limba și literatura română

of 14 /14

Upload: sacha-conrad

Post on 31-Dec-2015

134 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Limba și literatura română. clasa I pas cu pas VERONICA LOGHIN. grad didactic doi gimnaziul s. Bălășești r-l Sîngerei. Subiectul: ”Cîntec de primăvară” de Ștefan O. Iosif. Obiective operaționale:. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Limba și literatura      română
Page 2: Limba și literatura      română
Page 3: Limba și literatura      română

Să intoneze corect enunțurile din poezie

Să participe cu plăcere la activitateSă citească corect,conștient și fluid utilizînd diferite tehnici de lecturăSă argumenteze cele cititeSă învețe și să comenteze învățătura poezieiSă exerseze,exprimîndu-și opinia în baza poeziei

Page 4: Limba și literatura      română

• Metode și procede:conversația,lectura multiplă,microfonul magic,descoperirea,

interviul,recital de poezie,harta poeziei

Mijloace didactice:imagini ,poster Zîna Primăvară,flori,laptop,sd-uri,

Page 5: Limba și literatura      română

• Forme de organizare:frontal,în perechi,în grup

Page 6: Limba și literatura      română

Eta-pele

lecți

ei

Activități de învățare Strategii

didactice

E

V

O

C

A

R

E

A

Captarea atenției*Urarea Zînei Înțelepciunii

*Completăm rebusul

Pe verticală veți descoperi tema lecției.Despe ce credeți

că va fi vorba în poezie?

Audierea versurilor.Ce ați audiat? Aceste versuri sînt din

.

Laptop

Rebus

PPT

Recitare-model

audiere

Laptop

Page 7: Limba și literatura      română

R

E

A

L

I

Z

A

R

E

A

poezia Cîntec de primăvară de Ștefan O. Iosif

Ce vom face?

Vom lucra asupra poeziei dezvoltîndu-ne expresivitatea și

corectitudinea citirii,scrierii ,

*Date biografice din activitatea

scriitorului român-Ștefan O.Iosif.

Expoziție

Portretul

scriitorului

PPT

Prezentare

Page 8: Limba și literatura      română

11 .09.1875 ,Brașov-22.06.1913,București

Poet și traducător

Page 9: Limba și literatura      română

S

E

N

S

U

L

U

I

Studiile:gimnaziu,liceu,Brașov,Sibiu.Pa-

ris

Volumul Poezii-medalia Bene Merenti

Patriarhale

Credințe-premiul Academiei Române

Cîntece și balade

Poem istoric -Din zile mari

Traduceri –Apostolul

Planșa

Ban

ca

de

info.

Page 10: Limba și literatura      română

*vocabular:a colinda-a umbla

imn-cîntec de slavă(limba noastră de A.Mateevici)

bătătură-teren bătătorit

*lecturăm –în gînd,cu voce,în lanț,selectiv-explozia stelară

*lucrăm în grup -stabilim corespondența( pe planșă

sînt scrise expresiile și explicațiile acestora)

*diamant (albina)

*formați triade

*lecturi(elevii slabi)

Exer-

cițiul

Lectu

ră mul-

tiplă

Explo

zia

stela

De –sen

Page 11: Limba și literatura      română

*pauza dinamică

Lucrăm după tipurile de inteligențe ale lui Gardner

1.Inteligența verbal-lingvistică

-ghicitori(2)

-propoziții cu semne de punctuație

diferite(albinile,fluturii,natura)

2.Inteligența logico-matematică

-Creați o problemă de aflare a sumei ,folosind numărul versurilor

și numărul strofelor din poezie.

Sd

Page 12: Limba și literatura      română

R

E

F

L

3.Inteligența vizual-spațială

*Redați prin desen primăvara.

4.Inteligența muzical-ritmică

*Numiți sărbătorile primăverii

și comentați-le.(un cîntec)

Să completăm harta poeziei.(plan-

șă:autor,titlul ,tema,ideea principală)

a.în grup

Desen

Cîntec

Harta poeziei

a. frontală

Page 13: Limba și literatura      română

L

E

C

Ț

I

A

Harta:

Page 14: Limba și literatura      română

Am găsit această poezie și cîntec,

să o audiem.

Dacă am ajuns aproape de finalul orei,care activitate va plăcut și de ce?

Ați lucrat și acuma meritați un soare mare de aplauze.

*extensie:

Paștele-sărbătoarea învierii

1.ppt-film

2.Cîntecul ”Hristos a înviat!”