kablosuz (yalnızca belirli modellerde)h10032. · 1 kablosuz aygıtları kullanma (yalnızca...

of 31 /31
Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu

Upload: others

Post on 21-Feb-2020

23 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde)h10032. · 1 Kablosuz aygıtları kullanma (yalnızca belirli modellerde) Kablosuz teknoloji, verileri kablo yerine radyo dalgalarıyla aktarır

Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde)Kullanıcı Kılavuzu

Page 2: Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde)h10032. · 1 Kablosuz aygıtları kullanma (yalnızca belirli modellerde) Kablosuz teknoloji, verileri kablo yerine radyo dalgalarıyla aktarır

© Copyright 2008 Hewlett-PackardDevelopment Company, L.P.

Windows, Microsoft Corporationkuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır.Bluetooth, sahibinin ticari markasıdır veHewlett-Packard Company tarafındanlisanslı olarak kullanılmaktadır.

Bu belgede yer alan bilgiler önceden haberverilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri vehizmetlerine ilişkin garantiler, bu ürünler vehizmetlerle birlikte gelen açık garantibeyanlarında belirtilmiştir. Bu belgede yeralan hiçbir şey ek garanti oluşturacakşeklinde yorumlanmamalıdır. HP, işbubelgede yer alan teknik hatalardan veyayazım hatalarından ya da eksikliklerdensorumlu tutulamaz.

Birinci Basım: Haziran 2008

Belge Parça Numarası: 482922–141

Page 3: Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde)h10032. · 1 Kablosuz aygıtları kullanma (yalnızca belirli modellerde) Kablosuz teknoloji, verileri kablo yerine radyo dalgalarıyla aktarır

Ürünle ilgili notBu kullanım kılavuzu modellerin çoğunda ortak olan özellikleri açıklar. Bazı özellikler bilgisayarınızdakullanılamayabilir.

iii

Page 4: Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde)h10032. · 1 Kablosuz aygıtları kullanma (yalnızca belirli modellerde) Kablosuz teknoloji, verileri kablo yerine radyo dalgalarıyla aktarır

iv Ürünle ilgili not

Page 5: Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde)h10032. · 1 Kablosuz aygıtları kullanma (yalnızca belirli modellerde) Kablosuz teknoloji, verileri kablo yerine radyo dalgalarıyla aktarır

İçindekiler

1 Kablosuz aygıtları kullanma (yalnızca belirli modellerde)Kablosuz ve ağ durumu simgelerini tanımlama .................................................................................... 2Kablosuz denetimleri kullanma ............................................................................................................. 3Kablosuz düğmesini kullanma .............................................................................................................. 4Wireless Assistant yazılımını kullanma (yalnızca belirli modellerde) ................................................... 5İşletim sistemi denetimlerini kullanma .................................................................................................. 6

2 WLAN kullanmaWLAN kurma ........................................................................................................................................ 8WLAN'ı koruma .................................................................................................................................... 9WLAN'a bağlanma ............................................................................................................................. 10Başka bir ağda gezinme ..................................................................................................................... 11

3 HP Mobil Geniş Bant'ı kullanma (yalnızca belirli modellerde)SIM takma .......................................................................................................................................... 13SIM'i çıkartma ..................................................................................................................................... 14

4 Bluetooth özellikli kablosuz aygıtları kullanma (yalnızca belirli modellerde)Bluetooth ve Internet Bağlantısı Paylaşımı (ICS) ............................................................................... 16

5 Kablosuz bağlantı sorunlarını gidermeWLAN'a bağlanamıyor ....................................................................................................................... 18Tercih edilen ağa bağlanamıyor ......................................................................................................... 19Ağ durumu simgesi görüntülenmiyor .................................................................................................. 20Geçerli ağ güvenliği kodları kullanılamıyor ......................................................................................... 21WLAN bağlantısı çok zayıf ................................................................................................................. 22Kablosuz yönlendiriciye bağlanamıyor ............................................................................................... 23

Dizin ................................................................................................................................................................... 24

v

Page 6: Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde)h10032. · 1 Kablosuz aygıtları kullanma (yalnızca belirli modellerde) Kablosuz teknoloji, verileri kablo yerine radyo dalgalarıyla aktarır

vi

Page 7: Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde)h10032. · 1 Kablosuz aygıtları kullanma (yalnızca belirli modellerde) Kablosuz teknoloji, verileri kablo yerine radyo dalgalarıyla aktarır

1 Kablosuz aygıtları kullanma (yalnızcabelirli modellerde)

Kablosuz teknoloji, verileri kablo yerine radyo dalgalarıyla aktarır. Bilgisayarınızda aşağıdaki kablosuzaygıtlardan biri veya birkaçı bulunuyor olabilir:

● Kablosuz yerel ağ (WLAN) aygıtı — Bilgisayarı şirketlerdeki, evinizdeki ve havaalanı, restoran,kafe, otel, üniversite gibi kamuya açık alanlardaki kablosuz yerel ağlara (genel olarak Wi-Fi ağları,kablosuz LAN veya WLAN olarak adlandırılır) bağlar. WLAN içinde her mobil kablosuz aygıt birkablosuz yönlendiriciyle veya kablosuz erişim noktasıyla iletişim kurar.

● HP Mobil Geniş Bant Modülü — Mobil ağ operatör hizmetlerinin bulunmadığı yerlerde bilgilereerişim sağlayan kablosuz bir geniş alan ağı (WWAN) aygıtıdır. WWAN içinde her mobil aygıt mobilağ operatörünün baz istasyonuyla iletişim kurar. Mobil ağ operatörleri, büyük coğrafi alanlarda bazistasyonu (cep telefonu kulelerine benzer) ağları kurarak, eyaletlerin, bölgelerin, hatta ülkelerintümünü etkin bir şekilde kapsama alanına alır.

● Bluetooth® aygıtı — Bilgisayar, telefon, yazıcı, kulaklık, hoparlör ve kamera gibi diğer Bluetoothözellikli aygıtlara bağlanmak için kişisel ağ (PAN) oluşturur. PAN'de her aygıt doğrudan diğeraygıtlarla iletişim kurar ve aygıtların nispeten birbirine yakın (genelde 10 metre içinde) olmasıgerekir.

WLAN aygıtlarına sahip bilgisayarlar aşağıdaki IEEE endüstri standartlarından birini veya birkaçınıdestekleyebilir:

● 802.11b, birinci popüler standart, en fazla 11 Mb/sn veri hızını destekler ve 2,4 GHz frekansındaçalışır.

● 802.11g, en fazla 54 Mb/sn veri hızını destekler ve 2,4 GHz frekansında çalışır. 802.11g WLANaygıtının 802.11b aygıtlarla geriye doğru uyumluluğu vardır; böylece aynı ağda çalışabilirler.

● 802.11a, en fazla 54 Mb/sn veri hızını destekler ve 5 GHz frekansında çalışır.

NOT: 802.11a, 802.11b ve 802.11g ile uyumlu değildir.

● 802.11n, en fazla 450 Mb/sn veri hızını destekler ve 2,4 GHz ya da 5 GHz'de çalışabilir, 802.11n'nin802.11a, b ve g ile geriye doğru uyumluluğu vardır.

Kablosuz teknoloji hakkında daha fazla bilgi için Yardım ve Destek bölümünde sağlanan bilgilere veWeb sitesi bağlantılarına bakın.

1

Page 8: Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde)h10032. · 1 Kablosuz aygıtları kullanma (yalnızca belirli modellerde) Kablosuz teknoloji, verileri kablo yerine radyo dalgalarıyla aktarır

Kablosuz ve ağ durumu simgelerini tanımlamaSimge Adı Açıklama

Kablosuz (bağlandı) Kablosuz ışıklarının ve bilgisayardaki kablosuz düğmelerininkonumunu tanımlar. Ayrıca, bilgisayardaki Wireless Assistantyazılımını tanımlar ve bir veya birkaç kablosuz aygıtın açıkolduğunu gösterir.

Kablosuz (bağlı değil) Bilgisayardaki Wireless Assistant yazılımını tanımlar vekablosuz aygıtların tümünün kapalı olduğunu gösterir.

Kablosuz ağ bağlantısı (bağlandı) WLAN aygıtlarınızın bir veya birkaçının ağa bağlı olduğunugösterir.

Kablosuz ağ bağlantısı (bağlı değil) WLAN aygıtlarınızın bir veya birkaçının ağa bağlı olmadığınıgösterir.

Ağ durumu (bağlı) LAN sürücülerinizin bir veya birkaçının yüklü olduğunu ve birveya birkaç LAN aygıtının ağa bağlı olduğunu gösterir.

Ağ durumu (bağlantısı kesilmiş) LAN sürücülerinizin bir veya birkaçının yüklü olduğunu ancakherhangi bir LAN aygıtının ağa bağlı olmadığını gösterir.

2 Bölüm 1 Kablosuz aygıtları kullanma (yalnızca belirli modellerde)

Page 9: Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde)h10032. · 1 Kablosuz aygıtları kullanma (yalnızca belirli modellerde) Kablosuz teknoloji, verileri kablo yerine radyo dalgalarıyla aktarır

Kablosuz denetimleri kullanmaBu özellikleri kullanarak bilgisayarınızdaki kablosuz aygıtları denetleyebilirsiniz:

● Kablosuz düğmesi veya kablosuz anahtarı (bu kılavuzda kablosuz düğmesi olarak anılır)

● Wireless Assistant yazılımı (yalnızca belirli modellerde)

● İşletim sistemi denetimleri

Kablosuz denetimleri kullanma 3

Page 10: Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde)h10032. · 1 Kablosuz aygıtları kullanma (yalnızca belirli modellerde) Kablosuz teknoloji, verileri kablo yerine radyo dalgalarıyla aktarır

Kablosuz düğmesini kullanmaModele bağlı olarak bilgisayarın bir kablosuz düğmesi, bir veya birkaç kablosuz aygıtı ve bir veya ikikablosuz ışığı bulunur. Bilgisayarınızdaki tüm kablosuz aygıtlar, bilgisayarınızı açtığınızda kablosuzışığı (mavi) yanacak şekilde etkinleştirilmiştir.

Kablosuz ışığı, tek tek aygıtların durumunu yansıtmaz, kablosuz aygıtlarınızın genel güç durumunugösterir. Kablosuz ışığı mavi yanıyorsa, en az bir kablosuz aygıtı açıktır. Kablosuz ışığı kapalıysa, tümkablosuz aygıtları kapalıdır.

NOT: Bazı modellerde, tüm kablosuz aygıtlar kapalı olduğunda kablosuz ışığı sarı renkte yanar.

Kablosuz aygıtlar fabrikada etkinleştirildiğinden, kablosuz aygıtları aynı anda açmak veya kapatmak içinkablosuz düğmesini kullanabilirsiniz. Kablosuz aygıtları tek tek kontrol etmek için Wireless Assistantyazılımı (yalnızca belirli modellerde) kullanılabilir.

4 Bölüm 1 Kablosuz aygıtları kullanma (yalnızca belirli modellerde)

Page 11: Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde)h10032. · 1 Kablosuz aygıtları kullanma (yalnızca belirli modellerde) Kablosuz teknoloji, verileri kablo yerine radyo dalgalarıyla aktarır

Wireless Assistant yazılımını kullanma (yalnızca belirlimodellerde)

Kablosuz bir aygıt Wireless Assistant yazılımı kullanılarak açılıp kapatılabilir. Kablosuz aygıt SetupYardımcı Programı tarafından devre dışı bırakılmışsa, Wireless Assistant kullanılarak açılabilmesi veyakapatılabilmesi için önce Setup Yardımcı Programı tarafından tekrar etkinleştirilmesi gerekir.

NOT: Kablosuz aygıtının etkinleştirilmesi veya açılması, bilgisayarın otomatik olarak bir ağa ya daBluetooth özellikli aygıta bağlanmasını sağlamaz.

Kablosuz aygıtların durumunu görmek için, fare işaretçisini görev çubuğunun en sağında bulunanbildirim alanındaki kablosuz simgesinin üzerine getirin.

NOT: Kablosuz simgesini görüntülemek için, bildirim alanındaki Gizli Simgeleri Göster simgesini(< veya <<) tıklatın.

Kablosuz simgesi bildirim alanında görüntülenmiyorsa, Wireless Assistant özelliklerini değiştirmek içinaşağıdaki adımları izleyin:

1. Başlat > Denetim Masası > Taşınabilir Bilgisayar > Windows Taşınabilir BilgisayarMerkezi'ni seçin.

2. Windows® Taşınabilir Bilgisayar Merkezi'nin sol alt köşesinde bulunan Wireless Assistantdöşemesinde kablosuz simgesini tıklatın.

3. Özellikler'i tıklatın.

4. Bildirim alanındaki HP Wireless Assistant simgesinin yanındaki onay kutusunu işaretleyin.

5. Uygula‘yı tıklatın.

Daha fazla bilgi için, Wireless Assistant yazılımı Yardım bölümüne bakın:

1. Windows Mobility Center'daki kablosuz simgesini çift tıklatarak Wireless Assistant uygulamasınıaçın.

2. Yardım düğmesini tıklatın.

Wireless Assistant yazılımını kullanma (yalnızca belirli modellerde) 5

Page 12: Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde)h10032. · 1 Kablosuz aygıtları kullanma (yalnızca belirli modellerde) Kablosuz teknoloji, verileri kablo yerine radyo dalgalarıyla aktarır

İşletim sistemi denetimlerini kullanmaBazı işletim sistemleri, tümleşik kablosuz aygıtlarını ve kablosuz bağlantıyı yönetme yolu sunar. ÖrneğinWindows, bir bağlantı veya ağ kurmanıza, ağa bağlanmanıza, kablosuz ağları yönetmenize vebağlantıları tanılayıp onarmanıza olanak sağlayan Ağ ve Paylaşım Merkezi'ni sağlar.

Ağ ve Paylaşım Merkezi'ne erişmek için, Başlat > Denetim Masası > Ağ ve Internet > Ağ ve PaylaşımMerkezi'ni tıklatın.

Daha fazla bilgi için, Başlat > Yardım ve Destek'i tıklatın.

6 Bölüm 1 Kablosuz aygıtları kullanma (yalnızca belirli modellerde)

Page 13: Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde)h10032. · 1 Kablosuz aygıtları kullanma (yalnızca belirli modellerde) Kablosuz teknoloji, verileri kablo yerine radyo dalgalarıyla aktarır

2 WLAN kullanma

WLAN aygıtıyla, kablosuz yönlendirici veya kablosuz erişim noktası aracılığıyla bağlanan başkabilgisayarlar ve aksesuarlardan oluşan kablosuz yerel ağa (WLAN) erişebilirsiniz.

NOT: Kablosuz yönlendirici ve kablosuz erişim noktası terimleri genellikle birbirinin yerine kullanılır.

● Kuruluş WLAN'ı veya genel WLAN gibi büyük ölçekli bir WLAN, genellikle çok sayıda bilgisayar vedonatıyı barındırabilen ve kritik ağ işlevlerini ayırabilen kablosuz erişim noktaları kullanır.

● Ev veya küçük ofis WLAN'ı genellikle, birkaç kablosuz ve kablolu bilgisayarın ek donanım veyayazılım gerektirmeden Internet bağlantısını, yazıcıyı ve dosyaları paylaşmasına olanak tanıyankablosuz bir yönlendirici kullanır.

Bilgisayarınızda WLAN aygıtını kullanmak için bir WLAN altyapısına (servis sağlayıcısı veya genel veyakurumsal bir ağ aracılığıyla sağlanır) bağlanmanız gerekir.

7

Page 14: Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde)h10032. · 1 Kablosuz aygıtları kullanma (yalnızca belirli modellerde) Kablosuz teknoloji, verileri kablo yerine radyo dalgalarıyla aktarır

WLAN kurmaWLAN kurmak ve Internet'e bağlanmak için aşağıdaki donanıma ihtiyacınız vardır:

● Geniş bantlı bir modem (DSL veya kablo) (1) ve bir Internet servis sağlayıcısından (ISS) satınalınan yüksek hızlı Internet servisi

● Kablosuz yönlendirici (ayrıca satın alınır) (2)

● Kablosuz bilgisayar (3)

Aşağıdaki şekilde, Internet'e bağlı bir kablosuz ağ kurulumu örneği gösterilmiştir.

Ağınız büyüdükçe, Internet'e erişmesi için ağa kablosuz ve kablolu başka bilgisayarlar bağlanabilir.

WLAN ağınızı kurma konusunda yardım için yönlendiricinizin üreticisi veya ISS'niz tarafından verilenbilgilere başvurun.

8 Bölüm 2 WLAN kullanma

Page 15: Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde)h10032. · 1 Kablosuz aygıtları kullanma (yalnızca belirli modellerde) Kablosuz teknoloji, verileri kablo yerine radyo dalgalarıyla aktarır

WLAN'ı korumaWLAN standardı yalnızca sınırlı güvenlik özellikleriyle (temelde daha güçlü saldırı biçimlerini değil desıradan casuslukları önleyecek şekilde) tasarlanmış olduğundan, WLAN'lerin iyi bilinen ve iyi belgelenengüvenlik zayıflıklarına karşı korumasız olduğunun bilinmesi çok önemlidir.

Kamuya açık alanlardaki veya kafe ya da havaalanı gibi hareketli bölgelerdeki WLAN'ler güvenliksağlamayabilir. Kablosuz üreticileri ve hareketli bölge servis sağlayıcıları tarafından kamuya açık ortamıdaha güvenli ve anonim hale getirmek için yeni teknolojiler geliştirilmektedir. Hareketli bir bölgedebilgisayarınızın güvenliğinden endişe duyuyorsanız, ağ etkinliklerinizi kritik olmayan e-posta ve temelInternet sörfüyle sınırlandırın.

WLAN kurarken veya mevcut bir WLAN'a erişirken, ağınızı yetkisiz erişimden korumak için daimagüvenlik özelliklerini etkinleştirin. Sık kullanılan güvenlik düzeyleri Wi-Fi Korumalı Erişim'dir (WPA)(Kişisel ve Kabloluya Eşdeğer Gizlilik). Kablosuz radyo sinyalleri ağın dışında hareket ettiği için, diğerWLAN aygıtları korunmayan sinyalleri alabilir ve ağınıza bağlanabilir (davetsiz) ya da ağınız üzerindengönderilen bilgileri yakalayabilir. Buna karşın WLAN'ı korumak için önlem alabilirsiniz:

● Yerleşik güvenlik içeren kablosuz verici kullanma

Çoğu kablosuz baz istasyonu, ağ geçidi veya yönlendirici kablosuz güvenlik protokolleri ve güvenlikduvarları gibi yerleşik güvenlik özellikleri sağlar. Doğru kablosuz vericisiyle ağınızı çoğu kablosuzgüvenlik risklerinden koruyabilirsiniz.

● Güvenlik duvarının ardında çalışma

Güvenlik duvarı, hem verileri hem de ağınıza gönderilen veri isteklerini denetleyen ve şüpheliöğeleri devre dışı bırakan engeldir. Güvenlik duvarları hem yazılım hem de donanım olmak üzereçeşitli şekillerde bulunabilir. Bazı ağlar her iki türün de birleşimini kullanır.

● Kablosuz şifrelemesi kullanma

WLAN için çeşitli karmaşık şifreleme protokolleri bulunur. Ağ güvenliğiniz için en çok işe yarayançözümü bulun:

◦ Kabloluya Eşdeğer Gizlilik (WEP), tüm ağ verilerini WEP anahtarı kullanılarak iletilmedenönce kodlayıp şifreleyen kablosuz bir güvenlik protokolüdür. Genellikle ağın WEP anahtarıatamasına izin verebilirsiniz. Alternatif olarak kendi anahtarınızı kurabilir, farklı bir anahtaroluşturabilir veya başka gelişmiş seçenekler belirleyebilirsiniz. Doğru anahtar olmadandiğerleri WLAN'ı kullanamaz.

◦ WPA (Wi-Fi Korumalı Erişim), WEP gibi, ağ üzerinden iletilen verileri şifrelemek ve buverilerin şifresini çözmek için güvenlik ayarlarını kullanır. Ancak WEP'te olduğu gibi şifreleriçin tek bir statik güvenlik anahtarı kullanmak yerine WPA, her paket için dinamik olarak yenibir anahtar oluşturmak üzere “geçici anahtar tümleştirme protokolü” (TKIP) kullanır. Ayrıcaağdaki her bilgisayar için farklı anahtar dizileri de oluşturur.

● Ağınızı kapatma

Mümkünse, kablosuz verici tarafından ağ adınızın (SSID) yayınlanmasını önleyin. Birçok ağbaşlangıçta adı yayınlayarak yakınınızdaki bilgisayarlara ağınızın kullanılabilir durumda olduğunubildirir. Ağ kapatılarak diğer bilgisayarların ağınızın var olduğunu bilmesi önlenir.

NOT: Ağınız kapalıysa ve SSID yayınlanmıyorsa, yeni aygıtları ağa bağlamak için SSID'yibilmeniz ya da hatırlamanız gerekir. SSID'yi bir kağıda yazın ve ağı kapatmadan önce güvenli biryerde saklayın.

WLAN'ı koruma 9

Page 16: Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde)h10032. · 1 Kablosuz aygıtları kullanma (yalnızca belirli modellerde) Kablosuz teknoloji, verileri kablo yerine radyo dalgalarıyla aktarır

WLAN'a bağlanmaWLAN'a bağlanmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. WLAN aygıtının açık olduğundan emin olun. Açıksa kablosuz ışığı da açıktır. Kablosuz ışığıkapalıysa, kablosuz düğmesine basın.

NOT: Bazı modellerde, tüm kablosuz aygıtlar kapalı olduğunda kablosuz ışığı sarı renkte yanar.

2. Sırayla Başlat > Bağlan seçeneğini belirleyin.

3. Listeden WLAN'ı seçin ve gerekirse ağ güvenliği anahtarını yazın.

● Herkesin ağa erişebileceği şekilde ağ güvenli değilse uyarı görüntülenir. Uyarıyı kabul edipbağlantıyı tamamlamak için Connect Anyway (Yine de Bağlan) öğesini tıklatın.

● Söz konusu ağ güvenlik etkin bir WLAN ise, ağ güvenliği anahtarını (bu bir güvenlik kodudur)girmeniz istenir. Bağlantıyı tamamlamak için, kodu yazıp Bağlan'ı tıklatın.

NOT: Listede herhangi bir WLAN yoksa, kablosuz yönlendirici aralığının veya erişim noktasınındışındasınız demektir.

NOT: Bağlanmak istediğiniz ağı görmüyorsanız Set up a connection or network (Bağlantı veyaağ oluştur) öğesini tıklatın. Seçenekler listesi görüntülenir. El ile arama yapıp bir ağa bağlanmayıya da yeni bir ağ bağlantısı oluşturmayı seçebilirsiniz.

4. Bağlantı yapıldıktan sonra, bağlantı adını, hızını, gücünü ve durumunu doğrulamak için fareişaretçisini görev çubuğunun en sağındaki bildirim alanında bulunan kablosuz ağ bağlantısısimgesinin üzerine getirin.

NOT: İşlevsel uzaklık (kablosuz sinyallerinin gidebildiği mesafe), WLAN uygulamasına, yönlendiriciüreticisine ve diğer elektronik aygıtlardan veya duvar ya da zemin gibi yapısal engellerdenkaynaklanabilecek girişime bağlıdır.

WLAN kullanma ile ilgili daha fazla bilgi için şu kaynaklara başvurabilirsiniz:

● ISS'nizin verdiği bilgiler, kablosuz yönlendiricinizin ve diğer WLAN donanımınızın kullanımkılavuzları

● Yardım ve Destek Merkezi'ndeki bilgiler ve Web sitesi bağlantıları

Size yakın genel WLAN'ların listesi için ISS'nize başvurun veya Web'de arama yapın. Genel WLANağlarını listeleyen Web siteleri arasında Cisco Internet Mobile Office Wireless Locations, Hotspotlist veGeektools sayılabilir. Her genel WLAN konumuyla ilgili maliyet ve bağlantı gereksinimlerini gözdengeçirin.

Bilgisayarınızı bir şirket WLAN'ına bağlama konusunda ek bilgi için ağ yöneticinize veya BT bölümünüzebaşvurun.

10 Bölüm 2 WLAN kullanma

Page 17: Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde)h10032. · 1 Kablosuz aygıtları kullanma (yalnızca belirli modellerde) Kablosuz teknoloji, verileri kablo yerine radyo dalgalarıyla aktarır

Başka bir ağda gezinmeBilgisayarınızı başka bir WLAN aralığına götürdüğünüzde, Windows o ağa bağlanmayı dener. Denemebaşarılı olursa, bilgisayarınız otomatik olarak yeni ağa bağlanır. Windows yeni ağı tanımazsa, WLAN'abağlanmak için başlangıçta kullandığınız yordamın aynısını izleyin.

Başka bir ağda gezinme 11

Page 18: Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde)h10032. · 1 Kablosuz aygıtları kullanma (yalnızca belirli modellerde) Kablosuz teknoloji, verileri kablo yerine radyo dalgalarıyla aktarır

3 HP Mobil Geniş Bant'ı kullanma(yalnızca belirli modellerde)

HP Mobil Geniş Bant, bilgisayarınızın daha fazla yerden ve WLAN'larla mümkün olandan daha genişalanlarda Internet'e erişmesini sağlar. HP Mobil Geniş Bant'ı kullanabilmek için, çoğunlukla cep telefonuağı operatörü olan bir ağ servis sağlayıcısı (mobil ağ operatörü) gerekir. HP Mobil Geniş Bant'ınkapsama alanı, cep telefonu kapsama alanı gibidir.

HP Mobil Geniş Bant, bir mobil ağ operatörü servisiyle birlikte kullanıldığında; yolda veya Wi-Fi etki alanıdışında iken Internet'e bağlı kalma, e-posta gönderme veya şirket ağınıza bağlanma gibi olanaklarsağlar.

HP Mobil Geniş Bant aşağıdaki teknolojileri destekler:

● Mobil İletişimler İçin Genel Sistem (GSM) telekomünikasyon standardını temel alarak ağlara erişimsağlayan HSPA (Yüksek Hızlı Paket Erişimi) modülü.

● Kod bölme çoklu erişimi (CDMA) telekomünikasyon standardını temel alarak ağlara erişimsağlayan EV-DO (Evolution Data Optimized) modülü.

Mobil geniş bant hizmetini etkinleştirmek için HP Mobil Geniş Bant Modülü seri numarasına ihtiyaçduyabilirsiniz. Bu seri numarası, bilgisayarınızın pil yuvasının içindeki etikette bulunur. Bazı mobil ağoperatörleri, abone kimlik modülü (SIM) kullanımını gerektirir. SIM'de, sizinle ilgili temel bilgiler (örneğin,kişisel kimlik numarası (PIN) ve ağ bilgileri) bulunur. Bazı bilgisayarlarda pil yuvasına önceden takılmışbir SIM bulunur. SIM önceden takılmamışsa, bilgisayarınızla birlikte verilen HP Mobil Geniş Bant bilgileriiçinde sağlanabilir veya mobil ağ operatörü bilgisayardan ayrı olarak bunu sağlayabilir.

SIM'i takma ve çıkarma hakkında bilgi için, bu bölümdeki “SIM Takma” ve “SIM'i Çıkartma” kısımlarınabakın.

HP Mobil Geniş Bant hakkında ve hizmetin istediğiniz bir mobil ağ operatörü kullanılarak nasıletkinleştirileceği konusunda bilgi için, bilgisayarınızla birlikte gelen HP Mobil Geniş Bant bilgilerinebakın. Daha fazla bilgi için, http://www.hp.com/go/mobilebroadband adresindeki HP Web sitesine bakın(yalnızca ABD).

12 Bölüm 3 HP Mobil Geniş Bant'ı kullanma (yalnızca belirli modellerde)

Page 19: Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde)h10032. · 1 Kablosuz aygıtları kullanma (yalnızca belirli modellerde) Kablosuz teknoloji, verileri kablo yerine radyo dalgalarıyla aktarır

SIM takmaDİKKAT: Konektörlerin hasar görmemesi için, SIM'i takarken fazla bastırmayın.

SIM'i takmak için:

1. Bilgisayarı kapatın. Bilgisayarın kapalı mı, yoksa Hazırda Bekletme modunda mı olduğundan emindeğilseniz, güç düğmesine basıp bilgisayarı açın. Ardından bilgisayarı işletim sisteminden kapatın.

2. Ekranı kapatın.

3. Bilgisayara bağlı olan tüm harici aygıtların bağlantısını kesin.

4. Güç kablosunu AC prizinden çıkarın.

5. Pil yuvası sizden tarafta olacak biçimde bilgisayarı düz bir yüzeyde ters çevirin.

6. Pili çıkarın.

7. SIM'i SIM yuvasına takın ve yerine tam oturana kadar hafifçe itin.

8. Pili tekrar yerine takın.

NOT: Pil takılmazsa HP Mobil Geniş Bant devre dışı kalır.

9. Harici elektrik kaynağına tekrar bağlayın.

10. Harici aygıtları yeniden bağlayın.

11. Bilgisayarı açın.

SIM takma 13

Page 20: Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde)h10032. · 1 Kablosuz aygıtları kullanma (yalnızca belirli modellerde) Kablosuz teknoloji, verileri kablo yerine radyo dalgalarıyla aktarır

SIM'i çıkartmaSIM'i çıkartmak için:

1. Bilgisayarı kapatın. Bilgisayarın kapalı mı, yoksa Hazırda Bekletme modunda mı olduğundan emindeğilseniz, güç düğmesine basıp bilgisayarı açın. Ardından bilgisayarı işletim sisteminden kapatın.

2. Ekranı kapatın.

3. Bilgisayara bağlı olan tüm harici aygıtların bağlantısını kesin.

4. Güç kablosunu AC prizinden çıkarın.

5. Pil yuvası sizden tarafta olacak biçimde bilgisayarı düz bir yüzeyde ters çevirin.

6. Pili çıkarın.

7. SIM'in üzerine bastırıp (1) yuvasından çıkarın (2).

8. Pili yerleştirin.

9. Harici elektrik kaynağına tekrar bağlayın.

10. Harici aygıtları yeniden bağlayın.

11. Bilgisayarı açın.

14 Bölüm 3 HP Mobil Geniş Bant'ı kullanma (yalnızca belirli modellerde)

Page 21: Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde)h10032. · 1 Kablosuz aygıtları kullanma (yalnızca belirli modellerde) Kablosuz teknoloji, verileri kablo yerine radyo dalgalarıyla aktarır

4 Bluetooth özellikli kablosuz aygıtlarıkullanma (yalnızca belirli modellerde)

Bluetooth özellikli aygıt, geleneksel olarak aşağıdaki gibi elektronik aygıtları bağlayan fiziksel kablobağlantılarının yerini alan kısa mesafeli kablosuz iletişim sağlar:

● Bilgisayarlar (masaüstü, dizüstü, PDA)

● Telefonlar (cep, kablosuz, akıllı telefon)

● Görüntüleme aygıtları (yazıcı, kamera)

● Ses aygıtları (kulaklık, hoparlörler)

Bluetooth aygıtları, Bluetooth aygıtlarından oluşan bir kişisel alan ağı (PAN) oluşturmanızı sağlayan“eşler arası” özelliğini sağlar. Bluetooth aygıtlarını yapılandırma ve kullanma konusunda bilgi içinBluetooth yazılımı Yardım bölümüne bakın.

15

Page 22: Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde)h10032. · 1 Kablosuz aygıtları kullanma (yalnızca belirli modellerde) Kablosuz teknoloji, verileri kablo yerine radyo dalgalarıyla aktarır

Bluetooth ve Internet Bağlantısı Paylaşımı (ICS)HP, Bluetooth özellikli bir bilgisayarın ana bilgisayar olarak ayarlanmasını ve diğer bilgisayarlarınInternet'e bağlanabilmesi için bu bilgisayarın ağ geçidi olarak kullanılmasını önermez. Bluetoothkullanılarak iki veya daha fazla bilgisayar bağlandığında ve bilgisayarlardan birinde Internet BağlantısıPaylaşımı (ICS) etkinleştirildiğinde, diğer bilgisayarlar Bluetooth ağını kullanarak Internet'ebağlanamayabilir.

Bluetooth'un en güçlü özelliği, bilgisayarınızla cep telefonları, yazıcılar, kameralar ve PDA'lar gibikablosuz aygıtlar arasında bilgi aktarımlarını eşitlemesidir. Bluetooth'un ve Windows işletim sistemininsınırlı olduğu noktaysa, iki veya daha fazla bilgisayarı Bluetooth üzerinden Internet paylaşmak üzeretutarlı bağlayamamasıdır.

16 Bölüm 4 Bluetooth özellikli kablosuz aygıtları kullanma (yalnızca belirli modellerde)

Page 23: Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde)h10032. · 1 Kablosuz aygıtları kullanma (yalnızca belirli modellerde) Kablosuz teknoloji, verileri kablo yerine radyo dalgalarıyla aktarır

5 Kablosuz bağlantı sorunlarını giderme

Kablosuz bağlantı sorunlarının bazı olası nedenleri arasında şunlar yer alır:

● Kablosuz aygıt doğru şekilde yüklenmemiş veya devre dışı bırakılmıştır.

● Kablosuz aygıt veya yönlendirici donanımı arızalanmıştır.

● Ağ yapılandırması (SSID veya güvenlik) değiştirilmiştir.

● Kablosuz aygıt başka aygıtların parazitiyle karşılaşmıştır.

NOT: Kablosuz ağ iletişim aygıtları yalnızca belirli bilgisayar modellerine dahil edilmiştir. Kablosuz ağiletişimi, orijinal bilgisayar paketinin yanındaki özellik listesinde yer almıyorsa, kablosuz ağ iletişim aygıtısatın alarak bilgisayarınıza kablosuz ağ iletişimi özelliği ekleyebilirsiniz.

Ağ bağlantı sorununuza yönelik olası çözümlerin sıralaması üzerinde çalışmadan önce, tüm kablosuzaygıtları için ağ sürücülerinin yüklü olduğundan emin olun.

Kullanmak istediğiniz ağa bağlanmayan bilgisayarı tanılamak ve onarmak için bu bölümdeki yordamlarıkullanın.

17

Page 24: Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde)h10032. · 1 Kablosuz aygıtları kullanma (yalnızca belirli modellerde) Kablosuz teknoloji, verileri kablo yerine radyo dalgalarıyla aktarır

WLAN'a bağlanamıyorWLAN'a bağlantıda sorun yaşıyorsanız, tümleşik WLAN aygıtının bilgisayarınıza düzgün şekildeyüklendiğinden emin olun:

NOT: Windows, bilgisayarınızın güvenliğini artırmak için Kullanıcı Hesabı Denetimi özelliğini içerir.Yazılım yükleme, yardımcı programları çalıştırma veya Windows ayarlarını değiştirme gibi görevler içinizniniz veya parolanız sorulabilir. Daha fazla bilgi için Yardım ve Destek'e bakın.

1. Başlat > Bilgisayar > Sistem özellikleri'ni seçin.

2. Sol bölmede, Aygıt Yöneticisi seçeneğini tıklatın.

3. Ağ adaptörleri listesinden WLAN aygıtını bulun. WLAN aygıtı listesinde kablosuz, kablosuz LAN,WLAN veya 802.11 terimleri bulunabilir.

Listede herhangi bir WLAN aygıtı yer almıyorsa, bilgisayarınızda tümleşik bir WLAN aygıtı yokturya da WLAN aygıtının sürücüsü bilgisayarınıza düzgün şekilde yüklenmemiştir.

WLAN'larla ilgili sorun giderme hakkında daha fazla bilgi için Yardım ve Destek bölümünde sağlananWeb sitesi bağlantılarına bakın.

18 Bölüm 5 Kablosuz bağlantı sorunlarını giderme

Page 25: Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde)h10032. · 1 Kablosuz aygıtları kullanma (yalnızca belirli modellerde) Kablosuz teknoloji, verileri kablo yerine radyo dalgalarıyla aktarır

Tercih edilen ağa bağlanamıyorWindows, bozuk bir WLAN bağlantısını otomatik olarak onarabilir:

● Görev çubuğunun en sağında, bildirim alanında ağ durumu simgesi varsa bu simgeyi sağ tıklatınve menüden Diagnose and repair (Tanıla ve onar) öğesini tıklatın.

NOT: Ağ durumu simgesini görüntülemek için, bildirim alanındaki Gizli Simgeleri Göstersimgesini (< veya <<) tıklatın.

Windows ağ aygıtınızı sıfırlar ve tercih edilen ağlardan birine yeniden bağlanmayı dener.

● Ağ durumu simgesinin üzerinde “x” işareti varsa, WLAN ya da LAN sürücülerinizden bir veya birkaçıyüklüdür ancak bilgisayar bağlı değildir.

● Bildirim alanında ağ durumu simgesi yoksa aşağıdaki adımları takip edin:

1. Başlat'ı tıklatın ve Aramayı Başlat kutusuna ağ ve paylaşım yazın.

2. Arama sonuçları listesinde Ağ ve Paylaşım Merkezi öğesini tıklatın.

3. Sol bölmede, Diagnose and repair (Tanıla ve onar) öğesini tıklatın.

Ağ bağlantıları penceresi görüntülenir ve Windows ağ aygıtınızı sıfırlar ve tercih edilenağlardan birine yeniden bağlanmayı dener.

Tercih edilen ağa bağlanamıyor 19

Page 26: Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde)h10032. · 1 Kablosuz aygıtları kullanma (yalnızca belirli modellerde) Kablosuz teknoloji, verileri kablo yerine radyo dalgalarıyla aktarır

Ağ durumu simgesi görüntülenmiyorWLAN'ı yapılandırdıktan sonra bildirim alanında ağ durumu simgesi görüntülenmiyorsa yazılımsürücüsü yoktur veya bozulmuştur. Windows “Aygıt Bulunamadı” hata mesajı da görüntülenebilir.Sürücünün yeniden yüklenmesi gerekir.

http://www.hp.com adresindeki HP Web sitesinden, bilgisayarınız için olan WLAN aygıt yazılımı vesürücülerinin en son sürümünü edinin. Kullandığınız WLAN aygıtı ayrıca satın alınmışsa, en yeni yazılımiçin üreticinin Web sitesine bakın.

Bilgisayarınız için olan WLAN aygıt yazılımının en son sürümünü almak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Internet tarayıcınızı açıp http://www.hp.com/support adresini ziyaret edin.

2. Ülkenizi veya bölgenizi seçin.

3. Yazılım ve sürücü yüklemeleri seçeneğini tıklatın ve arama kutusuna bilgisayarınızın modelnumarasını yazın.

4. enter tuşuna basın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.

NOT: Kullandığınız WLAN aygıtı ayrıca satın alınmışsa, en yeni yazılım için üreticinin Web sitesinebakın.

20 Bölüm 5 Kablosuz bağlantı sorunlarını giderme

Page 27: Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde)h10032. · 1 Kablosuz aygıtları kullanma (yalnızca belirli modellerde) Kablosuz teknoloji, verileri kablo yerine radyo dalgalarıyla aktarır

Geçerli ağ güvenliği kodları kullanılamıyorWLAN'a bağlanırken sizden bir ağ anahtarı veya SSID istenirse, ağ güvenlikle korunuyor demektir.Güvenli bir ağa bağlanmak için geçerli kodlara sahip olmanız gerekir. SSID ve ağ anahtarı,bilgisayarınızı ağa tanıtmak için bilgisayarınıza girdiğiniz alfasayısal kodlardır.

● Kişisel kablosuz yönlendiricinize bağlı bir ağa yönelik olarak, hem yönlendiricide hem de WLANaygıtında aynı kodları ayarlamakla ilgili yönergeler için yönlendirici kullanım kılavuzunuza bakın.

● Ofisteki ya da kamuya açık bir Internet kafedeki ağ gibi özel bir ağ söz konusu olduğunda, kodlarıalmak için ağ yöneticisiyle görüşün ve istendiğinde bu kodları girin.

Bazı ağlar, güvenliği artırmak için yönlendiricilerinde veya erişim noktalarında kullanılan SSID veyaağ anahtarlarını düzenli aralıklarla değiştirir. Bilgisayarınızdaki ilgili kodu uygun şekildedeğiştirmeniz gerekir.

Ağ için yeni kablosuz ağ anahtarları ve SSID verilmişse ve siz önceden bu ağa bağlandıysanız, sözkonusu ağa bağlanmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Başlat > Ağ > Ağ ve Paylaşım Merkezi > Kablosuz ağları yönet'i seçin.

Kullanılabilir WLAN'ların gösterildiği bir liste görüntülenir. Birden çok WLAN'ın etkin olduğuhareketli bir bölgedeyseniz birden çok WLAN görüntülenir.

2. Ağı sağ tıklatıp Özellikler seçeneğini tıklatın.

NOT: İstediğiniz ağ listede yer almıyorsa, yönlendirici veya erişim noktasının çalıştığından eminolmak için ağ yöneticinizle görüşün.

3. Güvenlik sekmesini tıklatın ve Ağ güvenlik anahtarı kutusuna doğru kablosuz şifreleme verilerinigirin.

4. Bu ayarları kaydetmek için Tamam öğesini tıklatın.

Geçerli ağ güvenliği kodları kullanılamıyor 21

Page 28: Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde)h10032. · 1 Kablosuz aygıtları kullanma (yalnızca belirli modellerde) Kablosuz teknoloji, verileri kablo yerine radyo dalgalarıyla aktarır

WLAN bağlantısı çok zayıfBağlantı çok zayıfsa veya bilgisayarınız WLAN'a bağlanamıyorsa, aşağıdaki açıklandığı şekilde diğeraygıtların parazitlerini en aza düşürün:

● Bilgisayarınızı kablosuz yönlendirici veya erişim noktasına yaklaştırın.

● Diğer kablosuz aygıtlarının parazit oluşturmadığından emin olmak için mikrodalga, kablosuztelefon veya cep telefonu gibi aygıtların bağlantısını geçici olarak kesin.

Bağlantı düzelmezse, aygıtı tüm bağlantı değerlerini yeniden kurması için sıkıştırmayı deneyin.

1. Başlat > Ağ > Ağ ve Paylaşım Merkezi > Kablosuz ağları yönet'i seçin.

Kullanılabilir WLAN'ların gösterildiği bir liste görüntülenir. Birden çok WLAN'ın etkin olduğuhareketli bir bölgedeyseniz birden çok WLAN görüntülenir.

2. Ağı sağ tıklatıp Ağı kaldır seçeneğini tıklatın.

22 Bölüm 5 Kablosuz bağlantı sorunlarını giderme

Page 29: Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde)h10032. · 1 Kablosuz aygıtları kullanma (yalnızca belirli modellerde) Kablosuz teknoloji, verileri kablo yerine radyo dalgalarıyla aktarır

Kablosuz yönlendiriciye bağlanamıyorKablosuz yönlendiriciye bağlanmayı deniyorsanız ve başarısız oluyorsanız, yönlendiricinin gücünü10 - 15 saniye keserek kablosuz yönlendiriciyi sıfırlayın.

Bilgisayar gene de WLAN ile bağlantı kuramıyorsa kablosuz yönlendiriciyi yeniden başlatın. Ayrıntılariçin, yönlendirici üreticisinin yönergelerine bakın.

Kablosuz yönlendiriciye bağlanamıyor 23

Page 30: Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde)h10032. · 1 Kablosuz aygıtları kullanma (yalnızca belirli modellerde) Kablosuz teknoloji, verileri kablo yerine radyo dalgalarıyla aktarır

Dizin

Aağ anahtarı 21ağ durumu simgesi 2, 20ağ güvenliği kodları

ağ anahtarı 21SSID 21

BBluetooth aygıtı 1, 15

Ggenel WLAN bağlantısı 10güvenlik duvarı 9güvenlik, kablosuz 9

HHP Mobil Geniş Bant 12HP Mobil Geniş Bant, devre

dışı 13

IInternet bağlantısı kurma 8

Kkablosuz ağ (WLAN)

açıklaması 1bağlanma 10çalışılabilen uzaklık 10genel WLAN bağlantısı 10gerekli donanım 8güvenlik 9şirket WLAN bağlantısı 10

kablosuz aygıtlartürler 1

kablosuz denetimleridüğme 3işletim sistemi 3Wireless Assistant yazılımı 3

kablosuz düğmesi 3kablosuz ışığı 3

kablosuz simgesi 2

Pparazit, en aza düşürme 22paraziti en aza düşürme 22

SSIM

çıkartma 14takma 13

simgelerağ durumu 2, 20kablosuz 2

sorun giderme 17

Şşifreleme 9şirket WLAN bağlantısı 10

WWireless Assistant yazılımı 3, 5WLAN 7WLAN aygıtı 1WLAN kurulumu 8WLAN'a bağlanma 10WWAN aygıtı 12

Yyazılım

Wireless Assistant 5

24 Dizin

Page 31: Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde)h10032. · 1 Kablosuz aygıtları kullanma (yalnızca belirli modellerde) Kablosuz teknoloji, verileri kablo yerine radyo dalgalarıyla aktarır