liferay portal 6.2 - manual de uso y administracion básica

Upload: scio-technology-consulting

Post on 03-Feb-2018

244 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  1/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn

  m`ijrcksHsfmj.fjc.pk

  =49>619=>

  www.sfmj.fjc.pk

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  2/114

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  3/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  6

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn

  28>1 VFMJ tkfd`jojay fj`suotm`a VNF

  Kstk trnbngj ks jirkfmlj bngj on omfk`fmn Frkntmvk Fjccj`s Nttrmbutmj`-VdnrkNomek

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  4/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  . M`trjluffm ................................................................................................................................ 9

  2. Fj`imaurnfm .............................................................................................................................. 9

  n. M`tkrinz arimfn lk usunrmj ...................................................................................................... 1

  m. @nvkan`lj pjr Omikrny ....................................................................................................... 1

  mm. @nvkan`lj ko pn`ko lk fj`trjo ........................................................................................ >6

  b. Nrqumtkfturn lko pjrtno ......................................................................................................... >;

  mm. Arupjs lk usunrmjs ........................................................................................................... >9

  mmm. Rjoks .............................................................................................................................. >9

  mv. Jran`mznfmj`ks .................................................................................................................. >9

  v. Vmtmjs Qkb ......................................................................................................................... >1

  vm. Kqumpjs .............................................................................................................................. >1

  f. [sn`lj ko pn`ko lk fj`trjo .................................................................................................. >1

  m. Nnlmr usunrmjs ................................................................................................................. >4

  mm. Nlcm`mstrnfm` lk usunrmjs .............................................................................................. 22

  mmm. Jran`mznfmj`ks .............................................................................................................. 26

  mv. Vmtmjs Qkb ......................................................................................................................... 2=

  v. Arupjs lk usunrmjs ........................................................................................................... 6;

  vm. Rjoks .................................................................................................................................. 64

  vmm. Kqumpjs ..........................................................................................................................

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  5/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  ;

  k. Rkstrmffmj`ks pjr tmpj lk ljfuck`tj .................................................................................. 92

  i. Nffksj QkbLNY ................................................................................................................... 92

  a. Fj`imaurnfm` lko pjrtokt Ljfuck`tjs y Cuotmcklmn..................................................... 9;

  v. Iu`fmj`ks nlcm`mstrntmvns k` ojs ijrjs ........................................................................... =2

  vm. Xjrtokt Nlcm`mstrnljr lk susfrmpfm` lk ijrjs............................................................ =9

  f. Qmems ...................................................................................................................................... =4

  m. Nlcm`mstrn`lj on Qmem ...................................................................................................... ==

  mm. [sn`lj on Qmem ................................................................................................................ >82

  mmm. Nnlmk`lj y klmtn`lj pam`ns k` on Qmem ................................................................. >8;

  mv. Lktnooks lk pam`n .......................................................................................................... >84

  v. @nvkan`lj k` ko pjrtokt Qmem ..................................................................................... >>>

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  6/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  9

  Omikrny Xjrtno 9.2

  Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn

  >. M`trjluffm`

  Omikrny Xjrtno ks on sjoufm` lk pjrtno Qkb, olkr k` ko cu`lj, bnsnln k` sjitwnrk ombrk, on

  funo utmomzn on tkf`jojan Gnvn y puklk skr m`stnonln k` lmvkrsjs smstkcns jpkrntmvjs,

  utmomzn`lj lmstm`tjs skrvmljrks lk npomfnfmj`ks j bnsks lk lntjs. Omikrny Xjrtno fj`stmtuyk

  u`n pontnijrcn lk sjitwnrk pnrn mcpokck`tnr sjoufmj`ks lk `kajfmj kikftmvns. Jirkfk u`

  fj`gu`tj lk iu`fmj`nomlnlks lk fjonbjrnfm` cuy rjbustns, u`n arn` ksfnonbmomlnl,

  dkrrncmk`tns quk pkrcmtk` ndjrrnr tmkcpj lk lksnrrjooj lk sjitwnrk, sjpjrtk pnrn

  cotmpoks ok`aungks, y u`n iokxmbok y ksfnonbok nrqumtkfturn quk ks lksnrrjoonln k` u`

  cjlkoj lk sjitwnrk ombrk, y rkim`nln cklmn`tk rkqumsmtjs kcprksnrmnoks. Noau`ns lk ons

  fnrnftkrstmfns cs lkstnfnboks lk Omikrny Xjrtno sj`7

  Fjcpntmbmomlnl fj` on cnyjrn lk bnsks lk lntjs, smstkcns jpkrntmvjs y skrvmljrks

  lk npomfnfmj`ks.

  Vmstkcn lk gkrnrquns lk jran`mznfmj`ks y smtmjs Qkb.

  Vmstkcn lk pkrcmsjs cuy arn`uonr.

  Vjpjrtk pjr lkikftj pnrn 22 ok`aungks

  Ndjrn pnsnrkcjs n kstulmnr, n cs lktnook, ons iu`fmj`nomlnlks jirkfmlns pjr Omikrny, y on

  cn`krn lk fj`imaurnrons.

  2.

  Fj`imaurnfm`

  Omikrny puklk skr fj`imaurnlj lk tno cn`krn quk fucpon fj` ojs rkqukrmcmk`tjs lk u`

  k`tjr`j jran`mznfmj`no k` pnrtmfuonr. Cufdns lk ons fj`imaurnfmj`ks puklk` skr rknomznlns

  lkslk on m`tkrinz arimfn lk usunrmj.

  On pkrsj`nomznfm` lko pjrtno puklk m`foumr fj`imaurnfmj`ks, tno fjcj7 `jtmimfnfmj`ks vn

  fjrrkj kokftr`mfj, m`tkarnfm` fj` skrvmfmjs fjcj OLNX, frknfm` lk usunrmjs, arupjs lk

  usunrmjs, jran`mznfmj`ks, smtmjs Qkb y rjoks. Lk kstn cn`krn, pjlkcjs prkpnrnr ko pjrtno

  pnrn fjck`znr n akstmj`nr su fj`tk`mlj, y sus npomfnfmj`ks.

  K` kstn skffm` sk kxpomfn` ons smaumk`tks nftmvmlnlks7

  M`tkrinz arimfn lk usunrmj

  Nlcm`mstrnfm` lko pjrtno

  Fj`imaurnfmj`ks ak`krnoks lko pjrtno

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  7/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  1

  n.

  M`tkrinz arimfn lk usunrmj

  Omikrny ks u` pjrtno Qkb. Kstj sma`mimfn quk kstn lmsknlj pnrn skr u` k`tjr`j

  sk`fmooj lj`lk puklk` kgkfutnrsk tjlns ons npomfnfmj`ks quk u` usunrmj `kfksmtn, y

  lj`lk kstns puklk` skr m`tkarnlns lk cn`krn jrlk`nln. Vm u`n npomfnfm` rksmlk

  iukrn lko pjrtno, ko pjrtno lkbkrn kstnr k` on fnpnfmlnl lk fj`sucmr noa` rkfursjlk on npomfnfm` (tno fjcj RVVikkl, u jtrjs smcmonrks) lk tno cn`krn quk pukln skr

  m`tkarnln k` ko pjrtno, y ko usunrmj pukln vkr tjlns ons npomfnfmj`ks lk u`n cn`krn

  u`mimfnln.

  Xnrn ojarnr kstj, tjlns ons npomfnfmj`ks k` Omikrny kst` jran`mznlns k` irnack`tjs

  lk pam`ns ooncnlnspjrtokts. Ojspjrtoktssj` npomfnfmj`ks Qkb quk sk kgkfutn` k`

  u`n pjrfm` lk pam`n Qkb. Ko `fokj lk Omikrny ks u` fj`tk`kljr lkpjrtokts, y su

  prm`fmpno rkspj`snbmomlnl ks akstmj`nr ko fj`gu`tj lk pjrtokts quk npnrkfk` k`

  funoqumkr pam`n lko pjrtno y cjstrnrons lk cn`krn nprjpmnln n ojs usunrmjs. Lk

  kstn cn`krn, u`n j cs npomfnfmj`ks puklk` rksmlmr k` u`n cmscn pam`n Qkb, yko usunrmj puklk (lkpk`lmk`lj lk sus prmvmokamjs) jran`mznrons y jrlk`nrons lko

  cjlj quk cs sk ngustk n sus `kfksmlnlks.

  Nsmcmscj, on iu`fmj`nomlnl lk Omikrny puklk skr k`rmqukfmln fj` pjrtokts

  lksnrrjoonljs lk cn`krn m`-djusk, lk tno cn`krn quk u`n jran`mznfm` puklk

  m`tkarnr ojspjrtoktsn su pjrtno Omikrny.

  m.

  @nvkan`lj pjr Omikrny

  Omikrny m`mfmnock`tk cukstrn u`n m`tkrinz arimfn cuy sk`fmoon, lj`lk ojs

  usunrmjs `j nutk`tmfnljs puklk` vkr ons pam`ns pbomfns, y sk oks cukstrn

  u` k`onfk lk nffksj no pjrtno k` on ksqum`n supkrmjr lkrkfdn lk on

  pn`tnoon.

  Imaurn > M`stnonfm` lk Omikrny pkrsj`nomznln fj` ko `jcbrk lk pjrtno

  VFMJ tkfd`jojay fj`suotm`a

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  8/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  4

  Xnrn m`mfmnr sksm` k` Omikrny lkbkcjs dnfkr fomfe k` Nffklkr.

  Lkpk`lmk`lj lk fjcj kst fj`imaurnlj ko pjrtno, sk `js cjstrnr ko

  pjrtokt lk M`mfmj lk sksm`, j u`n pam`n lk m`mfmj lk sksm`

  pkrsj`nomznln.

  Imaurn 2 Xjrtokt lk m`mfmj lk sksm`

  [`n vkz quk dkcjs m`mfmnlj sksm`, vkrkcjs on bnrrn lk nlcm`mstrnfm`

  ubmfnln k` on zj`n ontkrno mzqumkrln lk on pam`n Qkb, y k` on zj`n

  supkrmjr lkrkfdn vkrkcjs on bnrrn lk `nvkanfm`.

  Imaurn 6 Bnrrn lk nlcm`mstrnfm` lk Omikrny

  On bnrrn lk `nvkanfm` pkrcmtk pnrn `nvkanr n trnvs lko pjrtno y nffklkrn lmvkrsns iu`fmj`nomlnlks lk nlcm`mstrnfm` lkslk funoqumkr pnrtk lko

  smtmj Qkb. Nsmcmscj, lkpk`lmk`lj lk ojs rjoks lko usunrmj nutk`tmfnlj y

  lk on skffm` lko smtmj Qkb lj`lk sk k`fuk`trk, on bnrrn lk `nvkanfm`

  cjstrnr tjlns sus jpfmj`ks, j sjonck`tk noau`ns.

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  9/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  =

  Xjr jtrn pnrtk, fjcj usunrmj nlcm`mstrnljr, on prmckrn jpfm` quk

  pjlkcjs vkr k` on bnrrn lk nlcm mstrnfm` ks on jpfm`7 "Nnlmr". Vm

  skokffmj`ncjs kstn jpfm`, sk cjstrnr u`n omstn lk fjcpj`k`tks quk

  puklk` skr nnlmljs no pjrtno.

  Imaurn < Ck` Nnlmrlk on bnrrn lk nlcm`mstrnfm`

  Xjlkcjs utmomznr kstn jpfm` pnrn nnlmr u`n pam`n j fj`tk`mlj n

  `ukstrj smtmj Qkb, j tncbm` pnrn nnlmr u`n npomfnfm` n on pam`n Qkb

  nftuno. Kstns npomfnfmj`ks, k` Omikrny, tncbm` sj` ooncnlns "pjrtokts".

  Lk kstn cn`krn, sm lkskncjs nnlmr u`n `ukvn pam`n n on skffm` lko smtmj

  Qkb lj`lk js k`fj`trncjs nftunock`tk, pjlkcjs skokffmj`nr on jpfm`

  "NnlmrXam`n". Oukaj, m`arksncjs ko `jcbrk lk on `ukvn pam`n Qkb

  y on aunrlncjs.

  Imaurn ; Nnlmk`lj u`n `ukvn pam`n no smtmj Qkb

  Fj` kstj, dnbrkcjs frknlj u`n `ukvn pam`n k` `ukstrj smtmj Qkb.

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  10/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  >8

  Imaurn 9 @ukvn pam`n Qkb nnlmln

  Nsmcmscj, sm lkskncjs nnlmr u`n npomfnfm` n on pam`n Qkb nftuno,

  pjlkcjs skokffmj`nr u`n lk ons lmspj`mboks k` on omstn cjstrnln. Xjr

  kgkcpoj, pjlkcjs nnlmr ko "Ymsjr lk ljfuck`tjs y cuotmcklmn".

  Imaurn 1 Xjrtokt Ymsjr lk ljfuck`tjs y cuotmcklmn k` ko ck`

  Nnlmr

  Imaurn 4 Ymsjr lk ljfuck`tjs y cuotmcklmn

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  11/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  >>

  On bnrrn lk nlcm`mstrnfm` tncbm` `js prjpjrfmj`n on iu`fmj`nomlnl7

  Ymstn prkvmn. Kstn jpfm` pkrcmtk vmsunomznr on pam`n Qkb nftuno k`

  lmstm`tjs ijrcntjs, tnoks fjcj7 Fjcputnljrn lk ksfrmtjrmj, \nboktn,

  Vcnrtpdj`k, y cs.

  Imaurn = Ymstn prkvmn no kstmoj Vcnrtpdj`k

  Jtrn lk ons jpfmj`ks lk nlcm`mstrnfm` ks on jpfm`7 Klmtnr. Fj` kstn

  jpfm` pjlkcjs fj`imaurnr lmstm`tns fnrnftkrstmfns y iu`fmj`nomlnlks lk

  on pam`n Qkb nftuno. Noau`ns lk kstns fnrnftkrstmfns sj`7 "Lktnooks",

  lj`lk pjlkcjs cjlmimfnr ko `jcbrk y on lmspjsmfm` lk on pam`n5

  "Npnrmk`fmn", lj`lk pjlkcjs fncbmnr ojs kstmojs lk on pam`n Qkb, y

  "Xkrcmsjs", lj`lk pjlkcjs fj`imaurnr ojs pkrcmsjs quk tmk`k` ojs

  usunrmjs sjbrk on pam`n.

  Imaurn >8 Klmfm` lk pam`n Qkb

  Ons lkcs jpfmj`ks lk fj`imaurnfm` sk vkr` fj` cs lktnook fun`lj

  kxpojrkcjs ko usj lk on dkrrncmk`tn "Xn`ko lk fj`trjo".

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  12/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  >2

  On bnrrn lk nlcm`mstrnfm` tncbm` `js prjpjrfmj`n on jpfm`7 "Klmtnr

  fj`trjoks".

  Imaurn >> Fj`trjoks lk klmfm`

  Fj` kstn jpfm` pjlkcjs jfuotnr j cjstrnr ojs fj`trjoks lk klmfm` lk ons

  npomfnfmj`ks lk on pam`n Qkb nftuno. Kstn iu`fmj`nomlnl ks cuy tmo pnrn

  ojs nlcm`mstrnljrks quk lkskn` vkr on pam`n Qkb tno fjcj oj dnrn u`

  usunrmj rkauonr.

  Xjr jtrn pnrtk, k` on bnrrn lk `nvkanfm`, sm ubmfncjs ko pu`tkrj sjbrk ko

  ck`7 "Cms smtmjs", sk cjstrnr` ojs smtmjs Qkb lko pjrtno n ojs funoks ko

  usunrmj tmk`k nffksj.

  Imaurn >2 Vkffm` Cms smtmjs

  Ko smtmj Qkb lj`lk sk k`fuk`trn nftunock`tk ko usunrmj kstnr

  sjcbrknlj. Omikrny puklk skr fj`imaurnlj pnrn quk ojs usunrmjs pukln`

  tk`kr nffksj n cotmpoks smtmjs Qkb, ns fjcj tncbm` puklk skr

  fj`imaurnlj pnrn quk noau`js, j tjljs ojs usunrmjs, tk`an` sus prjpmjssmtmjs Qkb.

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  13/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  >6

  mm.

  @nvkan`lj ko pn`ko lk fj`trjo

  Ko "Xn`ko lk fj`trjo" ks u`n lk ons dkrrncmk`tns cs mcpjrtn`tks pnrn

  nlcm`mstrnr ko pjrtno. Kst fjcpukstj lk npomfnfmj`ks nlcm`mstrntmvns quk

  pjlkcjs utmomznr pnrn cn`kgnr lmvkrsjs nspkftjs lko pjrtno.

  Xnrn nffklkr no "Xn`ko lk fj`trjo", skokffmj`ncjs on jpfm`7

  "Nlcm`mstrnfm`Xn`ko lk fj`trjo" k` on bnrrn lk `nvkanfm`.

  Imaurn >6 Nffklmk`lj no pn`ko lk fj`trjo

  Ko pn`ko lk fj`trjo ks cuy sk`fmooj lk `nvkanr. Kst fj`stmtulj pjr funtrj

  arn`lks skffmj`ks, fj` lmstm`tns jpfmj`ks lk nlcm`mstrnfm` fnln u`n lk

  koons.

  Imaurn >< Xn`ko lk Fj`trjo

  Ons skffmj`ks lmspj`mboks sj` ons smaumk`tks7

  >.

  [sunrmjs

  On skffm` [sunrmjs sk utmomzn pnrn on cnyjrn lk ons tnrkns

  nlcm`mstrntmvns quk mcpomfn` on akstm` lk usunrmjs lko smstkcn. K`

  kstn skffm`, k`fj`trnrkcjs iu`fmj`nomlnlks pnrn on frknfm` y

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  14/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  >1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  >;

  Imaurn >; Nrqumtkfturn lk Omikrny Xjrtno 9.2

  Kstjs sj` ojs smaumk`tks7

  Ko Xjrtno ks nffklmlj pjr "[sunrmjs".Ojs "[sunrmjs" puklk` skr narupnljs k` "Arupjs lk usunrmjs".

  Ojs "[sunrmjs" puklk` pkrtk`kfkr n "Jran`mznfmj`ks".

  Ons "Jran`mznfmj`ks" puklk` skr narupnlns k` gkrnrquns.

  Ojs "[sunrmjs", "Arupjs" y "Jran`mznfmj`ks" puklk` pkrtk`kfkr n "Vmtmjs

  Qkb".

  Lk`trj lk ojs "Vmtmjs Qkb", ojs "[sunrmjs" puklk` pkrtk`kfkr n "Kqumpjs",

  ojs funoks sj` narupnfmj`ks lk usunrmjs pnrn iu`fmj`ks kspkfimfns lk`trj

  lk u` smtmj Qkb.

  Fjcj sk puklk nprkfmnr, k` Omikrny tk`kcjs usunrmjs y lmstm`tns cn`krns lk

  narupnrojs. Noau`ns lk kstns narupnfmj`ks smauk` u`n gkrnrqun kstrufturnln lk

  cn`krn nlcm`mstrntmvn (tno fjcj ons jran`mznfmj`ks), y jtrns narupnfmj`ks puklk`

  tjcnr u`n kstrufturn cs pon`n (tno fjcj ojs smtmjs Qkb). Nsmcmscj, jtrns

  narupnfmj`ks lk usunrmjs puklk` skr cklmn`tk "Rjoks", quk narupn` usunrmjs fj`

  ons cmscns iu`fmj`ks lk`trj lko pjrtno.

  N fj`tm`unfm` sk kxpomfn lk cn`krn cs lktnoonln fnln u`j lk kstjs fj`fkptjs.

  m.

  [sunrmjs

  Ojs usunrmjs rkprksk`tn` n u` usunrmj ismfj lko smstkcn. Kstjs fj`stmtuyk`

  ons fuk`tns lk usunrmj pnrn m`mfmnr sksm` k` Omikrny. Xjr lkikftj, ojs

  usunrmjs tmk`k` sus prjpmjs smtmjs Qkb, sm` kcbnraj, kstj puklk skr

  lksdnbmomtnlj pjr ojs nlcm`mstrnljrks lko pjrtno. Nu`quk dny quk tk`kr k`

  fuk`tn quk kstk kspnfmj pkrsj`no pnrn fnln usunrmj ks mcpjrtn`tk, yn quk

  oks pkrcmtk` tk`kr su prjpmj boja pbomfj, su prjpmj fnok`lnrmj prmvnlj,

  u` ouanr lj`lk nocnfk`nr ljfuck`tjs, y cufdj cs.

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  16/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  >9

  mm.

  Arupjs lk usunrmjs

  Ojs arupjs lk usunrmjs sj` fjokffmj`ks smcpoks y nrbmtrnrmns lk usunrmjs

  frknlns pjr nlcm`mstrnljrks. Kstjs puklk` skr cmkcbrjs lk smtmjs Qkb j

  lk rjoks. K` ojs "arupjs lk usunrmjs" `j puklk` fj`imaurnrsk pkrcmsjs

  sjbrk rkfursjs lko pjrtno. Nsmcmscj, nu`quk ojs "arupjs lk usunrmjs" `jtmk`k` pam`ns Qkb fjcj ons jtrns fjokffmj`ks lk usunrmjs, kstjs s tmk`k`

  "pon`tmoons lk pam`ns", ons fuoks puklk` skr usnlns pnrn pkrsj`nomznr ons

  pam`ns pkrsj`noks lk ojs usunrmjs.

  mmm.

  Rjoks

  Kxmstk` 6 tmpjs lk rjoks.

  Rjoks lk pjrtno

  Rjoks lk jran`mznfm`

  Rjoks lk smtmj Qkb

  Kstjs tmpjs lk rjoks sk rkimkrk` n sus "nofn`fks". Ojs rjoks sj` usnljs pnrn

  lkim`mr pkrcmsjs lk`trj lk sus nofn`fks. Xjr kgkcpoj, sm tk`kcjs u` rjo

  quk tmk`k pkrcmsjs pnrn frknr u`n fntkajrn k` ojs ijrjs5 k`tj`fks7 u` rjo

  lk pjrtno oj pkrcmtmr k` tjljs ojs ijrjs lko pjrtno. [` rjo lk smtmj Qkb oj

  pkrcmtmr soj lk`trj lk u` smtmj Qkb kspkfimfj. [` rjo lk jran`mznfm` oj

  pkrcmtmr soj lk`trj lk u`n jran`mznfm` kspkfimfn.

  Ojs rjoks `j pjskk` pam`ns Qkb. Kstjs sj` utmomznljs kstrmftnck`tk pnrn

  fj`imaurnfmj`ks lk skaurmlnl k` ko pjrtno.

  "[sunrmjs", "Arupjs lk usunrmjs", "Vmtmjs Qkb" y "Jran`mznfmj`ks" puklk`

  skr cmkcbrjs lk u` rjo.

  mv.

  Jran`mznfmj`ks

  Ons jran`mznfmj`ks sj` fjokffmj`ks gkrrqumfns lk usunrmjs. stns, n su vkz,

  puklk` tk`kr su prjpmj smtmj Qkb, lk`trj lko funo puklk` skr

  fj`smlkrnlns fjcj cmkcbrjs. Nsmcmscj, ks prkfmsj m`lmfnr quk u`n

  jran`mznfm` puklk skr cmkcbrj lk cs lk u` smtmj Qkb. \ncbm` kxmstk

  u` tmpj kspkfmno lk jran`mznfm`, ooncnln7 "Ojfnomznfm`". On funo lkim`k

  l`lk ojs usunrmjs kst` akjarimfnck`tk ubmfnljs.

  Ons jran`mznfmj`ks sj` nlkfunlns pnrn lkim`mr n l`lk u` usunrmj

  pkrtk`kfk k` u`n gkrnrqun k` pnrtmfuonr. Xjr kgkcpoj, pjlkcjs lkim`mr n

  qu u`mlnl j pukstj lk trnbngj pkrtk`kfk ko usunrmj Gun` Xrkz, ska` on

  kstrufturn jran`mznfmj`no. Vm Gun` Xrkz ks u` nak`tk lk vk`tns, ojfnomznlj

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  17/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  >1

  k` Xkr, lk on lmvmsm` Ontm`jncrmfn, lko lkpnrtnck`tj lk vk`tns5 puklk

  k`tj`fks skr cmkcbrj lk ons smaumk`tks jran`mznfmj`ks.

  Lkpnrtnck`tj lk Yk`tns

  Lmvmsm` Ontm`jncrmfn

  Ojfnomznfm` Xkr

  v.

  Vmtmjs Qkb

  Ojs smtmjs Qkb sj` fj`gu`tjs lk pam`ns Qkb quk puklk` skr frknlns

  pnrn ijrcnr u`n fjcu`mlnl lk usunrmjs fj` u` m`tkrs fjc`, j pnrn

  fjcpj`kr on zj`n pbomfn y prmvnln lk u`n jran`mznfm`, j kspnfmj

  pkrsj`no lk u` usunrmj. Kxmstk` 6 tmpjs lk smtmjs Qkb.

  Nbmkrtj

  Rkstrm`amlj

  Jfuotj

  [` smtmj Qkb nbmkrtj pkrcmtk n ojs usunrmjs lko pjrtno u`mrsk no smtmj j

  lkgnroj ska` koojs frkn` fj`vk`mk`tk, y k` ko cjck`tj quk koojs lkskk`.

  [` smtmj Qkb rkstrm`amlj rkqumkrk quk ojs usunrmjs skn` nnlmljs pjr u`

  nlcm`mstrnljr lko smtmj Qkb. Vm` kcbnraj, ojs usunrmjs tncbm` puklk`

  sjomfmtnr skr nnlmljs fjcj cmkcbrjs.

  [` smtmj Qkb jfuotj ks smcmonr n u` smtmj Qkb rkstrm`amlj, fj` ko fj`fkptj

  nlmfmj`no lk quk ojs usunrmjs `j puklk` sjomfmtnr skr nnlmljs fjcj

  cmkcbrjs. Nsmcmscj, tncpjfj puklk` vkr su kxmstk`fmn, n ck`js quk

  skn` nnlmljs pjr u` nlcm`mstrnljr lko smtmj Qkb.

  vm.

  Kqumpjs

  Ojs kqumpjs sj` fj`gu`tjs lk usunrmjs frknljs lk`trj lk u` smtmj Qkb.

  Kstj ojs dnfk` lmstm`tjs lk ojs rjoks lk jran`mznfm` j ojs rjoks lk smtmj

  Qkb, yn quk ojs kqumpjs imaurn` y sk usn` soj lk`trj lko smtmj Qkb lj`lk

  dn` smlj frknljs.

  Ojs kqumpjs sj` ksk`fmnoks k` noau`js fnsjs, puks ojs nlcm`mstrnljrks lk

  u` smtmj Qkb `j puklk` frknr rjoks. Vm` kcbnraj, fj` ojs kqumpjs, puklk`fj`imaurnr pkrcmsjs n u` `mvko k` lj`lk `j kstnbn` dnbmomtnljs.

  f. [sn`lj ko pn`ko lk fj`trjo

  On skffm` [sunrmjssk utmomzn pnrn on cnyjrn lk ons tnrkns nlcm`mstrntmvns quk

  mcpomfn` on akstm` lk usunrmjs lko smstkcn. K` kstn skffm`, k`fj`trnrkcjs

  iu`fmj`nomlnlks pnrn on frknfm` y cn`tk`mcmk`tj lk7

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  18/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  >4

  [sunrmjs

  Jran`mznfmj`ks

  Arupjs lk usunrmjs

  Rjoks

  Lk cn`krn nlmfmj`no, k`fj`trnrkcjs tncbm` on jpfm` pnrn fj`imaurnr ons

  pjotmfns lk fj`trnskns quk sk npomfn` fun`lj ojs usunrmjs nffklk` no pjrtno.

  m.

  Nnlmr usunrmjs

  N fj`tm`unfm` sk lktnoon` ojs pnsjs n skaumr pnrn frknr u`n fuk`tn lk

  usunrmj k` ko pjrtno. N cjlj lk kgkcpoj, frknrkcjs u`n fuk`tn lk

  usunrmj fj` ojs cmscjs pkrcmsjs lk nlcm`mstrnfm` quk ko usunrmj

  nlcm`mstrnljr pjr lkikftj.

  Xnrn kooj, k` on skffm` [sunrmjs lko Xn`ko lk Fj`trjo, dnfkcjs fomfek`

  [sunrmjs y jran`mznfmj`ks.

  Imaurn >9 Dnfmk`lj fomfe k` on jpfm` [sunrmjs y jran`mznfmj ks

  Vk cjstrnr` ojs usunrmjs y jran`mznfmj`ks kxmstk`tks.

  Imaurn >1 [sunrmjs y jran`mznfmj`ks lko pjrtno

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  19/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  >=

  Oukaj, skokffmj`ncjs on jpfm` Nnlmr [sunrmj

  Imaurn >4 Jpfm` Nnlmr usunrmj

  Vk cjstrnr u` ijrcuonrmj pnrn nnlmr ko `ukvj usunrmj. Ook`ncjs ojs

  lntjs, m`fouyk`lj ko `jcbrk y fjrrkj kokftr`mfj lko usunrmj, y oukaj

  dnfkcjs fomfek` Aunrlnr.

  Imaurn >= Ijrcuonrmj pnrn nnlmr u` `ukvj usunrmj

  Oukaj sk cjstrnr u` ck`sngk m`lmfn`lj quk sk aunrlnrj` ojs lntjs lko

  usunrmj sntmsinftjrmnck`tk, y ko ijrcuonrmj sk kxpn`lmr pkrcmtmk`lj

  m`arksnr m`ijrcnfm` nlmfmj`no. Nu`quk `j ks kstrmftnck`tk `kfksnrmj

  m`arksnr tjljs ojs lntjs.

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  20/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  28

  Imaurn 28 @ukvj usunrmj nnlmlj

  Vm ko skrvmljr VC\X lk fjrrkj kokftr`mfj lko pjrtno sk dn fj`imaurnlj

  fjrrkftnck`tk, ookanr no fjrrkj lko usunrmj, u` ck`sngk fj` u`n

  fj`trnskn prjvmsmj`no nutjctmfnck`tk ak`krnln. Xjr kgkcpoj7

  Imaurn 2> @jtmimfnfm` lk fuk`tn lk usunrmj frknln

  K` fnsj fj`trnrmj, sk lkbkr usnr ko ijrcuonrmj pnrn rkamstrnr u`n `ukvn

  fj`trnskn pnrn ko usunrmj.

  Imaurn 22 Ijrcuonrmj lk rkamstrj lk `ukvn fj`trnskn

  Xnrn lnrok no `ukvj usunrmj ojs prmvmokamjs lk nlcm`mstrnljr lko pjrtno,

  lkbkcjs dnfkr fomfek` "Rjoks", lj`lk sk cjstrnr` ojs rjoks fj` ojs quk

  fuk`tn ko usunrmj nftunock`tk.

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  21/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  2>

  Imaurn 26 Rjoks lk usunrmj

  Oukaj, dnfkcjs fomfek` "Vkokffmj`nr", fj` oj funo npnrkfkr u`n vk`tn`n

  kckrak`tk lj`lk sk cjstrnr` tjljs ojs rjoks k` ko smstkcn.

  Imaurn 2< Vkokffm` lk rjoks lk usunrmj

  Oukaj, ksfjakcjs ko rjo "Nlcm`mstrnljr" y aunrlncjs ojs fncbmjs.

  Imaurn 2; Rjo Nlcm`mstrnljr nsma`nlj no usunrmj

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  22/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  22

  Imaurn 29 Aunrlnr fncbmjs rknomznljs k` on fuk`tn lko usunrmj

  mm.

  Nlcm`mstrnfm` lk usunrmjs

  K` on skffm` [sunrmjs y jran`mznfmj`ks lko Xn`ko lk Fj`trjo sk

  cukstrn` ojs usunrmjs y jran`mznfmj`ks kxmstk`tks. Vm lkskncjs cjlmimfnr

  noaj nfkrfn lk u` usunrmj k` pnrtmfuonr, pjlkcjs dnfkr fomfek` ko bjt`

  Nffmj`ks lk lmfdj usunrmj.

  Imaurn 21 [sunrmjs lko pjrtno

  Fj` oj funo sk cjstrnr` ons smaumk`tks jpfmj`ks.

  Imaurn 24 Nffmj`ks quk sk puklk` rknomznr fj` u` usunrmj lko pjrtno

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  23/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  26

  Klmtnr7 kstn jpfm` `js ookvnrn `ukvnck`tk no ijrcuonrmj lk

  klmfm` lko usunrmj, lj`lk pjlrkcjs cjlmimfnr funoqumkrn lk sus

  lntjs.

  Xkrcmsjs7 kstn jpfm` `js pkrcmtk kspkfmimfnr fuoks sj` ojs

  rjoksquk tmk`k` ojs pkrcmsjs pnrn nlcm`mstrnr ko usunrmj.Nlcm`mstrnr pam`ns7kstn jpfm` pkrcmtk nlcm`mstrnr ons pam`ns

  pkrsj`noks lk u` usunrmj.

  Vupon`tnr usunrmj7kstn jpfm` nbrk jtrn pkstnn lko `nvkanljr

  Qkb, on funo pkrcmtk `nvkanr ko smtmj Qkb tno fjcj oj dnrn ko

  usunrmj.

  Lksnftmvnr7kstn jpfm` pkrcmtk lksnftmvnr on fuk`tn lko usunrmj.

  mmm.

  Jran`mznfmj`ks

  Ons jran`mznfmj`ks sj` usnlns pnrn rkprksk`tnr kstrufturns gkrrqumfns lk

  usunrmjs tno fjcj7 fjcpnns, jran`mznfmj`ks sm` im`ks lk oufrj, maoksmns,

  ksfukons, foubks, y cs. Xjr oj tn`tj, sm tuvmrncjs u`n fjokffm` lk

  usunrmjs quk pkrtk`kfk` n on cmscn narupnfm`, y stn tmk`k u`n

  kstrufturn gkrrqumfn, pjlrncjs cjlkonr kstk fj`tkxtj fjcj u`n

  jran`mznfm` quk m`fouyk vnrmns sub-jran`mznfmj`ks.

  K` Omikrny, ojs nlcm`mstrnljrks lk u`n jran`mznfm` puklk` nlcm`mstrnr

  tjljs ojs usunrmjs k` su jran`mznfm` y k` funoqumkrn lk sus sub-

  jran`mznfmj`ks. Nsmcmscj, ojs pkrcmsjs lk u` nlcm`mstrnljr lk

  jran`mznfm` sk npomfn` tn`tj pnrn on jran`mznfm` n on funo pkrtk`kfk,

  fjcj pnrn funoqumkrn lk sus sub-jran`mznfmj`ks. K` ksk sk`tmlj, ko

  prm`fmpno prjpsmtj lko usj lk jran`mznfmj`ks, ks lmstrmbumr on akstm` lk

  ojs usunrmjs.

  @ukstrj pjrtno puklk tk`kr u`n j vnrmns jran`mznfmj`ks, lkpk`lmk`lj lko

  tmpj lk smtmj Qkb quk kstkcjs fj`struyk`lj. Ons jran`mznfmj`ks puklk`

  skr jran`mznlns k` gkrnrquns lk u` `ckrj momcmtnlj lk `mvkoks, ns fjcj

  tncbm`, ojs usunrmjs puklk` pkrtk`kfkr n u`n j cs jran`mznfmj`ks.

  Lk cn`krn nlmfmj`no, ons jran`mznfmj`ks puklk` skr nsjfmnlns fj` rjoks.

  [`n pjsmbok npomfnfm` lk kstk fnsj k` u`n jran`mznfm` rkno skrn u`

  Lkpnrtnck`tj lk skaurmlnl lk \M. Xjr kgkcpoj7 pjlkcjs tk`kr k`

  `ukstrn jran`mznfm` u` Lkpnrtnck`tj lk skaurmlnl lk \M, no funo

  pjlkcjs fj`imaurnr fjcj u`n jran`mznfm` (k` Omikrny) quk pukln

  akstmj`nr tjljs ojs nspkftjs lk skaurmlnl k` tjljs ojs rkfursjs lko pjrtno.

  K`tj`fks, sm tk`kcjs usunrmjs fjcj cmkcbrjs lk kstn jran`mznfm`,

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  24/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  21 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  2;

  Imaurn 68 [sunrmjs y jran`mznfmj`ks kxmstk`tks k` ko pjrtno

  Oukaj, skokffmj`ncjs on jpfm` Nnlmr Jran`mznfm` jrcno

  Imaurn 6> Jpfm` Nnlmr jran`mznfm`

  Vk cjstrnr u` ijrcuonrmj pnrn nnlmr on `ukvn jran`mznfm`.

  Imaurn 62 Ijrcuonrmj pnrn nnlmr u`n jran`mznfm` no pjrtno

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  26/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  29

  @jcbrk7ko `jcbrk lk on jran`mznfm`

  \mpj7kstn jpfm` pkrcmtk kspkfmimfnr sm on jran`mznfm` ks lko tmpj

  `jrcno j u`n ojfnomznfm`

  Jran`mznfm` pnlrk7 no dnfkr fomfe k` ko k`onfk Vkokffmj`nr lk

  kstn jpfm` cjstrnr u`n vk`tn`n kckrak`tk quk pkrcmtmr

  skokffmj`nr on jran`mznfm` quk ks pnlrk lmrkftj lk on jran`mznfm`quk kstncjs frkn`lj.

  Jbskrvnfm`7 ks prkfmsj nlvkrtmr quk, no frknr u`n jran`mznfm` skrkcjs

  fj`smlkrnljs nutjctmfnck`tk fjcj cmkcbrjs. Nsmcmscj, nlkcs lk

  cmkcbrjs, skrkcjs prjpmktnrmjs lk lmfdn jran`mznfm` (rjo prjpmktnrmj),

  pjr oj funo, tk`lrkcjs tjljs ojs prmvmokamjs sjbrk stn.

  K`tj`fks, ook`ncjs ojs lntjs, y dnfkcjs fomfek` Aunrlnr.

  Oukaj sk cjstrnr u` ck`sngk m`lmfn`lj quk sk aunrlnrj` ojs lntjs lk on

  jran`mznfm` sntmsinftjrmnck`tk, y ko ijrcuonrmj sk kxpn`lmr pkrcmtmk`lj

  m`arksnr m`ijrcnfm` nlmfmj`no. Nu`quk `j ks kstrmftnck`tk `kfksnrmj

  m`arksnr tjljs ojs lntjs.

  Imaurn 66 @ukvn jran`mznfm` nnlmln no pjrtno

  Vm lkskncjs frknr y nsma`nr u` smtmj Qkb n on jran`mznfm`, lkbkcjs dnfkr

  fomfe k` on jpfm` Vmtmj lk on jran`mznfm`, y cnrfnr on fnsmoon lk

  vkrmimfnfm` Frknr smtmj.

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  27/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  21

  Imaurn 6< Frknr smtmj Qkb n u`n jran`mznfm`

  Ons jran`mznfmj`ks puklk` tk`kr cotmpoks fjrrkjs kokftr`mfjs,

  lmrkffmj`ks, `ckrjs tkoki`mfjs j smtmjs Qkb kxtkr`js nsjfmnljs. Lk skr

  `kfksnrmj, on jpfm` Vkrvmfmjs puklk skr usnln pnrn m`lmfnr ojs lns y

  djrns lk jpkrnfm` lk on jran`mznfm`.

  Xjr ko cjck`tj, rkarksnrkcjs n on omstn prm`fmpno lk ons jran`mznfmj`ks.

  Imaurn 6; Fncbmjs aunrlnljs k` on jran`mznfm`

  Oukaj, dnfkcjs fomfe k` ko bjt` Nffmj`ks lk on jran`mznfm` quk

  nfnbncjs lk frknr, fj` oj funo sk cjstrnr` ons smaumk`tks jpfmj`ks.

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  28/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  24

  Imaurn 69 Nffmj`ks quk sk puklk` rknomznr fj` u`n jran`mznfm`

  Klmtnr7 kstn jpfm` `js ookvnrn `ukvnck`tk no ijrcuonrmj lk

  klmfm` lk on jran`mznfm`, lj`lk pjlrkcjs cjlmimfnr funoqumkr

  lktnook.

  Nlcm`mstrnr ko cnpn lko smtmj7 kstn jpfm` pkrcmtk frknr y

  nlcm`mstrnr ons pam`ns pbomfns y prmvnlns lko smtmj Qkb lk on

  jran`mznfm`.

  Nsma`nr rjoks lk jran`mznfm`7 kstn jpfm` `js pkrcmtk nsma`nr

  Rjoks lk jran`mznfm` n ojs usunrmjs cmkcbrjs. Xjr lkikftj, ons

  jran`mznfmj`ks sj` frknlns fj` 6 rjoks7 Nlcm`mstrnljr lk

  jran`mznfm` (Jran`mzntmj` Nlcm`mstrntjr), Xrjpmktnrmj lk on

  jran`mznfm` (Jran`mzntmj` Jw`kr) y Cmkcbrj lk on

  jran`mznfm` (Jran`mzntmj` Ckcbkr). Xjlkcjs nsma`nr u`j j

  cs rjoks n fnln usunrmj cmkcbrj lk on jran`mznfm`. \jljs ojscmkcbrjs tmk`k` pjr lkikftj nsma`nljs ko rjo Cmkcbrj lk on

  jran`mznfm`.

  Nsma`nr usunrmjs7 kstn jpfm` `js ookvnr n u`n pn`tnoon lj`lk

  pjlkcjs busfnr y skokffmj`nr usunrmjs lko pjrtno pnrn nsma`nrojs

  fjcj cmkcbrjs lk on jran`mznfm`.

  Nnlmr usunrmj7kstn jpfm` pkrcmtk narkanr u` `ukvj usunrmj k`

  ko pjrtno, ko funo skr nutjctmfnck`tk nsma`nlj fjcj cmkcbrj

  lk on jran`mznfm`.

  Nnlmr jran`mznfm` `jrcno7 kstn jpfm` pkrcmtk nnlmr u`n

  jran`mznfm` dmgn n on jran`mznfm` skokffmj`nln. Lk kstncn`krn, frkncjs gkrnrquns lk jran`mznfmj`ks fj` rkonfmj`ks

  pnlrk-dmgj.

  Nnlmr ojfnomznfm`7 kstn jpfm` pkrcmtk nnlmr u`n Ojfnomznfm`

  dmgn, on funo ks u` tmpj kspkfmno lk jran`mznfm` quk `j puklk

  tk`kr cs jran`mznfmj`ks dmgns.

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  29/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  2=

  Komcm`nr7 kstn jpfm` komcm`n on jran`mznfm` lko pjrtno. Oj

  prmckrj quk lkbkcjs nskaurnr`js n`tks lk komcm`nr on

  jran`mznfm` ks quk `j tk`an cmkcbrjs.

  mv.

  Vmtmjs Qkb

  [` smtmj Qkb ks u` fj`gu`tj lk pam`ns quk puklk` skr usnlns pnrn

  pubomfnr fj`tk`mlj j npomfnfmj`ks. Ojs smtmjs puklk` skr m`lkpk`lmk`tks j

  puklk` kstnr nsjfmnljs n u`n jran`mznfm`, y skrvmr fjcj smtmj Qkb lk

  stn.

  Ojs smtmjs Qkb k` Omikrny puklk` skr jran`mznljs lk cn`krn gkrrqumfn, no

  mauno quk ons jran`mznfmj`ks. On lmikrk`fmn k`trk smtmjs Qkb y

  jran`mznfmj`ks, pjr su pukstj, ks quk ojs smtmjs Qkb sj` usnljs pnrn

  jran`mznr pam`ns, fj`tk`mlj, npomfnfmj`ks y usunrmjs5 cmk`trns quk ons

  jran`mznfmj`ks sj` soj usnlns pnrn narupnr usunrmjs. Ks pjsmbok

  fjcpnrtmr ko fj`tk`mlj k`trk ojs smtmjs quk ijrcn` pnrtk lk u`n cmscn

  gkrnrqun. Xjr kgkcpoj, sm u` smtmj pnlrk tmk`k u` ljfuck`tj ooncnlj

  Jbgktmvjs lko cks, y sk lkskn tk`kr u`n fjpmn pnrn tjljs sus sub -smtmjs,

  ko nlcm`mstrnljr lko smtmj Qkb pnlrk, puklk dnbmomtnr on fjcpnrtmfm` lk

  fj`tk`mlj pnrn fjcpnrtmr nutjctmfnck`tk ko ljfuck`tj fj` sus sub-

  smtmjs, k` ouanr lk k`vmnr ko ljfuck`tj n fnln smtmj Qkb m`lmvmlunock`tk.

  Nsmcmscj, ojs prmvmokamjs lk fjcpnrtmfm` lk fj`tk`mlj puklk` skr

  fj`imaurnljs pnrn pkrcmtmr quk ojs nlcm`mstrnljrks lk smtmjs pukln`

  fjcpnrtmr fj`tk`mlj n trnvs lk ojs smtmjs Qkb quk fnln u`j lk koojs

  nlcm`mstrn.

  Ojs smtmjs Qkb puklk` tncbm` skr utmomznljs pnrn fj`stmtumr msons, n ons

  funoks funoqumkr usunrmj lko pjrtno (cmkcbrj lk u`n jran`mznfm` j `j)

  pukln u`mrsk. Jbvmnck`tk, lkpk`lmk`lj lko tmpj lk ckcbrksn quk tk`an

  fnln smtmj. Xjr oj tn`tj, pjlkcjs usnr ojs Vmtmjs Qkb pnrn frknr

  kstrufturns trn`svkrsnoks n on gkrnrqun jran`mznfmj`no lko pjrtno, tno fjcj

  fjcu`mlnlks j arupjs lk m`tkrs.

  Xjr kgkcpoj, pjlkcjs utmomznr u` smtmj Qkb pnrn rkprksk`tnr ko Fk`trj

  lk Vnoul lk u`n jran`mznfm`, on funo puklk skr lk m`tkrs ak`krno,

  m`lkpk`lmk`tkck`tk lk on jran`mznfm` lko pjrtno n on funo ko usunrmj

  pkrtk`kzfn7 Yk`tns, Cnrektm`a, Rkfursjs Ducn`js, ktf.

  Nsmcmscj, pjlkcjs utmomznr ojs smtmjs Qkb pnrn frknr fjcu`mlnlks quk

  pkrcmtn` gu`tnr pkrsj`ns fj` m`tkrksks k` fjc`. Xjr kgkcpoj, pjlkcjs

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  30/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  68

  frknr smtmjs Qkb ska` ojs tmpjs lk lkpjrtk quk prnftmfn` ojs usunrmjs lko

  pjrtno.

  Fj` ko jbgktmvj lk pkrcmtmr mcpokck`tnr lmikrk`tks ksfk`nrmjs y k`tjr`js

  lk fjonbjrnfm`, ojs smtmjs Qkb k` Omikrny prjpjrfmj`n` trks tmpjs lk

  ckcbrksn7 Nbmkrtj, Rkstrm`amlj y Xrmvnlj5 ojs funoks pnsnrkcjs nkxpomfnr k` brkvks m`stn`tks.

  Lk cn`krn nlmfmj`no n kstns ckcbrksns, ks prkfmsj ck`fmj`nr quk,

  fun`lj u` smtmj ks nsjfmnlj fj` u`n jran`mznfm`, tjljs ojs usunrmjs lk

  lmfdn jran`mznfm` sj` nutjctmfnck`tk fj`smlkrnljs cmkcbrjs lko

  smtmj.

  Ojs smtmjs Qkb puklk` skr frknljs lkslk ko pn`ko lk fj`trjo lk Omikrny.

  Nsmcmscj, ojs usunrmjs puklk` `nvkanr n trnvs lk sus smtmjs Qkb, j

  u`mrsk n smtmjs Qkb lmspj`mboks k` ko pjrtno, cklmn`tk kopjrtokt Cms smtmjsQkb.

  Xnrn nnlmr u` smtmj Qkb pjlkcjs dnfkr fomfe k` Vmtmjs Qkb k` on

  skffm` Vmtmjs Qkb lko Xn`ko lk fj`trjo.

  Imaurn 61 Vkffm` Vmtmjs Qkb lko Xn`ko lk Fj`trjo

  Vk cjstrnr` ojs smtmjs Qkb kxmstk`tks.

  Imaurn 64 Vmtmjs Qkb kxmstk`tks k` ko pjrtno

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  31/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  6>

  Oukaj, skokffmj`ncjs on jpfm` Nnlmr Vmtmj Qkb k` bon`fj.

  Imaurn 6= Jpfm` Nnlmr smtmj Qkb k` bon`fj

  Jbskrvnfm`7 lk cn`krn nlmfmj`no, ko bjt` Nnlmr cjstrnr ons

  jpfmj`ks pnrn nnlmr smtmjs Qkb utmomzn`lj pon`tmoons lk smtmj Qkb

  kxmstk`tks.

  Vk cjstrnr u` ijrcuonrmj pnrn nnlmr ko `ukvj smtmj Qkb.

  Imaurn

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  32/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  62

  smtmj Qkb rkstrm`amlj npnrkfkr k` ko pjrtokt Cms smtmjs Qkb,

  sm` kcbnraj, ojs usunrmjs soj pjlr` sjomfmtnr skr cmkcbrjs.

  Oukaj, u` nlcm`mstrnljr lko smtmj Qkb lkbk nfkptnr cn`unock`tk

  lmfdn sjomfmtul. [` smtmj Qkb prmvnlj `j npnrkfkr k` ko pjrtokt

  Cms smtmjs Qkb, y ojs usunrmjs soj pjlr` skr nnlmljs pjr u`

  nlcm`mstrnljr lko smtmj Qkb.Xkrcmtmr on akstm` cn`uno lk on ckcbrksn7 kstn jpfm` dnbmomtn

  j lksdnbmomtn on pjsmbmomlnl lk nnlmr j rkcjvkr cn`unock`tk n

  ojs usunrmjs lko smtmj Qkb. Xjr lkikftj, on akstm` cn`uno lk on

  ckcbrksn sk k`fuk`trn dnbmomtnln. Kstj pkrcmtk n ojs

  nlcm`mstrnljrks nsma`nr cn`unock`tk usunrmjs no smtmj. \ncbm`

  pkrcmtk n ojs usunrmjs u`mrsk n ojs smtmjs Qkb nbmkrtjs j sjomfmtnr

  u`mrsk n ojs smtmjs Qkb rkstrm`amljs. Xnrn ojs smtmjs Qkb lk

  jran`mznfmj`ks, on akstm` cn`uno lk on ckcbrksn sk k`fuk`trn,

  pjr lkikftj, lksdnbmomtnln. Kstj jfnsmj`n quk ojs cmkcbrjs lk on

  jran`mznfm` skn` nutjctmfnck`tk nsma`nljs fjcj cmkcbrjs

  lko smtmj, smaumk`lj on pjotmfn lk ckcbrksn lk on jran`mznfm`.

  Nsmcmscj, yn quk on akstm` cn`uno lk on ckcbrksn kst

  lksdnbmomtnln pjr lkikftj, pnrn ko fnsj lk ojs smtmjs lk

  jran`mznfmj`ks, on skffm` [sunrmjs k` on nlcm`mstrnfm` lko smtmj

  Qkb `j sk k`fj`trnr lmspj`mbok.

  Vmtmj pnlrk7 kstn jpfm`,pkrcmtk skokffmj`nr u` smtmj pnlrk pnrn ko

  smtmj Qkb quk sk kstn frkn`lj. Ko usj lk gkrnrquns lk smtmjs

  pkrcmtk smcpomimfnr on nlcm`mstrnfm` lk on ckcbrksn k` ojs smtmjs

  y on fjcpnrtmfm` lk fj`tk`mlj k`trk stjs. Fun`lj

  skokffmj`ncjs u` smtmj pnlrk, npnrkfk on jpfm` nlmfmj`no Omcmtnr

  on ckcbrksn n cmkcbrjs lko smtmj pnlrk. Vm kstn jpfm` kst

  dnbmomtnln, on pjotmfn lk ckcbrksn lko smtmj Qkb rknomznr u`n

  rkvmsm`, lk tno cn`krn quk sk pukln nsma`nr cmkcbrjs no smtmj

  nftuno, soj sm kstjs yn sj` cmkcbrjs lko smtmj pnlrk.

  Ktmquktns7 pjlkcjs usnr ko smstkcn lk ktmquktns lk Omikrny sjbrk

  ko smtmj Qkb. Kstj pkrcmtmr m`lmfnr ojs tpmfjs trntnljs pjr ko smtmj

  Qkb lk`trj lko pjrtno.

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  33/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  66

  Imaurn Vkffm` lk fonsmimfnfm` y ktmquktns lko smtmj Qkb

  K`tj`fks, ook`ncjs ojs lntjs, y dnfkcjs fomfek` Aunrlnr.

  ] ko ijrcuonrmj sk kxpn`lmr pkrcmtmk`lj m`arksnr m`ijrcnfm` nlmfmj`no.

  Nu`quk `j ks kstrmftnck`tk `kfksnrmj m`arksnr tjljs ojs lntjs.

  Imaurn

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  34/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  61 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  6;

  Ks prkfmsj m`lmfnr quk Omikrny, smkcprk prjpjrfmj`n u` smtmj Qkb pjr

  lkikftj, ko funo ks tncbm` fj`jfmlj fjcj ko smtmj prm`fmpno lko pjrtno. Kstk

  smtmj `jrcnock`tk tjcn ko `jcbrk quk sk ok lmj no pjrtno no cjck`tj lk

  skr m`stnonlj.

  v.

  Arupjs lk usunrmjs

  Ojs Arupjs lk usunrmjs sj` u` narupncmk`tj nrbmtrnrmj lk usunrmjs. Kstjs

  arupjs sj` frknljs pjr nlcm`mstrnljrks lko pjrtno pnrn narupnr usunrmjs

  quk `j tmk`k` u` jbvmj ntrmbutj j nspkftj jran`mznfmj`no j lk smtmj Qkb

  quk ojs rkonfmj`k. Ojs arupjs `j puklk` tk`kr pkrcmsjs fjcj ojs tmk`k`

  ojs rjoks, sm` kcbnraj, ojs Arupjs lk usunrmjs puklk` skr nnlmljs n

  Rjoks. Ojs arupjs sj` tmoks fun`lj sk tmk`k rkqukrmcmk`tjs lk skaurmlnl

  cuy fjcpokgjs.

  Ojs arupjs lk usunrmjs sj` cnyjrck`tk usnljs pnrn ojarnr noau`js lk ojssmaumk`tks jbgktmvjs7

  Xnrn smcpomimfnr on nsma`nfm` lk vnrmjs rjoks n u` arupj lk

  usunrmjs. Xjr kgkcpoj, k` ko pjrtno lk u`n [`mvkrsmlnl, sk puklk

  frknr u` arupj lk usunrmjs Ljfk`tks, pnrn narupnr n tjljs ojs

  ljfk`tks, m`lkpk`lmk`tkck`tk lk sus jran`mznfmj`ks, y ns

  pjlkr nsma`nroks u`j j cs rjoks, k` ouanr lk dnfkroj

  m`lmvmlunock`tk.

  Xnrn smcpomimfnr on ckcbrksn n u`j j cs smtmjs cklmn`tk on

  kspkfmimfnfm` lk u` arupj lk usunrmjs. Vm usncjs ko kgkcpoj

  n`tkrmjr, tjljs ojs ljfk`tks pjlrn` skr cmkcbrjs lk ojs

  smaumk`tks smtmjs Qkb7 \rnbngnljrks y kstulmn`tks lk on

  [`mvkrsmlnl y Xontnijrcn lk Fjonbjrnfm` lk ljfk`tks, sm

  nsma`ncjs no arupj lk usunrmjs Ljfk`tks fjcj cmkcbrj lk

  kstjs smtmjs.

  Xnrn prjpjrfmj`nr pam`ns pbomfns j prmvnlns prklkim`mlns pnrn

  ojs usunrmjs quk pkrtk`kfk` n u` arupj lk usunrmjs kspkfimfj.

  Xjr kgkcpoj, ko arupj lk usunrmjs Ljfk`tks, pjlrn skr frknlj

  pnrn nskaurnr`js lk quk on pam`n prm`fmpno lk ojs smtmjs

  pkrsj`noks lk tjljs ojs ljfk`tks, tmk`k` ons cmscns

  lmspjsmfmj`ks y npomfnfmj`ks.

  Xnrn frknr u` arupj pjlkcjs dnfkr fomfe k` on jpfm` Arupjs lk

  usunrmjs k` on skffm` [sunrmjslko Xn`ko lk fj`trjo.

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  36/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  69

  Imaurn

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  37/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  61

  Imaurn

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  38/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  64

  Klmtnr ojs pkrcmsjs7kstn jpfm` `js pkrcmtk lkim`mr ojs pkrcmsjs

  lk ojs rjoks sjbrk ko smtmj Qkb lko arupj.

  Nlcm`mstrnr ons pam`ns lko smtmj Qkb7 nu`quk ojs arupjs lk

  usunrmjs `j tmk`k` pam`ns Qkb pjr fuk`tn prjpmn, pjlkcjs

  frknr pon`tmoons lk pam`ns Qkb pnrn u` arupj. Fun`lj u` arupj

  lk usunrmjs tmk`k pon`tmoons lk pam`ns Qkb, funoqumkr usunrmj qukskn nnlmlj no arupj tk`lr ons pam`ns lko arupj fjpmnlns k` sus

  pam`ns pkrsj`noks.

  Nsma`nr cmkcbrjs7kstn jpfm` `js ookvnr n u`n pn`tnoon lj`lk

  pjlkcjs busfnr y skokffmj`nr usunrmjs lko pjrtno pnrn nsma`nrojs

  no arupj.

  Komcm`nr7 kstn jpfm`komcm`n ko arupj lk usunrmjs.

  vm. Rjoks

  Ojs rjoks sj` usnljs pnrn narupnr pkrcmsjs quk lkim`k` u`n iu`fm`

  kspkfimfn lk`trj lko pjrtno, lk nfukrlj n u` nofn`fk k` pnrtmfuonr. Ojs

  rjoks puklk` jtjranr pkrcmsjs n vnrmns iu`fmj`ks lk ojspjrtokts. Ojs rjoks

  puklk` skr fj`smlkrnljs fjcj u`n lksfrmpfm` lk u`n iu`fm`, tno fjcj

  Nlcm`mstrnljr lk ijrjs. [` rjo fj` ksk `jcbrk sk kspkrn quk tk`an

  pkrcmsjs n lmvkrsns iu`fmj`ks lk nlcm`mstrnfm` k` ko pjrtokt lk Ijrjs.

  Ojs usunrmjs quk sj` nnlmljs k` kstk rjo oukaj dkrkln` lmfdjs pkrcmsjs.

  Ojs rjoks tmk`k` u` nofn`fk lkim`mlj, ko funo puklk skr7 Xjrtno,

  Jran`mznfm` j Vmtmj Qkb.

  Ons lmikrk`fmns k`trk kstjs tmpjs lk rjoks sk puklk` lksfrmbmr fjcj smauk7

  Rjo lk pjrtno7 ojs pkrcmsjs sk lkim`k` y sk npomfn` n `mvko lk

  pjrtno.

  Rjo lk smtmj Qkb7 ojs pkrcmsjs sk lkim`k` n `mvko lk pjrtno y sk

  npomfn` n u` smtmj Qkb kspkfimfj.

  Rjo lk jran`mznfm`7ojs pkrcmsjs sk lkim`k` n `mvko lk pjrtno y sk

  npomfn` n u`n jran`mznfm` kspkfimfn.

  Lkslk ko Xn`ko lk fj`trjo pjlkcjs frknr rjoks, ns fjcj tncbm` nsma`nrusunrmjs y pkrcmsjs n ojs rjoks. Xnrn kooj, pjlkcjs dnfkr fomfek` on jpfm`

  Rjolk on skffm` [sunrmjslko pn`ko lk fj`trjo.

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  39/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  6=

  Imaurn

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  40/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  41/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  Xnrn frknr u` Rjo, pjlkcjs dnfkr fomfe k` Nnlmr, y ksfjakcjsko tmpj

  lk rjo quk lkskncjs frknr (Xjrtno, Jran`mznfm` j Vmtmj Qkb).

  Imaurn ;> Jpfmj`ks pnrn nnlmr u` `ukvj rjo no pjrtno

  Vk cjstrnr u` ijrcuonrmj pnrn nnlmr ko `ukvj rjo. Ook`ncjs ojs lntjs,m`fouyk`lj ko jcbrk, ttuoj y lksfrmpfm`.

  Imaurn ;2 Ijrcuonrmj pnrn nnlmr u` `ukvj rjo no pjrtno

  Oukaj dnfkcjs fomfek` Aunrlnr.

  Vk cjstrnr `ukvnck`tk on omstn lk ojs rjoks kxmstk`tks, lj`lk pjlrkcjs

  vkr ko `ukvj rjo frknlj. Xnrn vkr qu nffmj`ks pjlkcjs rknomznr fj` ko

  `ukvj rjo, pjlkcjs dnfkr fomfe k` Nffmj`ks.

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  42/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  43/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  44/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  45/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  46/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  47/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  Jpfm` Nsma`nr cmkcbrjs lk u` kqumpj

  On akstm` lk pkrcmsjs k` ojs kqumpjs ks rknomznln n `mvko m`lmvmluno k`

  fnln pjrtokt, nffklmk`lj n on jpfm` Fj`imaurnfmj`ks y oukaj n on

  pkstnn Xkrcmsjs lko pjrtoktk` fukstm`.

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  48/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  49/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  50/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  ;8

  b.

  @nvkan`lj k` ko pjrtokt Ljfuck`tjs y Cuotmcklmn

  K` on vk`tn`n prm`fmpno lko pjrtokt Ljfuck`tjs y Cuotmcklmn pjlkcjs dnfkr fomfe

  k` u` ljfuck`tj pnrn vkr lktnooks nfkrfn lk stk. Xjr kgkcpoj7 `ckrj lk

  vkrsm` nftuno, dmstjrmno lk vkrsmj`ks, kstnlj, usunrmj quk subm ko ljfuck`tj,

  otmcj usunrmj quk oj cjlmimf, k`trk jtrjs. Lkpk`lmk`lj lko ljfuck`tj, noau`jscktnlntjs skr` kxtrnljs nutjctmfnck`tk y sk cjstrnr` k`trk sus lktnooks, tno

  fjcj7 frknljr, nutjr, ttuoj, tmpj lk fj`tk`mlj, ikfdn lk frknfm`, y ikfdn lk

  otmcn cjlmimfnfm`. K` ko fnsj lk nrfdmvjs lk nulmj j vmlkj, sk cjstrnr tncbm`

  ko tmkcpj lk lurnfm`.

  Imaurn 9; Ymstn lk ljfuck`tj lko pjrtokt Ljfuck`tjs y cuotmcklmn

  Nsmcmscj, k` kstn vmstn, tncbm` pjlrkcjs rknomznr ons smaumk`tks nffmj`ks sjbrk

  ko ljfuck`tj7

  Lksfnranr7kstn jpfm` pkrcmtk lksfnranr ko ljfuck`tj.

  Jbtk`kr [RO7kstn jpfm` cukstrn ko [RO lko ljfuck`tj k` ko skrvmljr.

  Jbtk`kr [RO QkbLNY7 kstn jpfm` cukstrn ko [RO QkbLNY lko

  ljfuck`tj k` ko skrvmljr. Cklmn`tk kstk [RO pjlrkcjs nbrmr, cjlmimfnr y

  ak`krnr `ukvns vkrsmj`ks lko ljfuck`tj, lkslk Cmfrjsjit Jiimfk j lkslk

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  51/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  ;>

  noa` jtrj fomk`tk QkbLNY. Cs nlkon`tk sk kxpomfnr fjcj pjlkcjs

  utmomznr kstk [RO.

  Klmtnr7 kstn jpfm` pkrcmtk fncbmnr ko fj`tk`mlj lko ljfuck`tj

  kspkfmimfn`lj u` nrfdmvj lmstm`tj, fncbmn`lj su ttuoj, lksfrmpfm` j tmpj,

  j nnlmk`lj ktmquktns, fntkajrns j fj`tk`mljs rkonfmj`nljs.

  Cjvkr7kstn jpfm` pkrcmtk ksfjakr u`n `ukvn ubmfnfm` k` ko rkpjsmtjrmjpnrn nocnfk`nr ko ljfuck`tj.

  Bojquknr/Fn`fkonr bojqukj7 kstn jpfm` kvmtn quk jtrjs usunrmjs

  cjlmimquk` ko ljfuck`tj cmk`trns kstncjs trnbngn`lj fj` stk. Vm

  dkcjs bojquknlj ko ljfuck`tj, n` ns, ojs lkcs usunrmjs pjlr` vkr

  su vkrsm` nftuno, sm ks quk tmk`k` ojs pkrcmsjs `kfksnrmjs. Im`nock`tk,

  lkspus lk trnbngnr fj` ko ljfuck`tj, pjlkcjs vjovkr n rkamstrnroj.

  Xkrcmsjs7 kstn jpfm` pkrcmtk fj`imaurnr pkrcmsjs kspkfimfjs pnrn ko

  ljfuck`tj.

  Cjvkr n on pnpkokrn lk rkfmfongk7 kstn jpfm` pkrcmtk rkcjvkr ko

  ljfuck`tj lk on ombrkrn lk Ljfuck`tjs y Cuotmcklmn.

  Vm ojs fjck`tnrmjs kst` dnbmomtnljs, tncbm` pjlrkcjs vkrojs, nnlmr `ukvjs, j

  susfrmbmrsk n ojs fjck`tnrmjs lko ljfuck`tj. Xjr lkikftj, ojs fjck`tnrmjs kst`

  dnbmomtnljs.

  Imaurn 99 Fjck`tnrmjs lk u` ljfuck`tj

  Ko ck` k` on zj`n supkrmjr lko pjrtokt Ljfuck`tjs y Cuotmcklmn, fj`tmk`k ojsbjtj`ks Nffmj`ks, Nnlmr, Jrlk`nr pjr y Nlcm`mstrnr. Nsmcmscj, tk`kcjs

  ojs bjtj`ks pnrn fncbmnr k`trk ons vmstns lk fj`j, lksfrmptmvn y lk omstn. Vm dny

  cufdjs ljfuck`tjs k` on ombrkrn lk ljfuck`tjs y cuotmcklmn, ko fncpj lk

  bsqukln puklk nyulnr`js n k`fj`trnr ojs ljfuck`tjs quk kstncjs busfn`lj.

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  52/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  ;2

  Imaurn 91 Jpfmj`ks lko ck` supkrmjr lko pjrtokt Ljfuck`tjs y cuotmcklmn

  Vm ko pjrtokt fj`tmk`k cs ljfuck`tjs lk ojs quk sk puklk` cjstrnr k` u`n sjon

  pam`n, pjlkcjs usnr on dkrrncmk`tn lk `nvkanfm` k` on zj`n m`ikrmjr lk on

  vk`tn`n lko pjrtokt pnrn mr `nvkan`lj lk pam`n k` pam`n, j pnrn fj`imaurnr quk

  sk cukstrk` cs ljfuck`tjs pjr pam`n.

  Imaurn 94 Dkrrncmk`tn lk `nvkanfm` lko pjrtokt Ljfuck`tjs y cuotmcklmn

  Fun`lj `nvkancjs k`trk ons fnrpktns lk ljfuck`tjs y cuotmcklmn, pjlrkcjs

  vkr ko k`onfk Vusfrmbmrsk k` on ksqum`n supkrmjr lkrkfdn k` on vmstn lk on fnrpktn.

  No dnfkr fomfe k` ko k`onfk Vusfrmbmrsk, pjlkcjs susfrmbmr`js n on fnrpktn quknftunock`tk kstncjs vmk`lj. Lk kstn cn`krn, rkfmbmrkcjs `jtmimfnfmj`ks lk

  fjrrkj kokftr`mfj fnln vkz quk sk rknomfk u`n nffm` k` on fnrpktn, tno fjcj

  fun`lj sk nnlk u` nrfdmvj, sk rknomzn u`n cjlmimfnfm` j u`n komcm`nfm`.

  m.

  Nffmj`ks

  Ko ck` Nffmj`ks sk cjstrnr soj sm dkcjs skokffmj`nlj u`j j cs

  ljfuck`tjs fj` ons fnsmoons lk skokffm`.

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  53/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  ;6

  Imaurn 9= Jpfmj`ks lko ck` Nffmj`ks lko pjrtokt Ljfuck`tjs y

  cuotmcklmn

  j

  Fn`fkonr bojqukj7 kstn jpfm` pkrcmtk lksbojquknr u`

  ljfuck`tj quk dnbn smlj bojquknlj, pkrj sm` rkamstrnr `m`a`

  `ukvj fncbmj k` stk. [sn`lj kstn jpfm` pjlkcjs prkvk`mr quk

  sk rkamstrk u`n `ukvn vkrsm`, no aunrlnr u`n vkrsm` ml`tmfn lko

  ljfuck`tj.

  j Rkamstrnr7 kstn jpfm` pkrcmtk rkamstrnr u` ljfuck`tj quk dkcjs

  klmtnlj. No rknomznr kstn nffm`, ko `ckrj lk vkrsm` lko

  ljfuck`tj sk m`frkck`tnr, y su vkrsm` n`tkrmjr quklnr

  arnbnln k` ko dmstjrmno.

  j Bojquknr7 kstn jpfm` pkrcmtk bojquknr u` ljfuck`tj quk

  qukrkcjs klmtnr. [sn`lj kstn jpfm` pjlkcjs prkvk`mr quk

  funoqumkr jtrj usunrmj cjlmimquk ko ljfuck`tj cmk`trns kstncjstrnbngn`lj fj` stk.

  j Cjvkr7 kstn jpfm` pkrcmtk ksfjakr u`n `ukvn ubmfnfm` k` ko

  rkpjsmtjrmj pnrn nocnfk`nr u` ljfuck`tj j fnrpktn. Xjlkcjs

  cjvkr cotmpoks ljfuck`tjs y fnrpktns no cmscj tmkcpj.

  Nsmcmscj, ks pjsmbok tncbm` cjvkr ljfuck`tjs y fnrpktns fj`

  soj nrrnstrnrojs y sjotnrojs.

  j K`vmnr n on pnpkokrn7 kstn jpfm` pkrcmtk rkcjvkr u` ljfuck`tj

  j fnrpktn lk on ombrkrn lk Ljfuck`tjs y Cuotmcklmn. Xjlkcjs

  k`vmnr cotmpoks ljfuck`tjs y fnrpktns n on pnpkokrn lk rkfmfongk,

  no cmscj tmkcpj.

  mm.

  Nnlmr

  Fj` ko bjt` Nnlmrpjlkcjs nnlmr ljfuck`tjs, fnrpktns, y nffksjs

  lmrkftjs, tno fjcj dnfkcjs k` ko smstkcn lk nrfdmvjs lk u`n fjcputnljrn

  lk ksfrmtjrmj.

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  54/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  ;1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  ;;

  Jtrn tmo iu`fmj`nomlnl lko pjrtokt Ljfuck`tjs y Cuotmcklmn, ks on

  iu`fmj`nomlnl lk nrrnstnr y sjotnrpnrn submr u` ljfuck`tj. No fj`trnrmj

  lk on submln lk ljfuck`tjs cn`uno, pjlkcjs skokffmj`nr, y nrrnstrnr ko

  ljfuck`tj lkslk ko smstkcn lk nrfdmvjs lk `ukstrn fjcputnljrn, y

  sjotnroj lk`trj lko pjrtokt. Oukaj, ko ljfuck`tj ks nutjctmfnck`tk

  submlj, y quklnr m`stn`t`knck`tk lmspj`mbok k` ko rkpjsmtjrmj. Ksprkfmsj ck`fmj`nr quk, nu`quk ko ljfuck`tj sk dnyn sjotnlj k`trk ko

  fj`tk`mlj lk u`n fnrpktn, n` ns, ko ljfuck`tj skr submlj

  lmrkftnck`tk n on fnrpktn "M`mfmj" lko prtokt.

  Imaurn 1> Ljfuck`tj Qjrl smk`lj nrrnstrnlj no pjrtokt Ljfuck`tjs y

  cuotmcklmn

  mmm.

  Jrlk`nr

  Xjlkcjs jrlk`nr ojs kokck`tjs cjstrnljs k` on vmstn prm`fmpno lko pjrtokt

  Ljfuck`tjs y Cuotmcklmn, usn`lj ko ck` Jrlk`nr pjr. Xjlkcjs

  jrlk`nrojs pjr ttuoj, ikfdn lk frknfm`, ikfdn lk cjlmimfnfm`, lksfnrans

  j tncnj.

  Imaurn 12 Jpfmj`ks lko ck` Jrlk`nr

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  56/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  ;9

  j \tuoj7 kstn jpfm` pkrcmtk jrlk`nr noinbtmfnck`tk ojs

  kokck`tjs, ska` su ttuoj.

  j Ikfdn lk frknfm`7 kstn jpfm` pkrcmtk jrlk`nr ojs kokck`tjs

  ska` on ikfdn k` on quk iukrj` frknljs.

  j

  Ikfdn lk cjlmimfnfm`7 kstn jpfm` pkrcmtk jrlk`nr ojskokck`tjs ska` su otmcn ikfdn lk cjlmimfnfm`.

  j

  Lksfnrans7 kstn jpfm` pkrcmtk jrlk`nr ojs kokck`tjs ska` ko

  `ckrj lk vkfks quk dn` smlj lksfnranljs.

  j \ncnj7 kstn jpfm` pkrcmtk jrlk`nr ojs kokck`tjs ska` ko

  kspnfmj lk lmsfj quk jfupn`.

  mv.

  Nlcm`mstrnr

  Ko ck` Nlcm`mstrnr pkrcmtk vkr ojs `jcbrks lk ojs tmpjs lk

  ljfuck`tjs y fj`gu`tjs lk cktnlntjs frknljs, ns fjcj tncbm` onotmcn vkz quk iukrj` klmtnljs.

  Imaurn 16 Jpfmj`ks lko ck` Nlcm`mstrnr lko pjrtoktLjfuck`tjs y

  cuotmcklmn

  j \mpjs lk ljfuck`tjs7 kstn jpfm` cukstrn on omstn lk tmpjs lk

  ljfuck`tjs quk dn` smlj frknljs.

  j Fj`gu`tjs lk cktnlntjs7 kstn jpfm` cukstrn on omstn lk

  fj`gu`tjs lk cktnlntjs frknljs.

  f.

  \mpjs lk ljfuck`tjs y fj`gu`tjs lk cktnlntjs

  Fun`lj u` usunrmj nsma`n u` tmpj lk ljfuck`tj n u` ljfuck`tj, ko usunrmj

  lkbk rkook`nr u` ijrcuonrmj k` ko funo, nlkcs lk pkrcmtmr submr u` nrfdmvj,

  pkrcmtmr m`arksnr lntjs nlmfmj`noks, ojs funoks sj` kspkfimfjs pnrn ko fj`gu`tj lk

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  57/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  ;1

  cktnlntjs lko tmpj lk ljfuck`tj nsma`nlj. Kstj iukrzn no usunrmj n `j jovmlnr

  m`arksnr m`ijrcnfm` mcpjrtn`tk nfkrfn lk sus ljfuck`tjs. Xjr kgkcpoj,

  pjlrncjs frknr u` tmpj lk ljfuck`tj prjtkamlj pjr lkrkfdjs lk nutjr, quk

  rkqumkrn quk ojs usunrmjs m`arksk` u`n omfk`fmn. N` cs mcpjrtn`tk, ojs tmpjs lk

  ljfuck`tjs y fj`gu`tjs lk cktnlntjs puklk` dnfkr cs ifmo k`fj`trnr

  ljfuck`tjs. Ojs vnojrks quk ojs usunrmjs m`arksn` k` ojs fncpjs lktkrcm`nljspjr ko fj`gu`tj lk cktnlntjs lko tmpj lk ljfuck`tj, sk fj`vmkrtk` k` kokck`tjs

  quk puklk` skr busfnljs lk`trj lko pjrtno. K` ksk sk`tmlj, pjlkcjs usnr ko

  pjrtokt lk bsqukln lk Omikrny pnrn busfnr ljfuck`tjs cklmn`tk kstjs

  kokck`tjs. Ojs tmpjs lk ljfuck`tjs y fj`gu`tjs lk cktnlntjs sj` nffksmboks

  lkslk ko bjt` Nlcm`mstrnr k` on zj`n supkrmjr lk on pn`tnoon prm`fmpno lko

  pjrtokt Ljfuck`tjs y Cuotmcklmn.

  Xjlkcjs vkr, klmtnr j nnlmr fj`gu`tjs lk cktnlntjs lkslk on jpfm`

  Nlcm`mstrnrFj`gu`tjs lk cktnlntjs.

  Imaurn 1< Fj`gu`tjs lk cktnlntjs

  Fjcj sk dn ck`fmj`nlj, u` fj`gu`tj lk cktnlntjs fj`smstk k` u` arupj lk

  fncpjs. Vm dnfkcjs fomfe k` ko bjt` Nnlmr, pjlkcjs usnr on m`tkrinz arimfn

  pnrn lkim`mr u` fj`gu`tj lk cktnlntjs quk oukaj pjlrkcjs nsma`nr n funoqumkr

  tmpj lk ljfuck`tj.

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  58/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  ;4

  Imaurn 1; Ijrcuonrmj pnrn nnlmr u` `ukvj fj`gu`tj lk cktnlntjs

  N`tks lk prjskaumr, ks `kfksnrmj nskaurnr`js lk quk on pkstnn Fncpjs, k` on

  zj`n mzqumkrln, dn smlj skokffmj`nln. Oukaj, pnrn lkim`mr u` fj`gu`tj lk

  cktnlntjs, bnstn fj` ksfjakr ojs fncpjs quk usnrkcjs, k` ko rkn lk on

  mzqumkrln, y ojs nrrnstrncjs y sjotncjs k` ko rkn lk on lkrkfdn. On m`tkrinz lk

  nrrnstrnr y sjotnr pkrcmtk n`mlnr ojs fncpjs, pjr tno cjtmvj, ks `kfksnrmj tk`kr

  fumlnlj no cjck`tj lk ubmfnr ojs fncpjs ksfjamljs. Ojs vnojrks pjr lkikftj,

  tncnj, y jtrns prkikrk`fmns puklk` skr fj`imaurnlns pnrn on cnyjrn lk ojs

  fncpjs lmspj`mboks. Xnrn fj`imaurnr kstns prkikrk`fmns, bnstn fj` dnfkr fomfe

  sjbrk ko fncpj k` ko rkn lk on lkrkfdn. Fj` kstj, nutjctmfnck`tk sk

  skokffmj`nr on pkstnn lk Fj`imaurnfm`k` ko rkn lk on mzqumkrln. Lk cn`krn

  notkr`ntmvn, pjlkcjs nffklkr n on pkstnn Fj`imaurnfm` dnfmk`lj fomfe k` ko

  bjt` Fj`imaurnfmj`kslk fnln u`j lk ojs fncpjs. Oukaj dnfkcjs ljbok fomfe

  sjbrk ko vnojr quk qukrkcjs klmtnr.

  Imaurn 19 Fncpjs lmspj`mboks pnrn nsma`nr no `ukvj fj`gu`tj lk cktnlntjs

  Omikrny pkrcmtk utmomznr ojs smaumk`tks tmpjs lk fncpjs k` ojs fj`gu`tjs lk

  cktnlntjs7

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  59/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  ;=

  Bjjokn`j7 kstk fncpj fj`smstk k` u`n fnsmoon lk skokffm`.

  Ikfdn7 kstk fncpj pkrcmtk m`arksnr u`n ikfdn. Ko fncpj lk ikfdn

  rkqumkrk u` ijrcntj lk ikfdn vomlj. Vm` kcbnraj, `j dny on `kfksmlnl lk

  m`arksnr on ikfdn cn`unock`tk, yn quk fun`lj sk skokffmj`n ko fncpj

  ikfdn, sk cjstrnr u` fnok`lnrmj k` ko funo pjlrkcjs skokffmj`nr ko vnojr.Lkfmcno7kstk fncpj pkrcmtk m`arksnr u` `ckrj lkfmcno.

  Ljfuck`tjs y cuotmcklmn7 kstk fncpj pkrcmtk skokffmj`nr u` nrfdmvj

  lkslk u`n ombrkrn lk ljfuck`tjs y cuotmcklmn lko pjrtno.

  D\CO7 kstk fncpj fj`smstk k` u` rkn quk puklk skr usnln pnrn frknr

  fj`tk`mlj D\CO.

  K`tkrj7 kstk fncpj pkrcmtk m`arksnr u` `ckrj k`tkrj.

  K`onfk n u`n pam`n7 kstk fncpj pkrcmtk k`onznr n u`n pam`n quk sk

  k`fuk`trn k` ko cmscj smtmj Qkb.

  @ckrj7 kstk fncpj pkrcmtk m`arksnr u` `ckrj lkfmcno j k`tkrj.

  Rnlmj7 kstk fncpj cukstrn vnrmns jpfmj`ks, lj`lk soj u`n lk koons

  puklk skr skokffmj`nln n on vkz. Ko `ckrj lk jpfmj`ks pjr lkikftj sj`

  trks, pkrj puklk skr pkrsj`nomznlj.

  Vkokffmj`nr7 kstk fncpj ks smcmonr no fncpj Rnlmj, fj` on kxfkpfm` lk

  quk sus jpfmj`ks sk cukstrn` k` u`n omstn lkspokanbok.

  \kxtj7kstk fncpj pkrcmtk m`arksnr tkxtj k` u`n son o`kn.

  Fngn lk tkxtj7kstk fncpj ks smcmonr no fncpj \kxtj, pkrj k` kstk fnsj,

  ko tkxtj puklk skr m`arksnlj k` cotmpoks o`kns, j m`fousj k` prrnijs

  skpnrnljs.

  Ks prkfmsj ck`fmj`nr quk ojs fj`gu`tjs lk cktnlntjs quk sj` frknljs k` kstn

  skffm`, lk cn`krn m`lkpk`lmk`tk, sj` rkutmomznboks. Ks lkfmr, u`n vkz quk stjs

  dn` smlj frknljs, puklk` utmomznrsk fjcj Fncpjs lk Cktnlntjs, k` funoqumkr

  tmpj lk ljfuck`tj.

  Xjr jtrn pnrtk, pjlkcjs vkr, klmtnr j nnlmr tmpjs lk ljfuck`tjs, lkslk on jpfm`

  Nlcm`mstrnr\mpjs lk ljfuck`tjs.

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  60/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  98

  Imaurn 11 \mpjs lk ljfuck`tjs

  Oukaj, pnrn nnlmr u` `ukvj tmpj lk ljfuck`tj dnfkcjs fomfe k` ko bjt`

  Nnlmr k` on zj`n supkrmjr lko funlrj lk lmojaj.

  Imaurn 14 Ijrcuonrmj pnrn nnlmr u` `ukvj tmpj lk ljfuck`tj

  Xnrn rknomznr kstj, skr `kfksnrmj lkim`mr u`j j cs fj`gu`tjs lk cktnlntjs pnrn

  nsjfmnr fj` ko `ukvj tmpj lk ljfuck`tj. Fun`lj frkncjs u` `ukvj tmpj lk

  ljfuck`tj, pjlkcjs lkim`mr Fncpjs lk Cktnlntjs Xrm`fmpnoks j Fncpjs lk

  Cktnlntjs Nlmfmj`noks. Ojs Fncpjs lk Cktnlntjs Xrm`fmpnoks sj`

  lmrkftnck`tk nsjfmnljs no tmpj lk ljfuck`tj, y `j qukln` lmspj`mboks pnrn

  funoqumkr jtrj tmpj lk ljfuck`tj. Ojs Fncpjs lk Cktnlntjs Nlmfmj`noks, pjr kofj`trnrmj, sk skokffmj`n` lk k`trk ojs Fj`gu`tjs lk cktnlntjs kxmstk`tks, ojs

  funoks sj` lkim`mljs m`lkpk`lmk`tkck`tk y, pjr oj tn`tj, puklk` skr usnljs k`

  cufdjs tmpjs lk ljfuck`tjs lmstm`tjs. Xjlkcjs lmikrk`fmnr ojs tmpjs lk

  ljfuck`tjs quk mcpokck`tn` ojs cmscjs Fncpjs lk Cktnlntjs Nlmfmj`noks,

  lkim`mk`lj lmikrk`tks Fncpjs lk Cktnlntjs Xrm`fmpnoks pnrn stjs. Lk

  funoqumkr cjlj, ojs Fncpjs lk Cktnlntjs Nlmfmj`noks `kfksmtn` skr lkim`mljs y

  aunrlnljs n`tks lk frknr ojs tmpjs lk ljfuck`tjs quk ojs usnr`.

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  61/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  9>

  Imaurn 1= Fncpjs lk cktnlntjs prm`fmpnoks y Fncpjs lk cktnlntjs

  nlmfmj`noks

  Xjr kgkcpoj, pjlrncjs frknr u` tmpj lk ljfuck`tj ooncnlj Vonbus, y lkim`mr

  su fj`gu`tj lk cktnlntjs. Ko tmpj lk ljfuck`tj Vonbus pjlrn tk`kr ojs

  fncpjs7 ttuoj lk fursj, prjiksjr, skckstrk, lksfrmpfm` lk fursj y

  rkqukrmcmk`tjs lko fursj. \jljs ojs sonbus k` `ukstrj smtmj Qkb lkbkrn` tk`kr on

  m`ijrcnfm` lk kstjs fncpjs. Kstj nskaurn quk sm rknomzncjs u`n bsqukln, y

  noa` sonbus lj`lk sus fncpjs ttuoj, prjiksjr, skckstrk j noa` jtrj fjm`fmlk`,

  stk sk cjstrnr fjcj rksuotnlj. K` fnsj quk qukrncjs usnr `ukstrj fj`gu`tj lk

  cktnlntjs soj pnrn ko tmpj lk ljfuck`tj Vonbus y `m`a` jtrj cs, frkncjs

  `ukstrj fj`gu`tj lk cktnlntjs lkbngj lko rkn Cktnlntjs Xrm`fmpnoks. Lk jtrj

  cjlj, pjlkcjs frknr `ukstrj fj`gu`tj lk cktnlntjs lk cn`krn m`lkpk`lmk`tk,

  (usn`lj on jpfm` Nlcm`mstrnr Fj`gu`tjs lk cktnlntjs Nnlmr) y oukaj

  skokffmj`nroj fjcj Fncpjs lk Cktnlntjs Nlmfmj`noks, lkbngj lko rkn Nnlmr

  fncpjs lk cktnlntjs.

  Imaurn 48 Fncpjs pnrn ko tmpj lk ljfuck`tj Vonbus

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  62/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  92

  l.

  Kxtrnffm` nutjctmfn lk cktnlntjs

  Fun`lj nnlmcjs `ukvjs ljfuck`tjs, j vkcjs ljfuck`tjs kxmstk`tks, sk

  kgkfutn nutjctmfnck`tk u` prjfksj quk kxtrnk ojs cktnlntjs lko nrfdmvj.

  Xjlkcjs vkr ojs cktnlntjs fun`lj nffklkcjs n on vmstn lko ljfuck`tj, k` ko

  onlj lkrkfdj lk on pn`tnoon.

  k.

  Rkstrmffmj`ks pjr tmpj lk ljfuck`tj

  Xjlkcjs ijrznr n ojs usunrmjs n nnlmr soj fmkrtj tmpj lk ljfuck`tjs n u`n

  fnrpktn lktkrcm`nln. Xjr lkikftj, u`n fnrpktn dmgn dkrkln ons rkstrmffmj`ks lk su

  fnrpktn pnlrk, pkrj pjlkcjs fncbmnr kstk fjcpjrtncmk`tj klmtn`lj on fnrpktn

  k` fukstm`, y skokffmj`n`lj ojs tmpjs lk ljfuck`tjs quk puklk` skr nnlmljs k`

  stn.

  Imaurn 4> Rkstrmffm` pjr tmpj lk ljfuck`tj k` u`n fnrpktn

  Ojs tmpjs lk ljfuck`tjs sj` u`n cn`krn pjlkrjsn lk kstnbokfkr rkaons, ons

  funoks ojs usunrmjs lkbk` fucpomr no submr nrfdmvjs.

  i. Nffksj QkbLNY

  Ko trcm`j QkbLNY sma`mimfn Nutjrn y Ykrsmj`nlj Lmstrmbulj bnsnlj k` Qkb.

  Kstn iu`fmj`nomlnl pkrcmtk n ojs usunrmjs frknr, klmtnr, cjvkr j komcm`nr, nrfdmvjs

  nocnfk`nljs k` skrvmljrks Qkb. Ks pjsmbok usnr QkbLNY k` on cnyjrn lk ojs

  smstkcns jpkrntmvjs y k`tjr`js lk ksfrmtjrmj, m`fouyk`lj Om`ux, Cnf y Qm`ljws.

  Xjr kgkcpoj, supj`ancjs quk usn`lj ko pjrtokt Ljfuck`tjs y Cuotmcklmn,

  dkcjs frknlj u`n fnrpktn ooncnln Anokrn lk mcak`ks, y dkcjs submlj

  noau`ns mcak`ks. Ojs usunrmjs lko pjrtno, quk tk`an` ojs pkrcmsjs nprjpmnljs,

  puklk` nffklkr n on fnrpktn y n ons mcak`ks fj`tk`mlns, usn`lj u` `nvkanljr

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  63/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  96

  Qkb y on m`tkrinz arimfn lk Omikrny. Vm` kcbnraj, QkbLNY prjpjrfmj`n u`n

  cn`krn notkr`ntmvn pnrn nffklkr n on fnrpktn y n sus mcak`ks, usn`lj u`

  kxpojrnljr lk nrfdmvjs lk ksfrmtjrmj trnlmfmj`no, k` ouanr lko `nvkanljr Qkb. Xnrn

  nffklkr n u`n fnrpktn nocnfk`nln k` ko pjrtokt Ljfuck`tjs y Cuotmcklmn k` u`

  skrvmljr rkcjtj, `kfksmtncjs ko usunrmj y fj`trnskn pnrn m`mfmnr sksm` k` ko

  Xjrtno, y on [RO QkbLNY lk on fnrpktn n on funo lkskncjs tk`kr nffksj.

  K`tj`fks, k` ko pjrtokt Ljfuck`tjs y Cuotmcklmn, `nvkancjs n on fnrpktn n on

  funo qukrkcjs nffklkr. Xjsmfmj`ncjs ko fursjr sjbrk on fnrpktn (k` `ukstrj

  kgkcpoj Anokrn lk mcak`ks), y skokffmj`ncjs Nffklkr lkslk ko ksfrmtjrmj.

  Imaurn 42 Jpfm` Nffklkr lkslk ko ksfrmtjrmj lk on fnrpktn Anokrn lk

  mcak`ks

  Fjpmncjs on [RO QkbLNY.

  Imaurn 46 [RO QkbLNY

  Oukaj, k` Qm`ljws, dnfkcjs fomfe k` Cm XF y skokffmj`ncjs Cms smtmjs k` rkl.

  Dnfkcjs fomfe k` Narkanr u` smtmj lk rkl y skaumcjs ojs pnsjs m`lmfnljs pjr ko

  nsmstk`tk. Xkancjs on [RO QkbLNY, y dnfkcjs fomfe k` Vmaumk`tk.Vk cjstrnr

  u` m`mfmj lk sksm`, lj`lk lkbkcjs m`arksnr ko usunrmj y fj`trnskn lk m`mfmj lk

  sksm` k` Omikrny. Oukaj, k` fnsj tk`ancjs ojs pkrcmsjs rkqukrmljs, on fnrpktn

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  64/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  91 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  9;

  a.

  Fj`imaurnfm` lko pjrtokt Ljfuck`tjs y Cuotmcklmn

  Xnrn fj`imaurnr ko pjrtokt Ljfuck`tjs y Cuotmcklmn lkbkcjs dnfkr fomfe k` ko

  bjt` Jpfmj`ks, k` on zj`n supkrmjr lk on vk`tn`n lko pjrtokt, y skokffmj`ncjs

  Fj`imaurnfm`. Oukaj, sk cjstrnr` ons jpfmj`ks lk pkrsj`nomznfm` pnrn ko

  pjrtokt k` on pkstnn Fj`imaurnfm`.

  Imaurn 49 Jpfmj`ks lk fj`imaurnfm` lko pjrtokt Ljfuck`tjs y cuotmcklmn

  Xnrn fncbmnr on fnrpktn rnz lko pjrtokt Ljfuck`tjs y Cuotmcklmn, skokffmj`ncjs

  on jpfm` Fnrpktn rnz, `nvkancjs j frkncjs on fnrpktn quk qukrkcjs lkim`mr

  fjcj fnrpktn rnz, y oukaj skokffmj`ncjs Aunrlnr. On fnrpktn rnz ks on fnrpktn

  lk cs notj `mvko quk ks nffksmbok lkslk ko pjrtokt Ljfuck`tjs y Cuotmcklmn. Xjr

  kgkcpoj, supj`ancjs quk frkncjs u`n fnrpktn ooncnln Cms ljfuck`tjs k` on

  fnrpktn M`mfmj. Vm fj`imaurncjs on fnrpktn Cms ljfuck`tjs pnrn skr `ukstrn

  `ukvn fnrpktn rnz, on fnrpktn prm`fmpno M`mfmj yn `j skrn nffksmbok.

  Xjr lkikftj, ko pjrtokt Ljfuck`tjs y Cuotmcklmn fj`tmk`k u`n bnrrn lk bsqukln

  quk pkrcmtk n ojs usunrmjs k`fj`trnr rpmlnck`tk ojs ljfuck`tjs quk busfn`. Vm

  `j qukrkcjs quk on bnrrn lk bsqukln sk cukstrk, lkbkcjs lkscnrfnr on fnsmoon

  lk skokffm` Cjstrnr bsqukln.

  On omstn lkspokanbok @ckrj cxmcj lk kokck`tjs, pkrcmtk kspkfmimfnr ko ocmtk

  lk fu`tns fnrpktns y ljfuck`tjs puklk` skr cjstrnljs n on vkz, k` on vk`tn`n

  lko pjrtokt.

  Ojs fj`tk`mljs rkonfmj`nljs, pjr lkikftj, kst` dnbmomtnljs pnrn ojs nrfdmvjs lko

  pjrtokt Ljfuck`tjs y Cuotmcklmn. Ojs fj`tk`mljs rkonfmj`nljs pkrcmtk` n ojs

  usunrmjs k`onznr fj`tk`mljs n ojs nrfdmvjs lko pjrtokt, m`fousj sm stjs `j

  fjcpnrtk` ons cmscns ktmquktns j fntkajrns. Xnrn lksdnbmomtnr ojs fj`tk`mljs

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  66/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  99

  rkonfmj`nljs pnrn ojs nrfdmvjs lko pjrtokt, lkbkcjs lkscnrfnr on fnsmoon lk

  vkrmimfnfm` Dnbmomtnr ojs fj`tk`mljs rkonfmj`nljs.

  Xjr lkikftj, ko pjrtokt Ljfuck`tjs y Cuotmcklmn pkrcmtk trks kstmojs lk

  vmsunomznfm`7 fj`j, omstn y lksfrmptmvn. K` on vk`tn`n lko pjrtokt, sk cukstrn`

  fj`js pnrn fnln tmpj lk vmstn, ojs funoks pkrcmtk` n ojs usunrmjs skokffmj`nr kokstmoj lk vmsunomznfm` quk oks pnrkzfn cs fcjlj. Lkbngj lk on fnbkfkrn Ymstns

  lk kstmoj lk prksk`tnfm`, pjlkcjs lkim`mr fuo kstmoj lk prksk`tnfm` kstnr

  lmspj`mbok pnrn skr skokffmj`nlj. Nlkcs, pjlkcjs lkim`mr ko jrlk` k` ko funo sk

  cukstrn` ojs fj`js, lk cjlj tno quk ko kstmoj lk prksk`tnfm` quk kst k` on

  fmcn, skr ko kstmoj lk prksk`tnfm` pjr lkikftj lko pjrtokt.

  Imaurn 41 Fj`imaurn`lj ojs kstmojs lk prksk`tnfm` lko pjrtokt Ljfuck`tjs y

  cuotmcklmn

  Lkbngj lk on fnbkfkrn Fjouc`ns cjstrnlns, pjlkcjs pkrsj`nomznr fuoks

  fjouc`ns npnrkfkr` fun`lj uskcjs ko pjrtokt Ljfuck`tjs y Cuotmcklmn, k` ko

  kstmoj lk vmsunomznfm` tmpj Omstn. Xjr lkikftj, sk cukstrn` ons fjouc`ns7 `jcbrk

  lk nrfdmvj, tncnj, kstnlj, lksfnrans y nffmj`ks. Xnrn nnlmr j komcm`nr ons

  fjouc`ns quk skr` cjstrnlns, pjlkcjs cjvkrons no funlrj Nftuno j no funlrj

  Lmspj`mbok. Nsmcmscj, pjlkcjs jrlk`nr ons fjouc`ns k` ko funlrj Nftuno

  pnrn fj`trjonr ko jrlk` k` quk sk cjstrnr` ons fjouc`ns k` ko pjrtokt7 on fjouc`n

  quk sk cukstrn k` on fmcn lko funlrj, ks on quk sk cjstrnr cs n on mzqumkrln k`

  ko pjrtokt.

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  67/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  91

  Imaurn 44 Fj`imaurn`lj ons fjouc`ns cjstrnlns k` ko kstmoj lk vmsunomznfm` lk

  Omstn k` ko pjrtokt Lfuck`tjs y cuotmcklmn

  Ons vnojrnfmj`ks, y vnojrnfmj`ks lk fjck`tnrmjs, pjr lkikftj, kst` dnbmomtnlns. Vm

  ojs usunrmjs lkfmlk` quk u` nrfdmvj, j fmkrtj fjck`tnrmj nfkrfn lk u` nrfdmvj, ks

  tmo j m`ijrcntmvj, puklk` vnojrnroj fjcj buk`j, dnfmk`lj fomfe k` ko fj`j lko

  puoanr dnfmn nrrmbn, gu`tj n on fonsmimfnfm`. Vm ojs usunrmjs pmk`sn` quk ko nrfdmvj j

  u` fjck`tnrmj, `j sj` tmoks j sj` krr`kjs, puklk` dnfkr fomfe k` ko fj`j lko

  puoanr dnfmn nbngj. Vm lkskncjs lksdnbmomtnr ons vnojrnfmj`ks, j ons vnojrnfmj`ks lk

  ojs fjck`tnrmjs, lkbkcjs lkscnrfnr, rkspkftmvnck`tk, on fnsmoon lk vkrmimfnfm`

  Nftmvnr ons vnojrnfmj`ks, j on fnsmoon lk vkrmimfnfm` Xkrcmtmr vnojrnr ojs

  fjck`tnrmjs.

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  68/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  94

  nnlmr ko pjrtokt Bojas n u`n pam`n lk u` smtmj Qkb, fj` oj funo

  frknrncjs u` boja fjcpnrtmlj pjr ojs cmkcbrjs lko smtmj. Xjr ko

  fj`trnrmj, sm ko pjrtokt Bojas sk nnlk n u`n pam`n lko smtmj pkrsj`no lk u`

  usunrmj, sk frknrn u` boja soj pnrn ksk usunrmj. K` ncbjs fnsjs, ko

  pjrtokt Bojas iu`fmj`n lk on cmscn cn`krn. ] pjr su pukstj, pjlkcjs

  fj`imaurnr ko pjrtokt pnrn quk m`fousj skn pjsmbok tk`kr vnrmjs bojas k`lmikrk`tks pam`ns lk u` cmscj smtmj Qkb.

  Imaurn 4= Xjrtokt Bojas

  Xjr lkikftj, ko pjrtokt Bojas cukstrn on otmcn k`trnln pubomfnln lk

  cn`krn fjcpoktn. Fun`lj nnlmcjs pjr prmckrn vkz ko pjrtokt n u`n

  pam`n, `j tmk`k k`trnlns rkamstrnlns, pjr oj funo kstnr vnfj.

  N`tks lk kcpkznr n pubomfnr k`trnlns, vncjs n fj`imaurnr ko pjrtokt.

  Fj`imaurnfm` lko pjrtokt Bojas

  Dnfkcjs fomfe k` Jpfmj`ks, k` on bnrrn lk ttuoj lko pjrtokt y

  skokffmj`ncjs Fj`imaurnfm`.

  Imaurn =8 Fj`imaurnfm` lko pjrtokt Bojas

  Lkbngj lk on pkstnn Fj`imaurnfm`, vkrkcjs ons smaumk`tks

  jpfmj`ks7

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  69/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  9=

  j Xrkikrk`fmns lk prksk`tnfm`

  Kstn skffm` pkrcmtk fncbmnr lmstm`tns jpfmj`ks lk

  vmsunomznfm` pnrn ko pjrtokt lk Bojas.

  @ckrj cxmcj lk kokck`tjs7 kstn jpfm`pkrcmtk ksfjakr ko `ckrj tjtno lk k`trnlns lk

  boja pnrn cjstrnr k` on pam`n m`mfmno.

  Xon`tmoon lk vmsunomznfm`7 kstn jpfm` pkrcmtk

  ksfjakr k`trk Fj`tk`mlj fjcpoktj, Rksuck`

  j \tuoj. Vm ksfjakcjs Rksuck`, soj sk

  cjstrnr ko rksuck`, y k` fnsj `j sk dnyn

  rkamstrnlj u`j, sk cjstrnr soj ons 68 prmckrns

  pnonbrns lk fnln k`trnln, gu`tj fj` on jpfm`

  Okkr cs, on funo pkrcmtmr vmsunomznr on k`trnln

  fjcpoktn. Nftmvnr on `jtmimfnfm` lk nbusj7 kstn jpfm`

  pkrcmtk cnrfnr fj`tk`mlj fjcj m`nprjpmnlj y

  k`vmnr u` fjrrkj kokftr`mfj n ojs

  nlcm`mstrnljrks.

  Nftmvnr fj`tk`mljs rkonfmj`nljs7 kstn jpfm`

  pkrcmtk skokffmj`nr fj`tk`mlj lk jtrjs pjrtokts,

  pnrn m`foumrojs k` ons k`trnlns lk cjlj tno quk ojs

  okftjrks pukln` vkrojs.

  Nftmvnr ons vnojrnfmj`ks7 kstn jpfm` pkrcmtk n

  ojs okftjrks vnojrnr ons k`trnlns lko boja.

  Nftmvnr fjck`tnrmjs7 kstn jpfm` pkrcmtk n ojs

  okftjrks fjck`tnr ons k`trnlns lko boja.

  Xkrcmtmr vnojrnr ojs fjck`tnrmjs7 kstn jpfm`

  pkrcmtk n ojs okftjrks vnojrnr ojs fjck`tnrmjs lk

  ons k`trnlns lko boja.

  Dnbmomtnr cnrfnljrks sjfmnoks7 kstn jpfm`

  pkrcmtk n ojs usunrmjs rknomznr u` \wkkt, u`

  Ck austn lk Infkbjje j u` +> lk Ajjaok

  Xous, sjbrk ons k`trnlns lko boja.

  Kstmoj lk prksk`tnfm`7 kstn jpfm`

  pkrcmtk skokffmj`nr u` kstmoj lk

  vmsunomznfm`, Ykrtmfno u Djrmzj`tno,

  pnrn ojs cnrfnljrks sjfmnoks k` ons

  k`trnlns lko boja.

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  70/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  18

  Cjstrnr on pjsmfm`7kstn jpfm` pkrcmtk

  ksfjakr u`n pjsmfm` Nrrmbn j Nbngj,

  pnrn ojs cnrfnljrks sjfmnoks k` ons

  k`trnlns lko boja.

  Cnrfnljrks sjfmnoks7kstn jpfm` pkrcmtk

  ksfjakr ojs cnrfnljrks sjfmnoks quk skdnbmomtnr` k` ons k`trnlns lko boja, ojs

  funoks puklk` skr7 \wmttkr, Infkbjje y

  Xous J`k lk Ajjaok Xous.

  j Rkcmtk`tk

  Kstn skffm` pkrcmtk lkim`mr ko fncpj Lk, k` ko ck`sngk

  lk fjrrkj kokftr`mfj quk ojs usunrmjs rkfmbk` lko pjrtokt

  Bojas.

  j

  Fjrrkj kokftr`mfj lk `ukvn k`trnln

  Kstn skffm` pkrcmtk lkim`mr ko Nsu`tj y ko Fukrpj

  pnrn ojs ck`sngks quk sk k`vn` fun`lj u`n `ukvn

  k`trnln dn smlj nnlmln.

  j Fjrrkj kokftr`mfj lk k`trnln nftunomznln

  Kstn skffm` pkrcmtk lkim`mr ko Nsu`tj y ko Fukrpj

  pnrn ojs ck`sngks quk sk k`vn` fun`lj u`n k`trnln dn

  smlj nftunomznln.

  j

  RVV

  Kstn skffm` pkrcmtk ksfjakr fcj ojs bojas sj`

  vmsunomznljs vn RVV, tn`tj pnrn ojs okftjrks quk usn` u`

  fomk`tk RVV, j n smtmjs Qkb kxtkr`js.

  @ckrj cxmcj lk kokck`tjs7 kstn jpfm`

  pkrcmtk ksfjakr ko `ckrj tjtno lk RVV ikkls n

  skr cjstrnljs k` on pam`n m`mfmno.

  Kstmoj lk prksk`tnfm`7 kstn jpfm` pkrcmtk

  ksfjakr k`trk Fj`tk`mlj fjcpoktj, Rksuck`

  j \tuoj.

  Ijrcntj7 kstn jpfm` pkrcmtk ksfjakr ko ijrcntj

  RVV k` ko funo qukrkcjs k`vmnr ons k`trnlns7 Ntjc

  >.8, RVV >.8 j RVV 2.8.

  [`n vkz quk dkcjs tkrcm`nlj lk fj`imaurnr on cn`krn fcj sk

  cjstrnr ko pjrtokt Bojas, pnsncjs oukaj n fj`imaurnr sus

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  71/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  1>

  pkrcmsjs, kspkfmnock`tk sm kstncjs mcpokck`tn`lj u` skrvmfmj

  lk boja fjcpnrtmlj.

  Xkrcmsjs

  Ojs pkrcmsjs pjr lkikftj lko pjrtokt Boja pkrcmtk` pubomfnrk`trnlns soj no prjpmktnrmj lko smtmj lj`lk sk dn nnlmlj ko

  pjrtokt. Kstj, pjr su pukstj, iu`fmj`n lk cn`krn nprjpmnln sm ko

  boja quk kstncjs mcpokck`tn`lj kstn k` ons pnam`ns pkrsj`noks

  lk u` usunrmj, pkrj `j sm sk trntn lk u` boja fjcpnrtmlj lk`trj lk

  u` smtmj Qkb. Xjr ksj, rksuotn fj`vk`mk`tk cjlmimfnr ojs pkrcmsjs

  pnrn pkrcmtmr n cotmpoks usunrmjs pubomfnr k` ko boja.

  Xrmckrj, frkncjs u` rjo pnrn ojs usunrmjs quk pjlr` pubomfnr k`

  ko boja, n ojs funoks fjc`ck`tk sk oks ooncn bojaukrs. ]

  nnlmcjs lmfdjs usunrmjs no rjo. Oukaj, dnfkcjs fomfe k` ko bjt`

  Xkrcmsjsk` ko pjrtokt Bojas.

  Imaurn => Jpfm` Xkrcmsjs lko pjrtokt Bojas

  Vk cjstrnr u`n omstn lk rjoks lk pjrtno y lk smtmj Qkb. ] vkrkcjs

  quk soj ko rjo Xrjpmktnrmj tmk`k on fnpnfmlnl pnrn nnlmr

  k`trnlns.

  Imaurn =2 Klmfm` lk pkrcmsjs lko pjrtokt Bojas

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  72/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  12

  K`tj`fks, cnrfncjs funoqumkr jtrj rjo j kqumpj quk lkbkrn

  pjlkr pubomfnr k` ko boja, y oukaj dnfkcjs fomfe k` Aunrlnr.

  [`n vkz dkfdj kstj, ojs usunrmjs k` ojs rjoks j kqumpjs quk dkcjs

  skokffmj`nlj, pjlr` pubomfnr k` ko boja fjcpnrtmlj.

  Ndjrn, vkncjs fcj sk rknomzn u`n pubomfnfm`.

  Xubomfnr k`trnlns k` ko Boja

  Xnrn pubomfnr k`trnlns k` ko boja lkbkcjs dnfkr fomfe k` ko bjt`

  Nnlmr k`trnln.

  Imaurn =6 Jpfm` Nnlmr k`trnln lk boja

  Npnrkfkr u`n pn`tnoon pnrn m`arksnr lntjs.

  Imaurn =< Ijrcuonrmj pnrn nnlmr u`n `ukvn k`trnln lk boja

  \k`kcjs u` ttuoj, u` fncpj pnrn m`lmfnr on ikfdn k` on funo sk

  pubomfnr on k`trnln, y u` klmtjr lk tkxtj k`rmqukfmlj quk pkrcmtk

  frknr k`trnlns cufdj cs narnlnboks y sjimstmfnlns, k` on funo

  pjlrncjs m`foumr mcak`ks, vmlkjs, fncbmnr ko fjojr lk on oktrn,

  k`trk jtrns iu`fmj`nomlnlks. Ks prkfmsj m`lmfnr quk cmk`trns

  vncjs ksfrmbmk`lj, on k`trnln nutjctmfnck`tk sk vn aunrln`lj

  fjcj bjrrnljr. Kstj prjpjrfmj`n trn`qumomlnl no usnr ko pjrtokt, yn

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  73/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  16

  quk `j pkrlkrkcjs m`ijrcnfm` k` fnsj quk ko `nvkanljr Qkb

  inook, j on fj`kxm` lk rkl sk m`tkrrucpn.

  Xjlkcjs m`arksnr u`n lksfrmpfm` lk on k`trnln lkbngj lk on

  fnbkfkrn Rksuck`, on fuo skr utmomznln pjr on pon`tmoon lk

  vmsunomznfm` Rksuck`. \ncbm` k`fj`trncjs on fnbkfkrnFntkajrmznfm`, lj`lk pjlkcjs narkanr ktmquktns y

  fntkajrns pnrn on k`trnln. No utmomznr ktmquktns y fntkajrns, ojs

  rksuotnljs lk ons bsquklns k` ko boja sj` cufdj cs prkfmsjs y

  kikftmvjs.

  K`fj`trncjs tncbm` on fnbkfkrn Fj`tk`mljs rkonfmj`nljs. Fj`

  kstj pjlkcjs ksfjakr jtrjs fj`tk`mljs k` ko pjrtno quk kst`

  rkonfmj`nljs fj` `ukstrn k`trnln. Xjr kgkcpoj, pjlkcjs frknr

  u`n k`trnln lk boja nfkrfn lk u`n lmsfusm` quk sufklm k` ojs

  ijrjs. Xnrn nsjfmnr kstjs ljs fj`tk`mljs lko pjrtno, skokffmj`ncjsko Dmoj lk lmsfusm` lko ijrj k` on skffm` Fj`tk`mljs

  rkonfmj`nljs.

  [`n vkz quk dkcjs tkrcm`nlj lk ook`nr ojs lntjs, dnfkcjs fomfe

  k` Xubomfnr.

  Imaurn =; Xubomfn`lj on `ukvn k`trnln lk boja

  Oukaj, sk cjstrnr `ukvnck`tk on omstn lk k`trnlns, y ndjrn sk

  cjstrnr on `ukvn pubomfnfm`.

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  74/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  11 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  1;

  Imaurn =4 Xjrtokt Narkanljr lk bojas

  Vm dnfkcjs fomfe k` Fj`imaurnfm` k` ko bjt` lk jpfmj`ks lko pjrtokt,

  npnrkfkr on pam`n lk fj`imaurnfm` lko Narkanljr lk Bojas.

  Imaurn == Fj`imaurnfm` lko pjrtokt Narkanljr lk bojas

  Nqu pjlrkcjs jbskrvnr ons smaumk`tks jpfmj`ks7

  Ctjlj lk skokffm`7kstn jpfm` pkrcmtk kokamr k`trk [sunrmjs

  j cbmtj. Vm skokffmj`ncjs [sunrmjs, ko Narkanljr lk Bojas

  narupnr ons k`trnlns lk tjljs ojs bojaakrs k` ko smstkcn. Vm

  `kfksmtncjs rkim`nr ko narupncmk`tj, pjlkcjs skokffmj`nr u`n

  jran`mznfm` fj` oj funo imotrnr ojs usunrmjs. Vm skokffmj`ncjs

  cbmtj, ko Narkanljr lk Bojas narupnr soj ons k`trnlns lk ojsusunrmjs quk pkrtk`kfk` no cbmtj nftuno. Kstj omcmtn ons k`trnlns

  n ojs cmkcbrjs lko smtmj Qkb lj`lk ko pjrtokt Narkanljr lk Bojas

  sk k`fuk`trn ubmfnlj.

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  76/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  19

  Jran`mznfm`7 kstn jpfm` npomfn soj fj` ko Ctjlj lk skokffm`

  [sunrmjs, y pkrcmtk kokamr on jran`mznfm` lk on funo

  narupnrkcjs ojs bojas.

  Kstmoj lk prksk`tnfm`7 kstn jpfm` pkrcmtk kokamr k`trk

  lmikrk`tks kstmojs lk vmsunomznfm` pnrn ons k`trnlns lko boja7Fukrpj k mcnak`, Fukrpj, Rksuck`, Rksuck` sm` ttuoj,

  Fmtn, Fmtn sm` ttuoj, y \tuoj.

  @ckrj cxmcj lk kokck`tjs7kstn jpfm` pkrcmtk skokffmj`nr

  ko cxmcj `ckrj lk k`trnlns quk sk cjstrnr`.

  Nftmvnr on susfrmpfm` lk RVV7kstn jpfm` pkrcmtk frknr u` Ikkl

  RVV pnrn ons k`trnlns narupnlns. Kstj pkrcmtk n ojs usunrmjs

  susfrmbmrsk n ons pubomfnfmj`ks lk tjljs ojs bojaakrs. Nsmcmscj,

  fj` ons smaumk`tks jpfmj`ks pjlkcjs fj`imaurnr fcj ko Ikkl RVV

  sk vmsunomznr7

  j @ckrj cxmcj lk kokck`tjs7 kstn jpfm` pkrcmtk

  skokffmj`nr ko cxmcj `ckrj lk kokck`tjs RVV quk sk

  cjstrnr`.

  j Kstmoj lk prksk`tnfm`7 kstn jpfm` pkrcmtk kokamr k`trk

  lmikrk`tks jpfmj`ks pnrn vmsunomznr ojs RVV Ikkls7

  Rksuck`, Fj`tk`mlj fjcpoktj, y \tuoj.

  j

  Ijrcntj7kstn jpfm` pkrcmtk ksfjakr ko ijrcntj RVV k`

  ko funo qukrkcjs k`vmnr ons k`trnlns7 Ntjc >.8, RVV >.8 j

  RVV 2.8.

  Cjstrnr ons ktmquktns7kstn jpfm` pkrcmtk, pnrn fnln k`trnln lk

  boja, cjstrnr tjlns sus ktmquktns nsjfmnlns.

  Fun`lj tkrcm`ncjs lk fj`imaurnr ko pjrtokt, dnfkcjs fomfe k` Aunrlnr.

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  77/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  11

  Imaurn >88 Aunrln`lj fj`imaurnfm` lko pjrtokt Narkanljr lk Bojas

  ] fkrrncjs on vk`tn`n.

  Imaurn >8> Xjrtokt Narkanljr lk Bojas fj`imaurnlj pnrn cjstrnr soj

  ojs pjsts lko Boja lko smtmj Qkb lj`lk dn smlj nnlmlj

  Fjcj pjlrkcjs vkr, ko Narkanljr lk Bojas sk vk smcmonr no pjrtokt lk

  Bojas, y cukstrn k`trnlns lk boja lk lmstm`tjs usunrmjs.

  mmm.

  Xjrtokt lk nlcm`mstrnfm` lk Boja

  K` ko Xn`ko lk Fj`trjo dny u` pjrtokt pnrn nlcm`mstrnr ons k`trnlns lk boja

  lk u` smtmj Qkb. Xjr oj ak`krno, ko pjrtokt lk Bojas lkbkrn skr suimfmk`tk

  pnrn nlcm`mstrnr tjlns ons k`trnlns lk boja. Vm` kcbnraj, pjr kgkcpoj, sm

  `kfksmtncjs bjrrnr vnrmns k`trnlns lk cn`krn cnsmvn, ko pjrtokt lk

  nlcm`mstrnfm` lk bojas puklk rksuotnr cuy tmo.

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  78/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  14

  Imaurn >82 Xjrtokt lk nlcm`mstrnfm` lk Boja lko Xn`ko lk Fj`trjo

  b.

  Ijrjs

  Ko pjrtokt Ijrj lk lmsfusm`, ks u`n npomfnfm` lk ijrjs cuy smcmonr n funoqumkr

  jtrj ijrj kxmstk`tk k` on Qkb. On lmikrk`fmn, pjr su pukstj, ks quk ojs ijrjs, k`

  Omikrny, kst` m`tkarnljs n lmvkrsjs jtrjs rkfursjs y iu`fmj`nomlnlks kxmstk`tks k`

  ko pjrtno.

  Xnrn kcpkznr, lkbkcjs nnlmr ko pjrtokt Ijrj lk lmsfusm` n `ukstrj smtmj Qkb.

  Imaurn >86 Xjrtokt Ijrj lk lmsfusm`

  [`n vkz quk dn smlj nnlmlj, `js lmrmamcjs n on bnrrn lk ttuoj lko pjrtokt, ydnfkcjs fomfe k` Jpfmj`ksFj`imaurnfm`.

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  79/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  1=

  Imaurn >8< Fj`imaurnfm` lko pjrtokt Ijrj lk lmsfusm`

  Vk cjstrnr` ljs imons lk pkstnns. On prmckrn pkstnn k` on imon supkrmjr sk ooncn

  Fj`imaurnfm`. Kstn skffm` ks k` lj`lk fj`imaurnrkcjs fcj skr ko

  fjcpjrtncmk`tj lko pjrtokt k` `ukstrj smtmj Qkb.

  Imaurn >8; Jpfmj`ks lk fj`imaurnfm` lko pjrtokt Ijrj lk lmsfusm`

  Ak`krno

  On prmckrn pkstnn lkbngj lk Fj`imaurnfm`, ks Ak`krno. Nqu

  pjlkcjs pkrcmtmr7 ons pubomfnfmj`ks n``mcns, on susfrmpfm` pjr lkikftj,

  ons `jtmimfnfmj`ks lk nbusj, ons vnojrnfmj`ks y ojs dmojs lk lmsfusm` k`

  ijrcn lk prkau`tn pjr lkikftj. Ons pubomfnfmj`ks n``mcns, on susfrmpfm`pjr lkikftj, ons `jtmimfnfmj`ks lk nbusj y ons vnojrnfmj`ks kst`

  skokffmj`nlns pjr lkikftj5 y ko ijrcntj lk ck`sngk k` ojs dmojs lk

  lmsfusm` ks BBfjlk.

  No dnbmomtnr Xkrcmtmr n usunrmjs n``mcjs ksfrmbmr ck`sngks, pkrcmtmcjs

  n ojs usunrmjs sm` u`n fuk`tn k` ko smstkcn, pubomfnr ck`sngks k` `ukstrj

 • 7/21/2019 Liferay Portal 6.2 - Manual de uso y administracion bsica

  80/114

  Omikrny Xjrtno 9.2Cn`uno lk usj y nlcm`mstrnfm` bsmfn 28>1 Vfmj tkfd`jojay fj`suotm`a

  48

  ijrj. Xkrcmtmr kstk fjcpjrtncmk`tj j `j, lkpk`lkr lko tmpj lk smtmj quk

  kstncjs fj`struyk`lj. No pkrcmtmr ons pubomfnfmj`ks n``mcns, nbrmcjs

  `ukstrj smtmj Qkb n funoqumkrn quk pukln k`vmnr spnc n `ukstrj ijrj, fj`

  ck`sngks `j lksknljs j pubomfmlnl iukrn lk fj`tkxtj. Xjr kstn rnz`, on

  cnyjrn lk ijrjs sk mcpokck`tn` lksdnbmomtn`lj ons pubomfnfmj`ks

  n``mcns.

  No dnbmomtnr on jpfm` Vusfrmbmrsk pjr lkikftj, nutjctmfnck`tk

  susfrmbmcjs n ojs usunrmjs k` ojs dmojs lk lmsfusm` lj`lk pnrtmfmpn`. Lk

  kstn cn`krn, k` funoqumkr cjck`tj quk u` ck`sngk lk dmoj skn nnlmlj

  j nftunomznlj, Omikrny k`vmnr u`n `jtmimfnfm` pjr fjrrkj n fnln usunrmj

  quk kst susfrmtj no dmoj.

  Xjlkcjs fj`imaurnr ko Ijrcntj lko ck`sngk k` BBFjlk j D\CO. Kstj

  lktkrcm`n ko ok`aungk lk cnrfnlj quk ojs usunrmjs usnr` no pubomfnr k` ko

  ijrj. Ojs usunrmjs pjlr` usnr lmstm`tjs klmtjrks lkpk`lmk`lj lk onjpfm` quk dnyn smlj dnbmomtnln. Ncbjs klmtjrks tmk`k` u` bjt`

  Iuk`tk, ko funo pkrcmtk n ojs usunrmjs vkr ko flmaj iuk`tk lko ck`sngk,

  yn skn k` BBFjlk j D\CO, lk cjlj tno quk ojs usunrmjs pukln`

  fjcpj`kr sus ck`sngks lk u`n cn`krn cs sjimstmfnln.

  No dnbmomtnr Nftmvnr on `jtmimfnfm` lk nbusj, pkrcmtmcjs n ojs usunrmjs

  cnrfnr fj`tk`mlj quk pukln` fj`smlkrnr Fk`surnbok. Vm dkcjs

  pkrcmtmlj ons pubomfnfmj`ks n``mcns, lkbkrncjs pkrcmtmr tncbm` on

  `jtmimfnfm` lk nbusj. Lk kstn cn`krn, funoqumkr ck`sngk m`lksknlj

  puklk skr `jtmimfnlj pjr on fjcu`mlnl lk usunrmjs, y oukaj skr rkvmsnlj

  pjr u` nlcm`mstrnljr qumk` lkbkr tjcnr ons nffmj`ks quk fj`smlkrk

  `kfksnrmns. Lk funoqumkr cn`krn, ko usj lk on `jtmimfnfm` lk nbusj ks u`n

  buk`n prftmfn m`fousj sm j dkcjs pkrcmtmlj ons pubomfnfmj`ks n``mcns.

  No dnbmomtnr Nftmvnr ons vnojrnfmj`ks, pkrcmtmcjs n ojs usunrmjs lnr

  pu`tngk n ojs ck`sngks. Kstk pu`tngk ks usnlj pjr ko smstkcn lk nftmvml