KM Beta - Střešní okno výstupní - Montážní postup

Download KM Beta - Střešní okno výstupní - Montážní postup

Post on 18-Nov-2014

177 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KM Beta - Sten okno vstupn - Montn postup - CZ a SK verze

TRANSCRIPT

STREN OKNO VSTUPN KMB BETAPouitie pre krytinu: KMB BETA, KMB HODONKA, KMB BOBROVKAPouva sa ako vstupn stren okno, k presvetleniu a prdavnmu odvetraniu povalovho priestoru. Pre stren sklon od 20.

Technick parametry:rozmer: 500550 mm materil: iarovo zinkovan plech s farebnou pravou farebn prevedenie: tehlov, viov, hned, ierna, siv, zelen, modr zasklenie: priehadn polykarbont s UV stabilizciou krycia maneta: oloven ps s povrchovou pravou

Montny postup:1. V mieste osadenia strenho okna odstrte potrebn mnostvo kridlc 9 ks, obr. 1. 2. Oloven kryc ps vyklopte smerom nadol a okno vsate do strechy tak, aby spodn hrana okna dosadla na horn hranu kridlc obr. 2 a prav stranu nasute pod krytinu po stojat vodn drku obr. 3. obr. 1 obr. 2 3. Okno plne vyklopte obr. 4, oznate na strenej lati miesto pre vyrezanie obr. 5. Odstrte stren okno, vyrete stren latu obr. 6 a vsate znovu okno poda postupu v bode 2. 4. Oceov psky prirubujte k strenm latiam (skrutka 3/30 mm 4 ks) obr. 7, doplte chbajcu krytinu okolo okna obr. 8 a po odstrnen ochrannho papiera spojovacej psky vytvarujte oloven ps poda profilu krytiny obr. 9, 10. 5. Z povalovho priestoru zaistite okno pomocou polohovacej podpery obr. 11. Podpera m dve polohy otvorenia a polohu zaistenia okna proti vonkajiemu otvoreniu obr. 12.

obr. 3

obr. 4

obr. 5

obr. 6

obr. 7

obr. 8

obr. 9

obr. 10

obr. 11

obr. 12

Dodvate pre SR: KM Beta spol. s r.o., ulenova 15, 909 01 Skalica tel.: 034/664 67 07, fax: 034/664 67 27, e-mail: info@kmbeta.sk, www.kmbeta.sk, infolinka: 034/664 78 79

STEN OKNO VSTUPN KMB BETAPouit pro krytinu: KMB BETA, KMB HODONKA, KMB BOBROVKAPouv se jako vstupn sten okno,k prosvtlen a pdavnmu odvtrn pdnho prostoru. Pro sten sklon od 20. Technick parametry:rozmr: 500550 mm materil: rov zinkovan plech s barevnou pravou barevn proveden: cihlov, viov, hnd, ern, ed, zelen, modr zasklen: prhledn polykarbont s UV stabilizac kryc maneta: olovn ps s povrchovou pravou

Montn postup:1. V mst osazen stenho okna odstrate potebn mnostv taek 9 ks, obr. 1. 2. Olovn kryc ps vyklopte smrem dol a okno osate do stechy tak, aby spodn hrana okna dosedla na horn hranu taek obr. 2 a pravou stranu nasute pod krytinu po stojatou vodn drku obr. 3. obr. 1 obr. 2 3. Okno zcela vyklopte obr. 4, oznate na sten lati msto pro vyezn obr. 5. Odstrate sten okno, vyete sten la obr. 6 a osate znovu okno dle postupu v bod 2. 4. Ocelov psky piroubujte ke stenm latm (vrut 3/30 mm 4 ks) obr. 7, doplte chybjc krytinu kolem okna obr. 8 a po sejmut ochrannho papru spojovac psky vytvarujte olovn ps podle profilu krytiny obr. 9, 10. 5. Z pdnho prostoru zajistte okno pomoc polohovac vzpry obr. 11. Vzpra m dv polohy oteven a polohu zajitn okna proti vnjmu oteven obr. 12.

obr. 3

obr. 4

obr. 5

obr. 6

obr. 7

obr. 8

obr. 9

obr. 10

obr. 11

obr. 12

Dodavatel pro R: KM Beta a.s., Doln Valy 2, 695 01 Hodonn tel.: 518 307 114, fax: 518 307 152, e-mail: odbyt@kmbeta.cz, www.kmbeta.cz, infolinka: 800 150 200