libraries now! - inspiring, surprising, empowering

Download Libraries  Now! - Inspiring, Surprising, Empowering

Post on 01-Jan-2016

32 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

IFLA World Library and Information Congress 78th IFLA General Conference and Assembly 11-17 August 2012, Helsinki, Finland. Libraries Now! - Inspiring, Surprising, Empowering. IZBOR REFERATOV - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Album s fotografijami

Libraries Now! - Inspiring, Surprising, EmpoweringBreda Podbrenik Vukmir, Konferenca IFLA kot navdih za splone knjinice, NUK, 2.10.2012

IFLA World Library and Information Congress 78th IFLA General Conference and Assembly 11-17 August 2012, Helsinki, Finland

Breda Podbrenik Vukmir, Konferenca IFLA kot navdih za splone knjinice, NUK, 2.10.2012IZBOR REFERATOV

POVEZANOST S SPLONIMI KNJINICAMI, PISMENOSTJO IN BRANJEM, SODELOVANJEM MED SPLONIMI IN OLSKIMI KNJINICAMI, STATISTIKO IN VREDNOTENJEM, SLIKANICAMI, E-UENJEM.V ESTIH DNEH SE JE V PROGRAMU ODVILO 216 SKLOPOV.Frank Huysman, Marjolein Oomes (Nizozemska): Merjenje drubene vrednosti knjinic : metodoloki raziskovalni programZaradi krize je potrebno ovrednotiti ekonomski in tudi socialni vpliv knjinic.Z raziskovalnim programom elijo oblikovati merila za vrednotenje rezultatov.Namen: prispevati k prepoznavanju rezultatov knjinic s strani vseh delenikov in politikov; spodbuditi kritine refleksije o delu knjinic; odgovor na vpraanje, kako poveati vpliv knjinic v drubi; pomo pri prikazovanju vpliva knjinic delenikom in politikom.

Breda Podbrenik Vukmir, Konferenca IFLA kot navdih za splone knjinice, NUK, 2.10.2012Sklop 76:UPORABA STATISTIKE IN PODATKOV NA TOKI PREOBRATA: statistika in vrednotenjeZato elijo razviti raziskovalni instrument, s katerim bo mono izmeriti razline vidike drubene vrednosti knjinice.Opredelitev rezultatov: pomen knjinice za posameznika in drubo glede na razliko pred in po uporabi knjininih storitev in gradiva.Statistika prikazuje kapaciteto uporabe knjininih servisov. Poudarja razliko med izloki in rezultati.PrimerSpodbujanje branja Izloek: produkti, servisi, ljudje zbirka (kvantiteta, kvaliteta), teaji pismenosti, bralni kroki, raba gradiva, uporabnikiRezultati: ocenjeni uinki, spremembe (v vedenju, znanju, spretnostih, navadah, statutu) ali so ljudje prebrali izposojene knjige, so se bralne spretnosti izboljale, se je njihovo obzorje razirilo, so sklenili, da bodo ve brali?

Breda Podbrenik Vukmir, Konferenca IFLA kot navdih za splone knjinice, NUK, 2.10.2012Raziskavo so zaeli s tudijem literature. Navedeni primeri v njuni raziskavi so lahko izhodie za naa raziskovanja.Obstajajo raziskave, ki so ugotavljale razline rezultate knjininega delovanja (v vsakdanjem ivljenju, v povezovanju skupnosti, denarni vrednosti, dodani vrednosti). Primeri: Becker, S., Institute of Museum and Library Services (U.S.), University of Washington., & Bill & Melinda Gates Foundation. (2010). Opportunity for all: How the American public benefits from internet access at U.S. libraries. Washington, D.C: Institute of Museum and Library Services. http://www.imls.gov/assets/1/AssetManager/OpportunityForAll.pdfAab, Svanhild, Audunson, Ragnar Andreas, & Vrheim, Andreas. (2010). How do public libraries function as meeting places?. Elsevier. Aab, S. (November 01, 2005). Are public libraries worth their price?: A contingent valuation study of Norwegian public libraries. New Library World, 106, 487-495.

Breda Podbrenik Vukmir, Konferenca IFLA kot navdih za splone knjinice, NUK, 2.10.2012Oblikovali okvir za opredeljevanje rezultatov. 4 dimenzijam so dodali e skupno: uinek (zadovoljstvo, zabava, sprostitev, estetski uitek )Breda Podbrenik Vukmir, Konferenca IFLA kot navdih za splone knjinice, NUK, 2.10.2012Kvalitativna tudija Poglobljeni intervjuji s knjiniarji in deleniki/odloevalciOdkritja: dimenzija uinka podpira ostale tiri, uporabniki se ne zavedajo vseh rezultatov, ker ti uinkujejo kasneje; neotipljivi rezultati so redko posledica specifinega uinkovanja ali ene same organizacije.Referenni okvir je narejen, testiran, sledi raziskava med Nizozemci. Sledi empirina validacija merilnega intrumenta.Raziskava bo pokazala drubeno vrednost knjinic z vidika uporabnikov.Le kakni bodo rezultati, mogoe nam bi lahko predstavili izsledke raziskave na kaknem naem posvetovanju?Breda Podbrenik Vukmir, Konferenca IFLA kot navdih za splone knjinice, NUK, 2.10.2012Verifikacija okvirjaBarbro Wigell-Ryynnen: Vseivljenjsko branjeMed dravljanske pravice sodi dostop do kvalitetnih knjininih storitev ne glede na okolje ali finanno stanje okolja. Temelj kvalitete je kompetentno in usposobljeno osebje.Knjinice so na Finskem veliko uporabljane: 836 knjinic, 153 bibliobusov, 18 enot izposoje na prebivalca na leto, 40 % prebivalcev je lanov in 80 % prebivalcev je uporabnikov knjinic.Izdelano imajo politiko za finske splone knjinice do leta 2015:Zgodnji zaetki (novorojenki)Zavedanje pomena izobraevanja in rabe knjinic, jezikovna zavest

Breda Podbrenik Vukmir, Konferenca IFLA kot navdih za splone knjinice, NUK, 2.10.2012Sklop 108: Knjinice za pismenost: povezovanje generacij, spodbujanje lokalnih skupnosti pismenost in branjeNartno ukvarjanje z deki.Finski uenci so najbolji v bralni pismenosti (PISA).Promocija branja tudi z vrha ministrstva za kulturo.Otrokom s teavami v branju so v pomo celo kuki (R.E.A.D. program). (Pri nas je ta program ponujen pr Takah Pomagakah.)Projekti za spodbujanje branja: Skrinja zakladov (usposabljanje starejih za uporabo spletnih servisov tako, da na posebni zgodovinski strani objavljajo zgodbe in fotografije), Bralna luka Del finske kulture in zgodovine je tudi to, da cenijo branje!Breda Podbrenik Vukmir, Konferenca IFLA kot navdih za splone knjinice, NUK, 2.10.2012Pirjo Sinko: Glavni faktorji uspeha finskih uencih v bralni pismenost v okviru raziskave PISAFinski knjinini sistem je eden najboljih na svetu, Finci imajo radi svoje knjinice.tevilo izposojenih in kupljenih knjig za otroke in mlade je visoko.Posebej enske so predane bralke.Skoraj vsaka hia ima naroen vsaj en asopis, tuje TV oddaje imajo podnapise.Branje ima visoko vrednost, prav tako njihov jezik. Knjievnost in branje ohranjata jezik.

Breda Podbrenik Vukmir, Konferenca IFLA kot navdih za splone knjinice, NUK, 2.10.2012Sklop 118: Sodelavci ali nasprotniki olske in splone knjinice kot nosilci sprememb v lokalni skupnostiPolitini razlogi: enakopravne monosti za vse, zastonj olstov, vztrajanje pri javnem olstvu, osnovno olstvo ni selektivno, ni zunanjega preverjanja znanja in inpekcij, uitelj je cenjen, ima veliko avtonomije.Torej: predani uitelji, vendar slabe olske knjinice.Etini razlogi: moan obutek enakopravnosti. Vsak uenec ima pravico do pomoi pri posebnih izobraevalnih potrebah. Bralni projekti v vsej dravi s podporo ministrstva, sodelovanje med splonimi in olskimi knjinicami.Dva izziva: kako motivirati in spodbuditi bralne navade med mladimi, posebej fanti; kako bolje podpirati talentirane bralci.Za fante so razvili posebne metode, aktivnosto, ki so povezane z akcijami, bolj moko branje, sodelovanje s finsko nogometno zvezo.Breda Podbrenik Vukmir, Konferenca IFLA kot navdih za splone knjinice, NUK, 2.10.2012Sklop 118: Sodelavci ali nasprotniki olske in splone knjinice kot nosilci sprememb v lokalni skupnosti

Pirkko Lindberg, Tuija Polo-Koret: Skupaj za prihodnost uni center Ritaharju

Breda Podbrenik Vukmir, Konferenca IFLA kot navdih za splone knjinice, NUK, 2.10.2012

Oulu: mesto na severu, ez 180 000 prebivalcev, slogan mesta je Oulu inspires Mestna knjinica Oulu: 23 enot, 140 stalno zaposlenihRitaharju je del Ouluja, kjer je veliko mladih druin, zato potreba po novih servisih. Strokovne skupine so zasnovale inovativne ole in model za multi-profesionalno sodelovanje za dobro otrok in ljudi. Lokalni center je bil odprt leta 2010.Kompleks: knjinica, ola, vrtec, servisi za mlade vse pod eno streho. To pomeni 14 profesij s tirih razlinih ministrstev.Knjinica, information market (prostor za projektno delo in uenje raunalnikov ter drugih medijev), telovadnice, soba za poitek, za sreanja, kavarna.Fleksibilnost pri zaposlovanju (del v oli, del v knjinici), sodelovanje pri oblikovanju unega narta, izvajanje dejavnosti za javnost in olo.

Breda Podbrenik Vukmir, Konferenca IFLA kot navdih za splone knjinice, NUK, 2.10.2012

Breda Podbrenik Vukmir, Konferenca IFLA kot navdih za splone knjinice, NUK, 2.10.2012

Petra Dren: Vodenje v asu sprememb

Priprava tudentov na spremembe v njihovi bodoi karieri: katere teme vgraditi v kurikulum?Management knjinic in informacijske znanostiInformacijski nadzorRaziskovanje uporabnikov in medijevTreningi komunikacijeManagement vodenja lovekih virovKnjinice v asu spremembBreda Podbrenik Vukmir, Konferenca IFLA kot navdih za splone knjinice, NUK, 2.10.2012Sklop 162: Knjiniarji in knjinice kot mo za spremembe: nadaljevanje profesionalnega razvoja in dela z uenjemVodenje v asu spremembKritini faktorji uspeha: informacije, komunikacija in sodelovanjeProces spremembe se lahko zaustavi, e ni vsem sodelujoim jasen namen stratekih sprememb in priakovanih uinkov. V fazah sprememb so pomembni odgovori na vpraanja zakaj, kateri cilji, kaj smo se nauili, kje naj kaj spremenimo.Participacija: timsko deloVodenje v knjinicah: raziskavaSodelovalni stili pred avtorirativnimi.Transfomational (identificirana vizija, izbira ustreznega modela, skupno delo, cilji, visoka priakovanja, individualna podpora, intelektualna stimulacija) vs. transactional leadership (nagrajeno vedenje). Prvi voditeljski stil je primeren za obvladovanje velikih sprememb.Vodenje v procesu sprememb: vodja ima vizijo, obvlada spremembe, vodi tim in vkljuuje zaposlene. Komunikacija!

Breda Podbrenik Vukmir, Konferenca IFLA kot navdih za splone knjinice, NUK, 2.10.2012Dr. Vaidhyanathan je kulturni zgodovinar, ukvarja se z mediji, trenutno je profesor na Univerzi Virginia.Znan bloger: ttp://www.googlizationofeverything.com/The Googlization of Everything: How one company is disrupting commerce, culture, and communityPredlaga drugaen pristop k organizaciji svetovnega znanja!

Breda Podbrenik Vukmir, Konferenca IFLA kot navdih za splone knjinice, NUK, 2.10.2012Plenarni govori dr. Siva Vaidhyanathan: The Googlization of Every-thing (and why we should worry)

Recommended

View more >