kopie van sig2009b - core.ac.uk .handvaardigheid (manual dexterity) snelheid van armbewegingen...

Click here to load reader

Download Kopie van SIG2009b - core.ac.uk .Handvaardigheid (manual dexterity) Snelheid van armbewegingen (speed

Post on 29-Oct-2018

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • CORDINATIE

 • 1. BEGRIPSOMSCHRIJVING

  DEFINITIE

  = harmonisch + economisch samenwerken

  van spieren, zenuwen en zintuigen

  stabiele bewegingsacties (willekeurige motoriek)

  snelle situatie-aangepaste reacties (reflex-motoriek)

 • OPTIMALE SAMENWERKING

  - juiste krachtmaat

  bewegingsomvang + snelheid van bewegen

  - juiste spierkeuze

  bewegingsuitvoering + bewegingsrichting

  - vlotte wissel spierspanning ontspanning

  motorische aanpassingen

 • GEEN HARMONIE

  cordinatiezwakte

  cordinatie-stoornis

 • a) Cordinatiezwakte

  = inadequate dosering van:

  dynamische impulsen

  tijdelijke impulsen

  ruimtelijke impulsen

  Onaangepaste en oneconomische

  spieracties en -reacties

 • a) Cordinatiezwakte

  Bewegingsverloop :

  - te zwak / sterk = hypo-hyperdynamisch

  - te langzaam / snel = brady-tachykinetisch

  - te spaarzaam / uitschietend = hypo-hyperkinetisch

 • b) Cordinatie-stoornis

  = algemene stoornis van de cordinatieve sturingsimpulsen mbt zowel

  houdingsinnervatie

  bewegingsinnervatie

  = stato-kinetische discordinatie

 • 2. MEETMETHODEN

  KRPER-KOORDINATIONSTEST FR KINDER (KTK)

  KIPHARD EN SCHILLING, 1968

  2007, versie 2

  Structuur:

  - individuele test

  - meet algemene dynamische cordinatie

  - kinderen 5-14,11 jaar

 • Structuur:

  - 4 onderdelen :

  achterwaarts evenwicht

  hinken op 1 been

  zijwaarts heen en weer springen

  zo snel mogelijk voortbewegen mbv 2 kistjes

 • Psychometrische kwaliteiten Test-retest: = .97

  1 factor: algemeen dynamische cordinatie

 • Diagnostische mogelijkheden :

  - normen voor jongens en meisjes

  - normen voor 5 tot 14,11 jarigen per item

  - MQ, Pc en mot. Leeftijd bereken

  - normen op basis van 1228 Duitse kinderen

  - 20 min.

  - aparte normtabellen voor normale kdn

  kdn met hersenbeschadiging

  gedragsgestoorde kdn

  leergestoorde kdn

 • MANUELE VAARDIGHEID

 • Fleishman

  Pols-vinger-snelheid (wrist-finger-speed)

  Vingervaardigheid (finger dexterity)

  Handvaardigheid (manual dexterity)

  Snelheid van armbewegingen (speed of arm movements)

  Trefzekerheid (aiming)

 • Nauwkeurigheid van de beheersing (control precision)

  Cordinatie van meerdere ledematen (multilimb coordination)

  Reactie-orintatie (response orientation)

  Reactietijd (reaction time)

  Beheersing van snelheid en richting (rate control)

  Arm-hand-vastheid (arm-hand-steadiness)

 • Baedke

  Factor van de snelle en precieze handbeweging.

  Factor van de zuivere bewegingssnelheid.

  Papier-potlood-factor.

  Factor van de overwegend precisie beweging: aiming.

  Factor krachtdosering die het visuele richtingsschattingsvermogen insluit.

 • Beery-Buktenica Developmental Test of Visual-Motor Integration (VMI)

  Ontwikkeling

  Kopiren van figuren correleerde met academisch resultaat op kinderpsychiatrische populatie

  Ontwikkeling gestart in 1961 door Keith & Norman Beery

  Eerste publicatie in 1967 Beery, 1996 werd visuele perceptie en motorische cordinatie toegevoegd, 2004-5 editie

 • Structuur van de test

  Papier en potloodtest 27 figuren kopiren

  Visuele perceptie: geometrische figuren waarnemen en discrimineren 18 figuren in 3 minuten tijd

  Motorische cordinatie punten verbinden om zo geometrische figuren te construeren in 5 min tijd

 • Psychometrische kwaliteiten van de test

  Interscorer: VMI .94, Visueel .98, motorisch .95

  Interne consistentie: VMI .96

  Test-retest: VMI .87, Visueel .84, Motorisch .89

  Validiteit: matige correlaties met andere tests, met chronologische leeftijd VMI =.83, visueel= .75, motorisch= .74

 • Diagnostische mogelijkheden van de test

  2614 Amerikaanse kinderen van 2 tot 18.11 jaar

  Normen VMI per maand, visueel en motor per 3 maanden bepaald

  Resultaten niet cultureel bepaald

  Standdaardscores, percentielen en leeftijdsequivalenten

 • Developmental Test of Visual Perception (DTVP-2)

  De ontwikkeling van de DVTP begon in 1958

  in 1966 Frostig, Lefever & Whittlesey

  tweede versie : Hammill, Pearson & Voress, 1993

 • Structuur van de test

  Subtest 1 oog-hand cordinatie

  Subtest 2 positie in de ruimte

  Subtest 3 copiren

  Subtest 4 figuur achtergrond

  Subtest 5 spatile relaties

  Subtest 6 visuele closure

  Subtest 7 visuo-motorische snelheid

  Subtest 8 vormstantie

 • Psychometrische kwaliteiten van de test

  Betrouwbaarheid

  Interscoorder inhoud Test-retest

  Algemene visuele perceptie

  .98 .97 .93

  Motoriek gereduceerde perceptie

  .98 .94 .89

  Visuo-motorische integratie

  .95 .96 .89

 • De correlaties van chronologische leeftijd met testresultaat variren van .43 tot .65 (P

 • Kinderen van 4 tot en met 10 jaar

  Gegevens van 1972 Amerikaanse kinderen

  Een ruwe uitslag, een leeftijdsequivalent, een percentiel, een subtest standaardscore (M=10, SD=3) en een composite quotint (M=100; SD=15).

  Op basis van de som van de subtestsstandaardscores kan een globaal visueeel perceptueel quotint berekend worden. Indien dit resultaat kleiner is dan 90 dient extra aandacht gegeven te worden aan het motoriek gereduceerde quotint (som van subtest 2,4,6, 8) en aan het visuo-motorisch quotint (som subtests 1,3,5,7

 • Wide Range Assessment of Visual Motor Ability (WRAVMA)

  Ontwikkeling

  Adams en Sheslow (1995)

  De structuur van de test

  3 subtests:

  Tekenen (kopiren): => visuomotoriek

  Zoeken naar gelijkenissen: => visuospatialiteit

  Pegboard (90 sec): => fijne motoriek

 • Psychometrische kwaliteiten van de test

  Alfa tekenen: . 75, gelijkenissen .81

  Test-retest: tekenen .89, gelijkenissen .83, pegboard .82-.83

  Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid .96 -.97

  Correlatie met chronologische leeftijd .74 -.80

  Correlatie met IQ : tekenen .39-.45; gelijkenissen .47-.55, Pegboard .38-.45

 • Diagnostische mogelijkheden van de test

  Leeftijd 3 tot 17,11 jaar

  2283 Amerikaanse kinderen

  Normen per 6 maanden

  Gestandaardiseerde composite scores (M=100; Sd=15), percentielen en leeftijdsequivalenten

  Afnametijd 14 24 min

 • Test of Visual-Perceptual Skills (TVPS-3)

  Gardner (1982)

  TVPS (UL): voor oudere kinderen

  TVPS-R (1996) en TVPS (UL)-R (1997): revisie

  TVPS-3 (2006) bewerking Martin

  Evaluatie visueel perceptuele sterke en zwakke kanten dmv niet-motorische test

  Visuele perceptie: vaardigheid van hersenen om te begrijpen en interpreteren wat de ogen waarnemen

 • 7 subtests

  1. Visuele discriminatie

  2. Visueel geheugen

  3. Visueel partile relaties

  4. Visuele vormconstantie

  5. Visueel sequentieel geheugen

  6. Visuele figuur-achtergrond

  7. Visueel closure

  Voor elk subtest 16 platen in zwart-wit, progressieve moeilijkheidsgraad, 3 opeenvolgende mislukkingen

 • Betrouwbaarheid:

  Interne consistentie: tot test : .96 (.75 - .87)

  Test-retest: tot test .97 (.34 - .81)

  Diagnostische validiteit:

  De mediaanwaarde voor elke subtest stijgt ifv de leeftijd

  Correlatie TVPS-3 en VMI-5: .67

  leergestoorde kinderen behalen op alle subtests gemiddeld lagere prestaties dan normgroep (p=0.000), ADD (p=0.002), kinderen met autisme (p=0.057)

 • Normen:

  Opgebouwd voor kinderen 4-18,11j

  Gemiddelde geschaalde waarden en percentielen per subtest,

  Totale test: visuele standaardscore (M=100, SD=15), percentielen en gemiddelde leeftijd

  Index scores: processes, sequencing en complex processes

 • Normgroep:

  2008 Amerikaanse kinderen

  Niet cultureel bepaald

  Taal speelt geen rol

  Afnametijd : 30 min

 • SCHRIJFMOTORIEK

 • Test of Handwriting Skills

  Ontwikkeling

  In 1998 ontwikkelde Gardner de Test of Handwriting Skills (THS)

  In 2007 bracht Milone een revisie uit (THS-R).

  Gebaseerd is op Amerika, kan ze ook toegepast worden op verschillende alfabetvormen en verschillende wijzen van schrijfinstructie.

 • Structuur van de test

  Subtest 1: het vliegtuig: spontaan van uit het geheugen de letters van het alfabet schrijven in hoofdletters

  Subtest 2: de autobus: spontaan van uit het geheugen de letters van het alfabet schrijven in kleine letters

  Subtest 3: de vlinder: de gedicteerde letters van het alfabet schrijven in hoofdletters

 • Subtest 4: de kikker: de gedicteerde letters van het alfabet schrijven in kleine letters

  Subtest 5: de fiets: de gedicteerde cijfers schrijven

  Subtest 6: de boom: geselecteerde hoofdletters kopiren

  Subtest 7: het paard: geselecteerde kleine letters kopiren

 • Subtest 8: de vrachtwagen: woorden kopiren Subtest 9: het boek: zinnen kopiren Subtest 10: de leeuw: gedicteerde woordjes

  schrijven.De letters worden op een 4-puntenschaal

  beoordeeld gaande van score nul: zwak tot score 3: goed.

  Daarbij kan ook gekeken worden naar het aantal letters in 20 seconden, omkeringen, botsende letters en schrijffouten.

 • Psychometrische kwaliteiten van de test

  De betrouwbaarheid

  De alfa-waarde voor het blokschrift varieerde van .70 tot .86, voor de totale test was die .96. Voor het rondschrift varieerde dit van alfa .70 t

View more