jyri arponen: teolliset symbioosit - työkalu kiertotalouteen

of 13 /13
Teolliset symbioosit – työkalu kiertotalouteen Jyri Arponen 17.12.2014

Upload: sitra-ekologinen-kestaevyys

Post on 12-Jul-2015

254 views

Category:

Environment


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Jyri Arponen: Teolliset symbioosit - työkalu kiertotalouteen

Teolliset symbioosit – työkalu kiertotalouteen Jyri Arponen 17.12.2014

Page 2: Jyri Arponen: Teolliset symbioosit - työkalu kiertotalouteen

2

Jyri Arponen

Joulukuu 2012

Page 3: Jyri Arponen: Teolliset symbioosit - työkalu kiertotalouteen

Toimintaympäristön haasteet

• Symbiooseja ja LKT ekosysteemejä ei tunnisteta

• Yritysyhteistyö yli toimialarajojen

• Pk-yritysten kasvu ja kansainvälistyminen

• Demonstraatioiden puute • Rahoitus

Tarve teolliselle muutokselle Suomessa

Tarve innovatiivisille teollisille liiketoimintamalleille yritysten välillä,

kaupallistamiselle sekä toimintaympäristön esteiden purkamiselle

Yhteiskunnallinen tarve

Suomi tarvitsee uusia tukijalkoja talouteen,

globaalilla markkinalla toimivaa monipuolista

teollisuutta ja resurssien tehokkaampaa käyttöä

Globaali liiketoiminta-mahdollisuus

Uusia sovellusmahdollisuuksia

globaaliin liiketoimintaan. Tarvitaan todennettuun

kysyntään vastaavia liiketoimintaratkaisuja

Page 4: Jyri Arponen: Teolliset symbioosit - työkalu kiertotalouteen

4 Sitra • GreenGrowth & Cleantech Summit • 25.02.2014 •

Teolliset symbioosit

AVAINALUEEN EXIT: TOIMINNAN JATKUMINEN JA VAIKUTTAVUUDEN VARMISTAMINEN 2015-

Yli 200 teollisen yrityksen ja sitä palvelevien yritysten yhteisön jatkuminen

KOPINOTTAJA: Mahdoton.fi

• toimii avoimena alustana

yrityksille ja elinkeinoelämälle

Finnish Industrial Symbiosis System, FISS

KOPINOTTAJA: Motiva

• koordinointivastuu alueellisesta kehittämistyöstä, symbioositietokannan luomisesta

ja ylläpidosta

Teolliset symbioosit kansallisissa strategioissa

• Materiaalitehokkuusohjelma 2014, TEM

• Biotalousstrategia 2013, YM

• Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi 2014, EK

• ,

• European Industrial Symbiosis Association

• UN Industrial Organization ja UNEP

• Asian-European Foundation

• Council of the Baltic Sea States

• Nordic LifeCycle Association ,

5 Liiketoimintaekosysteemikehitysalustaa • Smart Chemistry Park

• Aura Mare Oy:n WG Biofuel

• Ämmässuon-Kulmakorven alue

• Meri-Lapin arktiset teolliset symbioosit

• Bio A konsepti

-

Kv-markkinoillepääsyn malli

KOPINOTTAJAT:6 DG ja Team

Finland

Hallinnnollisten pullonkaulojen tunnistaminen ja poistaminen, vaikuttajapaneelin jatkaminen

KOPINOTTAJAT: EK ja TT

-

Ympäristölupamenettelyjä nopeuttava keskitetty AVI

KOPINOTTAJA: YM

www.teollisetsymbioosit.fi –sivusto,

KOPINOTTAJA: Motiva

• ylläpitää ja kehittää sivustoa FISSin kotipesäksi

ja maksuttomaksi symbioosityökaluksi

YRITYSFOORUMI

KANSALLINEN TOIMINTAMALLI

MAHDOLLISTAVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ

JULKISEEN SEKTORIIN JA TEOLLISUUSPOLITIIKKAAN VAIKUTTAMINEN

TYÖKALUT

KANSAINVÄLINEN VAIKUTTAMINEN

KOPINOTTAJAT: EURISA

erityisesti komission suuntaan

Euroopassa sekä UNIDO

kehittyvien markkinoiden

teollistamisessa

Page 5: Jyri Arponen: Teolliset symbioosit - työkalu kiertotalouteen

Sitra on edistänyt teollisuuden siirtymistä kiertotalouteen teollisilla symbiooseilla

Sitra • Jyri Arponen • 28.11.2014

Page 6: Jyri Arponen: Teolliset symbioosit - työkalu kiertotalouteen

6 Sitra • Etunimi Sukunimi • 00.00.2014 •

Teollisten symbioosien hyödyt yrityksille Vastanneet yritykset 90 kpl

Kustannus säästöt

86 % Lisämyynti lisääntynyt

tuotto

31 %

Parantunut tulos

34 %

Työpaikat

33 %

Innovaatiot

38 %

Materiaali-ehokkuus kasvanut

58 %

Energia-tehokkuus kasvanut

43 % Pienentynyt hiilijalanjälki

58 %

Jätemäärän väheneminen

59 %

Pienentynyt energian ja

vedenkulutus

23 %

Raaka-aineen parempi

saatavuus

27 %

Uudet yhteistyö-kumppanit

34 %

Lisääntynyt tiedon ja osaamisen

jakaminen yrityskumppani

verkostossa

31 %

Uudet patentit

12 %

Mahdollisuus ohjata lisä-resursseja

tutkimukseen

9 % Jokin muu

11 %

Page 7: Jyri Arponen: Teolliset symbioosit - työkalu kiertotalouteen

• Keskitettyjä ratkaisuja ja rakenteita suosivan asennemaailman rinnalle hajautettua biotaloutta hellivä asennemaailma

• Biotalouden lähiratkaisuille selkeä visio ja strategia

• Hajautetun biotalouden veturiksi monistettavien konseptien kehittäminen sekä kokonaisuuksien hallitseminen ja ratkaiseminen teknologiakehitystä useammin

• Hajautetussa biotaloudessa toimivien ja siihen liittyvien sidosryhmien verkostoitumista ja järjestäytymistä on kiihdytettävä

• Hajautetussa biotaloudessa toimivien pienten ja keskisuurten yritysten demonstraatio- ja kokeiluhankkeita tuettava enemmän

• Normit ja viranomaiskäytännöt uuteen tarkasteluun

• Hajautetusta energiantuotannosta ekoälykkäisiin biotalouden lähiratkaisuihin

• Vaatii uusia rahoitus- ja kehittämisratkaisuja

• Tavoitteena globaalisti monistettavia konsepteja

17.12.2

014

Eero Kokkonen/Maamerkit-ohjelma 7

Page 8: Jyri Arponen: Teolliset symbioosit - työkalu kiertotalouteen

Kiertotalouden idea on yksinkertaisen nerokas, siksi se toimii

TAKE MAKE WASTE

CREATE

USE RETURN

Sitra • Jyri Arponen • 28.11.2014

Page 9: Jyri Arponen: Teolliset symbioosit - työkalu kiertotalouteen

9

Kiertotalouden rakennuspalikat

Tuotannon ja

tuotteiden

suunnittelu-

osaaminen

Uudet

liiketoiminta-

mallit

Käänteisen

logistiikan sekä

kierron suunnittelu-

osaaminen

Sektorien välisen

yhteistyön

edistäminen

C B A D

LÄHDE: McKinsey

Page 10: Jyri Arponen: Teolliset symbioosit - työkalu kiertotalouteen

Mahdoton on sosiaalisessa mediassa toimiva yhteisö, joka keskustelee ja jakaa kiertotalouteen liittyviä esimerkkitapauksia sekä esittelee aiheeseen vihkiytyneitä ihmisiä ja ilmiöitä.

Mahdoton-yhteisö perustettiin, jotta kiertotaloudesta kiinnostuneet löytäisivät toisensa, ja saisivat mahdollisuuden jakaa tietämystään ja kokemuksiaan samanhenkisten ihmisten kanssa.

Yhteisön tavoitteena on toimia keskustelun-avaajana ja tiedonjakajana kiertotalouteen liittyvissä asioissa. Yhteisö on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille.

1 Sitra • Jyri Arponen • 17.12.2014 •

Liity kiertotalouden etujoukkoon

- Keskiössä kiertotalous

- Osallistavuus

- Tiedonjako

- Matala kynnys

Page 11: Jyri Arponen: Teolliset symbioosit - työkalu kiertotalouteen

11 Sitra • Etunimi Sukunimi • 00.00.2014 •

Mahdoton on siellä, missä ihmisetkin ovat

Page 12: Jyri Arponen: Teolliset symbioosit - työkalu kiertotalouteen

12 Sitra • Etunimi Sukunimi • 00.00.2014 •

mahdoton.fi

facebook.com/mahdollinen

twitter.com/mahdollinen

instagram.com/mahdollinen

pinterest.com/mahdollinen

Klikkaa mukaan

Page 13: Jyri Arponen: Teolliset symbioosit - työkalu kiertotalouteen

sitra.fi

Facebook.com/SitraFund

@SitraFund

Rakennamme huomisen menestyvää Suomea