kuntoutusta tukeva toimintamalli [vain luku] · o potilassiirtojen ergonomiakortti® on sosiaali-...

of 24 /24
KUNTOUTUSTA TUKEVA TUKEVA TOIMINTAMALLI TOIMINTAMALLI TOIMINTATAPOJEN JA KULTTUURIN MUUTOS MUUTOS

Upload: others

Post on 20-May-2020

6 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: KUNTOUTUSTA TUKEVA TOIMINTAMALLI [Vain luku] · O Potilassiirtojen Ergonomiakortti® on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunniteltu koulutuskokonaisuus. Sisältö

KUNTOUTUSTA TUKEVA TUKEVA 

TOIMINTAMALLITOIMINTAMALLITOIMINTATAPOJEN JA KULTTUURIN

MUUTOSMUUTOS

Page 2: KUNTOUTUSTA TUKEVA TOIMINTAMALLI [Vain luku] · O Potilassiirtojen Ergonomiakortti® on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunniteltu koulutuskokonaisuus. Sisältö

Tunnistatko kohderyhmän?yO Ennakoivia merkkejä joka toisella yli 75-

vuotiaalla:O Ulkona liikkumisen väheneminenO Tuolista ylösnousun vaikeutuminenO Kävelyn hidastuminenO Vaikeuksia rappusissaO Levon tarve…väsyminen…O PASSIVOITUMINEN

Page 3: KUNTOUTUSTA TUKEVA TOIMINTAMALLI [Vain luku] · O Potilassiirtojen Ergonomiakortti® on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunniteltu koulutuskokonaisuus. Sisältö

Iäkkäät ja liikkumiskykyj y yO Liikkumiskyvyn heikkous toiseksi suurin syy

siirtyä laitoshoitoonO Yli puolet asiakkaista säännölliseen

k ih i liikk i k l i k ikotihoitoon liikkumiskyvyn ongelmien vuoksiO Liikkumiskyvyn ongelmien syynä usein

lihasvoiman ja tasapainon heikkouslihasvoiman ja tasapainon heikkousO Iäkkäiden lihasvoimaa ja tasapainoa

voidaan parantaa sopivalla harjoittelullavoidaan parantaa sopivalla harjoittelulla

Page 4: KUNTOUTUSTA TUKEVA TOIMINTAMALLI [Vain luku] · O Potilassiirtojen Ergonomiakortti® on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunniteltu koulutuskokonaisuus. Sisältö

Eettiset perusteetpO Kaikilla oikeus liikkua, myös vuodeosastollaO ”Ei voi” ”Miten voi?”O Hyvä elämäO IhmisarvoO OsallisuusO Itsemääräämisoikeus

Page 5: KUNTOUTUSTA TUKEVA TOIMINTAMALLI [Vain luku] · O Potilassiirtojen Ergonomiakortti® on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunniteltu koulutuskokonaisuus. Sisältö

Liikkumiskyky ja lihasvoima

O Alentunut lihasvoima jaloissa rajoittaa iäkkään liikkumista sisällä ja ulkonaliikkumista sisällä ja ulkona

O RaihnaistuminenO Lihasvoiman ja toimintakyvyn yhteys sisältää O Lihasvoiman ja toimintakyvyn yhteys sisältää

kynnystasoja; tarvitaan tietty minimimäärä lihasvoimaa, jotta suoritus on mahdollinen

O Reservikapasiteetti; voimaa on riittävästi O Reservikapasiteetti; voimaa on riittävästi suoritukseen, ikään kuin turvamarginaali

O Lihasvoima voi heiketä 3-5 % päivässä vuodelevossa

Page 6: KUNTOUTUSTA TUKEVA TOIMINTAMALLI [Vain luku] · O Potilassiirtojen Ergonomiakortti® on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunniteltu koulutuskokonaisuus. Sisältö

Lihasvoiman kehittyminen edellyttääedellyttää

O Harjoitusvastus ylittää päivittäisen kuormituksen

O Vastusta lisätään voiman karttuessaO Harjoitusta toistetaan säännöllisestiO Harjoittelulla ei ole ikärajaa

Page 7: KUNTOUTUSTA TUKEVA TOIMINTAMALLI [Vain luku] · O Potilassiirtojen Ergonomiakortti® on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunniteltu koulutuskokonaisuus. Sisältö

Miksi kuntouttava työote ?yO Hoitajat olivat sitä mieltä, ettei muutaman

päivän odottelulla ollut merkitystä vanhuksen toimintakyvylle (Ghenoun, Salminen yms Sairaanhoitaja 1/2007 volSalminen yms, Sairaanhoitaja 1/2007, vol80:16-19)

O Hoitajat näyttävät myös vähentävän O Hoitajat näyttävät myös vähentävän kuntoutumista edistävää toimintaansa, jos hoidettavan toimintakyky heikkenee akuutin y ysairauden takia (Blair ym. 2007).

Page 8: KUNTOUTUSTA TUKEVA TOIMINTAMALLI [Vain luku] · O Potilassiirtojen Ergonomiakortti® on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunniteltu koulutuskokonaisuus. Sisältö

O Resnick (1988) on todennut, että hoitaja toimii kuntoutumista edistävällä tavalla sitä enemmän, mitä vahvemmin hän uskoo asiakkaan kuntoutumisen mahdollisuuksiin asiakkaan kuntoutumisen mahdollisuuksiin ja kuntoutumista edistävän toiminnan vaikuttavuuteenvaikuttavuuteen

O ASENNE ratkaisee, aina!O YHTEISTYÖ!O YHTEISTYÖ!

Page 9: KUNTOUTUSTA TUKEVA TOIMINTAMALLI [Vain luku] · O Potilassiirtojen Ergonomiakortti® on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunniteltu koulutuskokonaisuus. Sisältö

Miten ?O Pienin askelin!O Mietitään:Mitä kuntouttavia elementtejä meillä on käytössä?Mitä kuntouttavia elementtejä voisimme ottaa käyttöön?Miten pystymme arvioimaan?

Page 10: KUNTOUTUSTA TUKEVA TOIMINTAMALLI [Vain luku] · O Potilassiirtojen Ergonomiakortti® on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunniteltu koulutuskokonaisuus. Sisältö

Kuntoutumista edistäviä elementtejäelementtejä

O Moniammatillinen tiimityöskentelyO Koko henkilöstö on sitoutunut

moniammatilliseen, tavoitteelliseen toimintamalliintoimintamalliin

O Ikäihmisen kuntoutumismahdollisuus tunnistetaan parhaiten, kun toimintakykyä ja p y y jsuoriutumista arvioidaan systemaattisesti

O Ikäihmisillä on harjoitteluohjelma, jota ää ölli i j j hd k i itoteutetaan säännöllisesti ja johdonmukaisesti

Page 11: KUNTOUTUSTA TUKEVA TOIMINTAMALLI [Vain luku] · O Potilassiirtojen Ergonomiakortti® on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunniteltu koulutuskokonaisuus. Sisältö

YhteistyöyO Kaikki toteuttavat, ei ainoastaan

kuntoutuksen henkilöstö tai kuntoutuksen koulutusohjelman käynyt lähihoitaja!Lähi i i h j lääkä i O Lähiesimiehen ja vastaavan lääkärin esimerkki ja sitoutuminen tärkeää

O Me henki toisen osaamisen O Me-henki, toisen osaamisen kunnioittaminen

Page 12: KUNTOUTUSTA TUKEVA TOIMINTAMALLI [Vain luku] · O Potilassiirtojen Ergonomiakortti® on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunniteltu koulutuskokonaisuus. Sisältö

Yhteistyön tuloksiayO Kuntoutumista edistävän hoitajan toiminta ja

sen johtaminen pitkäaikaisessa laitoshoidossa sen johtaminen pitkäaikaisessa laitoshoidossa (Pia Vähäkangas, väitöskirja, Oulu 2010)

O Enemmän kuntoutumista edistävää hoitajan toimintaa. Lisäsi asiakaskohtaista välitöntä toiminta-aikaa 8 min/ vrk/asiakas

O Vähemmän vuodepotilaitaO Vähemmän vuodepotilaitaO Vähemmän asiakkaita, joilla on vähän

aktiviteetteja, joilla täyttää päivänsäO Vähemmän painehaavoja

Page 13: KUNTOUTUSTA TUKEVA TOIMINTAMALLI [Vain luku] · O Potilassiirtojen Ergonomiakortti® on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunniteltu koulutuskokonaisuus. Sisältö

O Ruokailutilanteita harjoittelemalla ja k di i tt li ää ällä it kodinomaisuutta lisäämällä on voitu parantaa laitoshoidossa olevan henkilön hienomotoriikka ja elämän laatua (Nijsj ( jym.2006).

O Hoitajien osaamisen kehittäminen on t t itä h it ji hj t j parantanut sitä hoitajien ohjausta ja

harjoittelun tukea, jota kognitioltaan heikentyneet asiakkaat tarvitsevat ypukeutumistilanteissa (Hoeffer ym. 2006).

Page 14: KUNTOUTUSTA TUKEVA TOIMINTAMALLI [Vain luku] · O Potilassiirtojen Ergonomiakortti® on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunniteltu koulutuskokonaisuus. Sisältö

Kuntoutumista edistävän toimintamalli (R i )toimintamalli (Resnic 2002)

O (1) toimintafilosofian juurruttaminen,O (2) asiakkaan toimintakyvyn arviointiO (3) asiakkaan motivointi,

kuntoutumismahdollisuuden arviointiO (4) hoidon toteutus ja palautteen antaminen O (5) hoidon tulosten arviointi

Page 15: KUNTOUTUSTA TUKEVA TOIMINTAMALLI [Vain luku] · O Potilassiirtojen Ergonomiakortti® on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunniteltu koulutuskokonaisuus. Sisältö

Osaamisen vahvistaminenO VOITAS- koulutusO 16 oppituntiaO Järjestelyt niin, että kaikki pääsevät

osallistumaanO http://www.ikainstituutti.fi/etusivu

Page 16: KUNTOUTUSTA TUKEVA TOIMINTAMALLI [Vain luku] · O Potilassiirtojen Ergonomiakortti® on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunniteltu koulutuskokonaisuus. Sisältö
Page 17: KUNTOUTUSTA TUKEVA TOIMINTAMALLI [Vain luku] · O Potilassiirtojen Ergonomiakortti® on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunniteltu koulutuskokonaisuus. Sisältö
Page 18: KUNTOUTUSTA TUKEVA TOIMINTAMALLI [Vain luku] · O Potilassiirtojen Ergonomiakortti® on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunniteltu koulutuskokonaisuus. Sisältö

Potilassiirtoergonomiakoulutus

O Potilassiirtojen Ergonomiakortti® on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunniteltu koulutuskokonaisuus

Page 19: KUNTOUTUSTA TUKEVA TOIMINTAMALLI [Vain luku] · O Potilassiirtojen Ergonomiakortti® on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunniteltu koulutuskokonaisuus. Sisältö

SisältöO 16 oppituntia+ 8 näyttökoeO http://www.ttl.fi/fi/ergonomia/ergonomia_e

ri_aloille/terveydenhuolto/ergonomiakortti/i /d f lsivut/default.aspx

O Perustuu Leena Tamminen-Peterväitöskirjaan v 2005väitöskirjaan v.2005

O Korttikoulutus sekä korttikouluttajakoulutus

Page 20: KUNTOUTUSTA TUKEVA TOIMINTAMALLI [Vain luku] · O Potilassiirtojen Ergonomiakortti® on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunniteltu koulutuskokonaisuus. Sisältö

TaustaaO Yli 80% selkävaivoihin johtaneista

työtapaturmista liittyy potilassiirtoihinO Kolmannes hoitohenkilöstöstä nostaa

kä i i i li 25 k kk jkäsivoimin yli 25 kg taakkojaO Uusissa avustusmenetelmissä tuetaan

avustettavan omaa liikkumista eikä avustettavan omaa liikkumista, eikä potilasta nosteta kuin taakkaa!

Page 21: KUNTOUTUSTA TUKEVA TOIMINTAMALLI [Vain luku] · O Potilassiirtojen Ergonomiakortti® on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunniteltu koulutuskokonaisuus. Sisältö

TutkimustuloksiaO Potilaiden kokema hallinnan tunne

siirtotilanteissa ja oma aktiivisuus siirtymisissä oli parempiaP il k ki ii l ä O Potilaat kokivat siirtomenetelmät turvallisimmiksi ja miellyttävimmiksi

O Potilaat pystyivät paremmin osallistumaan O Potilaat pystyivät paremmin osallistumaan siirtymiseensä

O Hoitajien rauhallinen toiminta O Hoitajien rauhallinen toiminta siirtotilanteessa lisäsi potilaan hallintaa

Page 22: KUNTOUTUSTA TUKEVA TOIMINTAMALLI [Vain luku] · O Potilassiirtojen Ergonomiakortti® on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunniteltu koulutuskokonaisuus. Sisältö

SuosituksiaO Potilasta aktivoidaan kosketuksella ja

sivelemällä siirtoon tarvittavia lihaksiasivelemällä siirtoon tarvittavia lihaksiaO Potilaalle annetaan tarvittava aika aktivoida

omat lihaksensaO Potilas tukeutuu ensisijaisesti ulkopuoliseen

tukeen, ei hoitajaanO Hoitaja ei tartu potilasta kainaloista tai O Hoitaja ei tartu potilasta kainaloista tai

vaatteistaO Potilasta ohjataan normaalien liikemallien

mukaisesti

Page 23: KUNTOUTUSTA TUKEVA TOIMINTAMALLI [Vain luku] · O Potilassiirtojen Ergonomiakortti® on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunniteltu koulutuskokonaisuus. Sisältö

Koulutus kannattaaO Hyvä siirtotaito alentaa huomattavasti

hoitajien fyysistä kuormitustaO Uudet avustusmenetelmät ovat potilaita

k ikuntouttaviaO Kehittää hoitotyön laatua

Page 24: KUNTOUTUSTA TUKEVA TOIMINTAMALLI [Vain luku] · O Potilassiirtojen Ergonomiakortti® on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunniteltu koulutuskokonaisuus. Sisältö