kas näin tehdään henkilöbrändi!

of 28 /28
”KAS NÄIN TEHDÄÄN HENKILÖBRÄNDI” VILLE KORMILAINEN 8.2.2015 JA VINKIT KAULASEN SAMPOLLE

Author: ville-kormilainen

Post on 18-Jul-2015

402 views

Category:

Marketing


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Kas näin tehdään henkilöbrändi!

” K A S N Ä I N T E H D Ä Ä N H E N K I L Ö B R Ä N D I ”

V I L L E K O R M I L A I N E N 8 . 2 . 2 0 1 5

J A V I N K I T K A U L A S E N S A M P O L L E

Page 2: Kas näin tehdään henkilöbrändi!

I H A N E N S I K S I P U H U TA A N M I N U S TA

Page 3: Kas näin tehdään henkilöbrändi!

V I L L E K O R M I L A I N E N

• 34-vuotias yrittäjä

• Koiramedia kuono.fi, kissasivusto maumau.fi

• Sosiaalisen median, viestinnän, markkinoinnin ja digitouhujen asiantuntija, osakkaana Viestintätoimisto Luotsissa

• Lisää: https://fi.linkedin.com/pub/ville-kormilainen/22/817/a2b

Page 4: Kas näin tehdään henkilöbrändi!

E L I O L E N S O M E N , M A R K K I N O I N N I N , V I E S T I N N Ä N J A D I G I J U T T U J E N O S A A J A .

Page 5: Kas näin tehdään henkilöbrändi!

K U I T E N K I N S O S I A A L I S E N M E D I A S S A N I P Y Ö R I T T I I N P I E R U N J A P E R S R E I Ä N Y M PÄ R I L L Ä .

Page 6: Kas näin tehdään henkilöbrändi!

N Ä I N M I N Ä T E I N

• Listasin omat vahvuuteni ja tavoitteeni

• Tajusin, että elämään mahtuu useita vaiheita ja päätin, että tänä vuonna brändään itseni Suomen kovimmaksi ideoijaksi

• Syntyi 100 ideaa -blogi (www.kormilainen.com/100ideaa)

• Ja blogin ympärille asiantuntijabloggauksia somesta, markkinoinnista ja perkele vaikka Kaulasen henkilöbrändäyksestä

Page 7: Kas näin tehdään henkilöbrändi!
Page 8: Kas näin tehdään henkilöbrändi!

N O H . M I TÄ TA PA H T U I ?

Page 9: Kas näin tehdään henkilöbrändi!

L I I A N A I K A I S TA S A N O A , M U T TA M E R K I T O VAT H Y VÄT.

Page 10: Kas näin tehdään henkilöbrändi!

B L O G I K A S V U S S A . !

T W I T T E R - S E U R A A J AT K A S V U S S A . !

TA R J O U S P Y Y N N Ö T K A S V U S S A . !

B I S N E S . T O I V O T TAVA S T I K A S V U S S A .

Page 11: Kas näin tehdään henkilöbrändi!

J A S I T T E N P I H V I N PA R I I N .

Page 12: Kas näin tehdään henkilöbrändi!

P I H V I .

http://steamykitchen.com/163-how-to-turn-cheap-choice-steaks-into-gucci-prime-steaks.html

Page 13: Kas näin tehdään henkilöbrändi!

M I T E N B R Ä N D Ä Ä N I T S E N I ?

Page 14: Kas näin tehdään henkilöbrändi!

H E N K I L Ö B R Ä N D I = S I N Ä I T S E

Page 15: Kas näin tehdään henkilöbrändi!

E L I

• Määrittele kuka olet

• Kerro oma tarinasi

• Anna palaa

Page 16: Kas näin tehdään henkilöbrändi!

K U K A H A L U AT O L L A L O P P U E L Ä M Ä S I A J A N ?

J A T O I S A A LTA :

Page 17: Kas näin tehdään henkilöbrändi!

H E M M E T I S TÄ K Ö M I N Ä T I E D Ä N ?

Page 18: Kas näin tehdään henkilöbrändi!

K Y S Y N Ä M Ä K Y S Y M Y K S E T ?

• Mitkä ovat tavoitteesi?

• Mitä arvostat?

• Mikä motivoi sinua?

• Mistä olet intohimoinen?

• Mikä tekee sinusta merkittävän?

• Mitä Google kertoo sinusta?(Lähde:  http://www.slideshare.net/sjoman/personal-­‐branding-­‐28453336?related=1)  http://www.slideshare.net/kristianandersen/brand-­‐you-­‐personal-­‐branding?related=1

Page 19: Kas näin tehdään henkilöbrändi!

J O O . E N TÄ S I T T E N ?

Page 20: Kas näin tehdään henkilöbrändi!

M U U TA M A L I S ÄV I N K K I :

• Ole tunnollinen

• Ole johdonmukainen

• Huomio oleellisiin asioihin

• Ole kiinnostava

Page 21: Kas näin tehdään henkilöbrändi!

M U T TA …

Page 22: Kas näin tehdään henkilöbrändi!

E N N E N K A I K K E A …

Page 23: Kas näin tehdään henkilöbrändi!

O L E O M A I T S E S I .

Page 24: Kas näin tehdään henkilöbrändi!

S E N S Ä O S A AT, S A M P O .

Page 25: Kas näin tehdään henkilöbrändi!
Page 26: Kas näin tehdään henkilöbrändi!

”Brändisi on juuri sellainen mitä ihmiset puhuvat sinusta selkäsi takana kun et ole huoneessa”

J E F F B E Z O S

Page 27: Kas näin tehdään henkilöbrändi!

M I TÄ S S A M P O N B R Ä N D I L L E ?

• Varaa äkkiä oma domain! (sampokaulanen.fi on vielä vapaana jostain syystä!

• Voisiko sun juttu kaupan lisäksi olla myös tämä ja ehkä juuri tämä:

• ”Olen kiinnostunut verkostoitumisesta. Haluan löytää innovatiivisia, innostuneita ja hulluja ihmisiä jotka haluavat menestyä urallaan. Olen itse kiinnostunut markkinoinnista, myynnistä, tulevaisuuden visioimisesta ja kaikenlaisesta mikä venyttää ajattelukykyä.”- Sun LinkedIn-profiilista

Page 28: Kas näin tehdään henkilöbrändi!

J O S V O I N A U T TA A L I S Ä Ä :K I I T O S K U N S A I N A U T TA A

V I L L E K O R M I L A I N E N V I L L E . K O R M I L A I N E N A T V I E S T I N TA L U O T S I . F I !!W W W. K O R M I L A I N E N . C O M W W W. V I E S T I N TA L U O T S I . F I !!T W I T T E R & I N S TA G R A M @ K O R M I S !FA C E B O O K . C O M / K O R M I L A I N E N H T T P S : / / F I . L I N K E D I N . C O M / P U B / V I L L E - K O R M I L A I N E N / 2 2 / 8 1 7 / A 2 B !