knižní katalog zoner press 01/2010

of 24 /24
Zoner Press www.zonerpress.cz jaro 2010 Knižní katalog

Upload: zoner-software-as

Post on 13-Mar-2016

243 views

Category:

Documents


7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Knižní katalog Zoner Press 01/2010

TRANSCRIPT

Page 1: Knižní katalog Zoner Press 01/2010

Zoner Press

www.zonerpress.cz

jaro 2010

Knižní katalog

Page 2: Knižní katalog Zoner Press 01/2010

Obsah:

� Digitální fotografie� Grafika� Webdesign, programování� Bezpečnost� Ostatní� Doprodej, poslední kusy� Populárně naučná� Hobby, kreslení� Japonská manga� Komiksy a fantasy

Vysvětlivky:

Novinka

Bestseller

Poslední kusy

Dotisk

Edice:

� Encyklopedie Zoner Press (bezpečnost, programování, hobby, populárně naučná)

Encyklopedie grafika a fotografie (digitál- ní fotografie, grafika)

Encyklopedie webdesignera (webdesign)

Zoner Manga

Zoner Fantazie

Uvedené ceny knih jsou orientační. Platné ceny najdete na:

Knižní katalog Zoner Press – jaro 2010

Zoner Press –

jednoduše dobré knihyVážení čtenáři,

do rukou se Vám dostává nový katalog s nabídkou publikací vydavatelství Zoner Press.

Od posledního vydání edičního katalogu jsme širo-kou knižní nabídku pro fotografy rozšířili o titul – RAW – digitální fotografie v Camera Raw a Photoshop CS4. Původní skvělou knihu odborníka na digitální fotografii a autora bestsellerů Bruce Frasera (zemřel 16. prosince 2006) aktualizoval pro Photoshop CS4 a Camera Raw 5 mezinárodně uznávaný fotograf Jeff Schewe. V krátké době vyjdou v edici pro fotografy dva nové tituly: jedinečná publikace Digitální kra-jinářská fotografie – ve šlépějích Ansela Adamse a velkých mistrů od Michaela Frye a pro všechny, kteří rádi zkoušejí a hledají nové podněty – Fotogra-fické experimenty – 52 projektů pro lepší digitální fotografii od Chrise Gatcuma.

S ohledem na velký zájem z řad našich čtenářů o mangu a komiksy jsme se rozhodli vydávat Zoner mangu v pravidelných intervalech a v širším rozsa-hu. Od poloviny října vychází v Zoner Press každých čtrnáct dní nová manga v češtině! Při výběru překla-dových knih a pro zlepšení distribuce nás inspirují webové diskuse, názory, tipy a přání našich čtenářů, které probíhají na Facebooku Manga Zoner (zo-nerpress.cz/facebook.html), kde také najdete aktuální informace.

V roce 2009 jsme navázali spolupráci s českým autorem, jedním z tvůrců fantasy světa Asterion Zbyňkem Kučerou Holubem, za jehož pomoci plánujeme rozšířit řadu titulů v edici Zoner Fantazie o díla známých českých autorů. Z novinek, které se v současné době připravují, je možné zmínit tituly Lvi Lucemburští a Wilth Ahwa, ale pracuje se i na řadě dalších.

Vzhledem k tomu, že tituly v nabídce vydavatelství velmi rychle přibývají a my se snažíme vybírat a ak-tuálně vždy zařadit zajímavý titul, který naši čtenáři žádají, nikdy nemůžeme docílit stoprocentní aktuál-nosti tohoto katalogu. Pokud vás tedy zajímá kom-pletní nabídka vydavatelství, sledujte webové stránky – www.zonerpress.cz.

Děkujeme za vaši přízeňVaše vydavatelstvíZoner Press

www.zonerpress.cz

N

B

PK

D

Chcete se něco zeptat, diskutovat, sdělit připomínky?

Navštivte: www.blog.zonerpress.cz

Page 3: Knižní katalog Zoner Press 01/2010

SPORTnaučte se fotografovat

kreativně

Joe Klamar Jiří KolišJiří KřenekPavel LebedaZdeněk LhotákMarkéta NavrátilováPavel NesvadbaPavel RakušanMichal RůžičkaVladimír RysHerbert SlavíkLuděk Šipla

E N C Y K L O P E D I E G R A F I K A A F O T O G R A F I E

Digitální fotografie

NAUČTE SE FOTOGRAFOVAT SPORT KREATIVNĚ

sestavil J. Koliš, kolektiv autorů, 200 stran 390 Kč/16,80 € (507 Sk), ZR902

Koordinátor celého projektu, Jiří Koliš oslovil řadu významných sportovních fotografů a každý z nich přispěl do knihy několika fotografi emi z jednoho druhu sportu a doprovodil je poznámkami, ra-dami a úvahami.

Bryan PETERSON

NAUČTE SE EXPONOVAT KREATIVNĚBryan Peterson, 160 stran 329 Kč/14,20 € (428 Sk), ZR501

NAUČTE SE FOTOGRAFOVAT DIGITÁLNĚ

Bryan Peterson, 160 stran 329 Kč/14,20 € (428 Sk), ZR519

PORTRÉT – NAUČTE SE FOTOGRAFOVAT KREATIVNĚBryan Peterson, 160 stran329 Kč/14,20 € (428 Sk), ZR621

NAUČTE SE POUŽÍVATEXPOZIČNÍ ČAS KREATIVNĚBryan Peterson, 160 stran 349 Kč/15,06 € (454 Sk), ZR744

je především světově uznávaný fotograf, ale i skvělý učitel.

V edici Encyklopedie grafika a digitální fotografie vám přinášíme jednu z nejširších nabídek knih na

českém trhu pro začínající i pokročilé fotografy.

Autor v knize učí fotografovat akční scény plné pohybu, uka-zuje, jak přidat pohyb do příliš klidných záběrů a vysvětluje práci s expozičním časem při snímání nočních fotografií nebo snímků pořizovaných při nízké hladině osvětlení.

Přesto, že je Bryan Peterson „kla-sickým“ fotografem, nevyhýbá se zpracování snímků na počítači a v závěru knihy uka-zuje ně-které své oblíbené postupy.

3. DOTISK

PK

D

N

Page 4: Knižní katalog Zoner Press 01/2010

178

OČIMA FOTOGRAFA

179

PROCES T VORBY

Fotografie se většinou spoléhá na jednoduché

kompoziční nástroje, kterými nakládá

s jedním nebo více prvky, které jsou společně

v záběru. Říkám většinou pro naši vrozenou

tendenci předpokládat vztahy mezi věcmi, které

vidíme vedle sebe. Umístění prvků vedle sebe

nám umožní věnovat jim pozornost současně,

a jakmile začne divák přemýšlet nad tím, co vedlo

fotografa právě k této kombinaci prvků a zda

je jejich sousedství úmyslné, nebo náhodné, je

myšlenkový proud spuštěn.

Pro vzájemné vztahy sousedících objektů jsou

základními zdroji obsah a grafická forma, ačko-

li dva sousedící objekty nevyhnutelně vytváří své

vlastní vztahy. Možná by bylo lepší použít slo-

vo „ motivy“ namísto „zdroje“, protože v prvním

případě vnímáme iniciativu spíše na straně zob-

razovaného objektu, kdežto ve druhém přichází

inspirace častěji z nahodilé příležitosti (jako je

například snímek odrazu ve skle, za kterým je

vidět jiný objekt). Dvojici obsah a grafika nemů-

žeme nikdy úplně oddělit.

Míra plánování pro snímky zajímavých vzá-

jemných sousedství je velmi různorodá od pláno-

vané výpravy, která má zachytit známý vzájemný

vztah dvou subjektů, až po zachycení prchavého

náhodného okamžiku ve zcela nečekané situaci.

Jestliže by měl divák hádat způsob vzniku snímku

pouze z jednoho uveřejněného záběru, potom asi

neuspěje. Příklady, které jsem tady uvedl pokrý-

vají celou zmíněnou stupnici. Snímek odrazu

hor byl plánován dlouho dopředu, zatímco sní-

mek s reklamou na mobilní telefony byl dílem

okamžiku.

VZÁJEMNÉ VZTAHY PRVK� SNÍMKU UMÍST�NÝCH VEDLE SEBE ODRAZ ALP

Pro tento snímek zasněžených horských hřebenů,

odrážejících se v nablýskané kapotě vozu Rolls-Royce je

podstatný jeho obsah. Znak patří hotelu Badrutts Palace

ze Svatého Mořice a chtěl jsem ho nějak zkombinovat

s horami. Jednoduchá myšlenka s obtížnou realizací

vyžadovala přesné umístění vozu. Vůz jsme mnohokrát

přemisťovali, než jsme dosáhli této pozice, a i tady jsme

pořád popojížděli. Delší dobu trvalo i nalezení správné

pozice fotoaparátu a výběr vhodného ohniska objektivu

a vše jsme museli stihnout dostatečně dlouho před

západem slunce. Vysoké clonové číslo zajistilo velkou

hloubku ostrosti.

REKLAMA NA SÍŤ MOBILNÍHO OPERÁTORA

Plakát v severním Súdánu byl trochu bokem od

hlavního rušného tržiště a tak se mi nezdál být vhodným

předmětem pro fotografování. Ale pozice a světlo na

tváři trhovce pod ním mě přimělo stisknout spoušť.

Musel jsem snímek těsně oříznout, abych odstranil

všechny rušivé prvky a musel jsem být rychlý. Byl jsem

velmi nápadný a v příští vteřině se muž díval přímo na

mě, což by v mých očích snímek úplně pokazilo.

KŘIŽOVATKA SHIBUYA

Celá jedna stěna domu na tokijské křižovatce Shibuya

je jeden velký digitální displej. Když se v jednom spotu

objevilo velké oko, připomnělo mi Velkého Bratra

( Big Brother, podle románu 1984, George Orwel, později

inspirace pro reality show, pozn. redakce). Tento význam

jsem posílil zvoleným výřezem s kavárnou Starbucks ve

spodní části záběru.

DÍVKA VE VESNICI JIE

Zbraně jsou ve vesnici Jie na jihovýchodě Súdánu kvůli

neustálým kmenovým bojům běžné. Mladá dívka drtí

čirok a po ruce má připravený kalašnikov. Abych zdůraz-

nil zajímavé sousedství obou věcí, postoupil jsem blíž

k samopalu a použil jsem objektiv s krátkým ohniskem,

abych obsahu přidal i hloubku.

179

PROCES T VORBY

ODRAZ ALP

Pro tento snímek zasněžených horských hřebenů,

odrážejících se v nablýskané kapotě vozu Rolls-Royce je

podstatný jeho obsah. Znak patří hotelu Badrutts Palace

ze Svatého Mořice a chtěl jsem ho nějak zkombinovat

s horami. Jednoduchá myšlenka s obtížnou realizací

vyžadovala přesné umístění vozu. Vůz jsme mnohokrát

přemisťovali, než jsme dosáhli této pozice, a i tady jsme

pořád popojížděli. Delší dobu trvalo i nalezení správné

pozice fotoaparátu a výběr vhodného ohniska objektivu

a vše jsme museli stihnout dostatečně dlouho před

západem slunce. Vysoké clonové číslo zajistilo velkou

hloubku ostrosti.

REKLAMA NA SÍŤ MOBILNÍHO OPERÁTORA

Plakát v severním Súdánu byl trochu bokem od

hlavního rušného tržiště a tak se mi nezdál být vhodným

předmětem pro fotografování. Ale pozice a světlo na

tváři trhovce pod ním mě přimělo stisknout spoušť.

Musel jsem snímek těsně oříznout, abych odstranil

všechny rušivé prvky a musel jsem být rychlý. Byl jsem

velmi nápadný a v příští vteřině se muž díval přímo na

mě, což by v mých očích snímek úplně pokazilo.

DÍVKA VE VESNICI JIE

Zbraně jsou ve vesnici Jie na jihovýchodě Súdánu kvůli

neustálým kmenovým bojům běžné. Mladá dívka drtí

čirok a po ruce má připravený kalašnikov. Abych zdůraz-

nil zajímavé sousedství obou věcí, postoupil jsem blíž

k samopalu a použil jsem objektiv s krátkým ohniskem,

abych obsahu přidal i hloubku.

104

OČIMA FOTOGRAFA

105

GRAFICKÉ A FOTOGRAFICKÉ PRVKY V OBRAZE

když budeme měnit stanoviště nebo dokonce

některé předměty v záběru přemístíme, ale při

použití teleobjektivu dojde k nejmenším zásahům

do zbytku scény. Když jsou navíc ještě oba před-

měty od sebe vzdálené, pomůže sražená perspek-

tiva teleobjektivu k jejich vizuálnímu přiblížení.

Objektivem s dlouhou ohniskovou vzdále-

ností fotografujeme obvykle z větší dálky a stej-

ný vzkaz necháváme ve snímku i divákovi. Ten je

potom schopen nahlížet na fotografii objektivně

a s emočním odstupem. To je ten hlavní rozdíl při

fotografování širokoúhlým objektivem, kdy musí

být fotograf přímo uprostřed děje, od fotografová-

ní teleobjektivem „přes ulici“, ve větší vzdálenosti

od fotografované akce. Existují ještě další rozdílné konstrukční typy

objektivů, které – nehledě pouze na jejich ohnis-

kovou vzdálenost – mohou například měnit tvar

a vzhled snímku. Jejich využití je omezené na

některé zvláštní snímky, mohou různě zkres-

lit fotografii mnoha způsoby. Jedním z takových

objektivů je rybí oko. Objektivy rybí oko exis-

tují ve dvou konstrukčních provedeních, diago-

nální (full-frame) a sférický (circular). Oba typy

mají extrémně široký úhel záběru 180° i více, ale

diagonální zaplní celé políčko obrazem a úplné

oblouky vykreslí jen na užších stranách formátu,

zatímco sférické rybí oko vykreslí na políčko fil-

mu celé kolečko a okraje políčka jsou neexpono-

vané. Uvedené zkreslení čar je velmi neobvyklé

a pouze ve specifických případech použitelné. Při

fotografování s tímto objektivem můžete obratně

využít situace, kdy předměty v záběru nemají rov-

né linie (viz fotografie dubového lesa na str. 88).

Dalším způsobem zásahu do vzhledu fotogra-

fie je naklopení objektivu nebo zadní stěny foto-

aparátu nebo obojího. Postup je běžně využíván

při fotografování s měchovými přístroji na větší

formáty filmu. Naklopením objektivu naklápíme

i rovinu ostrosti a můžeme tedy volně rozhodo-

vat o ostrých místech v záběru i při úplně otevře-

né cloně. Naklopení také snímek zdeformujeme,

výrazně ho stlačuje, resp. roztahuje, ve směru

naklopení. Příklad vidíme na vedlejší fotografii

dešťových kapek

TELEOBJEKTIV: STLAČENÍ PERSPEKTIVYVýznamným pocitem z fotografií

vzdálené krajiny pořízených teleobjektivem je dojem, jakoby se

obrázek naklopil směrem vzhůru

a k fotoaparátu.

SUBJEKTIVNÍ KAMERASnímek zprostřed davu pořízený širokoúhlým objekti-

vem poskytuje divákovi pocit, že je uprostřed dění, to je

podstata snímků typu subjektivní kamera. Ořezy a ztráta

ostrosti na bocích formátu spolu s výrazným popředím

pomáhají navodit uvedený pocit.

TILT OBJEKTIV: ZMĚNA ROZLOŽENÍ OSTRÝCH OBLASTÍ VE SNÍMKU

Naklopením tilt objektivu nebo zadní stěny fotoaparátu (ten druhý postup je možný

jen u speciálních typů fotoaparátů) naklopíme také rovinu ostrosti z její původní svislé

polohy. U tohoto snímku jsme nemohli dosáhnout požadované hloubky ostrosti

zvýšením clonového čísla a tak jsme museli použít techniku naklopení objektivu.

Digitální fotografie

PERFEKTNÍ EXPOZICE Michael Freeman, 192 stran

329 Kč/14,20 € (428 Sk), ZR909Autor se v knize neobává kriticky vyjádřit k některým dlouhodobě osvědčeným po-stupům, které odpovídají „věku klasické fi lmové fotografi e“, a uvádí svůj názor, jak je využívat dnes, v době digitální foto-grafi e.

DSLR – NAUČTE SE FOTOGRAFOVAT DIGITÁLNÍ ZRCADLOVKOUMichael Freeman, 230 stran 400 Kč/17,26 € (520 Sk), ZR717

FOTOGRAFIE A VYSOKÝ DYNAMICKÝ ROZSAH – ZÁKLADY HDRMichael Freeman, 160 stran 290 Kč/12,51 € (377 Sk), ZR827

FOTOGRAFIE A NÍZKÁ HLADINA OSVĚTLENÍ

Michael Freeman, 224 stran 349 Kč/15,06 € (454 Sk), ZR829

OČIMA FOTOGRAFA – KOMPOZICE PRO LEPŠÍ /DIGITÁLNÍ/ FOTOGRAFIEMichael Freeman, 192 stran 329 Kč/14,20 € (428 Sk), ZR746

Michael FREEMAN

M. Freeman vysvětluje, jak zachytit HDR obraz, a na řadě příkladů ukazuje mož-nosti jednotlivých aplikací a technik pro vytvoření HDR obrazu ze sekvence sním-ků. Předvádí, jak tyto techni-ky správně použít u různých populárních fotografických žánrů a jak úspěšně HDR snímek exportovat a vytisk-nout.

Kniha je určena všem, kdo se chtějí naučit práci s DSLR fotoaparáty, jejich funkcemi a nastavením, zpracováním RAW souborů, úpravám a finalizaci di-gitálních fotografií.

Autor vám přináší kompletní-ho průvodce fotografováním při nízké hladině osvětlení. Poradí vám s výběrem vhod-ného fotografického vyba-vení, příslušenství a progra-mů, které budete potřebovat k oživení snímků.

je mezinárodně uznávaný fotograf, známý i díky svým experimentům se speciálními efekty.

D

PK

Page 5: Knižní katalog Zoner Press 01/2010

Digitální fotografie

PORTRÉTNÍ FOTOGRAFIEDaniel Lezano, 144 stran329 Kč/14,20 € (428 Sk), ZR626

ČERNOBÍLÁ FOTOGRAFIEGeorge Schaub, 160 stran329 Kč/14,20 € (428 Sk), ZR520

FOTOGRAFIE A SVĚTLONAUČTE SE TECHNIKY FOTOGRAFICKÉHO SVÍCENÍFill Hunter a kol., 320 stran399 Kč/17,22 € (519 Sk), ZR718

FOTOGRAFIE – ROZHODUJÍCÍ MOMENTYJoe McNally, 272 stran 370 Kč/15,97 € (481 Sk), ZR808

BLESK V DIGITÁLNÍ FOTOGRAFII – KOMPLETNÍ PRŮVODCEChris George, 160 stran 290 Kč/12,51 € (377 Sk), ZR828

AKT – NAUČTE SE FOTOGRAFOVAT KREATIVNĚ23 českých fotografů, 224 stran 399 Kč/17,22 € (519 Sk), ZR601

HDRI PRO FOTOGRAFY A POČÍTAČOVÉ GRAFIKYBloch Christian, 348 stran 500 Kč/21,58 € (650 Sk), ZR748, DVD

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIEScott Kelby, 240 stran290 Kč/12,51 € (377 Sk), ZR627

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE 2Scott Kelby, 240 stran285 Kč/12,30 € (371 Sk), ZR801

Scott Kelby staví před čtenáře fakta, informace i postupy bez ohledu na autority a jinými respektovaná klišé. V jeho podání ztrácí mnohé „digitální tajnosti“ své tajemno a zůstává stravi-telné jádro.

Doprovodné DVD obsahuje: � různý software (trial i plné verze) � ukázkové obrazy HDR � soubory snímků stupňovaných expozic � další výukový a zkušební materiál

Scott KELBY

PEVNÁ VAZBA

D

D

D

Page 6: Knižní katalog Zoner Press 01/2010

FASHION – PORTRÉT – NAUČTE SE FOTOGRAFOVAT KREATIVNĚ

Eliot Siegel, 144 stran 319 Kč/13,80 € (415 Sk), ZR908

Kniha je koncipována jako ucelený prů-vodce fotografováním ve světě módy, obsahuje ale i rady, doporučení a prak-tické návody, které jsou zcela obecně vy-užitelné a pro řadu začínajících a středně pokročilých fotografů nedocenitelné.

PŘÍBĚHY (NE)OBYČEJNÉ MAKROFOGRAFIE MILANA BLŠŤÁKAMilan Blšťák, 144 stran 360 Kč/15,53 € (468 Sk), ZR604

MAKROFOTOGRAFIE – ZONERFOTO.CZ – WORKSHOPHaje Jan Kamps, 256 stran 360 Kč/15,53 € (468 Sk), ZR739

SCULPTURAE NATURAEJiří Tiller, 136 stran 850 Kč/36,68 € (10105 Sk), ZR624, CD

Digitální fotografie

JAK FOTOGRAFOVAT KRAJINUJiří Havel, 176 stran

399 Kč/17,22 € (519 Sk), ZR612

Na CD jsou ukázány „sochy pří-rody“, jejich umístění, cyklotrasy a turistické stezky, dle kterých je možné plánovat výlety do česko- rakousko-německého příhraničí.

JAK JSEM FOTOGRAFOVAL ZVÍŘATAVladislav T. Jiroušek, 144 stran 360 Kč/15,53 € (468 Sk), ZR517

PEVNÁ VAZBA

PEVNÁ VAZBA

KROUŽKOVÁ VAZBA

2. DOTISK

NAUČTE SE FOTOGRAFOVAT DOBŘE KRAJINYGuy Edwardes, 144 stran 329 Kč/14,20 € (428 Sk), ZR512

PEVNÁ VAZBA

NAUČTE SE FOTOGRAFOVAT DOBŘE MAKRO A DETAILRobert Thompson, 160 stran 360 Kč/15,53 € (468 Sk), ZR518

D

Page 7: Knižní katalog Zoner Press 01/2010

Digitální fotografie

FOTOGRAFUJEME DĚTI – ZONERFOTO.CZ – WORKSHOPGinny Felch, Allison Tyler Jones, 240 stran340 Kč/14,70 € (442 Sk), ZR820

HOT SHOEŽHAVÉ VÝSTŘELY Z MALÝCH BLESKŮ

Joe Mc Nally, 320 stran 480 Kč/20,70 € (624 Sk), ZR911

Autor vás ve své knize chce naučit dívat se na svět kolem sebe z jiného úhlu pohledu a pomoci vám zbavit se zažitých návyků, které vedou k pořizování mdlých, nezáživných a nezajímavých obrázků.

Poslední kusy – dotisk neplánujeme.

NAUČTE SE VIDĚT KREATIVNĚ Bryan Peterson, 160 stran 329 Kč/14,20 € (428 Sk), ZR415

Fotografování dětí je bezesporu oblastí fotografie, kterou si projde každý, bez ohledu na to, zda na profesionální nebo zcela amatérské úrovni. Ať už se jedná o zachycení okamžiků z každodenního všedního života nebo spíše o snímky oficiálních a slavnost-ních událostí, obě zkušené autorky a fotografky předkládají v knize ucelený přehled rad a doporučení pro všechny úrovně fotografů a bez ohledu na to, zda pracujete s jed-noduchým kompaktním fotoaparátem typu „namiř a stiskni“ nebo s profesionální zrca-dlovkou. I když patříte mezi naprosté začátečníky, nemusíte se bát, že budete zahlceni nestravitelnými technickými informacemi.

Bible pro uživatele „malých“ blesků. Autor se zaměřuje především na využití ma-lých blesků a ukazuje, jakých výsledků s nimi lze dosáhnout. McNally pracuje s fo-toaparáty Nikon, proto se v knize zmiňuje výhradně technika této společnosti, jeho úvahy, doporučení, postupy a schémata nasvícení scén jsou ale platná obecně. McNally se netrápí filozofováním o fotografii jako takové – ukazuje čtenáři cestu,

jak získat zajímavé, odlišující se, výrazné a pozornost upoutávající snímky.

ZONER PHOTO STUDIO 11Pavel Kristián a kol., 192 stran 350 Kč/15,10 € (455 Sk), ZR839

PK

PK

Page 8: Knižní katalog Zoner Press 01/2010

V této edici nabízíme vysoce profesionální knihy od renomovaných autorů K. Eismannové, S. Kelbyho, D. Margulise a dalších významných autorů.

RAW – DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE V CAMERA RAW A PHOTOSHOP CS4

Bruce Fraser a Jeff Schewe, 440 stran 590 Kč/25,45 € (767 Sk), ZR843

Když využijete výhod, které přináší formát RAW a modul Camera Raw ve Photoshopu CS4, získáte přesnou kontrolu nad para-metry snímku, jako je vyvážení bílé, tonalita, barevný prostor, kontrast a sytost.

PHOTOSHOP – RETUŠOVÁNÍ A RESTAUROVÁNÍ FOTOGRAFIEKatrin Eismannová, 464 stran 590 Kč/25,46 € (767 Sk), ZR629

PHOTOSHOP – VÝBĚRY, MASKY A MONTÁŽKatrin Eismannová, 560 stran 630 Kč/27,19 € (819 Sk), ZR423

PHOTOSHOP – KANÁLYScott Kelby, 288 stran 329 Kč/14,20 € (428 Sk), ZR605

ADOBE PHOTOSHOP ELEMENTS 6 – OFICIÁLNÍ VÝUKOVÝ KURZ Adobe creative team, 384 stran 499 Kč/21,53 € (649 Sk), ZR750, CD

PHOTOSHOP BAREVNÝ REŽIM LABDan Margulis, 384 stran 620 Kč/26,75 € (806 Sk), ZR715, CD

PLEŤ A FOTOGRAFIE Lee Varis, 416 stran 550 Kč/23,73 € (715 Sk), ZR711, CD

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2Martin Evening, 624 stran 699 Kč/30,60 € (909 Sk), ZR836

Grafika

Page 9: Knižní katalog Zoner Press 01/2010

WORDPRESS – EFEKTIVNÍ PUBLIKOVÁNÍ NA WEBU

První kniha na českém knižním trhu k nejoblíbenějšímu publikačnímu systé-mu WordPress! Mít svou vlastní webovou stránku nebo blog už dlouho není pouze výsadou grafomanů.

ERIC MEYER O CSS – KOMPLETNÍ PRŮVODCEEric Meyer, 560 stran 490 Kč/21,14 € (637 Sk), ZR628

XDHTML –REFERENČNÍ PŘÍRUČKAPavol Mikle, 208 stran 200 Kč/8,63 € (260 Sk), ZR403

SEO – SEARCH ENGINE OPTIMIZATIONJennifer Grappone a Gradiva Cousin, 328 stran390 Kč/16,83 € (507 Sk), ZR706

ERIC MEYER O CSS – PROFESIONÁLNĚ!Eric Meyer, 288 stran 340 Kč/14,67 € (442 Sk), ZR413

V nabídce knih pro webdesignéry najdete

ryze praktické příručky, ale i průvodce a komplexní

publikace o všem, co potřebuje webdesignér při každodenní

práci.

Jste si jisti, že vaši potenciální klienti najdou při hledání na in-ternetu rychle a spolehlivě prá-vě vaše stránky? Pokud váháte s odpovědí, toto je ta správná kniha, která vás nasměruje ke zdánlivě jednoduchému cíli: za-jistit umístění odkazů na váš web v nejvýznamnějších vyhledáva-cích serverech, zvýšit návštěv-nost vašich stránek a výrazně zviditelnit vaši společnost.

XXXRRPa2

XCSS – REFERENČNÍ PŘÍRUČKA

Pavol Mikle, 232 stran 250 Kč/10,79 € (325 Sk), ZR420

Eric MEYERje světoznámý expert na CSS a neúnavný zastánce webových standardů.

Webdesign, programování

Ruby je dynamický, objektově orientovaný jazyk, který si některé své rysy vypůjčil z ja-zyků LISP, Smalltalk, Perl, CLU a dalších. Kniha Ruby – kompen-dium znalostí pro začá-tečníky i profesionály je určena všem zájem-cům o tento programo-vací jazyk.

RojaszPKdtejecv

RUBY – KOMPENDIUM ZNALOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY I PROFESIONÁLYHal Fulton, 768 stran 650 Kč/29,11 € (877 Sk), ZR724

PK

Scott McNulty, 256 stran 289 Kč/12,50 € (376 Sk), ZR903

PK

Page 10: Knižní katalog Zoner Press 01/2010

VELKÁ KNIHA PHP A MYSQL 5W. Jason Gilmore, 864 stran650 Kč/28,05 € (845 Sk), ZR617

ZAČÍNÁME S JAVASCRIPTKevin Yank, Cameron Adams, 336 stran340 Kč/14,67 € (442 Sk), ZR738

VELKÁ KNIHA T-SQL & SQL SERVER 2005Joseph Sack, 864 stran670 Kč/28,91 € (871 Sk), ZR618

Publikace vás formou přehledných návodů vede od naprostých začátků (jako např. zvládnutí pří-kazů select, insert, update a delete) k transak-cím, tabulkám, indexům, pohledům, uloženým procedurám, uživatelsky definovaným funkcím, typům a triggerům. Nejsou opomenuta ani různá pokročilá témata. Nechybí také informace o kon-figuraci SQL serveru, či témata věnovaná záloho-vání a obnově databáze.

ZZK3

PHP – MODULY, ROZŠÍŘENÍ A AKCELERÁTORYDavid Sklar, 344 stran299 Kč/12,90 € (389 Sk), ZR424

CSC – FILTRY, HACKY A POKROČILÉ POSTUPY

Andy Bud a kol.,272 stran260 Kč/11,22 € (338 Sk), ZR616

AJAX PROFESIONÁLNĚNicholas C. Zakas a kol., 672 stran500 Kč/21,60 € (650 Sk), ZR712

Pomocí této knihy ovládnete techniky Ajaxu a vzory komu-nikace klient-server, které se v současnosti používají na webových stránkách a we-bových aplikacích. V celkem šestnácti kapitolách zjistí-te, co je to Ajax a zvládnete techniky, ale také i ajaxové vzory či knihovny pro Ajax.

Přepracované, doplněné a roz-šířené vydání z roku 2005.První vydání této knihy bylo v poměrně krátké době roze-bráno a kniha se zařadila mezi bestsellery vydavatelství Zoner Press.

PK

Webdesign, programování

MYSQL PROFESIONÁLNĚ – OPTIMALIZACE PRO VYSOKÝ VÝKONKolektiv autorů, 712 stran690 Kč/29,80 € (897 Sk), ZR844

Tato kniha vás naučí, jak budovat rychlé a spoleh-livé systémy s MySQL. Napsali ji experti, kteří mají mnohaleté zkuše-nosti ze skutečného svě-ta s budováním rozsáh-lých systémů.

Page 11: Knižní katalog Zoner Press 01/2010

SILVERLIGHT – DATOVÉ SLUŽBYJohn Papa, 384 stran

359 Kč/15,50 € (467 Sk), ZR901

Tato technologie otevřela nové možnosti organizacím, jež mohou nyní své webové aplikace vytvářet s využitím existujících znalostí v ob-lasti vývoje .NET mnohem rychleji

a spolehlivěji než kdy dříve.

C# A .NET 2.0 – PROFESIONÁLNĚ

Andrew Troelsen, 1200 stran 950 Kč/40,99 € (1235 Sk), ZR522

C# A WINFORMS PROGRAMOVÁNÍ FORMULÁŘŮ WINDOWSChris Sells, 720 stran 490 Kč/21,14 € (637 Sk), ZR502

C#3.0 – PROGRAMOVÁNÍ NA PLATFORMĚ .NET 3.5Ján Hanák, 288 stran329 Kč/14,20 € (428 Sk), ZR814

Jazyk C# společnosti Microsoft si získal za léta své existence pověst velmi úspěšného progra-movacího jazyka, jenž je určen pro budování moderních počí-tačových aplikací zacílených na platformu Microsoft .NET.

C++101 PROGRAMOVACÍCH TECHNIKHerb Sutter a Andrei Alexandrescu, 272 stran 200 Kč/8,63 € (260 Sk), ZR503

LINUX PROFESIONÁLNĚ – PROGRAMOVÁNÍ APLIKACÍJon Masters, Richard Blum, 544 stran

490 Kč/21,14 € (637 Sk), ZR713

Všichni programátoři a IT profe-sionálové registrovaní v MSDN Connection Česká republika a Slovensko získávají exkluzivní 20% slevy na knihy Zoner Press při on-line objednání na strán-kách www.zonerpress.cz.

Webdesign, programování

VISUAL BASIC 2005 PRO POKROČILÉ

Ján Hanák, 320 stran 290Kč/12,51 € (377 Sk), ZR523

ASP.NET 3.5 A C# 2008 Matthew MacDonald, Mario Szpuszta, 1584 stran, 990 Kč/42,72 € (1287 Sk), ZR802

PEVNÁ VAZBA

PEVNÁ VAZBA

PK

Page 12: Knižní katalog Zoner Press 01/2010

POČÍTAČOVÉ VIRY ANALÝZA ÚTOKU A OBRANA

Peter Szor, 608 stran490 Kč/21,14 € (637 Sk), ZR505

Účelem této knihy o počítačo-vých virech je demonstrovat současný stav oboru počíta-čových virů a vývoje antivirů a naučit vás metodám analý-zy počítačových virů a ochra-ně proti nim. Autor knihy zde podrobně popisuje techniky infekce viry ze všech možných perspektiv – souborů, pa-měti a počítačové sítě. Kniha se věnuje téměř všem oblas-tem této problematiky.

GOOGLE HACKINGJohnny Long, 477 stran420 Kč/18,12 € (546 Sk), ZR507

Potřebujete vědět, jak pracovat s Googlem takovým netypickým způsobem, aby bylo možné na-lézt injektáže SQL a přihlašovací portály, vykonávat skeny portů a skeny CGI, získávat otisky prs-tů webových serverů, pátrat po neuvěřitelných informacích z ar-chivů jako jsou protokoly firewallů

a IDS, databáze hesel, dumpy SQL a mnoho dalšího? Pak je kniha Google Hacking pro vás ta pravá. Kniha kromě těchto témat obsahuje i základy práce s Googlem.

PYTHON – PRO HACKERY A REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ

Justin Seitz, 216 stran 290 Kč/12,51 € (377 Sk), ZR913

Tato kniha je koncipována tak, abyste zvládli i trochu teoretických vědomos-tí, na jejichž základě byla vybudovaná většina hackerských nástrojů a technik, jako jsou debuggery, zadní vrátka, fuz-zery, emulátory a injektáže kódu. Do-zvíte se také leccos o tom, jak využívat předem vybudované nástroje Pythonu v situacích, kdy není nutné vyrábět vlastní řešení. Naučíte se používat ne-jenom nástroje založené na Pythonu, ale také jak budovat vlastní nástroje v Pythonu. Znalosti získané z této knihy vám umožní, abyste většinu dovednos-tí dokázali přenášet mezi aplikacemi, takže budete schopni používat, ladit, rozšiřovat i přizpůsobovat jakýkoliv ná-stroj Pythonu, který si zvolíte.

Chraňte svá data, je to to nejcennější, co máte v počítači uloženo.

Bezpečnost

Druhé, zcela přepracované, doplněné a rozšířené vydání bestselleru (Zoner Press, 2005). Hacking je umění řešit problé-my kreativně, ať už to znamená nacházet nekonvenční řešení obtížných úloh nebo exploito-vat zranitelnosti vznikající při nedbalém programování. Mnoho lidí o sobě tvrdí, že jsou hackeři, ale jen málo z nich má takové solidní odborné zá-klady, aby mohli úspěšně překračovat hranice běžného po-znání a balancovat na ostří nože zákonnosti.

HACKING –

UMĚNÍ EXPLOITACEJon Erickson, 544 stran

479 Kč/20,68 € (623 Sk), ZR803

PK

Page 13: Knižní katalog Zoner Press 01/2010

WINDOWS VISTA – ZÁKLADNÍ PRŮVODCEB. Livingston, P. Thurott, 704 stran500 Kč/21,58 € (650 Sk), ZR707

EFEKTIVNÍ SOFTWAROVÉ PROJEKTY

Sam Guckenheimer, 288 stran300 Kč/12,95 € (390 Sk), ZR703

Je to kniha především o softwa-rovém inženýrství a její obsah je

velmi univerzální.

OCEŇOVÁNÍ TECHNOLOGIÍ – PODNIKATELSKÉ

A FINANČNÍ ASPEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

F. Peter Boer, 432 stran500 Kč/21,58 € (650 Sk), ZR704

PIŠTE SPRÁVNĚ ČESKY –PORADNA ŠÍLENÝCH KOREKTORŮ

Dalibor a Petr Bohúnovi, 208 stran 229 Kč/9,88 € (298Sk), ZR907

Nepříliš oblíbené suchopárné definice v co největší míře ustoupily konkrétním a snadno pochopitelným příkladům, kte-ré nezřídka vycházejí přímo z korektor-ské praxe autorů.

Z další nabídky.

PEVNÁ VAZBA

Ostatní

NOVÁ PRAVIDLA MARKETINGU A PRDavid Meerman Scott, 272 stran290 Kč/12,51 € (377 Sk), ZR730Naučte se využívat vydávání zpráv, blogy, podcasty, virální marketing a online média pro přímé oslovení zákazníků.

poradna šílených korektorů

E N C Y K L O P E D I E Z O N E R P R E S S

pište

SPRÁVNĚ ČESKY

Rozšířené vydání seriálu z interval.cz„Hříchy pro šíleného korektora“

Dalibor a Petr Behúnovi

N

PREZENTACE A ZENGarr Reynolds, 240 stran329 Kč/14,20 € (428 Sk), ZR809Jednoduše a srozumitelně o designu prezentací a je-jich předvádění.

MS WINDOWS 7Roman Kučera, Petr Broža, 288 stran259Kč/11,17 € (337 Sk), ZR939Kniha je určena jak pro věčné nebo dokonce úplné začáteční-ky, tak pro pokročilejší uživatele. Najdete v ní obrovské množství rad, tipů triků a návodů, které vám pomohou řešit každodenní situace při práci s počítačem.

Pr�vodce pro každého

Word > Excel > Outlook > PowerPoint > Access > PublisherBible Office 2007

Microsoft

BestsellerPetr Broža a kol.

od tv�rc� �asopisu

MS OFFICE 2007 BIBLE – PRŮVODCE

PRO KAŽDÉHOPetr Broža a kol., 320 stran

290 Kč/12,51 € (377 Sk), ZR705

PPPG3Joji

c��aasoopissuu

N

PK

Page 14: Knižní katalog Zoner Press 01/2010

Webdesign s webovýmistandardy 240 Kč/10,36 € (312 Sk), ZR416

Flash MX professional 2004490 Kč/21,14 € (637 Sk), ZR411

Velká kniha webdesignu590 Kč/25,46 € (767 Sk), ZR410

Tvoříme přístupné webové stránky350 Kč/15,10 € (455 Sk), ZR414

390 Kč/16,83 € (507 Sk), ZR402Zrychlete své www stránky!Základní průvodce

webdesignem300 Kč/12,95 € (390 Sk), ZR406

Použitelnost domovských stránek490 Kč/21,14 € (637 Sk), ZR409

phpMyAdmin – efektivní správa MySQL 230 Kč/9,92 € (299 Sk), ZR417

200 Kč/8,63 € (260 Sk), ZR408Magický svět flash MX 2004

RAWRAW Adobe

PHOTOSHOP CSPHOTOSHOP CS

Bruce Fraser

© Foto: Jiří Heller

Co je to soubor RAW digitálních apará-tů, jaké jsou jeho výhody a nevýhody?

Camera Raw pro konverzi souborů RAW krok za krokem.

Prohlížeč souborů Photoshopu při hro-madném zpracování RAW souborů.

Metadata (EXIF, IPTC...) – co obsahují, kde jsou uložena a jak s nimi pracovat.

www.zonerpress.cz

s programem

Pokročilé možnosti automatizace práce s RAW pomocí akcí a dávek.

E N C Y K L O P E D I EG R A F I K A A D I G I T Á L N Í F O T O G R A F I E

RA

WP

HO

TOS

HO

P C

S

Peachpit Press

RAW s programem Adobe Photoshop CS 360 Kč/15,53 € (468 Sk), ZR422

ASP.NET a C#950 Kč/40,99 € (1235 Sk), ZR515

Zoner Photo Studio Úpravy digitální fotografie – Zoner Photo Studio 9verze 7, 8, 9, 10

Doprodej – poslední kusy PK

Page 15: Knižní katalog Zoner Press 01/2010

ŽENA – INTIMNÍ MÍSTOPISNatalie Angier, 304 stran290 Kč/12,51 € (377 Sk), ZR608

CO TO MÁŠ ZASE NA SOBĚ?Deborah Tannen, 256 stran250 Kč/10,79 € (325 Sk), ZR611

MODELKA – PRŮVODCE KARIÉROUMiloslav Svánovský, 192 stran290 Kč/12,51 € (377 Sk), ZR731

Tento průvodce poskytne slečnám, mladým mužům i rodičům, důležité in-formace o modelingu u nás i ve světě.

PŘÍBĚHY PŘED SPANÍM – NAUČTE SE VYPRÁVĚT

SVÝM DĚTEMRonnie M. Cole, 112 stran

170Kč/7,34 € (221 Sk), ZR747

Jeden z důvodů, proč se dětem do postele nechce, je skutečnost, že to neslibuje aktivitu, na kterou

by se mohly těšit.

MYŠKY Z DOMKU I Z LESA – MYŠÍ POHÁDKY PRO MENŠÍ I VĚTŠÍAlena Pechová, Miriam Sedláčková, 96 stran200Kč/8,63 € (260 Sk), ZR728

ŽEŽEŽENANANA IIINTNTNTIMIMIM ÍÍNÍNÍNÍ MMMÍÍÍSÍSÍSTTOTOP

PEVNÁ VAZBA

PEVNÁ VAZBA

TAJEMNÝ SVĚT KELTŮClaire Hamiltonová, Steve Eddy, 192 stran

349 Kč/15 € (454 Sk), ZR819Poodhalené dědictví keltské tradice. Au-toři v této výpravné knize popisují jednu z nejzajímavějších a nejvyspělejších civili-zací všech dob. Od Keltů a jejich vyrovna-ného a harmonického přístupu k životu se my všichni, kteří žijeme v dnešní ma-terialistické a kapitalistické společnosti, máme stále co učit.

COCOOO TTTOOOO ÁÁÁMÁMÁMÁŠŠŠŠŠŠ ZAZAZASSESESE NNNAAA SSOSOSOB

PEVNÁ VAZBAPEVNÁ VAZBA

Populárně naučná, pohádky

TAJEMNÝ SVĚT PYRAMIDJohn DeSalvo PHD, 192 stran

349 Kč/15 € (454 Sk), ZR821Zkoumání nejzáhadnějších staveb svě-ta. Výpravná kniha poutavě pojednává o nejnovějších teoriích o Velké pyramidě v Gíze a jejím významu, i o posledních průlomových objevech ve výzkumu py-ramid po celém světě.

PEVNÁ VAZBA, PŘEBAL

PEVNÁ VAZBA, PŘEBAL

POHÁDKY KOCOURA KOSTIČKYZbyněk Kučera Holub, 96 stran

149Kč/7,34 € (221 Sk), ZR940Pohádky inspirované příhodami

skutečného kocourka Kostičky.

PEVNÁ VAZBAN

Page 16: Knižní katalog Zoner Press 01/2010

Hobby

MINIROLKY THOMASE CLOUETAThomas Clouet, 144 stran

250 Kč/10,79 € (325 Sk), ZR727

Připravte nejrůznější minirolky místo standardních chlebíčků, jednohubek i zákusků. Není nic snazšího! Vezměte plátek toasto-vého chleba, váleček a vyberte si vaše oblíbené suroviny: úspěch a skvělá chuť jsou zaručeny s mi-

nimem příprav.

74 KVĚTINY A STROMEČKY Z KORÁLKŮ

75SLOUPKOVÁ TECHNIKA

� Na drátek navlékneme dostatečné množství zla-

tých korálků a sloupkovou technikou připravíme

43 lístků: na sloupek navlékneme 5 cm korálků a obmo-

táme 2 řady korálků, abychom utvořili ovál. Pod prací

konce drátku zakroutíme.

� Přiložíme k sobě vždy dva lístky a drátky pod

nimi obmotáme v délce asi 4 cm bavlnkou. Jed-

na větvička bude tvořená jediným lístkem a perličkou.

Zbylé perličky navlékneme každou zvlášť na drátek,

který pod perličkou zakroutíme.

� Začneme kompletovat jednotlivé větvičky.

K opěrnému drátku připevníme 3 připravené

dvojice lístků a jednu až tři perličky a obmotáme ba-

vlnkou v délce asi 6 cm. Takto si připravíme 7 větviček.

K jedné připojíme ještě poslední samostatnou větvičku

co budeme potřebovat∗ zlaté korálky∗ 14 smetanových perliček o průměru 4 mm

∗ drátek o průměru 0,40 mm

∗ opěrné drátky∗ béžovou bavlnku∗ stuhu

Náročnost ������

JMELÍ

s lístkem a perličkou a obmotáme dalších 6 cm. Dvě

větvičky obmotáme bavlnkou až do konce opěrného

drátku v délce asi 10 cm.

� Nyní doděláme dvě další větvičky jmelí. Pro prv-

ní spojíme dohromady větvičku se 3 dvojicemi

lístků s větvičkou s lístkem a perličkou a obmotáme

ještě 10 cm drátku. Pro druhou spojíme dohromady

nejprve dvě větvičky se 3 dvojicemi lístků, obmotáme

asi 3 cm drátku a připojíme poslední větvičku. Nakonec

obmotáme ještě asi 10 cm drátku.

TIPVětvičky nakonec spojíme dohromady barevnou mašlí.

KVĚTINY A STROMEČKY Z KORÁLKŮ

Klára Žejdlová, 144 stran 295 Kč/12,80 € (384 Sk), ZR920

Tato kniha se jako první v České repub-lice věnuje výrobě květin a stromečků z korálků. Naučí vás vytvářet z malých skleněných korálků za pomoci jen ně-kolika málo pomůcek květiny a stro-mečky, které vypadají téměř jako živé.

ŠPERKY, MÓDNÍ A BYTOVÉ DOPLŇKY Z POLYMEROVÉ HMOTYDonna Kato, 176 stran295 Kč/12,73 € (384Sk), ZR732

Naučte se tvořit z polymerové hmoty (FIMO). Autorka v knize tento všestranný materiál povznáší na další úroveň, ukazuje zde řady tvůrčích způsobů, jak vytvářet vzrušující povrchové efekty a krok za krokem názorně vysvětluje vý-robu úžasných korálků, broží, náramků, přívěsků či krabi-ček. Hotové výrobky dalších 69 umělců, včetně nejzvuč-nějších jmen z oblasti práce s polymerem, nabízejí čtenáři ještě více nápadů a inspirace.

Knihy z této edice jsou určeny všem, kteří si rádi vytvoří nejen pěkné, ale i chutné výrobky pro svoji radost a potěšení svých blízkých.

14KVĚTINY A STROMEČKY Z KORÁLKŮ

� Na drátek navlékneme dostatečný počet žlutých

korálků, necháme asi 10 cm drátku volného a oč-

kovou technikou si připravíme květy: nejprve uděláme

očko ze 4 cm korálků, těsně vedle něj i další tři očka.

Takto utvořená čtyři očka pod prací zakroutíme do-

hromady a ohneme směrem ven, takže utvoříme kvítek.

Drátek neuštipujeme, ve vzdálenosti asi 5 cm vytvoříme

stejným způsobem další kvítek. Takto si připravíme za

sebou asi 12 kvítků, drátek uštípneme asi 5 cm od po-

sledního.

� Vezmeme si opěrný drátek nebo větvičku, jež

jsou ještě asi o 15 cm delší, než je vzdálenost mezi

prvním a posledním kvítkem. Jeden z krajních kvítků za

pomoci bavlnky nebo krepového papíru připevníme na

konec opěrného drátku nebo slabší konec větvičky. Ba-

vlnkou nebo krepovým papírem mezi kvítky obmotáme

celou větvičku nebo opěrný drátek.� Všechny kvítky upravíme tak, aby směřovaly do

všech stran od větvičky a byly ohnuté nahoru.TIPPřipravíme si několik větviček, jež mohou být různě

dlouhé (s různým počtem kvítků), neboť teprve potom

vyniknou.

co budeme potřebovat∗ žluté neprůhledné korálky

∗ drátek o průměru 0,40 mm∗ opěrný drátek nebo suchá větvička

∗ hnědou bavlnku nebo krepový papírNáročnost �����

ZLATÝ DÉŠŤ

Page 17: Knižní katalog Zoner Press 01/2010

Kreslení

NAUČTE SE KRESLIT –LIDSKÉ TĚLO

kolektiv autorů, 144 stran 299 Kč/13 € (389 Sk), ZR847

Tato kniha plná praktických rad, užiteč-ných tipů a základních technik kreslení je ideální publikací a zdrojem inspirace pro umělce všech úrovní.

NAUČTE SE KRESLIT ZVÍŘATAChristopher Hart, 160 stran295 Kč/12,73 € (384 Sk), ZR725

Kreslení zvířat je tak jednoduché! Konečně je na trhu kniha, která ukazuje postupy a principy kres-lení zvířat ve své nejjednodušší podobě.

NAUČTE SE KRESLIT FANTASY SVĚTYFinlay Cowan, 128 stran

295 Kč/12,73 € (384 Sk), ZR734

Naučte se s pomocí této poutavé a praktické příručky kreslit a ma-lovat úžasné fantasy postavy, zví-řata, města i celé krajiny, které vytvářejí vzušující fantasy světy. Autor, sám zkušený a uznávaný výtvarník, vás provede světem

fantasy malby a grafiky.

NNNCh2

KKulep

D

NAUČTE SE KRESLIT – DRACI

J „NeonDragon“ Pefferová, 128 stran 295 Kč/12,73 € (384 Sk), ZR846

S pomocí této poutavé a praktické pří-ručky se naučíte kreslit a malovat úžas-né, báječné i hrozivé draky, bez nichž by nemohl existovat snad žádný fantastický svět.

PK

D

Page 18: Knižní katalog Zoner Press 01/2010

Kreslení

NAUČTE SE KRESLIT MANGA SHOUJOChristopher Hart, 144 stran295 Kč/12,73 € (384 Sk), ZR741

Kniha o jednom z nejoblíbenějších stylů mangy vůbec – zabývá se kreslením roztomi-lých postaviček s velkýma, zářivýma očima – a zahrnuje všechny aspekty tohoto umě-ní japonských kreseb a komiksů. Kniha obsahuje úplný návod, jak kreslit svět mangy, a seznámíte se s širokou paletou postav a subžánrů, které jsou jeho součástí.

NAUČTE SE KRESLIT MANGA– SVĚT HRŮZY A TEMNÉ MAGIE

Christopher Hart, 144 stran295 Kč/12,73 € (384 Sk), ZR813

Od svůdných upírů, přes zkaže-né samuraje až po bezbožné vl-kodlaky – postavy okultního a ho-rorového žánru vás vítají ve svém zkaženém světě. Kniha Christo-phera Harta vás pomocí hříšně jednoduchých pokynů a deka-dentně svěžích barevných ilustra-cí provede světem okultní a hororové mangy. ové mangy

D

NAUČTE SE KRESLIT – NEMRTVÍKeith Thompson, 128 stran295 Kč/12,73 € (384 Sk), ZR849

Autorova sbírka hrůzostrašných stvoře-ní vás inspiruje k tvorbě vašich vlastních přízraků a zombií. U každé postavy jsou původní nákresy, studie detailů, pokyny ke speciálním technikám a podrobný po-pis. Najdete zde také ukázkové ilustrace s kompletním, krok po kroku popsaným postupem tvorby. Většina těchto postupů je navíc natolik obecná, že je lze uplatnit při tvorbě jakéhokoliv druhu postav.

D

Page 19: Knižní katalog Zoner Press 01/2010

Japonská manga

TEMNÉ METRO – 1. DÍLTokyo Calen, 200 stran149 Kč/6,43 € (194 Sk), ZR831

TEMNÉ METRO – 2. DÍLTokyo Calen, 168 stran145 Kč/6,26 € (189 Sk), ZR838

DVEŘE CHAOSU – 1. DÍLRyoko Mitsuki, 192 stran149 Kč/6,43 € (194 Sk), ZR830

DVEŘE CHAOSU – 2. DÍLRyoko Mitsuki, 200 stran150 Kč/6,47 € (195 Sk), ZR837

To, co se nachází pod sys-témem Tokijského metra, je děsivější, než jste si kdy do-kázali představit...

Pokud čtete styl mangy poprvé, zde je rychlý návod, který vám pomůže pochopit, jak to funguje.

Je to snadné... začněte v pravém horním panelu a pokračujte podle čísel. Užijte si to a těšte se na další autentické mangy z vydavatelství Zoner Press!

NÁVOD

TEMNÉ METRO – 3. DÍLTokyo Calen, 160 stran

159 Kč/6,90 € (207 Sk), ZR906

D

Na občany Tokia čeká další hrůza a děsivé lekce, které mohou učit jen mrtví. Ve čtyřech nových povíd-kách v této druhé sbírce se servír-ka z kavárny stane příčinou žárli-vosti. Matka, která nedokáže unést zodpovědnost za výchovu svého dítěte, spáchá strašlivý zločin.

V podzemí Tokia je ukrytý průchod mezi Podsvětím a tímto světem. Bezohledný zločinec je dostižen pomstou jedné ze svých obětí. Dívka v sebeobraně zabije svého tyrana a únik před vlastním svědomím hledá ve smrti. Šotouš Shin‘ichi se na Přízračném nástupišti setká s velmi podivnou dívkou. Ve snaze o neustálé rozšiřování metra lidé probudí mrtvé z jejich spánku. Podaří se je Seiyovi zachránit? A za jakou cenu?Jaká budoucnost čeká jednookého Seiyu, průvodce na cestě do Podsvětí? V posledním svazku na vás čeká rozuzlení, z něhož se vám zatají dech.

DVEŘE CHAOSU – 3. DÍLRyoko Mitsuki, 192 stran169 Kč/7,30 € (219,70 Sk), ZR905

Jen dvojčata Clarissa a Mizerie ovládají čtvero Dveří, které chrání svět před pádem do chaosu. Když jejich strážce Rikhter unese Clarissu, oslabí tak Dveře chaosu, skrze které do světa začnou proudit démoni a hrozí, že zničí celé království. Najde Mizeria svoji sestru včas, aby mohla dveře uzavřít a obnovit tak ve světě řád?

Premiéra japonské manga-ka Ryoko Mitsuki vás skrze čas a prostor zavede do světů, o nichž jste nikdy ani nesnili.

D

Page 20: Knižní katalog Zoner Press 01/2010

Japonská manga

GRAVITATION – 1. DÍLMaki Murakami, 200 stran169 Kč/7,30 € (219,70 Sk), ZR841

GRAVITATION – 2. DÍLMaki Murakami, 200 stran169 Kč/7,30 € (219,70 Sk), ZR915

PADLÝ MĚSÍCToui Hasumi, 204 stran169 Kč/7,30 € (219,70 Sk), ZR848

Autorka vytvořila jeden z nejúžasnějších příběhů mangy, plný propracovaných postav, který doplnila nádhernými kresbami.

KAŽDÁ JSME JINÁ 1. DÍL (KANODŽOIRO NO KANODŽO)Autor: Aoi, ilustrace: Jukari Jašiki, 192 stran169 Kč/7,30 € (219,70 Sk), ZR927

Maki MURAKAMI

KJÓKO KARASUMA – 1. DÍLAutor: Ódži Hiroi, ilustrace: Júsuke Kozaki, 192 stran175 Kč/7,55 € (227,50 Sk), ZR936

KATEGORIE: STVŮRY – 1. DÍLAutor: Gokurakuin Sakurako 192 stran169 Kč/7,30 € (219,70 Sk), ZR927

GRAVITATION – 3. DÍLMaki Murakami, 208 stran169 Kč/7,30 € (219,70 Sk), ZR926

GRAVITATION – 4. DÍLMaki Murakami, 168 stran169 Kč/7,30 € (219,70 Sk), ZR943

KAŽDÁ JSME JINÁ 2. DÍL (KANODŽOIRO NO KANODŽO)

Autor: Aoi, ilustrace: Jukari Jašiki, 192 stran170 Kč/7,30 € (221 Sk), ZR938

Šuiči Šindó se chce stát rockovou hvězdou, ale chybí mu zkušenosti, i skupina. Dá se dohromady s charismatickým kytaristou a s ním se přihlásí do soutěže talentů, aby celému světu ukázal, že v jeho textech dřímá skrytá genialita. Staňte se na chvíli romantickým Šuičim Šindó a na stránkách mangy s ním prožijte jeho příběh o lásce a hudbě.

Začínající módní ná-vrhářka Maju, kterou právě opustil přítel, hledá nové bydlení. Těsně po nastěhová-ní do nového domu ji vyděsí neznámá dívka, když proráží díru do zdi jejího pokoje. Ne-známou je Juka, která se věnuje bojovému sportu MMA.

D

N

N

Page 21: Knižní katalog Zoner Press 01/2010

UPÍŘÍ POLIBKY –POKREVNÍ PŘÍBUZNÍ – 1. DÍL Ellen Schreiber, 128 stran119 Kč/5,14 € (155 Sk), ZR811

UPÍŘÍ POLIBKY –POKREVNÍ PŘÍBUZNÍ – 2. DÍL

Ellen Schreiber, 192 stran135 Kč/5,83 € (176 Sk), ZR833

Oblíbený komiksový seriál o gotičce Raven a jejím upířím příteli...

Jednotlivé svazky – 96 stran, 119 Kč/5,14 € (155 Sk)

Třídílný seriál komiksu o válečníkovi z klanu lesních koček.

VÁLEČNÍCI 1., 2., 3. DÍL

PODIVUHODNÝ PŘÍBĚH BENJAMINA BUTTONA F. Scott Fitzgerald, 128 stran,

199 Kč/8,60 € (259 Sk), ZR904Komiksové zpracování. Je to zvláštní případ muže, který se „narodí“ jako se-dmdesátiletý a tajemně mládne. Příběh Benjamina Buttona byl zfi lmován zná-mým americkým režisérem Davidem Fin-cherem. Film získal 3 Oscary a dalších 10 nominací.

UPÍŘÍ POLIBKY –POKREVNÍ PŘÍBUZNÍ – 3. DÍL Ellen Schreiber, 192 stran135 Kč/5,83 € (176 Sk), ZR928

Komiksy

Nové mangy vychází každé dva týdny, vždy ve čtvrtek. Na Facebooku Manga Zoner najdete aktuální informace!

Staňte se našimi fanoušky!

MANGA ze Zoner Press KAŽDÝCH 14 DNŮ!

D

Pravidelná dávka vaší mangy v češtině!

zonerpress.cz/facebook.html

D

Page 22: Knižní katalog Zoner Press 01/2010

BÍLÁ KNĚŽKA Trudi Canavan, 688 stran369 Kč/15,90 € (479,70 Sk), ZR810Když je Auraya vybrána, aby se stala kněžkou, rozhodně by ji nenapadlo, že o pou-hých deset let později bude jednou z Bílých, nejmocněj-ších služebníků bohů.

NOVICKA Trudi Canavan, 592 stran329 Kč/14,20 € (428 Sk), ZR825

Trudi Canavanje autorka bestselerů, kterou znají čtenáři v Anglii, Austrálii a USA, získala v roce 1999 cenu Aurealis za nejlepší fantasy příběh.

DRAČÍ ZUBZbyněk Kučera Holub, 128 stran 139 Kč/6 € (180,70 Sk), ZR921Vše začíná zdánlivě ne-vinně, když se parta přátel vydává na cestu z Českých Budějovic a těší se na Petrův LARP. Sotva však dorazí na ta-jemný hrad, začnou se dít strašidelné věci...

XIBALBA

Výpravný román z prostředí Střední Ameriky začíná v čase mýtů, zhruba 2000 let př. n. l. Tehdy se lovec Hadí tvář vydává zachránit svůj kmen... Autor čerpal inspiraci ze starých po-věstí indiánských kultur Mezoameriky, přede-vším pak z mayského eposu Popol Vuh.

Fantasy

SPOLEČENSTVÍ ČARODĚJŮTrudi Canavan, 480 stran, 279 Kč/12,04 € (363 Sk), ZR824

DRACULA – SVĚTLO A STÍN ŘÁDU DRAKA

Na více než dvou stech stránkách této knihy roze-hrává autor příběhy lidí, je-jichž osudy se táhne čer-vená nit „života“ knížete Draculy.

Brian Storker, 272 stran 219 Kč/9,45 € (284,70 Sk), ZR930

NEJVYŠŠÍ LORD Trudi Canavan, 656 stran, 299 Kč/12,90 € (388,70 Sk), ZR826

TRILOGIE VĚK PĚTI

TRILOGIE O ČERNÉM MÁGOVII

FANTASY TRILOGIE, PLNÉ MAGIE, AKCE A DOBRODRUŽSTVÍ.

Zbyněk Kučera Holub, 208 stran 199 Kč/8,58 € (258,75 Sk), ZR937

D N

Page 23: Knižní katalog Zoner Press 01/2010

Celebrity přejí našim čtenářům...

Ocenění

Eva Pilarová, Irena Obermanová, Martin Dejdar, Ivan Mládek, Honza Volf, Těžkej Pokondr (Miloš Pokorný a Roman Ondráček)

Page 24: Knižní katalog Zoner Press 01/2010

Kompletní nabídku publikací najdete na internetových stránkách www.zonerpress.cz a ve vybraných knihkupectvích.

Nové sady 18602 00 Brno

[email protected].: +420 532 190 883fax: +420 543 257 245www. zonerpress.cz

Vydavatelství Zoner PressZoner software, a.s.

Váš prodejce: