kuinka muistaisin paremmin?

of 19 /19
Kuinka muistaisin paremmin? Psykologi Kaisa Kanerva Helsingin yliopisto 9.4.2014 Töölön Seniorit [email protected], @KaisaKanerva

Author: kaisa-kanerva

Post on 04-Aug-2015

81 views

Category:

Health & Medicine


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Kuinka muistaisin paremmin?

Kuinka muistaisin paremmin?

Psykologi Kaisa KanervaHelsingin yliopisto

9.4.2014 Töölön [email protected], @KaisaKanerva

Page 2: Kuinka muistaisin paremmin?

1. Mitkä asiat muistat hyvin?

2. Muistaminen vaatii kolme onnistumista

3. Tarkkaavaisuus

4. Työmuisti

5. Säilömuisti

6. Tulevan muistaminen

7. Kuinka pitää huolta muistista ja mikä auttaa muistamaan?

Mitkä asiat muistat hyvin?

Page 3: Kuinka muistaisin paremmin?

Muistaminen vaatii kolme onnistumista:

Tiedon tallettaminen

Tiedon säilyttäminen

Tiedon palauttaminen

…Ja kolmen tiedonkäsittelyjärjestelmän osan saumatonta yhteystyötä:

Tarkkaavaisuus, työmuisti, säilömuisti

SÄILÖMUISTI

AKTIVOITUNUT SÄILÖMUISTI FOKUS

Oberauerin (2001, 2002) mukaan

Page 4: Kuinka muistaisin paremmin?

TarkkaavaisuusTarkkaavaisuutta tarvitaan, kun:

- keskitytään monen asian joukosta yhteen ja suljetaan muu pois

- tehdään yhtaikaisesti monia tehtäviä (multitasking)

Koehenkilöt kiersivät museossa ja tehtävänä oli joko ottaa kuva esineistä tai katsoa kuvaa ottamatta. Koehenkilöt, jotka kuvasivat kohteita, muistivat vähemmän yksityiskohtia kuin koehenkilöt, jotka eivät kuvanneet kohteita (Henkel, 2013)

1. Mitkä asiat muistat hyvin?

2. Muistaminen vaatii kolme onnistumista

3. Tarkkaavaisuus

4. Työmuisti

5. Säilömuisti

6. Tulevan muistaminen

7. Kuinka pitää huolta muistista ja mikä auttaa muistamaan?

Page 5: Kuinka muistaisin paremmin?

TyömuistiLyhytaikainen tiedon

säilyttäminen ja prosessointi

Tarvitaan joka hetki

Kapasiteetti on rajallinen

Sidotaan: Aiemmat tiedot ja mielikuvat uuteen tietoon

Huom. Kuormittuminen!

•Liikaa tietoa tai yksityiskohtia kerralla

•Keskeytykset

•Ei aiempaa tietoa aiheesta

1. Mitkä asiat muistat hyvin?

2. Muistaminen vaatii kolme onnistumista

3. Tarkkaavaisuus

4. Työmuisti

5. Säilömuisti

6. Tulevan muistaminen

7. Kuinka pitää huolta muistista ja mikä auttaa muistamaan?

Page 6: Kuinka muistaisin paremmin?

Muistaminen on heikompaa jos on niukasti aikaisempaa tietoa asiasta, kuin jos tietoa on paljon (Kalakoski ja Saariluoma, 2007)

1. Mitkä asiat muistat hyvin?

2. Muistaminen vaatii kolme onnistumista

3. Tarkkaavaisuus

4. Työmuisti

5. Säilömuisti

6. Tulevan muistaminen

7. Kuinka pitää huolta muistista ja mikä auttaa muistamaan?

Page 7: Kuinka muistaisin paremmin?

Säilömuisti on kuin…Ullakko, jossa säilötään:- pyörä ja sukset (= taidot)

- tietokirjat, kartat (= tiedot)

- lukittu arkku (= implisiittiset muistot)

- legot, nallet, matkamuistot (= arkielämän muistot)

Miten eroaa ullakosta?

• Muistot eivät säily sellaisenaan, muuntuvat, yhdistyvät, hiipuvat…

* vrt. wikipedia

• Ei tule täyteen, kapasiteettirajaa ei ole

• Unohtuminen: hiipuminen ja sekoittuminen

1. Mitkä asiat muistat hyvin?

2. Muistaminen vaatii kolme onnistumista

3. Tarkkaavaisuus

4. Työmuisti

5. Säilömuisti

6. Tulevan muistaminen

7. Kuinka pitää huolta muistista ja mikä auttaa muistamaan?

Page 8: Kuinka muistaisin paremmin?

Entä kun täytyy muistaa myöhemmin tehdä tietty asia: tulevaisuuden muistaminen eli

prospektiivinen muisti!

1. Mitkä asiat muistat hyvin?

2. Muistaminen vaatii kolme onnistumista

3. Tarkkaavaisuus

4. Työmuisti

5. Säilömuisti

6. Tulevan muistaminen

7. Kuinka pitää huolta muistista ja mikä auttaa muistamaan?

Page 9: Kuinka muistaisin paremmin?

Muisti ja ikääntyminenErään tutkimuksen mukaan 25 ikävuoden jälkeen muisti heikkenee 1% - 3% vuosittain

-Visuospatiaalisen muistin heikkeneminen voimakkaampaa kuin kielellisen muistin heikkeneminen

-Uutisten muistaminen ei heikentynyt iän myötä (Murre, ym. 2013)

Murre ym. (2013)

Page 10: Kuinka muistaisin paremmin?

Kuinka pitää huolta muistista?

Mieliala

Elämäntavat

Muistin käyttö

1. Mitkä asiat muistat hyvin?

2. Muistaminen vaatii kolme onnistumista

3. Tarkkaavaisuus

4. Työmuisti

5. Säilömuisti

6. Tulevan muistaminen

7. Kuinka pitää huolta muistista ja mikä auttaa muistamaan?

Page 11: Kuinka muistaisin paremmin?

Mikä auttaa muistamaan?Muistaminen vaatii 3 onnistumista:

1.Mieleenpainaminen

2.Mielessä säilyminen

3.Mielestä palautus

1. Varmista mieleenpainuminen

Keskittyminen (älä tee muuta sillä välin / samalla kun painat asiaa muistiin)

Muististrategiat ja –keinot: aiempi tieto, toisto, mielikuvat

*tulevan muistaminen: linkitä tapahtumaan

Page 12: Kuinka muistaisin paremmin?

Mikä auttaa muistamaan?Muistaminen vaatii 3 onnistumista:

1.Mieleenpainaminen

2.Mielessä säilyminen

3.Mielestä palautus

2. Tue mielessä pysymistä

Minimoi sekoittumista ja häirintää

Palauta mieleen aika ajoin (testing effect)

Page 13: Kuinka muistaisin paremmin?

Mikä auttaa muistamaan?Muistaminen vaatii 3 onnistumista:

1.Mieleenpainaminen

2.Mielessä säilyminen

3.Mielestä palautus

3. Tehosta muistista palautusta

Käytä luomiasi muistivihjeitä

Kielenpäällä –ilmiö (osittainen muistaminen, esim. alkukirjain + tunne että tietää)

Page 14: Kuinka muistaisin paremmin?

Mikä auttaa muistamaan?Muistaminen vaatii 3 onnistumista:

1.Mieleenpainaminen

2.Mielessä säilyminen

3.Mielestä palautus

BONUS

Ulkoista!

BONUS: Ulkoiset muistin tuet

- kalenterit, muistilaput, muistuttimet

- Mobiiliteknologian mahdollisuudet

–Kuvat, kalenteri, tekstit, hälytykset

Page 15: Kuinka muistaisin paremmin?

Voiko muistia tehostaa?

“Kannustaisin mieluummin käyttämään ajan tutkimusten lukemiseen ja niiden luotettavuuden arviointiin”

- Tutkija Rolf Zwaan

- tietokoneavusteista työmuistiharjoitusta tutkitaan tällä hetkellä vilkkaasti, myös ikääntyneillä

- ajatuksena harjoittaa työmuistia samalla tavoin kuin lihaskuntoa

- ei vielä kattavaa näyttöä, että vaikutukset yleistyisivät arkielämän muistitilanteisiin

- Huom. Uuden oppimisen positiiviset vaikutukset!

http://muistiliitto.fi/fi/muisti-ja-muistisairaudet/aivoterveys/pelaa-muistipelia/

Page 16: Kuinka muistaisin paremmin?

Uuden oppiminen tehostaa muistin toimintaa

Millainen aktiviteetti vaikuttaa muistin toimintaan (Park ym. 2013)

Koehenkilöt 60-90 vuotiaita (N= 259)

Aktiviteetit 3 kk ajan n. 16 h / vko

1. Valokuvaus

2. Tilkkutäkki

3. Valokuvaus + tilkkutäkki

4. Sosiaaliset aktiviteetit

5. Plasebo (sanaristikot ja klassinen muisiikki)

Page 17: Kuinka muistaisin paremmin?

Uuden oppiminen tehostaa muistin toimintaa

Page 18: Kuinka muistaisin paremmin?

Yhteenveto: miten muistaisin paremmin?

Mitkä asiat muistetaan hyvin?

- tunnepitoiset, toistuvat, yliopittu

Miten pitää huolta muistista?

- elämäntavat, hyvä mieli, muistin käyttö (muistelu!)

Miten muistaa asia paremmin?

- Pinnistelykeinot ja ulkoistaminen

Page 19: Kuinka muistaisin paremmin?

Kiitos!

[email protected]