koneteollisuuden kasvuohjelma pres

of 22 /22
Koneteollisuuden kasvuohjelma 2008-2011 PÄÄOMAA JA OSAAMISTA LIIKETOIMINNAN KASVUUN 02.07.20 22 Markku Sjöstedt

Author: markku-sjoestedt

Post on 21-Nov-2014

812 views

Category:

Health & Medicine


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: Koneteollisuuden kasvuohjelma pres

Koneteollisuuden kasvuohjelma 2008-2011

PÄÄOMAA JA OSAAMISTALIIKETOIMINNAN KASVUUN

08.04.2023

Markku Sjöstedt

Page 2: Koneteollisuuden kasvuohjelma pres

04/08/2023

Koneteollisuuden kasvuohjelma 2008-20116/1/2011

Page 3: Koneteollisuuden kasvuohjelma pres

© Sitra 2009

Talouden kilpailukyky ja ihmisten hyvinvointinähdään tavallisesti vastakkaisina asioina.

… mutta kilpailukyvyn ylläpitäminen on ihmisten hyvinvoinnin turvaamisen edellytys.

• Suomen etuina pienuus, yhteistyökyky, kulttuuri ja korkea koulutustaso ja teknologinen osaamien.

08.04.2023

Etunimi Sukunimi 3

Page 4: Koneteollisuuden kasvuohjelma pres

© Sitra 2009

Tuotannon rakennemuutos, 1948-2008

4

80

60

40

0

20

100

200019901980197019601950Lähde: Kansantalouden tilinpito, ETLA / Sixten Korkman

19.10.2009

Mauri Heikintalo 4

Page 5: Koneteollisuuden kasvuohjelma pres

© Sitra 2009

Teollisuuden rakennemuutos, 1960-2008

5

80

60

40

0

20

100

20001990198019701960Lähde: Kansantalouden tilinpito, ETLA / Sixten Korkman

08.04.2023

Mauri Heikintalo 5

Page 6: Koneteollisuuden kasvuohjelma pres

© Sitra 2009

Teknologiateollisuus – merkittävin elinkeino Suomessa

• 60 % koko Suomen viennistä• 75 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista• Alan yritykset työllistävät suoraan 280 000 ihmistä, välillinen

työllistämisvaikutus mukaan lukien lähes 700 000 henkilöä eli runsaan neljäsosan Suomen koko työvoimasta

• BKT osuus 25 % • Koneteollisuus suurin toimiala

- Liikevaihto 24 mrd euroa- Henkilöstö 130 000 Suomessa (60% koko henkilöstöstä)

08.04.2023

6Mauri Heikintalo

Page 7: Koneteollisuuden kasvuohjelma pres

© Sitra 2009

08.04.2023 7

Ohjelman tausta

• Koneteollisuuden menestys on luonutSuomeen uusia työpaikkoja ja hyvinvointia

• Pk-yritysten kasvuhalukkuus on ollut laimeata- Orgaaninen kasvu perustunut kotimaisten päähankkijoiden kasvuun

- Yritysjärjestelymahdollisuuksiin suhtauduttu pasiivisesti

• Pk-teollisuus ei ole kansainvälistynyt• Muuntautumishaluttomuus vaarantaa koko

suomalaisen koneteollisuuden mahdollisuudet

Page 8: Koneteollisuuden kasvuohjelma pres

© Sitra 2009

04/08/2023

8

Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa

05

101520253035404550556065707580

Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry

Mrd. euroa, käyvin hinnoin

-16%

-6%

+60%

-25-30%

Page 9: Koneteollisuuden kasvuohjelma pres

© Sitra 200908.04.2023 9

Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö

0100002000030000400005000060000700008000090000

100000110000120000130000140000150000160000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009(31.12.)

Henkilöstö Suomessa/Personnel in Finland Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla/Personnel in subsidiaries abroad

Lähde/Source: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

Tästä lomautus-järjestelyjen piirissä 47 000 hlöä

Page 10: Koneteollisuuden kasvuohjelma pres

© Sitra 2009

08.04.2023

Etunimi Sukunimi 10

Teollisuuden transformaatio

10

Suomalainen koneteollisuus menestyyosaamisellaan ja kilpailukyvylläänglobaalitaloudessa 2015

Page 11: Koneteollisuuden kasvuohjelma pres

© Sitra 200908.04.2023 11

Kone- ja metallituoteteollisuuden tilannekuva helmikuu 2010

Suomen kone- ja metallituoteteollisuuden liikevaihto - v. 2009 yhteensä n. 24 mrd € - v. 2008 yhteensä n. 32 mrd €- 40 suurinta alan yritystä (n. 1% yrityksistä) vastaa n. 55%

liikevaihdosta- Alihankintatoiminta erittäin merkittävää, liikevaihdosta

toteutetaan n. 40 % alihankintaverkostoissa

Esim. Metson liikevaihdosta tulee n. 70% ulkopuolisista ostoista (alihankinta ja tavarantoimittajat)

Page 12: Koneteollisuuden kasvuohjelma pres

© Sitra 2009

Toimialan kehitystrendit• Isot konepajat keskittyvät ydinosaamiseen ja tuottavuuden

parantamiseen- Ydinosaamisen ulkopuolelle jääviä toimintoja ulkoistetaan- Kokonaisratkaisujen hankinta yhdeltä tai harvoilta toimittajatahoilta

• Kansainvälistyminen- Kasvavat markkinat ja asiakkaiden läheisyys vetävät tuotantolaitoksia

puoleensa- Kustannukset ohjaavat tuotantolaistosten sijoittelua- Hankinnat tehdään globaalisti sekä omien tuotantolaitosten läheisyydestä

• Kilpailukyky syntyy toimitusketjun kilpailukyvystä- Kehitystyötä asiakkaan hyväksi siirretään toimitusketjulle- Uudet innovaatiot ja ratkaisut joilla parannetaan asiakkaan kilpailukykyä

08.04.2023

Mauri Heikintalo 12

Page 13: Koneteollisuuden kasvuohjelma pres

© Sitra 2009

Teollinen systeemi

Asiakastarve

Ratkaisu”älykäs kone”

Valmistuttaminen

ValmistusToimitusAsiakas

Page 14: Koneteollisuuden kasvuohjelma pres

© Sitra 2009

Toimintaympäristön haasteet

• Työn uudelleen jako• Kansainvälistymisen tarve• Kehittyvien markkinoiden kasvu ja niiden alhaisten

kustannusten houkuttelevuus• Määrätietoinen muutos kohti teollisten palvelujen

liiketoimintaa• Yrityskoon kasvattaminen• Kompetenssivaje

- Toimiala ei kiinnosta, työntekijät eläköityvät• Omien tuotteiden tai palveluiden kehittäminen

- Koneteollisuuden pk-yritysten kehityshaasteita ovat suunnittelun, tuotekehityksen ja hankintojen tehostaminen

14

08.04.2023

Mauri Heikintalo 14

Page 15: Koneteollisuuden kasvuohjelma pres

© Sitra 2009

Toimintaympäristö, sopimusvalmistusTu

ota

nn

ollise

t in

vesto

inn

it

Erikoistuminen

ROHKEAT ERIKOISTUJATKasvavat ja kansainvälistyvät konepajat

PROTOPAJATKasvattavat asiantuntemustaan valmistettavuudessa, mutta oma tuottavuuskehitys jää jälkeen. Vain vähäistä valmistusta.

LUOVUTTAJATKuolevat konepajat, eivät uudistu

KAPASITEETIN TASAAJATEivät pysty hyödyntämään joustavan automaation mahdollisuuksia

Lähde: Teknologiateollisuus, Harri Jokinen

15

08.04.2023

Mauri Heikintalo 15

Page 16: Koneteollisuuden kasvuohjelma pres

© Sitra 200908.04.2023 16

Havaintoja pk-sopimusvalmistajista

• Myydään tuotantokapasiteettia, ei osaamista tai tuotteistettua valmistuspalvelua

• Päähankkijoiden ja järjestelmätoimittajien välinen yhteistyö kehittymätöntä

• Uusasiakashankinta harvoin systemaattista (reaktiivista ei strategista)

• Liiketoimintaympäristön ymmärrys rajoittunuttaLiiketoiminnan positiointi ja strateginen ohjaaminen puuttuu

• Konekanta pääsääntöisesti modernia, mutta kapasiteetista vain osa käytössä hyvinäkin aikoina

• Tuottavuus alhainen, kannattavuus heikko• Alihankintaketjun yritykset ovat pieniä ja useat sukupolven tai

muun omistuksenvaihdon tarpeessa• Tuotannon laatu kestää vertailun

Mauri Heikintalo08.04.2023

16

Page 17: Koneteollisuuden kasvuohjelma pres

© Sitra 2009

Ohjelman päämäärä ja vaikuttavuus

Ohjelman toiminnan tuloksena suomalaisen koneteollisuuden mahdollisuudet menestyä globaalissa kilpailussa paranevat

17

• Työpaikkoja• Uutta kannattavaa liiketoimintaaHyvinvointi

• Menestyvät tuoteyhtiöt• Elinkelpoiset verkostotSysteemiset

vaikutukset

Page 18: Koneteollisuuden kasvuohjelma pres

© Sitra 2009

Ohjelman tavoitteet

• Mahdollistaa sijoittajana ja aktiivisena omistajana 3–5 kansainvälistyvän yrityksen syntyminen

• Uuden konkreettisen tiedon tuottaminen tulevaisuuden toimintamalleista asiakas- ja toimittajayritysten välillä sekä teknologioiden kehityksestä globaaleilla markkinoilla

• Alan kotimaisten ja kansainvälisten toimijoiden aidon yhteistyön lisääminen

• Toimialan yleisen kehityksen edistäminen: ”Tulevaisuuden suunnannäyttäjä”

08.04.2023 18

Uudistuvatpalvelut

Ympäristö- ja energiatehokkuus

Kilpailu-kykyinen,

innovatiivinenyritystoiminta

Tulevaisuu-den ymmär-

rys

Page 19: Koneteollisuuden kasvuohjelma pres

© Sitra 2009

Toiminnan painopisteet

Markkinatiedon tarjoaminen yrityksille- Maakohtaiset raportit ja tapahtumat- Hankitaan tutkittua kuvaa sekä käsitystä toimintamallien ja teknologioiden

kehityksestä

Yrityskehitys- Strateginen johtaminen- Hankintaosaaminen- Kansainväliset parhaat käytännöt

Koulutus- eMBA ohjelman rakentaminen

Verkottuminen- Edistetään vuoropuhelua ja kansainvälistä verkottumista

08.04.2023 19

Page 20: Koneteollisuuden kasvuohjelma pres

© Sitra 2009

08.04.2023 20

Pääomasijoittaminen• Toimialan toimijoiden, toimintatapojen ja tarpeiden

kartoittaminen• Ennen sijoitusta tehtävä kehitystyö ja

neuvotteluprosessi ( 3 kk – 1 vuosi)• Markkinaehtoiset sijoitukset 3-5 yritykseen, 5-10 vuoden

jänteellä täydentäen pääomasijoitusrahastojen tarjontaa myös syndikoidusti

• Yritysten kehittäminen:- Yhtiöiden strateginen johtaminen- Hallitustyöskentely- Markkinatieto; toimintaympäristön ymmärtäminen- Globaalin hankintaosaamisen kehittäminen- Kansainvälisten parhaiden käytäntöjen oppiminen ja

soveltaminen

Page 21: Koneteollisuuden kasvuohjelma pres

© Sitra 2009

08.04.2023 21

Sijoituskriteerit• Terve yritys (lv. 5 – 50 M€)• Kannattava kasvu• Kansainvälistyminen rakennemuutoksena• Valitut globaalit asiakkaat• Toimitusketjun solmu - verkon osa - hidas korvata• Kahdensuuntainen riippuvuus - R& D• Hyvä tuotto - järkevä riski/tuotto –suhde• Erottuvia kilpailuetutekijöitä

- osaaminen, teknologia tai liiketoimintakonsepti• Sitra mahdollistajana: raha + kehityspanos• Markkinaehtoiset sijoitukset

Page 22: Koneteollisuuden kasvuohjelma pres

Systeemisen muutoksen mahdollistaja– näkijä ja tekijä

08.04.2023

Etunimi Sukunimi 22

sitra.fi