kysely aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä 2018 ... · nuorille 30/05/2019...

of 13 /13
Ajankohtaista Opetushallituksesta 27.5.2019

Upload: others

Post on 30-May-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Kysely aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä 2018 ... · nuorille 30/05/2019 Opetushallitus 4. Aamu- ja iltapäivätoiminnan kysely 2018 ... laadukkaampia tiloja ja terveellisiä

Ajankohtaista Opetushallituksesta

27.5.2019

Page 2: Kysely aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä 2018 ... · nuorille 30/05/2019 Opetushallitus 4. Aamu- ja iltapäivätoiminnan kysely 2018 ... laadukkaampia tiloja ja terveellisiä

Ajankohtaista

• Koulun kerhotoiminnan tukeminen, valtionavustus 2019

• OPH:n kysely aamu- ja iltapäivätoiminnan tilasta 2018

• Valtakunnallinen koululaiskysely 2019

• Tasa-arvoisen peruskoulun tavoitteet ja toimet

• Opetushallituksen uudet verkkosivut

30/05/2019 Opetushallitus 2

Page 3: Kysely aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä 2018 ... · nuorille 30/05/2019 Opetushallitus 4. Aamu- ja iltapäivätoiminnan kysely 2018 ... laadukkaampia tiloja ja terveellisiä

Koulun kerhotoiminnan tukeminen 2019• Kerhotoiminnan kehittämiseen on jaettu valtionavustusta vuosina 2008–2018

yhteensä 78 540 000 euroa.

• 2019 haun painopisteet lähtökohtana toiminnan jatkumon tukeminen

• Avustus käytetään kerhotoiminnan laadun kehittämiseen, toiminnan monipuolistamiseen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, toiminnan kehittämiseen oppilaita kuullen

• Jaettu summa 5 865 000 €

• Myönteisiä päätöksiä 324 ja kielteisiä päätöksiä 1

• Suomenkielisiä hakemuksia oli 304 ja ruotsinkielisiä hakemuksia 21

• Avustuksen käyttöaika on 31.12.2020 saakka.30/05/2019 Opetushallitus 3

Page 4: Kysely aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä 2018 ... · nuorille 30/05/2019 Opetushallitus 4. Aamu- ja iltapäivätoiminnan kysely 2018 ... laadukkaampia tiloja ja terveellisiä

Tavoitteet

Vaikuttavuustavoitteet:

• Hyvinvoinnin lisääminen

• Syrjäytymisen ehkäiseminen

• Osallisuuden lisääminen

Laadulliset tavoitteet:

• Kerhotoiminta on suunniteltu tarvelähtöisesti, tavoitteellisesti ja oppilaita kuullen.

• Yhteistyö on toimivaa paikallisten kumppaneiden ja alueellisten verkostojen kanssa.

Määrälliset tavoitteet:

• 7 –9 -luokkalaisten osallistuminen toimintaan lisääntyy

• Kerhotoimintaa suunnataan alueille, joissa on tarjolla vähän harrastetoimintaa lapsille ja nuorille

30/05/2019 Opetushallitus 4

Page 5: Kysely aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä 2018 ... · nuorille 30/05/2019 Opetushallitus 4. Aamu- ja iltapäivätoiminnan kysely 2018 ... laadukkaampia tiloja ja terveellisiä

Aamu- ja iltapäivätoiminnan kysely 2018

• Tietoa ja näkemyksiä koottiin kuntien aamu- ja iltapäivätoiminnasta vastaavilta henkilöiltä, toimintaa järjestäviltä ammattilaisilta sekä lapsilta ja heidän vanhemmiltaan.

• Kyselyyn vastasi yhteensä 9 407 vastaajaa

• Lue lisää Aamu- ja iltapäivätoiminnan tila ja kehittämistarpeet –raportista: https://beta.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/aamu-ja-iltapaivatoiminnan-tila-ja-kehittamistarpeet

30/05/2019 Opetushallitus 5

Page 6: Kysely aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä 2018 ... · nuorille 30/05/2019 Opetushallitus 4. Aamu- ja iltapäivätoiminnan kysely 2018 ... laadukkaampia tiloja ja terveellisiä

Lasten kaverisuhteet, osallisuus ja aikuisten kohtaaminen

Valtaosalla lapsista kaikki asiat ovat hyvin aamu-ja iltapäivätoiminnassa, mutta pieni vähemmistä kokee voimakasta ulkopuolisuutta, mikä on riski heidän hyvinvoinnilleen jatkossa.

30/05/2019 Opetushallitus 6

Page 7: Kysely aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä 2018 ... · nuorille 30/05/2019 Opetushallitus 4. Aamu- ja iltapäivätoiminnan kysely 2018 ... laadukkaampia tiloja ja terveellisiä

Vanhempien arvio toiminnan laadusta ja resurssoinnista

Henkilökunta on osaavaa, mutta heitä ei ole riittävästi jokaisen lapsen huomioimiseksi. Toiminta on monipuolista ja yhteistyö sujuvaa.

30/05/2019 Opetushallitus 7

Page 8: Kysely aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä 2018 ... · nuorille 30/05/2019 Opetushallitus 4. Aamu- ja iltapäivätoiminnan kysely 2018 ... laadukkaampia tiloja ja terveellisiä

Vanhempien toiveet ja ehdotukset aamu- ja iltapäivätoiminnan tulevaisuuden kehittämiseksi

Vanhemmat ovat tyytyväisiä, mutta toivovat toimintaa lasten yksinäisiin aamuihin sekä joustoa iltapäiviin. Lisäksi he toivovat laadukkaampia tiloja ja terveellisiä välipaloja. Kiusaamiseen tulisi puuttua ja opettaa lapsille enemmän kaveritaitoja ja yhdessä tekemistä.

30/05/2019 Opetushallitus 8

Page 9: Kysely aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä 2018 ... · nuorille 30/05/2019 Opetushallitus 4. Aamu- ja iltapäivätoiminnan kysely 2018 ... laadukkaampia tiloja ja terveellisiä

Valtakunnallinen koululaiskysely 2019 (OKM)

• Koululaiset viettävät vapaa-aikaa mieluiten kotona (74 %) tai kavereiden kanssa (70 %). Neljännes koululaisista toivoo lisää aikaa vanhempien kanssa, alakoululaisista jopa yli kolmannes.

• Lisää omaa aikaa toivoo 40 % sekä ala- että yläkoululaisista.

• Toivotuimpia taiteen ja kulttuurin harrastuksista tytöillä olivat kuvataide, tanssi, valokuvaus ja käsityö; pojilla parkour, elokuva ja animaatio, media- ja videotaide sekä sarjakuva.

• Liikunnan harrastuksista toivotuin oli ylivoimaisesti tytöillä ratsastus (42 %), seuraavaksi voimistelu (ml. jumppa ja trampoliini), tanssi ja cheerleading. Poikien ehdoton ykkönen on jalkapallo (49 %), seuraavaksi salibandy, jääkiekko, parkour ja uutena kärkijoukkoon polkaisi pyöräily.

30/05/2019 Opetushallitus 9

Page 10: Kysely aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä 2018 ... · nuorille 30/05/2019 Opetushallitus 4. Aamu- ja iltapäivätoiminnan kysely 2018 ... laadukkaampia tiloja ja terveellisiä

Tasa-arvoisen peruskoulun tulevaisuus

• Peruskoulufoorumi (2016) kokosi perusopetuksen toimijat ja yhteistyötahotyhteiseen visiointiin peruskoulun tulevaisuudesta.

• Yhteisen keskustelun ja ideoinnin kautta laadittu Tasa-arvoisen peruskoulun tulevaisuus -sitoumus linjaa peruskoulun kehittämisen tulevaisuuden tavoitteet ja toimet.

• Lue lisää, mukana myös kasvuyhteisö ja lapsen hyvä arki oppimisen tukena: https://beta.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetus/tasa-arvoisen-peruskoulun-tulevaisuus

30/05/2019 Opetushallitus 10

Page 11: Kysely aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä 2018 ... · nuorille 30/05/2019 Opetushallitus 4. Aamu- ja iltapäivätoiminnan kysely 2018 ... laadukkaampia tiloja ja terveellisiä

OPH:n koulun kerhotoiminnan uudet nettisivut

https://beta.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/koulun-kerhotoiminta

30/05/2019 Opetushallitus 11

Page 12: Kysely aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä 2018 ... · nuorille 30/05/2019 Opetushallitus 4. Aamu- ja iltapäivätoiminnan kysely 2018 ... laadukkaampia tiloja ja terveellisiä

Toiveita ja ajatuksia Opetushallitukselle kerhotoiminnan kehittämisestä?

30/05/2019 Opetushallitus 12

Page 13: Kysely aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä 2018 ... · nuorille 30/05/2019 Opetushallitus 4. Aamu- ja iltapäivätoiminnan kysely 2018 ... laadukkaampia tiloja ja terveellisiä

Hyvää helatorstaita ja antoisaa risteilyä!