kursus pengurusan kewangan kementerian kesihatan …

of 32 /32
KURSUS PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

Author: others

Post on 26-Oct-2021

7 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

5 HINGGA 7 NOVEMBER 2017: PENGURUSAN KEWANGAN KKM13.10 14.15 15.35
1.98 1.87 1.92 1.66 1.60 1.60 1.34 1.85
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
R M
meminta supaya semua bil dan tuntutan disampaikan dengan segera dan
memastikan bahawa bil itu dibayar dengan segera tidak lewat dari 14 hari dari tarikh ianya diterima dengan lengkap dan sempurna”
AP103(b)
“Ketua Jabatan hendaklah….
menyenggara suatu Daftar Bil dan hendaklah diperiksa tidak kurang daripada sekali sebulan olehnya atau wakilnya yang diberikuasa dan hendaklah ditandatangan ringkas”
PERSEDIAAN PENUTUPAN AKAUN TAHUN 2017
AP58(a)
AP103(a)
bagi membayar/menyelaras baucar
CONTOH PEMBAYARAN DI BAWAH AP58(a)
TUNTUTAN PEMBEKAL
bekalan/perkhidmatan telah siap pada 1.12.2018, invois diterima
pada 6.12.2018 dan tidak sempat dibayar sebelum penutupan
akaun akhir tahun 2018
siap lewat selepas penutupan akaun akhir tahun pada 31.12.2018
dan invois diterima pada 31.12.2018 / 2.1.2019
Pesanan Tempatan telah dikeluarkan pada 17.10.2018, kerja telah
siap pada 17.11.2018 tetapi invois diterima lewat selepas
penutupan akaun akhir tahun pada 31.12.2018 / 2.1.2019
Bil telefon bulan Januari yang memperincikan tempoh penggun
aan bermula daripada 15.12.2017 sehingga 14.01.2018
Bil bulan Januari 2017
28.12.2017 dan berakhir tugas rasmi tersebut pada 03.01.2018
Tuntutan perjalanan bulan Januari 2017
Pembayaran gaji Pekerja Sambilan Harian (PSH) bagi tempoh
20.12.2017 sehingga 31.01.2018
AP58(a)
sempat dibayar sebelum tarikh yang
ditetapkan perlu menggunakan
Arahan Perbendaharaan (AP)58(a) Kelulusan Pejabat
Perakaunan
Kelulusan
Kementerian
Kewangan
Malaysia
AP58(a)
menyelaras dan memastikan kesemua
permohonan kelulusan pembayaran AP58(a)
dengan Surat Pekeliling Akauntan Negara
Malaysia (SPANM) Bilangan 17 Tahun 2014
sebelum dikemukakan untuk kelulusan.
Kelulusan
Kementerian
Kewangan
Malaysia
Semua PTJ perlu
RUJUKAN KOD PERBELANJAAN
pembayaran AP58(a) telah mendapat teguran pihak MOF dan
sebagai langkah kawalan, semua PTJ perlu mematuhi tempoh
permohonan (cut-off time) yang ditetapkan seperti berikut:”
Tuntutan perjalanan dalam negeri
Pertambahan beban kerja untuk memantau baki tahun terdahulu bagi menentukan
kuasa melulus AP58(a)
Keperluan peruntukan tambahan yang memberikan gambaran ketidakefisyenan
Pengurusan Kewangan
semua bil dihantar sebelum 31 Mac 2017
Lain-lain tuntutan
kepada semua PTJ setiap tahun
dihantar sebelum 28 Februari
BAGI SUKU PERTAMA TAHUN 2018
PERBANDINGAN PERMOHONAN AP58(a)
TAHUN 2013 – 2017
Keseluruhan Mengikut PTJ1 (Tuntutan Individu, Pembekal dan Konsesi PSH)
Bil. PTJ 1 Telah Dikemukakan
ke MOF (RM)
1 Ibu Pejabat 130,734,702.39 130,658,388.43 76,313.96 2 JKWP KL & Putrajaya 6,367,141.30 6,300,518.62 66,622.68 3 JKN Perlis 8,687,882.88 8,687,882.88 -
4 JKN Kedah 28,079,773.76 27,541,425.21 538,348.55
5 JKN Pulau Pinang 39,397,699.03 39,226,152.70 171,546.33 6 JKN Perak 64,479,514.81 64,296,451.72 183,063.09 7 JKN Selangor 114,599,531.15 108,295,648.40 6,303,882.75 8 JKN N. Sembilan 24,054,146.20 24,044,508.65 9,637.55 9 JKN Melaka 15,273,989.62 15,258,161.61 15,828.01
10 JKN Johor 116,444,245.77 116,193,669.65 250,576.12 11 JKN Pahang 38,944,319.30 37,530,395.76 1,413,923.54 12 JKN Terengganu 20,206,716.41 20,110,690.16 96,026.25 13 JKN Kelantan 25,614,486.22 25,114,710.45 499,775.77 14 JKN Sarawak 77,743,310.37 70,390,401.83 7,352,908.54 15 JKN Sabah 79,481,156.46 78,672,571.12 808,585.34 16 JKWP Labuan 1,171,284.73 1,136,313.90 34,970.83 17 Hospital Kuala Lumpur 20,398,357.32 20,398,357.32 - 18 Pusat Darah Negara 1,404,698.93 1,404,698.93 - 19 Bhgn. Regulatori Farmasi Negara 415,096.25 415,096.25 - 20 Kolej Latihan Pergigian Malaysia 236,755.22 236,755.22 - 21 Institut Kesihatan Umum 76,106.65 76,106.65 - 22 Institut Penyelidikan Perubatan 1,612,937.49 1,612,937.49 - 23 Institut Pengurusan Kesihatan 44,978.17 44,978.17 - 24 Institut Kanser Negara 19,345,995.58 19,345,995.58 -
JUMLAH KESELURUHAN 834,814,826.01 816,992,816.70 17,822,009.31 Kemaskini sehingga: 25 Julai 2018
PERANCANGAN PERUNTUKAN
DAN PERBELANJAAN
tahun mengikut unjuran perbelanjaan tahunan
Namun begitu, didapati terdapat kelewatan di
pihak PTJ untuk membelanjakan peruntukan
yang telah diagihkan
menyukarkan Bahagian ini untuk membuat
agihan semula peruntukan bagi perkara-perkara
lain yang lebih mendesak
baru atau peluasan terhadap
dan tidak menjejaskan tahap
Memastikan perbelanjaan berhemah
Mengoptimumkan prestasi perbelanjaan tahunan
peruntukan yang diluluskan
Pengesahan peruntukan/ pembiayaan
Perlu dibuat sebelum iklan perolehan bagi sesuatu bekalan/ perkhidmatan dibuat
SURAT PEKELILING KSU KKM BIL.1/2016
Langkah-Langkah Mengoptimumkan
Pembangunan dan Penyelenggaraan ICT
berikutan berlakunya pembayaran AP58(a) di mana
tanggungan tahun sebelumnya dibayar pada tahun semasa.
Kementerian mungkin perlu memohon peruntukan tambahan
dan ini secara tidak langsung memberikan gambaran
ketidakefisyenan Pengurusan Kewangan Kementerian.
menyumbang kepada aduan dan menjejaskan perkhidmatan
kesihatan.
AP58(a) DILAKUKAN
TERIMA KASIH
BAHAGIAN KEWANGAN,
Ketua Penolong Setiausaha
Cawangan Pengurusan Belanjawan
ANTARA TAHUN 2018 & 2017
1 JANUARI – MAC 5,765 143,781,468.55 22,102 184,482,011.76 (73.92) (22.06)
2 APRIL – JUN 52,245 348,292,918.69 9,742 114,449,155.21 436.29 204.32
3 JULAI – SEPTEMBER - - 3,129 115,341,353.45 - -
4 OKTOBER - DISEMBER - - 4,969 157,229,116.82 - -
JUMLAH KESELURUHAN 58,010 492,074,387.24 39,942 571,501,637.24 - -
Nilai pembayaran bil AP58(a)
terkumpul sehingga Jun 2018