kaikki muuttuu - ruokajÄrjestelmÄkin. vai muuttuuko? · ipcc: ruokajärjestelmä ja maankäytön...

of 17 /17
KAIKKI MUUTTUU - RUOKAJÄRJESTELMÄKIN. VAI MUUTTUUKO? 28.8.2019 Dos. Mari Pantsar Johtaja, Sitra

Upload: others

Post on 30-Apr-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: KAIKKI MUUTTUU - RUOKAJÄRJESTELMÄKIN. VAI MUUTTUUKO? · IPCC: Ruokajärjestelmä ja maankäytön muutokset aiheuttavat 25-30 prosenttia ilmastopäästöistä. Ruoan kulutus 11 prosenttia

KAIKKI MUUTTUU - RUOKAJÄRJESTELMÄKIN.

VAI MUUTTUUKO?

28.8.2019

Dos. Mari Pantsar

Johtaja, Sitra

Page 2: KAIKKI MUUTTUU - RUOKAJÄRJESTELMÄKIN. VAI MUUTTUUKO? · IPCC: Ruokajärjestelmä ja maankäytön muutokset aiheuttavat 25-30 prosenttia ilmastopäästöistä. Ruoan kulutus 11 prosenttia

Jäljellä oleva hiilibudjetti*

420GtCO2

42GtCO2

Nykyiset vuosittaiset

päästöt

*) 66 % todennäköisyys rajoittaa lämpeneminen alle 1,5 asteen. Lähde: IPCC 2018

1,5°C polku?

Nykypäästöillä hiilibudjetti kuluu

10 vuodessa

Page 3: KAIKKI MUUTTUU - RUOKAJÄRJESTELMÄKIN. VAI MUUTTUUKO? · IPCC: Ruokajärjestelmä ja maankäytön muutokset aiheuttavat 25-30 prosenttia ilmastopäästöistä. Ruoan kulutus 11 prosenttia

Hiilibudjetti on armoton.

Meillä on kiire.

Tarvitsemme suunnitelman.

Page 4: KAIKKI MUUTTUU - RUOKAJÄRJESTELMÄKIN. VAI MUUTTUUKO? · IPCC: Ruokajärjestelmä ja maankäytön muutokset aiheuttavat 25-30 prosenttia ilmastopäästöistä. Ruoan kulutus 11 prosenttia

Pariisin sopimuksessa lähes koko maailma on sitoutunut

pyrkimykseen rajoittaa lämpötilan nousu 1,5 asteeseen

Lähde: Paris Agreement tracker – CAIT Climate Data Explorer, http://cait.wri.org/source/ratification/ [25.1.2019]

Page 5: KAIKKI MUUTTUU - RUOKAJÄRJESTELMÄKIN. VAI MUUTTUUKO? · IPCC: Ruokajärjestelmä ja maankäytön muutokset aiheuttavat 25-30 prosenttia ilmastopäästöistä. Ruoan kulutus 11 prosenttia

- Valtioiden omia päästövähennystavoitteita ei kuitenkaan ole sovittu eikä tulla sopimaan yhteisesti.

- Ilmastopolitiikan ohjaus on kansallisissa käsissä, ja sen kirittäminen on meistä itsestämme kiinni.

- Nyt annettujen päästövähennyssitoumusten toteutuessakin maailma on menossa yli 3 asteen lämpenemiseen. Tämä on johtavien ilmastotutkijoiden mukaan sama kuin matka maailmaan, jossa ilmaston lämpeneminen ”karkaa käsistä”.

Tavoitteeseen pääsy

riippuu nyt valtioista

Page 6: KAIKKI MUUTTUU - RUOKAJÄRJESTELMÄKIN. VAI MUUTTUUKO? · IPCC: Ruokajärjestelmä ja maankäytön muutokset aiheuttavat 25-30 prosenttia ilmastopäästöistä. Ruoan kulutus 11 prosenttia
Page 7: KAIKKI MUUTTUU - RUOKAJÄRJESTELMÄKIN. VAI MUUTTUUKO? · IPCC: Ruokajärjestelmä ja maankäytön muutokset aiheuttavat 25-30 prosenttia ilmastopäästöistä. Ruoan kulutus 11 prosenttia

Ruoantuotannon globaali haaste

❑ IPCC: Ruokajärjestelmä ja maankäytön muutokset aiheuttavat 25-30 prosenttia ilmastopäästöistä. Ruoan kulutus 11 prosenttia.

❑ Sama sääntö kaikille sektoreille: päästöt saatava lähelle nollaa, hiilinielut maksimoitava.

❑ Suurimmat päästöt maankäytön muutoksista (sade)metsän hakkuista, fossiilisista polttoaineista, eläimistä, lannoitteiden käytöstä ja maaperän muokkaamisesta.

❑Suuri haaste on tuottaa kasvavalle ja vaurastuvalle väestölle määrällisesti ja laadullisesti riittävästi ruokaa minimoiden ilmasto- ja ympäristövaikutukset.

❑Useat tärkeät viljalajikkeet kärsivät lämpötilan noususta. Jo yhden asteen lämpötilan nousu vähentäisi viljasatoja nykyisestä kymmenillä prosenteilla, jopa puolella (WRI).

Page 8: KAIKKI MUUTTUU - RUOKAJÄRJESTELMÄKIN. VAI MUUTTUUKO? · IPCC: Ruokajärjestelmä ja maankäytön muutokset aiheuttavat 25-30 prosenttia ilmastopäästöistä. Ruoan kulutus 11 prosenttia

❑ Lähes puolet pintamaasta (tuottavin kerros) on menetetty viimeisen 150 vuoden aikana.

YK: nykyisillä käytännöillä pintamaata riittää enää 60 vuodeksi

❑ Maaperän köyhtymisen yhteiskunnalliset tappiot (2015) USD 6 000–10 000 miljardia, jopa 17 prosenttia globaalista bruttokansantuotteesta.

❑ Maanviljelyskäytännöt, kuten yksipuolinen viljely, maan runsas muokkaaminen ja lannoitteiden liikakäyttö ovat tällä hetkellä kestämättömiä

Ruoantuotannon globaali haaste

Page 9: KAIKKI MUUTTUU - RUOKAJÄRJESTELMÄKIN. VAI MUUTTUUKO? · IPCC: Ruokajärjestelmä ja maankäytön muutokset aiheuttavat 25-30 prosenttia ilmastopäästöistä. Ruoan kulutus 11 prosenttia

Ratkaisuja

❑ Kulutettava ja tuotettava vähäpäästöisempiä tuotteita, kuten nykyistä

enemmän kasviproteiineja. Kolme kasvisruokapäivää viikossa voi Suomessa

pienentää omaa hiilijalanjälkeä merkittävät viisi prosenttia vuodessa.

❑ Hävikki minimoitava koko ruokajärjestelmässä.

❑ Käytettävä enemmän uusiutuvaa energiaa.

❑ Olla raivaamatta uutta maata.

Page 10: KAIKKI MUUTTUU - RUOKAJÄRJESTELMÄKIN. VAI MUUTTUUKO? · IPCC: Ruokajärjestelmä ja maankäytön muutokset aiheuttavat 25-30 prosenttia ilmastopäästöistä. Ruoan kulutus 11 prosenttia

❑ Muutettava viljely ja maankäyttötavat hiiltä paremmin sitoviksi hyvillä

sadoilla ja vuoroviljelyllä, mikä myös lisää maaperän monimuotoisuutta.

❑ Hyödynnettävä muitakin vähäpäästöisiä kiertotalousratkaisuja:

orgaanisia lannoitteita ja täsmälannoitusteknologiaa.

❑ Lisäksi ruoantuotantoon tarvitaan uusia teknologisia ratkaisuja, joiden

kysyntää kuluttajat voivat kasvattaa. Esimerkkejä:

❑ Vertikaaliviljely

❑ Vaihtoehtoiset proteiinin lähteet

❑ Power-to – X-ratkaisut: Solar Food

❑ Palopuron agroekologinen symbioosi

Page 11: KAIKKI MUUTTUU - RUOKAJÄRJESTELMÄKIN. VAI MUUTTUUKO? · IPCC: Ruokajärjestelmä ja maankäytön muutokset aiheuttavat 25-30 prosenttia ilmastopäästöistä. Ruoan kulutus 11 prosenttia

Ernst & Youngin mukaan sijoittajien ja kaikkien rahoitusalalla toimivien kannattaa

lähitulevaisuudessa seurata erittäin tarkkaan maatalouden, bioteknologian, digitalisaation ja

hyvinvoinnin liittymäpinnoille nousevia yrityksiä.

Page 12: KAIKKI MUUTTUU - RUOKAJÄRJESTELMÄKIN. VAI MUUTTUUKO? · IPCC: Ruokajärjestelmä ja maankäytön muutokset aiheuttavat 25-30 prosenttia ilmastopäästöistä. Ruoan kulutus 11 prosenttia

Kun tulee uusia voittajia, tulee myös uusia häviäjiä.

Siksi siirtymästä on tehtävä reilu.

Page 13: KAIKKI MUUTTUU - RUOKAJÄRJESTELMÄKIN. VAI MUUTTUUKO? · IPCC: Ruokajärjestelmä ja maankäytön muutokset aiheuttavat 25-30 prosenttia ilmastopäästöistä. Ruoan kulutus 11 prosenttia

Maailman rikkain 10 prosenttia tuottaa puolet

maailman päästöistä

Page 14: KAIKKI MUUTTUU - RUOKAJÄRJESTELMÄKIN. VAI MUUTTUUKO? · IPCC: Ruokajärjestelmä ja maankäytön muutokset aiheuttavat 25-30 prosenttia ilmastopäästöistä. Ruoan kulutus 11 prosenttia

2030 target

3 tons/person/a

2050

1 ton/person/a

10.4t

7.6t

4.2t

2.8t

2.0t-89%

-73%

-86%

-63%

-74%

-32%

-61%

-45%

Lähde: IGES, Aalto University, D-mat

Henkilökohtainen hiilijalanjälki

Page 15: KAIKKI MUUTTUU - RUOKAJÄRJESTELMÄKIN. VAI MUUTTUUKO? · IPCC: Ruokajärjestelmä ja maankäytön muutokset aiheuttavat 25-30 prosenttia ilmastopäästöistä. Ruoan kulutus 11 prosenttia

Reilun siirtymän haaste: poleeminen keskustelu

Maaseudun tulevaisuus:

”Raportin tarkoituksena ei ollut tehdä kieltolistaa, vaan keinolista, josta jokainen voi poimia itselleen sopivimmat tavat pienentää ilmastokuormitustaan. Poliitikkojen ja yritysmaailman tehtäväksi jää mahdollistaa arjen kestävät valinnat. Sitra uskoo, että 1,5 oC maailma avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja luo työpaikkoja”

Page 16: KAIKKI MUUTTUU - RUOKAJÄRJESTELMÄKIN. VAI MUUTTUUKO? · IPCC: Ruokajärjestelmä ja maankäytön muutokset aiheuttavat 25-30 prosenttia ilmastopäästöistä. Ruoan kulutus 11 prosenttia