kahit kailan any time...kahit kailan para sa anuman na dahilan na walang takot ito ay iyong layang...

1
In ANY relationship You have the right to say “yes” or “no” To EVERY sexual act ANY TIME For ANY reason WITHOUT FEAR It’s your choice. IT’S THE LAW. If making that choice scares you, help is availa Para sa lokal na suporta: Sa ANUMAN na relasyon Ikaw ay may karapatan upang magsabi ng “oo” o “hindi” Sa ANUMAN ng sekswal na akto KAHIT KAILAN Para sa ANUMAN na dahilan NA WALANG TAKOT Ito ay iyong layang pagpili . ITO ANG BATAS. Kung ang iyang pagpili ay kinatatakutan mo, may tulong na maaring pakinabangan. www.wcsap.org Washington Coalition of Sexual Assault Programs

Upload: others

Post on 28-Jan-2021

9 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • In ANY relationship

  You have the right to say “yes” or “no”

  To EVERY sexual act

  ANY TIME

  For ANY reason

  WITHOUT FEARIt’s your choice.

  IT’S THE LAW.

  If making that choice scares you, help is available.Para sa lokal na suporta:

  Sa ANUMAN na relasyon

  Ikaw ay may karapatan upang magsabi ng “oo” o “hindi”

  Sa ANUMAN ng sekswal na akto

  KAHIT KAILAN

  Para sa ANUMAN na dahilan

  NA WALANG TAKOTIto ay iyong layang pagpili .

  ITO ANG BATAS.Kung ang iyang pagpili ay kinatatakutan mo,may tulong na maaring pakinabangan.

  www.wcsap.org Washington Coalition of Sexual Assault Programs