klimaat en bewustzijn

Click here to load reader

Post on 21-Jun-2015

174 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

we need a new morality to get out of the financial and climate crises

TRANSCRIPT

 • 1. Klimaatprobleem Katalysator voor nieuw bewust-zijn? John Baken Overview BV Dec 2008 To enrich the world

2. Ik heb homo sapiens Gaat vanzelf over! 3.

 • We are here to enrich the world
 • Woodrow Wilson
 • In termen van milieu:
 • het lijkt er meer op
 • dat we een uit de hand lopend
 • experiment met onze planeet zijn aangegaan!

4.

 • Wij hebben Evolutieleer bedacht, maar staan wij er daarom boven?
 • Zal homo sapiens een mislukt experiment blijken van moeder natuur?
 • Slaat moeder natuur terug?
 • James Lovelock:
 • Wij zijn in oorlog met Gaia en er is
 • geen enkele kans op overwinning

Mens en Natuur 5.

 • verlichtingsdenken:
 • Rationalisatie & efficiency
 • Exploiteren van de natuur
 • Vervreemding Mieren doen het beter Ommekeer?

Onze beschaving 6. Ecologische voetafdruk

 • Omgerekend naar ha:
 • VS :8,6 ha
 • Nl :4,75 ha
 • India :0,75 ha
 • Beschikbaar per wereldburger : 1,7 ha
 • we leven op de pof, schaden het milieu en ontnemen anderen de kans op ontwikkeling grote parallellen tussen huidige kredietcrisis en klimaatcrisis

7. Klimaatprobleem (1) John Baken 25 jaar actief in de energiewereld energiebesparing en duurzame energie lid BG Energie contact met direct betrokkenen IPCC o.a. genspireerd door boek: De aarde heeft koorts 8. Klimaatprobleem (2)

 • Is het erg?
 • IPCC: verhoging CO2 concentratie veroorzaakt door menselijk handelen
 • Sedert start industrile revolutie stijgt CO2 concentratie gestaag (van 280 ppm naar 385 nu, stijging nu al meer dan 2 ppm/jaar)
 • IEA: Energieverbruik blijft stijgen: in 2030 50% meer dan nu (84% van de groei uit fossiele brandstoffen)
 • Kans dat we onder 2C blijven nihil (450 ppm)

9. Klimaatprobleem (3) Fred Pearce milieujournalist 20 jaar in het vak gezonde dosis scepsis vele geleerden genterviewd nog korte tijd om in te grijpen geen tekenen dat politiek urgentie inziet 10. Klimaatprobleem (4)

 • Gevolgen
 • Instabiliteit (positieve feed back) bij meer dan 2C onomkeerbaar (450 ppm)
 • Teloorgang eco-systemen
 • Voedsel- en watertekorten (droogten)
 • Migratie/Oorlog

11. Wat doen we eraan?

 • Mitigatie: emissiereductie: door technologische oplossingen Kyoto-protocol: emissiehandel (ETS)
 • Adaptatie: aanpassen aan veranderende omgeving: technologische oplossingen
 • Slechts 2% BNP zou genoeg zijn Sociaal dilemma om mondiale milieuproblemen aan te pakken.

12. Wat doen we eraan?

 • 80% CO2 reductie in 2020
 • energiebesparing duurzame energie aanpak transport stoppen ontbossing aanplant nieuw bos
 • warspeed required

13. Transformatie Einstein: We can't solve problemsby using the same kind of thinkingwe used when we created them. Evolutie van bewust-zijn Wijfels, Senge, Paul Ray (cultural creatives) Ken WilberRifkin, Laszlo, Van Soest et al 14. Inspiratiebronnen Jeremy Rifkin De Amerikaanse droom als concept werkt niet (meer). Balans welvaart-welzijn Europese droom: Vrijheid in afhankelijkheid 15. Inspiratiebronnen Ervin Laszlo Van logos naar holos Van extensieve groei naarintensieve groei connection, communication consciousness Nieuwe levensstijl als vrijwillig resultaat van nieuwe moraliteit, voortkomend uit ontwikkeling bewustzijn. 16. Inspiratiebronnen Van Soest en Van Praag Vanuit milieukennis en vanuit persoonlijk leiderschap naar oplossing. Sleutel ligt in bewustzijnstransformatie. 8-voudige pad Boeddha 17.

 • Ghandi:leef eenvoudig opdat anderen eenvoudigweg kunnen leven
 • Verantwoordelijkheid: keuze/consequentie
 • Uitdragen nieuwe moraliteit
 • Claimen van recht op duurzame ontwikkeling

18. Only after the last tree has been cut down;Only after the last river has been poisoned;Only after the last fish has been caught,will you find that money cannot be eaten.19th Century Cree Indian Prophecy