kosi reducir pritiska - domingmedia.comdomingmedia.com/pdf/download/reduciri_pritiska_01024.pdf ·...

of 6 /6
Kosi reducir pritiska Funkcija Reducir pritiska se postavlja u sistemima sanitarne vode za smanjivanje i stailizaciju ulaznog pritiska vode iz glavnog voda koji je inače visok i promenljiv i kao takav nije pogodan za normalno funkcionisanje komponenti u instalaciji. Serije 533. su specijalno projektovane za upotrebu kod manjih potrošača kao zaštita za bojler gde je bešumnost rada bitna. Asortiman Serije 5330 Kosi reduciri pritiska ................................................................................................................................................... Serije 5331 Kosi reduciri pritiska ...................................................................................................... Serije 5332 Kosi reduciri pritiska sa manometrom ........................................................................................................................ Serije 5334 Kosi reduciri pritiska sa priključkom za manometar ................................................................................................... Serije 5336 Kosi reduciri pritiska ......................................................................................................................... Serije 5337 Kosi reduciri pritiska sa manometrom .............................................................................................. Serije 5338 Kosi reduciri pritiska sa priključkom za manometar ......................................................................... dimenzije 1/2” i 3/4” Ž dimenzije 3/4” M x 3 /4” Ž sa navojnim priključkom dimenzije 1/2” i 3/4” Ž dimenzije 1/2” i 3/4” Ž dimenzije Ø 15 i Ø 22 za bakarne cevi dimenzije Ø 15 i Ø 22 za bakarne cevi dimenzije Ø 15 i Ø 22 za bakarne cevi Materiali Telo: - Serije 5330/1/2/4; - Serije 5336/7/8; Kapa: Vreteno: legura otporna na dezinfekciju Čaura: Unutrašnji elementi: Membrana: Zaptivka: Filter: mesing EN 12165 CW617N, hromiran legura otporna na dezinfekciju EN 12165 CW602N PA 66 GF 30 EN 12165 CW602N POM mesing EN 12165 CW617N NBR NBR nerđajući čelik Tehničke karakteristike 01024/11 SR ACCREDITED ISO 9001 No. 0003 ISO 9001 FM 21654 serije 5330 Performanse Maksimalni ulazni pritisak: Izlazni pritisak: Fabrički podešen pritisak: Maksimalna radna temperatura: Opseg pritiska manometra: Fluid: Priključci Glavni priključci: Priključak za manometar: 16 bar 1÷6 bar 3 bar 60°C 0÷10 bar voda videti asortiman proizvoda 1/4” Ž

Author: vokien

Post on 30-Nov-2018

217 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Kosi reducir pritiska

  Funkcija

  Reducir pritiska se postavlja u sistemima sanitarne vode za smanjivanje i stailizaciju ulaznog pritiska vode iz glavnog voda koji je inae visok i promenljiv i kao takav nije pogodan za normalno funkcionisanje komponenti u instalaciji.

  Serije 533. su specijalno projektovane za upotrebu kod manjih potroaa kao zatita za bojler gde je beumnost rada bitna.

  Asortiman

  Serije 5330 Kosi reduciri pritiska ...................................................................................................................................................Serije 5331 Kosi reduciri pritiska ......................................................................................................Serije 5332 Kosi reduciri pritiska sa manometrom ........................................................................................................................Serije 5334 Kosi reduciri pritiska sa prikljukom za manometar ...................................................................................................Serije 5336 Kosi reduciri pritiska .........................................................................................................................Serije 5337 Kosi reduciri pritiska sa manometrom ..............................................................................................Serije 5338 Kosi reduciri pritiska sa prikljukom za manometar .........................................................................

  dimenzije 1/2 i 3/4 dimenzije 3/4 M x 3 /4 sa navojnim prikljukom

  dimenzije 1/2 i 3/4 dimenzije 1/2 i 3/4

  dimenzije 15 i 22 za bakarne cevidimenzije 15 i 22 za bakarne cevidimenzije 15 i 22 za bakarne cevi

  MaterialiTelo:- Serije 5330/1/2/4;- Serije 5336/7/8;

  Kapa:Vreteno: legura otporna na dezinfekcijuaura:Unutranji elementi:Membrana:Zaptivka:Filter:

  mesing EN 12165 CW617N, hromiranlegura otporna na dezinfekciju

  EN 12165 CW602NPA 66 GF 30

  EN 12165 CW602NPOM

  mesing EN 12165 CW617NNBRNBR

  nerajui elik

  Tehnike karakteristike

  01024/11 SRACCREDITEDISO 9001 No. 0003ISO 9001 FM 21654

  serije 5330

  PerformanseMaksimalni ulazni pritisak: Izlazni pritisak:Fabriki podeen pritisak:Maksimalna radna temperatura:Opseg pritiska manometra:Fluid:

  PrikljuciGlavni prikljuci:Prikljuak za manometar:

  16 bar16 bar

  3 bar60C

  010 barvoda

  videti asortiman proizvoda1/4

 • Princip rada

  Funkcionisanje reducira pritiska zasniva se na principu ravnotee sila:

  1. Sila u opruzi koja tei da povea protonu povrinu.

  2. Sila na membrani koja tei da smanji protonu povrinu.

  E

  BC

  A

  D

  BC

  E

  A A

  D

  A

  A1/23/4

  533041533051

  B72,572,5

  C22,522,5

  D 46 46

  E6466

  A1/23/4

  533241 533441533251 533451

  B72,572,5

  C22,522,5

  D 46 46

  E7072

  A3/4

  B72,5

  C22,5

  D 46

  E85,5

  A1522

  533641533651

  B72,572,5

  D 46 46

  E9193

  C22,522,5

  CA

  LE

  FF

  I CA

  LE

  FF

  I

  E

  A A

  BC

  D

  E

  BC

  A A

  D

  CA

  LE

  FF

  I CA

  LE

  FF

  I

  A 15 22

  B72,572,5

  D 46 46

  E103107

  C22,522,5

  E

  BC

  A A

  D

  533741 533841533751 533851

  0,390,41

  533151 0,46

  0,510,52

  0,430,46

  0,550,57

  Dimenzije

  UZVODNO NIZVODNO

  Rad bez protoka vode

  Kada je odvodna slavina zatvorena, pritisak vode iza reducira pritiska raste i gura membranu na gore, peurka ventila zatvara protok vode i pritisak iza regulatora je na zadatoj vrednosti.

  bar0

  2

  4

  10

  8

  6

  bar0

  2

  4

  10

  8

  6

  Rad sa protokom vode

  Kad je odvodna slavina na vodovodnom sistemu otvorena, sila u opruzi postaje vea od sile na membrani, peurka ventila se pomera na dole i protona povrina se poveava. Vea potronja vode uzrokuje smanjenje pritiska ispod membrane to dovodi do poveanja protoka kroz ventil.

  bar0

  2

  4

  10

  8

  6

  bar0

  2

  4

  10

  8

  6

  Art. Teina (kg)

  Teina (kg)

  Teina (kg)

  Teina (kg)

  Teina (kg)

  Art.

  Art.

  Art.

  Art.

 • Konstrukcija

  Oblik membraneOblik membrane je specijalno dizajniran kako bi se obezbedilo tanije regulisanje usled promena pritiska iza regulatora. Takvo reenje garantuje dui vek trajanja jer membrana moe da apsorbuje jake udare usled naglog poveanja pritiska.

  Lako odravanjeUnutranji sklop Caleffi serije 533. reducira moe se lako skidati za potrebe ienja i odravanja.

  UNUTRANJISKLOP

  IZMENJIVFILTER

  Tihi radZahvaljujui irokoj komori redukcionog ventila dobija se zona male brzine, naroito pogodna za malu bunost uzrokovanu priguenjem do koga dolazi tokom redukovanja pritiska.

  Male dimenzijeReduciri serija 533. su malih dimenzija tako da su laki za ugradnju naroito u sistemima sanitarne vode.

  Bez naslaga neistoa (non-stick materijali)aura sa pokretnim delovima izraena je od plastinih ma-terijala sa niskim koeficjentom athezije. To smanjuje mogunost stvaranja naslaga koje su najei uzrok kvarova.

  Upotreba u kombinaciji sa sigurnosnim ventilom za bojlerModel 5331 je specijalno projektovan za upotrebu sa Caleffi sigurnosnim ventilima za bojlere serije 5261. Model sa navrtkom od 3/4 mogu se koristiti za direktno spajanje sa sigurnosnim ventilom.

  StandardiOvi reduciri pritiska izraeni su takop da zadovoljavaju UK WRAS i ACS (Francuska) standarde.

  CALEFFI

 • 0,5

  1 2 50,2

  p (bar)

  0,5

  1

  0,2

  0,1

  1,5

  0,3

  0,4

  0,6

  0,8

  1,2

  0,9

  0,7

  5

  10

  2

  1

  15

  3

  4

  6

  8

  12

  9

  7

  10

  5

  10 20 50

  100

  (l/m

  in)

  (m3 /

  h)

  0,5

  1

  2

  5

  0,2

  V (m/s)

  0,1

  4

  3

  0,4

  0,3

  0,5

  1 2 50,2

  10

  5

  10 20 50

  100

  (l/m

  in)

  (m3 /

  h)

  1/2 3/4

  Hidraulike karakteristike

  Dijagram 1 (brzina cirkulacija)

  Dijagram 2 (pad pritiska)

  Pod sledecim uslovima: ulazni pritisak = 6 bar izlazni pritisak = 4 bar

  Izbor dimenzijaVrednosti protoka najee korienih ureaja u sistemima sanitarne vode date su u tabeli ispod koja vam olakava izbor dimenzija.

  Tabela tipinih vrednosti protoka

  Kada, sudopera, maina za sudove 12 l/min

  Tu 9 l/min

  Bide, lavabo, maina za ve, vodokotlic 6 l/min

  Koeficjent simultane potronje mora biti uzet u obzir da bi se izbegao izbor regulatora prevelikih dimenzija. U principu, ukoliko je sistem vei, manja je verovatnoa da se dva ureaja istovremeno koriste.

  BrojElemenata

  Stambeniobjekti

  Javniobjekti

  Brojelemenata

  Stambeniobjekti

  Javniobjekti

  BrojElemenata

  Stambeniobjekti

  Javniobjekti

  5 54 64,5 35 23,2 30 80 16,5 22

  10 41 49,5 40 21,5 28 90 16 21,5

  15 35 43,5 45 20,5 27 100 15,5 20,5

  20 29 37 50 19,5 26 150 14 18,5

  25 27,5 34,5 60 18 24 200 13 17,5

  30 24,5 32 70 17 23 300 12,5 16,5

  Tabela faktora simultane potronje (%)

  Prot

  okPr

  otok

  p (V ms)

  Koraci za odabir odgovarajue veliine:

  Odreivanje ukupnog protoka

  Preporuene vrednosti protokaZa srednju brzinu proticanja od 1,5 m/s date su preporuene vrednosti protoka za svaki od prenika:

  Primer:

  1 bide1 tu1 lavabo1 maina za ve1 vodokotli1 sudopera

  Potreban protok se rauna korienjem tabele faktora simultane potronje (bira se sluaj sa 10 elemenata kao nepovoljniji).

  Primer:

  Gds = Gtot % = 51 41 % = 21 l/min

  Da bi se izbegla bunost u radu regulatora preporuene brzine strujanja vode u cevovodu treba da budu u intervalu od 1 do 2 m/s.

  Potreban prenik regulatora dobija se iz dijagrama 1, na osnovu poznate vrednosti potrebnog protoka i preporuene brzine strujanja izmeu 1 i 2 m/s ( plavo polje).

  Primer:

  za Gds = 21 l/min izabrani prenik 1/2(pogledati dijagram 1)

  Pad pritiska se oitava sa dijagrama 2 na mestu gde vrednost potrebnog protoka preseca krivu za izabrani prenik.

  Primer:za Gds = 21 l/min 1/2 p = 0,8 bar(pogledati dijagram 2)

  G = 6 l/minG = 9 l/minG = 6 l/minG = 6 l/minG = 12 l/minG = 12 l/min

  Prenik 1/2 15 3/4 22

  Protok m3/h 1,2 1,2 2,1 2,1

  Protok l/h 20 20 35 35

  UserHighlightbrzina cirkulacije

 • Instalacija

  1. 2.

  3.

  4.5.

  6.

  Preporuke pri instalaciji

  1. Instaliranje ispod zemlje

  Ispustiti vazduh iz instalacije pre ugradnje ventilaInstalirajte zaustavne ventile ispred i iza reducira pritiska radi kasnijeg lakeg odravanja. Ventil ispred reducira moe da bude loptasti ball stop ventil sa dvojnom funkcijom-loptastog i nepovratnog ventila.Montirajte reducir pritiska u bilo kom poloaju.Zatvorite zaustavni ventil iza reducira.Podesite eljenu vrednost pritiska okretanjem zavrtnja na vrhu plastinog poklopca. Okretanjem zavtrnja u smeru kazaljke na satu pritisak raste i obrnuto. eljenu vrednost pritiska oitavate na manometru.Serije 533. su unapred podeene na pritisak od 3 bar.

  Instaliranje ispod zemlje se ne preporuuje iz tri razloga:- zbog mogunosti zamrzavanja- provera i odravanje su oteani- oitavanje pritiska sa manometra je oteano

  2. Hidrauliki udar

  Mogui problemi

  1.

  2.

  Ovo je jedan od glavnih razloga kvarova reducira pritiska. U tom sluaju najbolje je postaviti posebne ureaje koji priguuju hidrauliki udar.

  Poveani pritisak iza reducira u sistemu sa bojleromProblem nastaje usled zagre-vanja vode u bojleru i tada priti-sak iza reducira raste a reducir se zatvara. Problem se reava postavljanjem ekspanzione po-sude izmeu bojlera i reducira koja apsorbuje porast pritiska.

  Reducir ne zadrava podeenu vrednost pritiska. U veini sluaja to je rezultat taloenja neistoa na seditu ventila to prouzrokuje curenja i porast pritiska iza ventila.Reenje je postaviti filter ispred reducira sa mogunocu lakog ienja i izmene uloka.

  Odravanje

  Pratite uputstva za periodino ienje filtera, proveru i izmenu unutranjeg sklopa:

  1 Zatvoriti reducir.

  2 Odvrnuti zavrtanj za podeavanje da bi ste otpustili oprugu.

  3 Odvrnite poklopac.

  4 Uz pomo kleta uhvatite unutranji sklop ( uloak ) za zavrtanj i izvadite ga.

  5 Ketrid se nakon kontrole i ienja moe vratiti u kuite ili zameniti novim.

  6 Ponovo podesite reducir.

  2 3 4

 • Aplikacioni dijagram

  Zadravamo pravo da u bilo kom trenutku i bez predhodne najave vrimo izmene tehnikih podataka u cilju poboljanja samog proizvoda.

  CALEFFI HIDROTERMIKA d.o.o. Predstavnitvo Vojvode Dobrnjca 18 11000 Beograd - Srbija Tel. +381 11 32 93 540 Fax +381 11 32 93 541

  www.caleffi.com [email protected] 2011 Copyright Caleffi

  CALEFFI

  SPECIFIKACIJA

  Serija 5330Kosi reducir pritiska. Prikljuak sa navojem 1/2 (ili 3/4 ). Telo od mesinga (hromirano). Vreteno je otporno na dezinfekciju. Poklopac je od fiberglasa. Membrana i zaptivke su od NBR. Maksimalna radna temperatura 60C. Maksimalni radni pritisak je 16 bar. Opseg podeavanja pritiska iza reducira je 16 bar. Filter i unutrani sklop (ketrid) se mogu skidati to olakava odravanje i zamenu.

  Serija 5331Kosi reducir pritiska. Prikljuak sa navojem 3/4 M i prikljuak sa navrtkom. Telo od mesinga (hromirano). Vreteno je otporno na dezinfekciju. Poklopac je od fiberglasa. Membrana i zaptivke su od NBR. Maksimalna radna temperatura 65C. Maksimalni radni pritisak je 16 bar. Opseg podeavanja pritiska iza reducira je 16 bar. Filter i unutrani sklop (ketrid) se mogu skidati to olakava odravanje i zamenu.

  Serija 5332Kosi reducir pritiska sa manometrom. Prikljuak sa navojem 1/2 (ili 3/4 ).. Prikljuak sa manometrom 1/4 . Telo od mesinga (hromirano). Vreteno je otporno na dezinfekciju. Poklopac je od fiberglasa. Membrana i zaptivke su od NBR. Maksimalna radna temperatura 65C. Maksimalni radni pritisak je 16 bar. Opseg podeavanja pritiska iza reducira je 16 bar. Filter i unutrani sklop (ketrid) se mogu skidati to olakava odravanje i zamenu. Manometar sa skalom od 0 do 10 bar.

  Serija 5334Kosi reducir pritiska sa prikljukom za manometar. Prikljuak sa navojem 1/2 (ili 3/4 ). Telo od mesinga (hromirano). Prikljuak sa manometrom 1/4F. Vreteno je otporno na dezinfekciju. Poklopac je od fiberglasa. Membrana i zaptivke su od NBR. Maksimalna radna temperatura 60C. Maksimalni radni pritisak je 16 bar. Opseg podeavanja pritiska iza reducira je 16 bar. Filter i unutrani sklop (ketrid) se mogu skidati to olakava odravanje i zamenu.

  Serije 5336Kosi reducir pritiska. Prikljuci 15 (ili 22). Telo i vreteno su od legure otporne na dezinfekciju.Hromirano. Poklopac je od fiberglasa. Membrana i zaptivke su od NBR. Maksimalna radna temperatura 60C. Maksimalni radni pritisak je 16 bar. Opseg podeavanja pritiska iza reducira je 16 bar. Filter i unutrani sklop (ketrid) se mogu skidati to olakava odravanje i zamenu.

  Serije 5337Kosi reducir pritiska sa prikljukom za manometar. Prikljuci 15 (ili 22). Prikljuak sa manometrom 1/4 . Telo i vreteno su od legure otporne na dezinfekciju.Hromirano. Poklopac je od fiberglasa. Membrana i zaptivke su od NBR. Maksimalna radna temperatura 60C. Maksimalni radni pritisak je 16 bar. Opseg podeavanja pritiska iza reducira je 16 bar. Filter i unutrani sklop (ketrid) se mogu skidati to olakava odravanje i zamenu.

  Serije 5338Kosi reducir pritiska sa manometrom. Prikljuci 15 (ili 22). Prikljuak sa manometrom 1/4 . Telo i vreteno su od legure otporne na dezinfekciju.Hromirano. Poklopac je od fiberglasa. Membrana i zaptivke su od NBR. Maksimalna radna temperatura 60C. Maksimalni radni pritisak je 16 bar. Opseg podeavanja pritiska iza reducira je 16 bar. Filter i unutrani sklop (ketrid) se mogu skidati to olakava odravanje i zamenu. Manometar sa skalom od 0 do 10 bar.