katalog produktů a služeb wd okna

Download Katalog produktů a služeb WD OKNA

Post on 25-Jul-2016

236 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prolistujte si katalog tradičního českého výrobce DEC-PLAST z Příbora (20 km od Ostravy). Okna, dveře a zimní zahrady vyrábíme ze všech používaných druhů materiálů. Jako jediný výrobce v České republice máme patentovány hybridní okna a dveře

TRANSCRIPT

 • obsah . devn EURO okna a dvee WINSTAR

  . devo-hlinkov okna a dvee WINSTAR

  . hybridn okna a dvee WINSTAR

  . hlinkov okna a dvee WINSTAR

  . plastov okna a dvee DECPLAST

  . HS portl

  . zimn zahrady

  . doplky

  . novinky

  . technick informace

 • slovo maj itele

  Ven a mil obchodn ptel,

  na podobnch materilech bv nejhor pro autora pedmluva, alespo podle m zkuenosti. M psobit pozitivn a tak, aby ji obchodn partnei etli jednm dechem, nevhali a objednvali.J se spe zamm na pr milnk v na 20-ti let historii.

  Zanali jsme rokem 1994 v Trnvce na Severn Morav s plastovmi okny. Dnes v naem arelu TATRA Pbor standardn vyrbme modernmi stroji a CNC technologiemi i systmy posuvnch dve a zimnch zahrad.S vvojem eskho trhu a jeho postupnm nasycenm zan v roce 2003 postupn diversifikace naich innost. Vrhme se na trh vroby oken a dve s takovmi tepeln izolanmi vlastnostmi, aby pln vyhovovaly energeticky spornm stavbm. Vznik vvojov oddlen, jeho vsledkem byl v roce 2012 systm Hybrid, kter je kombinac hlinkovch - devnch oken a vstupnch dve s vlastnm uitnm vzorem.V mezidob jsme akvizic vstoupili na trh s devnmi okny a vybudovali vlastn organizaci servisn a technick podpory DEC-PLAST Trade a od roku 2014 pod znakou WINSTAR GmbH psobme i na rakouskm trhu.

  DEC-PLAST by vak byl jen przdnou, by mon ne neznmou znakou, pokud by nepedstavoval sehran tm vvoje, produkce, ekonomiky a dalch odbornch profes. Vrobn innost kde primrn jsou technologie a stroje je dnes jen zkladem, vsledek tvo lid.To je pedevm na relevantn malm eskm trhu se silnmi tradicemi zkladn podmnkou pro jeho dal konsistentn a spn rozvoj.

  Dokeme bt pro architekty, stavae a i pm koncov zkaznky spolehlivm partnerem. Vm, e nai lid um pro budoucnost vsadit na kvalitu a techniku DEC-PLASTu.

  VKarel Myk

 • pozvnka do showroomu

  Na pobokch na fi rmy v Pboe a v Olomouci mte monost navtvit ne showroomy, kde jsou k vidn nejen nae okna a dvee v rznch materilech, ale i doplky jako napklad meziskeln aluzie, meziskeln mky, venkovn aluzie, venkovn rolety, dven madla, otevrn dve pomoc otisku prst a mnoho dalho.

  Showroom v Pboe

  Showroom v Olomouci

  Otevrac doba:

  PO, ST: 07.00 17.00 hod.T, T, P: 07.00 16.00 hod.SO, nE: zaveno

  tel.: +420 556 720 250 2

  GPS: 49.6422408n, 18.1473761E

  Otevrac doba:

  PO-P: 08.00 16.30 hod.SO, nE: zaveno

  tel.: +420 585 751 339

  GPS: 49.5852378n, 17.2531756E

  msteck .p. 286, Pbor

  Polsk .p. 29, Olomouc

 • vroba s vysokou mrou kval ity

  Od roku 2003 sdl vrobn zzem spolenosti DEC-PLAST v arelu bval TATRY Pbor. Vyrbme zde esk energeticky sporn devn Euro okna a dvee, devohlinkov a hybridn okna a dvee (chrnn ochrannou znmkou), plastov okna a dvee ze pikovch profil, hlinkov okna a dvee a zimn zahrady.

  Kvalita na vroby je potvrzena certifiktem systmu managementu kvality ISO 9001, kter je pravideln kontrolovn ze strany nezvislch auditor. Nae produkty jsou opateny evropskou znakou shody CE opaten o vlastnostech. Jsme driteli certifiktu Zaruen esk okna.

 • reference . devn okna a dvee . devo-hlinkov okna a dvee . hybridn okna a dvee

 • reference . hlinkov okna a dvee . plastov okna a dvee

 • DEvn EURO OknA A DvEEWinSTAR

 • Devo je klasick materil, kter se pouv cel stalet, m svou nenapodobitelnou krsu a vni. Devn okna a dvee dlaj z domova tuln prostor v harmonii s prodou.

  Spolenost DEC-PLAST m bohatou historii a mnoho zkuenost s vrobou devnch EURO oken, dve i zimnch zahrad. Zkladn deviny, kter odebrme pro nae produkty, jsou smrk, borovice, dub, meranti a modn.

  CharakteristiCk vlastnosti devin:

  SmRkOv DEvO nejpouvanj devina pro vrobu eurooken, oven mnohaletou prax modern, lehce zabarven mkk devo hustota 450 kg/m3

  mODnOv DEvO vysoce odoln devina s vraznou kresbou a naervenalm zbarvenm dlouh ivotnost oken, ale zrove obtnj opracovn hustota 700 kg/m3

  DUbOv DEvO nejkvalitnj a nejtrvanlivj surovina pro vrobu devnch oken tk devina s typickou kresbou nerozliuje se radiln a fldrov ez hustota 900 kg/m3

  mERAnTi exotick devina z malajsie s psobivm vzhledem dobr mechanick a tepeln izolan vlastnosti odolnost proti povtrnostnm vlivm, houbm a plsnm hustota 480 kg/m3

  bOROviCOv DEvO velmi dobe opracovateln a vysoce trvanliv vraznj zabarven tmav hndoerven sted a svtlej okrajov bl vy obsah pryskyice hustota 500 kg/m3

 • BAREVN KLA

  Smrkdevina smrk

  Zlat dubdevina smrk

  Rusticaldevina smrk

  Oechdevina smrk

  Viedevina smrk

  Teedevina smrk

  Katandevina smrk

  Afromosiadevina smrk

  Mahagondevina smrk

  Palisanderdevina smrk

  Bl RAL 9016devina smrk

  ed RAL 7040devina smrk

  Svtl dubdevina dub

  Rustikln dubdevina dub

  Tmav dubdevina dub

  erven RAL 3011devina smrk

  Antracitov ed RAL 7016 devina smrk

  Svtl modndevina modn

  Rustikln modndevina modn

  Tmav modndevina modn

 • DEvnEURO OknO WinSTAR 92

  Vrobek je odpovd na stle se zvyujc poadavky souasnch modernch projekt. Jedinen izolan vlastnosti, kvalita zpracovn a vysok stabilita rmu jsou idelnm eenm pro objekty s velkmi prosklenmi plochami. Svmi parametry rovn spluje poadavky pro nzkoenergetick a pasivn domy.

 • devn EURO okno WINSTAR 92

  01

  0302

  04

  050708

  09

  10 11

  06

  Souinitel prostupu tepla rmu Uf = 0,83 W/m2.KNejlep souinitel prostupu tepla celho okna Uw = 0,7 W/m2.K (pi zasklen trojsklem Ug=0,5 W/m2.K)

  01. Izolan trojsklo

  Nejdleitj st okna, kter vrazn ovlivuje izolan schopnosti celho vrobku. Jeho soust je i meziskeln rmeek, kter nepln roli pouze estetickou, ale i termoizolan.

  02. Kdlov okapnice

  Hlinkov okapnice chrn povrchovou pravu nejvce namhan sti kdel ped klimatickmi vlivy.

  03. Silikonov tsnn

  Zamezuje zatkn vody do konstrukce mezi sklem a devem. M tak funkci statickou, pevn fi xuje sklo v rmu nebo kdle.

  04. Zasklvac lita s pdavnm tsnnm

  Fixuje sklo v rmu nebo kdle a dotv elegantn vzhled z interiru. Vnitn rozmr zasklvac lity se pizpsobuje zvolen i skla. Navc je zasklvac lita vybavena pdavnm tsnnm mezi litou a kdlem. Tsnn zamezuje prostupu vzdun vlhkosti do prostoru zasklen a tm eliminuje vznik nedoucho kondenztu.

  05. Hlavn tsnn

  Navleen celoobvodov tsnn z dlouhodob prunho materilu. Zvyuje izolan a akustick vlastnosti okna.

  06. Vnitn tsnn

  Navleen celoobvodov tsnn z dlouhodob prunho materilu. Zvyuje izolan a akustick vlastnosti okna.

  07. Kovac drka

  Prostor pro nejpokroilej celoobvodov kovn Maco MULTI MATIC s uzavracmi a bezpenostnmi body. Kovn je vdy opateno pojistkou proti chybn manipulaci. Pi variant otevravo / sklopnho okna je kovn vdy vybaveno mikroventilaci.

  08. Rmov okapnice

  Hlinkov okapnice s peruenm tepelnm mostem, chrn povrchovou pravu rmu ped klimatickmi vlivy. Zrove slou jako odvodnn v mokr zn okna a kondenzt odvd na venkovn parapet. V kombinaci s plastovm chytem zamezuje vzniku tepelnho mostu ve spodn sti rmu a udruje optimln izolan vlastnosti.

  09. Devn profi ly

  Vyrbny z devnch lepench polotovar, kter jsou vysueny na vlhkost 12 % (+ -2 %). Hranoly jsou lepeny z jednotlivch lamel jednoslokovm lepidlem, odpovdajcmu norm EN 204 D4.

  10. Drka pro osazen venkovnho parapetu

  Slou pro mont venkovnho parapetu. Je uzpsobena tak, aby v ppad nrazovho vtru nedochzelo k zatkn pod okno.

  11. Drka pro osazen vnitnho parapetu

  Slou pro mont vnitnho parapetu.

  A++tepeln izolanhodnota

 • DEvnEURO OknO WinSTAR 78

  Tento produkt vynik emeslnou zrunost a spolehliv spluje nroky na energeticky sporn bydlen. Vlivem sv uniktn povrchov pravy Vm bude slouit dlouh lta.

 • devn EURO okno WINSTAR 78

  01

  0302

  04

  050708

  09

  10 11

  06

  Souinitel prostupu tepla rmu Uf = 1,27 W/m2.KNejoptimlnj souinitel prostupu tepla celho okna Uw = 1,2 W/m2.K (pi zasklen dvojsklem Ug=1,1 W/m2.K) s vym hlukovm tlumem

  01. Izolan dvojsklo nebo trojsklo

  Nejdleitj st okna, kter vrazn ovlivuje izolan schopnosti celho vrobku. Jeho soust je i meziskeln rmeek, kter nepln roli pouze estetickou, ale i termoizolan.

  02. Kdlov okapnice

  Hlinkov okapnice chrn povrchovou pravu nejvce namhan sti kdel ped klimatickmi vlivy.

  03. Silikonov tsnn

  Zamezuje zatkn vody do konstrukce mezi sklem a devem. M tak funkci statickou, pevn fi xuje sklo v rmu nebo kdle.

  04. Zasklvac lita s pdavnm tsnnm

  Fixuje sklo v rmu nebo kdle a dotv elegantn vzhled z interiru. Vnitn rozmr zasklvac lity se pizpsobuje zvolen i skla. Navc je zasklvac lita vybavena pdavnm tsnnm mezi litou a kdlem. Tsnn zamezuje prostupu vzdun vlhkosti do prostoru zasklen a tm eliminuje vznik nedoucho kondenztu.

  05. Hlavn tsnn

  Navleen celoobvodov tsnn z dlouhodob prunho materilu. Zvyuje izolan a akustick vlastnosti okna.

  06. Vnitn tsnn

  Navleen celoobvodov tsnn z dlouhodob prunho materilu. Zvyuje izolan a akustick vlastnosti okna.

  07. Kovac drka

  Prostor pro nejpokroilej celoobvodov kovn Maco MULTI MATIC s uzavracmi a bezpenostnmi body. Kovn je vdy opateno pojistkou proti chybn manipulaci. Pi variant otevravo / sklopnho okna je kovn vdy vybaveno mikroventilaci.

  08. Rmov okapnice

  Hlinkov okapnice s peruenm tepelnm mostem, chrn povrchovou pravu rmu ped klimatickmi vlivy. Zrove slou jako odvodnn v mokr zn okna a kondenzt odvd na venkovn parapet. V kombinaci s plastovm chytem zamezuje vzniku tepelnho mostu ve spodn sti rmu a udruje optimln izolan vlastnosti.

  09. Devn profi ly

  Vyrbny z devnch lepench polotovar, kter jsou vysueny na vlhkost 12 % (+ -2 %). Hranoly jso