kuinka me kehitämme työturvallisuutta fingridillä

of 24 /24
Kuinka me kehitämme työturvallisuutt a Fingridillä Työsuojelupäällikön perustieto - jatkokoulutus 14.4.2016 Erikoisasiantuntija, turvallisuus Karri Koskinen

Author: fingrid-oyj

Post on 12-Apr-2017

129 views

Category:

Engineering


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Kuinka me kehitämme työturvallisuutta Fingridillä

Kuinka me kehitämme työturvallisuutta Fingridillä

Työsuojelupäällikön perustieto -jatkokoulutus 14.4.2016

Erikoisasiantuntija, turvallisuus Karri Koskinen

Page 2: Kuinka me kehitämme työturvallisuutta Fingridillä

2

Fingrid Oyj lyhyesti

• Yhtiön omistuksessa on Suomen kantaverkko ja kaikki merkittävät ulkomaanyhteydet.

• Riippumaton ja tasapuolinen toimija. Toiminta pohjautuu sähkömarkkinalakiin. Hinnoittelua valvoo Energiavirasto.

• Edelläkävijä. Kansainvälisissä vertailuissa Fingrid on maailman parhaimpien joukossa kustannustehokkuudessa ja käyttövarmuudessa.

• Asiakkaina sähköntuottajia, sähkömarkkinatoimijoita, suurteollisuusyrityksiä sekä alue- ja jakeluverkonhaltijoita

Page 3: Kuinka me kehitämme työturvallisuutta Fingridillä

Kantaverkko - mikä se on?• Sähkön siirron runkoverkko,

johon kuuluvat 400 ja 220 kilovoltin ja voimansiirron kannalta keskeisimmät 110 kilovoltin johdot ja sähköasemat

• Sähkö siirretään voimalaitoksiltakulutusalueille ja suurkäyttäjille. Paikallinen siirto pienkäyttäjille tapahtuu alue- ja jakeluverkoissa

• Toimintavarmuus on erinomainen. Yksittäisen johdon vioittuminen ei keskeytä sähkön siirtoa kantaverkossa.

Page 4: Kuinka me kehitämme työturvallisuutta Fingridillä

Merkittävimmät omaisuuslajit

Sähköasemat• 116 kpl• 400/220, 400/110, 220/110 kytkinlaitokset ja muunnot• Sähköasema-alueen sisälle jäävät rakennukset, laitteet ja maa-alueet• Erikoisjärjestelmät, kuten tasasähkö- ja loistehokompensointijärjestelmät

Häiriöreservi• 10 laitosta, 23 yksikköä• 935 MW nopeaa häiriöreserviä• Sis. polttoainesäiliöt, generaattorit, turbiinit

Voimajohdot ja pylväät• Voimajohtoja 14400 km; pylväitä 49000 kpl• 400 kV, 220 kV, 110 kV (n. 50% 110 kV verkosta Suomessa) johtorakenteet• Johtokadut (sis. maa-alueilla käyttöoikeus)

Page 5: Kuinka me kehitämme työturvallisuutta Fingridillä

Syvää asiantuntijuutta ja tehokas toimintamalli

Kehitämme voimajärjestelmää yhdessä sidosryhmien kanssa

Olemme osaava tilaaja ja hankimme kunnossapidon ja rakentamisen alan parhailta tekijöiltä

Toiminta perustuu yhtiön vahvaan arvopohjaanavoimuus – tasapuolisuus - tehokkuus – vastuullisuus

Page 6: Kuinka me kehitämme työturvallisuutta Fingridillä

Kantaverkon kehittämisen ja kunnonhallinnan keskeiset tavoitteet

Vuorovaikutus Näiden tavoitteiden

saavuttamiseksi Fingrid toimii vuorovaikutteisesti asiakkaiden,

viranomaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa sekä

varmistaa alan palvelujen saatavuuden.

Kustannus-tehokkuus

Verkon investointitoiminta ja kunnonhallinta on kustannus-

tehokasta ja yhtiön taloudenpitoon sovitettua.

Osaaminen Yhtiössä on tarpeellinen

henkilöstö ja osaaminen on niin syvällistä, että hallitsemme myös keskeiset alan erityiskysymykset

ja pystymme kehittämään toimintaamme jatkuvasti.

Ympäristö ja maankäyttö

Ympäristövaikutukset ja maankäyttökysymykset otetaan

pitkäjänteisesti huomioon.

Käyttövarmuus Sähkön siirrossa on korkea

käyttövarmuustaso.

Riittävä siirtokapasiteetti

Siirtokapasiteetti on riittävä markkinoiden tarpeisiin Fingridille asetettujen

velvoitteiden mukaisesti.

Turvallisuus Fingridin verkko on turvallinen ja

työturvallisuus on korkealla tasolla.

Page 7: Kuinka me kehitämme työturvallisuutta Fingridillä

Fingridin tavoitteena nolla tapaturmaaFingridin tavoitteena on nolla tapaturmaa, ja työturvallisuus on tärkein prioriteettimme investoinneissa ja kunnossapidossa.

Meille on tärkeää, että jokainen Fingridin työmailla työskentelevä pääsee kotiin terveenä ja turvallisesti - jokaisen työpäivän päätteeksi. Työmaamme eivät saa aiheuttaa vaaraa myöskään ulkopuolisille.

Page 8: Kuinka me kehitämme työturvallisuutta Fingridillä

Työtapaturmataajuus

Työtapaturmataajuus = Vähintään yhden työkyvyttömyyspäivän aiheuttaneiden työpaikkatapaturmien lukumäärä / miljoona tehtyä työtuntia

2015 2014 2013 2012 2011Oman henkilökunnan henkilötyövuodet

287 275 258 250 243

Palvelutoimittajien henkilötyövuodet

593 533 639 593 624

Henkilötyövuodet yhteensä

880 808 897 843 867

**

* 2010 & 2013: Kuolemaan johtanut tapaturma

Page 9: Kuinka me kehitämme työturvallisuutta Fingridillä

Työturvallisuuden kehityshanke• Alkanut vuonna 2011

• Tavoitteena parantaa työturvallisuuden tasoa Fingridin työmailla sekä lisätä valmiuksia kehittää ja ylläpitää työturvallisuuden korkeaa tasoa investoinneissa ja kunnossapidossa.

Osahankkeet vuodelta 2014

• Turvallisuuden sopimusehdot - päivitetty 2/14

• Tapahtumien tutkinta ja tiedotus

• Korkealla työskentelyn pätevyydet

• MVR-mittauksen mobiilialusta

• HSE-valvoja 400 kV hankkeisiin

• Työturvallisuuden raportointijärjestelmäkartoitus

• Perehdytyksen kehittäminen

• Työturvallisuuden kannustimet

• Keskeytyssuunnitteluprosessin kehittäminen

• Kunnonhallinnan ja kasvustonkäsittelijöiden tarkastukset

• Latausjännitteiden hallinta

• Nostotöiden hallinta

• Kaivantojen turvallisuus

Osa-hankkeet 2015– Peto-hanke– Turvallisuuden johtamisjärjestelmä -hanke– mobiiliraportointi-hanke– Riskien arvioinnin kehittäminen– Turvallisuustuokioiden kehittäminen– Autoilun turvallisuus ja kännykän käyttö

työmailla– Tikas- ja telineturvallisuus– Turvallisilla linjoilla -lehti

Page 10: Kuinka me kehitämme työturvallisuutta Fingridillä

2016 työturvallisuuden kehityshanke keskittyy toimintamallien ja työkalujen jalkauttamiseen

Kehityshankkeita 2016

Fingridin nettisivuille työturvallisuussivustoTurvallisuuden johtamisjärjestelmän gap-analyysi ja kehityssuunnitelmaVerkkokoulun jatkokehitysTyöturvallisuuden onnistunut muutosprosessi MobiiliraportointiDebriefing käytännön kehittäminen

• Turvallisuutta koskevien sopimusehtojen ja turvallisuuden johtamisen koulutukset

• Omalle henkilökunnalle

• Toimittajien projekti- ja työmaajohdolle

• Työturvallisuuskoulutukset toimittajien työntekijöille investoinneissa ja kunnossapidossa – työturvallisuuden road show

• Verkkokoulun lanseeraaminen

• Turvallisuushavaintokampanja

• Turvallisilla linjoilla –lehti (Safety on the Lines) julkaistaan 2 kertaa

10

Page 11: Kuinka me kehitämme työturvallisuutta Fingridillä

Merkittävimmät vaaratekijät Fingridin työmailla

Page 12: Kuinka me kehitämme työturvallisuutta Fingridillä

Fingridin verkkokoulu

Page 13: Kuinka me kehitämme työturvallisuutta Fingridillä

Perusmoduulit

• Perusmoduulit suoritetaan ennen työskentelyn aloittamista

• Käynnissä olevissa hankkeissa ja kesken sopimuskauden moduulit tulee suorittaa mahdollisimman pian

Pakollinen kaikillePakollinen kaikille voimajohdoilla työskenteleville

Pakollinen kaikille Sähköasemilla työskenteleville

Page 14: Kuinka me kehitämme työturvallisuutta Fingridillä

Kaikille pakolliset syventävät moduulit

• Syventävät moduulit suoritetaan joko ennen hankkeen / sopimuskauden alkua tai joustavasti hankkeen / sopimuskauden aikana

Pakollinen kaikille• Suoritetaan ennen

työskentelyn aloittamista tai mahdollisimman pian.

Pakollinen kaikille• Suoritetaan ennen

työskentelyn aloittamista tai mahdollisimman pian.

Pakollinen kaikille Suoritetaan ennen työskentelyn aloittamista tai mahdollisimman pian.

Pakollinen kaikille Suoritetaan ennen työskentelyn aloittamista tai mahdollisimman pian.

Page 15: Kuinka me kehitämme työturvallisuutta Fingridillä

Työkohtaiset syventävät moduulit

Pakollinen kaikille nostotöihin osallistuville (sekä tavara- että henkilönostot)• Suoritetaan ennen

nostotyön aloittamista

Pakollinen kaikille pylväissä työskenteleville• Suoritetaan ennen

pylväässä työskentelyn aloittamista

Pakollinen kaikille purkutöihin osallistuville• Suoritetaan ennen

purkutöiden aloittamista

Pakollinen kaikille kaivuutyöhön osallistuville ja kaivannoissa työskenteleville• Suoritetaan ennen

kaivuutöiden aloittamista

Nostojen turvallisuus –videoVerkkokoulu

Page 16: Kuinka me kehitämme työturvallisuutta Fingridillä

Nordsafety -raportointijärjestelmä

www.nordsafety.com

Page 17: Kuinka me kehitämme työturvallisuutta Fingridillä

Nordsafety -raportointijärjestelmä

Page 18: Kuinka me kehitämme työturvallisuutta Fingridillä

MVR-mittaukset

Page 19: Kuinka me kehitämme työturvallisuutta Fingridillä

Tapaturmien, vaaratilanteiden ja ympäristövahinkojen tutkinta• Kaikki tapahtumat luokitellaan ja tutkitaan

• Sopimusyhteyshenkilö ja turvallisuusasiantuntija luokittelevat tapahtumat seurausten vakavuuden ja potentiaalisten seurausten riskin suuruuden mukaan 3 vakavuusluokkaan A, B ja C

• Vakavuusluokka A• Kuolemaan johtaneet tapaturmat• Vakavat tapaturmat, joiden arvioitu poissaolo on yli 30 päivää• Tapaturmat tai läheltä piti -tilanteet, joiden potentiaalisten seurausten riski sijoittuu riskitaulukossa 1.

vakavuusluokkaan A• Merkittävät ympäristövahingot

• Vakavuusluokka B• Yli yhden päivän poissaoloon johtaneet tapaturmat• Tapaturmat tai läheltä piti -tilanteet, joiden potentiaalisten seurausten riski sijoittuu riskitaulukossa 1.

vakavuusluokkaan B• Vähäiset ympäristövahingot• Tapahtumat, joissa suuret materiaalivahingot

• Vakavuusluokka C• 0-päivää tapaturmat• Turvallisuushavainnot• 0-päivää tapaturmat tai läheltä piti -tilanteet, joiden potentiaalisten seurausten riski sijoittuu

vakavuusluokkaan C

• A ja B vakavuusluokan tapahtumissa tutkinta suoritetaan aina yhteistyössä Fingridin ja palvelutoimittajan kanssa. C vakavuusluokan tapahtumien tutkinnasta vastaa palvelutoimittaja.

Page 20: Kuinka me kehitämme työturvallisuutta Fingridillä

Turvavartit

Page 21: Kuinka me kehitämme työturvallisuutta Fingridillä

Turvallisuusvalvoja

• Fingridin kustantama henkilö suurissa voimajohtohankkeissa

• Suorittaa ainoastaan työturvallisuuteen liittyviä tehtäviä

• Tehtävänä työturvallisuuden edistäminen ja seuranta.

Tehtävänkuva

• MVR-mittaukset • Työmaan turvallisuuden seuranta• Työmaan pätevyyksien hallinta• Tapahtumien tutkinta • Turvavarttien pitäminen

henkilöstölle • Turvallisuusraportointi• Turvallisuusperehdyttäminen

Page 22: Kuinka me kehitämme työturvallisuutta Fingridillä

Vaarojen tunnistus ja riskien arviointi investoinneissa ja kunnossapidossa

Turvallisuus-asiakirja

Turvallisuus-suunnitelma

Projekti-/sopimuskoh-tainen riskin-

arviointi

Työvaihe-kohtainen

riskinarvionti

Työ-kohteessa

tehtävä turvallisuus-suunnittelu

• Fingrid laatii tarjouspyyntö-vaiheessa

• Sillä hetkellä tiedossa olevat vaaratekijät

• Projektin vaara- ja haittatekijät

• Korjaavat toimenpiteet

• Pohjautuu projektikohtaiseen riskinarviointiin

• Yleiset säännöt kuinka tunnistettuja vaaroja voidaan välttää

• Työryhmä varmistaa, että työ voidaan tehdä suunnitelmien mukaan

• Voi sisältyä esim työohjeeseen tms.

• Kuinka työ tehdään turvallisesti

Page 23: Kuinka me kehitämme työturvallisuutta Fingridillä

Turvallisuutta koskevat sopimusehdot ohjaavat toimintaa – Esimerkkinä korkealla työskentelevien pätevyydet

Page 24: Kuinka me kehitämme työturvallisuutta Fingridillä