kridtstregen påske

36
Haderslev Realskole Kridtstregen april 2011 God påske

Upload: kai-huus

Post on 24-Mar-2016

245 views

Category:

Documents


4 download

DESCRIPTION

Kridtstregen påske 2011

TRANSCRIPT

Page 1: kridtstregen påske

Haderslev Realskole Kridtstregen april 2011

God påske

Page 2: kridtstregen påske

Kridtstregen er Haderslev Realskoles officielle skoleblad. Det udkommer 4 gange om året før hver større ferie. Bladet skabes af indlæg fra primært elever og personale, men indlæg til bladet fra andre med tilknyt-ning til skolen er altid meget velkomne.

Haderslev Realskoles officielle skoleblad

Haderslev RealskoleHaderslev Realskole, Christiansfeldvej 20, 6100 Haderslev

Tlf.: 7452 1946 - Fax: 7453 4595 - E-mail: [email protected]

Page 3: kridtstregen påske

3.-5. kl. har haft fuld drøn på med deres olympiade, hvor ”Ungarn” blev de stolte vindere. 6.-7. kl. har haft ”Kend din by” og har bl.a. været i avisen på grund af deres deltagelse i et samarbejde med Haderslev Frem-tidsværksted, hvor de har kunnet komme med gode ideer til, hvor-dan byen skal udvikle sig. 8. kl. har haft læseuge, og 9. kl. har haft faglig uge, netop for at komme helt a jour med deres faglige kunnen, og 10. kl. har været på sportur og haft en for- rygende uge i ”Swinging London”. Kort efter påsken kommer så for-årskoncerterne, hvor årets tema er ”The Beatles”. Det bliver helt sik-kert mindst lige så festligt og røren-de som det plejer, så vi glæder os til at få rigtig mange gæster!Jo, der er fuld fart på den gamle skole....På alle medarbejderes vegne vil jeg gerne ønske alle læsere en rigtig god påske!

Mange venlige hilsener fraHenrik Pors

Foråret er over os, solen har varmet i nogle dage og givet os en forsmag på sommeren, og lyset er kommet med lyse morgener og dejligt lange aftener. Foran os står en god uges påskeferie og lokker.På skolen er det en tid, hvor de sto-re elever begynder at tænke på af-slutningen af skoleåret med skriftlige prøver, sidste skoledag og mundtlige prøver. Det er tydeligt, at der arbej-des seriøst på at få så meget som muligt med fra undervisningen, in-den det går løs.For lærerne er det en tid, hvor også forberedelsen til næste år er gået i gang. Det er altid spændende at få fundet ud, af hvem der skal have hvil-ke fag og klasser til det kommende år.

Vi har lige afsluttet en dejlig Real-uge, hvor aktiviteten har været høj og anderledes i forhold til de nor-male skemauger. I indskolingen har de haft om trafik og lavet gå-prøver under opsyn af en ægte uniformeret politimand, selveste Bent Betjent.

Kære Kridtstreg!

Page 4: kridtstregen påske

Indholdsfortegnelse

Skolegården er en byggeplads 5

Der er rytme i de knægte 6

RealExplore 2011-12 7

2.B var på tur 9

Gallafest i 7. klasserne 10

Videokunstner var på besøg 12

Hvor tager Haderslev Realskoles elever hen efter 9. klasse 14

London here we come 15

Haderslev fremtidsværksted var på besøg 16

Klip fra dagligdagen 17

Traktordæk og cykelslanger 18

Forældredag i SFOen 20

Japanere på besøg i 9.C 22

Hawaii temafest i 9. klasserne 24

Lektiecafé hver fredag 26

Kordag på den Kristne Friskole 28

Musiker på besøg 30

Så bygges der igen 31

SFOen tog til Brasilien 32

Page 5: kridtstregen påske

Støt vores annoncører - de støtter os

5

Skolegården er en byggepladsRealskolen er igen i gang med et byggeri. Denne gang skal byggeriet forbedre toilet- forholdene.

Page 6: kridtstregen påske

6

Der er rytme i de knægteVi har fanget Frederik fra 7.A, for et lille interview - Wichmann, Jens og jeg har et lille orkester der hedder ”Devil s Masterwork From Hell”Jeg og Wichmann spiller på lidt af hvert. Vi kan spille på trommer, bas, guitar og klaver. Jens spiller guitar. Vi kunne måske godt bruge en for- sanger, så hvis der er nogen der er god til at synge, må de gerne kontak-te os. Har I et stort publikum? – Nej, ikke endnu, men hvis der er nogle der mangler et orkester, kan de bare

sende en sms. Hvad er jeres musik-stil? – Det er stille numre, sådan lidt rock-pop-agtige. Hvad er din yndlings-kunstner? – Det er Rasmus Seebach. Vil man kunne se jer på youtube? - Vi har snakket om at lægge nogle af vo-res numre ud på youtube - fortæller FrederikTil Kløften Festivalen kan man se Wichman spille sammen med musikskolen på den lille scene ved indgangen. Nok et besøg værd, me-ner Frederik.

Page 7: kridtstregen påske

7

RealExplorer 2011-12RealExplorer ser endnu engang ud til at blive en bragende succes. Valghol-det, hvor man først bliver presset lidt i et døgns tid (1. del), og siden kom-mer på en rigtig fed tur, der byder på lejrliv, mad over bål og en masse sjove og udfordrende aktiviteter. Fra tidligere ture er der samlet nogle indtryk på vores facebook-side:

http://www.facebook.com/home.php#!/group.php?gid=86080429440

Page 8: kridtstregen påske

8

God påskeferie fra Kridtstregen

Haderslev Realskole

Page 9: kridtstregen påske

e

9

I natur- og tekniktimerne i 2.B har vi arbejdet med universet, plane-ter og stjernetegn, hvor vi blandt andet har været på en heldagstur til Orion planetariet i Jels.Hilsen fra 2.B og Lis.

2.B var på tur

Page 10: kridtstregen påske

10

Gallafest i7. klasserne

Page 11: kridtstregen påske

11

Gallafest i7. klasserne

Page 12: kridtstregen påske

12

Page 13: kridtstregen påske

13

Pia Zinn holdt billedekunstlokalet åbent for de mange elever, som fik lært at lave stopmotion og live animation film af videokunstneren Jacob Tækker.Jacob kommer fra København, hvor han er uddannet på Det kongelige Kunstakademi. Han er sammen med Pia Zinn tilknyttet et projekt, der hedder Udkant på Forkant. Udkant på Forkant har en vision om at finde og pleje de kunstta-lenter som spirer i grænselandet. Projektet støttes af Kulturministe-riet, og skal meget gerne munde ud i en sønderjysk/slesvigsk kultur-aftale i 2012-2016. Allerede nu kan

man læse om projektet på Udkant på Forkants webportal, hvor også unge kunstnere og elever kan vise deres værker og kommentere hin-andens projekter. - fortæller Pia Zinn.

Videokunstner var på besøg

Page 14: kridtstregen påske

14

2010 2011Elever der vælger 10.klasse10. klasse på Haderslev Realskole 13 2410. ved Kløften 10 2Efterskoler 20 27

Elever der vælger gymnasiale uddannelserSTX 19 23HHX 8 6HTX 1 0

Elever der vælger andetUdlandet 3 3EUC-syd 4 0

Hvor tager Haderslev Realskoles elever hen efter 9. klasse

Fra Skolevejlederen Hans Aage From har vi fået lidt statistik om, hvor eleverne tager hen efter 9. klasse.

Page 15: kridtstregen påske

31

London here we come

En super studietur med mange gode oplevelser i Londons menneske- vrimmel, med et hold superelever fra 10. klasserne.Hilsen fra lærerne der var med på turen.

Page 16: kridtstregen påske

16

Ulrik kontaktede Haderslev Frem-tidsværksted i forbindelse med realugen i 6. - 7. klasserne. Realugen omhandler Haderslev både før, nu og i fremtiden. Derved kom der et spændende samarbejde i gang med Fremtidsværkstedet. Værkstedet, der har lokaler i en tidligere butik i Nørregade, syntes, det kunne være en spændende lejlighed til at inddrage eleverne i folkeskolen i en demokratisk proces om Haderslevs fremtid set fra børne-højde. På billedet ses repræsentan-terne fra kommunen, som kom med et oplæg om Haderslev, og hvad der kan have betydning for Haderslev i fremtiden.

Eleverne vil i løbet af ugen se på kommunen og komme med forslag om ting, der vil kunne forbedre kommunen i fremtiden.

Haderslev Fremtidsværksted var på besøg

Page 17: kridtstregen påske

17

Aftenens festabeDresscoden var i top, da An-ders skiftede det originale adidas bundesligasæt ud, med et ægte Hawaiisæt, fra egen import.Sættet gav ham førstepladen ved 9.klassernes Hawaii temaf-esten, som aftenens bedst klædte mand.

Elevrådet arbejderDet store elevråd arbejdede hårdt med at pynte den gamle sal op til Hawaii festen.

Gæt en lærer?Vi har igen fundet et læreransigt, der ikke er så heldigt! - Kom med et gæt?

Sølvmedalje i badmintonSophie, Sofie og Nicoline fra 3.B vandt sølv ved landsmesterskab-erne i badminton 2011 - Tillykke!

Page 18: kridtstregen påske

18

Page 19: kridtstregen påske

19

Traktordæk og cykelslangerPå designholdet er der stor travl-hed. Der designes flotte task-er og blomster af gamle trak-tordæk. Alle de flotte designs er nu sat i serieproduktion. Holdet har indledt et samarbejde med mediesporet om salg af deres varer. Medieholdet har lavet en forbrugerundersøgelse ved hjælp af et spørgeskema blandt 9. klasserne om salgbarheden af produkterne. Derefter skal medieholdet lave en hjemme-side, hvor de flotte designs skal sælges, hvis alt lykkes!

Page 20: kridtstregen påske

Forældredag i SFOenMens ungerne legede rundt i de mange forskellige rum i SFOen, nød forældrene kaf-fen og en hjemmebagt bolle på forældredagen.

20

Page 21: kridtstregen påske

21

���������������������������������

����������������������

���������������������������

��������������������������������

���������������������������

���������������������

���������������������������

������������������������������

��������������������

���������������������������������

�����������������������

���������������������

�������������������������

�������������������������

����������������������������

��������������������������������������

������������������������

���������������������

��

����������������������������

���������������������

�������������������������

�������������������������

����������������������������

��������������������������������������

������������������������

���������������������

��

����������������������������

���������������������������������

����������������������

���������������������������

��������������������������������

���������������������������

���������������������

���������������������������

������������������������������

��������������������

���������������������������������

�����������������������

Tak til de mange sponsorer, som har gjort det muligt at købe varevognen....

Page 22: kridtstregen påske

22

Page 23: kridtstregen påske

23

Narisa Yamato og Mitsue Kondo er to ualmindeligt smilende japa-nere, der går på UC syd. De har været på besøg i vores klasse, 9.C, fordi min familie og jeg er så hel-dige at have dem begge boende i hele tre måneder, mens de stude-rer. Derfor var det også en oplagt mulighed for hele klassen at lære lidt mere om Japan end de fleste danskere gør, og derfor gik Mit-sue og Narisa gladelig, som altid, med til at lave en hel fremlæggelse omkring deres smukke land. Det er altid spændende at høre om andre kulturer, vi fik endda også set japanske danse. I min familie er vi også efterhånden eksperter i Japan, der er et meget hårdtar-bejdende land, og meget andet end sushi og tegneserier. På det sene-ste har vi dog nok alligevel alle hørt en del om Japan, dog ikke af den positive slags, efter den store na-

turkatastrofe de har oplevet. Hel-digvis er vore japaneres familie og venner ikke ramt så hårdt, da de bor i den sydvestlige del af Japan. Japanerne er dog stadig tydeligt rystede, med god grund, selvom de sidder her i trygge Danmark. Det må være svært at se på, mens der sker så store forandringer der-hjemme. Mitsue og Narisa vender hjem til Tokyo i starten af maj, det har været spændende, interessant, lærerigt og ressourcekrævende at have dem boende, for selvom de studerer økonomi på universitetet er deres engelsk ikke så godt som mange danskeres, og det kræver en del at få plads til to helt nye mennesker i ens liv. Det har dog stadig uden tvivl været fantastisk sjovt, for aldrig i mit liv har jeg op-levet så grinende og energifyldte mennesker. Vi kommer til at savne dem!

Drude 9.C

Japanere på besøg i 9.C

Page 24: kridtstregen påske

24

Page 25: kridtstregen påske

25

Det store elevråd blev efter øn-sker fra deres klassekammerater enige om, at årets fest for 9. år-gang skulle være en temafest med temaet ”Hawaii”. Temaet trak 68 elever til festen. Klasselærerne var i dagens anledning pålagt ser-veringsopgaven og afrydningen af bordene.Festen den 25. marts blev et ud-styrsstykke i flotte kjoler og Ha-waii korrekt påklædte drenge. Efter et godt måltid spillede disc-jockeyen, i røg og lækkert lys, op til dans. Limboen fik gang i den gamle sals dansegulv med forfø-rende limbotoner.

Hawaii temafest i 9. klasserne

Tak til det store elevråd for, at de sammen med Lisbeth Thomsen har sørget for alle indkøb og pynt-ning i salen.

Page 26: kridtstregen påske

26

Page 27: kridtstregen påske

Lektiecafé hver fredag

27

Hvorfor bruger I lektiecaféen - spørger Kridtstregen.Camilla er hurtig med et svar og smiler sødt til vores udsendte medarbejder - Vi gider ikke lave lektierne i week-enden, og så er det smadder hyg-geligt hver fredag i caféen. Vi får kiks og saftevand af Lene, og så er der ingen regler om, at vi ikke må bruge mobiltelefon, eller gå på facebook.

Terese, som også er med i caféen denne fredag, er med fordi Ca-milla synes, det kunne være hyg-geligt, hvis de var sammen. - Og så kan hun få lavet sine lektier inden weekenden, hvor hun skal til gym-nastikopvisning. Vi fik også histo-rien om Camillas storebror, der i næste weekend skal til Belgien for at køre EM i gokart – Held og lykke fra os alle på skolen.

Page 28: kridtstregen påske

28

Opslagstavlen

Har du en eller anden spændende hobby, du vil fortælle om eller andre ting der optager dig, er du velkommen til at sende et indlæg til kridtstregen.

Kordag på den Kristne Friskole

Page 29: kridtstregen påske

29

Tlf.: +45 74 52 65 76www.frede-flyvholm.dkE-mail: [email protected]

Nordhavnsvej 5, DK-6100 Haderslev

Beslag . El-værktøj . Snedkerimaskiner

NISSEN & WICHMANN . BISPEGADE 6 . 6100 HADERSLEV

TLF. 74 52 36 72 [email protected]

FIRST BROKERS P S

Peter Aaskov

Kystvejen 6, Anslet6100 [email protected]

Tlf +45 74 75 70 44Mobil +45 40 42 65 33Fax +45 74 75 70 55Hovedkontor +45 74 69 44 90

FIRST BROKERS P S

Peter Aaskov

HC SPORT - HADERSLEVBispegade 15 - Tlf 74 52 04 00

Page 30: kridtstregen påske

Mandag d. 31. januar havde mu-siksporet i 10. klasse besøg af musiker Søren Reiff. Foruden at være en suveræn guitarist er Sø-ren også producer, komponist, forfatter og kapelmester. I løbet af 4 timer førte Søren Reiff os gennem sit spændende musik-univers, fra en spirende interesse for at spille guitar, til den til tider hårde vej til den professionelle

30

Musiker på besøgguitarist og musiker, som han er i dag. Søren gav os undervejs ek-sempler på sine fantastiske fær-digheder på guitaren , hvilket vi nød til fulde, og han krydrede det hele med sjove og interessante anekdoter fra sine mange rejser og livet som musiker på fuld tid. LT

Page 31: kridtstregen påske

31

Pedellerne har igen travlt med at bygge om på skolen. Denne gang er det en tilbygning ved den gamle sal, som skal forbedre toiletfor-holdene på skolen. Vi kan ikke sige præcis, hvornår tilbygningen er færdigt, men vi regner med rej-segilde inden sommerferien - for-tæller Ove.

Så bygges der igen

Page 32: kridtstregen påske

I to uger har SFO børnene arbej-det med Brasilien som emne.Formålet med ”rejsen” var, at børnene igennem et fælles pro-jekt på tværs af aldersgrupper, fik indsigt i et andet lands hverdags-liv, skikke/traditioner og geografi, og ved at relatere det til deres eget liv i Danmark, opnå en for-ståelse af andres kultur.Vi havde nogle dejlige dage, hvor

32

SFOen tog til Brasilienvi i løbet af ugerne beskæftigede os med Brasiliens geografi, dy-reliv, fakta om Brasilien kontra Danmark, fodbold, sambadans, brasiliansk musik og den brasili-anske mad.Vi havde en del gæster, som gav os nogle skønne oplevelser. Kirsten Mynster havde rejst i Brasilien, og det kunne hun fortælle nogle gode historier om. Brasilien er jo

Page 33: kridtstregen påske

33

også fodbold, og derfor havde vi besøg af Danmarks stør-ste talent indenfor streetsoccer og freestyle fodbold, han lavede et flot show og spillede fodbold med os. Vi havde også besøg af Annette fra sambatruppen Al Samba, som lærte os nogle sam-batrin, så vi nu er bedre klædt på til sommerens karneval.

Det hele blev afsluttet med for-ældrekaffe, hvor børnene kunne fremvise vores Brasilien-udstil-ling. De der ikke har nået af se den, får muligheden til forårskon-certens udstilling.Britt

Page 34: kridtstregen påske

34

Italiensk PizzaAlle er med tomat og ost

1 p 2-3p 4-5p

1 Margarita 40,- 80,- 140,-

2 Mamas skinke 45,- 80,- 140,-

3 Papas oksekød 45,- 80,- 150,-

4 Peppe peperoni 45,- 80,- 140,-

5 Lola skinke, champignon 50,- 80,- 140,-

6 Napoli skinke, pølser 50,- 90,- 150,-

7 Silivana skinke, oksekød 50,- 90,- 150,-

8 Franco skinke peperoni 50,- 90,- 150,-

9A Cæsar oksekød, peperoni 50,- 90,- 150,-

10 Hawaii skinke, ananas 50,- 90,- 150,-

11 Mafioso oksekød, løg, chili 50,- 90,- 150,-

12 Sienna skinke, oksekød,

champignon, peberfrugt 50,- 100,- 160,-

13 Al Fonso oksekød, peberfrugt,

paprika, tomatskiver, løg 50,- 100,- 160,-

14 Venedig kebab/oksekød/skinke/

salat, dressing 50,- 100,- 160,-

15 Sicilien spec. Skinke, oksekød,

bearnaisesauce 50,- 100,- 160,-

16 Marco falafel med salat 50,- 100,- 160,-

17 Grieco oksekød, løg, tomatskiver,

fetaost, oliven 50,- 100,- 160,-

18 Frutti di Mare rejer, tun, muslinger 50,- 100,- 160,-

19 Etna peperoni, peberfrugt, oksekød, løg, red taco 50,- 100,- 160,-

20 Isabella oksekød, ananas, kylling 50,- 100,- 160,-

21 Mamamia champignon,

peberfrugt, kylling 50,- 100,- 160,-

22 Carlo oksekød, skinke, peperoni, løg 50,- 100,- 160,-

23 Miami skinke, oksekød,

bacon, champignon 55,- 110,- 170,-

24 Milano kebab, løg, gorgonzola 55,- 110,- 170,-

25 Italiano kebab, champignon,

peberfrugt, løg 55,- 110,- 170,-

26 Maria 4 forskellige oste 55,- 110,- 170,-

27 Tobelino oksekød, skinke,

bacon, pølser 55,- 110,- 170,-

28 Salina skinke, rejer, peperoni,

bacon 55,- 110,- 170,-

29 Palermo kebab, oksekød, peberfrugt 55,- 110,- 170,-

30 Vesus peperoni, løg, champignon,

gorgonzola, chili 55,- 110,- 170,-

31 Ravenna skinke, kødsauce,

champignon, løg, gorgonzola 55,- 110,- 170,-

32 Hot Chicken peperoni, løg, kylling,

gorgonzola (stærk) 55,- 110,- 170,-

33 Paradiso vælg selv indhold,

(max 5 ting) 55,- 110,- 180,-

34 Luxuspizza skinke, oksekød, bacon,

champignon, pølser, æg 60,- 120,- 180,-

35 Casanova oksekød, skinke,

bacon, pølser kebab, peperoni 60,- 120,- 180,-

36 Bella skinke, bacon, peperoni,

hvidløg, oliven, løg, chili 60,- 120,- 180,-

Telefon 7453 5559 / 7453 5551

Page 35: kridtstregen påske

35

Vegetar Pizza

Alle er med tomat og ost

37 Viva Italia champignon, peberfrugt, majs, asparges, løg, artiskok 55,- 100,- 170,-

38 Feta fetaost, champignon, peberfrugt, artiskok 55,- 100,- 170,-

39 Mozzarella mozzarella, spansk peber, broccoli, tomatskiver 55,- 100,- 170,-

Deep-pan PizzaAlle er med tomat og ost40 Buona Sera skinke, bacon, pølser 55,- 41 Mexicana tun, peperoni, løg, chili

42 Giacomo oksekød, løg, paprika, jalapenos 55,- 43 Mario skinke, bacon, peperoni, løg 55,- 44 Ti amo skinke, bacon, pølser, kebab, peperoni, oksekød 60,-

IndbagtAlle er med tomat og ost45 Bolognese spagetti, bolognese, champignon 50,-

46 Calzone skinke, champignon, kylling, ananas 55,-

47 Roma kylling, skinke, spaghetti 55,-48 Verona skinke, oksekød, rejer, champignon 55,-

49 UFO (pizza med dobbelt bund) ost, oksekød, champignon, peberfrugt, skinke, hvidløg 60,-

Børnepizza50 Pizza Nutella 30,-

51 Bambino skinke/peperoni/pølser 30,-

SandwichAlle er med ost, salat og dressing61 Kebab 62 Kylling 63 Skinke 64 Oksekød 65 Rejer 66 Tun 67 Falafel 45,-

68 Mix 50,-

DürümAlle er med ost, salat og dressing71 Kebab 72 Kylling 73 Skinke 74 Oksekød 75 Rejer 76 Tun 77 Falafel 45,-

78 Mix 50,-

PitabrødAlle er med ost, salat og dressing81 Kebab 82 Kylling 83 Skinke 84 Oksekød 85 Rejer 86 Tun 87 Falafel 45,- 88 Mix 50,-

Pastaretter91 Lasagne 50,-

92 Spaghetti Bolognese 50,-

SalaterAlle med brød og dressing

93 Kyllingesalat 45,-

94 Rejesalat 45,-

95 Græsk salat 45,-

Hvidløgsbrød96 Med ost 30,-

Nr. 100Tzatziki med brød 30,-

Drikkevarer0,5 liter sodavand 15,-

1,5 liter sodavand 30,-

TilbehørChili og hvidløg Gratis

Dressing 4,-

Grøntsager 5,-

Kød 8,-

Ost 8,-

BurgereStor hjemmelavet burger 55,-

Nyhed - Nachos120 Nachos cheddar ost, salsa sauce, jalapenos og majschips 50,-

Nyhed – PomekebabPomkebab bakke med pommes frites, kebab og ost 50,-

Nørregade 12A, 6100 Haderslev Åbningstider: man-søndag 16.00-22.00Udbringning: Klokken 16-22.00 1. stk. 10.kr.- flere gratisTelefon 7453 5559 / 7453 5551

Page 36: kridtstregen påske

God påskeferie!

Haderslev RealskoleHaderslev Realskole, Christiansfeldvej 20, 6100 Haderslev

Tlf.: 7452 1946 - Fax: 7453 4595 - E-mail: [email protected]