arvoinen työpaikka: Vieraita keskustelutilaisuuksiin vähemmistöryhmistä. Nimetön työnhaku. Kiusaamiskyselyn avoin käsittely.

• Sosiaalinen media: Kaikki strategia-aineistot kaikkien selattavissa. Yksi sisäinen ja yksi ulkoinen blogi. Twitter. Facebook.

• Vallanjako: Lähiesimiehille enemmänpäätösvaltaa.

Uutta henkilöstöpolitiikkaa

Page 41: Jälkimoderni Johtaminen Laitio

Todelliseen muutokseen

vaaditaan kaikki kolme.

Lähde: Pekka Mattila / Aalto-yliopisto

Rakenne

Toiminta

Muutos

Kulttuuri ja

identiteetti

Page 42: Jälkimoderni Johtaminen Laitio

Tommi LaitionuorisotoimenjohtajaHelsingin kaupunki, nuorisoasiainkeskusHietaniemenkatu 9BPL 5000, 00099 Helsingin kaupunki

(09) 310 89045tommi.laitio (a) hel.fitommilaitio.munstadi.fitwitter: tommilaitio