leaking park

of 7 /7
Når en park som dette får en lekasje og da også en nødvendig en. Så vil den lekke alt som den rommer fra busker å trer til mennesker og menneskapte ting som benker. Men en lekasje kan også oppstå i de lokale formene, som fra bakgår og eller vindusplanter og til en gate situasjon. Når en park får en lekasje som det Malmö her blir utsatt for så er dette en nødvendig aksjon, for at byen er ikke seg selv lenger, men blitt dominert av byggninger og veier og null tid for luft og frihet, og eller intime møteplasser. Så med å la diversje parker få en lekasje over byen så er det flere grunner for det: minne beboerne om hva som er rundt dem, gi dem en mulighet til å kunne møte hverandre og nye på nyevilkår. Skape luft og en mykhet immellom de store og tunge byrommene. Leaking Parks

Author: chrish318

Post on 09-Dec-2014

789 views

Category:

Entertainment & Humor


4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: Leaking Park

Når en park som dette får en lekasje og da også en nødvendig en. Så vil den lekke alt som den rommer fra busker å trer til mennesker og menneskapte ting som benker. Men en lekasjekan også oppstå i de lokale formene, som frabakgår og eller vindusplanter og til engate situasjon.

Når en park får en lekasje som det Malmö herblir utsatt for så er dette en nødvendig aksjon, for at byen er ikke seg selv lenger, men blitt dominert av byggninger og veier og nulltid for luft og frihet, og eller intime møteplasser.

Så med å la diversje parker få en lekasje over byen så er det �ere grunner for det: minne beboerneom hva som er rundt dem, gi dem en mulighet til å kunne møte hverandre og nye på nyevilkår.Skape luft og en mykhet immellom de store og tunge byrommene.

Leaking Parks

Page 2: Leaking Park

Elementer:- Lekasje feltene skal kunne romme alt fra gress på bakke plan til storeklatreplanter som kan dekke hele fasade vegger.

Kriterier:- Alle lekasjene skal være ett sted hvor en kan gå uten for sin dør å møte andre mennesker, og få en pust av fred og rod uansett hvor mye støy som omringer en.- Med disse ellementene så håper jeg på å tror det at dette vil være noe som får folk til å oppholde seg mer ute å møte folk. For hvis en skal gå fra sitt hjem og ut til en park, så er ikke det altids så intresant for en persjon. Også fordi en park er så stor som de er, så kan dette fort bli et stort område å bevege seg i. Og heller ikke lett å tre�e noen som om man forminsker et område hvor en kan møtes og sette seg ned på. Og dersom en plass blir mer folk som enn andre er det ikke noe hindring i å la den vokse, det ligger jo også i naturens gang. Det som også er intresant er det å lage til plassene slik at planter og andre ellementer har den efekten at de er på vei opp av bakken, akkurat som om de har presset seg opp igjennom det allerede eksisterende landskapet. Dette fordi at man skal ha en følelse av at naturen er der om du vill eller ikke.- Det som også er intresant er det at lekasjene kan få en form for belysning som vil være på fra skumring til morgen, slik at du kan få en handling og efekt ut av plassen også i mørke stunder. Denne formen for belysning vil da også vere av solcelle funksjon.

Søken etter lekasjen:- En lekasje �nner sted hvor det er liten eller ingen form for grønt i det mikro stilte landskapets omgivelser. - Lekasjene kan godt �nne sted ved siden av en parkerings plass, eller også bytte ut en parkeringsplass med en lekasje.- Men de skal hoved sakelig være tilgjengelig for beboere i område og forbipaserende.

Ønsked e�ekt:- At disse lekasjene kan bryte opp ett tungt og trist by bilde med en del nye grønne lunger som vil skape en trifsel blant befolkningen i byen.

Program for leaking parks

Page 3: Leaking Park

Elementer:- Lekasje feltene skal kunne romme alt fra gress på bakke plan til storeklatreplanter som kan dekke hele fasade vegger.

Kriterier:- Alle lekasjene skal være ett sted hvor en kan gå uten for sin dør å møte andre mennesker, og få en pust av fred og rod uansett hvor mye støy som omringer en.- Med disse ellementene så håper jeg på å tror det at dette vil være noe som får folk til å oppholde seg mer ute å møte folk. For hvis en skal gå fra sitt hjem og ut til en park, så er ikke det altids så intresant for en persjon. Også fordi en park er så stor som de er, så kan dette fort bli et stort område å bevege seg i. Og heller ikke lett å tre�e noen som om man forminsker et område hvor en kan møtes og sette seg ned på. Og dersom en plass blir mer folk som enn andre er det ikke noe hindring i å la den vokse, det ligger jo også i naturens gang. Det som også er intresant er det å lage til plassene slik at planter og andre ellementer har den efekten at de er på vei opp av bakken, akkurat som om de har presset seg opp igjennom det allerede eksisterende landskapet. Dette fordi at man skal ha en følelse av at naturen er der om du vill eller ikke.- Det som også er intresant er det at lekasjene kan få en form for belysning som vil være på fra skumring til morgen, slik at du kan få en handling og efekt ut av plassen også i mørke stunder. Denne formen for belysning vil da også vere av solcelle funksjon.

Søken etter lekasjen:- En lekasje �nner sted hvor det er liten eller ingen form for grønt i det mikro stilte landskapets omgivelser. - Lekasjene kan godt �nne sted ved siden av en parkerings plass, eller også bytte ut en parkeringsplass med en lekasje.- Men de skal hoved sakelig være tilgjengelig for beboere i område og forbipaserende.

Ønsked e�ekt:- At disse lekasjene kan bryte opp ett tungt og trist by bilde med en del nye grønne lunger som vil skape en trifsel blant befolkningen i byen.

Program for leaking parks

The productive landscape

Concrete city

The 3 Typologies of Malmö

Rural landscape

De forskellige Lekasjene

Malmö city whit its parks

Her har jeg gått frem å undersøkt forskjellige områder som einer segtil “Liking Park” systemet mitt. noen vil også bli vist litt nermere etter hvert

Å gå inn i byen for å se hva de har å tilby av grønne arialer og parker.

Å få en oversikt ogkontrol av hva Malmö by har av type landskapog tilknyttinger.

Page 4: Leaking Park

Gress og brostein kombinert, kan fort bli til gressarmering

Å introdusere en klatre plante inn til en burban fasade kan fort føre til en myk og god fasade.

Ellesr litt gjøsling av lett voksende ugress kan også skape ett spenn-edes plante liv i gatene.

Elementer som disse er bare en liten smak på hva en kan sette inn i en urban situasjon, og det er ikke alltids en må gjøre så utrolig mye for å kunne forbedre ett gammelt og glemt miljø. Og med det så vil også folk �nne veien ut til dem. LED

belysning Ute møblemang i moderne utforming

Gi naturen en sjangs så kommer den til deg.

Elementer av natur og urban sort kombinert

Page 5: Leaking Park

Park situasjon 1I dette område nnes det noe grønne felter, men de eksisterer kun inne i private bakgårder som ikke er tilgjengelige for almenheten. Og disse er ikke så atraktive heller, de er innesperret av 4 store betong vegger hvor det er lite lys og lite byliv, noe som er viktig for at disse plassene skal kunne være fristene for å kunne møte nye mennesker.

Dette er en tett beligenhet til Kungsparken, men deto større grunn for å legge en lekasje tett inntil. For på den måten å skape konektion og referanser til en park.

Långgårdsgatan

Engelbrektsgatan

Denne situasjonen ligger meget nær Lille torvet, men også i en handlegate så dette vil være en n plass å kunne sette seg ned for å ta ett pust i bakken uten å måtte inn på en kafe.

Det er fult muligå nne ­ere beligenhetersom er tett knyttet tildenne parken enn det jeg har vist frem her, men i første omgang er ikke det nødvendig.

Leaking park 2

Området rundt folketspark er ett meget aktivt områdesom har mange foreskjellige aktiviteter og thilholds steder for ­ere forskjellige grupper av mennesker, til hver sin tid på døynet hvis man kan si det. Stede er megetintresant å være på å studere folkene. Er ett “problem” derog det er at det er ikke så mange som stopper opp eller tar kontakt med andre, de farer for det meste forbi til sitt.

Rett ved Møllevongen har du en ­ott liten plass med masse benker som er plasert mitt inne i en rundkjøring, men det er ett stemnings fult område tilalle døgnets tider.

Begge disse plassene har en kobling mellom havneområdet og Møllevongen. Det er her hoved sykkelveien fra havna og opp og ut igjenom Mølla og videre ut. Alerede nnes det noen konektions langs denne ruta sånn som luft stasjonerog sykkel teller og en rekke kafer.

Lekasje linket opp i mot en nær liggende park

Gress og brostein kombinert, kan fort bli til gressarmering

Å introdusere en klatre plante inn til en burban fasade kan fort føre til en myk og god fasade.

Ellesr litt gjøsling av lett voksende ugress kan også skape ett spenn-edes plante liv i gatene.

Elementer som disse er bare en liten smak på hva en kan sette inn i en urban situasjon, og det er ikke alltids en må gjøre så utrolig mye for å kunne forbedre ett gammelt og glemt miljø. Og med det så vil også folk �nne veien ut til dem. LED

belysning Ute møblemang i moderne utforming

Gi naturen en sjangs så kommer den til deg.

Elementer av natur og urban sort kombinert

Page 6: Leaking Park

RiverStreetsBildings

The Green Line From The Train staition to Møllevongen and beond

Her har jeg villet vise hvordan �ere små og lokale områder som på en måte ikke har en “betydnig” men som er mer eller mindre et glemt område som bare er der. Da sammen med mine Lekasjer ilustrert hvordan det kan se ut med enkle inngrep legge til en Park Lekasje. Disse lekasjene vil kunnemyke opp å gjøre �ere by rom mer komfortable og samtidig gi deg en mer trygghets følelse ved å ferdes rundt om kring i byen.

Page 7: Leaking Park

RiverStreetsBildings

The Green Line From The Train staition to Møllevongen and beond

Her har jeg villet vise hvordan �ere små og lokale områder som på en måte ikke har en “betydnig” men som er mer eller mindre et glemt område som bare er der. Da sammen med mine Lekasjer ilustrert hvordan det kan se ut med enkle inngrep legge til en Park Lekasje. Disse lekasjene vil kunnemyke opp å gjøre �ere by rom mer komfortable og samtidig gi deg en mer trygghets følelse ved å ferdes rundt om kring i byen.