kontrola emocija at autogeni trening

Click here to load reader

Post on 28-Nov-2015

37 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kontrola Emocija at Autogeni Trening

TRANSCRIPT

 • Vrijeme je (na alost) kljuna stvar u ivotu svakog radnog ovjeka, pa nije jednostavno nai vremena za oputanje niti znati se stvarno opustiti. Posljedica takvog naina ivota je da svaki peti ovjek pati od nekih psihikih smetnji, najee su tjeskoba, strah, poremeaji apetita i spavanja, tjelesna iscrpljenost, snien libido, erektilna disfunkcija i depresivnost. Veina tih ljudi pribjegava stimulativnim sredstvima koja im dugorono pogoravaju zdravstveno stanje - nikotinu, alkoholu, kofeinu, eeru i drogama. Drugi poseu za psihofarmacima. Ja Vam preporuam promjenu ivotnog stila. Prvi korak u tom smjeru moe biti uenje tehnika oputanja.

  Na stranicama koje slijede predstavit u Vam autogeni trening (AT). AT moete

  shvatiti kao tehniku relaksacije, ali i kao ivotnu filozofiju. Rije je o pogledu na ivot

  u kojem se usmjeravate na sadanjost, na trenutak ovdje i sada. Prolost ne postoji u

  ovom trenutku, osim kao sjeanje, a budunost postoji samo kao niz mogunosti.

  Zato se usmjerimo na to to je pred nama i to radimo ovo trenutka, te se potpuno

  predajmo tome.

 • AT zaponite da si osigurate mirnu prostoriju, zauzmite udobni sjedei

  ili leeei poloaja

 • na nain da legnete na lea, ruke i noge ispruite, dlanove poloite na podlogu,

  ukoliko elite pod glavu i vrat moete si staviti manji jastuk.

  Tijekom vjebanja odbacite sve to Vas zasmeta! Zamislite psiholoki ormar u koji

  aljete svaku misao, bez cenzure. Dakle svaka misao koja se pojavi tijekom AT nee

  biti obraivana, ve e ekati kraj treninga u psiholokom ormaru, kada ete ju

  povui iz ormara i obraditi. Budite disciplinirani, svaku misao gurnite u psiholoki

  ormar, a ako se opet pojavi tijekom treninga vratite ju natrag u psiholoki ormar!

 • Usmjerite panju na tijelo. Udobno se smjestite i opustite ruku, nogu, lea, trbuha,

  prsa, ramena, vrata, lica. Kapci su ugodno teki.

  Trening zaponite tako da ponovite lagano u sebi est puta:

  Mir, potpuni mir!

  Osjetite mir u sebi. Vi ste tek djeli Svemira. Dio velikog sklada. Opustite se i doivite

  taj veliki sklad, u kojem ste Vi mali djeli. Ne razmiljajte! Samo osjetite mir, mir, mir.

  Mir oko sebe i u sebi. U svakom svom djeliu tijela, u svakoj stanici, u svakoj kapi

  mora, u svakom atomu Zemlje ... Ne morate razumjeti, samo osjetite!

 • 1. (TEINA) Moja ruke i noge su oputene i potpuno, ugodno teke! (6 x)

  Osjetite kako su Vam miii ruku i nogu potpuno oputeni, osjetite dodir s podlogom.

  Krenite od dodira prstiju ruku i podloge, prema ramenima, i osvijestite kako oputeni

  prsti, dlanovi, podlaktice, laktovi i ramena! Isto uinite s nogama polazei od peta. Pri

  tome, lagano, u istom ritmu, ponavljajte formulu: Moje ruke i noge su oputene i

  potpuno, ugodno teke, 6 puta.

  Nakon vjebe se opustiti i ponovite lagano u sebi est puta:

  Mir, potpuni mir!

 • Osjetite mir u sebi. Vi ste tek djeli Svemira. Dio velikog sklada. Opustite se i doivite

  taj veliki sklad, u kojem ste Vi mali djeli. Ne razmiljajte! Samo osjetite mir, mir, mir.

  Mir oko sebe i u sebi. U svakom svom djeliu tijela, u svakoj stanici, u svakoj kapi

  mora, u svakom atomu Zemlje ... Ne morate razumjeti, samo osjetite!

 • 2. (TOPLINA) Moje ruke i noge su potpuno, ugodno tople! (6 x)

  Osjetite ugodnu toplinu, koja se iz Vaeg srca, poput nutarnjeg Sunca, iri u ruke i

  noge, osjetite topli tok krvi u Vaim rukama i nogama. Lagano, u pravilnom ritmu u

  sebi ponavljajte est puta: Moje ruke i noge su potpuno, ugodno tople!.

  Nakon vjebe se opustiti i ponovite lagano u sebi est puta:

 • Mir, potpuni mir!

  Osjetite mir u sebi. Vi ste tek djeli Svemira. Dio velikog sklada. Opustite se i doivite

  taj veliki sklad, u kojem ste Vi mali djeli. Ne razmiljajte! Samo osjetite mir, mir, mir.

  Mir oko sebe i u sebi. U svakom svom djeliu tijela, u svakoj stanici, u svakoj kapi

  mora, u svakom atomu Zemlje ... Ne morate razumjeti, samo osjetite!

  3. DISANJE) Diem! (6 - 12 x)

 • Udahnite duboko, kratko zadrite dah, izdahnite. Sa svakim izdahom iz sebe

  izbacujete sve loe i nepotrebno, ne samo ugljini dioksid i otpadne tvari, ve sve

  negativne misli. S udahom udiete snagu, ivot, energiju, pozitivne misli i osjeaje.

  Udahnite Sunce, more, zrak, vjeru, snagu!

  Nakon vjebe se opustiti i ponovite lagano u sebi est puta:

  Mir, potpuni mir!

  Osjetite mir u sebi. Vi ste tek djeli Svemira. Dio velikog sklada. Opustite se i doivite

  taj veliki sklad, u kojem ste Vi mali djeli. Ne razmiljajte! Samo osjetite mir, mir, mir.

  Mir oko sebe i u sebi. U svakom svom djeliu tijela, u svakoj stanici, u svakoj kapi

  mora, u svakom atomu Zemlje ... Ne morate razumjeti, samo osjetite!

 • 4. (SRCE) Moje srce kuca mirno (snano) i ritmino! (6 x)

  Osjetite snagu svog srca, tjelesnu, emocionalnu i psihiku! Umirite se i iskljuite

  interes za bilo to drugo, osim za otkucaje Vaeg srca. Usmjerite svoju panju na

  vrat, prsa ili trbuh, tu ete prvo zamijetiti otkucaje srca. Moda u oima, kao blagi

  bljeskovi, ili ak stopalima, kao sitni otkucaji. Osluhnite i ut ete svoje srce, bez da

  traite puls! Umirite se i pratite skladan rad svog srca. Tum taa; tum-taa ... Mirno,

  skladno, pravilno, pouzdano. To ste Vi, taj ritam je Va ivot. Pratite ga i tako ivite, i

  kada Vas obuzmu negativne misli, udahnite, zatvorite oi i osjetite tu snagu ivota,

  svoj vlastiti tum-taa ritam ... Sve e se rijeiti ili proi, samo budite mirni i staloeni,

  pratite svoj ritam ivota, a on neka bude poput rada Vaeg srca miran, snaan i

  skladan!

  Nakon vjebe se opustiti i ponovite lagano u sebi est puta:

  Mir, potpuni mir!

 • Osjetite mir u sebi. Vi ste tek djeli Svemira. Dio velikog sklada. Opustite se i doivite

  taj veliki sklad, u kojem ste Vi mali djeli. Ne razmiljajte! Samo osjetite mir, mir, mir.

  Mir oko sebe i u sebi. U svakom svom djeliu tijela, u svakoj stanici, u svakoj kapi

  mora, u svakom atomu Zemlje ... Ne morate razumjeti, samo osjetite!

  5. (TRBUH) Trbuhom mi struji ugodna toplina! (6 x)

 • U trbuhu se nalazi Solarni pleksus, dio je autonomnog nervnog sustava koji

  dijelimo na simpatikus i parasimpatikus. ANS upravlja radom unutarnjih organa,

  zato je izvan nae voljne kontrole, jer bi u protivnom nou, dok spavamo, npr.

  zaboravili disati. Jako pojednostavljeno (i stoga dosta netono, ali za ovu svrhu

  prihvatljivo) rekli bismo da simpatikus potie organe na rad, a parasimpatikus ih

  koi, ravnotea njihovog utjecaja odrava organe u funkcionalnom i zdravom

  stanju. Autonomni nervi sustav usko je povezan s limbikim sustavom,

  emocionalnim dijelom moga, tako da emocionalna stanja direktno utjeu na rad

  naih organa. Uz to je autonomni nervni sustav zaduen za praenje poruka iz

  organa, s ciljem pravovremene intervencije (od banalnih situacija kao to je

  potreba za mokrenjem do prepoznavanja poremeaja funkcije organa i traenje

  lijenike pomoi) . Ovom vjebom trebate pronai put do Solarnog pleksusa,

  poslati mu umirujuu poruku, poruku topline i ugode, kako bi se i sam Solarni

  pleksus umirio i blagotvorno djelovao na Vae unutarnje organe.

  Nakon vjebe se opustiti i ponovite lagano u sebi est puta:

  Mir, potpuni mir!

 • Osjetite mir u sebi. Vi ste tek djeli Svemira. Dio velikog sklada. Opustite se i doivite

  taj veliki sklad, u kojem ste Vi mali djeli. Ne razmiljajte! Samo osjetite mir, mir, mir.

  Mir oko sebe i u sebi. U svakom svom djeliu tijela, u svakoj stanici, u svakoj kapi

  mora, u svakom atomu Zemlje ... Ne morate razumjeti, samo osjetite!

  6. (elo) Moje elo je ugodno svjee! (6x)

  Opustite se i otjerajte sve misli od sebe, kao da ih ugodni lahor odnosi i sprema u

  Va psiholoki ormar, a Vi ostajete mirni, u stanju bez misli. Vi ste sada planinski

  potok, bistar i hladan potoi, pratite svoju bistrinu, prozirnost i istou stanja uma.

  Vae elo je ugodno hladno, kao i taj gorski potoi. Duboko osjetite i doivite stanje

  bez misli, dok u sebi ponavljate formulu: Moje elo je ugodno svjee!.

 • Nakon vjebe se opustiti i ponovite lagano u sebi est puta:

  Mir, potpuni mir!

  Osjetite mir u sebi. Vi ste tek djeli Svemira. Dio velikog sklada. Opustite se i doivite

  taj veliki sklad, u kojem ste Vi mali djeli. Ne razmiljajte! Samo osjetite mir, mir, mir.

  Mir oko sebe i u sebi. U svakom svom djeliu tijela, u svakoj stanici, u svakoj kapi

  mora, u svakom atomu Zemlje ... Ne morate razumjeti, samo osjetite!

  Zadrite se u autogenom stanju i zapamtite taj osjeaj, dozvolite mozgu da snimi

  stanje vaeg tijela i psihe u tom relaksiranom stanju, kako bi se kod slijedeeg

  vjebanja lake vratio u stanje psihofizike ravnotee. Kada se uvjebate takvim

  ete se postupkom moi oduprijeti naletima tjeskobe.

 • Slijedi odluka o prekidu vjebanja ili spontani prelazak u san. Ukoliko ne odlazite na

  poinak vjebu prekinite aktivirajte miie ruku i nogu, protegnite se i tek na kraju

  otvorite oi. Ostanite tako jo jednu minutu, pa tek onda ustanite.

 • Sada, kada ste zavrili s treningom pogledajte u Vae psiholoki ormar. Nema nita

  to nije moglo ekati da zavrite AT!? Naravno, shvatite da Vi odreujete stanje svog

  uma, moete izabrati stalno stanje iekivanja i napetosti, a moete se odluiti za

  mir, strpljenje i vjeru. Vi ste tek dio Svemira, velikog sklada i smisla, ne zaboravite!

  Svemir sasvim dobro funkcionira i kada se Vi odmarate. Ako si moete 8 sati dnevno

  raditi, moete si dozvoliti i da tri puta dnevno vjebate po 20 min, ok?