kolem putina - scilla.ru

of 15 /15
Nejznámnější ze skupin, k nimž patřil Vladimír Putin, je družstvo Jezero. V tomto roce slaví své 20. výročí. Chatové družstvo Jezero bylo zaregistrováno 11. listopadu 1996 priozerským oddělením registrační komory leningradské oblasti. Jezero v jejím názvu je Komsomolské jezero (do r. 1948 se jmenovalo Kiima- jarvi). Vtéká do něho řeka Pioněrka (Pika), je tu kanál, který ho spojuje s jezerem Otradným (Pjuchja-Jarvi), a vytéká z něho řeka Veselá (Konnitsa). Kolem družstva je postaven plot, který zamezuje přístup ke břehu na úseku délkou přibližně kilometr. KOLEM PUTINA

Author: others

Post on 11-Jun-2022

6 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Nejznámnjší ze skupin, k nim patil Vladimír Putin, je drustvo Jezero. V tomto roce slaví své 20. výroí. Chatové drustvo Jezero bylo zaregistrováno 11. listopadu 1996 priozerským oddlením registraní komory leningradské oblasti.
Jezero v jejím názvu je Komsomolské jezero (do r. 1948 se jmenovalo Kiima- jarvi). Vtéká do nho eka Pionrka (Pika), je tu kanál, který ho spojuje s jezerem Otradným (Pjuchja-Jarvi), a vytéká z nho eka Veselá (Konnitsa). Kolem drustva je postaven plot, který zamezuje pístup ke behu na úseku délkou piblin kilometr.
KOLEM PUTINA
Vodní zákoník Ruské federace, lánek 6. Vodní plochy veejného uívání
1. Vodní útvary povrchových vod, je jsou ve státním nebo obecním vlastnictví, jsou vodními útvary veejného uívání, tj. veejn pístupnými útvary plochami, pokud tento zákon nestanoví jinak. 2. Kadý oban má právo na pístup k vodním útvarm veejného uívání a vyuívat je zdarma pro osobní a domácí potebu, není-li tímto zákonem a dalšími federálními zákony stanoveno jinak. 6. Pruh zem podél pobeí (hranice vodního útvaru) vodního útvaru veejného uívání (pobení pás) je uren pro všeobecné pouití. Šíka pobeního pásu vodních útvar veejného uívání je dvacet metr s výjimkou pobeních pas kanál, jako i ek a potok, jejich délka od pramene k ústí nepekrauje deset kilometr. Šíka pobeních pás kanál, jako i ek a potok, jejich délka od pramene k ústí nepakrouje deset kilometr, tvoí pt metr. 8. Kadý oban má právo pouívat (bez vyuití motorových vozidel) pobení pás vodních útvar veejného uívání pro pohyb a pobývání v jejich okolí, vetn amatérského a sportovního rybáství a pistávání plavidel.
Pedseda drustva Jezero ke dni registrace: Vladimir Smirnov. lenové (poadí, jak jsou zmínni v zakládajících dokumentech): Vladimir Smirnov Nikolaj Šamalov Vladimir Putin Vladimir Jakunin Jurij Kovaluk Viktor Mjain Sergej Fursenko Andrej Fursenko
Drustvo Jezero
Co dlá dnes Píjmy / Majetek (z veejných zdroj)
Jurij Kovaluk 1951 Fyzikální fakulta
Leningradské státní univerzity danova (doktor fyz.-mat. vd)
Hlavní akcioná Akciové komerní banky «Rossija», malé regionální banky honorární konzul Thajska v Sankt- Petrburgu
Hlavní akcioná AB Rossija (patí do první dvacítky ruských banek) prostednictvím ABR Management, u.a.s., hlavní majitel SOGAZ a Národní Mediální skupiny
$ 650 mln (2015, podle odhadu Forbes)
Viktor Mjain 1961 Leningradská
elektrotechnická vysoká škola Uljanova
Spolumajitel NZL Development, o.a.s. (nemovitosti a pohostinství v Sankt- Petrburgu)
1,65 mld rubl (2015, podle odhadu novin Dlovoj Petrburg)
Vladimir Smirnov
1957 Leningradská
len pedstavenstva NK-Banky do kvtna 2015, bývalý editel Techsnabeksportu (zahraniní obchodní spolenost)
není známo
Vladimir Putin 1952 Právnická fakulta Leningradské státní univerzity danova
po poráce primátora Sankt-Petrburgu Anatolije Sobaka ve volbách 19. ervna roku 1996 a do 26. bezna 1997 – zástupce vedoucího správy prezidenta Pavla Borodina; pedtím první viceprimátor Sankt- Petrburgu
prezident Ruské federace (od r. 2000, s formální pestávkou v letech 2008 -2012)
píjmy podle oficiálních zdroj — 7 654 042 rubl (r. 2014)
Andrej Fursenko 1949 Matematicko-
generální editel Regionálního fondu vdecko-technického rozvoje (RFNTR)
asistent prezidenta, do kvtna 2012 – ministr vzdlání a vdy
píjmy podle oficiálních zdroj — 12 300 958 rubl (r. 2014)
Sergej Fursenko 1954 Lenigradská
Pedseda pedstavenstva Gazprom plynomotorové palivo, s.r.o., od r. 2013 – len pedstavenstva Gazpromneft’, generální editel spoleenství vlastník jednotek Kamenný ostrov.
není známo
Nikolaj Šamalov
akcioná AB Rossija (více ne 10%), prostednictvím ABR management, u.a.s.
173 mld rubl (2015, podle odhadu novin Dlovoj Petrburg)
Vladimir Jakunin
1948 Leningradská
len pedstavenstva akciové banky Rossija
pedseda dozorí rady fondu Centrum národní slávy (CNSR) a Fondu Svatého Ondeje, do srpna 2015 – prezident RD, a.s.
Plat podle oficiálních zdroj — $2,4 mln (2014)
Jurij Kovaluk má bratra Michaila, který je prezidentem Kuratovského fyzikálního ústavu; na jeho podnt byla zaloena státní korporace Rosnanotech.
Zakladateli Regionálního fondu vdecko-technického rozvoje, v nm Andrej Fursenko psobil jako generální editel, byly: administrace Sankt-Petrburgu, zastoupena Výborem pro ízení mstského majetku (pedseda – vicegubernátor Sankt-Petrburgu Michail Manevi, který byl zavradn 18.srpna r. 1997), státní Fond podpory rozvoje malých forem podnikání ve vdecko-technické sfée, Fond regionálního rozvoje Sankt-Petrburgu, o.a.s., Asociace Ruský dm mezinárodní vdecko-technické spolupráce, Akciová banka Rossija, Svtlana, a.s. a státní podnik Centrální vdecko-výzkumný ústav „Granit”.
Rudolf Ritter, spoluzakladatel holdingu SPAG a bratr bývalého vicepremiéra Lichtenštejnska, v kvtnu r. 2000 byl zaten v Lichtenštejnsku na základ podezení z praní špinavých penz a vazby na organizovaný zloin (podailo se ale prokázat jenom drobný podvod ve výši 300 000 švýcarských frank).
Sergej Fursenko v letech 2010–2012 byl prezidentem Ruského fotbalového svazu, a v letech 2011–2015 – lenem výkonného výboru UEFA.
Existence drustva Jezero stále pokrauje, ale s jinými spoleníky. Z pvodních zakladatel v nm zstali Vladimir Smirnov, Nikolaj Šamalov a Vladimir Jakunin.
Vtší ást len drustva Jezero byla nebo je spojena s bankovním úadem, který se jmenuje Rossija (banka Rossija, ABR, AKB Rossija, AB Rossija).
Pedchdcem nynjšího AB Rossija byla podílová komerní banka Rossija, zízená za úastí Leningradského oblastního výboru KSSS v roce 1990; pedsedou rady této banky byl vedoucí správy leningradského oblastního výboru Arkadij Krutichin. Po neúspšném pokusu o státní pevrat v srpnu 1991 na jeho základ za podpory leningradského primátora Anatolije Sobaka byla zízena Akciová komerní banka Rossija, zaregistrována 29.prosince r. 1991.
AB ROSSIJA
V r. 1996 kapitál AKB Rossija tvoil 11 184 267 tisíc rubl (to bylo ped denominací rubl v pepotu 1000 ku 1; pro porovnání – lídr trhu Sberbank ml 6 099 889 000 tisíc rubl), aktiva – 22 389 289 tisíc rubl. Banka byla v ebíku dosti daleko od první stovky.
Ke 1.ledna 2016 základní kapitál tvoil 547 311 800 rubl, aktiva – 510 275 762 tisíc rubl; je to 16.místo v ebíku nejvtších bank.
Usnesení sekretariátu ÚV KSSS ze dne 6. Dubna r. 1991 o pidlení komerní bance Rossija 50 mln. rubl z pojistného fondu KSSS (ilustrace z webové stránky Archiv J. Gajdara)
oficiální schéma osob, spojených s AB Rossija, o.a.s.; zdroj – webové stránky Centrální banky Ruské federace
Akcionái banky Rossija
2007 2016 (únor)
Nekomerní partnerství PPI (Jurij a Tajana Kovalukovi)
2,421% 2,495%
Sergej Roldugin 3,109% 3,223%
7,492% 10,421%
6,001%
5,358%
Státní píslušnost Gennadije Timenka (podle oficiálních údaj, únor 2016) – Finsko, trvalé bydlišt – Švýcarsko, enva; majetek (2014) – $15,3 mld.
Sergej Roldugin – umlecký vedoucí sankt-petrburgského Domu hudby, kmotr starší Putinovy dcery. Jeho bratr Jevgenij je vedoucím zastupitelství Gazpromu v Rize.
Michail Šelomov – syn Ljubovi Šelomovové, Putinovy sestenice po peslici.
Ivan Mironov – nevlastní bratr lena pedstavenstva Gazpromu a lena pedstavenstva banky Rossija Kirilla Seleznva (syna zemelého mluvího Státní dumy, Gennadije Seleznva).
Svtlana Krivonogichová – majitelka autorského show-centra Leningrad-centrum (kina Leningrad, pebudovaného známým architektem Ricardo Bofillem).
Tajana Svitovová (rusky Svitova) – dcera bývalého viceprezidenta Gazenergoprombanku Jeleny Svitovové.
Dmitrij Gorelov – len pedstavenstva AB Rossija do r. 2013, partner lena drustva Jezero Nikolaje Šamalova v správcovské spolenosti Modul, prezident holdingu Petromed.
Andrej Katkov – pedseda pedstavenstva AB Rossija v letech 1998–2004, partner Gennadije Timenka ve firm na obchod s ropou Kinex, nyní spolumajitel a len pedstavenstva Sillamae Sadam AS (pístav Sillamäe, Estonsko).
Jevgenij Malov – partner Gennadije Timenka ve firm na obchod s ropou Kinex, nyní je jedním ze dvou spolumajitel hotelu Andersen v Sankt-Petrburgu (další spolumajitel – Viktor Mjain z drustva Jezero, spolumajitel a len pedstavenstva Sillamae Sadam AS (pístav Sillamäe, Estonsko). Katkovv a Malovv partner v pístavu Sillamäe – bývalý premiér Estonska Tiit Vähi.
23. ervna 1998 r. dva akcionái banky Rossija – Gennadij Timenko a Andrej Katkov zídili fond Sportovní klub judo «Javara-Neva». Generální editel fondu je bývalým Putinovým tréninkový partner z judo Arkadij Rotenberg. estným prezidentem klubu je Vladimir Putin.
Judisté: minulé století a dnes
Jméno Konec 20.století 21.století
Vladimir Putin (ák trenéra Anatolije Rachlina)
do r. 1996 – poradce Anatolije Sobaka pro mezinárodní otázky, pedseda Výboru pro zahraniní vztahy mstské vlády Sankt-Petrburgu, viceprimátor Sankt-Petrburgu
prezident Ruské federace
Drustvo Sova, bezpenostní agentura Shield
v r. 2014 – majetek vtší ne $4 mld (SMP-banka, Strojgazmonta, Mostotrest)
Boris Rotenberg (mladší bratr Arkadije)
trenér klubu judo v Helsikách v r. 2014 – majetek vtší ne $1,5 mld (mladší partner Arkadije; také Gazprom burenie a Severní evropský potrubní projekt)
Vasilij Šestakov (ák trenéra Anatolije Rachlina)
bezpenostní agentura Antj poslanec Státní dumy Ruské federace (Jednotné Rusko)
Anatolij Turak (Putinv tréninkový partner z judo)
generální editel holdingu Leninc (umírající podnik obranného prmyslu)
hlavní akcioná holdingu Leninc; majetek – 12 mld rubl (2015, podle odhadu novin Dlovoj Petrburg).
Judisté
prezident rodinného holdingu Národní mediální skupina (Nacionalnaja media gruppa)
Boris Kovaluk 1977 syn Jurije Kovaluka, synovec Michaila Kovaluka
pedseda pedstavenstva Inter RAO EES, v.a.s., bývalý zástupce generálního editele korporace Rosatom
Igor Rotenberg 1973 syn Arkadije Rotenberga, synovec Borisa Rotenberga
$500 mln. (dostal od otce v r. 2014) pedseda pedstavenstva Mosenergo, majitel 50% ve spolenosti – perátorovi systému Platon, vybírající mýto od kamión
Roman Rotenberg 1981 syn Borisa Rotenberga, synovec Arkadije Rotenberga
viceprezident hokejového klubu SKA Spolumajitel Hartwall Arena v Helsinkách (obdrel podíly od otce a strýce)
Katrina Tichonova 1986 dcera Vladimira Putina vedoucí Centru národní intelektuální rezervy Moskevské státní Lomonosovovy univerzity, editel Fondu Národní intelektuální rozvoj, je manelkou Kirilla Šamalova, syna Nikolaje Šamalova
as plyne: v prbhu dvaceti let lenm drustva Jezero a jejich byznys-partnerm vyrostly dti, a nkteí se dokonce vzali. Mnozí pokraují ve stopách otc.
Generace NEXT
Boris Turak 1971 syn Anatolije Turaka generální editel holdingové spolenosti Leninc
Andrej Turak 1975 syn Anatolije Turaka od r. 2009 – gubernátor Pskovské oblasti
Marija Faassen 1985 dcera Vladimira Putina spolupracovník Federálního státního rozpotového zaízení Endokrinologické vdecké centrum ministerstva zdravotnictví Ruské federace, je manelkou bývalého vrcholového manaera Gazpromu Jorrita Joosta Faassena
Xenia Frank 1985 dcera Gennadije Timenka lenka pedstavenstva rodinné spolenosti Transoil, manelka Gleba Franka (spolumajitele spolenosti Ruské moe, pedsedy pedstavenstva rodinné spolenosti Strojtransgaz, syna Sergeje Franka, bývalého ministra dopravy, generálního editele státní lodní spolenosti Sovkomflot
Jurij Šamalov 1970 syn Nikolaje Šamalova Prezident nestátního penzijního fondu Gazfond
Kirill Šamalov 1982 syn Nikolaje Šamalova spolumajitel Sibur holding, v.a.s., je manelem mladší dcery Vladimira Putina
Ilja Šestakov 1978 syn Vasilije Šestakova vedoucí Federální agentury pro rybáství
Andrej Jakunin 1975 syn Vladimira Jakunina spolumajitel britské investiní spolenosti Venture Investments & Yield Management (VIYM)
Viktor Jakunin 1978 syn Vladimira Jakunina pracoval v Timenkov spolenosti Gunvor, byl vedoucím odboru investic do infrastruktury ve firm staršího bratra VIYM
«Okruh Jezera» a sankce
V dsledku sankcí utrply i nkteré známé organizace, které jsou pod jejich kontrolou, napíklad AB Rossija, SMP-Banka, Strojgazmonta a Transoil. Ihned jim poskytli pomoc objednavatelé státních zákazek: napíklad, podle údaj Forbes, v r 2015 jenom Strojgazmonta dostal od Gazpromu kontrakty v rozsahu 426 mld. rubl bez výbrového ízení.
Prosperitu len drustva Jezero, jejich pátel a píbuzných omezují jen sankce, které byly proti nkterým z nich zavedeny v roce 2014.
Jméno EU USA Dmitrij Gorelov smí nesmí Andrej Katkov smí smí Boris Kovaluk smí smí Kirill Kovaluk smí smí Michail Kovaluk smí smí Tajana Kovaluk smí smí Jurij Kovaluk nesmí nesmí Svtlana Krivonogich smí smí Jevgenij Malov smí smí Ivan Mironov smí smí Alexej Mordašov smí smí Viktor Mjain smí smí Vladimir Putin smí smí Sergej Roldugin smí smí Arkadij Rotenberg nesmí nesmí Igor Rotenberg smí smí Boris Rotenberg smí nesmí Roman Rotenberg smí nesmí Tajana Svitovová (Svitova) smí smí Vladimir Smirnov smí smí Gennadij Timenko smí nesmí Katrina Tichonova smí smí Anatolij Turak smí smí Andrej Turak smí smí Boris Turak smí smí Marija Faassen smí smí Gleb Frank smí smí Xenia Frank smí smí Andrej Fursenko smí nesmí Sergej Fursenko smí smí Kirill Šamalov smí smí Nikolaj Šamalov nesmí smí Jurij Šamalov smí smí Michail Šelomov smí smí Vasilij Šestakov smí smí Ilja Šestakov smí smí Andrej Jakunin smí smí Viktor Jakunin smí smí Vladimir Jakunin smí nesmí
Sankce
Bhem dvaceti let se drustvo Jezero rozrostlo a promnilo se ve velkou finann prmyslovou skupinu. Cesty jeho zakladatel se nerozešly, ale propletly a vytvoily sít’ s úastí úedník, veejn známých podnikatel a osob mén veejn známých. Nejviditelnjší osoby v této síti (ovšem krom prezidenta zem) jsou oficiální miliardái: Gennadij Timenko, rodina Rotenberg, Jurij Kovaluk, Kirill Šamalov. Zdrojem jejího vlivu a bohatství je státní sektor ekonomiky: státní kontrakty, nákup aktiv od státních korporací. Vztahy «okruhu Jezera» s Gazpromem, Rosatomem, RD jsou na povrchu. Ale existují i mén viditelní lidé a mén zejmé vztahy.
TTE VÍCE V KNIZE VLADIMIRA PRIBYLOVSKÉHO
«KOLEM PUTINA»!