koneteollisuuden kasvuohjelma 2008 2011 pÄÄomaa ja ... · koneteollisuus menestyy rohkeasti...

of 4 /4
Koneteollisuuden kasvuohjelma 20082011 PÄÄOMAA JA OSAAMISTA LIIKETOIMINNAN KASVUUN 9/2009

Author: others

Post on 30-Aug-2019

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Koneteollisuuden kasvuohjelma 2008 2011 PÄÄOMAA JA ... · KONETEOLLISUUS MENESTYY ROHKEASTI UUDISTUMALLA Koneteollisuus – suurin teollisuuden ala Suomessa – Liikevaihto 30 mrd

Koneteollisuuden kasvuohjelma 2008–2011

PÄÄOMAA JA OSAAMISTA LIIKETOIMINNAN KASVUUN

9/20

09

Page 2: Koneteollisuuden kasvuohjelma 2008 2011 PÄÄOMAA JA ... · KONETEOLLISUUS MENESTYY ROHKEASTI UUDISTUMALLA Koneteollisuus – suurin teollisuuden ala Suomessa – Liikevaihto 30 mrd

Suomalaiset yritykset ovat valmistaneet älykkäitä koneita ja vaativia

metallituotteita maailmanmarkkinoille tähän asti menestyksekkäästi.

Nyt toimialalla on käynnissä rakennemuutos, jossa valmistusta siirtyy

pois Suomesta lähemmäs asiakkaita, muun muassa Aasiaan.

Koneteollisuudessa tarvitaan syvällistä ja laaja-alaista muutosta,

jotta ala pystyy synnyttämään rohkeasti uudenlaisia tuote- ja palvelu-

innovaatioita. Lisäksi yritysten tulee panostaa kasvuun ja kansainvälis-

tymiseen. Sitra pyrkii vauhdittamaan alan uudistumista Koneteollisuu-

den kasvuohjelman keinoin.

KONETEOLLISUUS MENESTYY ROHKEASTI UUDISTUMALLA

Koneteollisuus – suurin teollisuuden ala Suomessa

– Liikevaihto 30 mrd. euroa, josta 18 mrd. euroa Suomen yksiköistä

– Vienti 15 mrd. euroa

– Työpaikkoja Suomessa 145 000, ulkomailla 100 000

– Yrityksiä n. 9000

Page 3: Koneteollisuuden kasvuohjelma 2008 2011 PÄÄOMAA JA ... · KONETEOLLISUUS MENESTYY ROHKEASTI UUDISTUMALLA Koneteollisuus – suurin teollisuuden ala Suomessa – Liikevaihto 30 mrd

TAVOITTEENA KASVUYRITYSTEN

MENESTYS

Koneteollisuuden kasvuohjelman tavoite on:– edistää alan kilpailukykyä ja menestystä sijoitus- toiminnan keinoin – edistää kotimaisten ja kansainvälisten verkostojen hallintaa– kehittää johtamista– tuottaa ajantasaista markkinatietoa alalta.

Pääomasijoittamisella kansainvälisesti

kilpailukykyiseksi

Liiketoiminnan kilpailukyky perustuu innovatiivisiin tuotteisiin ja hyvään johtamiseen. Lisäksi tarvitaan toimintaympäristön tulevaisuuden ymmärrystä sekä

asiakastarpeeseen kokonaisvaltainen ratkaisu, jossa yhdistyvät älykäs kone ja palvelut. Ratkaisujen tulee olla myös ympäristö- ja energiatehokkaita. Konete-ollisuuden kasvuohjelma edistää näiden asioiden kehitystä.

Sitra on markkinaehtoisena pääomasijoittajanamukana jakamassa riskiä ja kehittämässä kohde-yrityksiä. Olemme varautuneet jopa 10–20 miljoo-nan euron sijoitustarpeeseen yritystä kohden.Sijoitukset toteutetaan yhdessä muiden rahoitta-jien kanssa.

Sijoituskohteiksi etsitään kasvuhakuisia suoma-laisia yrityksiä, joiden liikevaihto on 10–100 miljoo-naa euroa. Pääomasijoittajana Sitra on pitkäjän-teinen kumppani. Tarjoamme yritysten käyttöön pitkän kokemuksemme pääomasijoittamisesta ja hallitustyöskentelystä.

Ohjelman painottamia menestystekijöitä.ia menestystekijöitä.

Uudistuvatpalvelut

Tulevaisuudenymmärrys

Innovatiivinenratkaisu/tuote

Ympäristö- ja energiatehokkuus

Page 4: Koneteollisuuden kasvuohjelma 2008 2011 PÄÄOMAA JA ... · KONETEOLLISUUS MENESTYY ROHKEASTI UUDISTUMALLA Koneteollisuus – suurin teollisuuden ala Suomessa – Liikevaihto 30 mrd

YHTEYSTIEDOT

Itämerentori 2, PL 160, 00181 HelsinkiPuh. 09 618 991

sitra.fi /koneteollisuus

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa [email protected]

Mauri Heikintalo, ohjelmajohtajapuh. 050 387 3195

Sirpa Hotti, ohjelma-assistenttipuh. 09 6189 9231

Markus Mäkelä, kehitysjohtajapuh. 050 520 7770

Pekka Salmi, sijoitusjohtaja puh. 050 560 6018

Markku Sjöstedt, sijoitusjohtajapuh 050 352 1514

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra

Suomen kilpailukyky ja suomalaisten hyvinvointi edellyttävät laaja-alaisia jasyvällisiä muutoksia. Sitra ennakoi tulevaa ja edistää muutoksia yhteistyössäeri toimijoiden kanssa. Suomen kannalta keskeisiin haasteisiin Sitra tarttuuohjelmien ja strategiaprosessien avulla. Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, jonka tehtävä on rakentaa huomisen menestyvää Suomea.

sitra.fi