kepentingan dan kesan terapi bermain

Download Kepentingan Dan Kesan Terapi Bermain

Post on 05-Sep-2015

242 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

n

TRANSCRIPT

KEPENTINGAN DAN KESAN TERAPI BERMAIN

KEPENTINGAN DAN KESAN TERAPI BERMAIN DAN TERAPI BERCERITADISEDIAKAN OLEH:NISHANTHI RAJENDRANVRONIKA MARY SEBASTIAN7 PISMP PSV/PJ/BJENIS INTERVENSI KAUNSELING KANAK-KANAKMenurut Carmichael (2006), Terapi bermain merupakan suatu pendekatan yang berstruktur dan teoritikal kepada terapi berasaskan komunikasi normal dan proses pembelajaran kanak-kanak.KEPENTINGAN

TERAPI BERCERITA

Suatu aktiviti digunakan untuk menyampaikan peristiwa dengan menggunakan perkataan, imej dan suara.

Elemen penting dalam cerita: plot, watak serta pandangan, nilai murni

Bercerita untuk terapi: Pendekatan berkesan untuk kaunseling kanak-kanak yang mempunyai tingkah laku bermasalah.

DEFINISI TERAPI BERCERITA8Memulakan sesi bercerita terutama cerita yang diharapkan ada kaitan dengan kehidupan atau permasalahan klien itu sendiri. Misalnya :

Kaunselor : saya teringat pula waktu saya dalam darjah enam dahulu, semua murid-murid mementingkan diri mereka sendiri sahaja. Tiap orang berkehendakkan nombor satu dalam darjah. Kami tidak mementingkan persahabatan langsung, kerana masing-masing berlumba-lumba belajar bersungguh-sungguh, cuba mengalahkan antara satu sama lain.Contoh BerceritaKlien : Agaknya tentulah hidup tuan masa itu sunyi tak ?

Kaunselor : memang benar ! Pada satu ketika saya teringat lagi bila .Digunakan sebagai terapi psikologi untuk meyakinkan klien untuk membangunkan atau meningkatkan diri mereka melalui satu kaedah yang telah dipersetujui antara ahli terapi dengan klien.

Murid-murid boleh mendapatkan maklumat tentang fakta, konsep mahupun pengetahuan yang digabungjalinkan dalam sesuatu kisah. Cerita juga menampilkan model-model tingkahlaku yang ditunjukkan oleh para pemegang watak atau tokoh dalam cerita.

KEPENTINGAN TERAPI BERCERITA Cerita mengambarkan hidup emosi dalamanMendengar cerita menyediakan pengalaman hadapanCerita mengajar penyelesaian masalah secara kreatifCerita menunjukkan tindakan dan akibatMembolehkan kanak-kanak menyusun, menstruktur, memanipulasi, memikir dan mempersepsi dunia secara rasional. (Helen Keller The story of my life)

KESAN TERAPI BERCERITAGuru kaunseling dapat memahami konflik murid dengan lebih senang.

Meluahkan perasaan secara refleks.

Kepercayaan antara ahli kumpulan.

Muhd.Mansur Abdullah (1986), Kaunseling, Teori,Proses dan Kaedah,penerbit Fajar Bakti Sdn,Bhd.RUJUKANTERIMA KASIH