kulttuurin hyöty

of 17 /17
KULTTUURI ANSAITSEE VAIKEAMPIA KYSYMYKSIÄ Turun linna 29.9.2011 Kulttuuritoimen neuvottelupäivät Tommi Laitio [email protected].fi twitter: tommilaitio

Author: demos-helsinki

Post on 05-Jul-2015

1.079 views

Category:

Design


3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Demos Helsingin tutkija Tommi Laition esitelmä kulttuuritoimen neuvottelupäivillä Turussa 29.9.2011 Turun linnassa.

TRANSCRIPT

Page 1: Kulttuurin hyöty

KULTTUURI ANSAITSEE VAIKEAMPIA KYSYMYKSIÄ

Turun linna 29.9.2011Kulttuuritoimen neuvottelupäivät

Tommi [email protected] : tommilaitio

Page 2: Kulttuurin hyöty

!"#"$$% | S&'()* K&+,-)./0 !"

Suomalainen umpio

Teksti Riitta Kylänpää, Lissabon

”Suomi tarvitsee kulttuuriviennin sijasta kulttuurituontia”, sanoo Risto Nieminen. Kansainvälisen vaihdon puute näivettää jo klassista musiikkia ja teatteria. Juhlaviikkojen väistynyt toiminnanjohtaja arvostelee myös rahanjakoa ja sijoittamista seiniin, ei sisältöön.

Helsingin juhla-viikkoja 12 vuoden ajan johtanut Risto Nieminen erosi teh-tävästään keväällä. Nykyisin hän johtaa Gulbenkian-säätiön musiikkiosastoa Lis-sabonissa.

© R

IITT

A K

YLÄ

NP

ÄÄ

Page 3: Kulttuurin hyöty

HOLLANNISSA LEIKKURIIN KOKEELLISUUS, FESTIVAALIT SEKÄ ESITYS- JA KUVATAIDE. EI PERINTÖ.

Page 4: Kulttuurin hyöty

“KESKEINEN HAASTE ON SAAVUTTAA SELLAINEN ASEMA, JOKA PERUSTELEE TOIMINNAN RAHOITUKSEN SEN YLLÄPITÄJILLE.”- KIVISTÖ & KANGAS (OKM 12/2011)

Page 5: Kulttuurin hyöty

HYÖTYja

MERKITYS

Page 6: Kulttuurin hyöty

KULTTUURIN MERKITYSSTRATEGIAT NYT

TALOUDELLINEN HYÖTY

Page 7: Kulttuurin hyöty

KULTTUURIN MERKITYSSTRATEGIAT NYT

HYVINVOINTI

Page 8: Kulttuurin hyöty

KULTTUURIN MERKITYSSTRATEGIAT NYT

HYVINVOINTI

TALOUDELLINEN HYÖTY

= VÄLINEARVO= EI YLEENSÄ TEKEMISEN LÄHTÖKOHTA= KILPAILUTILANNE MUIDEN KANSSA (NUORISO, SOSIAALI, LIIKUNTA,...)

Page 9: Kulttuurin hyöty

Taiteilijan päätehtävä ei ole yhteiskunnan hyöty.

Valtion ja kunnan on.

Page 10: Kulttuurin hyöty

TARVITAANVAIKEAMPIA KYSYMYKSIÄ& JAETUT TAVOITTEET

Page 11: Kulttuurin hyöty

SITOUTUMINEN HYVÄÄN ELÄMÄÄN

Page 12: Kulttuurin hyöty

HYVÄN ELÄMÄN TOIMINTA-

MAHDOLLISUUDET• Normaalin mittainen elämä

• Terveys, lisääntymiskyky, ravinto, suoja

• Mahdollisuus liikkua ilman pelkoa tai turvattomuutta

• Miellyttävät kokemukset, merkitykselliset ajatukset, ajattelu, tietämys, mielikuvitus, sananvapaus, mielipiteenvapaus

• Yhteys ja tunneside vieraisiin ihmisiin ja asioihin, tunteiden kehittyminen ilman pelkoa

• Käsitys oikeasta ja hyvästä, elämäntavan ja elämänkatsomuksen valinta, omien uskomusten ilmaisu

• Vuorovaikutus, ymmärrys toisen näkökulmasta, olla muiden arvoinen, elämä ilman häpeää ja syrjintää

• Nauru, nautinto, peli, leikki, vapaa-aika, harrastukset

• Osallistuminen itseä koskevaan päätöksentekoon

• Omistaa ja hallita omaisuutta, etsiä ja tehdä työtä,, tunnustus

• Varantojen hyödyntäminen, elämä ilman pelkoa luonnonvarojen loppumisesta

• Pääsy luontoon, elämä ilman pelkoa päästöistä ja jätteistä

(Amartya Sen & Martha Nussbaum)

Page 13: Kulttuurin hyöty

TAIDELÄHTÖINEN ONGELMANRATKAISU

Page 14: Kulttuurin hyöty

KURAATTORIMAISEMPI OTE KUNNAN KULTTUURIIN.

Page 15: Kulttuurin hyöty

MONEN KÄYTÖN TILAT

Page 16: Kulttuurin hyöty

“ILMAINEN SISÄÄNPÄÄSY HOUKUTTELEE PAIKALLE VÄÄRÄÄ YLEISÖÄ JA TUNTUU JOLLAIN TAVALLA HYVÄNTEKEVÄISYYDELTÄ.”– SUOMALAISEN KAUPUNGIN KULTTUURIJOHTAJA

MUSEOT JULKISIKSI TILOIKSI.

Page 17: Kulttuurin hyöty

Lähde: kainuu.fi

KULTTUURIVALTAA VALTIOLTA YLÖS JA ALAS.

"If I could start again I would start with culture".- EU:n isä Jean Monnet