kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet - …...mikä ihmeen kiertotalous? 9 kiertotalouden...

of 14 /14
Kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet - tervetuloa! Alkuvauhdiksi Timon teesit Timo Metsä-Tokila

Author: others

Post on 17-Jun-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Kiertotalouden

  liiketoimintamahdollisuudet -

  tervetuloa!

  Alkuvauhdiksi Timon teesit

  Timo Metsä-Tokila

 • Mikä ihmeen kiertotalous?

  9

  Kiertotalouden keskeisenä tavoitteena on säästää luonnonvaroja ja

  hyödyntää materiaalit tehokkaasti ja kestävästi.

  Kiertotalous vastaa aikamme suurimpiin murroksiin – kiertotalous on

  yksi keskeisimmistä vastauksista ilmastonmuutoksen vastaisessa

  työssä, sillä niukkuus ja ilmastonmuutos vaativat uutta

  resurssiajattelua.

 • Jotta kiertotaloudesta tulee todellisuutta:

  10

  Digitaalinen vallankumous synnyttää uusia liiketoimintamalleja ja

  alustoja kiertotaloudelle. Kuulostaa hienolle, mutta todellisuudessa

  tässä on kyse siitä, että tietoa jaetaan ja se on saatavilla.

  Avoimuus ja yhteistyö ovat kasvun kivijalkoja.

  Arvokkainta pääomaa ovat nykyään laajat ja laadukkaat

  yhteistyöverkostot.

 • Tulevaisuuden talousmalli

  11

  Kiertotalous on tulevaisuuden liiketoimintaa – materiaaleja ei hukata,

  vaan niistä tuotetaan aina uusia tuotteita. Muutos vaati uudenlaista

  osaamista.

  Kiertotalous myös haastaa tarkastelemaan organisaatiorakenteita,

  erityisesti suurissa organisaatioissa.

  Kiertotalouteen linkittyy monia muita teemoja, kuten vähähiilisyys ja

  ilmastotyö, energia- ja resurssitehokkuus, päästöjen vähentäminen.

  Varsinais-Suomen ELY-keskus on aktiivisesti mukana alueellisissa,

  kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa ja hankkeissa.

 • Esimerkkejä VARELY:n työstä

  12

  Ravinneneutraalit kunnat (RANKU) ja ravinnekierrätys

  – Orgaanisten ravinteiden resurssitehokas käyttö ja kierrätys ovat

  tärkeä osa kiertotaloutta

  – Pitoisuuksiltaan pienet, mutta määriltään suuret biomassat ovat

  ravinnekierrätyksen haasteena, on sitten kyse eläinten lannoista,

  asutuksen biojätteistä, jätevesilietteistä tai teollisuuden

  orgaanisista sivuvirroista.

  – Kehityksen eteneminen tarvitsee yritysmaailman innovatiivisuutta

  ja rohkeutta. Ravinnekierrätyksen kentässä on yrityksille runsaasti

  uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

  China Europe Water Platform

  – Vuosina 2020-21 yhtenä teemana veden kiertotalouden

  liiketoimintamahdollisuudet Kiinan ja Euroopan välillä

 • Esimerkkejä VARELY:n työstä

  13

  Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE): edistää

  ilmastonmuutoksen hillinnän käytännön toimia – koordinaattori SYKE

  CIRCWASTE - Kohti kiertotaloutta: hankkeessa viedään eteenpäin

  kiertotalouden käytännön toimenpiteitä

  Haastattelututkimus 200 Varsinais-Suomen ja Satakunnan

  teollisuusyritykselle

 • Onko kiertotalous osa liiketoimintaa?

  Hakala Olli14

  59

  60

  57

  51

  45

  76

  63

  89

  46

  67

  62

  57

  89

  39

  38

  40

  44

  52

  24

  35

  11

  50

  31

  38

  40

  11

  3

  2

  3

  4

  3

  2

  4

  2

  3

  0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  Kaikki, n=200

  MAAKUNTA

  Varsinais-Suomi, n=130

  Satakunta, n=70

  YRITYKSEN LIIKEVAIHTO

  200 - 399 k€, n=45

  400 - 999 k€, n=64

  1 - 2 M€, n=29

  2 - 10 M€, n=43

  10 M€ -, n=19

  YRITYKSEN HENKILÖLUOKKA

  0 - 4 henkilöä, n=74

  5 - 9 henkilöä, n=52

  10 - 19 henkilöä, n=26

  20 - 49 henkilöä, n=30

  50 henkilöä tai enemmän, n=18

  %

  Kyllä Ei En osaa sanoa

 • Kiertotalous tuo imagohyötyjä

  Hakala Olli15

  37

  29

  25

  16

  15

  12

  42

  52

  46

  32

  17

  20

  11

  11

  25

  27

  34

  34

  7

  7

  3

  25

  30

  30

  4

  2

  2

  2

  6

  4

  3,14

  3,04

  2,94

  2,39

  2,18

  2,15

  0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  Kiertotalous voisi osana liiketoimintaa parantaa yrityksemme imagoa.

  Tunnen kiertotalouden mahdollisuudet yrityksemme liiketoiminnalle.

  Tehostamiskohteita on enää vaikea löytää, sillä yrityksemme käyttää tällähetkellä mahdollisimman tehokkaasti energiaa, vettä ja raaka-aineita.

  Yrityksemme olisi mahdollista vähentää tuottamaamme jätteen määräätai toimittaa jäte nykyistä tehokkaammin hyödynnettäväksi.

  Kiertotalous voisi tuoda toimialamme liiketoiminnalle kasvua.

  Kiertotalous voisi tuoda yrityksemme liiketoiminnalle kasvua.

  %

  4 Täysinsamaa mieltä

  3 Jokseenkinsamaa mieltä

  2 Jokseenkineri mieltä

  1 Täysineri mieltä

  En osaasanoa

  Keskiarvo

 • Millainen tuki olisi hyödyllisintä?

  Hakala Olli16

  38

  36

  31

  28

  21

  20

  11

  7

  15

  Verohyödyt

  Verkostoituminen muiden yritysten jatoimijoiden kanssa

  Henkilökohtainen neuvonta

  Neuvontamateriaali

  Rahoitus

  Uusi tutkimustieto ja menetelmät

  Henkilöstön koulutus ja työvoimansaatavuus

  Kaavoituksen tai muidenviranomaispäätösten selkeyttäminen

  En osaa sanoa

  0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %

  Kaikki, n=200

  ONKO KIERTOTALOUS OSAYRITYKSEN LIIKETOIMINTAA

  Kyllä, n=118

  Ei, n=77

 • YLVA-jätetietokannan datan visualisointi

  Hakala Olli17

  Entinen VAHTI

  Ympäristöluvanvaraisten laitosten sivuvirrat

  – ELY:n valvomat

  – Jatkossa myös kunnat

  Nykyään tietoja ei hyödynnetä täysimääräisesti ja

  kokonaiskuvaa on vaikea muodostaa.

  Datan perusteella on mahdollista löytää

  hyödyntämättömiä tai alihyödynnettyjä sivuvirtoja

 • 18

 • Hakala Olli19

 • Hakala Olli20

 • Hakala Olli21

  Rajaukset

  – Vuosi

  – EWC-koodi

  – RD-koodi

  – Toimiala

  – Kunta/maakunta

  – ELY/kunta valvoma

  Kuka voi hyödyntää

  tietoa?

  Riihimäki 2017 ->