kwiecieŃ 2014 numer 8 (40)

Download KWIECIEŃ 2014 NUMER 8 (40)

Post on 11-Jan-2017

215 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • GAZETKA UCZNIW SZKOY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W BONIU

  KWIECIE 2014 NUMER 8 (40)

 • 2

  KILKA SW WSTPU

  NNNAAA DOBRYDOBRYDOBRY POCZTEKPOCZTEKPOCZTEK

  W i t a m W a s b a r d z o s e r d e c z n i e w kolejnym numerze gazetki szkolnej "Nasze Sprawy i Sprawki".

  W tym miesicu naszym przewodnim tema-tem jest harcerstwo. Dziki Panu Jerzemu Oziemskiemu cofniemy si w czasie do trudnego okresu drugiej wojny wiatowej, kiedy bdc jeszcze dzieckiem, jako jeden z harcerzy Szarych Szeregw, przygotowywa si do walki w obro-nie Ojczyzny. Znajdziecie wspomnienia nauczy-cieli, ktrzy kiedy byli zuchami i harcerzami, a take opowieci druha Mateusza Bacha o tym, jak to jest dzisiaj.

  Poza tym czeka na Was wiele ciekawych wywiadw, relacji z wydarze (czy wiedzielicie o tym, e w sali komputerowej co drapie?...) oraz zaprosze do udziau w niezwykle ciekawych konkursach.

  W NUMERZE :W NUMERZE :W NUMERZE : 2 Na dobry pocztek

  3 W Szarych Szeregach wywiad z Panem

  Jerzym Oziemskim

  5 W mylodsiewni

  7 Harcerska szkoa ycia rozmawiamy

  z Pani Wadysaw Paczesn

  8 Z harcerskim krzyem wspomnienia

  Pani dyrektor Aldony Cyranowicz

  9 W subie innym rozmawiamy z Pani

  Aleksandr Witek

  10 Czuj, czuj! Czuwaj! rozmawiamy z druhem

  Mateuszem Bachem

  13 A jak to byo gdzie indziej?

  14 Santo Subito! - rozmawiamy z Siostr

  Maksymilian

  15 Chromy przyrod!

  16 Wszystko, czego nie wiesz o bocianach

  wywiad z Panem Adamem Olszewskim

  17 Co drapie w sali komputerowej?

  19 www.gim1blonie

  20 www.gim2blonie

  21 Dlaczego warto uczy si jzykw obcych?

  22 Uczcij urodziny naszej szkoy!

  24 Okruchy ycia

  25 Zagadka fotograficzna

  Na stronie tytuowej:

  Fot. w grnej czci strony: Zuchy z 60. Gromady Zuchowej Korsarze z Nadmorskiej Krainy na koloniach w Zwierzycu, rok 2012 (udostpnienie: M. Bach) Fot. po lewej stronie: Procesja na Boe Ciao, na czele harcerzy: od lewej Jerzy Oziemski i Kazimierz Kos, rok 1946 (udostpnienie: J. Oziemski) Fot. po prawej stronie: Obz Wdrowny od Wieliczki po Szklarsk Porb - harcerki i harce-rze z rnych druyn pod dowdztwem Hufcowego harcmistrza Stanisawa Gowackiego, rok 1946. (udostpnienie: J. Oziemski)

  CO CZEKA NAS CO CZEKA NAS CO CZEKA NAS W NAJBLISZYM CZASIE?W NAJBLISZYM CZASIE?W NAJBLISZYM CZASIE?

  1216 majaTydzie zawodw naszych Rodzicw 19 majatest z jzyka polskiego dla klas 4 i 5 20 maja - Trzeciotecik 20 majatest z matematyki dla klas 4 i 5 21 majatest z jzyka angielskiego dla klas 4 i 5 26 majaDzie Matki 31 majaDzie Dziecka w szkole 13 czerwcabal klas szstych

  Boska gromada zuchowa Korsarze z Nadmorskiej Krainy, 2011 rok.

  Czy to moliwe, aby kto z Was nie znalaz w naszej gazetce dla siebie czego ciekawego? Myl, e nie. A wic ycz przyjemnej lektury i tradycyjnie zapraszam do wsppracy z nasz redakcj!

  Aleksandra Kobukowska (redaktorka naczelna)

  fot. udostpniona przez M. Bacha

 • 3

  TEMAT MIESICA

  W SZARYCH SZEREGACH W SZARYCH SZEREGACH

  By zwycionym i nie ulec to zwycistwo. (Aleksander Kamiski)

  Rozmawiam z Panem Jerzym Oziemskimjednym z harcerzy Szarych Szeregw.

  - Jak wygldao harcerstwo w Boniu przed drug wojn wiatow?

  - Pierwsza druyna harcerska na terenie Bonia powstaa w 1929 roku, czyli pitnacie lat po poja-wieniu si idei skautowej w Polsce. Jej zaoycielem i pierwszym druynowym by druh Edward Przybysz, nauczyciel w Szkole Powszechnej nr 2 w Boniu. Do pomocy w pracach organizacyjnych zgosili si: Dionizy Pywaczewski, Czesaw Waniewski, Henryk Neuman, Henryk Orlikowski i inni. Druyna, mimo trudnych pocztkw, rozwi-jaa si, chopcy zarabiali na swoj dziaalno pro-gramow, prowadzc warsztat introligatorski i kle-jc papierowe torebki. W roku 1930 druyna wesza w skad Chorgwi Mazowieckiej, przyja imi Ksicia Jzefa Poniatowskiego i uzyskaa nazw 60. Mazowieckiej Druyny Harcerzy, a pierwszymi funkcyjnymi zostali mianowani druhowie: druy-nowym Edward Przybysz, przybocznym Lucjan Cielak, a zastpowymi: Henryk Neuman, Tadeusz Piasecki, Anatoliusz Sobolewski i Stanisaw Jaworski. W tym samym czasie powstaa druyna harcerek, ktr zorganizowaa i zostaa jej druyno-w druhna Wadysawa Nowakowska - nauczyciel-ka w Szkole Nr 2. Za Patronk druyny harcerki wybray Krlow Jadwig. Powstao liczce blisko dwiecie osb Koo Przyjaci Harcerzy, ktremu przewodniczya Katarzyna Dglerowa, potem Zofia Czerska, a w zarzdzie obok Ks. Proboszcza Stefana Antosiewicza i Kierownika Szkoy Nr 2 Jzefa Niemstaka zasiadaa take m.in. moja mama Irena Oziemska. W ten sposb spoeczno Bonia wspara znaczco swoje harcerstwo i ufundowaa mu sztandar (zachowany do dzisiaj). Wsppraca KPH z Fabryk Zapaek daa dobre rezultaty (chociaby sponsorowane, wsplne obozy letnie). W ostatnich latach przed 1939 rokiem dziaa w Boniu take Krg Starszoharcerski, liczcy dwa-dziecia sze osb. 60. MDH liczya szedziesiciu szeciu druhw. Dowodzona bya przez Franciszka Piskosza i Dionizego Pywaczewskiego, dzielia si na osiem zastpw. Druyna Harcerek liczya czter-dzieci cztery druhny i pi zastpw. Byy take dwie gromady zuchw (chopcy do 12 lat), dumnie nazywajcych si Odwanymi Mazurami i Niezwycionymi.

  Pan Jerzy Oziemski dzisiajdawniej harcerz Szarych Szeregw o pseudonimie Krl.

  - Jakie byy pocztki Szarych Szeregw w Boniu?

  - Szare Szeregi byy kontynuacj przedwojen-nego harcerstwa. Harcmistrz i sierant podchor-y Edward Przybysz, przybrawszy pseudonim Bogdan, w konspiracji utworzy organizacj wojskow o nazwie Zwizek Odbudowy Rzeczy-pospolitej, ktra nastpnie wesza w skad Armii Krajowej. Jednoczenie zleci podharcmistrzowi podporucznikowi Czesawowi Lenartowi Czechowi swojemu zastpcy, eby utworzy konspiracyjne harcerstwo, czyli Szare Szeregi, a take nadzorowa jego tworzenie i dziaalno. Powsta hufiec o kryptonimie om. Pierwszym hufcowym zosta podharcmistrz Witold Bekowski Bej, jego zastpc by podharcmistrz Zdzisaw Niemstak So.

  - Dlaczego przybra Pan pseudonim Krl?

  - Kiedy w czasie okupacji niemieckiej harcerstwo nie mogo dziaa jawnie, ale jedynie w podziemiu, polecono nam przybra sobie pseudonimy. Nie byo to dla nas atwe zadanie.

  Fot. Karolina Siedlecka

 • 4

  TEMAT MIESICA

  - Harcerstwo okupacyjne miao podobn struktur jak przedwojenne ZHP, ale powstao kon-spiracyjne nazewnictwo. Kwatera Gwna nosia nazw Pasieka. Kolejno byy: chorgwie (ule) - nasza mazowiecka miaa kryptonim Puszcza, hufce (roje), druyny (rodziny) i harcerze w zastpach (pszczoy). W roku 1942 harcerzy podzielono na trzy grupy, w zalenoci od wieku: Zawiszacy (1214 lat) - ich zastpy nazywano patrolami, co brzmiao bardziej po wojskowemu, Bojowe Szkoy (1517 lat) i Grupy Szturmowe (od 18 lat), w nomenklaturze wojskowej 57. Pluton GS. Szare Szeregi weszy w skad Armii Krajowej. Bylimy przecie jeszcze dziemi, a ju onierzami Polski Podziemnej. Kiedy Powstanie Warszawskie upado, Armia Krajowa w oparciu o Genewsk Konwencj zostaa uznana za regularn armi, std i harcerze traktowani byli jako jecy wojenni.

  Pikn kart w boskiej konspiracji zapisaa druyna harcerek. Dziewczta organizoway si ju w 1941 roku, a po powstaniu hufca om weszy w jego skad jako druyna liczca ponad trzydzieci harcerek w trzech zastpach. Druynow zostaa Iskra Danuta Pajchel (dzi Kowalewska), za przyboczn Jaskka Elbieta Barthel de Wayden-thall. Dziewczta zostay przeszkolone i peniy role sanitariuszek w Grupach Szturmowych, a take kurierek i czniczek, szczeglnie cenionych jako przenoszce bro.

  - Czym zajmowali si harcerze Szarych Szeregw?

  - Zawiszakw przygotowywano do wojskowej suby pomocniczej. Zgrupowano ich w zespoy podwrkowe, wietlicowe, do gry w pik.

  Legitymacja harcerska pana Jerzego Oziemskiego.

  Starsi onierze konspiracji wybierali najrniejsze pseudonimy, np. ci, ktrzy mieli rodowody szlacheckie chrzcili si swoim herbem (Topr, Ostoja, Jastrzbiec), inni, jak nasz hufcowy, nazwa si Bej. Wiele byo ptakw: Sok, Jastrzb, Kruk. Jeden z moich starszych kolegw mia taki dziwny pseudo-nim Skobig. Powiedzia mi, e dlatego, e lubi skoki i biegi. W moim rodowisku bya w latach okupacji modna gra w bryda. Bryd to gra w karty - ciekawa, wymagajca myle-nia, rozwijajca spostrzegawczo i dziaanie w zespole. Dziki niej czulimy si dorolejsi. No i w czasie gry przyszed mi do gowy pomys na Asa; niestety jako pseudonim okaza si ju zajty, wic dla mnie pozosta Krl.

  - Jaka bya struktura Szarych Szeregw?

  Pod pozorem zabawy odbywali wycieczki za miasto, gdzie wiczyli topografi, orientacj w terenie, wykorzystywanie map wojskowych i zasady