kolektory słoneczne fakro

Download kolektory słoneczne Fakro

Post on 10-Mar-2016

214 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kolektory soneczne Fakro

TRANSCRIPT

 • 1www.fakro.pl

  KOLEKTORYSONECZNE

  II

  2012

 • Z niewyobraalnej mocy Soca czowiek korzysta w niemale wszystkich procesach ycia. Promieniowanie soneczne to nieograniczone rdo darmowej energii, ktr dziki zastosowaniu kolektorw sonecznych mona atwo przeksztaci w ciepo wykorzystywane pniej na potrzeby podgrzewu ciepej wody uytkowej, wspomagania ogrzewania budynku, czy ogrzewania wody w przydomowym basenie.

  ciepo

  2 www.fakro.pl

 • 3www.fakro.pl

  INSTALACJA SOLARNA FAKROPodczas planowania budowy domu bierzemy pod uwag nie tylko nakady jakie poniesiemy na jego wybudowanie, ale rwnie koszty jego pniejszej eksploatacji. Z tego wzgldu, ju na etapie projektowania powinnimy pomyle o wykorzystaniu w budynku naturalnych, odnawialnych rde energii. Jednym z atwiejszych i coraz bardziej popularnych sposobw realizacji tego zaoenia jest wykorzystanie energii sonecznej poprzez monta kolektorw sonecznych. System solarny FAKRO to innowacyjne rozwizanie zespalanych z poaci dachu kolektorw sonecznych oraz pozostaych elementw instalacji, stanowicych zintegrowany zestaw do pozyskiwania energii ze soca. Monta kolektorw w poaci dachu, a nie jak to si czsto zdarza nad pokryciem lub obok budynku ma wiele zalet. Takie umieszczenie kolektorw: zapewnia wykorzystanie niezagospodarowanej powierzchni dachu, idealnie komponuje si z bry budynku, zwiksza sprawno kolektorw sonecznych. Dodatkowo jeeli projekt uwzgldnia monta okien dachowych FAKRO to dziki zastosowaniu standardowych konierzy do okien FAKRO moliwe jest poczenie ich z kolektorami w idealnie wpasowujce si w konstrukcj dachu zespolenie.Potwierdzeniem wysokiej jakoci i trwaoci kolektorw firmy FAKRO jest przyznany im europejski certyfikat Solar Keymark. Certyfikat ten potwierdza rwnie zgodno produktu z wymaganiami europejskiej normy EN-12975. Solar Keymark stanowi rwnie podstawowe kryterium uzyskania dofinansowania w wikszoci krajw europejskich.

  Certyfikat Solar Keymark przyznany kolektorom firmy FAKRO jest gwarantem jakoci oraz potwierdzeniem spenienia przez produkt norm europejskich. Solar Keymark stanowi kryterium uzyskania dofinansowania w wikszoci krajw europejskich.

  TROSKA O RODOWISKOWykorzystanie energii ze rde odnawialnych przyczynia si do ograniczenia emisji gazw cieplarnianych oraz pyw lotnych powstajcych podczas spalania konwencjonalnych surowcw energetycznych (tj. drewno, wgiel, oleje opaowe). Kady z nas moe si wic przyczyni do ochrony rodowiska naturalnego poprzez zainstalowanie w swoim domu kolektorw sonecznych.

  OSZCZDNOWykorzystanie instalacji solarnej przyczynia si do znacznego ograniczenia zuycia energii do podgrzewu ciepej wody uytkowej (do 60-70% w skali roku), czyli w efekcie do niszych rachunkw miesicznych za prd, gaz lub olej opaowy. Dodatkowo zwrot inwestycji w kolektory moe by szybszy dziki, oferowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, dopatom do kredytw na zakup i monta instalacji solarnych. Ze szczegami programu dofinansowa mona zapozna si na stronie www.nfosigw.gov.pl.

 • 4 www.fakro.pl

  Miejsce montau kolektorwKolektory soneczne powinny by usytuowane na poudniowej poaci dachu. W praktyce nie zawsze jest to moliwe Dopuszcza si odchylenia o 45 w kierunkach wschodnim i zachodnim, co jednoczenie nieznacznie obnia wydajno -o okoo 10%.

  Kt nachylenia baterii kolektorwDuy wpyw w odbiorze promieniowania sonecznego odgrywa kt nachylenia kolektora wzgldem paszczyzny poziomej.

  Najkorzystniejsze warunki odbioru energii sonecznej wystpuj gdy promienie soneczne padaj prostopadle na szyb kolektora. Ze wzgldu na zmiany kta padania promieni sonecznych w zalenoci od pory dnia i roku zaleca si aby kolektory soneczne byy zamontowane w poaci dachuo kcie nachylenia 30-60.

  PLANOWANIE INSTALACJI

  Przy planowaniu instalacji solarnej bardzo wany jest prawidowy dobr iloci kolektorw. Waciwie dobrana powierzchnia kolektorw zapewnia prawidow, skuteczn i bezawaryjn prac caej instalacji. Optymaln powierzchni kolektorw oblicza si przyjmujc 1m2 - 1,5m2 powierzchni absorbera na osob.

  Wielko podgrzewacza do tak obliczonej iloci kolektorw dobieramy mnoc ilo osb korzystajcych z wody przez rednie dobowe zuycie wynoszce 50 l/osob. Otrzyman warto dobrze jest zwikszy o ~50% w celu zabezpieczenia si przed mogcymi wystpi wahaniami w rozbiorze ciepej wody

  Ilo osb

  Powierzchnia absorbera 2-3 [m2] 3-4,5 [m2] 4-6 [m2]

  Przykad:Obliczenie wielkoci zbiornika dla 4 osobowej rodziny:4 osoby * 50 l/osob * 1,5 = 300 l.Dla rodziny 4 osobowej optymalny bdzie zbiornik 300 l.

 • Instalacja solarna FAKRO - zasada dziaaniaPadajce na kolektor promienie soneczne podnosz jego temperatur. Po osigniciu przez kolektor odpowiednio wysokiej temperatury uruchomiony zostaje przepyw pynu w instalacji. Krcy pyn (najczciej niezamarzajcy roztwr glikolu propylenowego) odbiera ciepo z kolektora i transportuje je do podgrzewacza, w ktrym ciepo oddawane jest wodzie uytkowej. W przypadku braku dostatecznej iloci promieniowania sonecznego, woda w podgrzewaczu musi zosta dogrzana dodatkowym rdem ciepa (np. kotem gazowym, grzak elektryczn).

  Pyta absorbera wykonana jest z blachy miedzianej pokrytej specjaln powok selektywn, charakteryzujcsi wysok sprawnoci pochaniania promienisonecznych (95%).

  Izolacja z weny mineralnej o gruboci: 20 mm na ciankach bocznych 50 mm pod absorberem.

  Odporna na gradobicie, hartowana szyba solarna (gr 4mm)charakteryzuje si wysok przepuszczalnoci wiata a dziki budowie pryzmatycznejprzepuszcza nawet promieniowaniepadajce pod niewielkim ktem.

  Sztywna obudowa z profili aluminiowych, gwarantuje trwa i mocn konstrukcjkolektora.

  Harfowy ukad miedzianych rur, a take odpowiedni sposb ich poczenia z pyt absorbera (zgrzewanie ultradwikowe) zapewnia doskonay odbir energii cieplnej z caej powierzchni absorbera.

  Dno kolektora wykonanezostao z blachy aluminiowej o specjalnej strukturze powierzchni.

  Innowacyjny system przesuwanych wspornikw montaowych pozwala atwo i szybko dopasowa ich rozstaw do kadego rozstawu at.

  Kolektory mog by czone midzy sob jak rwnie systemowo zespalane z oknami dachowymi FAKRO w dowolnych konfiguracjach.

  Kolektory FAKRO - budowa

  5www.fakro.pl

 • 6 www.fakro.pl

  Konierze do kolektorw SKWKolektory SKW montuje si w standardowych konierzach, takich samych jak do okien dachowych.Podstawowym kryterium decydujcym o wyborze typu konierza jest zastosowany materia pokrycia dachowego. Podstawowe i najbardziej popularne typy konierzy uszczelniajcych to:

  ++SKW SKW

  Kolektory SKW mona montowa w zespoleniach z oknami dachowymi FAKRO w dowolnych konfiguracjach. atwe, szybkie i szczelne poczenie ich z poaci dachu zapewniaj standardowe konierze do okien dachowych FAKRO.

  Zakres montau kolektorw SKW: 15 90.Zalecany zakres montau: 30 60.

  Kolektory SKW

  SYMBO

  L ROZM

  IARU ROZMIAR

  KOLEKTORW [cm]

  ROZMIAR RZECZYWISTY KOLEKTORA

  [mm]

  POWIERZCHNIA BRUTTO [m2]

  POWIERZCHNIA ABSORBERA

  [m2]

  OBJTO CIECZOWA ABSORBERA

  [l]

  SPRAWNO OPTYCZNA

  0 [-]

  WSP. STRAT LINIOWYCH

  a1

  [W/m2K]

  WSP. STRAT NIELINIOWYCH

  a2

  [W/m2K2]

  KOLEKTORY SKW

  07 78 x 140 777 x 1400 1,09 0,91 0,6 0,747 4,44 0,0023

  10 114 x 118 1137 x 1180 1,35 1,13 0,9 0,753 4,40 0,0027

  11 114 x 140 1137 x 1400 1,61 1,36 1,0 0,780 4,370 0,0059

  44 114 x 206 1137 x 2060 2,36 2,07 1,2 0,775 3,820 0,0035

  Dziki zastosowaniu moduowego systemu konierzy do okien dachowych FAKRO moliwe jest zespalanie kolektorw SKW midzy sob, jak i z oknami dachowymi w dowolnych konfiguracjach.

  do pokry paskich (ESV) do pokry profilowanych (EZV, EHV) do pokry uskowych (ELV, EGV)

 • 7www.fakro.pl

  Konierze do kolektorw SKC- modu podstawowy CZV-A

  +SKC+SKC

  Kolektory soneczne SKC dziki zastosowaniu specjalnych konierzy do integracji z poaci dachu mog by monto-wane w zespoleniach, w ktrych odlego pomidzy panelami solarnymi wynosi tylko 3 mm. Uzyskana w ten sposb jednolita powierzchnia doskonale wpisuje si w bry dachu. Kolektory soneczne SKC mog by montowane wycznie w zespoleniach poziomych: kolektor kolektor.

  Zakres montau kolektorw SKC: 30 90.Zalecany zakres montau: 30 60.

  Kolektory SKC

  SYMBOLROZMIARU

  ROZMIAR KOLEKTORW [cm]

  ROZMIAR RZECZYWISTY

  KOLEKTORA [mm]

  POWIERZCHNIA BRUTTO [m2]

  POWIERZCHNIA ABSORBERA [m2]

  OBJTO CIECZOWA

  ABSORBERA [l]

  KOLEKTORY SKC

  44 114 x 206 1137 x 2220 2,54 2,07 1,2

  Modu CZV-A jest moduem otwierajcym i zamykajcym kade zespolenie kolektorw SKC.Modu MZV-A z kolei pozwala rozbudowywa zespolenie o kolejne kolektory.Przykadowo, zespolenie skadajce si z 2 kolektorw SKC wymagao bdzie zastosowania jednego moduu CZV-A oraz jednego MZV-A. Rozbudowa zespolenia o dodatkowy kolektor wiza si bdzie z dodaniem kolejnego moduu MZV-A.Dziki tym dwu moduom moliwe jest tworzenie zespole poziomych ograniczonych jedynie iloci dostpnego miejsca na dachu.

  - modu dodatkowy MZV-A.

 • 8 www.fakro.pl

  Przewody SMK oraz SMBDo wykonania pocze pomidzy podzespoami instalacji su elastyczne rury DN16 wykonane ze stali nierdzewnej osonite izolacj 13x22 odporn na UV i zakoczone mosinymi nakrtkami .

  Przewd do wykonania pocze pomidzy

  kolektoramiZKA ZKB ZKC ZKD ZKE

  SMK 0,21 m 0,33 m 1,8 m 2,5 m 2,7 m

  Przewd do wykonania pocze pomidzy kolektorami a zbiornikiem

  SMB

  ZPB ZPC ZPD ZPE5 m 10 m 15 m 20 mZBC ZBD ZBE10 m 15 m 20 m

  Uwaga przewd ZKA 0,21 m przeznaczony jest wycznie do poczenia kolektorw SKC. Przewody ZBC, ZBD oraz ZBE dostpne s w zestawie z kablem do podczenia czujnika temperatury.

  Zastosowanie oryginalnych przewodw FAKRO jest gwarancj trwaej