kablosuz ağlar enesss

of 23 /23
KABLOSUZ AĞLAR

Upload: enesborekci

Post on 05-Apr-2017

110 views

Category:

Education


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Kablosuz alar

Kablosuz alar

Nedir ?Kablosuz balant kablolu iletiime alternatif olarak uygulanan RF (Radyo Frekans) teknolojisini kullanarak havadan bilgi alverii yapan esnek bir iletiim eklidir. Bu balant eklinde adaki cihazlar (bilgisayar, yazc, kamera, vs.) birbirleri ile kablosuz cihazlar (Wireless Bridge) ve ekipmanlarla balant oluturmulardr..

Avantajlar & dezavantajlar Avantajlar: Bilgi transfer hz kk lekli yerel alar iin yeterlidir.(802.11b iin 11 mbit/ saniye). Hata giderici algoritmalar sayesinde gvenilir haberleme salar.ifreleme teknii kullanarak haberlemeleriniz gizliliini salayabilirsiniz. Ak alanda 300 metreye kapal alanda ise 120 metreye kadar bilgi gnderebilirsiniz. Kablosuz a eriim noktalarn mevcut anza eklemek ok kolaydr. Dezavantajlar: Kablosuz a donanmlar geleneksel a donanmlarndan daha pahaldr. Kurulum ilemi geleneksel alardan daha zordur. Oda duvarlar sinyal kalitesinin byk miktarda dmesine yol aar. Kablosuz a kart tayan bilgisayarlarn yeri deitirildiinde veri aktarm hznda olumsuzluklar yaana bilir.

eitleri1.1. Yerel Alan Bilgisayar Alar (LAN, Local Area Networks)Yksek hzl, kk alanlar (bir bina, bir firma,bir departman,bir oda) kapsayan bir veri adr. Yerel a iinde bilgisayarlar, yazclar, CD_ROM srcleri ve dier evre birimleri yer alabilir. Yerel alar bilgisayar kullanclarna uygulamalara ve cihazlara ulam, bal kullanclar arasnda dosya deiimi, elektronik posta ve dier uygulamalar yoluyla haberleme gibi eitli avantajlar salarlar.ntranet ve yerel a birbirlerinden ayr tutulamayan iki kavramdr. Eer bir LAN irket iinde kurulmusa ve irket personeli tarafndan kullanma ak ise intranet adn alr. Bu a zerinde http sunucu, ftp dosya sunucusu, veri taban sunucular ve haber bekleri bulunur.

1.2. Geni Alan Bilgisayar Alar (WAN, Wide Area Network)

Bir lke ya da dnya apnda yzlerce veya binlerce kilometre mesafeler arasnda iletiimi salayan alardr. Corafi olarak birbirinden uzak yerlerdeki (ehirleraras/lkeleraras) bilgisayatr sistemlerinin veya yerel bilgisayar alarnn birbirleri ile balanmasyla oluturulur. Genellikle kablo ya da uydular aracl ile uzak yerleimlerle iletiimin kurulduu bu alarda ok sayda i istasyonu kullanlr. WAN lar zerinde on binlerce kullanc ve bilgisayar alabilir. irketinizin Ankara, zmir ve stanbul ubelerini bir WAN balants ile birletirdiinizde, Ankarada bulunsanz bile stanbuldaki bir makineyi tpk nndeymi gibi ynetebilirsiniz.

1.3. ehirsel Bilgisayar Alar (MAN, Metropolitan Area Network) LAN n kapsad alandan daha geni, fakat WAN n kapsadndan daha dar mesafeler aras iletiimi salayan alardr. Genellikle ehir ii bilgisayar sistemlerinin birbirleriyle balanmasyla oluturulur.

1.4. Kiisel Alan Alar (PAN,Personel Area Network)Bu balant eidi kiisel iki cihazn birbiri ile kablosuz olarak balant kurmasdr. Buradaki ama yakn mesafedeki cihazlarn birbirleri ile kolayca etkileim iinde olmasn salamaktr. Bluetooth , homeRF , wibree , rDA gibi balant eitleri birer kiisel alan a kurulmasnda kullanlr. Burada zellikle kiisel alan alar zerine younlalacaz.

Bluetooth

Byk irketleriniindebulunduu bir konsorsiyumun rn olan Bluetooth, ksa mesafede yksek hzda veri aktarm salayan gvenli bir kablosuz iletiim yntemidir. "Yntem" denmesinin nedeni, Bluetooth'un fiziksel aratan, iletiim szlemesine kadar tamamen batan tasarlanm olmasdr.

Bluetooth 'un Tarihesi:

1994 ylnda byk cep telefonu reticilerinden biri, cep telefonlar ve cep telefonu aksesuarlar arasnda kablosuz iletiim kurabilecek dk g tketimli, dk maliyetli bir radyo arabirimi zerinde aratrma yapmaya karar verdi. Bu karar Bluetooth teknolojisinin kaplarn aan admd. Benzer ekilde bir cep telefonu ve bir tanabilir bilgisayar arasnda kablosuz iletiim kurmak iin de her iki cihaza kk bir radyo alcs yerletirilebilirdi. Bir yl sonra mhendislik almalar balad ve cihazlar aras iletiimde kablolar kaldrmak amacyla balatlan bir fikir zamanla yepyeni imkanlar da gzler nne serdi.

Kablosuz A Standartlar Kablosuz a standartlar 1997 ylndan itibaren Elektrik-Elektronik Mhendisleri Enstits, IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), tarafndan gelitirilmeye balanmtr. Gelitirilen bu standardn genel ad IEEE 802.11dir.

802.11a

802.11 standardnn yetersiz hale gelmesiyle, 1999 ylnda ortaya kan ilk gelitirilmi srmdr.Bu standart temelde 802.11 ile benzer olmasna karn 5 gHz frekansnda almaktadr. 54 Mbps veri iletim hz sunan bu standart, ak alanlarda maksimum 100 metreyi kapsayacak ekilde alabilmektedir. 802.11ay dier kablosuz a standartlarndan ayran temel avantaj daha fazla kapasiteye (throughput) destek vermesi ve daha fazla kanal kapasitesi olmasdr, bylelikle daha fazla bant genilii kullanmna olanak salamaktadr.

802.11b802.11b standard 802.11a ile beraber 1999 ylnda piyasaya srlmtr. Ancak 802.11aya greok daha ksa bir srede yaygnlaarak btn dnyada kullanlmaya balanmtr. 802.11b,802.11 gibi 2.4 gHz frekans bandnda almakta ve 11 Mbpsveri iletimi hzna kabilmektedir. lk ktnda 802.11b eriebildii veri iletim hznn etkisiyle ethernet teknolojisine rakip hale gelmi ve kablosuz a kullanmnn yaygnlamasnda byk rol oynamtr.

802.11g2003 ylnda IEEE tarafndan kablosuz a standartlarnda gelitirilen 3. nesil teknolojidir. 802.11bde olduu gibi 2.4 gHz frekansnda almaktadr. 802.11g standard temel olarak 802.11b standardnn bir uzantsdr, fakat veri iletim hz ve kullanlan bant geniliinde nemli lde gelime salanmtr. Bu adan baklrsa 802.11g iin 802.11a ve 802.11bnin daha etkin olduu zelliklerinin birletirilmi hali olduu sylenebilir. 802.11gnin sahip olduu en nemli zellik 802.11b ile ulalan kapsama alann koruyarak, (ak alanlarda 38 metre, kapal alanlarda 150 metre) veri iletim hzn ortalama 22 Mbpsa ulatrmasdr. Bu hz 802.11ada olduu gibi maksimum 54 Mbpsa ulaabilmektedir. Bu standardn zaman zaman 802.11b ile alan cihazlarla uyum sorunu yaamasndan dolay kullanm ok fazla yaygnlamamtr. Bununla birlikte fiyatnn 802.11bden yksek olmas da tercih edilebilirliini azaltmaktadr

802.11n

Zaman ierisinde kullanc saysnn artmas ve kullanclarn farkl uygulamalar kullanmak istemesi daha fazla bant genilii, daha fazla eriilebilirlik ve daha geni kapsama alan gibi talepleri artrmtr.Bu amala IEEE 2003 ylndan beri 802.11n standardn gelitirmek zere almaya balamtr. 802.11n standardna gre veri iletim hz ortalama 130 Mbps seviyelerinde olacaktr. Hatta teorik olarak bu hz 600 Mbpsye kadar ulaabilir ve kapsama alan kapal alanlarda 70 metre, ak alanlarda ise 250 metre kadar olabilir. Bu teknolojinin en nemli zelliklerinden birisi de eski standartlarla uyumlu bir ekilde alabilmesidir. Sonu olarak, 802.11n henz tam olarak tamamlanmam bir standart olmasna ramen vadettii veri hz, gvenilirlik ve olmas beklenen yksek fiyat ile nternet telefonu, mzik ve video yayn, IPTV gibi daha fazla bant genilii isteyen uygulamalar iin olduka yeterli olacaktr.

WECA (Wi-Fi)

Wi-Fi kablosuz alar, HomeRF e gre tamamen farkl bir ynde gitmektedir. Wi-Fi alar ev kullanclarndan ok ofis kullanclarn hedeflemektedir. Wi-Fi nin IEEE de karl 802.11b dir ve kanlosuz ballk (Wireless Fidelity) olarak karmza kmaktadr. Bu zellik, yksek veri transfer hzna ulat iin DSSS zerine younlamasna sebep olmaktadr. Wi-Fi aygtlar, eer mmknse 11 Mbps hzna ulamaktadr. Eer sinyalde zayflama veya veri bozulmas yaanrsa aygt otomatik olarak 5.5 Mbps veya 2 Mbps ve son olarak 1 Mbps hzlarna dmektedir. Arada srada bu tr yavalamalar anz daha kararl ve ok gvenilir klacaktr.

GPRS(General Packet Radio Services - Radyo Paketi Genel Servisi)

GPRS, birok ebekenin kullanclarnn veri uygulamalarna eriim salayabilmesi iingerekli olanverimli bir teknolojidir. GPRS; son kullancnn mobil veri iletiimini, 'devaml sanal balant' durumunu ekonomik hale getirerek ve veri almile gnderimini bugnknden ok daha yksek hzdasalayarak nemli lde gelitirir. GPRS teknolojisi; kullancya yksek eriim hznn yan sra, balant sresine gre deil gerekletirilen veri alverii miktarna gretarifelendirilen ucuz iletiim salar.Bu zelikle"srekli balantda, srekli gerek zamanda" (always connected/always online) anlayn sunmaktadr. GPRS teknolojisini kullanabilmek iin; mobil ebeke ve servis salayc altyapsna, GPRS donanm ve yazlmlar entegre etmek ve GPRS uyumlu mobil telefonlar kullanmakgereklidir

4.4UMTS (Universal Mobile Telecommunications System Uluslararas Mobil Haberleme Sistemi)

International Telecommunications Union (ITU) tarafndan tanmlanan ve ITU-2000 olarak kodlanm"3. nesil" uygulamalarn ilk boyutudur. Bu teknoloji; teorik olarak 2 Mbps veri hzna ulaabilmesi ve paket anahtarlamay kullanmas ile gnmzn mobil ve uydu teknolojisine ynelik uygulamalara hz katacak, kapasite artracak ve yeni uygulamalarn gelitirilmesine imkan verecek bir platform zellii salar. UMTS'in asl avantaj ise, olduka yksek veri oranna sahip olmasdr. Bu teorik olarak saniyede 2 megabit, pratikte ise 384 kilobit. Bu rakam GSM'den 40 kat, ISDN balantsndansa 6 kat daha fazladr.

IrDA

IrDA, kzl tesi direkt ulam olarak karmza kyor ve iletiimde kzltesi n vurumlar kullanan cihazlar iin standarttr. IrDA aygtlar kzltesi nlar kulladndan beri dieri ile iletiim kurabilmek iin aralarnda direkt bir gr as bulunmak zorundadr. IrDA kullanan kablosuz alar veri transferi iin en fazla 4 Mpbs kullanabilmektedir, fakat direkt bir gr as olmas gerektii iin her odada bir AP gerektirmektedir.

HomeRF

HomeRf ler ortak kablosuz iletiim protokolne (SWAP - Shared Wireless Access Protocol) gre gelitirilmilerdir. Temel olarak SWAP aygtlar, saniyede 50 atlama noktas (HPS - hops per second) ve 1 Mbps hznda olup bazen 2 Mbps hznda alabilmektedirler.AP, kablo gerektirmezler, 120 aygta kadar destekleyebilirler (her ne kadar ev kullanclar iin fazla olsada), veriyi ifreli olarak iletebilirler ve daha birok zellikleri vardr. Belki hibir dezavantaj olmayan bir a olarak dnebilirsiniz, fakat ne yazk ki var. Yukarda bahsedildii gibi, veri transfer hz 1 Mbps dir, menzili ise 23 ile 38 mt arasndadr, hali hazrda var olan kablolu aa katmak ise olduka gtr ve daha fazlas.

Wibree

Cep telefonu reticisi Nokia tarafndan Bluetooth teknolojisini karan Ericsson kar bir alternatif oluturmas amacyla ortaya km ve Bluetooth'tan daha kk ve daha az enerji ile alan yeni kablosuz balant teknolojisidir.Kol saatlerinde bile kullanlabilecek olan yeni teknoloji ile ksa mesafelerde dosya paylam Bluetooth'a gre daha hzl gerekletirilebilecek. Bluetooth gibi Wibree de 10 metre iindeki cep telefonlar, bilgisayarlar, yazclar arasnda kurduu ba ile her trl dosya gnderimine imkn tanyor. Wibree'nin getirecei en byk avantaj, tbbi monitrler, kablosuz mikrofonlar, alg cihazlar, kol saatleri ve telefonlara ok daha az enerji harcayarak balanabilecek olmas.

Kablosuz alar grnseydi ?

adreshttps://goo.gl/sXkYJM

kaynakalarhttp://www.silikonvadisi.tv/genel/evinizdeki-wi-fi-sinyallerini-gormek-ister-miydiniz-53767.htmlhttps://gamzenayir.wordpress.com/https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1_qPgvePSAhWF_iwKHRfmDtoQFggnMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.bilgisayarkurtu.com%2Fag-baglanti-tipleri-ve-ag-cesitleri-78628%2F&usg=AFQjCNHHMtRrlPVSpzVwoiVzhrYPSTPLAQ&sig2=YssqB8c4NrkzfmIiabutsQhttps://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKlvDMo-PSAhXCVywKHVmjC4AQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.hasanbalik.com%2Fodevler%2Ftrakya%2FEren%2520Baka%25C3%25A7%2FKablosuz%2520A%25C4%259F%2520Teknolojisi.ppt&usg=AFQjCNHI67eKTQqoCy07vmsMgzT30ypnyA&sig2=NwX_Caq3wLxmxI_n1asMXQ&bvm=bv.149760088,d.bGghttps://evrak.wordpress.com/2011/12/05/kablosuz-aglar-wlan/