kobieta afrykańska

Click here to load reader

Download Kobieta afrykańska

Post on 26-Jun-2015

9.806 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kobieta afrykańska

TRANSCRIPT

  • 1. Afryka
    Naturaln cech czowieczestwa jest rnorodno, lecz ten fakt nie powinien by podstaw do nierwnoci
    Kwame GyekyeGhane

2. Wikszo mieszkacw Czarnego Ldu wyznaje Islam (45%) lub chrzecijastwo (41%). Religie te s dostosowane do afrykaskich zwyczajw kulturowych i rdzennych wierze.
Modlitwa islamska
Modlitwa chrzecijaska
3. Kobiety muzumaskie
Prezentowany materia przedstawia sytuacj i problemy kobiet yjcych w rzeczywistoci islamu.
Wedug Koranu, witej ksigi islamu kobieta posiada nastpujce obowizki i prawa :
kobieta jest istot sab, dlatego powinna pozostawa pod opiek mczyzny.
kobieta ma obowizek wychowa dzieci i dba o dom.
kobieta ma prawo pracowa i posiada wasny majtek.
kobieta ma prawo wspuczestniczy w modlitwach w meczetach (za wiedz ma) i bra udziaw publicznych uroczystociach.
Kobietamoe przyjmowa gocipci mskiej lecz niedugo i nieczsto
4. Nie ma religijnych podstaw do traktowania kobiet gorzej ni mczyzn. W rzeczywistoci jest inaczej. Kobieta zostaa cakowicie podporzdkowana mczynie. Na uksztatowanie postaw wobec kobiet wywary wpyw :
Islam
Prawo zwyczajowe
Brak wyksztacenia
Dowolne interpretowanie przepisw Koranu
Bieda
5. Zniewolenie kobiet
przejawi si w nastpujcy sposb :
Pozbawienie kobiet wolnoci decydowania o wasnej osobie, mczyzna podejmuje decyzje za nii dla jej dobra.
Przemoc wobec kobiet, traktowane s jak wasno, ktr mona sprzeda lub kupi.
Obrzezanie kobiet.
Utrudnianie dostpu do wyksztacenia.
Poligamia mczyzn (wieloestwo).
6. Konieczno zakrywania twarzy .
Niemono uczestniczenia w yciu politycznym swojego kraju .
Czador
Hidab
Chimar
7. Przykady dyskryminacji kobiet:50 batw za spdnic do kolan w Sudanie, 01.2010r
Silva Kaszif - 16 letnia mieszkanka Sudanu zostaa aresztowana podczas spaceru w stolicy tego kraju Chartumie. Dziewczyna miaa na sobie spdnic, ktra sigaa kolan. Skazana zostaa przezsd na 50 batw, ktre wymierzono od razu po ogoszeniu wyroku. (Kodeks karny pochodzi z 1991r.)
Kodeks karny, ktry obowizuje w Sudanie pochodzi z 1991 roku. Widnieje w nim przepis, i kady kto popenia czyn nieobyczajny, akt przeciwko moralnoci lub nosi nieprzyzwoite ubrania moe liczy na kar 40 batw. Co ciekawe, kodeks nie precyzuje tego, czym jest nieprzyzwoite odzienie.
8. Tanzania
WTanzanii podczas porodu umiera rocznie 13 tys. kobiet.
Dotyczy to zwaszcza mieszkanek wsi pooonych z dala od szpitala. Kobieta tanzaska warta jest 20 sztuk byda. Jej presti spoeczny wyznacza ilo urodzonych dzieci, przecitnie rodzi ich od 5 do 6. Wydawana jest za m w wieku 12 lat, a nawet wczeniej bo wtedy jej cena jest wysza. O maestwie crek decyduje ojciec. Dziewczyny sprzedaje si take do bogatych domw jako suce, zmusza si je rwnie do prostytucji.
9. Etiopia
Britukan Mideksa przewodniczca partii pod nazw Zwizek na Rzecz Demokracji i Sprawiedliwoci, walczya o wolno sowa i prawo do zrzeszania si. Otrzymaa wyrok doywionego wizienia w 2008r
Nigeria
Sofiya Yakubu Hussani w 2002r, zostaa skazana za cudzostwo na ukamienowanie przez sd szariacki. SofiyaYakubuHussanibya od 2 lat rozwdk i w tym czasie zostaa zgwacona. Wskazaa mczyzn, ktry jest ojcem jej creczki, jednak na podstawie przysigi , ktr zoy , zosta uniewinniony. Przysiga, wedug prawa, moe zosta podwaona jedynie przez 4 mczyzn wiadkw, co w praktyce jest niewykonalne.
10. Sudan
Lubna Hussein - dziennikarka oskaronaw 2009r o noszenie spodni. Grozia jej kara chosty, jednak sd skaza j na karw wysokoci rwnowartoci 200$ grzywny.
Osiem kobiet zostao aresztowanych w 2003r za uczestniczenie w pikniku z mczyznami w miejscu publicznym. Kobiety zostay wychostane za pomoc kabla i plastikowego bata co pozostawio blizny na ich ciele (od tego czasu nic si nie zmienio).
11. Najgorszym zagroeniem dla ycia i zdrowia kobiet jest obrzezanie, ktre praktykowane jest w 28 krajach afrykaskich.
Wedug ocen ONZ na caym wiecie yje obecnie od 100 do 140 mln okaleczonych kobiet.
Somalia
Waris Dirie poddana zostaa takiemu zabiegowi w wieku 4 lat. Swoje przeycia opisaa w ksice pt Kwiat Pustyni.
Obecnie w wiecie islamu rozwijaj si dwie przeciwstawne tendencje. Jedna pozytywna, zmierza do poprawy pooenia kobiet w dziedzinie:dostpu do owiaty, pracy i do decydowania o swoim maestwie. Druga tendencja prowadzi do pogarszania si sytuacji kobiet. Najgorzej jest w Nigerii, Sudanie, Etiopii, Mali, Kango,o ktrym si mwi, e jestnajgorszym miejscem aby by kobiet.
12. Idolki Afrykanek
Ellen Johnson Sirleafpierwsza pani prezydent na kontynencie afrykaskim od 2006r.elazna Dama z Liberii jest nadziej Afryki na lepszy bytmaterialnyi popraw sytuacji kobiet. Od lat zwizana ze wiatem polityki, wyksztacona na Uniwersytecie w Kolorado i na Uniwersytecie Harvarda. Braa udzia w dochodzeniu dot. ludobjstwa w Rwandzie i prowadzia dialog na rzecz pojednania w Demokratycznej Republice Kongo.
Caroline Faye Diop pierwsza kobieta w parlamencie Senegalu (1963r).
13. Kobiety w Senegalu bior czynny udzia w kadej dziedzinie ycia publicznego, mimo, e 90% stanowi spoeczestwo muzumaskie. Senegal by skrzyowaniem wielu kultur i religii przez ponad dwa tysice lat i ten fakt pomaga ksztatowa otwart mentalno i otwarte postawy.
Mame Madior Boye walczy o prawa kobiet. Cieszy si duym autorytetem w Senegalu i w Afryce. W 2001r zostaapremierem Senegalu.
Wangari Maathai z KeniiZalesia Afryk, pokazuje kobietom, jak sadzi drzewa i zmniejsza ubstwo i ndz. Laureatka Nagrody Nobla w 2004r za prac na rzecz ochrony rodowiska, laureatka nagrody Fundacji Goldmana, nagrodzona tytuem Bohaterka planety przez Magazyn Time. Pierwsza kobieta w Afryce Wschodniej z tytuem doktorskim oraz pierwsza kobieta w Afryce wykadowca. Zasiada w parlamencie kenijskim. Naleydo 100 najbardziej wpywowych kobiet wiata.
14. Cesaria Evora z Wysp Zielonego Przyldka Synna na wiecie piosenkarka, nazywana bosonoga diva. W Swoim muzycznym przedsiwziciu, stara si zwrci uwag wiata na problemy Afryki anulowanie dugw i AIDS oraz prawa kobiet.
Oumou Sungarez Mali W swoich piosenkach zawiera treci o prawach kobiet do godnoci i wolnoci. Wystpuje przeciwko :
poligamii.
aranowanym maestwom.
przeciwko ponieniu jakie cierpi kobiety w Afryce.
Dowiadczya tego w dziecistwie. Jej ojciec mia 4 ony. Porzuci matk zszeciorgiemdzieci. yli bardzo biednie.
15. W Afryce dziaaj stowarzyszenia na rzecz walki o prawa kobiet. Afryka demokratyzuje si, w swoich debatach i praktykach politycznych coraz wicej uwagi przywizuje do wartoci wolnociowych. Przykadem jest dziaalno organizacji Wsplnota Rozwoju Afryki Poudniowej, zaoona przez 9 krajw, ktre do 2015r postanowiy powierzy kobietom 50% stanowiska decyzyjnych w swoich krajach.W Tanzanii dziaa organizacja Faraja Nadzieja, w ktrej sieroty, nieletnie matki odrzucone przez rodzin ucz si gotowania, szycia, matematyki, podstaw angielskiego. W Nikoraua, klubie dla modocianych kobiet ucz si szycia, maego biznesu i zasad planowania rodziny. Organizatorzy uwaaj, e jeeli kobiety bd umiay co zrobi same przestan by niewolnicami.
Afryka to rnorodno unikalnych kultur, wspaniaa przyroda i wyraajca wszystko, co wane w ludzkim yciu , sztuka. To niepowtarzalny koloryt stroju, spontaniczna, towarzyszca kademu wydarzeniu muzyka.().
Opracowanie techniczne prezentacji : Kubica Dominik kl. 2tKrzysztof Woniak kl. 2t
Opracowanie : Urszula Sapeta