kolokwium1 rozwiązania-20150514

of 8 /8

Author: krzysztof-wegner

Post on 09-Aug-2015

1.411 views

Category:

Education


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  1. 1. Kolokwium nr 1 z Teorii Sygnaw1. Prosz wyznaczy wspczynniki F),rozwinicia w zespolony szereg Fouriera dlasygnau okresowego pokazanego na rysunku.Sygna powsta przez przeksztaceniesinusoidy.Prosz narysowa widmo amplitudowe i fazowe tego sygnau.f (I) T/4 T/2 -T/42. Prosz wyznaczy wspczynniki Fk rozwinicia W zespolony szereg Fourieradla sygnau okresowego trjktnego pokazanego na rysunku. f (f) A 3. Prosz wyznaczy wspczynniki Fk rozwinicia W zespolony szereg Fouriera dla pokazanego na rysunku sygnau okresowego,ktry jest suma_ funkcji A sini (coo I)oraz cigu naprzemiennych impulsw Diraca.Dla jakiej wartoci A sygna nie posiadapierwszej harmonicznej?4. Prosz obliczy wartoc' redni sygnau f(t) =Asin(t) ,wiedzc,e jego wartoskuteczna wynosi U = Uwaga:rozwizanie jest liczb.
  2. 2. Zada wi,Asmj-* N +e(0_'i: 14+?o m tecra -Asmaa-) m #G337 0 dla #ar r)yynajjer} anzwlt/ /y FK :FK,[/ l-J' WjK)mj :Asagi-TQ 41/4 7l m? ) 0//4 fGT/ __ gr I Jx+(T; i lrsmreoevrkzu *H eerm# ro J I A Jl-'r U%T{*k)* j- a,a - o T - `i - A aaw* T eildi/ /i H3 #(4440 Jgrklo
  3. 3. difigfk. . 4 e E i4( (ek ; vgna J' a m} ? ym efly/ xc *y213 -jllti f7( j? ?? 235
  4. 4. sygna and/ marpgn/ g}M):'ig-Um dla +ezn`xz dla fil)
  5. 5. w
  6. 6. l ' _ l _ '-_ i P r '-. ~ - _ -a _. ` _- a- a- _ N _ _,4 __-r n '71
  7. 7. Zaomi,]" ~444 (GPA ._ Ji_ v* 6 12 _ [email protected] A e Zje i U344 i 7 :51570105 4 h: (ii`[c64 6 il* z - ,_ a Se `20+15ez'+-6e`*'*+e`@j=4 6153076 6 4 ,4fe 2T '-453 20.4 L5!) 24- +`_ ` 2 2c zc +Ei`1 A _Gilwv *-e FoF : L3o 2C 6--454 u - F : /I _ . .. ` Z ~ s:z P-lkh i: . :~27 F.PEA nLz-ao l - 2 : .2 _3 cz:z ,4 l F6 _ _i F `L ZGAJtZZCIE- 2'* *wisrulA- 2:0 zs'_se z i 6 *j/ {-lz;2 ulzp [email protected] 2231 z 'zywa/ l