jukka haapakoski: muuttuuko pitkäaikaistyöttömien asema?

of 21 /21
Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY Jukka Haapakoski, 12.4.2016 Muuttuuko pitkäaikaistyöttömien asema? TETE vai SOTE THL 12.4.2016

Upload: thl

Post on 16-Apr-2017

286 views

Category:

News & Politics


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Jukka Haapakoski: Muuttuuko pitkäaikaistyöttömien asema?

Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö

TVY

Jukka Haapakoski, 12.4.2016

Muuttuuko pitkäaikaistyöttömien asema? TETE vai SOTETHL 12.4.2016

Page 2: Jukka Haapakoski: Muuttuuko pitkäaikaistyöttömien asema?

Työllistäminen helmikuussa 2016

12.4.2016 Jukka Haapakoski

Page 3: Jukka Haapakoski: Muuttuuko pitkäaikaistyöttömien asema?

12.4.2016 Jukka Haapakoski

Page 4: Jukka Haapakoski: Muuttuuko pitkäaikaistyöttömien asema?

Työllisyyspoliittinen haaste

• Työttömyyden kasvu taittumassa.

• Mutta pitkäaikaistyöttömien määrä on kolminkertaistunut vuodesta 2008. Pitkäaikaistyöttömiä yli 120 000.

• Hallituksen säästötavoite Työvoimapolitiikan määrärahoista vuoteen 2019 mennessä 110 miljoonaa euron säästö.

12.4.2016 Jukka Haapakoski

Page 5: Jukka Haapakoski: Muuttuuko pitkäaikaistyöttömien asema?

Hallituksen leikkausten seurauksena vaarassa 10 000 työpaikkaa kolmannella sektorilla

Hallituksen tavoitteena on suunnata mahdollisimman vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti rahat• Prioriteettinä ovat alle kaksi vuotta työttömänä olleet työttömät, jotka

muutenkin todennäköisesti työllistyvät nopeammin• Kolmannen sektorin mahdollisuudet työllistää pitkäaikaisesti ovat

heikoimmat kuin yritysten, joten rahaa suunnataan mieluiten yrityksille. • Kolmannella sektorilla palkkatuetun työn kustannukset vuodessa ovat

17 000 euroa, kun yrityksessä vastaava kustannus on 12 000 euroa

12.4.2016 Jukka Haapakoski

Page 6: Jukka Haapakoski: Muuttuuko pitkäaikaistyöttömien asema?

Maakuntauudistus 5.4.2016• Perustetaan 18 maakuntaa, joille annetaan järjestämisvastuu sosiaali-

ja terveyspalveluista.• Maakuntavaltuusto valitaan vaaleilla. • Maakuntien toiminnan rahoituksesta vastaa valtio. Jatkossa

selvitetään maakuntien verotusoikeutta.

12.4.2016 Jukka Haapakoski

Page 7: Jukka Haapakoski: Muuttuuko pitkäaikaistyöttömien asema?

Maakuntauudistus 5.4.2016• kunnat ovat paikallisen osallistumisen, demokratian, sivistyksen ja

elinvoiman yhteisöjä, jotka hoitavat asukkaiden päättämiä itsehallintotehtäviä (yleinen toimiala) ja laissa säädettyjä paikallisia tehtäviä. Kunnat vastaavat jatkossakin nykyisen lainsäädännön periaatteiden mukaisesti työllisyyden hoidosta ja edistämisestä. Kunnalla on edelleen vastuu seuraavista: osaamisen ja sivistyksen edistäminen, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, liikunta -, kulttuuri - ja muut vapaa -ajan palvelut, nuorisotoimi, paikallinen elinkeinopolitiikka, maankäyttö, rakentaminen ja kaupunkisuunnittelu.• Kunnat voivat halutessaan kantaa enemmän työllisyysvastuuta. Maksuvastuu

300 pv. ja 1000 pv. työmarkkinatuella olleista työttömistä.

12.4.2016 Jukka Haapakoski

Page 8: Jukka Haapakoski: Muuttuuko pitkäaikaistyöttömien asema?

Maakuntauudistus 5.4.2016• valtio vastaa oikeusvaltion ylläpitämisestä ja kehittämisestä,

perusoikeuksien turvaamisesta ja arvioinnista sekä turvallisuustehtävistä samoin kuin kansainvälisistä ja valtakunnallisista tehtävistä ja yhdenvertaisuuden ja yleisen edun valvonnasta. Valtion hallintotehtävissä on periaatteena valtakunnallinen toimivalta silloinkin, kun tehtävät edellyttävät alueellista tai paikallista läsnäoloa. Toisena periaatteena valtion hallintotehtävissä on valtakunnallisesti yhtenäisen toimintatavan ja ratkaisu käytännön soveltaminen.• Miten järjestelmä muuttuu?

12.4.2016 Jukka Haapakoski

Page 9: Jukka Haapakoski: Muuttuuko pitkäaikaistyöttömien asema?

Maakuntauudistus 5.4.2016• Kaikki maakuntien liittojen lakisääteiset tehtävät siirretään

maakunnille. Tämä tarkoittaa, että alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetussa laissa (7/2014) tarkoitetut aluekehittämisviranomaisen tehtävä ja aluekehittämiseen liittyvät kaikki tehtävät sekä muissa laeissa maakuntien liitoille säädetyt kaikki tehtävät siirretään maakunnille. Tehtäväsiirtojen jälkeen jäsenkunnat voivat lakkauttaa nykyiset kuntayhtymämuotoiset maakuntien liitot.

12.4.2016 Jukka Haapakoski

Page 10: Jukka Haapakoski: Muuttuuko pitkäaikaistyöttömien asema?

Maakuntauudistus 5.4.2016• Pääosa ELY-keskusten tehtävistä siirretään maakunnille. Tehtävät, joissa on kyse

oikeusharkintaisista tehtävistä ilman alueellista näkökulmaa, valtion tai yleisen edun valvonnasta taikka vaikutuksiltaan valtakunnallisista tehtävistä, organisoidaan valtionhallintoon. ELY-keskukset ja TE-toimistot lakkautetaan ja niiden vastuulla olevien palveluiden järjestämisvastuu on maakunnilla.

• TE-palveluiden järjestämisessä hyödynnetään järjestäjä -tuottaja - mallia. Maakunnat pääsääntöisesti sopivat TE-palveluiden tuottamisesta laissa säädetyt kriteerit täyttävien kuntien, yksityisten tai kolmannen sektorin tuottajien kanssa. Näin halutaan hyödyntää kuntien osaamista ja potentiaalia alueidensa kasvun ja työllisyyden edistäjinä. Mallin toteutuksen ja rahoituksen yksityiskohdat täsmennetään jatkovalmistelussa. Uudistuksen yhteydessä tarkistettavassa erityislainsäädännössä ja uudistuksen toimeenpanossa korostetaan kuntien roolia paikallisissa elinvoimatehtävissään.

12.4.2016 Jukka Haapakoski

Page 11: Jukka Haapakoski: Muuttuuko pitkäaikaistyöttömien asema?

Työllisyys ja toimintakyky v. 2016STM (työ-, toimintakyky)• Työttömien terveystarkastukset• Kuntoutus • Lääkinnällinen kuntoutus• Kuntouttava työtoiminta• Ammatillinen kuntoutus• Kuntoutuspsykoterapia• Sosiaalinen kuntoutus (sosiaalityö, -

ohjaus, -kuntoutus)• Työtapaturmat, liikenne – kuntoutus• Sotilasvammalain muk. Kuntoutus• Vammaispalvelut• Vaikeavammaisten lääkinnällinen

kuntoutus• Muu sosiaali- ja terveydenhuollon

kuntoutus• Kunta• TYP-toimintamalli, sosiaalitoimen osalta• Tlilaaja – tuottajamalli• ESR-Hankkeet• Muu omaehtoinen valmennus, koulutus

MaakunnatMaakunta• -suunnitelma• -kaava• -ohjelma• Rakennerahastot• Edunvalvonta• Kansainväliset

yhteydet• Edistää seudullista

yhteistyötä• Koordinoi

koulutustarpeiden ennakointia, liikennejärjestelmää, vesi- ja jätehuoltoa, ympäristöä

• Työllisyysperusteinen investointiavustus

Valtio/TEM (työllisyyspalvelut)• Tieto- ja neuvontapalvelut• Asiantuntija-arvioinnit• Ammatinvalinta- ja uraohjaus• Valmennus (työnhakuvalmennus,

uravalmennus, työhönvalmennus)• Kokeilu (työkokeilu, koulutuskokeilu• Työvoimakoulutus (ammatillinen

työvoimakoulutus, kotoutumiskoulutus)• Omaehtoinen opiskelu• Palkkatuki• Starttiraha• Työllisyyspoliittinen avustus• Työolosuhteiden järjestelytuki

• ELY/AVI

• Kolmas sektori• Työllisyyshankkeet, työllistäminen,

kansalaistoiminta

12.4.2016 Jukka Haapakoski

Page 12: Jukka Haapakoski: Muuttuuko pitkäaikaistyöttömien asema?

MaakuntauudistusSTM (työ-, toimintakyky)• Työttömien terveystarkastukset• Kuntoutus • Lääkinnällinen kuntoutus• Kuntouttava työtoiminta• Ammatillinen kuntoutus• Kuntoutuspsykoterapia• Sosiaalinen kuntoutus (sosiaalityö, -

ohjaus, -kuntoutus)• Työtapaturmat, liikenne – kuntoutus• Sotilasvammalain muk. Kuntoutus• Vammaispalvelut• Vaikeavammaisten lääkinnällinen

kuntoutus• Muu sosiaali- ja terveydenhuollon

kuntoutus• Kunta• TYP-toimintamalli, sosiaalitoimen osalta• Tlilaaja – tuottajamalli• ESR-Hankkeet• Muu omaehtoinen valmennus, koulutus

MaakunnatMaakunta• -suunnitelma• -kaava• -ohjelma• Rakennerahastot• Edunvalvonta• Kansainväliset

yhteydet• Edistää seudullista

yhteistyötä• Koordinoi

koulutustarpeiden ennakointia, liikennejärjestelmää, vesi- ja jätehuoltoa, ympäristöä

• Työllisyysperusteinen investointiavustus

• Tieto- ja neuvontapalvelut• Asiantuntija-arvioinnit• Ammatinvalinta- ja uraohjaus• Valmennus (työnhakuvalmennus,

uravalmennus, työhönvalmennus)• Kokeilu (työkokeilu, koulutuskokeilu• Työvoimakoulutus (ammatillinen

työvoimakoulutus, kotoutumiskoulutus)• Omaehtoinen opiskelu• Palkkatuki• Starttiraha• Työllisyyspoliittinen avustus• Työolosuhteiden järjestelytuki

• Valtio• Valtakunnallisen tason koordinaatio

• Kolmas sektori• Työllisyyshankkeet, työllistäminen,

kansalaistoiminta

12.4.2016 Jukka Haapakoski

Page 13: Jukka Haapakoski: Muuttuuko pitkäaikaistyöttömien asema?

Työmarkkinatuen maksuvastuu• Työmarkkinatuki on 32,68 e/pv, ja sitä maksetaan 5 päivältä viikossa (myös arkipyhiltä). Vanhempiesi tulot voivat alentaa

työmarkkinatuen määrään, mutta saat aina vähintään puolet työmarkkinatuestasi. Vanhempiesi tulot vaikuttavat, jos asut heidän kanssaan samassa taloudessa etkä ole täyttänyt työssäoloehtoa.

• Työmarkkinatukea korotetaan huollettavina olevien alle 18-vuotiaiden lasten perusteella. Lapsikorotus on• yhdestä lapsesta 5,27 e/pv,• kahdesta lapsesta yhteensä 7,74 e/pv ja• kolmesta tai sitä useammasta lapsesta yhteensä 9,98 e/pv.

• llman korotuksia työmarkkinatuen suuruus on keskimäärin 703 e/kk (21,5 x 32,68 e).

Kunta• 300 pv. Työmarkkinatukea saaneet: 50 % kunnat, 50 % valtio• 1000 pv. Työmarkkinatukea saaneet:

70 % kunnat ja valtio 30 %

Itsehallintoalueet?

Valtio/TEM/ELY/TE-toimisto• Aktivointipalveluiden aikana, valtio

maksaa työmarkkinatuen perusosat ja korotukset.

• 4 tuntia/viikko kuntouttavaa työtoimintaa riittää vapauttamaan kunnan maksuvastuusta

12.4.2016 Jukka Haapakoski

Page 14: Jukka Haapakoski: Muuttuuko pitkäaikaistyöttömien asema?

Vaikeimmin työllistyvien työvoima- ja yrityspalvelujen järjestämisvastuun siirto valtiolta kunnille, 14.1.2016

https://www.tem.fi/files/44572/Raportti_14_1_2015.pdf

Kunta/STM • 200 pv. Työmarkkinatuella olleet tai

ansio/peruspäivärahalta työmarkkinatuelle tippuneet

• 4-5 työssäkäyntialuetta, 30 eri kokoista kuntaa

• Kokeillaan v. 2017-2019• Tieto- ja neuvontapalvelut• Asiantuntija-arvioinnit• Ammatinvalinta- ja uraohjaus• Valmennus (työnhakuvalmennus,

uravalmennus, työhönvalmennus)• Kokeilu (työkokeilu, koulutuskokeilu• Työvoimakoulutus (ammatillinen

työvoimakoulutus, kotoutumiskoulutus)• Työttömyysturvan työvoimapoliittisten

edellytysten lausunnot

Itsehallintoalueet• ?

Valtio/TEM/ELY/TE-toimistoValtionavustusten maksaminen, palauttaminen, maksamisen keskeyttäminen ja lopettaminen:• (Omaehtoinen opiskelu)• Palkkatuki• Starttiraha• Työolosuhteiden järjestelytuki• Työllisyyspoliittinen avustus

12.4.2016 Jukka Haapakoski

Page 15: Jukka Haapakoski: Muuttuuko pitkäaikaistyöttömien asema?

Vaikeimmin työllistyvien työvoima- ja yrityspalvelujen järjestämisvastuun siirto valtiolta kunnille, 14.1.2016

https://www.tem.fi/files/44572/Raportti_14_1_2015.pdf

• Muutos edellyttää ainakin seuraavia säännösmuutoksia:• Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettu laki ja asetus• Työttömyysturvalaki• Laki ja asetus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta• Laki kuntouttavasta työtoiminnasta• Sosiaalihuoltolaki• Mahdolliset muutokset työsopimuslakiin

• Etteivät lomautukset, irtisanomiset ja osa-aikaistamiset vaikuta mahdollisuuksiin järjestää henkilöasiakkaan palvelutarpeista lähtevää työkokeilua.

12.4.2016 Jukka Haapakoski

Page 16: Jukka Haapakoski: Muuttuuko pitkäaikaistyöttömien asema?

Vaikeimmin työllistyvien työvoima- ja yrityspalvelujen järjestämisvastuun siirto valtiolta kunnille, 14.1.2016

https://www.tem.fi/files/44572/Raportti_14_1_2015.pdf

• Maksuvastuun ja työkalujen johdonmukainen kuljettaminen – saadaanko toteutettua? • Vaikuttaa siihen mitkä ovat järjestäjien kannusteet luoda palveluita• Onko muutoksissa riskinä, että perusturvasta tiputaan herkemmin

sosiaaliturvan varaan?

• Monialaisen yhteispalvelupisteiden kohtalo, jossa TE-Toimisto, KELA ja kunta yhteistyö. • Kuntouttavassa työtoiminnassa aktivointisuunnitelmat. Miten jatkossa

neuvotellaan? (nyt TE-Toimisto/kunta yhteistyö)

12.4.2016 Jukka Haapakoski

Page 17: Jukka Haapakoski: Muuttuuko pitkäaikaistyöttömien asema?

Kuntouttavan työtoiminnan muuttaminen

• Case kuntouttava työtoiminta• Työllisyys- ja TOIMINTAKYKYÄ edistävä (alkuun) asiakaslähtöinen palvelu• Aktivointisuunnitelmien laatiminen vaatii TE-toimiston ja kuntien sosiaalitoimen

edustajan yhteistyötä. KELA lähettää tiedon ehdoista. • Miten tieto kulkeutuu jatkossa maakunnallisessa itsehallinnossa? • Asiakkaan oikeusturva?

• Monialainen yhteispalvelu – kuopataanko?

• Case työttömien terveydenhoito• Vastuu työttömän työ- ja toimintakyvyn arvioinnin koordinoimisesta on TE-

toimistolla. Jatkossa maakuntien alla? Loogisempi jako?

• Maksuvastuut jatkossa – muuttuvatko kannustimet järjestää palveluita? 12.4.2016 Jukka Haapakoski

Page 18: Jukka Haapakoski: Muuttuuko pitkäaikaistyöttömien asema?

Maakuntauudistus kysymyksiä• Haasteena asiakkaan kohtaaminen, palvelutarpeen tunnistaminen ja siihen

vastaaminen• Maakuntien nykyiset tehtävät valmentaneet ennemminkin elinkeino- ja

ympäristöpolitiikkaan. Rakennerahastoissakin pitkälti elinkeinopoliittinen ote.• Maakunnan yhteistyöryhmissä olematon/vähäinen sosiaalialan järjestöjen edustus

• Maakunnallinen hallinto – keskittyisikö liikaa kasvukeskuksiin? • Maakunnalliset toimipisteet? Missä ja miten asiakkaat kohdataan? • Asiakkaiden yhdenvertaisuus ollut vahvana perusteena valtion omistajuudelle

työllisyyspolitiikasta. Jatkuu maakuntauudistuksen jälkeen.• Edunvalvonta uusiksi? Miten maakuntia ohjataan?

12.4.2016 Jukka Haapakoski

Page 19: Jukka Haapakoski: Muuttuuko pitkäaikaistyöttömien asema?

Muuttaako muukantuuudistus mitään olennaisesti?

• Mahdollisuutena kuntien tai kolmannen sektorin palveluvastuun siirtäminen – uusi avaus! • Monituottajamallin hyödyt/haitat

• Selkeä linjaus läpinäkyvään vaikuttavuuden arviointiin hyvä – mutta käytäntöön pitkä matka• Katoaako paikallisuus? Esim. Voidaanko työllisyyspolitiikka ulkoistaa kansainväliselle

pääomalle? Kolmas sektori jo nyt nähdään kalliimmaksi työlliisyyspalv. toteuttajaksi kuin yrit..

• V. 2013 TE-hallinnon uudistus aiheutti katkoksia palveluihin. Onko työrauhaa riittävästi järjestää mutkaton siirtymä maakuntahallintoon• Jääkö työllisyyspolitiikka ristiriitaiseen välimaastoon? Edelleen

maakuntien ja kuntien päällekkäiset maksuvastuut.

12.4.2016 Jukka Haapakoski

Page 20: Jukka Haapakoski: Muuttuuko pitkäaikaistyöttömien asema?

Välityömarkkinoita tarvitaan jatkossakin!

• Välityömarkkinat toimivat koulutuksen, sosiaalipolitiikan, työllisyyspolitiikan ja elinkeinopolitiikan rajapinnoissa.

• Tarvitaan kokonaisvaltaista arviota, miten jatkossa turvataan välityömarkkinoiden rooli työllisyydenhoidossa.

• Turvaamalla välityömarkkinat, voidaan jatkossakin tarjota asiakkaan tarpeiden pohjalta paras mahdollinen työllisyyttä edistävä palvelu.

12.4.2016 Jukka Haapakoski

Page 21: Jukka Haapakoski: Muuttuuko pitkäaikaistyöttömien asema?

Kiitos! Jukka HaapakoskiToiminnajohtaja

TVY [email protected]

12.4.2016 Jukka Haapakoski