joukkoistaminen pk-yrityksen liiketoiminnassa

of 11 /11
Joukkoistamisen hyödyntäminen pk-yrityksen liiketoiminnassa

Author: south-eastern-finland-university-of-applied-sciences

Post on 15-Apr-2017

84 views

Category:

Education


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Joukkoistaminen pk-yrityksen liiketoiminnassa

Joukkoistamisen hyödyntäminen

pk-yrityksen

liiketoiminnassa

Page 2: Joukkoistaminen pk-yrityksen liiketoiminnassa

Mitä on

joukkoistaminen?

• Joku osa tuotteesta tai palvelusta ulkoistetaan asiakkaiden, asiantuntijoiden tai määrittelemättömän joukon kehitettäväksi.

• Outsourcing + Crowd = Crowdsourcing

• Vanha tuttu juttu, joka on nimetty uudelleen vuonna 2006

– Perinteinen esimerkki: talkoot.

Ulkoistaminen

YleisöSosiaalinen verkko

Joukkoistaminen

Page 4: Joukkoistaminen pk-yrityksen liiketoiminnassa

Yleisiä esimerkkejä

joukkoistamisesta

• Erilaiset kilpailut

– Ongelmanratkaisu

– Tuotekehitys

– Suunnittelukilpailut

• Kun yrityksellä on ongelma, se

yleisöltä apua ongelman ratkaisuun.

Yritys = etsijä

Joukko=ratkaisijat

Page 5: Joukkoistaminen pk-yrityksen liiketoiminnassa

Joukkoistamisen

periaatteet

Joukko

Kenen mielipiteen

haluat saada?

Kannustin

Mikä on riittävä palkinto, jotta

osallistujat antavat

parhaansa?

Metodi

Miten lähestyä joukkoa?

Page 6: Joukkoistaminen pk-yrityksen liiketoiminnassa

Joukkoistaminen etenee vaiheittain

Suunnittelu

Julkaisu, avoin kutsu

Ideoiden kerääminen

Arviointi

Palkitseminen

Page 7: Joukkoistaminen pk-yrityksen liiketoiminnassa

Näin onnistut joukkoistamisessa

• Ole rohkea, kokeile ja pyydä yleisöltä apua.

• Kunnioita osallistujia.

• Valitse riittävän houkutteleva palkinto, jotta osallistujat antavat parhaansa.

Page 8: Joukkoistaminen pk-yrityksen liiketoiminnassa

Kuvitteellinen

esimerkki

• Joukkoistukseen perustuva kilpailu markkinoinnissa.

• Toteuttaja: Ramin Rempparemmi

• Kilpailu: Mikkelin kaamein kylppäri komeaksi

• Käytännössä:

– Kuka vaan voi ilmoittaa kylppärinsä mukaan kilpailuun.

– Ilmoittautuneista valitaan 10, joista yleisö äänestää kaameimman.

– Osallistujat jakavat kilpailua sosiaalisessa mediassa saadakseen ääniä.

– Palkintona Rami tekee max 2 000 euron remontin.

Page 9: Joukkoistaminen pk-yrityksen liiketoiminnassa

Joukkoistaminen Ramin

markkinoinnissa

• Mitä Rami saa:

– Osallistujien sähköpostiosoitteet markkinointia varten.

– Potentiaalisten asiakkaiden yhteystiedot, liidejä.

– Näkyvyyttä, kun osallistujat pyytävät ystäviään äänestämään itseään.

• Sudenkuopat ja riskit:

– Kilpailun säännöt pitää rajata tarkkaan, jotta remontti ei tule Ramille liian kalliiksi.

– Osallistujamäärä jää vähäiseksi ja näkyvyys jää vähäiseksi.

Page 10: Joukkoistaminen pk-yrityksen liiketoiminnassa

Lähteet

1. Chaffey, Dave 2011. E-Business & E-Commerce Management. Strategy, implementation and practice.

2. Gregory D. Saxton, Onook Oh, and Rajiv Kishore 2013. Rules of Crowdsourcing: Models, Issues, and Systems of Control. WWW-artikkeli. http://www.acsu.buffalo.edu/~rkishore/papers/Saxton-et-al-ISM-30-1-2013.pdf. Päivitetty 22.1.2013. Luettu23.9.2016.

3. Geiger, David, Seedorf, Stefan, Schulze, Thimo., Nickerson, Robert. & Schader, Martin. 2011. Managing the Crowd: Towards a Taxonomy of Crowdsourcing Processes. Detroit: Proceedings of the Seventeenth Americas Conference on Information Systems. WWW-artikkeli . http://schader.bwl.uni-mannheim.de/fileadmin/files/schader/files/publikationen/Geiger_et_al._-_2011_-_Managing_the_Crowd_Towards_a_Taxonomy_of_Crowdsourcing_Processes.pdf. Päivitetty 17.5.2011. Luettu 23.9.2016.

4. Howe, Jeff 2016. Grouwdsourcing. 2016. WWW-dokumentti. http://www.crowdsourcing.com/. Ei päivitystietoa. Luettu 23.9.2016.

5. Ilmarinen, Vesa ja Koskela, Kai 2015. Digitalisaatio: yritysjohdon käsikirja. Helsinki: Talentum.

6. Joukkoistamisen voima. 2016. Opintokeskukset. WWW-dokumentti. http://www.osallistu.fi/opi-vaikuttamaan/tieto-ja-taito-auttavat-vaikutta/joukkoistamisen-voima/. Ei päivitystietoa. Luettu 23.9.2016.

7. Joukkoistaminen toi satoja ideoita maastoliikennelain uudistamiseksi. 2013. Ympäristöministeriö. Tiedote WWW-sivulla. http://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Joukkoistaminen_toi_satoja_ideoita_maast. Päivitetty 28.6.2013. Luettu 23.9.2016.

8. Kuvat: Pixabay

9. Lehtonen, Mari. Tutkimus: Joukkoistaminen voi mullistaa teollisuuden. WWW-artikkeli. http://ek.fi/ajankohtaista/uutiset/2014/09/24/tutkimus-joukkoistaminen-voi-mullistaa-teollisuuden/. Päivitetty 24.9.2014. Luettu23.9.2016.

10. Top 5: Oldest Examples of Crowdsourcing. 2016. Article Online Partners. https://www.articleonepartners.com/blog/top-5-oldest-examples-of-crowdsourcing/. Ei päivitystietoa. Luettu 23.9.2016.

11. What is Crowdsourcing? 2010. Whatiscrowdsourcing . Video. https://www.youtube.com/watch?v=Buyub6vIG3Q. Päivitetty 1.10.2010. Katsottu 23.9.2016.

Page 11: Joukkoistaminen pk-yrityksen liiketoiminnassa

Esityksen tekijät

Opintojakso: E-markkinointi ja monikanavaratkaisut, syksy 2016

Kaisa Laitinen

Mari Koulu

Esitys on toteutettu Digitaalisuudella ja prosessien hallinnalla tuottavuuteen –hankkeessa (1.1.2016 –

31.12.2017). Mikkelin ammattikorkeakoulun (1.1.2017 alkaen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk)

hanketta rahoittaa Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Euroopan sosiaalirahastosta.