(khusus untuk kegunaan pemohon bagi · pdf filesemua pendaftar dan pengesah di pusat khidmat...

Download (KHUSUS UNTUK KEGUNAAN PEMOHON BAGI · PDF fileSemua Pendaftar dan Pengesah di Pusat Khidmat ADUN/PARLIMEN, Pejabat Daerah dan Pejabat Masyarakat Penyayang TIDAK

If you can't read please download the document

Author: vuongnhu

Post on 06-Feb-2018

227 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  MANUAL PENGGUNA (KHUSUS UNTUK KEGUNAAN PEMOHON BAGI PROGRAM ANAK EMAS SAHAJA)

  Oleh:

  HakMilik Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang 2014

  iSejahtera Permohonan

  Program Anak Emas

  Secara Atas Talian

  http://isejahtera.penang.gov.my

 • 2

  ARAHAN KEPADA SEMUA PEMOHON

  Objektif utama manual pengguna ini disediakan adalah sebagai panduan

  untuk pemohon (ORANG AWAM) yang layak bagi membuat permohonan

  Progam Anak Emas Kerajaan Negeri Pulau Pinang secara atas talian

  (online) menggunakan sistem iSejahtera. Pembukaan permohonan online

  kepada umum bagi Program Anak Emas ini adalah merupakan initiatif

  Kerajaan Negeri dalam memberi kemudahan kepada pemohon dalam

  mengemukakan permohonan menggunakan saluran kedua selain

  daripada penggunaan borang permohonan manual sedia ada.

  Semua Pendaftar dan Pengesah di Pusat Khidmat ADUN/PARLIMEN,

  Pejabat Daerah dan Pejabat Masyarakat Penyayang TIDAK

  DIBENARKAN menggunakan saluran permohonan online ini bagi tujuan

  kemasukan data pemohon yang dihantar secara manual dan perlu login

  ke dalam sistem seperti kebiasaannya untuk tujuan pendaftaran baru

  pemohon. Sila ikuti arahan yang dinyatakan dibawah bagi memudahkan

  proses pendaftaran anda dilakukan.

  Anak mestilah seorang warganegara Malaysia.

  Sekurang-kurangnya salah seorang Ibu atau Bapa kepada anak

  yang dilahirkan mestilah berdaftar dengan Suruhanjaya Pilihanraya

  Malaysia (SPR) dan merupakan pengundi di Pulau Pinang.

  Tuntutan tidak boleh dibuat selepas 2 tahun dari tarikh anak

  dilahirkan.

  Setiap permohonan yang dikemukakan mestilah menggunakan

  nombor MyKid yang boleh diperolehi daripada Sijil Kelahiran anak

  (12 digit).

  Setiap pemohon yang membuat permohonan secara online

  diwajibkan mencetak borang yang telah siap diisi dan

  mengemukakan borang tersebut yang telah ditandatangani berserta

  salinan dokumen sokongan seperti berikut:

 • 3

  o Salinan Sijil Kelahiran Anak (wajib disertakan)

  o Salinan MyKid Anak (jika ada)

  o Salinan Kad Pengenalanan Ibu dan Bapa (wajib

  disertakan)

  o Bukti salinan semakan daftar pemilih (wajib disertakan)

  Borang permohonan & salinan dokumen sokongan hendaklah

  dihantar samada secara serahan terus (by hand) ke Pejabat Daerah

  seperti yang dipilih dalam borang permohonan online atau melalui

  pos untuk diproses. Penghantaran selain daripada kaedah yang

  dinyatakan tidak akan diterima.

  Untuk membuat permohonan Program Anak Emas secara online,

  kedua-dua ibu bapa mestilah mempunyai MyKad (12 digit) sahaja.

  Sekiranya salah seorang ibu bapa tidak mempunyai MyKad maka

  perlu mendapatkan borang permohonan manual di Pejabat Daerah

  atau Pusat Khidmat ADUN/PARLIMEN berdekatan.

  Sila pastikan maklumat permohonan yang diisi disemak terlebih

  dahulu sebelum klik butang hantar.

  Sebarang pindaan atau pengemaskinian maklumat permohonan

  hanya boleh dibuat di Pejabat Daerah sahaja.

  Sekiranya terdapat sebarang maklumat dikemukakan tidak benar

  maka borang boleh dianggap tidak sah dan permohonan

  dikemukakan terbatal.

  Keputusan Kerajaan Negeri adalah muktamad dan sebarang

  rayuan yang dikemukakan tidak akan dilayan.

  Untuk tujuan keselamatan setiap transaksi permohonan yang dibuat

  di laman ini akan direkodkan.

  Sebarang pertanyaan lanjut mengenai permohonan Program Anak Emas

  secara atas talian (online) ini bolehlah dibuat dengan menghubungi

  Pejabat Daerah, Pusat Khidmat ADUN/PARLIMEN berdekatan anda atau

  Pejabat Masyarakat Penyayang di paras 45, KOMTAR.

 • MANUAL PENGGUNA iSEJAHTERA - PERMOHONAN PROGRAM ANAK EMAS ONLINE v.1.0

  PTMKN @ PSUKPP 2014

  LANGKAH ARAHAN KEPUTUSAN

  1)

  Sila masukkan alamat URL untuk akses

  ke dalam sistem iSejahtera,

  http://isejahtera.penang.gov.my

  Halaman Utama sistem iSejahtera akan dipaparkan.

  2)

  Sila klik pada Menu Pemohon Bantuan.

  Kotak Mesej akan dipaparkan.

  http://isejahtera.penang.gov.my/

 • MANUAL PENGGUNA iSEJAHTERA - PERMOHONAN PROGRAM ANAK EMAS ONLINE v.1.0

  PTMKN @ PSUKPP 2014

  3) Untuk teruskan permohonan klik OK pada

  Kotak Mesej dan untuk kembali klik

  Cancel

  Skrin Syarat & Peraturan Program akan dipaparkan.

 • MANUAL PENGGUNA iSEJAHTERA - PERMOHONAN PROGRAM ANAK EMAS ONLINE v.1.0

  PTMKN @ PSUKPP 2014

  4) Sila baca dan fahami Syarat & Peraturan

  Program Anak Emas. Sila klik pada tick

  box dan klik butang Teruskan

  Pendaftaran.

  Skrin Semakan Daftar Pemilih (SPR) akan dipaparkan.

  5) Sila masukkan No. K/P (MyKad) ibu atau

  bapa kepada anak pemohon untuk

  semak daftar pemilih SPR dan klik

  Semak.

  Maklumat Daftar Pemilih dipaparkan.

 • MANUAL PENGGUNA iSEJAHTERA - PERMOHONAN PROGRAM ANAK EMAS ONLINE v.1.0

  PTMKN @ PSUKPP 2014

  *Semak DUN, Parlimen dan Negeri

  kawasan mengundi.

  *** Sila cetak maklumat daftar pemilih seperti diatas untuk dilampirkan

  bersama borang permohonan dan dihantar ke Pejabat Daerah.

 • MANUAL PENGGUNA iSEJAHTERA - PERMOHONAN PROGRAM ANAK EMAS ONLINE v.1.0

  PTMKN @ PSUKPP 2014

  6)

  Sila masukkan No. MyKid Anak (12 digit)

  untuk semakan & tapisan duplikasi

  rekod.

  Setelah pemohon (ibu/bapa)

  memasukkan No. MyKid Anak (12 digit),

  paparan pengesahan kali kedua

  diperlukan dengan memasukkan No.

  MyKid Anak (12 digit) sekali lagi.

  Sekiranya No. MyKid yang dimasukkan tidak sepadan simbol cross (X) akan

  dipaparkan seperti berikut.

  Sekiranya No. MyKid yang dimasukkan sepadan simbol right (/) akan

  dipaparkan seperti berikut.

 • MANUAL PENGGUNA iSEJAHTERA - PERMOHONAN PROGRAM ANAK EMAS ONLINE v.1.0

  PTMKN @ PSUKPP 2014

  Sekiranya No. Mykid yang dimasukkan

  sepadan sila klik butang Semak Data.

  Sekiranya rekod pemohon telah wujud dan telah didaftarkan ke dalam sistem,

  nama pemohon akan dipaparkan.

 • MANUAL PENGGUNA iSEJAHTERA - PERMOHONAN PROGRAM ANAK EMAS ONLINE v.1.0

  PTMKN @ PSUKPP 2014

  Sekiranya tiada rekod didaftarkan berdasarkan kepada No. MyKid yang

  dimasukkan, Borang Permohonan Program Anak Emas akan dipaparkan.

 • MANUAL PENGGUNA iSEJAHTERA - PERMOHONAN PROGRAM ANAK EMAS ONLINE v.1.0

  PTMKN @ PSUKPP 2014

  7) Sila isi Borang Permohonan Program

  Anak Emas Kerajaan Negeri Pulau

  Pinang selengkapnya.

  Semua ruangan bertanda * wajib diisi

 • MANUAL PENGGUNA iSEJAHTERA - PERMOHONAN PROGRAM ANAK EMAS ONLINE v.1.0

  PTMKN @ PSUKPP 2014

  Apabila borang permohonan berjaya

  dipaparkan, maklumat No. MyKid tidak

  boleh dibuat pindaan. Sekiranya ingin

  membuat pindaan, sila klik butang

  kembali (back) pada browser yang

  digunakan dan ulang semula proses

  semakan duplikasi No. MyKid dengan

  syarat butang Setuju & Hantar masih

  belum diklik. Sekiranya telah dihantar

  sebarang pengemaskinian atau

  pembetualn No. MyKid hanya boleh

  dibuat di Pejabat Daerah sahaja.

  Bagi kategori pemohon, sila pilih salah

  seorang ibu atau bapa kepada anak

  pemohon yang merupakan pemilih

  berdaftar dengan Suruhanjaya

  Pilihanraya Malaysia (SPR) dan

  merupakan pengundi di Pulau Pinang.

 • MANUAL PENGGUNA iSEJAHTERA - PERMOHONAN PROGRAM ANAK EMAS ONLINE v.1.0

  PTMKN @ PSUKPP 2014

  Sila buat satu pilihan Pejabat Daerah

  samada:

  Daerah Barat Daya (Balik Pulau)

  Daerah Timur Laut (Komtar)

  Seberang Perai Utara (Kepala

  Batas)

  Seberang Perai Tengah (Bukit

  Mertajam)

  Seberang Perai Selatan (Jawi)

  Pilihan yang dibuat adalah muktamad

  dan borang permohonan & salinan

  dokumen sokongan wajib dihantar ke

  Pejabat Daerah berikut.

  Pengesahan Kod Keselamatan (Captcha

  Code) wajib dimasukkan berdasarkan

  kepada penjanaan kod secara automatik

  oleh sistem. Sekiranya kod yang

  dipaparkan tidak boleh dibaca, terdapat

  kemudahan untuk penjanaan semula kod

  keselamatan. Imej Baru, klik DISINI

 • MANUAL PENGGUNA iSEJAHTERA - PERMOHONAN PROGRAM ANAK EMAS ONLINE v.1.0

  PTMKN @ PSUKPP 2014

  8) Akuan Pengesahan Pemohon akan

  memaparkan Nama dan No. MyKad ibu

  atau bapa berdasarkan kepada pilihan

  kategori pemohon yang telah dibuat.

  Pemohon perlu tanda pada ruangan tick

  box (/) untuk membolehkan butang

  Setuju & Hantar diaktifkan.

 • MANUAL PENGGUNA iSEJAHTERA - PERMOHONAN PROGRAM ANAK EMAS ONLINE v.1.0

  PTMKN @ PSUKPP 2014

  9) Borang berjaya disimpan apabila anda

  klik pada butang Setuju & Hantar dan

  Paparan Borang Permohonan Program

  Anak Emas Kerajaan Negeri Pulau

  Pinang dipaparkan berserta arahan

  cetakan.

  ** Sila cetak borang permohonan yang

  dipaparkan pada skrin untuk

  ditandatangani oleh pemohon dan sila

  dapatkan pengesahan daripada salah

  seorang seperti berikut:

  ADUN

  Ahli Parlimen

  Pegawai Daerah

  Ketua Penolong Pegawai Daerah

  Penolong Pegawai Daerah

  Penghulu

  Pegawai Penyelaras KADUN

  Pengerusi JKKK

 • MANUAL PENGGUNA iSEJAHTERA - PERMOHONAN PROGRAM ANAK EMAS ONLINE v.1.0

  PTMKN @ PSUKPP 2014

  10) Pada ruangan bawah borang pe